អេស៊ីលីដា​អ៉ីនធើណែត
ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន (បម្រើ២៤ម៉ោង):
  023 994 444, 015 999 233
  inquiry@acledabank.com.kh
  www.acledabank.com.kh
សូម​ជ្រើសរើស​របៀប​ប្រើ​សេវា​អេស៊ីលីដា​អ៉ីនធើណែត នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ ។