តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៧៦៨)
 1. »

  139 GUESTHOUSE
  St. 99, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦៦៦ ៥០២
 2. »

  4 RIVERS HOTEL
  St.sisowath, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៣៤ ៩៩៦
 3. »

  474 SEAFOOD & GRILL
  #792, St. 474, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៧៧ ៨៥៥
 4. »

  474 SEAFOOD & GRILL
  #792, St. 474, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៩១ ០៧៦
 5. »

  8.9 BEVERAGES SHOP
  St. 432, Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៨ ៩០០ ០០៩
 6. »

  98 COFFEE
  Phnom Penh, Khan Toul Kork, Sangkat Boeng Kak Muoy, St.287
  ០៨៩ ៤៤៧ ៧៦៨
 7. »

  @COFFEE
  Keo Chinda, Chrouy Changva, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩៩ ៩៣២២
 8. »

  A VACATION BOUTIQUE HOTEL
  Sangkat Phsar Kandal Pir, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧១ ៧២៩ ៧៧៧៧
 9. »

  A VACATION BOUTIQUE HOTEL
  136, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧១ ៧២៩ ៧៧៧៧
 10. »

  A.N.D. BOUTIQUE
  Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៤០២ ០១៥
 11. »

  ADOR HOTEL
  Sisovath Quay, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៤ ៥១២
 12. »

  ADOR HOTEL
  Sisovath Quay, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៤ ៥១២
 13. »

  AFTER DARK
  130, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៤៥ ៥៧៧៥
 14. »

  AFTER DARK
  Sangkat Phsar Kandal Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៤៥ ៥៧៧៥
 15. »

  AH NGIM BOUTIQUE
  St. 598, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៦៣៦ ៥៦៣
 16. »

  AIME COFFEE
  St.516, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៨៤៤ ២៧៩៧
 17. »

  ALASKA BAR
  136, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩៨៩ ៦៩៧
 18. »

  ALASKA BAR
  136, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩៨៩ ៦៩៧
 19. »

  AMAZON VITHOURAK
  National Road #2, Krang Svay, Krang Pongro, Dangkor, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៧៧ ៧៥៤
 20. »

  ANDRATEVY FAMILY MART
  #89, St. 592, Sangkat Boeung Kork 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៦៦៦ ៦៩៨
  មើល​ផែនទី
 21. »

  ANISE HOTELS & RESTAURANT
  #2 C, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣០ ០៩៩
 22. »

  ANISE HOTELS & RESTAURANT
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣០ ០៩៩
 23. »

  ANISE HOTELS & RESTAURANT
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣០ ០៩៩
 24. »

  ANISE HOTELS & RESTAURANT (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ២៥ កក្កដា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ២សេ ផ្លូវ៥៧ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧៣០ ០៩៩
 25. »

  AQUA S
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៤៦ ៥៦១
 26. »

  AQUA S
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៤៦ ៥៦៤
 27. »

  AQUA S
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ៥៨០ ៣៩០
 28. »

  ARABI COFFEE
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៨ ៣៧៣
 29. »

  ARABI COFFEE
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៨ ៣៧៣
 30. »

  ARABITIA CAFE
  National Road No. 1, Sangkat Chbar Ampeou 1, Khan Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៨១ ៧២៨ ២៧២
 31. »

  ARABITIA COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៧៥ ផ្លូវលេខ៥២៨ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៣៣០ ១៣៣ / ០១២ ៦៦៦ ១៥៣
 32. »

  ARABITIA COFFEE
  ផ្លូវលេខ៤៣០ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៧៧៣ ៩១៩
  មើល​ផែនទី
 33. »

  ARIA D ITALIA RESTAURANT
  St. 310, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៨០០ ០៨១
 34. »

  ARIA PIZZERIA (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ១៧ មិថុនា ២០២០)
  ផ្ទះលេខ៤១E0 ផ្លូវលេខ៣១០/១៥៧ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៦៨១ ២៥៥០
 35. »

  ASIA BASE (BAITONG HOTEL)
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៩៨ ២៨២
 36. »

  ASIA BASE (BAITONG HOTEL)
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៩៨ ២៨២
 37. »

  ASIAN FOODS RESTAURANT
  #56 A E0, St.63, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ២៧៣ ៧១៨
 38. »

  ASSET MANAGEMENT AITE-1
  Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៣ ៥២១ ៣៩០
 39. »

  ATM COFFEE
  #50, St. 271, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៨១ ៦៤៧
 40. »

  B 52 HOSTEL
  #51-52, St. 172, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៣២៣ ២៨៥
  មើល​ផែនទី
 41. »

  B 52 HOSTEL
  172, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៣២៣ ២៨៥
 42. »

  B. BEST COFFEE CO., LTD.
  ផ្ទះលេខ៤៦ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៧ ៧១៦ ១៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 43. »

  B.B SENSOK
  St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៨ ៣៨៨ ៣៣៣
 44. »

  BAMBOO CAFE
  Phnom Penh, Khan Dangkor, Sangkat Kakab, Rusian Blvd.
  ០៩៦ ៤៦៤ ៦៤៦២
 45. »

  BAN CHAN
  ផ្ទះលេខ៣៦១ សង្កាត់ច្បារអំពៅ១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នពេញ
  ០៩៣ ៤០០ ៨៥៤
  មើល​ផែនទី
 46. »

  BELLA EUROPE BOUTIQUE
  #2 C D, St.152, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៣៣ ៩៨០
 47. »

  BIJIN NABE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៩២ ២២២
 48. »

  BIJIN NABE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៩២ ២២២
 49. »

  BIZ POINT GUEST HOUSE
  370, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៨៩ ៨៩៥
 50. »

  BIZ POINT GUESTHOUSE
  #174, St. 370, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៨៩ ៨៩៥
 51. »

  BLACK FACTORY COFFEE
  289, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៥៩ ៦៦៦
 52. »

  BLACK GOLD CAFE
  Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០១២ ៣៩៩ ៨៤១
 53. »

  BLACK KING COFFEE
  Phnom Penh, Khan Toul Kork, Sangkat Boeng Kak Muoy, St.287
  ០៧៨ ៧៧០ ២៣៦
 54. »

  BLACK KING COFFEE II
  St.528, Phum 9, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៣២៦ ៩៩៩
 55. »

  BLACK PEARL
  St. 172, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩២១ ៥៥៥៥
 56. »

  BLACK PEARL
  St. 172, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩២១ ៥៥៥៥
 57. »

  BONCAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ១%)
  ផ្ទះលេខ២០ ផ្លូវលេខ៥៨២ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ២៣៣ ៦៤១៧
 58. »

  BOUTIQUE HOTEL AND SPA
  #07, St. 370, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៩៨៨ ២២២
 59. »

  BRAND CAFFEE
  #643, Phum Khmuonh, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៥ ២៣២
 60. »

  BRAND COFFEE
  Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦៥៤ ៦៨៦
 61. »

  BREATH COFFEE
  Phum 8, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៤៥ ៩៣៥
 62. »

  BREW COFFEE
  #173 E0 & 432, Sangkat Tuol Tumpung 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៤៥ ០៤៦០
 63. »

  BROTHERS CAFE
  Kantouk, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៥៧៧ ៤៥០
 64. »

  BROWN COFFEE AEON MALL SSC
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៩៧ ២៧៣
 65. »

  CAFE AMAZON (ST.310)
  Phum 5, Sangkat Oulampik, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩០៦ ៣៥៧
 66. »

  CAFE AMAZON AEON MALL
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៥០០ ៩៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 67. »

  CAFE AMAZON BOKOR
  #432, Preah Monivong Blvd, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៦៤ ៧៩៤
 68. »

  CAFE AMAZON BOKOR
  #432, Preah Monivong Blvd, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៦៤ ៧៩៤
 69. »

  CAFE AMAZON IFL
  មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៤៦៣ ១១០
 70. »

  CAFE AMAZON NATIONAL ASSEMBLY
  Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៨៨ ៨៨៩
 71. »

  CAFE AMOUR SEAN
  St. 191, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៧៨៧ ៨៧៣
 72. »

  CAFE BABI-LO
  317, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣៥០ ៩០៩
 73. »

  CAFE CHAPAYOM
  St.614, Sangkat Beung Kork, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦១ ៩៩៨ ៨៤២
 74. »

  CAFE CHAPAYOM
  St.51, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៩៨ ៨៤១
 75. »

  CAFE CREMA
  #191, St. 430, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៧៧ ០១២
 76. »

  CAFE CREMA
  #191, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៩៩ ០៥៦
 77. »

  CAFE CREMA
  #191, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៧៧ ០១២
 78. »

  CAFE DE MUSEAM BY TL
  #66, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៥៥ ៣៤៤
 79. »

  CAFE LA CHRONIQUE
  #60, St. 135, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៨៨៨ ៥៥៩
 80. »

  CAFE LA CHRONIQUE
  Phnom Penh
  ០៩៩ ៨៨៨ ៥៥៩
 81. »

  CAFE LA CHRONIQUE
  #60, St.135, Sangkat Toul Tompong 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០៩៩ ៨៨៨ ៥៥៩
  មើល​ផែនទី
 82. »

  CAFE MR. LATTE CAMBODIA (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៣៣៧ ផ្លូវលេខ០១ ភូមិស្វាយតាអុក សង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៤១៥ ៥៧០
  មើល​ផែនទី
 83. »

  CAFE TINAT
  #51, St. 49, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៨៣ ៨៦៩
 84. »

  CAFE TINAT
  Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៨៣ ៨៦៩
 85. »

  CASA VILLA INDEPENDENCE
  St. 294, Phum 5, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៥៦ ២៦២២
 86. »

  CENTRANA HOTEL
  Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៨១ ៩៤៨
 87. »

  CENTRANA HOTEL
  154, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៨១ ៩៤៨
 88. »

  CHA APSARA
  99, Boeng Salang, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧៦ ៧៧៧ ៧៥៣២
 89. »

  CHA PHAYUM CAFE
  St. 15 Corner 360, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៩៩ ៦០២៦
 90. »

  CHAKTOMUK KUNTHEA BOUTIGUE HOTEL
  Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៦ ៦៩៩ ០០២២
 91. »

  CHAKTOMUK KUNTHEA BOUTIGUE HOTEL
  #2 E0, St. 84, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៤៨៣ ៨៨០
 92. »

  CHAMICHI
  #145, St. 1003, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៩១១ ១៦៨
 93. »

  CHAO DOI
  #30 B, St. 432, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៧៥ ៧៨៨
 94. »

  CHAO DOI
  St.432, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៧៥ ៧៨៨
 95. »

  CHAO DOI
  51, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៨៧ ៥៧៨៨
 96. »

  CHEA KIMHEANG
  #8 A E0, Phum Tra Pang Thleong, Sangkat Choum Cham, Khan Pour Sen Chey, Phnom Penh
  ០៨៨ ៦៣៣ ១០៤៦
 97. »

  CHEAT CHANROTHA SELL FOOD
  St. Betong, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៨៦ ២៦១៦
 98. »

  CHECK IN CAFE
  160, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៦ ៣៧៨ ៥៥៥៥
 99. »

  CHHAYYA COFFEE
  Tuol Sangkae, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៤៤ ៤៨៨
 100. »

  CHHMA CATFE
  Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៥០០ ០៥៧
 101. »

  CHICAGO CAFE
  #100, St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦០៦ ៦៨៥
 102. »

  CHIYODA
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៣៨១ ៣១៦
 103. »

  CK COFFEE
  St. 480, Phsar Derm Thkov, Khan Mean Chay, Pnhom Penh
  ០១២ ៨៨៧ ៣៣៦
 104. »

  COFFEE 1989
  Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៥០៥ ៦៥៥
 105. »

  COFFEE AMAZON
  5, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៥៣៥ ៥៦៦
 106. »

  COFFEE AMAZON PRESIDENT
  #638, St. 128, Phum 4, Sangkat Phsar Depou Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៦៣៨ ៣៦៣
 107. »

  COFFEE AMAZON PRESIDENT
  St.128, Phum 4, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៨ ៩៣២ ៤៧៨
 108. »

  COFFEE ART
  St. 336, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩៣ ២៣១ ២៣០
  មើល​ផែនទី
 109. »

  COFFEE BIKE
  Sangkat Teuk Laak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៦៦១ ១៦២
 110. »

  COFFEE CULTURE
  #100, St. 430, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៦ ៥៦៥
 111. »

  COFFEE CULTURE
  ភ្នំពេញ
  ០១២ ៩១៦ ៥៦៥
 112. »

  COFFEE CULTURE
  ផ្ទះលេខ១០០, ផ្លូវ៤៣០, សង្តាត់ទួលទំពូង ២, ខណ្ឌចំការមន, ភ្នំពេញ
  ០១២ ៤៩៩ ៩០៧
  មើល​ផែនទី
 113. »

  COFFEE HOUSE
  ផ្ទះលេខ៥៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៧៥៥ ៩៨៨
 114. »

  COFFEE LAND
  Chrang Chamreh Muoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៧ ៥៥៨ ៣៥៥៦
 115. »

  COFFEE O' CLOCK
  St. 360, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩១ ២២៣
 116. »

  COFFEE TODAY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៧០ ១៦០
 117. »

  COFFEE TODAY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ២៤៨ ១១៦
 118. »

  COFFEE TODAY
  St. Northbright, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩៩៩ ២២៨
 119. »

  COFFEE TODAY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៥៧ ៦៣០៤
 120. »

  COFFEE TODAY (TTP BRANCH)
  St.432, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧០៧ ៨៨១
 121. »

  COFFMICHI CAMBODIA
  St. Paster (51), Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧២២ ១៦៨
 122. »

  CONTAINER CAFE
  St.291 & 590, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩៧១ ៣៨៤
 123. »

  CORNER 9 BASSAC BOUTIQUE HOTEL
  #19, St. 09, Phum 5, Sangkat Tonle Basak, Khan Chomka Morn, Phnom Penh
  ០១៦ ៣១១ ៨៤៤
  មើល​ផែនទី
 124. »

  COUSIN'S BUGER AND COFFEE
  200, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩៩៩ ៥៥១
 125. »

  COVET COFFEE
  242, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥១ ៦៨៨
 126. »

  COVET COFFEE
  242, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥១ ៦៨៨
 127. »

  COVET COFFEE & RESTAURANT (P.H)
  598, Chrang Chamreh Muoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៩០ ៨២០
 128. »

  CRYSTAL BLUE BOUTIQUE HOTEL
  454, Phum 2, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦១១ ៥៥៩៦
 129. »

  CUBE CAFE
  #33, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៤៤៤ ៥៥៥
 130. »

  D'AUGUST
  St.614, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៦៣ ៣៣០៩
 131. »

  D'S JAPANESE RESTAUTANT
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០២៣ ៦៦៦ ១៦០២
 132. »

  D'S JAPANESE RESTAUTANT
  63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០២៣ ៦៦៦ ១៦០២
 133. »

  D.SEASONS
  #66, St. 402, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៦៦ ៨៩៩
 134. »

  D.SEASONS
  #66, St. 402, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៦៦ ៨៩៩
 135. »

  DAISY BOUTIQUE
  #1 A E0, St. 19, Phum 1, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៣២ ២៦៦
 136. »

  DAKASI
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥២៥ ២៧២៧
 137. »

  DANITHA BUFFET RESTAURANT
  #9 E0, St. 150, Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ២៥៨ ៧៦៧
 138. »

  DANITHA BUFFET RESTAURANT
  #9 E0, St. 150, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ២៥៨ ៧៦៧
 139. »

  DAO THI DIEP
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៣១ ៥៥០ ៥១១១
 140. »

  DE ART HOTEL
  Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៣៩៣ ៩៩៨
 141. »

  DE ART HOTEL
  106, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៣៩៣ ៩៩៨
 142. »

  DE NINTH BOUTIQUE HOTEL & SPA
  #07, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៩៨៨ ២២២
 143. »

  DE SILK GARDEN (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៦៧ ផ្លូវ៤៤៦ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៧៧៥ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 144. »

  DELICIOUS TOAST & DRINK
  St. 266, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៨៨ ៨៥៥១
 145. »

  DI RESIDENCE
  B Lasen, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៩៩៧ ៧៧៨
 146. »

  DI RESIDENCE
  Phnom Penh, Khan Chamkar Mon, Sangkat Tonle Basak, Phum B Lasen
  ០៧០ ៩៩៧ ៧៧៨
 147. »

  DIAMOND COFFEE
  Phum Sambuor, Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦១១ ៣៦៥
 148. »

  DIAMOND PALACE HOTEL
  #128 E3 E4, St. Sotearos, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៥៥៥ ៨៣៨
 149. »

  DIEP VANDAVY COFFEE SHOP
  Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៧៦ ៣៥៣ ៥៧៧១
 150. »

  DISCOVERY HOTEL CO., LTD
  St. 214, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៣៤ ១៤២
 151. »

  DISCOVERY HOTEL CO., LTD.
  St.214, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៩៨៧ ៩៧៨
 152. »

  DO DO GUEST HOUSE
  #2 B, St.90, Phum 1, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៧៧ ២៣៣
 153. »

  DO DO GUESTHOUSE
  #2 B, St. 90, Phum 1, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៧៧ ២៣៣
 154. »

  DOI CHAANG CAFFE
  337, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៦៣ ៤៧៣៤
 155. »

  DOI CHAANG CAFFE (SOTHEAROS)
  #61 E0, St. Sothearos, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៦៣៤ ៧៣៤ / ០៩៦ ៥៥១ ០៨៨៨
  មើល​ផែនទី
 156. »

  DOI CHAANG CAFFE (ST. 337)
  #35, St.337, Sangkat Beoung Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៦៣ ៤៧៣៤ / ០៩៦ ៥៥១ ០៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 157. »

  DOI CHAANG CAFFE (STR)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៥១ ០៨៨៨
 158. »

  DOI CHAANG CAFFE (TK)
  337, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៥១ ០៧៧៧
 159. »

  DOILOR COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ផ្ទះលេខ១៣E ផ្លូវលេខ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៧៤៣ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 160. »

  DOMREY LOUNGE
  #32e0 St.240, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៧៣ ៧៨០
 161. »

  DOMREY LOUNGE
  #32 E0, St.240, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៧៣ ៧៨០
 162. »

  DUCK CAFE
  80kh, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៦ ៨៨៧ ០០០៧
 163. »

  DY AND PHONG RESTAURANT
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨២០ ០៨៦
 164. »

  DYNSEY GUEST HOUSE
  19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៦ ៣៩៣
 165. »

  DYNSEY GUESTHOUSE
  #135-133 E2, St.19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៦ ៣៩៣
  មើល​ផែនទី
 166. »

  DYVITH CO., LTD.
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៩៨ ៩៨៨
 167. »

  DYVITH CO., LTD.
  #99, St.1011, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៩៨ ៩៨៨
 168. »

  E MO
  Sangkat Ou Ruessei Bei, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៣៥ ៣៩៩
 169. »

  EDAMAME JAPANESE RESTAURANT
  #165, St. Sothearos, Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៨ ៥៩៧ ៦៦៣០
  មើល​ផែនទី
 170. »

  ENFANT BOUTIQUE
  1986, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨២៦ ១២៦
 171. »

  ENFANT BOUTIQUE
  Phnom Penh
  ០១២ ៨២៦ ១២៦
 172. »

  ENJOY COFFEE ANCIENT
  National Road 6 A, Kbal Chroy, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៧០ ៦៦៦ ២១៧
 173. »

  ENTHANOU RESTAURANT
  St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៧៧៥ ៥៩៧
 174. »

  EXCITE INTERNATIONAL CO., LTD.
  St. 63, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៣៦៦ ០៨៥
 175. »

  EXPRESS COFFEE
  St. 432, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ៤៨២
 176. »

  FAMILY CARE
  St. 271, Sangkat Beung Tompon, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៥ ៧៤៤ ៤៤៤
 177. »

  FELIS HOSTEL CAFE AND BAR
  Chomrom Rithisen, Phum 1, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៦៤ ៤៩៥
 178. »

  FELIS HOSTEL CAFE AND BAR
  26, Phum 1, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៦៤ ៤៩៥
 179. »

  FELIS URBAN HOTEL
  3bis St. 288, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៨ ៧៧៩
 180. »

  FELIZ HOSTAL CAEF AND BAR
  26, Phum 1, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៥ ៧៧៩
 181. »

  FILLING STATION (PHNOM PENH)
  Phum 4, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩០ ៧៩៧ ១៨៥
 182. »

  FILLING STATION (PHNOM PENH)
  St.282, Phum 4, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៦៣ ៥៨០៧
 183. »

  FILLING STATION (PHNOM PENH)
  St. 282, Phum 4, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៦៣ ៥៨០៧
 184. »

