តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ទំនាក់ទំនង​ការិយាល័យ​សាខា

ទំនាក់ទំនង​ការិយាល័យ​សាខា

រាជធានី​ភ្នំពេញ

 • សាខា​ក្រុងភ្នំពេញ
  លោក អ៊ុន សាលីន នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៤១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក នួន ទូច ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ០៣៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី តារា វឌ្ឍនី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៩៧៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​បឹងត្របែក
  លោកស្រី សុខ វណ្ណនី នាយិកា​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៤១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី តន់ ផល្លី ជំនួយការនាយិកាសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៩៨
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី តែ សំរិទ្ធា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៦៥៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាចំការដូង
  លោក ហេង សុជាតិ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ០៦៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក លី ច័ន្ទវឌ្ឍនា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៤០០ ៥៣៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ច្បារអំពៅ
  លោក កេត បញ្ញាឫទ្ធិ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣១៤
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក មាស បូរិន ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៩៥
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ត្រាយ សៀក ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨៨២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ចោមចៅ
  លោក ងី តុល នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៨៤៤
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ប៊ួយ ហ៊ុល ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៩៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី អ៊ឹម សុជីវី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ១២៨
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាជ្រោយចង្វារ
  លោក នាង សុផាន់ណា នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៧១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ថោង សំបូរ ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៥០៨
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក អ៊ាង ហ៊ុយ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៣៨៤
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ដូនពេញ
  លោក ដោក ប៊ុនធួន នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៥៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី ស៊ីយ៉ុន សុន្ធរី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៧២១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី មី ចំណាន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៧២៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាកំបូល (តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ)
  លោក ជា សុភក្ដិ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៧០៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ខាត់ សុធារ៉ា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៤០០ ១៨២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាផ្លូវម៉ៅសេទុង (ផ្សារដើមគរ)
  លោក សូ ប៊ុណ្ណារិទ្ធិ នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៧៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក រឿត វីរៈ ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៥៩
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី មាស សាលឿន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៦៩៧
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ផ្សារដើមថ្កូវ
  លោក ឡឹង រិទ្ធិយ៉ា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៤១៤
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក យី ព្រហ្មវីរៈ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៤៣១
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ផ្សារ​តូច
  លោក សាន ចន្ថា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ១២០
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី លឹម រាមសុជាតា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៤០០ ៧៩៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ពោធិ៍ចិនតុង
  លោក ឈាន គឹមហេន នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៥១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី ម៉ក់ ដានី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៥០២
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ផាន់ សុកជា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៧១២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាព្រែកព្នៅ
  លោក មួង ណូលី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ២៤៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ធូ សុភាព ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦០៩
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ទី១ ឫស្សីកែវ
  លោក ឡេង ម៉េង នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៦៩
  អ៊ីម៉ែល:

  កញ្ញា ព្រំ ឈាមន្ថា ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ០៤២

  លោក អាន សៅរ៍សីហា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៦៦១
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​សែនសុខ (ផ្សារ​អ៊ីអន)
  លោក ឈិន ចាន់ណា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៧១១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី កែប ពិសី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៣២៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក អំ អេង ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៣១១
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី អាន ពុធរដ្ឋា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៥៣៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​សុធារស (ផ្សារអ៊ីអន)
  លោក ចាប សុភ័គ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ០៨៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក គឹម វុធ ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៨១៥
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក សួន បូវីណា ជំនួយការនាយកសាខា
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឃឹម លីនដា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ២៣៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្ទឹងមានជ័យ
  លោក ញ៉ឹង យ៉ុង នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៨៧៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ភុំ សៀកម៉េង ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៤២២
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី ឡាយ ផាណ្ណា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៧៦៤
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ទួលគោក
  លោក ហ៊ង ប៊ុនលី នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០៩៩ ៩០០ ១៩៨
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ប៉ៅ សុប៊ន ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ២០៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ងាប ចាន់រិទ្ធ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៤៩២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាវិមាន​ចតុមុខ
  លោក អុន សំអុល នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៩១៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក អ៊ន ប៊ុនលី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៥០០ ៣៧៧
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី ងឹម ធារី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៥៤៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តកណ្ដាល

