តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

 »  ទំនាក់ទំនង  »  បណ្តាញ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា

បណ្តាញ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា

លោក​អ្នក​អាចប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ឬ​ប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារ​ដទៃទៀត ដើម្បី​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ​ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗបាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​បំផុត ។ សូម​សាក​សួររក​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ នៅ​ពេល​លោក​អ្នក​​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ​ឬ​សេវា​កម្ម​ផ្សេងៗ​តាម​រយៈ ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា (៣.៦៩២ កន្លែង) ជា​មួយ​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ។

ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម (២)
 1. »

  Gym
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ២០៧ ០០៩៩
  មើលផែនទី
 2. »

  សៅ អ៊ីស្ត អេស៊ា ធេលីខម (ខេមបូឌា)
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១៨ ៧០០ ៣០០
ផ្សារទំនើប-ហាង​លក់​ទំនិញ-ភេសជ្ជៈ (៣)
 1. »

  ម៉ាក់ពិសី លក់ទំនិញគ្រប់មុខ
  ផ្ទះលេខ៣៣A ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៨៨ ៨២០០ ៨៩៧
  មើលផែនទី
 2. »

  យូ ឃែរ ហ្វាម៉ា កែប
  ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០២៣ ២២២ ៤៩៩
  មើលផែនទី
 3. »

  សុធីស៍ ផិបភើរ ហ្វាម
  ភូមិអន្ទង់ស សង្កាត់ពងទឹក ខណ្ឌដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប
  ០៨៨ ៩៥១ ៣៥០៥
សណ្ឋាគារ-ផ្ទះសំណាក់-ភោជនីយដ្ឋាន (៣៧)
 1. »

  Arts Cafe
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩២ ៣៥៩ ៨៧៨
  មើលផែនទី
 2. »

  Arunrass Romain
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៨៦ ៨៥២ ៥០០
  មើលផែនទី
 3. »

  Darica Resort
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១២ ៧៧៥ ៧៨៨
  មើលផែនទី
 4. »

  Hotel Le Ponton
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១៧ ៧៨០ ០៦១, ០៧០ ៦៩១ ០០៧
  មើលផែនទី
 5. »

  Js Cominsia Lodge
  ភូមិកែបក្រសាំង សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៦៤៥ ២៤៥៨
  មើលផែនទី
 6. »

  La Kep Boutique
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១០ ៩៩៤ ៤១៣
  មើលផែនទី
 7. »

  Myhouse
  សង្កាត់ពងទឹក ខណ្ឌដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៧៧៧ ៧៩៣៨, ០៩៦ ៩២៧ ៨៩២៧
  មើលផែនទី
 8. »

  P and N Veranda
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៩៩១ ៧៧៣៣
 9. »

  Sanssouci Kep Bungalows
  ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩២៦៥០០៤៤
  មើលផែនទី
 10. »

  Sea Stone Guest House
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៦៣២ ៣០០០
  មើលផែនទី
 11. »

  Tara Lodge
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៦ ៦៨៦ ៦៣៧៥
  មើលផែនទី
 12. »

  The Beach House Kep
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១២ ៧១២ ៧៥០, ០១២ ៩៩៥ ៦៦៥
  មើលផែនទី
 13. »

  The Fishing House
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៦០ ៣០៥ ០៥០
  មើលផែនទី
 14. »

  ខ្មែរ ហៅហ៍បឹងហ្គាឡូ
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៣៦៧ ៧៧៤៥
  មើលផែនទី
 15. »

  ខ្មែរហៅស៍ ហសតែល
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៨១ ៩៧២ ៧២៩
  មើលផែនទី
 16. »

  ខ្មែរហ៊ែនដ៍
  ផ្លូវលេខ៣៣A ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩២ ៣៥៩ ៨៧៨
  មើលផែនទី
 17. »