  FJ BOUTIQUE
  St. 398, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៣១ ៩៨៧ ៨៧៨៧
 185. »

  FLEURI
  #37 E0 E1, St.310, Snagkat Beongkengkorng I, Khan Chomkamorn, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៣១ ១៣៣
  មើល​ផែនទី
 186. »

  FLY FANTA
  #148, St. 132, Phum 2, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣៩២ ៧៩២
 187. »

  FOOTBALL COFFEE
  #136, St. 199, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៤៩៤ ១៥៨
 188. »

  FRESH CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៥ សីហា ២០១៩)
  ផ្លូវ៥១ សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៨១០ ៩០២
 189. »

  FRESH FRUIT
  2002, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៣៨៥ ៨០២
 190. »

  FRIEND COFFEE
  St.574, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៦៦ ០៦១
 191. »

  FROG SKIN BAR
  St. 05, Sangkat Phsar Kandal Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៩៨៨ ៩៦៥
 192. »

  FUMANLOU RESTAURANT CO., LTD.
  Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៦ ៥៧១ ១១១
 193. »

  FUMANLOU RESTAURANT CO., LTD.
  466, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៦ ៥៧១ ១១១
 194. »

  G MEKONG HOTEL
  St.monivong (93), Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨១៥ ៥៥២
 195. »

  GH (GOOD HEALTH)
  St. 217, Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៨៧ ៦៨៨៧
 196. »

  GHAM MIHEL
  Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៦៣ ៨៣៩
 197. »

  GLORIA JEAN'S COFFEES
  Preah Norodam, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៧៧ ៥៥៥
 198. »

  GOIN HOTEL
  #108, St. 304, Phnom Penh
  ០៧០ ៣០០ ០០១
 199. »

  GOLDEN APPLE HOTEL
  Russian Blvd., Prey Chi Sak, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨៥ ២៨៨ ១៨៨
 200. »

  GOLDEN CRAB STEAM SEAFOOD RESTAURANT
  St.110, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៤១៩ ២០០
 201. »

  GOLDEN CRAB STEAM SEAFOOD RESTAURANT
  #1 C, Phnom Penh, Porsen Chey, St.110
  ០១២ ៤១៩ ២០០
 202. »

  GRAND CAFE
  ផ្ទះលេខ១០E០ ផ្លូវ២០០៩ សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៦៩០ ៨០៨
  មើល​ផែនទី
 203. »

  GRAND YAMATO RESTAURANT
  St. 466 Corner 63, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦០៩ ៩៩៨
 204. »

  GRAND YAMATO RESTAURANT
  St.466 T 63, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦០៩ ៩៩៨
 205. »

  GREAT INDIA RESTAURANT
  Phnom Penh
  ០៧៧ ៩១១ ៥៣៨
 206. »

  GREAT INDIA RESTAURANT
  St.278, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩១១ ៥៣៨
 207. »

  GREEN BUW
  Phnom Penh
  ០៦៩ ៧៨៣ ៨៧៨
 208. »

  GREEN COFFEE
  ផ្ទះលេខ២២ ផ្លូវលេខ១៩៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៣៣០ ២២២២
 209. »

  GREEN COFFEE
  ផ្ទះលេខ១០៥ ផ្លូវ១០៥ ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៦៦២ ២៧៨
 210. »

  GREEN COFFEE
  #101 E0, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩២ ២៥៥ ៣២២
 211. »

  GREEN TEA COFFEE
  ផ្ទះលេខ៥៨៥ ផ្លូវលេខN១ សង្កាត់ច្បារអំពៅ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៨៣៩ ០២២
 212. »

  GRENN GUEST HOUSE
  #53, St.125, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៥៥ ៥៥៨
 213. »

  HANG HENG RESTAURANT
  #76, St.144, Phum 7, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៦៧ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 214. »

  HANNA BOUTIQUE
  03, Niroth, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥៦០ ៣៣៣
 215. »

  HANNA BOUTIQUE
  #45, St. 03, Sangkat Nirot, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥៦០ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 216. »

  HAPPY BABIES
  St. 432, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧១ ៨៩១
 217. »

  HAPPY DRAGON FARM
  ផ្ទះលេខ២០ ផ្លូវ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៩៣២ ២៩៤
  មើល​ផែនទី
 218. »

  HARMONY PHNOM PENH HOTEL
  Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៨៨ ៨៨៤
 219. »

  HEANG HONGLY
  Doung Village, Prek Phnov Commune, Prek Phnov District, Phnom Penh
 220. »

  HELINA HOTEL & APARTMENT
  Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៧ ៣៤៣
 221. »

  HELINA HOTEL & APARTMENT
  #12 A E0, St.105, Sangkat Boeng Kengkang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៧ ៣៤៣
  មើល​ផែនទី
 222. »

  HENG HENG 168
  St. 123, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៤០ ១០១
 223. »

  HENG TECHHONG
  #3302, St. 93, Phum Phsar Touch, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤៨៧ ០០២
 224. »

  HIM ARIFIN CHRANG CHAMRES
  Phum 1, Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៩៩ ២១៦៨
 225. »

  HM GRANG CENTRAL HOTEL
  Phum 2, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៣៦ ៦៣១
 226. »

  HOME CHIC HOTEL
  #17 St. 282, Phum 5, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៨៤៦ ៤៨៤
 227. »

  HOME COFFEE
  Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៦០ ៤០៤៥
 228. »

  HOME COFFEE
  182, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៨ ៦៦៨ ៧៨៨
 229. »

  HOME TI COFFEE
  St.266, Sangkat Tonle Basac, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៧៧៧ ៧៤៣៧
 230. »

  HOME TOWN HOTEL
  #35, St.172, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៥៦ ៥២៨
  មើល​ផែនទី
 231. »

  HOMELAND GUESTHOUSE
  St. 304, Sangkat Boeng Keng Kang Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៥៣ ៦៦៦
 232. »

  HONEY CAFE 999
  Phum Kha Pir, Sangkat Chrang Chamreh Pir, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨១៤ ៩១៥
 233. »

  HONG PHANN GUEST HOUSE
  198, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩៣៧ ៤០២
 234. »

  HONG PHANN GUESTHOUSE
  Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩៣៧ ៤០២
 235. »

  HOP TAPPERS
  St. Lum, Sangkat Khmuonh, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៩៩ ៣៨៧
 236. »

  HOT FROG
  154, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៨៦ ០០០
 237. »

  HOUR HENG RESTAURANT
  #100, St.154, Sangkat Beung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៧២៩ ៥៩៩
  មើល​ផែនទី
 238. »

  I KAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវលេខ៥៥ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
 239. »

  ING APARTMENT & HOTEL
  Lum, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៥៦ ៦៦៦៥
 240. »

  INSTANRESTAURANT-T-RESTAURANT
  47, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៩២៩ ៩៩៩
 241. »

  INSTANRESTAURANT-T-RESTAURANT
  St. 47, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៩២៩ ៩៩៩
 242. »

  INTERCONTINENTAL PHNOM PENH
  អគារលេខ២៩៦ មហាវិថីម៉ៅសេទុង រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ២៧០ ១១១
  មើល​ផែនទី
 243. »

  INTHANIN
  No 2, Tuol Roka, Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៨ ៤២៣ ៩៩៩១
 244. »

  JAIN CHONG AO
  Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៩៩ ៦៦៨
 245. »

  JAVA CAFE TOUL KORK
  337, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៧៥ ២៤៣
 246. »

  JIN RESTAURANT
  Tonle Basac, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥៦ ៧៤២
 247. »

  JIN RESTAURANT
  #84 A, St. Sothearos, Sangkat Chaktomouk, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥៦ ៧៤២
 248. »

  JOIN COFFEE DAKDAM
  ផ្ទះលេខ០៧ ផ្លូវ៣១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ២៣២ ៨២២
 249. »

  JUNGLE CAFE
  1986, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៤៤ ៤៤៤
 250. »

  K9 RIVERSIDE HOTEL
  #9 A La Seine Koh Pich, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៤៦៤ ៦០៩
 251. »

  K9 RIVERSIDE HOTEL
  #9 A La Seine Koh Pich, Phnom Penh
  ០៨៦ ៤៦៤ ៦០៩
 252. »

  KANIKA THAI RESTAURANT 888
  Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៨ ៩០៧
 253. »

  KANIKA THAI RESTAURANT 888
  Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៨ ៩០៧
 254. »

  KANIKA THAI RESTAURANT 888
  St. Northbridge, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៨ ៩០៧
 255. »

  KANIKA THAI RESTAURANT 888
  Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៨ ៩០៧
 256. »

  KANIKA THAI RESTAURANT 888
  #65-66, St. Northbridege, Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៨ ៩០៧
 257. »

  KC COFFEE
  La Kambaor, Svay Pak, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥២៥ ៥០០
 258. »

  KEO CAFE
  St. 2005, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៦២ ៨៨១
 259. »

  KF CAFE
  Cheung Aek, Dangkor, Phnom Penh
  ០១២ ៤៨៨ ៨៣៦
 260. »

  KHAVI VILLA
  St.258, Phum 1, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៦៦៩ ៧៥៩
 261. »

  KHEMERA CAFE
  #11, St.100 Khlong, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ២៣៧ ២៧៦
 262. »

  KHMER HOUSE STEAM SEAFOOD (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៦០ មហាវិថីសុធារស់ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៣៦០ ៣២៦
 263. »

  KHMER VILLAGE GUEST HOUSE
  Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៥៧ ៤៧៦
 264. »

  KHP CAMBODIA (CAFE AMAZON BBU)
  Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣១៦ ៤១៦
 265. »

  KIBOM BRAZILIAN BBQ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៦៧ ផ្លូវលេខ៥៨៤ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣៦៥ ១៩១
 266. »

  KIM CAFE
  #65 A Eo, St. 193, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៦ ៧៧៧ ៧៦៨៨
 267. »

  KIM CAFE
  #65 A E0, St.193 And 384, Phnom Penh
  ០៧៦ ៧៧៧ ៧៦៨៨
  មើល​ផែនទី
 268. »

  KIM SENG THAI HOTEL
  #1758, Phsar Touch, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៦៦ ៣០៩
 269. »

  KIM SENG THAI HOTEL
  #1758, St. 62, Phsar Touch, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៦៦ ៣០៩
 270. »

  KIM SENG THAI HOTEL
  #1758, Phsar Touch, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៦៦ ៣០៩
 271. »

  KING POT
  St. 257, Sangkat Tuek Lak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៦២៤ ៩៥៥
 272. »

  KINTAN BUFFET (AEON MALL)
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៥៥១ ៧៨៨
  មើល​ផែនទី
 273. »

  KINTAN BUFFET (AEON MALL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៥១ ៧៨៨
 274. »

  KN 58 SHOP
  #93, St. 63, Sangkat Boengrang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៨៦ ៤៨៧
  មើល​ផែនទី
 275. »

  KRAVANH RESTAURANT
  #112 Eo, Sothearos Blvd, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥៦ ៥៥៥
 276. »

  KRAVANH RESTAURANT
  Monivonng, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៣៩ ៩៧៧
 277. »

  KRAVANN KHMER RESTURANT
  350, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៦១៩ ៦៥៤
 278. »

  KRAVANN KHMER RESTURANT (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ២៨ ផ្លូវលេខ៣៥០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៦១៩ ៦៥៤
 279. »

  KRAYA ANGKOR
  St. 63, Phum 9, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៩៣ ៩៨២
 280. »

  KUCH OUDOM HOTEL
  Preah Monivong (93), Phum 8, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៩៩ ៩២២
 281. »

  KUCH OUDOM HOTEL
  Preah Monivong Blvd (93), Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៩៩ ៩២២
 282. »

  KUKA COFFEE
  ផ្លូវវេងស្រេង ភូមិត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៧ ៧៥៨ ៨៥៨០
  មើល​ផែនទី
 283. »

  KUKA COFFEE
  St.217, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៥៨ ៨៥៨០
 284. »

  KUNTHEA KATYARAKTY SHOP
  142, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៩៣ ៥៧៩
 285. »

  KUYTEAV KCHOP
  # J16, Koh Pich, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៤២៨ ៦៧៧
 286. »

  KYOKA SUSHI
  Beoung Kork, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦១ ៦៦៨ ៨៨៨
 287. »

  KYOKA SUSHI
  Phum Beoung Kork, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦១ ៦៦៨ ៨៨៨
 288. »

  L K S SAMRACH BOUTIQUE HOTEL
  St. 222 Coner St. 63, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៦៨៨ ០៧៥
  មើល​ផែនទី
 289. »

  LA LUNE CAFE
  St. 460, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៨ ៦៦៨
 290. »

  LA PALM BKK
  #58 C D, St.95, Sangkat Beung Keng Kong, Khan Charmkamon, Phnom Penh
  ០១១ ២៥៥ ២៣១
  មើល​ផែនទី
 291. »

  LA PALM KHOS PICH
  Khos Pich, #b40-b41, Sangkat Tonle Basak, Khan Charmkamon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៣៣ ៥៦៤
  មើល​ផែនទី
 292. »

  LAMOR SERVICE APARTMENT
  442, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៥៧ ៦១១១
 293. »

  LAMOR SERVICE APARTMENT
  Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៥៧ ៦១១១
 294. »

  LATO CAFE
  5, Mittakpheap, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១០ ៩០៣ ៩៣៦
 295. »

  LE BROKEN PLATE (KNIFE CLUB)
  St. 422 Corner 51, Phum 4, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៨៦ ៩៧៩
 296. »

  Lé CHOW MOVIE & CAFé
  ផ្ទះលេខS៤៩ ផ្លូវ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៦៩៦ ៩១៨
 297. »

  LE GRAND MEKONG HOTEL
  #253-256 E0, Preah Sihanuk Blvd., Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៥០ ៦៨៨
 298. »

  LE PKA CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ១៧Eo ផ្លូវ៥១ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៩ ៧៧៧ ៥១២
 299. »

  LE SAINT GEORGES RESTAURANT
  Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥០៩ ៤៧០
 300. »

  LEGACY KTV
  St. 529, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៩០៨ ១៩១
  មើល​ផែនទី
 301. »

  LES COCKTAILS
  1003, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦៤៦ ៥៦៦
 302. »

  LET'S CAF'E
  Mittakpheap, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៨៤០ ០០៣
 303. »

  LLAOLLAO (AEON MALL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៨២ ៧៧៧
 304. »

  LLAOLLAO (AEON MALL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៨២ ៧៧៧
 305. »

  LONG KEI SEAFOOD RESTAURANT
  St. 289, Sangkat Boeng Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៣៦៣ ៨៨៨
 306. »

  LONG KEI SEAFOOD RESTAURANT
  289, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៣៦៣ ៨៨៨
 307. »

  LOY COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៩៩៩ ៧១២
 308. »

  LUCKY BRIGHT
  598, Chrang Chamreh Pir, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣០ ៣៤៤
 309. »

  LUIGI
  167, Phum 4, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៣៩៣ ៩២៤
 310. »

  LUIGI
  167, Phum 4, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៣៩៣ ៩២៤
 311. »

  LUNAR CAFE
  ផ្ទះលេខ៣០ ផ្លូវលេខ៤៣០ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៤១៨ ៥៨៤
  មើល​ផែនទី
 312. »

  LUNAR CAFE
  430, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៤១៨ ៥៨៤
 313. »

  M CAFE
  St. 105, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨១ ២២៤ ៥៤៦
 314. »

  M EVEREST
  #63 B, St. 294, Phum 1, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧០៦ ២៧៤
 315. »

  M EVEREST
  #63 B, Phum 1, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧០៦ ២៧៤
 316. »

  M PUB
  #154,155,156, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១០ ៣០៩ ០៨០
  មើល​ផែនទី
 317. »

  MA MA BOUTIQUE
  184, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៨៦៥ ០៦៤
 318. »

  MAK NAIM DRINKING
  St.5, Phnom Penh, Khan Ruessei Kaev, Sangkat Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Phum Kraol Kou, #696,
  ០៧០ ៤៣៦ ២៣៩
 319. »

  MALIS THE RESIDENCE
  #28, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧២៦ ២៣៦
 320. »

  MAM CHINDA
  #262, St. 644, Phum Deamteun, Chbar Ampov 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៧៨ ២៧៧
  មើល​ផែនទី
 321. »

  MANGO BELLANA HOTEL
  #17, St. 398, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ២០០ ០០៩
 322. »

  MANGO BELLANA HOTEL
  #17, St.318, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ២៧៥ ៧៩៣
 323. »

  MANSION 51
  #164, St 51, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤៥២ ៩៦៩
 324. »

  MASALA DOSA STREET KITCHEN
  Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ២៣៨ ៣៩៥
 325. »

  MASAMUNE
  St.norodom (41), Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣៤ ១៦៣
 326. »

  MASAMUNE
  ផ្ទះលេខM៤៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (៤១) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧៣៤ ១៦៣
  មើល​ផែនទី
 327. »

  MAT KIYAS
  St. Lum, Phum Sameakki, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤៩៣ ២២២៣
 328. »

  MAY CAFE
  Phum Sambuor, Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៦៦ ៨១១
 329. »

  MENG HUYCHENG
  Pong Tuek, Dangkor, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៦០ ៩០១
 330. »

  METROPOLITAN GROUP LTD. (DAUN PENH)
  #271, St. 148, Sangkat Phsar Kandal, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៦ ៥៥១
 331. »

  METROPOLITAN GROUP LTD. (TUOL KORK)
  #80, St. 315 Corner 516, Sangkat Beung Kork, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ២៧៤ ០៦០
 332. »

  MIKES BURGER HOUSE
  Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៥៦ ៦៧១
 333. »

  MIKES BURGER HOUSE
  ផ្លូវលេខ១១០ រាជធានីភ្នពេញ
  ០៦៩ ៥៥៦ ៦៧១
 334. »

  MILANO
  St. Sothearuos, Phum 1, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣១៩ ៩២៣
 335. »

  MILLION KHMER FOODS
  Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៧៤ ២៨១៦
 336. »

  MIMOSA BAR & GRILL
  #85, St. 19 Corner 148, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥០០ ៣៣៣
 337. »

  MINI COFFEE
  #47, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៩២ ២៦៦០
 338. »

  MISTER BREW
  #58, St. 95, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៣៣៩ ៩៥០
 339. »

  MISTER BREW
  #58, St. 95, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៧២ ២២៤១
 340. »

  MISTER BREW COFFEE
  ផ្សារទំនើប សុវណ្ណា (ជាន់ផ្ទាល់ដី) សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣៣៩ ៩៥០
  មើល​ផែនទី
 341. »

  MISTER BREW COFFEE (SOVANNA SHOPPING CENTER)
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៣៩ ៩៥០
 342. »

  MITTAPHEAP RESTAURENT
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៧១៤ ៣៣៣
 343. »

  MO MO PARADISE
  ផ្លូវលេខ៥១ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៣៩៣ ៨៨៨
 344. »

  MO MO PARADISE
  St.51, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៩៣ ៨៨៨
 345. »

  MOLYAN HOTEL
  St.sotharos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៦៨៤ ១១៦
 346. »

  MOLYAN HOTEL
  St. Sotharos, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៦៨៤ ១១៦
 347. »

  MONSNE CAFE
  #9 A E0 - 9 B E0 E1, St.146, 5 Village, Sangkat Villvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៨៨ ៣៣៣
 348. »

  MORNING COFFEE
  #203 D, St.chamkaspaiy, Phnom Penh
  ០៩២ ៧០១ ៧០៧
 349. »

  MORODOK KHMER RESTAURANT
  St.2007, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៦២ ២២៦៩
 350. »

  MOTOR CAFE
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩៩ ៩៧២៤
 351. »

  MOTR CAFE (TKK)
  337, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៥៦៦ ៩៦៩
 352. »

  MOWIN BOUTIQUE HOTEL
  #84, St. 369, Chbar Ampeou, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៥ ២៩២ ៤០៨
 353. »

  MOWIN BOUTIQUE HOTEL
  #84, St. 369, Sangkat Chbar Ampeou, Khan Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៥ ២៩២ ៤០៨
 354. »

  MUSUSO INDIAN RESTAURANT (NATIONAL MUSEUM)
  Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៦ ២២៧ ០២០
 355. »

  MY FRIEND COFFEE
  St. Lum, Phum Tuol Sangkae, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១១ ៧២២ ១២០
 356. »

  N V PUB
  St. 1986, Lek 3, Phnom Penh Thmey, Phnom Penh
  ០៨១ ៤៥៩ ៥១៩
 357. »

  NAI COFFEE
  Phum Mittakpheap, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៦ ៩៩៣ ៦៨៨
 358. »

  NAMASTE INDIA
  St.308, Phum 5, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២០៦ ៦៣៥
 359. »

