តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ទំនាក់ទំនង​ការិយាល័យ​សាខា

ទំនាក់ទំនង​ការិយាល័យ​សាខា

រាជធានី​ភ្នំពេញ

 • សាខា​ក្រុងភ្នំពេញ
  លោក អ៊ុន សាលីន នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៤១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក នួន ទូច ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ០៣៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី តារា វឌ្ឍនី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៩៧៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​បឹងត្របែក
  លោកស្រី សុខ វណ្ណនី នាយិកា​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៤១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី តន់ ផល្លី ជំនួយការនាយិកាសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៩៨
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី តែ សំរិទ្ធា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៦៥៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាចំការដូង
  លោក ហេង សុជាតិ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ០៦៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក លី ច័ន្ទវឌ្ឍនា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៤០០ ៥៣៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ច្បារអំពៅ
  លោក កេត បញ្ញាឫទ្ធិ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣១៤
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក មាស បូរិន ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៩៥
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ត្រាយ សៀក ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨៨២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ចោមចៅ
  លោក ងី តុល នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៨៤៤
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ប៊ួយ ហ៊ុល ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៩៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី អ៊ឹម សុជីវី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ១២៨
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាជ្រោយចង្វារ
  លោក នាង សុផាន់ណា នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៧១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ថោង សំបូរ ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៥០៨
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក អ៊ាង ហ៊ុយ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៣៨៤
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ដូនពេញ
  លោក ដោក ប៊ុនធួន នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៥៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី ស៊ីយ៉ុន សុន្ធរី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៧២១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី មី ចំណាន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៧២៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាកំបូល (តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ)
  លោក ជា សុភក្ដិ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៧០៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ខាត់ សុធារ៉ា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៤០០ ១៨២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាផ្លូវម៉ៅសេទុង (ផ្សារដើមគរ)
  លោក សូ ប៊ុណ្ណារិទ្ធិ នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៧៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក រឿត វីរៈ ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦៥៩
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី មាស សាលឿន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៦៩៧
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ផ្សារដើមថ្កូវ
  លោក ឡឹង រិទ្ធិយ៉ា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៤១៤
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក យី ព្រហ្មវីរៈ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៤៣១
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ផ្សារ​តូច
  លោក សាន ចន្ថា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ១២០
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី លឹម រាមសុជាតា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៤០០ ៧៩៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ពោធិ៍ចិនតុង
  លោក ឈាន គឹមហេន នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៥១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី ម៉ក់ ដានី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៥០២
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ផាន់ សុកជា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៧១២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាព្រែកព្នៅ
  លោក មួង ណូលី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ២៤៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ធូ សុភាព ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៦០៩
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ទី១ ឫស្សីកែវ
  លោក ឡេង ម៉េង នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៣៦៩
  អ៊ីម៉ែល:

  កញ្ញា ព្រំ ឈាមន្ថា ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ០៤២

  លោក អាន សៅរ៍សីហា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៦៦១
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​សែនសុខ (ផ្សារ​អ៊ីអន)
  លោក ឈិន ចាន់ណា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៧១១
  អ៊ីម៉ែល:

  លោកស្រី កែប ពិសី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៣២៣
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក អំ អេង ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៣១១
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី អាន ពុធរដ្ឋា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៥៣៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​សុធារស (ផ្សារអ៊ីអន)
  លោក ចាប សុភ័គ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ០៨៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក គឹម វុធ ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៨១៥
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក សួន បូវីណា ជំនួយការនាយកសាខា
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឃឹម លីនដា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ២៣៣
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្ទឹងមានជ័យ
  លោក ញ៉ឹង យ៉ុង នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៨៧៧
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ភុំ សៀកម៉េង ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៤២២
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី ឡាយ ផាណ្ណា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៧៦៤
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ទួលគោក
  លោក ហ៊ង ប៊ុនលី នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០៩៩ ៩០០ ១៩៨
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ប៉ៅ សុប៊ន ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ២០៦
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ងាប ចាន់រិទ្ធ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៤៩២
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាវិមាន​ចតុមុខ
  លោក អុន សំអុល នាយក​ជាន់ខ្ពស់សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៩១៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក អ៊ន ប៊ុនលី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៥០០ ៣៧៧
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី ងឹម ធារី ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៨០០ ៥៤៥
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តកណ្ដាល

ខេត្តកោះកុង

 • សាខា​ខេត្តកោះកុង
  លោក ស៊ឹម កំសត់ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៦៩
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ម៉ិល សុខខេង ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៧៧៨
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តកំពង់ចាម

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ខេត្តកំពង់ធំ

 • សាខា​ខេត្តកំពង់ធំ
  លោក បូ ចិន្តា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២៩៤
  អ៊ីម៉ែល:

  អ្នកស្រី ចាន់ សុទ្ធា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨៥៧
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាស្រុកបារាយណ៍ - ឃុំបល្ល័ង្គ
  លោក សាំង រតនា នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ២១៤
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក សុក គន្ធរេនី ជំនួយការនាយកសាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៥៧៧
  អ៊ីម៉ែល:

  កញ្ញា វណ្ណ អក្ខរា ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៥៩៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខា​ស្រុកស្ទោង - ឃុំកំពង់ចិនត្បូង
  លោក ហេង សុខារី នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៩០០ ៨២២
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឯក សុជាតិ ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៦០០ ៥៥០
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

 • សាខាស្រុកតាំងគោក-ឃុំសូយោង
  លោក ជេត សារ៉ាយ នាយក​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៩៥៥
  អ៊ីម៉ែល:

  លោក ឃួន យឿន ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ទីផ្សារ​សាខា
  ទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧០០ ៩៩៦
  អ៊ីម៉ែល:

  » ព័ត៌មានបន្ថែម...

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