តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

 »  ទំនាក់ទំនង  »  បណ្តាញ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា

បណ្តាញ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា

លោក​អ្នក​អាចប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ឬ​ប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារ​ដទៃទៀត ដើម្បី​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ​ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗបាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​បំផុត ។ សូម​សាក​សួររក​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ នៅ​ពេល​លោក​អ្នក​​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ​ឬ​សេវា​កម្ម​ផ្សេងៗ​តាម​រយៈ ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា (៣.៧២៧ កន្លែង) ជា​មួយ​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ។

ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម (១)
 1. »

  សៅ អ៊ីស្ត អេស៊ា ធេលីខម (ខេមបូឌា)
  ភូមិកំពុងបាយជើង សង្កាត់កំពុងបាយ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១៨ ៧០០ ៣០០
ផ្សារទំនើប-ហាង​លក់​ទំនិញ-ភេសជ្ជៈ (១)
 1. »

  កសិដ្ឋាន​ ស្តារលីង (ខេត្តកំពត)
  ភូមិអូរធំ ឃុំកូនសត្វ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត
  ០៩២ ២៩០ ០០០
  មើលផែនទី
សណ្ឋាគារ-ផ្ទះសំណាក់-ភោជនីយដ្ឋាន (៣៤)
 1. »

  Bamboo Bungalows
  ភូមិអណ្តូងខ្មែរ សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦០៧០
  មើលផែនទី
 2. »

  Boreirom Teuk Chhou Resort
  ភូមិស្នំប្រាំពីរ ស្រុកម៉ាក់ប្រាង្គ ឃុំទឹកឈូ ខេត្តកំពត
  ០១៦ ៧៣៨ ៩៧៣
  មើលផែនទី
 3. »

  Happy Special Pizza
  ភូមិអូរតូច សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត​ ខេត្តកំពត
  ០១២ ៤១០ ៥៣៨
  មើលផែនទី
 4. »

  Kampot Guest House
  សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ៦៦៦ ៥៧៧៦
  មើលផែនទី
 5. »

  Kampot Paradise Guest House
  ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១៦ ៤៤៤ ៦១០
  មើលផែនទី
 6. »

  Kool Kampot
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៨១ ៧៣១ ៦២០
  មើលផែនទី
 7. »

  Maison Rivera
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១០ ៨០៤៨៨៨, ០៦០ ៨០៤ ៨៨៨
  មើលផែនទី
 8. »

  Mongtagne Guest House Kampot
  ភូមិកំពង់បាយជើង សង្កាត់កំពង់បាយ ខណ្ឌកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៩ ៩៩៩ ៤៦៤
  មើលផែនទី
 9. »

  Sokhom Bungalow
  ភូមិអណ្តូងខ្មែរ សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ៧៤៩ ៩៩៩៦
  មើលផែនទី
 10. »

  Yoga Barn Kampot
  ផ្ទះលេខ២៩ ផ្លូវលេខ២៨៨ ភូមិអណ្តូងខ្មែរ សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត​ ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ២៦៦ ០៧២៣
  មើលផែនទី
 11. »

  ចំប៉ាឡូដ៍
  ភូមិកំពង់ក្រែង ស្រុកកំពង់ក្រែង ឃុំទឹកឈូ ខេត្តកំពត
  ០៩២ ៥២៥ ៨៣៥
  មើលផែនទី
 12. »

  ធ្វីន ហូម ផ្ទះសំណាក់
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១២ ៦៦២ ១១៤
  មើលផែនទី
 13. »

  បឹងហ្គាឡូ ដើមឬស្សី
  ភូមិអូរតូច សង្កាត់អង្តូងខ្មែរ ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦០៧០
 14. »

  បឹងហ្គាឡូ សាលធី រីវើ
  ភូមិអូរតូច សង្កាត់អង្គរខ្មែរ ខេត្តកំពត
  ០៧៧ ២២៤ ៤២០
  មើលផែនទី
 15. »

  ផ្ទះភ្ញៀវ វីបូឡា
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៧៧ ២០៧ ៧៧២
  មើលផែនទី
 16. »

  ផ្ទះសំណាក់ គ្រួសាររីករាយ
  ភូមិក្រាំង សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៨ ៣៣០ ៣៣៣
  មើលផែនទី
 17. »

  ផ្ទះសំណាក់ តា អេង
  ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១២ ៣៣០ ០៥៨
  មើលផែនទី
 18. »

  ផ្ទះសំណាក់ និងភោជនីយដ្ឋាន មេរ៉ាគី
  ភូមិកំពង់ក្រែង ស្រុកកំពង់ក្រែង ឃុំទឹកឈូ ខេត្តកំពត
  ០១០ ៩៤០ ៦៥៦
  មើលផែនទី
 19. »