  NANSI COFFEE
  St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៨០៨ ១៧២
 360. »

  NEEDA
  337, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៩៩ ៩៤៧
 361. »

  NEEDA (AEON MALL 1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៦១៤ ៤៧៧
 362. »

  NEW CORNER
  #239 E0, St. 144, Sangkat Phsar Kanda 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨២២ ៥៧៥
  មើល​ផែនទី
 363. »

  NEW PHO PARIS
  Phum 7, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៩៩ ២៦២
 364. »

  NEW SEASON INDIAN RESTAURANT
  #171, Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ៨២៨ ៣១២
 365. »

  NICK COFFEE
  St.1003, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, A6, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣០០ ៩១៥
 366. »

  NIGHT IN HOTEL
  Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៥០២ ៩៩២
 367. »

  NORDIC HOUSE
  136, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៥ ៩២៦ ៥៧៤
 368. »

  NOU'S RIVER HOTEL
  #10 Eo, St. Preah Sisowath, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ៤៣៣ ៣៣៥
 369. »

  NUMBER 81
  St. 199, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៦៩ ៩២២
 370. »

  NUMBER 9
  258, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៧ ០៤៣
 371. »

  NUMBER 9
  258, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៧ ០៤៣
 372. »

  OKAY BOUTIQUES HOTEL
  19 Z, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩២០ ៥៥៦
 373. »

  OKAY BOUTIQUES HOTEL
  19 Z, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩២០ ៥៥៦
 374. »

  OLDTOWN WHITE COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៩ កក្កដា ២០១៩)
  ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៨៨៨ ៣៧១
  មើល​ផែនទី
 375. »

  OLIVE & OLIVE
  Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤៤៤ ១៩១៩
 376. »

  ONE COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវលេខ៣៧១ សង្កាត់បឹងទំពន់២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៧៧៨ ៨៩១
 377. »

  ONNIK COFFEE
  #91, St.95. Sangkat Boeng Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១០ ៩០០ ០៩៤
  មើល​ផែនទី
 378. »

  ORIGAMI RESTAURANT
  St.214, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៦៨ ០៩៥
 379. »

  ORKIDE CAFE
  #14 E0, St.410, Sangkat Beung Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៥០ ២២២២
  មើល​ផែនទី
 380. »

  ORUSSEY RESTRAURANT
  #42 E0, St. 182, Sangkat Boeung Prolet, Khan 7 Makra, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៩៩ ៩៧៧
 381. »

  ORUSSEY RESTRAURANT
  182, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៩៩ ៩៧៧
 382. »

  OU SAVEN
  #42, St. 51, Phum 5, Sangkat Boeng Keng Kong 1, Khan Chomkarmon, Phnom Penh
  ០១១ ៩៩៥ ១២៣
 383. »

  OUN COFFEE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៨២ ០១០៨
 384. »

  P M K RESTAURANT
  St. 171, Sangkat Mittakpheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៨៥ ៥៥៥
 385. »

  PANDA CAFE
  #546 E0, St. 5 A, Sangkat Km 6, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៩៩ ៩១០
  មើល​ផែនទី
 386. »

  PANDAN BOUTIQUE HOTEL
  Sangakt Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៧៣ ៧៨៤
 387. »

  PANDAN BOUTIQUE HOTEL
  282, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៧៣ ៧៨៤
 388. »

  PANHA
  Phum Sambuor, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០៩៣ ៤៣១ ៣១៩
 389. »

  PARADISE HOTEL
  #213, Phum 1, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៤៤៨ ៥៥៥
 390. »

  PASTAMANIA GELATOFIX
  #661, St.01, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០២៣ ៦៦៦ ៦២៩០
  មើល​ផែនទី
 391. »

  PASTEUR 51
  St. 51 (pasteur) Cornor St.262, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥១២ ៣៤៣
 392. »

  PENH HOUSE & JUNGLE ADDITION
  #240, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦៦០ ២៣២
 393. »

  PEPER LUNCH
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៧០០ ១៧៨
 394. »

  PEPPER LUNCH
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៧០០ ១៧៨
 395. »

  PEPPER LUNCH
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៨០០ ១៧៨
 396. »

  PEPPER LUNCH
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៨០០ ១៧៨
 397. »

  PEPPER LUNCH
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៧០០ ១៧៨
 398. »

  PEPPER LUNCH (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០១០ ៧០០ ១៧៨
  មើល​ផែនទី
 399. »

  PHO ONE
  87 F, Kbal Chroy, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ៨១២ ១៦៨
 400. »

  PHO TOWN
  St.214, Phum 2, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩១ ៩៦៦
 401. »

  PHO TOWN
  St.214, Phum 2, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩១ ៩៦៦
 402. »

  PHUM KHYORNG
  St.151, Phum Thom Tbong, Sangkat Ponhea Pun, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០១៧ ៩២២ ២៣៧
  មើល​ផែនទី
 403. »

  PISEY COFFEE
  Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៩៦០ ០១២
 404. »

  POCHENTONG COFFEE
  Kakab, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៧៨ ៧៧៩
 405. »

  POCHENTONG RESTAURANT
  Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៩ ២៧០ ០០៧
 406. »

  POCHENTONG RESTAURANT
  Russain Bvld, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៩ ៨៨០ ០០៧
 407. »

  POCHENTONG RESTAURANT
  Russain Bvld, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៩ ២៧០ ០០៧
 408. »

  POR COFFEE AND BAKERY (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១៩ សីហា ២០១៩)
  ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិស្វាយប៉ាក សង្កាត់ស្វាយប៉ាក ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៥ ៧៧៨ ៥៨៥
 409. »

  PP COFFEE
  Main Road No.1 (ppsez), Phnom Penh
  ០៧០ ៥៦០ ៥៥៨
 410. »

  PREK CHANTHY
  #9 J D E, St. Sothearos, Sangkat Tonlebasac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧០ ៥១៦ ១៤៤
 411. »

  PREY LANG CAFE
  St. 528, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩៦៣ ៣៦៦
 412. »

  PRU CAFE
  169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៥៧៤ ៥៥៥
 413. »

  PTEAH BAY 571
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៦០៥ ០១០
 414. »

  PUNG PENG BUNCHHAY
  St. Sothearos, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១១ ៨៨៧ ១៧៧
 415. »

  QUEEN WOOD HOTEL
  St. 136, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ២៨៩ ៥៩៥
 416. »

  RACHANA
  172, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣៣៣ ០០៧
 417. »

  RATANA RESIDENCE TOWER
  #77, St. 444, Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៥៥ ៣០៥
 418. »

  RATANAK APARTMENT
  Phum 6, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ២៧៩ ៩៩០
 419. »

  RATANAK APARTMENT
  288, Phum 6, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ២៧៩ ៩៩០
 420. »

  RCOFFEE
  Phum Sambuor, Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩១ ៥៥២
 421. »

  REAL FOOD & BEVERAGE CO., LTD. (LUCKY BURGER)
  St. Pheah Seyhanuk, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៣ ៤០០
 422. »

  REAL FOOD & BEVERAGE CO., LTD. (LUCKY BURGER)
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៣ ៤០០
 423. »

  RECHNY BOR BOR SOR
  St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៦១៩ ១៤៣
 424. »

  RECIPE CAFE
  ផ្ទះលេខ២៥ ផ្លូវ១០១១ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៣២ ២១៣
  មើល​ផែនទី
 425. »

  REGAL HOME GUEST HOUSE
  468, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៣៥ ៣០៨
 426. »

  RELAX CAFE
  274, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៧ ៧៥៧ ៦៧៧
 427. »

  REMORK CAFE
  #66b, St. 113, Phum 1, Sangkat Boeng Keng Kang 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨៨ ៨៤២
 428. »

  RICHLY BOUTIQUE HOTEL & HOSTEL
  174, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៤១៤ ០៧២
 429. »

  RIHGA HOTEL
  #410, St.93, Sangkat Beoung Keng Kang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩០៧ ៤១០១
  មើល​ផែនទី
 430. »

  RIHGA HOTEL
  93, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩០៧ ៤១០១
 431. »

  RIVER BAY
  Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៩៦ ៩៩០
 432. »

  RIVER STAR HOTEL & RESTAURANT
  #4-6-185, Phum 11, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៤៩៤ ៧០៥
 433. »

  RIVERSIDE SUITES
  #01, St. 144, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៦៤ ២១១១
  មើល​ផែនទី
 434. »

  RMCOFFEE & RESTAURANT
  41 B T, Sansam Kosal Pir, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៦ ៥៧០ ០០០
 435. »

  ROCKU YAKINIKU CAMBODIA (បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% (ចាប់ពី ៤នាក់ និងកក់មុន) រហូតដល់ ៣០ កញ្ញា ២០១៩)
  ៧២ សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៩ ៩៩១ ១៧២ / ០៦៩ ៩៩១ ១៧២
 436. »

  ROLL ROLL ICE CREAM
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៤៥១ ៥៥៩៩
 437. »

  ROSE EMERALD HOTEL
  #36, St.115, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ៨៣០ ៣២៨
 438. »

  ROSE EMERALD HOTEL
  Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ៨៣០ ៣២៨
 439. »

  ROUTE 57 PUB EATERY
  St.310 Corner 57, Phum 7, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៦១ ១៦៨
 440. »

  RS GUEST HOUSE
  178, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៤២ ២១១
 441. »

  RS GUESTHOUSE
  #33, St. 178, Sangkat Chey Chumnah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៤២ ២១១
  មើល​ផែនទី
 442. »

  SACH ARNG MAT TOEUK RESTAURANTS
  St. 5, Phum Sameakki, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨២៧ ០៧២
 443. »

  SACHAK COFFEE
  9, Phum 3, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៩៧ ៧៦៦
 444. »

  SAKANA JAPANESE FOOD AND SOUP
  #470, Preh Monivong Blvd, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៦៣ ៤៥០
 445. »

  SALINA COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិឫស្សីស្រស់ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៧៥០ ៦០២
 446. »

  SAMBATH TIP HOTEL
  N1, Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៨១ ៧៨១
 447. »

  SANIKA COFFEE
  Preah Monivong Blvd, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥៨ ៣៨៤
 448. »

  SARALIN HOTEL
  #80, St. 174, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៥ ៧៧៧ ៣៧៧
  មើល​ផែនទី
 449. »

  SAVEAK COFFEE TEA
  75, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥០០ ២៧១
 450. »

  SAY PREMIUM FOODS CO., LTD.
  Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦១១ ៦០៥
 451. »

  SBOV RESTAURANT
  #37, St. 213, Songkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
 452. »

  SCORE
  St. 282, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៥៣ ៣៣៦
 453. »

  SECOND CUP CPFFEE
  National Road No.1, Veal Sbov, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៣ ៧០១ ១១១
 454. »

  SEGAFREDO AEON MALL SSC
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦២០ ៦០៦
 455. »

  SHABURI & KINTAN BUFFET AEON MALL
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៥១ ៧៨៨
 456. »

  SHABURI (AEON MALL)
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៩៨ ២២១ ៧៨៨
  មើល​ផែនទី
 457. »

  SHABURI AND KINTAN BUFFET AEON MALL SSC
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៣១ ៧៨៨
 458. »

  SHER-E-PUNJAB 2
  #72 E0, St. 03, Sangkat Chak Tomouk, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៥ ៨៤៤
  មើល​ផែនទី
 459. »

  SHOP CAFFE
  217, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៦៨ ៨២៦៨
 460. »

  SHOP COFFEE
  Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៦៦ ៣៣៥
 461. »

  SIP PISETH
  St. 63, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៨៥៦ ៧២៣
 462. »

  SKY CITY APARTMENT
  Phum 11, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ២១១ ៣២១
 463. »

  SOCHEATA COFFEE
  #23, Phnom Penh, Khan Toul Kork, Sangkat Boeng Kak Pir, St.337
  ០៨៩ ៧៩៩ ៨៨១
 464. »

  SOHAY RESTAURANT
  Phum Boeng Chhuk, Sangkat Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤០០ ២១៦៨
 465. »

  SOK HENG DRINKS SHOP
  St.lum, Mean Chey, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៧០ ៨០០ ១៨៣
 466. »

  SOK NARIN
  #01, St. 5 A, Speankhpous, Killomet 6, Russey Keo, Phnom Penh
  ០១៧ ២៧៧ ៣៦៧
  មើល​ផែនទី
 467. »

  SOK PEOVDAVY
  St. 70, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៧ ១១៤
 468. »

  SOK SOKHAVY SELL FOOD
  Phum Russey, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៧៩៥ ៩២៣
 469. »

  SOKUNTHEA SALE RICE & FOOD
  Russian Federation Blvd, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៧ ៣៦៣
 470. »

  SOLIDA COFFEE
  St.217, Phum 1, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៨៩៩ ៨១០៨
 471. »

  SOMA BUILDING
  #28, St.286, Phnom Penh
  ០១៦ ៧១៦ ៦១៧
 472. »

  SONIVID 5 SEAFOOD
  #35, St. 528, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៩២០ ០៩៩
 473. »

  SOY SARONN
  Ek Reach 1, Veng Sreng, Chom Choa, Phnom Penh
  ០១២ ៦៩៩ ៤០៧
  មើល​ផែនទី
 474. »

  SPARK COFFEE (ACL CANTEEN) KHR
  Mao Seng Tung, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣០៦ ១៤៧
 475. »

  SQUARE2 BOOZER PUB
  Rothsaphea, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ២២២ ២០៨
 476. »

  SRASNIRANN PARTNERSHIP LTD.
  57, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៣០០ ១៥៤
 477. »

  SROS SRAY COFFEE
  Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥៣៤ ៤៤៩
 478. »

  ST JAPANESE RESTAURANT
  ផ្ទះលេខ៧៨ ផ្លូវអឹម០២ សង្កាត់និរោធន៍ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៥ ៩៦៦ ៩៨៨
 479. »

  STAMP CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៣៤៤ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៧ ២២២ ២២៧២ / ០៧០ ៤៥១ ៥៥៦
  មើល​ផែនទី
 480. »

  STAMP CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៧៩២ ផ្លូវលេខ៣៧៤ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៣៦០ ៦៦៦
 481. »

  STEAMNING COFFEE
  St. 371 Corner 26 B T, Phum Tnaot Chrum, Sangkat Beung Tompon, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៨៨ ៤៤៦
 482. »

  STELLA & DANMEAT
  St.315, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៩ ៥៧៤ ១៨៨
 483. »

  STREET COFFEE AND SNACK
  St. 173, Sangkat Olampich, Phnom Penh
  ០១០ ៣៤៥ ៩៦៣
 484. »

  SUCCO GENE CO., LTD.
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២៥៥ ៩៩៥
 485. »

  SUCCO GENE PALACE BOUTIQUE
  St.208, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ៤០៨ ៨៨៨៨
 486. »

  SWAG
  St. 268, Sangkat Tuol Svay Prey 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៦ ៩៩៩ ១៩៩៩
 487. »

  SY GUEST HOUSE
  St.172, Phum 2, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៧៨ ៦៧៨
 488. »

  SYPHON APARTMENT
  Preah Norodom Blvd. Corner 41, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៧០ ៨៨៨
 489. »

  T CHICKEN COFFEE
  ផ្ទះលេខ២៩ ផ្លូវ២៥៧ សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧៧៦ ៩៧៧
 490. »

  T J RESTAURANT AND CAFE
  499, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ២២២ ២៤៧
 491. »

  T Y CAFE
  Sangkat 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៨ ០៥៥
 492. »

  TAI TAI III
  169, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩០ ៨៨០ ០៨៨
 493. »

  TAJ MAHAL RESTAURANT
  136, Phum 2, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ៥០៦ ៦២២
 494. »

  TALK CAFE
  #6 A, St. 80, Phum 15, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៣០៨ ០៧០
  មើល​ផែនទី
 495. »

  TALK COFFEE
  #61, St. 199, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៣៣៣ ០០០
 496. »

  TASTE CAFE
  St.1533, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១១ ៣៣៣ ៣៣៦
 497. »

  TECH. CAFE
  ផ្ទះលេខ២២២E០ ផ្លូវ១៨៤ (កែ ជា) សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៣៩៩ ១៨៤
 498. »

  THANSOU GUESTHOUSE
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៧ ២២២ ២៥១
 499. »

  THE BAMBOO HOUSE
  172, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៣៩៤ ១៤៦
 500. »

  THE BRIGHT LOTUS GEUST HOUSE & RESTAURANT
  St.136, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦៧៦ ៦៨២
 501. »

  THE CAFE
  Phnom Penh, Khan Toul Kork, Sangkat Boeng Kak Muoy, St. 528
  ០៨៦ ៣៥០ ២៤២
 502. »

  THE COFEE STATION
  ផ្ទះលេខ៣៥ ផ្លូវ៧៥ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៩៦៩ ៦៣១៦
 503. »

  THE COTTAGE
  ផ្ទះលេខ៥៣ ផ្លូវ៦៣ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៨០០ ៨៩១
 504. »

  THE DOCK SEAFOOD BAR
  Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៧៧ ២៦៨
 505. »

  THE DOCK SEAFOOD BAR
  51, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៧៧ ២៦៨
 506. »

  THE GRAND FORTUNE APARTMENT
  Lum, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៥ ៧៨៩ ១៦៨
 507. »

  THE GRIND COFFEE
  ផ្ទះលេខ៨៧២ ផ្លូវលេខ៥ ភូមិមិត្តភាព សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៦៦៦ ៦៩២
  មើល​ផែនទី
 508. »

  THE KING GUSET HOUSE
  #50-53, St. 130, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៩៣០ ០១១
 509. »

  THE LOCAL RIVERSIDE
  144, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៤២១ ៩៤៨
 510. »

  THE MOON COFFEE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១១ ៨៩៧ ២៧៣
 511. »

  THE MUSEUM CAFE
  St.178, Sangkat Phmar Kandal 2, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១២ ៨០៦ ០៦៨
  មើល​ផែនទី
 512. »

  THE PALM BOUTIQUE HOTEL
  63, Phum 3, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៩៩៩ ៨៩០
 513. »

  THE PANDA HOTEL CO., LTD.
  #2c-3c, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៧ ៣១៣ ១៣៤
 514. »

  THE READING HOME & CAFE
  ផ្ទះលេខ២៣១E០ ផ្លូវលេខ១៥៥ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៧៨ ១២៩
  មើល​ផែនទី
 515. »

  THE SALMON HOUSE
  St. 266, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៣៦៤ ៤៤៤
 516. »

  THE TIME COFFEE
  Keo Chinda, All, Chrouy Changva, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩៩ ៩៣២២
 517. »

  TI BE ROMANTIC
  #51, St. 49, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៩២ ០០៥
 518. »

  TIAM CAFE
  #29, St. 456-135, Sankgat Toultompoung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ២៤៨ ០៧៨
  មើល​ផែនទី
 519. »

  TJ'S HOUSE
  ផ្ទះលេខ៤៤១ ផ្លូវ២៤BT សង្កាត់បឹងជំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៦៨៨ ៥៥៥
 520. »

  TO TO RY CAFE
  #48, St. 154 Corner 53, Sangkat Phsarthmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៩៤ ៤៤៩៨
  មើល​ផែនទី
 521. »

  TORO RESTAURANT CO.,LTD.
  #16 A, Bst 214, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៦ ៥៥២
 522. »

  TOTO (NORODOM)
  #76 E0, St. 41 (norodom Blvd.), Sangkat Chay Chamnak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៧៨០ ៨០៨០
  មើល​ផែនទី
 523. »

  TOWN ENTERTAINMENT
  118, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨០១ ៩០១
 524. »

  TOWN HOUSE COFFEE
  ផ្ទះលេខ១៦J ផ្លូវលេខ១៩២៨ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៨០៥ ៧៩៥
 525. »

  TOWNER COFFEE
  Monivong Blvd, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៩២២ ២៥៧
 526. »

  TP COFFEE
  St. 177, Sangkat Tuol Tumpung 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៥៣០ ៥៦០
 527. »

  TRATTORIA BELLO RESTAURANT
  St.460, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៣០០ ៧២០
 528. »

  TRIP COFFEE
  St.155, Sangkat Phsar Doem Thkauv, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៦០១ ៤៦៦
  មើល​ផែនទី
 529. »

  TRUE BBQ HOME 1991
  ផ្ទះលេខ២៣ ផ្លូវ១៣២ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៨ ៣៦៨ ៨០៨៨
 530. »

  TULIP COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់អាហារពេលល្ងាច)
  ផ្ទះលេខ០៤៤ ផ្លូវលេខ៦០៨ សង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៨១១ ២១២
  មើល​ផែនទី
 531. »