  ដឺ វ៉ាញ រីត្រីដ
  ភូមិចំការបី សង្កាត់ពងទឹក ខណ្ឌដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប
  ០១១ ៧០៦ ២៣១
  មើលផែនទី
 18. »

  បូហ្គេនវីឡា វីសត
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៦ ៩៨៥ ៨៤៣៤
  មើលផែនទី
 19. »

  ប្លូកែប
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៦២២ ៩១៤៦
  មើលផែនទី
 20. »

  ផ្ទះសំណាក់ និងភោជនីយដ្ឋាន ជំនោរកែប ២
  ផ្ទះលេខ១៨-១៩ ផ្លូវលេខ៣៣A ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៦២៩ ៨៧៩៧
  មើលផែនទី
 21. »

  ផ្ទះសំណាក់ បូតានីកា
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៨០១ ៩០៧១
  មើលផែនទី
 22. »

  ផ្ទះសំណាក់ រស្មីក្រុងកែប
  ផ្លូវលេខ៣៣A ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៦៧ ៦៧៤ ៧៨៧
  មើលផែនទី
 23. »

  ផ្ទះសំណាក់ វិសាលសក្តិ
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១២ ៣៣០ ១៧៨
  មើលផែនទី
 24. »

  ផ្ទះសំណាក់ សាំមឺរីសត៍
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៧០ ៧៦៨ ៦៧៦
  មើលផែនទី
 25. »

  ផ្ទះសំណាក់ ស្ព្រីងវ៉ាលី
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១៧ ៥៣៦ ៨៨៨
  មើលផែនទី
 26. »

  ផ្ទះសំណាក់វីឡារមនា
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១២ ៨៧៩ ៤៨៦
  មើលផែនទី
 27. »

  ម្លិះខូខូណាត់​ រីសត៍
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១៧ ២១៧ ៨៧៨
  មើលផែនទី
 28. »

  រង្សី បឹងហ្គាឡូ
  ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៨៥ ៥៦០ ២៩៤
  មើលផែនទី
 29. »

  វីឡាកែបរីសត៍
  ភូមិថ្មី សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៥ ៩៥១ ៤៧២
  មើលផែនទី
 30. »

  សណ្ឋាគារ កែប បេ
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩២ ៦៨៨ ៩៩៩
  មើលផែនទី
 31. »

  សណ្ឋាគារ វេរ៉ងដា
  ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៩៩១ ៧៧៣៣
  មើលផែនទី
 32. »

  សណ្ឋាគារ អូប៉ារ៉ាឌីប្លើ
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៨៩១ ៧០៤៩
  មើលផែនទី
 33. »

  សណ្ឋាគារ អ៊ូស៊ានប្រ៊ីស​
  ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦០៧០
  មើលផែនទី
 34. »

  ឡា ហ្វតត្រេស
  ភូមិកែប ឃុំកែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៧០ ៣៦៧ ៧៧៥
  មើលផែនទី
 35. »

  ឡឺ ប្លំបូយ៉ុង រីហ្សត
  ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០១២ ៦៦៦ ០២៨
  មើលផែនទី
 36. »

  អាហារដ្ឋាន លាង សុខន
  ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៨៩ ៨២២ ៨៦៦
  មើលផែនទី
 37. »

  អាហារដ្ឋាន​ ក្តាម
  ភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប
  ០៩៧ ៦៣២ ៣៤៥៦
  មើលផែនទី

សំគាល់ ៖

 • ចំពោះ​ហាង​ទំនិញ​ដែល​មាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ គឺ​សម្រាប់​តែ​អតិថិជន​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។
 • * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។
ប័ណ្ណ​ដែល​អាច​ប្រើ​ជា​មួយ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត​អេស៊ីលីដា
ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧, ០២៣ ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

យើង​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែង​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ពេល​ដ៏​មាន​តម្លៃ​របស់​លោក​អ្នក ដើម្បី​ផ្តល់​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​យោបល់ ដល់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.១៣៦.២៤០ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៦៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨.៥៣២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២០.៦៨២