តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

 »  ទំនាក់ទំនង  »  បណ្តាញ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា

បណ្តាញ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា

លោក​អ្នក​អាចប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ឬ​ប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារ​ដទៃទៀត ដើម្បី​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ​ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗបាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​បំផុត ។ សូម​សាក​សួររក​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ នៅ​ពេល​លោក​អ្នក​​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ​ឬ​សេវា​កម្ម​ផ្សេងៗ​តាម​រយៈ ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត អេស៊ីលីដា (៣.៧២៧ កន្លែង) ជា​មួយ​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ។

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ (៥)
 1. »

  ឌឹ ដាយ សប
  ភូមិ០៤ សង្កាត់០៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៧ ៧២៩ ០០៨០
  មើលផែនទី
 2. »

  មុត្តា
  ភូមិ០១ សង្កាត់លេខ០២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៩៩៦ ៦០៤
  មើលផែនទី
 3. »

  ម៉ន ភីយ៉ា ត្រាវែល និង​ ធួរ
  ភូមិ៤ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១០ ៣០០ ០២៩
  មើលផែនទី
 4. »

  ឡានស៊ី អ៊ិនធើណេសិនណល ធួរីហ្សឹម
  ភូមិ៤ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨៨ ២៧៩ ២៥៥៥
  មើលផែនទី
 5. »

  អន ដឹ រ៉ក់ ទេសចរណ៍
  ភូមិ៤ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៦៩ ៥៨៧ ៥៨៦
  មើលផែនទី
ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម (៥)
 1. »

  កូហ្សេតែល (ក្រុមហ៊ុន Online) (ខេត្តព្រះសីហនុ)
  ផ្ទះលេខ៨២ ផ្លូវឯករាជ្យ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៣៤ ៩៣៥ ៤៤៤
  មើលផែនទី
 2. »

  ខេម ជី្ជអេសអេម អែលធីឌី (ព្រះសីហនុ)
  ផ្ទះលេខ២៤០ ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ៣ សង្កាត់២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ២០៥ ២០៥
  មើលផែនទី
 3. »

  ជា សុខគឹមសាន
  ភូមិទី៤ សង្កាត់លេខ៤ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨១ ៥៥៥ ៦៤៦
  មើលផែនទី
 4. »

  ជួបគ្នា អ៊ិនធឺណិត
  ភូមិ១ សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៦៦៦ ៧០២
  មើលផែនទី
 5. »

  សៅ អ៊ីស្ត អេស៊ា ធេលីខម (ខេមបូឌា) (ក្រុងព្រះសីហនុ)
  ផ្ទះលេខ២៣៧ ផ្លូវឯករាជ្យកែងផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ២ សង្កាត់មិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៨ ៧០០ ៣០០
  មើលផែនទី
បណ្ណាគារ-បណ្ណាល័យ (១)
 1. »

  បណ្ណាគារ ឯករាជ្យ
  ភូមិ១ សង្កាត់២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៦ ៨៦៣ ២១៩
  មើលផែនទី
ផ្សារទំនើប-ហាង​លក់​ទំនិញ-ភេសជ្ជៈ (៣)
 1. »

  ជី ហ្គៀ​ ខូ អិលធីឌី
  ផ្ទះលេខ២១៤ ផ្លូវឯករាជ្យ សង្កាត់២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០២៣ ៨៨៨ ១៩៩
  មើលផែនទី
 2. »

  ផ្សារទំនើប សាម៉ូដឹរ៉ា
  ផ្លូវ៧មករា សង្កាត់លេខ៤ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៣៤ ៩៣៣ ៤៤១
  មើលផែនទី
 3. »

  ហាង អូរ៉ែង
  ភូមិ២ សង្កាត់២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៦ ៩០១ ១៦៨
  មើលផែនទី
រោងពុម្ព (១)
 1. »

  រោងពុម្ព ប្រាក់ សុទ្ធា
  ភូមិ៤ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៥ ៦៨២ ៨៨៥
  មើលផែនទី
សណ្ឋាគារ-ផ្ទះសំណាក់-ភោជនីយដ្ឋាន (៤២)
 1. »

  Coffee Concepts 04570 Furi Mall
  ផ្សារទំនើប Furi ផ្លូវ​ឯករាជ្រ កែងផ្លូវលេខ១២៤ ភូមិ១ សង្កាត់មិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០២៣ ៩៨៦ ៥៩០
  មើលផែនទី
 2. »

  Mango Lounge
  ភូមិ២៣ សង្កាត់កោះរ៉ុង ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៥ ៥២២ ៦៦៥
  មើលផែនទី
 3. »