  UE CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ១៥%)
  ផ្ទះលេខ១១C ផ្លូវលេខ២០០៦ ភូមិតាងួន សង្កាត់កាកាប១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ២៨៥ ៦០៣
 532. »

  UMBRELLA COFFEE
  232, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ២៣០ ២៣២
 533. »

  UNCLE TEA
  ផ្ទះលេខ១៧៩ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៦ ៦៦៨ ១៣០
  មើល​ផែនទី
 534. »

  URBAN
  Phnompenh-hanoi Friendship Blvd, Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៦៦ ២១៦
 535. »

  URBAN BEER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៥១៦ ៦៦៦៦
 536. »

  URBAN KITCHEN
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៥១៦ ៦៦៦៦
 537. »

  V-CAFE
  ផ្ទះលេខ៧៧ ផ្លូវលេខ១០៦៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៩៥៥ ៩៩៩
  មើល​ផែនទី
 538. »

  V.KING CAFE
  St. 289 Corner 528, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៨៤ ៨៨៨
 539. »

  VALENTINE COFFEE
  St. 155, Sangkat Phsar Doem Thkauv, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ២៣៦ ៣៦៩
  មើល​ផែនទី
 540. »

  VANILLA CLUB & BRASSERIE
  214, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៧៦៩ ២៦៥
 541. »

  VILLA DE LA PAIX
  #24, St.302, Sangkat Beung Keng Kang 1, Khan Chankarmon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥០០ ៩៨៨
  មើល​ផែនទី
 542. »

  VILLA GRANGE
  St. 244, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៥១០ ៧១០៧
 543. »

  VIP FOOD & COFFEE
  St.51, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៦០១ ៣៣២
 544. »

  VIVA STAR COFFEE (IMAR TRADING CO., LTD.)
  #235 E0, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៦៦៦ ៧៦១
 545. »

  VK WINE
  Khan Doun Penh, Phum 1, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០២៣ ៦៤០ ១៣៣៨
 546. »

  WAITING CAFE
  ផ្ទះលេខ៨៤AB ផ្លូវលេខ២០៥ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៨៨៦ ៦៦៦
 547. »

  WE CHEERS
  ផ្លូវលេខ១៣៦ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៦២៧ ០៨៣
  មើល​ផែនទី
 548. »

  WHITE COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ១៤AE1 ផ្លូវលេខ២៤៦ ភូមិ១ សង្កាត់ចាក់តុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៥៨ ៣៨៤
 549. »

  WHITE COFFEE
  St. Northbright, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៤៧០ ០២៥
 550. »

  WHITE COFFEE 2
  St.907, Tuol Sangkae, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨២ ៨៩៧
 551. »

  WHITH COFFEE (WESTERN INTERNATIONAL SCHOOL BRANCH)
  St.287, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៨៤១ ៥៦៥
 552. »

  WINGS AND BEERS
  135, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៣៥២ ២៨៨
 553. »

  WONDER COFFEE
  # H-3, St. 36, Phum Khleang Sang, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៥០ ៩៧៩៧
 554. »

  WOOD BALL
  174, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤៧៦ ៦៦៧
 555. »

  WRING COFFEE
  ផ្ទះ៦៨EB ផ្លូវ៦A ភូមិកៀនឃ្លាំង សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ភ្នំពេញ
  ០១២ ៩៥៨ ៧៥៥
 556. »

  YABUYA BBQ
  St. 95 And 410, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ២៥២ ០០៤
 557. »

  YAMYAM (BEOUNG KENG KANG 2)
  ផ្ទះលេខ៦៩E០ ផ្លូវលេខ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៨៩០ ០០០
 558. »

  YAMYAM (VATTANAC CAPITAL)
  វឌ្ឍនៈ ខាប់ពីតាល់ (B១) អគារលេខ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៦០០ ១០០
  មើល​ផែនទី
 559. »

  YOU ENG HOTEL
  #61, 63, 65, 67, St. 110, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥២៥ ២៦៨
 560. »

  YOUTHOU COFFEE
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៦ ២២០ ៧៤៨៧
 561. »

  ZOO CAFE
  #432 Corner 435, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៧៨៩ ០០៣
 562. »

  MEDIA COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ផ្ទះលេខ០៩ ផ្លូវលំ ភូមិបូរី១០០ខ្នង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៧៦៦ ២៧៨
  មើល​ផែនទី
 563. »

  999 លក់នំបុ័ងសាច់ប៉ាតេ និង គុយទាវកាត់
  #188, St. 245, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៤៨ ៥៨៩
 564. »

  Cafe Amazon ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី
  Phum Trea, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩២ ៣២១ ១១១
 565. »

  Jungle កាហ្វេ
  National Road No. 2, Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨១ ៩២៧ ០០៧
 566. »

  SPARK COFFEE (អាហារ​ដ្ឋាន ធនាគារ​អេស៊ីលីដា)
  អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨០០ ៦០១
  មើល​ផែនទី
 567. »

  Yum ម្ហូបខ្មែរ បែបថៃ
  St. 200, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨២ ១១៩
 568. »

  កម្ពុកាហ្វេ
  St.90, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៣២៥ ១៤៨
 569. »

  កាហ្វេ 1188
  #26 E0, St.336, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៧២២ ២២២
 570. »

  កាហ្វេ កូកូណាត់
  #37-38, Phum Kien Khleang, Sangkat Preaek Lieb, Khan Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៩៥ ៥៥៦ ៦៩៩
 571. »

  កាហ្វេ ចាយ ម៉ៅ មណ្ឌលគីរី
  Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៦ ៩១០ ៨១៨១
 572. »

  កាហ្វេ ចាយ ម៉ៅ មណ្ឌលគីរី
  128, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៦ ៩១០ ៨១៨១
 573. »

  កាហ្វេ ចាយ ម៉ៅ មណ្ឌលគីរី
  128, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៦ ៩១០ ៨១៨១
 574. »

  កាហ្វេ ធម្មជាតិ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៥៥៥ ផ្លូវលេខ៩៩​ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
 575. »

  កាហ្វេ ព្រះវិហារ
  St. 5, Sangkat Prek Phnov, Khan Prek Phnov, Phnom Penh
  ០៩៩ ៦០៦ ០០៨
 576. »

  កាហ្វេ ព្រះវិហារ
  St.5, Prek Phnov, Prek Phnov, Phnom Penh
  ០១៦ ៦០៦ ០០៨
 577. »

  កាហ្វេ ០០៧
  Romeas Haek, Trapeang Lvea, Kakab, Dangkor, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៧៧ ៣៥៥
 578. »

  កាហ្វេ ១១៨៨
  ផ្ទះលេខ២៦ ផ្លូវលេខ៣៣៦ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៦៦៦ ៦៦៦
 579. »

  កាហ្វេត្រីកោណ
  #14, St.474, Boeng Trabaek, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៨៦៨ ៥៦៦
  មើល​ផែនទី
 580. »

  កាហ្វេស្រុកស្រែ
  #16, St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៥០០ ០១៧
 581. »

  កាហ្វេអាម៉ាហ្សូន សាខាផ្សារទំនើបសូរិយាជាន់ផ្ទាល់ដី
  #13-61 Ground Floor, St.63, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៣ ៤៧៧
 582. »

  កាហ្វេអាម៉ាហ្សូន សាខាស្តុបពេទ្យ ព្រះអង្គឌួង
  #159 C Eo, St.110 Corner Norodom Blvd, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩៣ ៤៧៧
 583. »

  កាហ្វេអាម៉ាហ្សូនមុនីវង្ស១ (សាខាកាល់ម៉ែត)
  #30, Preah Monivong Bvld., Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៣៣ ២៥៩
 584. »

  កាហ្វេអាម៉ាហ្សូនមុនីវង្ស១(សាខាកាល់ម៉ែត)
  #30, St. 93, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៣៣ ២៥៩
 585. »

  កាហ្វេ​ ត្នោតខ្មែរ
  Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៤៩៥ ២២២
 586. »

  កូណូ កាហ្វេ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៧៧ ៦៧៧
 587. »

  គង់ មករា លក់កាហ្វេ
  ផ្លូវលេខ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៨៩៩ ៥៨៩
  មើល​ផែនទី
 588. »

  គុយទាវទូកថៃ
  6, Tuol Roka, Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩២ ១២៧ ១៥៨
 589. »

  ចិត្តកាហ្វេ
  ផ្លូវលេខ៥៣ កែង១៥៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៨១១ ១២១
 590. »

  ចែ-ញ៉ លក់គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគគ្រប់ប្រភេទ
  #29, St. 614, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩៤៩ ០៥១
 591. »

  ចំរើន​ កាហ្វេគ្រាប់ធម្មជាតិ
  Doung, Prek Phnov, Prek Phnov, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦២៦ ៣៦៣៦
 592. »

  ឆាផាយ៉ម ៤៥០០៛ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ តុលា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៨០១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៧៧២ ២៦៥
  មើល​ផែនទី
 593. »

  ឆាយ កាហ្វេ
  Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៦ ៥១៥ ១៥១២
 594. »

  ជប់ជប់ ស៊ុបណាត់ជួប
  ផ្ទះលេខ១ ផ្លូវលេខ២ ភូមិមូល សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ (ក្នុងបុរី ឡាយគង់)
  ០៩៩ ៩៩២ ២១៩
 595. »

  ជុំញាតិ
  62, Tuol Kouk, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧០ ៥០១ ១១១
 596. »

  ជំនោរត្រជាក់​ III
  #99, Phnom Penh, Khan Chroy Chang Va, Sangkat Preaek Lieb
  ០៨៩ ៩៩៩ ០៥៦
 597. »

  ដារ៉ា ១៦៨
  ភូមិ៣ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ណជ្រោយចង្វារ ភ្នំពេញ
  ០៩៦ ២១៧ ៧៤៧៤
  មើល​ផែនទី
 598. »

  ដាលី​ កាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន
  19 B E0, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧១ ៣៤៣ ៣៣៧៧
 599. »

  ដាវិ មីក្រឡុក
  ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី តូបលេខ FC10-FC11
  ០១៧ ៩០០ ៤២៦
  មើល​ផែនទី
 600. »

  ដើមចំប៉ា
  51 & 254, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៥ ៥២៩ ៩៧៧
 601. »

  ដើមចំប៉ា (254)
  254, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៥២៩ ៩៧៧
 602. »

  ដើមចំប៉ា (51)
  51, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥២៩ ៩៧៧
 603. »

  ដើមចំប៉ា (AEON MALL1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩៨៩ ៨០៩៦
 604. »

  ដែនសមុទ្រ
  #115, St. 105, Sangkat Boeng Keng Kang Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤៨១ ៨៦៣
 605. »

  ណា ហ្សាតូ ហូថេល ឯ.ក
  National Road 6 A, Kbal Chroy, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៧៣ ៣៣៣
 606. »

  ណារី លក់បាយ
  Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ៦០៧
 607. »

  តា ឃីម ផ្សារចាស់
  Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៩២ ៩៥២
 608. »

  តាដាណា
  ផ្ទះលេខអេហ្វ០៨ ផ្លូវវិទ្យាល័យ ភូមិ០៣ ជ្រោយចង្វារ ជ្រោយចង្វារ ភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៧៣៧ ៨៧៥
 609. »

  ត្បាល់ខ្មែរ
  St.lom, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៧១៦ ៨៦៩
 610. »

  ត្រាវ Coffee & Tea
  ផ្ទះលេខ២៨ ផ្លូវ៥៦៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ២៨៧ ៤៤៥
  មើល​ផែនទី
 611. »

  ទត​ យ៉ា សាច់គោអាំង
  #57, St. Lum, Preah Ponlea, Prek Pra, Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៣៧ ២៧៣
  មើល​ផែនទី
 612. »

  ទឹក សៀង (ដូនពេញ - ចំការមន - ទួលគោក) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  • ផ្ទះលេខ១២៤ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  • ផ្ទះលេខ៩៥A ផ្លូវលេខ៤៣២ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • ផ្ទះលេខ១២៣A-១២៤B ផ្លូវលេខ១២៤ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៧៥៨ ០៥៤ / ០៩៣ ៧៥៨ ០៥៤ / ០១៥ ៧៥៨ ០៥៤
 613. »

  នួន សារ៉ាវ៉ាឌី
  ផ្ទះលេខ៤៨០ ភូមិស្ពានខ្ពស់ សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ៦ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩៤៣ ៦៧១
  មើល​ផែនទី
 614. »

  នំបញ្ចុកកោះកុង
  113 L 242, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៦១១ ១១០
 615. »

  នំបុ័ងប៉ាតេសាច់ជ្រូបបីជាន់
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៩៦ ៥៧២
 616. »

  បងនឿន​ លក់បាយ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៩ ៧៨៣
 617. »

  បបរសាមចូកផ្សារចាស់
  ផ្ទះលេខ១២E0 ផ្លូវលេខ១៥ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៤៩៦ ៣៦៣
 618. »

  បាយគោដុត ផ្លូវភ្លោះ
  Phnom Penh, Khan Ruessei Kaev, Sangkat Kiloumaetr Lekh Prammuoy, St. 5
  ០១៥ ២៨២ ៨០២
 619. »

  បាយគោដុត ផ្សារថ្មី១
  #51-53, St.118, Phum 11, Phar Thmei 1, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៦៧ ១៣៨
  មើល​ផែនទី
 620. »

  បាយមាន់ហៃណាំ
  St. 1003, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ២២០ ៨៨៥
 621. »

  បុកល្ហុង បាងកក (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៣០ ផ្លូវលេខ៧០ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៨៩២ ២២៩
 622. »

  បុកល្ហុងប្រាំបីរស់ជាតិ
  #54 E0, St. 454, Toul Tom Pong 1, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៣៨ ៨៩៦
  មើល​ផែនទី
 623. »

  ប៊ូស្រា កាហ្វេ
  ផ្ទះលេខ៣៩សេ ផ្លូវ៥១BT សង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨២១ ៧៨២
 624. »

  ប៊ូស្រា កាហ្វេ
  សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៨២១ ៧៨២
 625. »

  ប្រជាប្រិយ
  Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៦៧ ៦៦៦
 626. »

  ប្រជាប្រិយ​ III
  289, Phum 14, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៧៨៨ ៣៣៣
 627. »

  ផត កាហ្វេ
  St.hanoi, Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ២៣០ ១២៣
 628. »

  ផត កាហ្វេ
  មហាវិថីមិត្តភាពភ្នំពេញ-ហាណូយ (១០១៩) សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ២៣០ ១២៣
 629. »

  ផ្ទះកាហ្វេ
  #91, St. 430, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩៧៩ ១៦៨
 630. »

  ផ្ទះគ្រឿងសមុទ្រ 222
  Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៣៥៥ ៥២៤
 631. »

  ផ្ទះបង្អែមខ្មែរ (បុរីពិភពថ្មី សែនសុខ) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៦៣ ផ្លូវលេខ២១ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៩៧៧ ៧៦៧
 632. »

  ផ្ទះបាយ ផ្កាស្នោ
  Mao Tse Tung Blvd, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៧៨ ៩៨៣
 633. »

  ផ្ទះបាយជនជាតិដើម (បញ្ចុះតម្លៃ ៧%)
  ផ្លូវលេខ៤៥៦ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៤០ ៥៤៤
  មើល​ផែនទី
 634. »

  ផ្ទះមុនីរាជ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ២៤៤ ផ្លូវលេខ៣៥១ ភូមិតាង៉ៅ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៦០៣ ៧៧១
 635. »

  ផ្ទះសំណាក់ ផ្ទះយើង
  Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៦១ ៨៦០
 636. »

  ផ្ទះសំណាក់ មុន្នីវង្ស (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣០ សីហា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ២៧G មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៣៩៣ ៣៣៩
 637. »

  ផ្ទះសំណាក់រស្មីពេជ្រសូនីកា
  Khmuonh, Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៣ ៧៥១
 638. »

  ពិភពសាច់អាំង ១៦៨ (បញ្ចុះតម្លៃ ៧%)
  ផ្ទះលេខ៤៥៥ ផ្លូវលេខ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦​ ៨១១ ១៧៤
  មើល​ផែនទី
 639. »

  ពិសិដ្ឋ សាច់អាំង
  #262, St. 644, Phum Deamteun, Chbar Ampov 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១០ ៥៦៧ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 640. »

  ព្រាប យូដានី
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៥៨ ៧៧៧
 641. »

  ភក្តីកាហ្វេ
  Kantouk, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១១ ២០៤ ៤៦១
 642. »

  ភូមិ សាច់អាំង (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  អគារលេខ៥៤ ផ្លូវលេខ៥៩០ ភូមិ១០ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ២២២ ២០៣
  មើល​ផែនទី
 643. »

  ភោជនីយដ្ឋាន កាំងណាំ
  St. 135, Phum 5, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩២២ ១២៩
 644. »

  ភោជនីយដ្ឋាន កូនហេង ១២៦
  St. 84, Phum 10, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៦៦ ៦៧៥
 645. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ខេង រចនា
  ភូមិស្ពានខ្ពស់ ឃុំគីឡូម៉ែត្រលេខ៦ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៩០៥ ២០០
  មើល​ផែនទី
 646. »

  ភោជនីយដ្ឋាន គ្រឿងសមុទ្រ ៤៧៤ (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% រហូតដល់ ២ តុលា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៧៩២ ផ្លូវលេខ៤៧៤ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៨៧៧ ៨៥៥
 647. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ឌី និង ភួង
  សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨២០ ០៨៦
  មើល​ផែនទី
 648. »

  ភោជនីយដ្ឋាន និងបារ អេលៀន
  ផ្ទះលេខM៣២ ផ្លូវលេខ៣០៨ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៣២៣ ៧៣៩
  មើល​ផែនទី
 649. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ភូមិយើង
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៩០ ៥៩៩
 650. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ម្លប់ជម្ពូ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៤០ ផ្លូវលេខ២២៨ សង្កាត់ចាក់តុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៧៧៨ ៨១៩
 651. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ម្លប់ស្បូវមានលាភ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៨ ៥៥៥ ៥២២២
 652. »

  ភោជនីយដ្ឋាន លី ហេង
  #36, St.93 Corner 84, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦៧៦ ០៦២
 653. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ល្មុតទុំ
  #26, St. 60 C, Sangkat Beung Kork, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥១៩ ៩៩៩
 654. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ល្មុតទុំ
  #26, Beung Kork, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥១៩ ៩៩៩
 655. »

  ភោជនីយដ្ឋាន វីឡាសាច់អាំង (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៣៨ ផ្លូវ៥៦៦កែង២៨៧ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣០០ ៣៣២
 656. »

  ភោជនីយដ្ឋាន សេវេនប្រាយ
  315, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៨៤៨ ៧៧៧
 657. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ហង្សមង្គល
  ផ្ទះលេខ១០៩ ផ្លូវលេខ១៤១ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៦៤៩ ៨៤៦
 658. »

  ភោជនីយដ្ឋាន អារ៉ែង
  Phnom Penh, Khan Dangkor
  ០១២ ៥៣៦ ៦៧៦
 659. »

  ភោជនីយដ្ឋានស្រូវ
  Krang Thnong, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩៧៤ ៩៣០
 660. »

  ភោជ្ជនីយដ្ឋាន រ៉ូយ៉ាល់ រីវវើ
  #176 F, St. Lum, Preaek Lieb, Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ៩៤៣ ២៩៩
 661. »

  មាតុភូមិ
  National Road No. 1, Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៨៩ ៥៥៥ ១២១
 662. »

  មាតុភូមិ
  Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១១ ៣១១ ៨៥៥
 663. »

  មាតុភូមិ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៦៦ ២១១
 664. »

  មាតុភូមិ
  #35, St.222, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦៣៣ ០១២
 665. »

  មាតុភូមិ (TK)
  #5 B, St. 337, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៩៦ ២៣៩
 666. »

  មាតុភូមិ (ទួលគោក)
  #5 B, St. 337, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៩៦ ២៣៩
 667. »

  មាតុភូមិ (សាខាទួលស្លែង)
  ផ្ទះលេខ៨៨អេ ផ្លូវលេខ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៨៦៨ ០១០
 668. »

  មាតុភូមិ (សាខាសាលារាជធានីភ្នំពេញ)
  Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៦៦៦ ០១០
 669. »

  មាតុភូមិ សាខាអូឡាំព្យា
  #09, St. 211 Corner 196, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៦៦ ៨២៩ ៩៩៩
 670. »

  មាតុភូមិ-បាក់ខែង
  Bak Khaeng, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៣៣ ៨៣៣
 671. »

  មាតុភូមិ-សាខាចំការដូង
  #116, St. 217, Khva, Dangkao, Dangkor, Phnom Penh
  ០៨៥ ៨៥៩ ០៩០
 672. »