ខេត្តកោះកុង

 • សាខា​ខេត្តកោះកុង
  លោក ស៊ឹម កំសត់ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៦៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ម៉ិល សុខខេង ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៧៧៨
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តកំពង់ចាម

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ខេត្តកំពង់ធំ

 • សាខា​ខេត្តកំពង់ធំ
  លោក បូ ចិន្តា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៩៤
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី ចាន់ សុទ្ធា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨៥៧
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាស្រុកបារាយណ៍ - ឃុំបល្ល័ង្គ
  លោក សាំង រតនា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២១៤
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក សុក គន្ធរេនី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៥៧៧
  អ៊ីម៉ែល:

  កញ្ញា វណ្ណ អក្ខរា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៥៩៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកស្ទោង - ឃុំកំពង់ចិនត្បូង
  លោក ហេង សុខារី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨២២
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឯក សុជាតិ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៥៥០
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាស្រុកតាំងគោក-ឃុំសូយោង
  លោក ជេត សារ៉ាយ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៩៥៥
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឃួន យឿន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៩៩៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តកំពត

ខេត្តក្រចេះ

 • សាខា​ខេត្តក្រចេះ
  លោក លាង ខេមរា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៩០
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី ម៉េត ម៉ាឌីឡែន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨៤៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកឆ្លូង - ឃុំឆ្លូង
  លោក ឯម សុភី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨១១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក តាំង ចាន់ធី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៥០០ ១៣២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកស្នួល - ឃុំស្នួល
  លោក ផន បណ្តូល នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៨៥៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក គឹម រ៉េមី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ០១៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តតាកែវ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

 • សាខា​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  លោក ឌិត គិមអាន នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២១៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក សេង ពៅ ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៣៤៩
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី កែវ ជា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៦២៩
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ក្រុងប៉ោយប៉ែត
  លោក ឡុង ច័ន្ទតារា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣២២
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ប៊ុន សុភក្ដិ ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ១៤៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ដួង សុធា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៩១៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកមង្គលបូរី - ឃុំឫស្សីក្រោក
  លោក ឡាយ ឆាំ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៥៨៥

  លោក ស៊ន ធីរិទ្ធិ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៥០០ ៣១២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ - ឃុំជប់វារី
  លោក ផេង ផានី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៥៩៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក កែប ផាន់សុផារិទ្ធ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៤០០ ៣១២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកថ្មពួក - ឃុំថ្មពួក
  លោក លឿង ចាន់ដារ៉ា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៥៨៨
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក មៀន រស្មី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ០២៧
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តបាត់ដំបង

 • សាខា​ខេត្តបាត់ដំបង
  លោក ហែម វន្ថា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ២២២

  លោក សុខ ច័ន្ទរិទ្ធី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៥០០ ២៣៨
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក គឹម ប៊ុនណា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៦៤២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកបវេល - ឃុំបវេល
  លោក ចេង សក្កដា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៦៣៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ហេង សេដ្ឋា ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៥០០ ៣៥៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក​ស្រី ចៅ ឆាន់ហាន់ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ២៣៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកកំរៀង - ឃុំបឹងរាំង
  លោក ចៀវ ចំរើន នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៩៧៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ខៀវ សុភិន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៥០០ ៦៤៧
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ក្រុងបាត់ដំបង
  លោក ឱម សុមានី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ១២១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឈាន ចំរើន ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ១១៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក សួន សំណាង ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៣៦៤
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកមោងឫស្សី - ឃុំគារ
  លោក សួង សឺង នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៦៣៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឆន ឈឹម ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ២៥៩
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុករតនមណ្ឌល - ឃុំស្តៅ
  លោក អៀន ដាវុឌ្ឍន៍ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៦៤៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ជិន ដារ៉ា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៥០០ ៩៧៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកសំពៅលូន - ឃុំសន្តិភាព
  លោក សុង សុភក្ដ័ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ១៥៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ងឹម ដារ៉ុង ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧៣៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាស្រុកថ្មគោល - ​ឃុំតាពូង
  លោក វែង ពៅ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ០​៩៩
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តប៉ៃលិន

