អេស៊ីលីដា​ទាន់ចិត្ត របៀប​ប្រើ
 1. navigate_nextclose

  របៀប​ទាញយក​កម្មវិធី​អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត

  iOS/iPhone

  • ចូល​កម្មវិធី "App Store"
  • នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែងរក សូម​វាយ​ឈ្មោះ "ACLEDA Unity ToanChet" បន្ទាប់​ទាញយក (Install) កម្មវិធី​នេះ

  Android Phone

  • ចូល​កម្មវិធី "Play Store" សម្រាប់ Android
  • នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ស្វែងរក សូម​វាយ​ឈ្មោះ "ACLEDA Unity ToanChet" បន្ទាប់​ទាញយក (Install) កម្មវិធី​នេះ
 2. navigate_nextclose

  របៀប​ចុះ​ឈ្មោះ​បើក​គណនី​ទាន់​ចិត្ត

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ឺនុយ list នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ ខាង​ស្តាំដៃ
  • ជ្រើសរើស "ចូល​ប្រើ​សេវា"
  • ជ្រើស​រើស​ប៊ូតុង "បង្កើត​គណនី​ថ្មី"
  • សូម​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់​លោក​អ្នក
  • ជ្រើស​រើស "ខ្ញុំ​យល់​ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​បើក​គណនី"
  • សូម​អាន​លក្ខខណ្ឌ​បើក​គណនី​ទាន់​ចិត្ត និង​ជ្រើស​រើស​​ប៊ូតុង "យល់​ព្រម"
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"
  • សូម​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ព័ត៌មាន​របស់​លោក​អ្នក បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​បណ្តោះ​អាសន្ន ៦ខ្ទង់ ដែល​ទទួល​បាន​តាម​រយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"
  • សូម​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង​បញ្ជាក់​លេខ​សម្ងាត់​ផ្ទាល់​ខ្លួន
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • បន្ទាប់​មក​លោក​អ្នក​នឹងឃើញ​ផ្ទាំង​ ប្រតិបត្តិការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ
 3. navigate_nextclose

  របៀប​កំណត់​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ (ស្កែន​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ)

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ឺនុយ list នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ ខាង​ស្តាំដៃ
  • ជ្រើសរើស "កំណត់​មុខងារ​ផ្សេងៗ"
  • បើក ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ដោយ​ស្កែន​ "ម្រាមដៃ" ឬ "ផ្ទៃមុខ" ។ បច្ចុប្បន្ន​មុខងារស្កែន​ផ្ទៃ​មុខ អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS ប៉ុណ្ណោះ ។
  • បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​បច្ចុប្បន្ន
 4. navigate_nextclose

  របៀប​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន​គណនី

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ឺនុយ list នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ ខាង​ស្តាំដៃ
  • ចុច​លើ​ឈ្មោះ​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើសរើស "ព័ត៌មាន​គណនី"
  • សូម​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់​ប្តូរ
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"

  ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន​គណនី​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ ។ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​សារ​ជូន​ដំណឹង​ពី​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ក្នុងអំឡុង​ពេល ៥ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរ លិខិត​អត្តសញ្ញាណ, លេខអត្តសញ្ញាណ, ភេទ ឬ​រូបភាព Selfie ។

 5. navigate_nextclose

  របៀប​ប្តូរ​ប្រទេស ឬ​ភាសា

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ឺនុយ list នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ ខាង​ស្តាំដៃ
  • ជ្រើស​រើស "ប្រទេស និង​ភាសា"
  • ជ្រើស​រើស "ប្រទេស" ឬ "ភាសា"
  • បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស ប្រទេស ឬ​ភាសា ដែល​លោកអ្នក​ចង់​ប្តូរ
 6. navigate_nextclose

  របៀប​ទូទាត់ QR (Scan QR) របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា វីសា ឬ​ម៉ាស្ទ័រកាត

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "ទូទាត់ QR"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • សូម​ស្កេន​ ឃ្យូអរកូដរបស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា វីសា ឬ​ម៉ាស្ទ័រកាត នៅ​តាម​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ដើម្បី​ទូទាត់
  • ជ្រើស​រើស​គណនី
  • បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ទូទាត់
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"
  • សូម​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
 7. navigate_nextclose

  របៀប​ផ្ទេរ​ប្រាក់​រវាង​គណនី​ផ្ទាល់​ខ្លួន

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "ផ្ទេរ​ប្រាក់ / Transfer"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើស​រើស "រវាង​គណនី​ផ្ទាល់​ខ្លួន"
  • ជ្រើស​រើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ
  • ជ្រើស​រើស​គណនី​ទទួល
  • សូម​បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ផ្ទេរ
  • សូម​ជ្រើស​រើស​ប្រភេទ​ផ្ទេរ
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"
  • សូម​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
 8. navigate_nextclose

  របៀប​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​លេខ​ទូរសព្ទ

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "ផ្ទេរ​ប្រាក់ / Transfer"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើស​រើស "ទៅ​លេខ​ទូរសព្ទ"
  • ជ្រើស​រើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ
  • បញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ​ទទួល​ប្រាក់ ឬ​ជ្រើស​រើស​ពី​កំណត់​ត្រា
  • សូម​បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ផ្ទេរ
  • សូម​ជ្រើស​រើស​ប្រភេទ​ផ្ទេរ
  • សូម​ជ្រើស​រើស​គោល​បំណង​ផ្ទេរ
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"
  • សូម​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ផ្ទេរ​ទៅ​លេខ​ទូរសព្ទ​មិន​ទាន់​ចុះឈ្មោះ​ប្រើ​សេវា​អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត នោះ​លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លេខ​សម្ងាត់​មាស (Gold Code) ។ សូម​ប្រាប់​លេខ​សម្ងាត់​មាស​នេះ​ទៅ​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់ ដើម្បី​ដក​ប្រាក់
 9. navigate_nextclose

  របៀប​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​គណនី​ធនាគារ

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "ផ្ទេរ​ប្រាក់ / Transfer"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើស​រើស "ទៅ​គណនី​ធនាគារ"
  • ជ្រើស​រើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ
  • បញ្ចូល​លេខ​គណនី​ទទួល ឬ​ជ្រើស​រើស​ពី​កំណត់​ត្រា
  • សូម​បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ផ្ទេរ
  • សូម​ជ្រើស​រើស​ប្រភេទ​ផ្ទេរ
  • សូម​ជ្រើស​រើស​គោល​បំណង​ផ្ទេរ
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"
  • សូម​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
 10. navigate_nextclose

  របៀប​ផ្ទេរ​ប្រាក់ ទៅ​គណនី​ដៃគូ​ទូទាត់ (លីហួរវេរលុយ, វីង)

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "ផ្ទេរ​ប្រាក់ / Transfer"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ីនុយ "ទៅ​គណនី​លីហួរ វេរលុយ, ទៅ​គណនី​វីង"
  • បញ្ចូល​ព័ត៌មាន ៖
   • ជ្រើសរើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ
   • បញ្ចូល​លេខ​គណនី ឬ​លេខ​កាត របស់​អ្នក​ទទួល
   • បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ផ្ទេរ
   • ជ្រើសរើស​គោល​បំណង​ផ្ទេរ
  • ចុច​លើ​ម៉ីនុយ "យល់​ព្រម"
  • ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ព័ត៌មាន​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ឡើង​វិញ
  • ចុច​លើ​ម៉ីនុយ "យល់​ព្រម"
 11. navigate_nextclose

  របៀប​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​ធនាគារ​ដៃគូ ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​ដៃ តាម​ប្រព័ន្ធ Retail Pay

  ទៅ​គណនី​ធនាគារ

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "ផ្ទេរ​ប្រាក់ / Transfer"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើសរើស "ផ្ទេរទៅធនាគារ​ក្នុង​ស្រុកតាម Retail Pay"
  • ជ្រើសរើស "ទៅ​គណនី​ធនាគារ"
  • ជ្រើសរើស​ធនាគារ​របស់​អ្នកទទួល​ផល
  • បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទេរប្រាក់៖ រើសរើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ, បញ្ចូល​លេខ​គណនី​អ្នក​ទទួល​ផល, ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​ប្រាក់ និង​បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ, និង​ជ្រើសរើស​គោល​បំណង​ផ្ទេរ​ប្រាក់
  • ជ្រើសរើស​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រតិបត្តិការ (គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ, ឈ្មោះ​ធនាគារ និង​លេខ​គណនី​របស់អ្នក​ទទួល​ផល, ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ផ្ទេរ ។ល។)
  • ជ្រើសរើស​ប៊ូតុង "យល់​ព្រម"

  ទៅ​លេខ​ទូរសព្ទ

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "ផ្ទេរ​ប្រាក់ / Transfer"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើសរើស "ផ្ទេរទៅធនាគារ​ក្នុង​ស្រុកតាម Retail Pay"
  • ជ្រើសរើស "ទៅ​លេខទូរសព្ទ"
  • បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទេរប្រាក់៖ ជ្រើសរើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ, បញ្ចូល​ឈ្មោះ និង​លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ទទួល, ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​ប្រាក់ និង​បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេរ, និង​ជ្រើសរើស​គោល​បំណង​ផ្ទេរ​ប្រាក់
  • ជ្រើសរើស​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រតិបត្តិការ (គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ, ឈ្មោះ និង​លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក​ទទួល, ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ផ្ទេរ ។ល។)
  • ជ្រើសរើស​ប៊ូតុង "យល់​ព្រម"
 12. navigate_nextclose