  ផ្ទះសំណាក់ បូរីបូកគោ
  ភូមិកំពង់បាយត្បូង សង្កាត់កំពង់បាយ ខណ្ឌកំពត ខេត្តកំពត
  ០១២ ៣៤៥ ៦១៨
  មើលផែនទី
 20. »

  ផ្ទះសំណាក់ បូរីវឌ្ឍនៈ
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១២ ៧៩០ ៥៨៤
  មើលផែនទី
 21. »

  ផ្ទះសំណាក់ ម៉ាក់
  ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១០ ៣៧៧ ៥៣៥
  មើលផែនទី
 22. »

  ផ្ទះសំណាក់ ម៉ាជីកស្ពុញជ
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១៧ ៩៤៦ ៤២៨
  មើលផែនទី
 23. »

  ផ្ទះសំណាក់ ម៉ាយ ផារិន
  ភូមិស្វាយធំ សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១៧ ២៤៤ ៦៤៦
  មើលផែនទី
 24. »

  ផ្ទះសំណាក់ ម៉ារ៉ានី
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១៧ ៨៨៦ ០៦០
  មើលផែនទី
 25. »

  ផ្ទះសំណាក់ ហ្វាយ អេស
  ភូមិក្រាំងអំពិល សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១០ ៣៧៧ ៥៣៥
  មើលផែនទី
 26. »

  ភីង សែនវីឡា
  ទ្វីខាងជើងខ្មែរ សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ៨៨០ ១១២១
  មើលផែនទី
 27. »

  ភូមិរំដួល បឹងហ្គាឡូ
  ភូមិស្វាយធំ សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ២៤៨ ៤៥៩៣
  មើលផែនទី
 28. »

  ភោជនីយដ្ឋាន និង បារ បូហ៊ីមារ
  ភូមិអណ្តូងខ្មែរ សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៨ ២០៥ ១៨៩
  មើលផែនទី
 29. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ព្រះច័ន្ទពីរ
  ភូមិសុវណ្ណសាគរ សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត​ ខេត្តកំពត
  ០៧៧ ៣២៤ ៨៨៩
  មើលផែនទី
 30. »

  ភោជនីយដ្ឋាន សាមគ្គីថ្មី
  ភូមិកំពុងបាយត្បូង សង្កាត់កំពុងបាយ ខណ្ឌកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩២ ២៥១ ៤៤១
  មើលផែនទី
 31. »

  រ៉ាម៉ូ បឹងហ្គាឡូ
  ភូមិអូរតូច សង្កាត់អង្គរខ្មែរ ខេត្តកំពត
  ០១៦ ២២២ ២៣៦
  មើលផែនទី
 32. »

  វី ឌី ស៊ី
  ភូមិកំពង់ក្រែង ស្រុកកំពង់ក្រែង ឃុំទឹកឈូ ខេត្តកំពត
  ០៨៩ ៣៩២ ០៦៨
  មើលផែនទី
 33. »

  សណ្ឋាគារ ប៊ូទិកកំពត
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩២​ ២២២ ២៩១
  មើលផែនទី
 34. »

  សណ្ឋាគារ​​ កំពតឌីយ៉ាម៉ង
  ភូមិកំពង់បាយត្បូង សង្កាត់កំពង់បាយ ខណ្ឌកំពត ខេត្តកំពត
  ០១២ ៧៦១ ៨១៨
  មើលផែនទី
ឱសថស្ថាន-មន្ទីរពេទ្យ-គ្លីនិក (២)
 1. »

  U Care Kampot
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៥ ៩៦៥ ៦៣៥
 2. »

  មន្ទីរពេទ្យ ស៊ុនចា ឃៀល មីមូរៀល
  ភូមិកែបថ្មី ឃុំបឹងទុក ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត
  ០១២ ៨២០ ៨៣៨
  មើលផែនទី
ផ្សេងៗ (១)
 1. »

  G Gear Co., Ltd.
  ផ្លូវជាតិលេខ៣ សង្កាត់កំពង់បាយ ខណ្ឌកំពត ខេត្តកំពត
  ០២៣ ៨៨៨ ១៩៩
  មើលផែនទី

សំគាល់ ៖

 • ចំពោះ​ហាង​ទំនិញ​ដែល​មាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ គឺ​សម្រាប់​តែ​អតិថិជន​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។
 • * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។
ប័ណ្ណ​ដែល​អាច​ប្រើ​ជា​មួយ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត​អេស៊ីលីដា
ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧, ០២៣ ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

យើង​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែង​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ពេល​ដ៏​មាន​តម្លៃ​របស់​លោក​អ្នក ដើម្បី​ផ្តល់​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​យោបល់ ដល់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.១៤៤.៦០០ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៨៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨.៥៦០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៩.៧០៩