  មាតុភូមិ-សាខាឈូកមាស
  #2425, St. 2011, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣១ ១៩៧
 673. »

  មាតុភូមិ-សាខាបឹងត្របែក
  #472, Preah Monivong Blvd, (st. 93), Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៨៥០ ៩០៩
 674. »

  មាតុភូមិ-សាខារង្វង់មូលចោមចៅ (ផ្លូវជាតិលេខ៣)
  St. 3, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨៩ ២២៩ ០២៩
 675. »

  មីហឹរ Seoul មីហឹរ7យ៉ាង
  #797, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៧៥ ៧៥៧៥
 676. »

  មីហឺរកូរ៉េ៧កំរិតគីមម៉ូ (បញ្ចុះតម្លៃ១០% រហូតដល់ ២៤ មិថុនា ២០២០)
  សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ២១២ ២២២ / ០៦១ ៤៨៨ ៣៦៩
 677. »

  ម៉ែ គុយទាវ
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៨ ៥៥៥ ៥៥០៨
 678. »

  ម៉ែ គុយទាវ
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៨ ៥៥៥ ៥៥០៨
 679. »

  ម៉ែគុយទាវ (AEON Mall 1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៣៥ ៦៨៧
 680. »

  ម្លប់កាហ្វេ
  ផ្លូវលេខ១៥៦ កែង ២៦៥ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៥៧០ ៨១០
 681. »

  ម្លប់ជម្ពូ
  #40, St. 228, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៨ ៧៧៨ ៨១៩
 682. »

  ម្លប់សន្ទួចមាស
  Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១១ ៩៣៣ ៥៣៥
 683. »

  ម្លប់ស្បូវ
  ផ្ទះលេខ៦៩អេស ផ្លូវ០៦អា ប្ញស្សីកែវ ភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៩៨៨ ៣២១
 684. »

  ម្លប់ស្វាយ-បាយឆ្ងាញ់
  ផ្ទះលេខ៣២៤អឺ០៥ហ្សិត ផ្លូវ១២៨ ភូមិ០៣ មិត្តភាព ៧មករា ភ្នំពេញ
  ០១២ ២២៩ ៨៤៣
 685. »

  ម្លប់ស្វាយកាហ្វេ
  ភូមិដើម​ម៉ាក់ក្លឿ សង្កាត់ច្បារអំពៅ​ ភ្នំពេញ
  ០៧០ ៩៣១ ៦០០
  មើល​ផែនទី
 686. »

  ម្ហូបខ្មែរជាយក្រុងថ្មី (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៧ កុម្ភៈ ២០២០)
  ផ្លូវលេខ១៩២៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣៩៧ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 687. »

  ម្ហូបខ្មែរជាយក្រុងថ្មី
  St.1928, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៩៧ ៧៧៧
 688. »

  យក្សា កាហ្វេ
  ផ្ទះលេខ៣៤ ផ្លូវលេខ២០៥ កែង ៣២៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៧៤០ ៩៩០
  មើល​ផែនទី
 689. »

  យិន​ សុភាព លក់គុយទាវ
  #62, St. 135, Sankgat Toultompoung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ២៩១ ៥៥១
  មើល​ផែនទី
 690. »

  យុនណាន
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣១៤ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 691. »

  យ៉ាវយ៉ាវ
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៩៨២ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 692. »

  រចនា ៣
  #109 B E, St. 141, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៦ ៦៩៧
  មើល​ផែនទី
 693. »

  រនះ កាហ្វេ
  National Road No. 6 A, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១៦ ៧២៥ ៥៦៧
 694. »

  រសិការ (Raseka)
  150, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៣៧៣ ៨៥៣
 695. »

  លក់កាហ្វេ Chapayom
  01, Ta Prum, Preaek Aeng, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៧៦ ៧០៤ ៧៩៩៥
 696. »

  លតឆា៩៩
  #125 E0, St. 148, Sangkat Phsar Kandal Pir, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ២២០ ៩២៦៦
 697. »

  លីម ម៉េងជូ 168
  #181, St.183, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ២៩០
 698. »

  ល្ខោនខោល កាហ្វេ
  Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៣៨ ៨៨៦
 699. »

  វុទ្ធី ហេង ហេង ១៦៨
  ផ្ទះលេខ៤៥៨ ផ្លូវ៣៧១ ភូមិទ្រា៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៨៦០ ២៦៨
 700. »

  វ៉ាវកាហ្វេ និង​ ម្ហូបខ្មែរ
  #223, St. 155, Phum 3, Sangkat Phsar Dromthkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០១០ ៤៨៥ ៤៧២
 701. »

  សម្ជស្សបុប្ជា​​ 881
  Preah Monivong Blvd., Phum 7, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ២២៦ ៨៨១
 702. »

  សាក់កូជីន
  ផ្ទះលេខ២៣៧ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ២៥៥ ៩៩៥
  មើល​ផែនទី
 703. »

  សាច់អាំង និងស៊ុបសាច់អាំង១៦៨
  សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៧៨០ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 704. »

  សាច់អាំង ០០៧
  Phum 2, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣១០ ២០០
 705. »

  សុខលាភ កំពុងត្រាំ
  #198 H, St.6, Kien Khleang, Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ២៣២ ២៧០
 706. »

  សុជាតិ (ម៉េង​៣៥)
  281, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៥ ៧៤៧ ៤៩៨
 707. »

  សុវណ្ណមុន្នី ២២ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣០ កក្កដា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ២២ ផ្លូវ១៣៦ សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៣២ ៧៨៤
 708. »

  សួន ធារ៉ា លក់ភេសជ្ជៈ
  Chbar Ampov Primary School, Chbar Ampov 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៩១ ៩១០៧
  មើល​ផែនទី
 709. »

  សំណាង រ៉ាយុទ្ធ
  St.151, Sangkat Punsaing, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨០៥ ០៧២
  មើល​ផែនទី
 710. »

  ស៊ុប សាច់អាំង បង្កងយក្ស
  Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩០០ ៤០៤
 711. »

  ស៊ុបក្រហម
  ផ្ទះលេខ១៧Eo២ ផ្លូវ១៣៩ ក្រុម១៦ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៦ ៧៦៤ ៧៧៧
 712. »

  ស៊ុបគោហិរ
  ផ្ទះលេខ១៤២ ផ្លូវ B សង្កាត់ក្រាំងធ្នុង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥០០ ៨៧២
  មើល​ផែនទី
 713. »

  ស៊ុបពងទាកូន និង សាច់អាំង
  St.125, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨១ ៩៩៩ ៩៥៩
 714. »

  ស៊ុបពពែតាឃុន
  #318 E0, St. 93, Phum 7, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨០០ ០០០៧
 715. »

  ស៊ុបពពែតាឃុន
  #318 E0, St. 93, Phum 7, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨០០ ០០០៧
 716. »

  ស្រះស្រង់១
  Bakkhaeng Village, Sangkat Preakleap, Khat Chroy Changva, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៩៤ ៧១៨
  មើល​ផែនទី
 717. »

  ហាង ជុំញាតិ
  390, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨៦៦ ៦៩៩
 718. »

  ហាង សុងសេង ២ធ្នូ
  41, Phum 8, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៩៣៦ ០៩៦
 719. »

  ហាង ស៊ុបក្អម និងសាច់អាំង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ០២ ផ្លូវលេខ៧១ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ២២២ ២០៦
 720. »

  ហាង ហង្សមង្គល
  #109, St. 141, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៤៩ ៨៤៦
 721. »

  ហាង ហ្វឺ១ លក់បាយគុយទាវ
  ផ្ទះលេខ៨៧F ផ្លូវម៉ាស៊ីនទឹក ភូមិ៣ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨១២ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 722. »

  ហាងគុយទាវខ្ចប់ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខជេ១៦ ផ្សាររាត្រីកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៤២៨ ៦៧៧
  មើល​ផែនទី
 723. »

  ហាងបាយ ក្បាលថ្នល់
  #1001, National Road 2, Sangkat Chak Ang Re, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៦៥៩ ៦៧៦
  មើល​ផែនទី
 724. »

  ហើ្វ អូឡាំពិក
  St.6, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៣៣ ៣២១
 725. »

  ហេង សុវណ្ណរ៉ា លក់គុយទាវ
  #11 E0z, St. 620, Phum Kandal, Sangkat Chbar Ampov 2, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១០ ៧៤៩ ៩៩៤
  មើល​ផែនទី
 726. »

  ហេង ឡាយ​​ (ស្រ៊ុន ហួត)
  #42 E0, St.81, Phum 6, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៤៣៥ ៣៩៨
 727. »

  ហែម ស្រីមាស លក់បាយ
  ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិក្តីតាកុយ សង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៥៦០ ០០៩៦
  មើល​ផែនទី
 728. »

  ហ៊ា តុង
  1019, Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ២១០ ១២៧
 729. »

  ហ្វើអូឡាំពិក
  #105 A, St.494, Phum 2, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៣៣ ៣២១
 730. »

  ឡាយ គីមគួយ
  #20, St.432, Sangkat Boeng Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១១ ៧៦០ ៨៦០
  មើល​ផែនទី
 731. »

  ឡាយ បៀរ
  ផ្ទះលេខ៣៤E0 ផ្លូវលេខ២២៣ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៥៩២ ៣៤៥
  មើល​ផែនទី
 732. »

  ឡឺទួល កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវ៤២ ភូមិទួល សង្កាត់ពន្សាំង ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ២៦៨ ១៦៩
 733. »

  អានីតា ម្ហូបខ្មែរ
  135, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៧២៧ ២៧១
 734. »

  អាហារដ្ឋាន ឃួន សុដា
  #14, St.126, Sangkat Phsa Thmey 1, Doun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៦៩៣ ៦៥៣
  មើល​ផែនទី
 735. »

  អាហារដ្ឋាន ចូលចិត្ត
  តាព្រហ្ម ព្រែកឯង ច្បារអំពៅ ភ្នំពេញ
  ០៧០ ៥៣៩ ៦៣៩
  មើល​ផែនទី
 736. »

  អាហារដ្ឋាន ឆាយ ហេង
  St. Kobsrov, Phum Lor Kambaor, Sangkat Svay Pak, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៦៨៦ ៣២៣
  មើល​ផែនទី
 737. »

  អាហារដ្ឋាន តាសេត
  #292 A, St. Keo Chenda, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៩២ ២៩២ ៧២២
 738. »

  អាហារដ្ឋាន តូ ម៉ាគី មានជ័យ​សេរីឧត្តម
  ផ្លូវប៉េតុង ភូមិទ្រា៤ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៥ ៧៧៧ ៦១០
 739. »

  អាហារដ្ឋាន បាយមាន់ហាវ៉ៃ
  #190, St. 130, Phum 2, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៨ ៦៩៧ ០០៥
 740. »

  អាហារដ្ឋាន បាយ័ន កាហ្វេ
  St. 5, Phum Duong, Sangkat Prek Pnov, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០៩២ ៩៨១ ៤២៩
  មើល​ផែនទី
 741. »

  អាហារដ្ឋាន ប៊ុន ហៀងចាន់ណា
  Prek Phnov, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៦០ ៩៩៤
 742. »

  អាហារដ្ឋាន ពិសី មាន់ដុត កោះកុង
  Phum 3, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៤៦២ ៦៧៧
 743. »

  អាហារដ្ឋាន មាន់ស្រែ
  ផ្ទះលេខ២២សេ ផ្លូវ១៩៣ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩៦៩ ៣៧៥
  មើល​ផែនទី
 744. »

  អាហារដ្ឋាន ម្លប់ព្រីង
  Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១២ ៦៤៦ ៩៦៤
 745. »

  អាហារដ្ឋាន រតនគីរី
  Sihanouk, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៨៨ ៨០០៣
 746. »

  អាហារដ្ឋាន លេង អ៊ាង លាំង
  Leyong Path, Preaek Ta Roatn, Preaek Ta Sek, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៨៨ ៣៣៩០
 747. »

  អាហារដ្ឋាន សុ ធា សែនសុខ
  1003, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៣៥ ៥២៣
 748. »

  អាហារដ្ឋាន សុវណ្ណមុនី
  #111, St. 154, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៧០៧ ២៧៧
 749. »

  អាហារដ្ឋាន សុវណ្ណមុនី
  #111, St. 154, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៧០៧ ២៧៧
 750. »

  អាហារដ្ឋាន សេង សុល័ក្ខ
  St. 109, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៨៥ ៤០៧
 751. »

  អាហារដ្ឋាន សេង សុល័ក្ខ
  St. 109, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៨៥ ៤០៧
 752. »

  អាហារដ្ឋាន ស្រីខួច
  Prek Phnov, Phnom Penh
  ០៩៧ ៥៥៦ ០៧០៧
 753. »

  អាហារដ្ឋាន ស្លឹកបៃតង
  #259, Phnom Penh, Khan Ruessei Kaev, Sangkat Preaek Lieb, Phum Kien Khleang, National Road No. 6 A,
  ០៧០ ៤២៩ ៤២៩
 754. »

  អាហារដ្ឋាន ហួរ ហេង
  #100, St.154, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៧២៩ ៥៩៩
 755. »

  អាហារដ្ឋាន ហួរ ហេង
  Phnom Penh, Khan Daun Penh, Sangkat Boeng Reang, St. 154, #100
  ០១១ ៧២៩ ៥៩៩
 756. »

  អាហារដ្ឋាន ហ្សង់កុង
  #184 E0 E1, St.130, Phum 2, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៧ ៩៧៨
 757. »

  អាហារដ្ឋាន អូរឫស្សី
  #42 E0, St. 182, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៥៥ ០៥៥
 758. »

  អាហារដ្ឋាន អូរឫស្សី
  #42 E0, St. 182, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៥៥ ០៥៥
 759. »

  អាហារដ្ឋាន ៧០២
  ភូមិបាក់រនាស់ សង្កាត់សង្ឃ័រ ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
  ០៩៧ ៧៣០ ៦៤៤០
  មើល​ផែនទី
 760. »

  អាហារដ្ឋាន ៩៩៩៩ ពេញចិត្ត
  St.118, Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៣៣ ៨៨៥
 761. »

  អាហារដ្ឋានពេញចិត្ដ
  Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៣៥ ៧៩៦៧
 762. »

  អាហារដ្ឋានអង់តែន
  289, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៨០ ២៨៥
 763. »

  អាហារដ្ឋានឪសេតថ្មី (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១៨៤G ផ្លូវលំ សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៩៨៨ ៨២៧
 764. »

  អឹម កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៥៩ ផ្លូវលេខ៩៥ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៩១៩ ១៦៨
 765. »

  អេនណា កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ២៨ សីហា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១១២ ផ្លូវលេខ១ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់និរោច ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៨០០ ០៥៧
 766. »

  អោក សុខុម
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ៩០៩ ១៦៦
 767. »

  អ៊ីអ៊ីផ្សារធំថ្មី បាយគោដុត
  #49 E0, St. 118, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៦៩១ ៩៩៦
 768. »

  ឥន្ទ្រទេវី លក់បាយ
  Phum 1, Sangakt Boeng Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៨២ ២៤១
ខេត្តកណ្ដាល (១៤៧)
 1. »

  ANIZA ANGKOR GUESTHOUSE
  Trorpaingses Village, Sangkat Kokchak, Siem Reap City, Siem Reap Province
 2. »

  ARABITIA CAFE (KIEN SVAY)
  St. 1, Kokir, Kien Svay, Kandal
  ០៩៣ ៨១៨ ៨២៣
 3. »

  AUDI CAFé
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១៥ ៩៥៩ ៦៧៦
 4. »

  CHHIV CHHIENG 2
  #14 E, St.2, Phum Derm Mean 1, Sangkat Derm Mean, Krong Takhmou, Kandal Province
  ០១១ ៦៦៦ ៦០០
 5. »

  COFFEE A THA
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៧ ៧៣៩ ៧៨៨
 6. »

  COFFEE TODAY
  Kokir, Kien Svay, Kandal
  ០៨៩ ៩២៩ ៩២៨
 7. »

  COFFEE ZONE
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៦ ៣៦១ ៦៣៩០
 8. »

  CRYSTAL KTV
  05, Ponhea Lueu, Ponhea Lueu, Kandal
  ០៧០ ៦៧២ ៦៤៧
 9. »

  EGG COFFEE
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៨៨ ៦៦៣ ៩៩៩៩
 10. »

  EVEREST CAFE
  Damnak Ampil, Ang Snuol, Kandal Province
  ០១០ ៧៧៧ ៩៣៥
 11. »

  GARDEN COFFEE & SNACK
  Kraom, Preaek Anhchanh, Mouk Kampoul, Kandal
  ០១៦ ៤៤៤ ៧២០
 12. »

  HAPPY COFFEE
  National Road No. 4, Thnal Totueng, Damnak Ampil, Ang Snuol, Kandal
  ០៩៦ ៨០៤ ០៧៩២
 13. »

  KHOEM SREYMOCH
  Chey Otdam Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu Districe, Kandal Province
  ០១២ ៦២៨ ៨០២
 14. »

  LA COFFEE RESTAURANT
  Phum Prek Ta Ong 2, Khan Peam Oknha Ong, Lvea Em, Kandal
  ០៧០ ៩០៣ ៣៥១
 15. »

  LENG ROTHA
  Kleang Sbek, Kampong Luong, Ponhea Lueu, Kandal
  ០១៧ ៦០៦ ៦៦០
 16. »

  MALIS THE RESIDENCE
  #28, St. 135, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧២៦ ២៣៦
 17. »

  MEAN SOPHAT RESTUARANT
  Krang Chek Village, Daeum Rues Commune, Kandal Stueng District, Kandal Provice
  ០៩២ ៤១៤ ៩៥២
 18. »

  MLOB PUTTREA RESTAURANT
  Baek Chan Village, Baek Chan Commune, Ang Snuol District, Kandal Province
  ០៩៧ ៨០៨ ០៨៩៩
 19. »

  MR KHMOA COFFEE
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៨១ ៨៦១ ៦៨៦
 20. »

  OM KENNRY
  តាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
  ០៧០ ៣៧២ ២៦៧
 21. »

  PICH SAMBO
  Ampil Dam Tuek Village, Vihear Luong Commune, Ponhea Lueu Districe, Kandal Province
  ០៧០ ៦៨០ ៨០៦
 22. »

  PREAEK TOCH SOUP
  Preaek Run Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៩២ ៧៣៣ ១៤៧
 23. »

  PREAEK TOCH SOUP
  Preaek Koy, S'ang, Kandal
  ០៩២ ៧៣៣ ១៤៧
 24. »

  PUNLEU ANGKOR RESTAURANT
  Bek Chan Village, Bek Chan Commnue, Ang Snoul District, Kandal Province
 25. »

  RELATION COFFEE
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៨ ៥៨៥ ៨៩០
 26. »

  RESTAURANT SUON CHINDA
  Koh Khel Village, Koh Khel Commune, Saang District, Kandal Provine
  ០១៦ ៩៤៥ ៥១៥
 27. »

  SAMETH DADA COFFEE
  ភូមិកោះរះលើ ឃុំកោះរះ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៦ ៩៣៤ ៦៧២៣
 28. »

  SIM POV RESTUARANT
  Boeng Kyang Village, Boeng Kyang Commune, Kandal Steung District, Kandal Provice
  ០១៦ ៣១៦ ៥១៦
 29. »

  SMANGO HOUSE RESORT
  ស្វាយជ្រុំ ភូមិព្រែកបង្កង ឃុំព្រែកតាកូវ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៨៦ ៧៦២ ១៧១
  មើល​ផែនទី
 30. »

  SREYMOM RESTAURANT (ANGK SNOUL)
  National Road 04, Thnal Totueng, Damnak Ampil, Ang Snuol, Kandal
  ០៦៩ ៤៦៩ ៩៩៦
 31. »

  SUN COFFEE ORIGINAL
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៦ ៣០២ ០៩៨៩
 32. »

  SUON CHENDA RESTAURANT
  Koh Khel Village, Koh Khel Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១៦ ៩៤៥ ៥១៥
 33. »

  TA MEUNG RESTAURANT
  Preak Ta Lai Village, Preak Ambel Commune, Saang Distict, Kandal Province
  ០៩៨ ២៣៧ ១៩២
 34. »

  TAKHMAO GOOD HEALTH HOTEL
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១៧ ៦៦៦ ៨៩៨
 35. »

  THE LAST CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៣៧៩ ភូមិតាខ្មៅ១ សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
  ០៧៨ ៦៦៥ ២០៩
 36. »

  TOEK CHANNA RESTAURANT
  Svay Ming Village, Baku Commune, Kandal Steung District, Kandal Provice
  ០៨៧ ៤៥៤ ៥៦៦
 37. »

  TROLL COFFEE
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៦ ៩៨៤ ៨៤៨៥
 38. »

  VY VY RESTAURANT
  Takeo, Sampov Poun, Kaoh Thum, Kandal Province
  ០៨៨ ៩២៩ ០៨៩៤
 39. »

  WORLD COFFEE
  National Road No. 4, Baek Chan Village, Baek Chan Commune, Ang Snuol District, Kandal Province
  ០៩៧ ៣៣៣ ៣០៣៦
 40. »

  YUMMIES COFFEE
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១០ ៦៤៩ ៤០៣
 41. »

  YUN BUNNHAR
  Kraom Village, Preaek Anchanh Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
 42. »

  A-One គុយទាវឆ្ងាញ់
  207, Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
  ០១០ ៨១៨ ៥៦៧
 43. »

  BBQ បងប្អូន រីករាយ
  Phum Preaek Ruessei, Sangkat Preaek Ruessei, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០៨៧ ៨៧១ ៩៥០
 44. »

  SYNET លក់បាយ
  Phum Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០៧៨ ៧១៩ ០០២
 45. »

  កាហ្វេ ជួបមិត្ត
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៦៧ ៩៩២ ២២២
 46. »

  កាហ្វេ ភូមិ
  Krapeu Ha, Preaek Ruessei, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៩ ៧៨០ ៨១៩
 47. »

  កាហ្វេ ម្លប់ក្រខុប
  Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
  ០៨៨ ៨២៧ ២០១៥
 48. »

  កាហ្វេ​ ចិចង៉ុយ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១៧ ៦៦៨ ៨៩៨
 49. »

  កុង ស៊ុន លក់បាយនិងម្ហូប
  21 A, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០៩៨ ៨១៩ ១៣៨
 50. »

  កុងយ៉ាន​ លក់បាយ​និង កាហ្វេ
  Traeuy Troeng Village, Preaek Ambel Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៩៧ ៧០៧ ០៤០៧
 51. »

  កូនខ្មែរកាហ្វេឆ្ងាញ់
  Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៣ ៧០៥ ០៥៧
 52. »

  កូលាប 8888 លក់កាហ្វេ
  210, Preaek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៣ ៣៣៣ ២៦២
 53. »

  កូសូកាហ្វេ "កាហ្វេពិត" មិនលាយសារធាតុគីមី
  Preaek Ta Meak, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០៧០ ៨៨១ ៨៨៨
 54. »

  គីម ឆេង
  Preaek Anhchanh, Mouk Kampoul, Kandal
  ០១២ ២៩៧ ៦៣៦
 55. »

  គុយទាវ ម៉ូម៉ូ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៩០០ ៨០៤
 56. »

  គុយទាវ ហេងហេង
  21a, Setbou, Setbou, S'ang, Kandal
  ០៩៩ ៤១៤ ១២៤
 57. »

  ង៉ិច ស៊ីវ ឆៃប៉ូវឆ្ងាញ់ ៩៩៩
  Preaek Snay Village, Preaek Koy Commune, Saang Village, Kandal Province
  ០៩២ ៦៣៧ ០០៣
 58. »

  ចាន់ សុគន្ធា លក់បាយ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៨ ៤៧១ ៨០៧
 59. »

  ច័ន្ទពេញវង់ លក់គុយទាវ កាហ្វេ
  Preaek Ta Meak, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០១១ ២៣០ ៣១០
 60. »

  ជំនោរជើងភ្នំឧដុង្គ
  Chedei Thmei Village, Vihear Luong Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៧៨ ៩៣៧ ២៦៨
 61. »

  ញ៉ោក ស្រីមុំ
  ភូមិគំរូ ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៥៦២ ៧០៣
 62. »

  ណាណា កាហ្វេ មាត់ទន្លេ 888
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១០ ៥៣៩ ៩៥១
 63. »

  ណុំ សុខជឿន-ហុក ចិន្តា
  ភូមិម្លូរម៉ឺន ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៧ ៧៧៨ ៨៧៧៤
 64. »

  តាខូយ II (ធារី)
  Kandal Province, Krong Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Phum Ta Khmau
  ០៩៣ ៨៨៥ ៦៧៨
 65. »

  តាខូយ លក់សាច់អាំង
  Kandal Province, Krong Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Phum Ta Khmau
  ០៨៦ ៩១១ ១០៩
 66. »

  តាខ្មៅ ម្ហូបថៃ
  Phum Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០១៦ ២៥២ ៩៩៩
 67. »

  តាហេងម្លប់ស្វាយឆ្នេរទន្លេ ៦២៦
  Preaek Ta Lai Village, Preaek Ambel Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៨៨ ៩១២ ៤៤៤៤
 68. »

  តិ តក់ កាហ្វេ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩២ ៤២៧ ២២២
 69. »

  ធម្មជាតិ កាហ្វេប្រ៊េន
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៦៨៤ ០០៥
 70. »

  នរាយណ៍ 999
  Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០៨៨ ៩៩៩ ៥៩៦០
 71. »

  នាគមាស
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៩ ៣០០ ០៩៣
 72. »

  នូណាកាហ្វេ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៣ ៧២៣ ៤៥៧
 73. »

  បងតុបកាហ្វេ
  21 A, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០១០ ៣៩៧ ៣៩៨
 74. »

  ប្រាក់ សុវណ្ណារី
  ភូមិព្រែកថោង ឃុំព្រែកលួង ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៣ ៥៤៨ ៤៨៣
 75. »

  ផៃ សំអាត ហាងលក់បាយម្ហូប មី និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Praseth Village, Mkak Commune, Ang Snuol District, Kandal Province
  ០៩៣ ៩០៦ ០០៦
 76. »

  ផ្ទះបៃតង
  ភូមិព្រែកបង្កង ឃុំព្រែកតាកូវ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៨១ ៩៨៥ ៥៥៦
 77. »

  ផ្ទះសាច់អាំង ១៦៨
  Phum Daeum Kor, Sangkat Daeum Mien, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០១១ ៥៦៧ ៨៨៩
 78. »

  ផ្ទះសំណាក់ និងខារ៉ាអូខេ ចំប៉ាមាស
  Svay Chrom Village, Rakakong Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
  ០៧០ ៦០១ ៨៨១
  មើល​ផែនទី
 79. »

  ពិសេស លក់គ្រឿងក្លែមនិងស៊ុប
  ភូមិកំពង់ចម្លង ឃុំព្រែកទន្លាប់ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៧ ៧៣៧ ០៧៩២
 80. »

  ភត្ត្រាកាហ្វេ
  21a, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០៧០ ៧១៧ ២៦៤
 81. »

  ភូមិគ្រឹះខ្យង ១៦៨ (ម្ចាស់ដើម)
  St. Lum, Phum Taprum, Khan Prek Eng, Keansvay, Kandal
  ០៦៩ ៤៤៤ ៤៥៤
 82. »

  ភោជនីដ្ឋាន សមុទ្រខៀវ ៦៨
  Preaek Balat Chhoeng Village, Traeuy Sla Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១៥ ៦៤៤ ៤១០
 83. »

  ភោជនីយដ្ឋាន គោចរ ឆត្រមាស
  8a, Preaek Ta Meak, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០១២ ៩៣៥ ៥៦៣
 84. »

  ភោជនីយដ្ឋាន គោលដៅចាស់
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៣ ៣៨០ ៨១៩
 85. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ចំប៉ីមេគង្គ
  National Road 6 A, Leu Village, Preaek Anhchanh Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province
  ០៩២ ៣៥០ ០០៩
 86. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ដោនថោន
  2, Daeum Kor, Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៩៥៦ ៦១៩
 87. »

  ភោជនីយដ្ឋាន តាលឹម
  21a, Preaek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១៥ ៦៦០ ៨៩៩
 88. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ផ្កាសួគ៌ត្រជាក់ចិត្ត
  St. 8 A, Vihear Suor Tboung Village, Vihear Suork Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៩៧ ៩៨៨ ៩៧៧៧
 89. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ពន្លឺ អង្គរ
  Baek Chan, Baek Chan, Ang Snuol, Kandal
  ០១៧ ៩៥៦ ៧៧២
 90. »

  ភោជនីយដ្ឋាន លមើល
  2, Daeum Kor, Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០១៧ ៥៧៥ ៥៦៨
 91. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ស្រីថេត
  ភូមិស្វាយជ្រំ ឃុំស្រាយជ្រំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៣ ៥៣៥ ៤២៦
 92. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ស្រីពេជ្រអរិយក្សត្ត
  ភូមិអរិយក្សត្រ ឃុំអរិយក្សត្រ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល
  ០១៥ ៧៥៣ ៣៥៧
 93. »

  ភោជនីយដ្ឋាន​ ភុំ​​ វី ព្រែកតាជន់
  Khpob Leu Village, Khpob Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៧០ ៣១៧ ២៧៤
 94. »

  មុនីវណ្ណ កាហ្វេ
  Preaek Ta Kov, Prek Takov, Khsach Kandal, Kandal
  ០៧០ ៨៥៥ ៥៣៣
 95. »

  ម្លប់ម្ខុបត្រជាក់ចិត្ត
  ភូមិព្រែកតាមាក់ ឃុំព្រែកតាមាក់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៨៧ ៦៧៨ ៥៩៦
 96. »

  រចនាកាហ្វេ
  St. 21 A, Lekh Bei Village, Svay Rolum Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៧១ ៧១១ ១២០១
 97. »

  រទេះកាហ្វេជួបមិត្ដ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១០ ៣៧៧ ២៧៦
 98. »

  រុក្ខាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១១ កុម្ភៈ ២០២០)
  ភូមិព្រែកស្លែង ឃុំព្រែកស្លែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
  ០១៦ ៨៧៦ ៧៦៦
 99. »

  លក់បុកល្ហុង​ និង បុកកន្ទួត
  Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៨ ៥១៨ ៣៨៩
 100. »

  លក់​កាហ្វេ (ថា ស្រីសួយ)
  Ampil Dam Tuek Village, Vihear Luong Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៧០ ២២៨ ៤៦១
 101. »

  លក្ខិណា ថានៈមានជ័យ៩៩
  Ler Village, Preaek Anchanh Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
  ០១៥ ៧៨៣ ៣៩៩
 102. »

  លតឆា និងមីឆា ហៃ ណារ៉េត
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧០ ៣៩៩ ១០៩
 103. »

  លី ជីងគោដុត
  Boeng Krachab Cheung Village, Preaek Ta Meak Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៩៨ ៣៩៩ ៤៩៤
 104. »

  លីលីសាច់អាំង-ពោះគោទឹកប្រហុក
  ផ្ទះលេខ៣៤៧ វត្តចាស់ ព្រែកដំបង មុខកំពូល កណ្តាល
  ០១៦ ៩៧២ ៩២៧
 105. »

  លឹម ហេង
  #564, Phum Takhmou, Takhmou, Kandal
  ០៩២ ៦១៩ ៧១៩
 106. »

  សាហេង​ សុរិយា លក់បាយ
  Ba Reach Village, Svay Chrum Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៧១ ៦៥០ ៦១៦១
 107. »

  សុធា បាញ់ឆែវឆ្ងាញ់
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៦ ៨១៩ ២៥៥២
 108. »

  សុវណ្ណ លក់សាច់គោអាំង
  21 A, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០៩៦ ៩៥៧ ៥៧៦៥
 109. »

  សេង ហៃ
  Ler Village, Preaek Anchanh Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
  ០៦៩ ២៩៥ ៣៥៣
 110. »

  ស៊ុបគោបូរី
  អរិយ្យក្សត្រ, អរិយ្យក្សត្រ, ល្វាឯម, កណ្តាល
  ០៧០ ២៦៤ ៩០៥
 111. »

  ស្បូវកាហ្វេ
  Kandal Province, Krong Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Phum Thmei
  ០៨១ ៤២៦ ៨៩៥
 112. »

  ស្ពានថ្មីកាហ្វេ
  National Road No. 6 A, Leu, Preaek Anhchanh, Mouk Kampoul, Kandal
  ០៩៣ ៧៦៤ ២៤១
 113. »

  ស្ពានថ្មីកាហ្វេ
  Kandal Province, Mouk Kampoul District, Preaek Anhchanh Commune, Leu Village, National Road No. 6 A,
  ០៩៣ ៤១១ ៥៦៧
 114. »

  ហាងកាហ្វេ Idol
  Phum Thum, Phum Thum, Kien Svay, Kandal
  ០៦០ ៦៦៦ ៦១៩
 115. »

  ហាងលក់បាយគុយទាវ ហ៊ន សុលីដា
  Kokir, Kien Svay, Kandal Province
  ០៦៩ ៧៩៧ ០០២
 116. »

  ហុង​ វណ្ណារ៉ា លក់បាយ​ និង​ កាហ្វេ
  Khpob Leu Village, Khpob Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៩៣ ៩០៧ ៩០៩
 117. »

  ហេង ហេង 168
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៥២១ ៥៣៧
 118. »

  ហ្គា ឡាក់ស៊ី
  210, Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៧ ៦៦១ ៧៦៦១
 119. »

  ឡេងនី លក់កាហ្វេ
  A21, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០១១ ៨៤៦ ៦៤៦
 120. »

  អប្សរា កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិក្រោម ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៣ ៩១៨ ១៨៨
 121. »

  អាលិបកាហ្វេ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៨ ២២២ ៧២២
 122. »

  អាហារដ្ឋាន កេរ្តិ៍ម្តាយខ្ញុំ
  ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល
  ០១១ ៩៧៩ ៧៣៤
 123. »

  អាហារដ្ឋាន ចាន់ មុន្នី
  Chey Otdam Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១១ ៥៣០ ៦៣៩
 124. »

  អាហារដ្ឋាន ឆៃ គីមឡេង
  Preaek Run Village, Preaek Koy Commune, S'ang District, Kandal Province
  ០១៧ ៤០៥ ០២០
 125. »

  អាហារដ្ឋាន តែគី
  Kbal Chrouy Village, Kampong Phnum Commune, Leuk Daek District, Kandal Province
  ០៨៨ ៨៨០ ៨៤០០
 126. »

  អាហារដ្ឋាន ទន្លេបាសាក់
  Preaek Thei Village, Roka Khpos Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៨៧ ២២៦ ៤៧៨
 127. »

  អាហារដ្ឋាន បក្សាស្លាបដែករីករាយ
  Prey Chas, Vihear Suork, Khsach Kandal, Kandal
  ០៨១ ២៣៥ ៨១៧
 128. »

  អាហារដ្ឋាន ពិសិដ្ឋ មួយគា
  St. 73, Nikom Leu Village, Sralab Commune, Tboung Khmum District, Tboung Khmum Province
  ០៩៣ ៩០៩ ០៨២
 129. »

  អាហារដ្ឋាន ព្រឹកស្រស់ ល្ងាចស្រស់
  8a, Preaek Ta Meak, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០៨១ ៩៣៩ ៣៨៨
 130. »

  អាហារដ្ឋាន ព្រះវិហារ​ និងស្តាម៉ាត
  National Road 6 A, Leu Village, Preaek Anhchanh Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province
  ០១៧ ៥២៦ ៨០០
 131. »

  អាហារដ្ឋាន ម្លប់ស្បូវត្រជាក់ចិត្ត ហេង ហេង 999
  8a, Preaek Ta Meak, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០១២ ៨៩៤ ០១២
 132. »

  អាហារដ្ឋាន រិន ម៉េងជូ
  Krom Village, Preaek Anchanh Communce, Mukkampoul District, Kandal Province
  ០៨៦ ៧៧៧ ៦៥៦
 133. »

  អាហារដ្ឋាន រិន ម៉េងជូ
  Kraom, Preaek Anhchanh, Mouk Kampoul, Kandal
  ០៩៨ ៩១១ ៥៨៣
 134. »

  អាហារដ្ឋាន លឹម គុយលុយ
  Preaek Ta Meak, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០១២ ៣៤២ ៩៣៤
 135. »

  អាហារដ្ឋាន លេង អ៊ាង ឡាំង (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិក្រោម ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល
  ០១២ ៨៧២ ៨៨៨
 136. »

  អាហារដ្ឋាន វិមានស
  National Road 6 A, Kraom Village, Preaek Anhchanh Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province
  ០៧៧ ៧៥៤ ៧៤៨
 137. »

  អាហារដ្ឋាន ស្រីរ័ត្ន
  Chrouy Metrei Kraom Village, Ruessei Chrouy Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province
  ០១៦ ៥២២ ១៣៣
 138. »

  អាហារដ្ឋាន ហង្ស សុភា
  Daeum Mien, Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០១៦ ៦៣៨ ៤៨៥
 139. »

  អាហារដ្ឋានកៀនស្វាយ១៧៨
  #178, Phum Thom, Khan Phum Thom, Kien Svay, Kandal
  ០១២ ៨៩៦ ៧០២
 140. »

  អាហារដ្ឋានជាតា
  Preaek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩២ ១៦៦ ៦០២
 141. »

  អាហារដ្ឋានជ្រុំត្នោតឆេះ៦៦៦
  ភូមិព្រែកតាហ៊ីង ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល
  ០៨១ ៩៧០ ៧៣៩
 142. »

  អាហារដ្ឋានទ្រី២២៩ ២
  #239, Koh Prak Village, Phum Thum Commune, Kien Svay District, Kandal Province
  ០៩៣ ៩៤៧ ០២៨
 143. »

  អាហារដ្ឋានម្លប់ស្វាយ១៦៨
  Phum Thom, Khan Phum Thom, Kiensvay, Kandal
  ០៧០ ៥៧៤ ៥០៥
 144. »

  អាហារដ្ឋានវួចនា
  ភូមិទួលមាស ឃុំអរិយ្យក្សត្រ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល
  ០៨៦ ៨៨០ ៥៨៩
 145. »

  អាហារដ្ឋានស្ពានត្សឹបាស្សា
  Ampil Tuek Village, Kampong Phnum Commune, Leuk Daek District, Kandal Province
  ០៩៧ ៦៧៦ ៧៦៦៨
 146. »

  អាហារដ្ឋានស្វាយជ្រុំ
  ភូមិស្វាយជ្រុំ ឃុំស្វាយជ្រុំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០១០ ៣៨៩ ៥៨៨
 147. »

  អឿង សុភី
  Mlu Mern Village, Phsar Dek Commnue, Ponhear Luer District, Kandal Province
  ០៧៧ ៦៧៦ ៧៣៨
ខេត្តកែប (១៥)
 1. »

  KIMLY SEAFOOD RESTAURANT
  Prey Thum, Kep, Kep
  ០៩៦ ៨៨៨ ៧៧១៨
 2. »

  PALM HOUSE BOUTIQUE RESORT
  Kaeb, Kep, Kep
  ០១២ ៨៧២ ៣៧០
 3. »

  PALM HOUSE BOUTIQUE RESORT
  Kep Village, Sangkat Kep, Krong Kep, Kep Province
  ០១២ ៨៧២ ៣៧០
  មើល​ផែនទី
 4. »

  PALM HOUSE BOUTIQUE RESORT
  Kaeb, Kep, Kep
  ០១២ ៨៧២ ៣៧០
 5. »

  PALM HOUSE BOUTIQUE RESORT
  Kaeb, Kep, Kep
  ០១២ ៨៧២ ៣៧០
 6. »

  VISAL SAK GUESTHOUSE
  Thmei, Prey Thum, Kep, Kep Province
  ០៨១ ៣៣០ ១៧៨
 7. »

  ណារី លក់បាយ
  Prey Thum, Kep, Kep
  ០៩៦ ៦៥៨ ៧៣៤៤
 8. »

  ទីគងលក់បាយ និងបាញ់ឆែវ
  Damnak Chang Aeur, Prey Thum, Kep, Kep Province
  ០៧១ ៦៧២ ៣៧៩៧
 9. »

  ផ្ទះសំណាក់ គង្គា
  Phum Thmei, Sangkat Prey Thum, Krong Kep, Kep Province
  ០១៧ ៨១៨ ៣០៣
 10. »

  ពន្នឺឆ្នេរត្រេជាក់ចិត្ត
  Phum Thmei, Sangkat Prey Thum, Krong Kep, Kep Province
  ០១៧ ៨៤៩ ៣០២
 11. »

  ម៉ាក់អាហៀងលក់ស៊ុប
  Damnak Chang'aeur Village, Sangkat Prey Thum, Krong Kep, Kep Province
  ០១៥ ៥៦៥ ៤៤៧
 12. »

  សារីម មានលក់សាច់គោអាំង និង គ្រឿងក្លែម
  Phum Damnak Chang'aeur, Sangkat Prey Thum, Krong Kep, Kep Province
  ០៧៧ ៥៥៩ ៩០៧
 13. »