  Moonlight Resort 1
  សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៦ ៣៣៣ ៦០៩
  មើលផែនទី
 4. »

  Nice Beach Bungalow
  ភូមិដើមថ្កូវ សង្កាត់កោះរ៉ុង ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៦ ៨៩៨ ៨៨៤
 5. »

  Ponleu Pich Guest House
  ភូមិកោះរុង សង្កាត់មិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨៧ ៤៩១ ៦១៦
  មើលផែនទី
 6. »

  Sky Beach Guest House
  ភូមិកោះរុង សង្កាត់មិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៨ ៣៨៨ ៨២២
  មើលផែនទី
 7. »

  Srey Oun Guest House and Mini Mart
  ភូមិកោះរុង សង្កាត់កោះរុង ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៧០ ៤៤៤ ២៦៨, ០៩៩ ៤៤៤ ២៦៨
  មើលផែនទី
 8. »

  Sunrise Vuth Resort
  ភូមិកោះរុង សង្កាត់មិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២៦៤៥៣០៩
  មើលផែនទី
 9. »

  Sva Asia (White Boutique Hotel)
  សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨៨ ៣២៤ ៨៧៧៧
 10. »

  កូឡំតា
  ភូមិកោះតូច សង្កាត់កោះរ៉ុង ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៣ ២៩២ ៩២៩
  មើលផែនទី
 11. »

  ក្រុមហ៊ុន បេសឡាហ្វ៍ ប្រដាក់ (ក្រុងព្រះសីហនុ)
  ភូមិទី១ សង្កាត់មណ្ឌល១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៦០០ ៤៨៨
  មើលផែនទី
 12. »

  ញ៉ូប៉ាប៉ា ពីបប៉ូ បឹងហ្គាឡូ
  ភូមិ៥ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៦៩ ២៤២ ៨៧៩
  មើលផែនទី
 13. »

  ដឹ ភីហ្សា ខមផេនី (ខេត្តព្រះសីហនុ)
  ភូមិ៣ សង្កាត់៤​ ខណ្ឌមិត្តភាព ​ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៧៨ ៧៧៧ ៣៣៦
  មើលផែនទី
 14. »

  ដឹ ស៊ីគ្រីត ហ្គាឌិន​ ផ្ទះសំណាក់
  ភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨៨ ៥៥០ ៤៦០២
  មើលផែនទី
 15. »

  ដឺ អារីស្តុក្រាត (រេស៊ីដង់ និងសណ្ឋាគារ)
  ផ្ទះលេខ៥០២ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨៧ ៣១៣ ១៣៣
  មើលផែនទី
 16. »

  ផ្ទះសំណាក់ ឌែននីស មីចហ្លែល
  ភូមិ៤ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៧ ៧២៩ ០០៨០
  មើលផែនទី
 17. »

  ផ្ទះសំណាក់ ផ្ទះបៃតង
  ផ្លូវមិត្តភាព ភូមិ០១ សង្កាត់០៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៤២៧ ២៦២
  មើលផែនទី
 18. »

  ផ្ទះសំណាក់ វិស្ណុ
  ភូមិ០១ សង្កាត់០៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៤២៧ ២៦២
  មើលផែនទី
 19. »

  ផ្ទះសំណាក់ វ៉ក អ៊ីន
  សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨១ ៣៥៨ ៥៨៨
  មើលផែនទី
 20. »

  ផ្ទះសំណាក់ សុហ្វីននី
  សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៦ ៩៣១ ០៥៧៧
  មើលផែនទី
 21. »

  ផ្ទះសំណាក់ សេនឌី ក្លេយ៍
  សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩២ ៥៧២ ៧៩៧
 22. »

  ផ្ទះសំណាក់ ស្ពាយហ៊ីតធី
  ភូមិ៤ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១០ ៣៥១ ២៦៣
  មើលផែនទី
 23. »

  ផ្ទះសំណាក់ ហ៊ន សុជាតា
  ភូមិទី៤ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៩ ៦០៥ ២៥៥
  មើលផែនទី
 24. »

  ផ្ទះសំណាក់ ហ្គោលឌិនស្តារ
  ភូមិ៣ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩២ ៩៨៩ ៨៨៨
  មើលផែនទី
 25. »

  ផ្ទះសំណាក់ ១៧១
  ភូមិ៣ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៥ ៣៣០ ១៧១
  មើលផែនទី
 26. »

  ផ្ទះសំណាក់តាមូ
  ភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៥ ២៥៨ ៣៤០
  មើលផែនទី
 27. »

  ផ្ទះសំណាក់មករា
  ភូមិ០៤ សង្កាត់លេខ០៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៦ ៣៤២ ២៣២
  មើលផែនទី
 28. »

  ផ្ទះសំណាក់​ រីលេក្ស
  ភូមិ៣ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៩៦៦ ៦៦៣
  មើលផែនទី
 29. »

  ភោជនីយដ្ឋានឆ្នេរមាស
  ភូមិទី៣ សង្កាត់លេខ៣ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ២១៦ ៩៦៩
  មើលផែនទី
 30. »

  មាលីចិន្តា ផ្ទះសំណាក់
  ភូមិ២ សង្កាត់៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៦៧០ ៨១៨
  មើលផែនទី
 31. »

  យូលែនដា ហូថែល អ៊ិនវេសមិន
  ភូមិទី៤ ផ្លូវ០១កក្កដា សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨៨ ៣០០ ០០០៥
  មើលផែនទី
 32. »

  វ៉ាយ ស៊ី ប៊ូទិក
  ផ្លូវអូរត្រេស សង្កាត់លេខ៦ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៧៧១ ១៥៦
  មើលផែនទី
 33. »

  សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន អូត្រេះ ឡាយហ្វ៍ រីហ្សត
  ភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៧ ៧៥៥ ៩៦៤
  មើលផែនទី
 34. »

  សម្បត្តិ បន្ទប់ជួល
  ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៧ ៧៩០ ៧៩៩៩
  មើលផែនទី
 35. »

  ហូលី ខូវ
  ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៤៧៨ ៥១០
  មើលផែនទី
 36. »

  ហ្គូដ ថាម ប៊ូទីក អូតែល
  សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨១ ២២២ ៥៥៣
  មើលផែនទី
 37. »

  ហ្គូដ ថាម រីហ្សត
  ភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨១ ២២២ ៥៥៣
  មើលផែនទី
 38. »

  ហ្គូហ្គេន រីសត
  ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៦ ២៩២ ៥២៦
  មើលផែនទី
 39. »

  អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា
  ភូមិ៥ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៥ ៩១៩ ៨៣៤
  មើលផែនទី
 40. »

  អាយលែន ផាលែស
  ភូមិកោះតូច សង្កាត់កោះរ៉ុង ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១០ ៧៧២ ២២២
  មើលផែនទី
 41. »

  អេមខេត(ខេមបួឌា)ឯ.ក (Snk-The Blue Pumkin)
  ភូមិរាម សង្កាត់រាម ខណ្ឌព្រៃនប់ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៥ ៣៣៣ ១៣៦
  មើលផែនទី
 42. »

  អេស វី អេ អេស៊ា
  ភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨៨ ៣២៤ ៨៧៧៧
ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក (១)
 1. »

  លក់គ្រឿងអគ្គីសនី
  សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៦ ២០៤​ ៥១៥២
  មើលផែនទី
ហាងលក់ទូរស័ព្ទ (១)
 1. »

  សា វុទ្ធី លក់ទូរស័ព្ទ
  ភូមិ២ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៦ ៤៧៤ ៦៦៦
  មើលផែនទី
ហាងលក់រថយន្ត-យានជំនិះ និង​គ្រឿងបន្លាស់ (១)
 1. »

  លី ហួត លក់​ម៉ូតូ
  សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១៦ ៨២៨ ៤០៧
  មើលផែនទី
ហាងលក់វ៉ែនតា (១)
 1. »

  ហាង​លក់វ៉ែនតា​ អន្តរជាតិ
  ភូមិ២ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៩៨ ៩៣៣ ៥១០
  មើលផែនទី
ហាងលក់សំលៀកបំពាក់-ស្បែកជើង-កាបូប (១)
 1. »

  Amazing Cambodia ( B L I )
  ភូមិថ្មធំ សង្កាត់រាម ខណ្ឌព្រៃនប់ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៧៨ ៥៨៩ ៦៦៧
ឱសថស្ថាន-មន្ទីរពេទ្យ-គ្លីនិក (១)
 1. »

  មន្ទីរពេទ្យ សេតេ
  ភូមិលេខ២ សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨១ ៨៨៦ ៦៦៦
  មើលផែនទី

សំគាល់ ៖

 • ចំពោះ​ហាង​ទំនិញ​ដែល​មាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ គឺ​សម្រាប់​តែ​អតិថិជន​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។
 • * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។
ប័ណ្ណ​ដែល​អាច​ប្រើ​ជា​មួយ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត​អេស៊ីលីដា
ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧, ០២៣ ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

យើង​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែង​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ពេល​ដ៏​មាន​តម្លៃ​របស់​លោក​អ្នក ដើម្បី​ផ្តល់​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​យោបល់ ដល់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.១៤៤.៦០០ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៥០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨.៣៧៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៩.៧០៩