 • សាខា​ខេត្តប៉ៃលិន
  លោក ថង គ្លីម៉ា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៣២
  អ៊ីម៉ែល:

  កញ្ញា គី វ៉ាទី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៩៤៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តពោធិ៍សាត់

ខេត្តព្រៃវែង

ខេត្តព្រះវិហារ

 • សាខា​ខេត្តព្រះវិហារ
  លោក យក់ វុទ្ធី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៦៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី សាមឿន សុផាណែត ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៦៤៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តព្រះសីហនុ

 • សាខា​ខេត្តព្រះសីហនុ
  លោកស្រី សិទ្ធិ សុផារី នាយិកា​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៨០
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ចាន់ វ៉ាន់ឌី ជំនួយការនាយិកាសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៤៣១
  អ៊ីម៉ែល:

  កញ្ញា សាន់ សោភា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧២៨
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ខេត្តរតនគិរី

 • សាខា​ខេត្តរតនគិរី
  លោក ប៉ន សុងគ្រី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៦៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឆន សុខលី ជំនួយការនាយកសាខា
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ស៊ឹង ធារុន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៦៤៩
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តសៀមរាប

 • សាខា​ខេត្តសៀមរាប
  លោកស្រី សុង ផល្លែន នាយិកា​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨៦៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក កែវ ចំរើន ជំនួយការនាយិកាសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៤០០ ១០១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ហ៊ី គន្ធា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧៥១
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ក្រុងផ្សារលើ
  លោក ប៉ែន សុវី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៥១១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ហម កុកថា ជំនួយការនាយកសាខា
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក អៀង ចិន្ដា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៥០៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ក្រុងសៀមរាប
  លោក ម៉ក់ សុខា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៩៥
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ប៉ាន់ ធីយ៉ា ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៩៨១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ម៉ក់ បូភ័ក្រ្ត ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៣១៤
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកពួក - ឃុំពួក
  លោក ទូច សុធី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៤៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក តេក សីហា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៦១៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកសូទ្រនិគម - ឃុំដំដែក
  លោក គង់ ប៉េងឃុយ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧១៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ជាវ សុគន្ធ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៨៦១
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តស្ទឹងត្រែង

 • សាខា​ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  លោក ញឹម កុសល នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៤១៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ម៉ូវ ប៉ូលី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧៥៩
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តស្វាយរៀង

 • សាខា​ខេត្តស្វាយរៀង
  លោក វ៉ា មាន នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៤២២
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក សេង វាសនា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧៨៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ក្រុងបាវិត
  លោក សោម ប៊ុនធឿន នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧៨៨
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក បា្រក់ សៅ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៨២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ត្បូងឃ្មុំ

 • សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  លោក ហេន ហ្គេកហុង នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៤២៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក លន់ ស៊ីថេត ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៨១៤
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកមេមត់ - ឃុំមេមត់
  លោក យ៉ាន់ ចាន់ណែល នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧៩៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឡេង វុទ្ធី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៨៤៧
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកអូររាំងឪ - ឃុំអំពិលតាពក
  លោកស្រី ជា សុជាតិ នាយិកា​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧៧៨
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក កែវ ពុតរ៉ា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៧០៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកពញាក្រែក - ឃុំកោងកាង
  លោក ឆៃ វុទ្ធី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៧៧៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក លី ចាន់បញ្ញា ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៥៩៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក វ៉ាន់ថា ដារិទ្ធ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៥៩៨
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
១.០១៧.២៧១ អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៨៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៥.៦៥៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១១.៤៦៣