  របៀប​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​ទូរសព្ទ

  ស្វ័យប្រវត្តិ

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ឺនុយ "បញ្ចូល​ប្រាក់"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើស​រើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ
  • បញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល​ប្រាក់
  • ជ្រើស​រើស​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • សូម​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"

  ទិញកាត

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ឺនុយ "បញ្ចូល​ប្រាក់"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើសរើស "ទិញកាត"
  • ជ្រើស​រើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ
  • ជ្រើស​រើស​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ទូរសព្ទ
  • ជ្រើស​រើស​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់ ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • សូម​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លេខ PIN សម្រាប់​បញ្ចូល​ក្នុង​ទូរសព្ទ
 13. navigate_nextclose

  របៀប​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "បង់​ប្រាក់"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើស​រើស​ប្រភេទ​វិក្កយបត្រ/ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ត្រូវ​ទូទាត់ ដូចជា អគ្គីសនី សាលារៀន ទូរសព្ទ ទឹក...
  • ជ្រើស​រើស​ទីតាំង ឬក្រុមហ៊ុន​ចេញ​វិក្កយបត្រ
  • សូម​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន ៖
   • ជ្រើស​រើស​គណនី
   • បញ្ចូល​លេខ​អតិថិជន ដែល​មាន​ក្នុង​វិក្កយបត្រ​របស់​លោក​អ្នក ឬ​ជ្រើសរើស​ពី​កំណត់​ត្រា
   • បញ្ចូល​ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ទូទាត់ ដែល​មាន​ក្នុង​វិក្កយបត្រ​របស់​លោក​អ្នក
   • ជ្រើសរើសប្រភេទទូទាត់
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"
  • សូម​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ប្រតិបត្តិការ​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
 14. navigate_nextclose

  របៀប​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​រដ្ឋាករស្វ័យត​គ្រប់គ្រង​សំរាម និងសំណល់រឹង រាជធានី​ភ្នំពេញ

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "បង់​ប្រាក់"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើសរើស "រដ្ឋាករស្វ័យត​គ្រប់គ្រង​សំរាម និងសំណល់រឹង"
  • ជ្រើសរើស​គណនី​ផ្ទេរ​ចេញ
  • បញ្ចូល លេខ​សំគាល់​អតិថិជន (ID) ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​វិក្កយបត្រ​អគ្គិសនី​របស់​លោក​អ្នក
  • ជ្រើសរើស​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រតិបត្តិការ (លេខ​គណនី លេខ​សំគាល់​អតិថិជន ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​ត្រូវ​ទូទាត់ ។ល។)
  • ជ្រើសរើស​ប៊ូតុង "ទូទាត់"
 15. navigate_nextclose

  របៀប​ភ្ជាប់​គណនី​ធនាគារ

  I. គណនី​ឯកត្តជន ឬ​គណនី​រួម* (គណនី​ចរន្ត គណនី​បញ្ញើ​សំចៃ គណនី​បញ្ញើ​តាម​តម្រូវការ ឬ​គណនី​សម្រាប់​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍)

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "គណនី"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើសរើសរូប link
  • បញ្ចូល​លេខ​គណនី​ធនាគារ និង​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "បញ្ជូន"
  • បញ្ចូល​លេខ​សុវត្ថិភាព​ដែល​បាន​ទទួល​តាម​រយៈ​ការ​ផ្ញើសារ
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម" (ចំណាំ ៖ លេខ​ទូរសព្ទ​ដែល​ភ្ជាប់​សេវា​អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត និង​លេខ​ទូរសព្ទ​ដែល​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​ពេល​បើក​គណនី​ធនាគារ ត្រូវ​តែ​ដូច​គ្នា ទើប​អាច​ភ្ជាប់​បាន)
  • លោក​អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​គណនី​ផ្សេង​ទៀត ដែល​មាន​លេខ​សម្គាល់​អតិថិជន (CIF) តែ​មួយ
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"

  II. គណនី​ក្រុមហ៊ុន

  អតិថិជន​ត្រូវ​បំពេញ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ភ្ជាប់​គណនី​ធនាគារ ជា​មួយ​សេវា​អេស៊ីលីដា​ទាន់ចិត្ត នៅ​តាម​សាខា​ដែល​ជិត​បំផុត ដោយ​ចុះ​ហត្ថលេខា ឬ​ស្នាម​មេដៃ តាម​លក្ខខណ្ឌ​បើក​គណនី ។