  ស្រី មុំ លក់បាយ គុយទាវ និង កាហ្វេ
  Kep Province, Krong Kep, Sangkat Prey Thum, Phum Damnak Chang'aeur
  ០១៦ ៩៦៥ ៥៦៧
 14. »

  ហាងគុយទាវថ្មដាអុងម៉ុង ២
  Prey Thum, Kep, Kep Province
  ០៨៨ ៣៤៥ ៣៣៣៨
 15. »

  ហាងបាយ ម៉ាក់ លីហ៊ួរ
  Kaeb Village, Sangkat Kaeb, Krong Kep, Kep Province
  ០៩៦ ៤៥១ ៣៤០០
ខេត្តកោះកុង (៣៣)
 1. »

  99 SV GUEST HOUSE
  Smach Mean Chey, Smach Mean Chey, Koh Kong
  ០៦៩ ៩០០ ០៩៩
 2. »

  99 SV GUESTHOUSE
  03 Village, Sangkat Smach Meanchey, Khemrak Phoumin City, Koh Kong Province
  ០៦៩ ៩០០ ០៩៩
 3. »

  B.FAM CAFE
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០៩៧ ៧៦៦ ៩៩៩៩
 4. »

  BON CAFE
  Phum 2, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៨ ៧៣២ ៧០៤
 5. »

  COFFEE TODAY
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១១ ៧៩៦ ៦៦៨
 6. »

  GOLD COFFEE
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០៨៨ ៦៦១ ៤៣៥៦
 7. »

  KASUMI TIAMO RESTAURANT
  ភូមិ ០២ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០៨៦ ៧០០ ០០៦
 8. »

  RITHY'S RETREAT
  Doung Tung, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០១៦ ៥៥៥ ៨៨៥
 9. »

  SEVEN COFFEE & PUB
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០១១ ៧៤១ ៤១៤
 10. »

  VR COFFEE
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៣ ៦៩៨ ៦០៧
 11. »

  កុងតឺន័រកាហេ្វនិងផាប់
  Phum 2, Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៩៦៩ ៤៦៩
 12. »

  ចូ & ប៊យ​ លក់គុយទាវ-អាហារកម្មង់បែបថៃ
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨៨ ៧៨៨ ៦០២២
 13. »

  ចែ អូន​​ លក់គ្រឿងសមុទ្រ
  Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៦ ៨៧៣ ១៨៥០
 14. »

  ឆេ្នរ កោះប៉ោ
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៦១៦ ៦៧១
 15. »

  តារាថ្មី គោដុត
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០៩៣ ៩៦៩ ៧៨៨
 16. »

  តា​ម៉ាប់ ត្រចៀកជ្រូក-ក្បាលជ្រូកអាំង
  Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១១ ៧៣៦ ៧១១
 17. »

  ផ្ទះសំណាក់ កោះកុងសែនសុខ
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨១ ៦៤៣ ៣៧៦
 18. »

  ផ្ទះសំណាក់ រស្មី​ រតនះ
  Phum 1, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៥៥៦ ៦៦៩
 19. »

  ភោជនីយដា្ឋនឆេ្នររីករាយ និងផ្ទះសំណាក់
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០៦៦ ៣៧៩ ៣៧៩
 20. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ជំណៀឈើ
  ភូមិ០១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០៦៩ ៧២៥ ៤៣៣
 21. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ឈិន ឡុង
  ភូមិ០២ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០៨១ ២៨៨ ១៨៨
 22. »

  ភោជនីយដ្ឋាន តា​ សារឿន ស៊ុបពពែ
  ភូមិ០៣ សង្កាត់សា្មច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ កោះកុង
  ០១៧ ៥០២ ៨៣៥
 23. »

  ភោជីយដ្ឋាន ភូមិន្ទកោះកុង
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៦ ៥៦៦ ៦៩៩៤
 24. »

  ម៉ី ម៉ី ស៊ុបគោ​ ពងទាកូន​ និងភេសជ្ឋៈ
  Phum 2, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៨៥៦ ៩៧៦
 25. »

  សណ្ឋាគារ កែវ មុន្នី
  Phum 1, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨៦ ៦០៣ ៣០៨
 26. »

  សណ្ឋាគារ ខេធី
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០៩៧ ៥៥៥ ៣៦៥៦
 27. »

  សណ្ឋាគារ អាស៊ាន
  ភូមិ០១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០៩៦ ៣៥៣ ៣៣៣០
 28. »

  សណ្ឋាគារកោះកុងស៊ីធី
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៧ ៣៤០ ០៩៦
 29. »

  សារ៉េតរីសត
  Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong
  ០៦៩ ៧៤០ ៤៧៤
 30. »

  ស្តារ​ កាហ្វេ
  Phum 2, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៧១៩ ០៧១
 31. »

  អាណាចក្រគឿងសមុទ្រ
  Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១១ ៣៥៨ ៩៦៥
 32. »

  អាហារដ្ឋាន ដាលីន
  Phum 3, Doung Tung, Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៥៧៥ ៧៤១
 33. »

  អូន គុជ ស្លាបមាន់ក្រឡុករសជាតិ៧មុខ
  Koh Kong Province, Krong Khemmark Phumen, Sangkat Smach Mean Chey
  ០៨១ ៨៦៤ ១៦៧
ខេត្តកំពង់ចាម (១០៣)
 1. »

  BACK YARD CHICKEN
  Phum Sansam Kosal Muoy, Sangkat Beung Tompon, Khan Mean Chey, Phnom Penh Province
  ០១២ ៩៧៥ ៨៧៦
 2. »

  CAFE AMAZON
  Phum Ti Dabpram, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៧៦ ៦៦២ ៧៧៧៧
 3. »

  CHOB CHA CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៧ ៣៦៥ ៤៣៦
  មើល​ផែនទី
 4. »

  DAILY HOTEL
  Phum 11, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១៥ ៧៨៨ ៧៩៩
 5. »

  DIDUK GUESTHOUSE
  Phum 6, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៨ ៤០៤ ១៤៣
 6. »

  HANCHEY BAMBOO RESORT
  Preaek Preah Angk, Preaek Bak, Stueng Trang, Kampong Cham
  ០៧៦ ២៥៤ ២៤៤០
 7. »

  HAO AN RESTAURANT
  Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៧ ៣៦៦ ៦១៦
 8. »

  HAO AN RESTAURANT
  Phum Ti Prambei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៧ ៣៦៦ ៦១៦
 9. »

  JOLIE GUESTHOUSE
  Phum 7, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨៦ ៥១៩ ០០៧
 10. »

  KC RIVER HOTEL
  Preh Sihanouk, Phum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៧ ៦៥៥ ២៩៩៩
 11. »

  KING COFFEE
  Peam Chi Kang, Peam Chi Kang, Kang Meas, Kampong Cham
  ០៩៧ ៥៦៦ ៥៦៦២
 12. »

  KITTY CAFFE
  Phum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨៦ ៧២៣ ៣៥២
 13. »

  KROU KAKVEY KOEUMPOV GUESTHOUSE
  Bueng Deng Village, Prek Kok Commune, Stueng Trang District, Kampong Cham Province
 14. »

  LBN HOTEL
  Phum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩២ ៦៦៥ ២២៨
 15. »

  LBN SKY BAR
  Phum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៧ ៨៨៨ ៨៧២៩
 16. »

  LEAKHENA COFFEE
  Phum 6, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១១៧២៣៣៥២
 17. »

  MEKONG CROSSING RESTAUTANT
  Phum Ti Dab, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៧ ៨០១ ៧៨៨
 18. »

  PARK CAFE
  Phum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧០ ៨៩៧ ៩១២
 19. »

  PHKAR CHHOUK TEP HOTEL
  Phum 15, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៩១៩ ១៩១២
 20. »

  PHKAY REASH GUEST HOUSE
  Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨១ ៧៨៩ ៥១២
 21. »

  PHKAY REASH GUEST HOUSE
  Phum Ti Dabbuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨១ ៧៨៩ ៥១២
 22. »

  POKIS
  Phum Ti Dabpram, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៦៩ ៧២៥ ៤២៦
 23. »

  PROSEUR RICE STORE
  Phum Boeung Kok, Sangkat Boeung Kok, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៧៦៧ ៤៤៤៥
 24. »

  REASMEY CHEANICH HOTEL
  Kampong Cham Province, Krong Kampong Cham, Sangkat Kampong Cham, Phum Ti Prampir
  ០៩២ ២៣៥ ៦១៦
 25. »

  SEREI MUNGKUL KTV
  Ampil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
  ០១២ ៣៤៤ ៤២៨
 26. »

  SETH COFFEE
  ភូមិកោះគោ ឃុំមានជ័យ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៨ ៨៥៥ ៤៣៣
 27. »

  SWEET HOME CAFE
  Phum Ti Dab, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៨ ៣០៩ ៣២២
 28. »

  TAURUS (SKY BAR)
  Phum 10, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១០ ៨៨៨ ៩៩៧
 29. »

  THE MOONLIGHT COFFE
  Phum Ti Prampir, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨៧ ៩៨០ ០៩៩
 30. »

  YTA COFFEE
  Phum Ti Prampir, Sangkat Kampong Cham, Khan Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៨៨៨ ៧៤៤
 31. »

  ZONE COFFEE
  Phum Ti Dabbei, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៩ ៨១៨ ១០៨
 32. »

  Cafe Amazon ទន្លេអ៊ុំ
  Phum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩២ ៤២៥ ៥៥៥
 33. »

  Cafe Amazon អំពិលលើ
  Ampil Leu, Ampil, Kampong Siem, Kampong Cham
  ០៩៧ ៨៤២ ៥៥៥៥
 34. »

  Kimmo មីហិរកូរ៉េ ៧កម្រិត
  Krala, Kampong Siem, Kampong Cham
  ០៨៨ ៧៧៨ ៨៨៩១
 35. »

  Kimmo មីហឹរកូរ៉េ ៧កម្រិត
  Phum Ti Dabmuoy, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៧៣៦ ៧៥៥
 36. »

  Kimmo មីហឹរកូរ៉េ៧កំរិត
  Phum Ti Dabmuoy, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៧៣៦ ៧៥៥
 37. »

  កាហ្វេ បីរស់ជាតិ
  ភូមិទី៥ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៧ ៣៣៦ ៣៣៥
 38. »

  កាហ្វេភូមិយើង (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១២ មេសា ២០២០)
  ភូមិថ្នល់បែកកើត ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៧ ៩៦៦ ៩៦៦៩
 39. »

  គឹម ងន់ សាច់អាំង
  Trapeang Ruessei Village, Krala Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០១១ ៥៤៤ ៣៤៤
 40. »

  ឃីង កាហ្វេ
  Peamchikang Village
  ០៩៧ ៥៦៦ ៥៦៦២
 41. »

  ចែហ៊ានលក់ស៊ុបបាយម្ហូបគ្រឿងក្លែម
  ភូមិអង្គរបាន ឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩២ ៥២៨ ៨០០
 42. »

  ចែអូនលក់បាយ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១១ ៣៩៤ ៤១៧
 43. »

  ណាណា កាហ្វេ
  Phum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៦ ៦២០ ៩០៩៩
 44. »

  បៃតង ស៊ុបម្លប់ស្វាយ
  Peam Chi Kang, Peam Chi Kang, Kang Meas, Kampong Cham
  ០១៦ ៤៣៣ ៤០០
 45. »

  ផ្ទះសំណាក់ គីម ហៀក ភ្នំមាស
  Phum 7, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៥៧៣ ៤១១
 46. »

  ផ្ទះសំណាក់ ច្រំាងទនេ្លសុខសាន្ត
  Chrouy Thma, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨៦ ៨២២ ០៣៣
 47. »

  ផ្ទះសំណាក់ និង ខារ៉ាអូខេ បូព៌ា (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិប៉ាណា ឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ៤៤៤ ៧៤៥
  មើល​ផែនទី
 48. »

  ផ្ទះសំណាក់ ផ្កាយរះ
  ភូមិ១៤ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨១ ៧៨៩ ៥១២
 49. »

  ផ្ទះសំណាក់ ព្រីនសេស
  Phum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១១ ៧៨១ ១១៣
 50. »

  ផ្ទះសំណាក់ ស៊ុន បូរិន្ទន៍
  Preaek Pou Kraom Village, Preaek Pou Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៧២៣ ៤៥៦
 51. »

  ផ្ទះសំណាក់ ហេង ស្គន់
  ភូមិតាសែន ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ២៤៨ ៨៩៩
 52. »

  ផ្ទះសំណាក់ថ្មដារ
  ភូមិទី១០ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៦ ២៥៣ ១២៦៦
 53. »

  ផ្ទះសំណាក់វីឡា ៧៧
  Prey Totoeng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០១១ ៨៨៣ ៨៨៧
 54. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ម៉ាប់បាយមាន់
  Phum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៦៩០ ៣០៣
 55. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ម៉ារ៉ា​ រដ្ឋា
  ភូមិភ្នំមន្ទីរ ឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩០ ៣៦១ ១៦៨
 56. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ម្លប់អំពិលថ្មី
  St.222, Tnaot Ta Say, Preaek Kak, Stueng Trang, Kampong Cham
  ០១២ ២៦០ ៦៦១
 57. »

  ភោជនីយដ្ឋាន សាវ៉ៃ
  Phum Ti Dabbuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៥៣២ ២២៤
 58. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ហាវអាន
  Presh Monyvong, Phum Ti Prambei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៥ ៥៩៩ ៩១៩
 59. »

  ភោជនីយដ្ឋាន​ អង្គរថ្មី
  ស្រែព្រីង កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
  ០១២ ២៩២ ១៧៥
 60. »

  មីកូឡាបាត់ដំបង
  Chrey Vien, Prey Chhor, Kampong Cham
  ០១១ ៧២៩ ៦០១
 61. »

  មីកូឡាបាត់ដំបង
  Prey Totoeng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០១១ ៧២៩ ៦០១
 62. »

  ម៉ារ៉ា កាហ្វេ
  Preaek Deum Chan, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧០ ៧៧៦ ០៦៦
 63. »

  ម៉ាស់ស្ទឺភីហ្សា (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិទី១០ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៦៩ ៥៥៦ ៩៦៦
  មើល​ផែនទី
 64. »

  ម្លប់ស្វាយត្រជាក់ចិត្ត
  ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៦ ៤៣៣ ៤០០
 65. »

  យានអ៊ី លក់អាហារពេលព្រឹក និងថ្ងៃត្រង់
  6, Ta Saen, Soutip, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០៨៨ ៨៦០ ៤៤៣៣
 66. »

  យានអ៊ី លក់អាហារពេលព្រឹក និងថ្ងៃត្រង់
  ផ្លូវលេខ៦ ភូមិតាសែន ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៦ ៦៧៥ ៩៩៩៥
 67. »

  លី ឈួន លក់បាយ លក់កាហេ្វ
  Phum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៦៩ ៩៥៥ ៣៤០
 68. »

  សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ភ្នំប្រុស
  Phum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៧ ៩៩៩ ៩៩៤៧
 69. »

  សណ្ឋាគារ លាភមង្គល
  Phum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៧ ៥០៣ ៨០៦
 70. »

  សណ្ឋាគារ សុភមង្គល សាហ្វៀរ
  Chrouy Thma, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៥៥១ ៣៧៧
 71. »

  សណ្ឋាគារ សុវណ្ណភូមិ
  កណ្តាល កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
  ០១២ ៨១២ ៤៥៩
 72. »

  សម្បត្តិ (អាហារដ្ឋាន​ និង ផ្ទៈសំណាក់)
  Daun Dey Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០៧៧ ៨០១ ៣១១
 73. »

  សារិ គោដុត ២
  Neang Konghing, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៥ ៩៩០ ៩០៨
 74. »

  សំណាង ភីហ្សា
  Phum 15, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១១ ៦៦៦ ៤៨០
 75. »

  សំណាង ស៊ុបចង្កាក់
  Phum Ti Muoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៩៣៤ ៤៤៤០
 76. »

  សំណាងភីហ្សា
  Phum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១១ ៩៨០ ៨៨៨
 77. »

  ស៊ុបចង្កាក់ ​ VOLCANO
  Phum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៧ ៦៤០ ០៩០៩
 78. »

  ស៊ុបចង្កាក់ ​VOLCANO
  Phum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៧ ៦៤០ ០៩០៩
 79. »

  ហាងកាហ្វេកង់ខ្មែរ
  Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨៦ ៥៤៨ ៨៧១
 80. »

  ហាងកំពង់ចម្លងមេគង្គ (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ភូមិទី១០ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩២ ២១២ ៧៨៩
  មើល​ផែនទី
 81. »

  ហាងបាយ ដារី
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១០ ២៩៦ ៧៩៣
 82. »

  ហាងបាយម្លប់ដើមទឹកដោះ (ចែពៅ)
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨១ ៥៧០ ២២៤
 83. »

  អយស្ទ័រ ត្រជាក់ចិត្ត
  Phum 6, Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៦៩ ៤០១ ១៩៦
 84. »

  អាហារដ្ខានអង្គរ
  Phum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៧០ ៤៣៥ ៣១៦
 85. »

  អាហារដ្ឋាន (រំដួល៨៨​ + ពិភពចន្ទី)
  6a, Chheu Teal, Phdau Chum, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០៩៧ ២២៦ ៦៧៧៧
 86. »

  អាហារដ្ឋាន (រំដួល៨៨​ និងពិភពចន្ទី) (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ចំពោះអាហារពេលថ្ងៃត្រង់)
  ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិឈើទាល ឃុំផ្តៅជុំ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៧ ២២៦ ៦៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 87. »

  អាហារដ្ឋាន ជា សុខខន
  ភូមិព្រែកពោធិ៍ក្រោម ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩២ ៤៣៨ ៦៦១
 88. »

  អាហារដ្ឋាន ឌីឌុក
  Phum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៥៦៥ ៣៣៥៧
 89. »

  អាហារដ្ឋាន តាំងស្រ័រ (តូ)
  Bos Khnor Village, Bos Khnaor Commune, Chamkar Leu District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៣៨៧ ៣៧៧
 90. »

  អាហារដ្ឋាន ទីក្រុងត្រជាក់
  Phum Ti Dabmuoy, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧៧ ២៥៤ ១៦៣
 91. »

  អាហារដ្ឋាន ទីក្រុងបៃតង
  Roka Leu, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧១ ៤២៤ ៣២៥៦
 92. »

  អាហារដ្ឋាន ទីក្រុងបៃតង
  Roka Leu, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨៨ ២៩៤ ៤២៦១
 93. »

  អាហារដ្ឋាន បាន វណ្ណា
  Phum 3, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៣១៩ ២១៣៦
 94. »

  អាហារដ្ឋាន បុប្ផាទៀង
  Sleng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham
  ០១៧ ៥១៥ ៧៣៥
 95. »

  អាហារដ្ឋាន ផាន់ សុផល (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ៣០ កញ្ញា ២០២០)
  ភូមិថ្នល់បែកលិច ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨៩ ៩៥៥ ៦៥៦
 96. »

  អាហារដ្ឋាន មាន សុខលីន
  Roka Leu, Sambuor Meas, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៦០៥ ៩៨៤
 97. »

  អាហារដ្ឋាន ម្លប់នាងនួន
  Chong Thnal 1, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨១ ៨៨១ ១៦២
 98. »

  អាហារដ្ឋាន ម្លប់ស្វាយស្រីលុច
  ភូមិព្រែកពោធិ៍ក្រោម ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៦ ៥៧៨ ៩០០
 99. »

  អាហារដ្ឋាន សង ស៊ីឡែន
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ៩៩៤ ៥៦៥
 100. »

  អាហារដ្ឋាន សន វ៉ាន់ដេត
  St. 308, Krouch Chhmar Kraom Village, Krouch Chhmar Commune, Krouch Chhmar District, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៨៤១ ៦៩៤៦
 101. »

  អាហារដ្ឋាន សម្បត្តិ កំពង់ចាម
  Phum 15 , Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១១ ៩៨០ ៨៨៨
 102. »

  អាហារដ្ឋាន អឿន ថាវី
  Preaek Pou Kraom Village, Preaek Pou Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០១០ ៤១៨ ៩៧៨
 103. »

  អាហារដ្ឋាន​ ៨៥៥
  ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិតាសែន ឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៣ ៩៣៨ ០០០
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (៤៦)
 1. »

  3R COFFEE
  Rolea B'ier, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
  ០៨៧ ៤១៣ ៣៣១
 2. »

  COFFEE TODAY KAMPONG CHHNANG
  Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៦៩ ៩២៨ ៤៩៥
 3. »

  COFFEE TODAY KAMPONG CHHNANG
  Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៦៩ ៩២៨ ៤៩៥
 4. »