  *គណនី​រួម ត្រូវ​មាន​លក្ខខណ្ខ​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​គណនី​ចែង​ថា "ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ទាំង​អស់" និង​មាន​បញ្ចូល​ស្នាម​មេ​ដៃ (Fingerprint) ។

  គណនី​ធនាគារ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​សេវា​អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត​រួច​ហើយ មិន​អាច​បញ្ចូល​ទឹក​ប្រាក់ និង​ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត​បាន​ទេ ។

 16. navigate_nextclose

  របៀប​ភ្ជាប់​គណនី​ជួញ​ដូរ (Trading Account) ជា​មួយ​នឹង​អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើសរើស​ម៉ីនុយ "ផ្ទេរ​ប្រាក់"
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ីនុយ "រវាង​គណនី​ធនាគារ និង​គណនី​ជួញ​ដូរ"
  • ជ្រើសរើស "អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី"
  • សូម​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​វិនិយោគិន*
   • លេខ​គណនី​ជួញ​ដូរ
   • ឈ្មោះ​វិនិយោគិន
   • លេខ​សម្គាល់​វិនិយោគិន
   • លេខ​ទូរសព្ទ*
   • ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត*
   • គណនី​ធនាគារ​ទៅ​កាន់​គណនី​ជួញដូរ (សូម​ភ្ជាប់​គណនី​ធនាគារ ដើម្បី​អាច​ជ្រើសរើស​ចំណុច​នេះ​បាន)
  • ជ្រើស​រើស​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • សូម​ជ្រើសរើស "យល់​ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ"
  • ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ត្រឹម​ត្រូវ នោះ​ប្រព័ន្ធ​នឹង​ផ្ញើ​លេខ OTP ចូល​ក្នុង​លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​លោក​អ្នក ។ បញ្ចូល​លេខ OTP នោះ
  • ប្រតិបត្តិការ​បាន​ជោគ​ជ័យ
  • បន្ទាប់​ពី​ភ្ជាប់​គណនី​ជួញ​ដូរ​នេះ​រួច លោក​អ្នក​អាច​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​មក​រវាង​គណនី​ទាន់​ចិត្ត ឬ​គណនី​ធនាគារ ជា​មួយ​នឹង​គណនី​ជួញ​ដូរ​នោះ តាម​រយៈ​អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត នៅ​ក្នុង​ទូរសព្ទ​ដៃ​របស់​លោក​អ្នក ។

  * លេខ​ទូរសព្ទ និង​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត ដែល​ប្រើ​ពេល​បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ ត្រូវ​ដូច​គ្នា​នឹង​គណនី​ទាន់​ចិត្ត ។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ជា​អក្សរ​ឡាតាំង ។

 17. navigate_nextclose

  របៀប​កំណត់​លេខ​សម្ងាត់​ថ្មី នៅ​ពេល​លោក​អ្នក​ភ្លេច​លេខ​សម្ងាត់

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ឺនុយ list នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ ខាង​ស្តាំដៃ
  • ចុច​លើ​ឈ្មោះ​របស់​លោក​អ្នក
  • ជ្រើសរើស "ភ្លេច​លេខ​សម្ងាត់"
  • សូម​បញ្ចូល​ចម្លើយ​របស់​លោកអ្នក
  • សូម​បញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ
  • សូម​ចុច​ប៊ូតុង "យល់ព្រម"
  • លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លេខ​សម្ងាត់​ថ្មី ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា​អេស៊ីលីដា​ទាន់ចិត្ត
 18. navigate_nextclose

  របៀប​ប្តូរ​លេខ​សម្ងាត់​ថ្មី

  • ចូល​កម្មវិធី អេស៊ីលីដា​ទាន់​ចិត្ត
  • ជ្រើស​រើស​ម៉ឺនុយ list នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ ខាង​ស្តាំដៃ
  • ចុច​លើ​ឈ្មោះ​របស់​លោក​អ្នក
  • សូម​ស្កែន​ស្នាម​ម្រាម​ដៃ ឬ​ផ្ទៃ​មុខ ឬ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​សេវា
  • ជ្រើស​រើស "ផ្លាស់​ប្តូរ​លេខ​សម្ងាត់"
  • សូម​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​បច្ចុប្បន្ន
  • សូម​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​ថ្មី (៦ខ្ទង់)
  • សូម​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​ថ្មី​ម្តង​ទៀត (៦ខ្ទង់) ដើម្បី​បញ្ជាក់