  MONKEY CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ភូមិសាលាលេខប្រាំ ឃុំអូរឫស្សី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៨៦ ៧៦៩ ៧៩៧
 5. »

  PLATOZA (CAFE & BISTRO)
  Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១២ ៦៩៦ ០៥៥
 6. »

  PLATOZA (CAFE & BISTRO)
  Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១២ ៦៩៦ ០៥៥
 7. »

  SAEB STATION COFFEE
  Kbal Thnal, Saeb, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
  ០៨៩ ៧៧៧ ៧៨៩
 8. »

  VANNA HOTEL
  Sala Lekh Pram, Ou Ruessei, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
  ០១៧ ៤៧៧ ៨៥៥
 9. »

  ZIPANG CAFE
  Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៨១ ៦៨២ ៨២៧
 10. »

  ក្លូរី ៥ លក់កាហ្វេ
  ភូមិស្រែព្រីង សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ
  ០១០ ៨១៥ ៨៤១
  មើល​ផែនទី
 11. »

  ខន សូវៀត កាហ្វេកុងតឺន័រ
  Ka At, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
  ០១៦ ៧៧៧ ០៣៣
 12. »

  ខន ស្រីស្រៀន លក់បាយ,គុយទាវ និង ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Prey Kri Tboung Village, Prey Kri Commune, Chol Kiri District, Kampong Chhnang Province
  ០៩៦ ៨១៣ ៩៩៨៤
 13. »

  គុយទាវទូក ក្តីត្នោត
  ក្តីត្នោត ស្រែថ្មី រលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង
  ០៨៩ ៣៨៩ ០៣៨
 14. »

  គុយទាវព្រៃពិស
  ភូមិព្រៃពិស ឃុំឈូកស ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៧០ ៨១០ ៨១០
 15. »

  ចែ សុខា
  ធម្មយុត្តិ ប្អេរ កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
  ០៦០ ៩៦៣ ៦៣៦
 16. »

  ជា វុទ្ធី
  ផ្ទះលេខបេ១១០ ភូមិចំការតាម៉ៅ ឃុំស្រែថ្មី ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៨១ ៧២៧ ១៦៦
 17. »

  ជុំ ឆេងគៀង
  ភូមិកែងតាសុខ ឃុំកំពង់ហៅ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៩៦ ៤៧៨ ៤៧៨៤
 18. »

  ជំនោរកងមាស (តា តា​)
  Kampong Tralach Kraom, Kampong Tralach, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
  ០១០ ៥០៦ ០៥៦
 19. »

  ឈុន ហេង លក់បាយ គុយទាវ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Prey Kri Tboung Village, Prey Kri Commune, Chol Kiri District, Kampong Chhnang Province
  ០៩៩ ២៩២ ៩៤៤
 20. »

  ផល្លី សុភ័ក្រ លក់បាយ និងកាហ្វ
  Andoung Snay Village, Andoung Snay Commune, Rolea B'ier District, Kampong Chhnang Province
  ០៧៨ ៣៨៧ ០០៨
 21. »

  ផ្ទះសំណាក់ ជីង សាន
  Ka At, Peani, Kampong Tralach, Kampong Chhnang
  ០៩៧ ៨៦៩ ៦៩៩៩
 22. »

  ផ្ទះសំណាក់ហ្គាឌិន
  Ph'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៩២ ៤១១ ៥១១
 23. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ប៉ារីស
  Mong Barang, Ph'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១៥ ៤០៣ ៦៦៦
 24. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ពន្លៃដីកំណើត
  Ponley Village, Ponley Commune, Boribo District, Kampong Chhnang Province
  ០១២ ៧៧១ ២១១
 25. »

  ភោជនីយដ្ឋាន រ៉ូមែនទិច
  ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៨៦ ៦៨៤ ២៤៣
  មើល​ផែនទី
 26. »

  ភោជនីយដ្ឋាន អប្សរគុជឃ្មុំ
  Srae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១២ ៩៩៥ ៩៨៤
 27. »

  ភោជនីយដ្ឋានអ៊ីញហ្វុង
  ភូមិធ្នង់ ឃុំអូរឫស្សី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៩០ ៧៨០ ៧៧៧
 28. »

  ម៉ៅ វ៉ាន់ឌី
  ស្រែតាជៃ អភិវឌ្ឍន៍ ទឹកផុស កំពង់ឆ្នាំង
  ០៣១ ៧៨១ ១១៣៣
 29. »

  ម្លប់ច័ន្ទគិរីឆ្នេរទន្លេ
  ភូមិកំពង់ត្រឡាច ឃុំកំពង់ត្រឡាច ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១០ ២២២ ៨៧៨
 30. »

  លិន សុខុន
  ភូមិកែងតាសុខ ឃុំកំពង់ហៅ​ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៩៦ ៩៦៥ ៧១៦៧
 31. »

  សង្សារ កាហ្វេ
  Chonloat Dai, Svay, Samki Mean Chey, Kampong Chhnang
  ០៨៦ ៧០៤ ១៤១
 32. »

  សណ្ឋាគារ ចន្ធា បុរិន្ទ
  Mong Barang, Ph'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
  ០១២ ៧៦២ ៩៨៨
 33. »

  សណ្ឋាគារ ផាម៉ា
  Kandal, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១៥ ២២៥ ០៥០
 34. »

  សណ្ឋាគារ ផាម៉ា
  Kandal, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១៥ ២២៥ ០៥០
 35. »

  សណ្ឋាគារ សុវណ្ណភូមិ
  Kandal, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១២ ៨១២ ៤៥៩
 36. »

  សណ្ឋាគារ សុវណ្ណភូមិ
  Kandal, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១២ ៨១២ ៤៥៩
 37. »

  សណ្ឋាគារ សុវណ្ណភូមិ
  Kandal, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១២ ៨១២ ៤៥៩
 38. »

  សណ្ឋាគារ ហេងហាក់ ណារិន
  Srae Pring, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
  ០១០ ៧៥៧ ៥៤៦
 39. »

  សាច់អាំង កូកូ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១៧ ឧសភា ២០២០)
  ភូមិម៉ុងបារាំង សង្កាត់ប្អេរ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១២ ៣៨៦ ៧៩៧
  មើល​ផែនទី
 40. »

  សេះសមុទ្រ លក់សាច់អាំង និងស៊ុប
  ភូមិស្រែព្រីង សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១០ ៤០១ ១១២
 41. »

  ស៊ឺន ម៉ីម៉ី ហាងលក់បាយ
  ភូមិត្រពាំងទន្លាប់, ឃុំស្វាយ, ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៩៦ ៩៧០ ៥៨២៦
 42. »

  ស៊ុប ជុំក្រឡង់
  ដំណាក់ពពូល កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
  ០១៧ ៣៦៥ ១៩១
 43. »

  ហាងគុយទាវ មាត់ លីភ័ស
  Prey Pear Village, Chhuk Sa Commune, Kampong Tralach District, Kampong Chhnang Province
  ០៩៣ ៤០០ ០៥៥
 44. »

  ហាងបាយស្រីអូនម្ហូបខ្មែរ
  Ponley Village, Ponley Commune, Boribo District, Kampong Chhnang Province
  ០១៥ ៦៦៦ ៣៧៦
 45. »

  អាហារដ្ឋាន ត្រីដំរីមាស
  Ph'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៨៧ ៨៧០ ៥៨៧
 46. »

  អាហារដ្ឋាន ហេង អង្គរទិព្វ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ភូមិស្ពករាជ្យ ឃុំអណ្តូងស្នាយ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ
  ០៧៧ ៤៦៨ ៤០៩
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកំពង់ធំ (៤០)
 1. »

  ALI BABA CAFE
  Achar Leak Village, Sangkat Achar Leak, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០៩៩ ២០០ ០៥៧
 2. »

  K & K CAFE
  Balang Khang Lech, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០៨៥ ៦៦៦ ៦៥១
 3. »

  K & K CAFE
  Phum Balang Khang Lech, Sangkat Damrei Choan Khla, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០៨៥ ៦៦៦ ៦៥១
 4. »

  KIM SENG RESTAURANT
  Domrey Choan Kla Village, Sangkat Domrey Choan Kla, Stung Sen Municipality, Kampong Thom Province
  ០៩៣ ៣៣៣ ២៣៣
 5. »

  LOVE COFFEE
  Sangkat Kampong Roteh, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០៩៦ ៧៣៧ ៥៩៣១
 6. »

  MLOB SVAYTHOM RESTAURANT
  Balang Lech, Domrey Choan Kla, Steng Sens, Kampong Thom
  ០៧៦ ៥៥៥ ៥៣៥៥
 7. »

  PONLUE SOUPHON GUEST HOUSE
  Chheu Teal, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
  ០១២ ៦១២ ៨០៣
 8. »

  PONLUE SOUPHON GUESTHOUSE
  Leaptong Village, Kampongchen Tbong Commune, Stong District, Kampong Thom Province
  ០១២ ៦១២ ៨០៣
 9. »

  RESTAURANT LIM BUNNA KAENGKOL
  National Road No. 6, Trach Village, Kampong Chen Cheung Commune, Stoung District, Kampong Thom Province
  ០៩៧ ៧៤៤ ០០៧០
 10. »

  កាហ្វេយើងជុំមិត្ត ២
  National Road 6 A, Tang Kouk Village, Sou Young Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០១០ ៦៩៩ ៦៨៨
 11. »

  ផ្ទះសំណាក់ កំពង់ថ្ម ថ្មដា (ថ្មដា II) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ តុលា ២០១៩)
  ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិព្រៃតាត្រាវ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០១០ ៨០០ ៥៣០
  មើល​ផែនទី
 12. »

  ផ្ទះសំណាក់ រំចង់
  National Road No. 6 A, Trapeang Svay Village, Ballangk Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០១២ ៨៨៩ ៨១២
 13. »

  ផ្ទះសំណាក់សុខជា ចាន់ថា
  Phum Kampong Thum, Sangkat Kampong Roteh, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០១២ ៣៨៣ ០០៧
 14. »

  ពិភពសាច់អាំង
  Tros Village, Ballangk Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៩៨ ៣០៣ ១៣៧
 15. »

  ភោជនីយដ្ឋាន កំពង់ធំ
  Phum Ti Muoy, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០៦១ ២២១ ០៨១
 16. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ជា ម៉ៅ
  ភូមិកំពង់ឈើទាល ឃុំសំបួរណ៌ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៩៦ ៤៦២ ៤៧៥០
 17. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ថ្នល់អាស៊ាន
  National Road No. 6, Ta Char Village, Trea Commune, Stoung District, Kampong Thom Province
  ០៩៥ ២៧២ ៧៧៣
 18. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ស្រ្ពីង
  6a, Rumchek, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០១៦ ៣៦៣ ៦២៥
 19. »

  ម្លប់ស្បូវត្រជាក់ចិត្ត
  Tropaing Chhouk, Boeng, Baray, Kampong Thom
  ០៧៧ ៥៨៤ ២៤២
 20. »

  វណ្ណា សុខាកាហ្វេ
  National Road No. 6 A, Tang Kouk Village, Sou Young Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០១២ ២៣១ ២៦៦
 21. »

  សណ្ឋាគារ និង ភោជនីយដ្ឋាន អរុណរះ
  Phum Ti Prammuoy, Kampong Thum, Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០១២ ៧១៦ ៩៤៤
 22. »

  សម្រស់ព្រៃប្រស់
  Kampong Thom Province, Kampong Svay Distirct, Tbaeng Commune, Phum Prey Pras
  ០៩៩ ៤៤៥ ៨៥៨
 23. »

  សុភាព លក់ពោះជ្រូកអំាង និង សាច់គោអំាង
  Doung Village, Ballangk Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៨៨ ៤២៣ ៣៣៣៧
 24. »

  ហាងបបរមាន់ Wifi
  Khloy Lech, Sou Young, Baray, Kampong Thom
  ០៨៩ ៤៧៤ ៧៥០
 25. »

  ហាងបាយ សាន-សាន
  National Road No. 6 A, Prampir Meakkakra Village, Tang Krasang Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
  ០៩៦ ៦៩៣ ៩១៧៩
 26. »

  ហាងបាយឆេងសុខជា
  National Road No. 6 A, Thmei Village, Treal Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៨១ ៥៤៥ ៥៧៤
 27. »

  ហាងមាន់ដុត រួន ភួន ទំនប់៦មករា
  Kbal Bei, Ti Pou, Santuk, Kampong Thom
  ០១៥ ៨១៥ ០៥៤
 28. »

  ហឿន ចាន់នឿន អាហារដ្ឋានអូរមាន
  ភូមិសមរម្យ ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៦០ ៤១៤ ០៨២
 29. »

  ឡង់ ឌី អាហារដ្ឋានជុំមិត្ត
  Krava Village, Krava Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០១០ ៣៦៦ ៥៩០
 30. »

  ឡេង សម្ផស្ស លក់បាយ គុយទាវ កាហ្វេ
  Chheu Teal, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom Province
  ០៧៧ ២៩២ ៣៨៩
 31. »

  អាហារដ្ឋាន ឃាង ណាវី
  National Road No. 6 A, Chi Meakh Village, Kakaoh Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
  ០៩៥ ៥៥១ ០១០
 32. »

  អាហារដ្ឋាន ចាន់ ថាត
  Thonmong, Kampong Thmor, Santuk, Kampong Thom
  ០៩៥ ៩៣៧ ០៤១
  មើល​ផែនទី
 33. »

  អាហារដ្ឋាន និង ផ្ទះសំណាក់ ១មករា
  Ta Phouk Village, Ballangk Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៩៦ ៣៣០ ១០០៩
 34. »

  អាហារដ្ឋាន ស៊ីណាន
  National Road No. 6 A, Banteay Yumreach Village, Prasat Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
  ០១២ ៥៥៦ ០៧២
 35. »

  អាហារដ្ឋាន ស៊ីនេត
  National Road 6 A, Thon Moung Village, Kampong Thma Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
  ០៩៧ ៩១១ ១១៨២
 36. »

  អាហារដ្ឋាន ស្រីនាង
  Tapauk, Ballangk, Baray, Kampong Thom
  ០១២ ៥៤៣ ២៦៤
 37. »

  អាហារដ្ឋាន អ៊ឹង ចាន់វុធ
  6a, Damrei Slab, Sralau, Baray, Kampong Thom
  ០៦៦ ៤៧៤ ៨៨៤
 38. »

  អាហារដ្ឋានម្លប់ស្វាយ២
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០៩២ ៤៤៧ ៧៥២
 39. »

  អាហារដ្ធាន អ៊ឹង ចាន់វុធ
  National Road No. 6 A, Damrei Slab Village, Sralau Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៦៦ ៤៧៤ ៨៨៤
 40. »

  អឿ អ៊ី លក់បាយ និងម្ហូបកម៉្មង់
  ភូមិតាភោគ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៦៨ ៣៦៦ ៩៦៩
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (៨៧)
 1. »

  CHHOEURN THEAVY
  Monorom, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៤៥៤ ០២៩៩
 2. »

  COFFEE HOUSE
  Phsa Trapeang Kraloeng, Kirivorn, Phnom Srouch, Kompong Speu
  ០១៥ ៤៦៦ ១១១
 3. »

  DINO CAFE
  Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៤០២ ៦០៩៥
 4. »

  DONGSTOENG PREK THNAOT RESTAURAN AND GUESTHOUSE
  Phsar Chas Vilage, Sangkat Svay Kravan, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០១៦ ២០១ ៤១៥
 5. »

  FAME COFFEE
  ភូមិពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១៦ ៣៣៣ ១០១
 6. »

  KIRIROM 62 RESTAURENT
  Phum 5, Treng Troyoeun Commune, Phnom Sruoch District, Kampong Speu
  ០៩៣ ៦២៦ ៣៦២
 7. »

  KIRIROM HILLSIDE RESORT
  Chambak, Phnum Sruoch, Kampong Speu
  ០៩៦ ២២២ ២៩៣៨
 8. »

  KIRIROM HILLSIDE RESORT
  Chambak Dangkum Village, Chambak Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ២២២ ២៩៣៨
 9. »

  LADY CHEF
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០១០ ៧៧៧ ៧៨៤
 10. »

  LOTUS COFFEE & RESTAURANT (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ភូមិសំណង់ សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១៥ ៦០២ ៨៨៥
 11. »

  MOON COFFEE
  ភូមិបាត់ដឹង ឃុំក្សេមក្សាន្ត ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៨១ ៦៦៦ ៥៥៦
 12. »

  PICH LAKHENA
  ភូមិរលាំងសង្កែ សង្កាត់សុព័រទេព ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៧ ៥៩៦ ៩៦៤៤
 13. »

  RESTAURANT SEY HAK
  Kro Bei Tram, Chung Rok, Kong Pisei, Kampong Speu
 14. »

  SOK SAN RESTAURANT
  St. 4, Ti Prammuoy Village, Traeng Trayueng Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០៧៧ ៧៧០ ២៦៦
 15. »

  SOMBAT BBQ 168
  Trapoang Mean, Snam Kropur, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៨៩ ២០២ ៥៦០
 16. »

  SORM RAKSMEY
  Tacheal Village, Phre Sre Commune, Odongk District, Kompong Speu Province
  ០១៧ ៦០៦ ៣៣៥
 17. »

  STOENG PREK THNAOT RESTAURAN AND GUESTHOUSE
  Phsar Chas Vilage, Sangkat Svay Kravan, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០១៦ ២០១ ៤១៥
 18. »

  THARY PICH NEL 888
  Traeng Trayueng, Phnum Sruoch, Kampong Speu
  ០១៦ ៤១២ ៥០៩
 19. »

  THE PIZZA HOT
  Krang Pol Tep, Rokar Thom, Chbar Mon, Kampong Speu
  ០៨១ ២៥៧ ៧៦៧
 20. »

  YOU MALA
  Trapeang Kong Communce, Samraong Tong Destrict, Kampong Speu Province
  ០១៦ ២៧៩ ៣៨១
  មើល​ផែនទី
 21. »

  កាហ្វេ ៣៣៣​ ពេជ្រនិល
  Traeng Trayueng, Phnum Sruoch, Kampong Speu
  ០១០ ៣៣៣ ៧៩០
 22. »

  ចំរើន ថាវី អាហារដ្ឋាន
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៧ ៨៥៩ ៥៨៩៦
 23. »

  ឆេង ស្រីពៅ មានលក់បាយ គុយទាវកាហ្វេ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Preysroul Village, Por Angkrorng Commune, Borseth District, Kompong Speu Province
  ០៨៧ ៩១៤ ៩៤៨
 24. »

  ជ្រិន ចាន់ធឿន
  Kork Sandaek Village, Krang Chek Commune, Odongk District, Kompong Speu Province
  ០១១ ៥០៧ ០៧៨
 25. »

  ដាលីស-ម្លប់ស្បូវត្រជាក់ចិត្ត
  ភូមិចំការលួង វាំងចាស់ ឧដុង្គ កំពង់ស្ពឺ
  ០១០ ៩០៨ ៩៩០
 26. »

  តិច ដា មានលក់បាយ គុយទាវ កាហ្វេ
  Preah Mlob Village, Pheari Mean Chey Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៧ ៧០០ ៦៣៧៣
 27. »

  ទូច គីមនី អាហារដ្ឋាន
  Preah Mlob Village, Pheari Mean Chey Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ២៨៦ ៩៦៩៩
 28. »

  នឺម បាំ លក់សាច់អាំង និងភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Rung Roeang Commune
  ០៩២ ៦០៤ ៤៤៦
 29. »

  ផ្ទះសំណាក់ នាគមាស
  Phsar Chas, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
  ០៨១ ៥៥៥ ៤៥៦
 30. »

  ផ្ទះសំណាក់ បញ្ញា ចន្ធី
  National Road 41, Boeng Poat, Sdok, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៨៨ ៨៣៣ ៦៦៩០
 31. »

  ផ្ទះសំណាក់ មានជ័យ
  Preah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០៨៦ ៣៦៧ ៧៦០
 32. »

  ផ្ទះសំណាក់ លាង ឡាន
  National Road No. 41, Phsar Slab Leaeng Village, Svay Rumpea Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៧ ៥៥០ ៦០០៨
 33. »

  ផ្ទះសំណាក់ លាង ឡាន
  Phsar Slab Leaeng, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៣ ៤៣៧ ៣៥៧
 34. »

  ផ្ទះសំណាក់ លី​ ហេងហេង
  National Road 41, Preah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០៦៩ ៩៩៣ ៩៩៨
 35. »

  ផ្ទះសំណាក់ វិមានសួគ៌
  Phum Chamkar Luong, Sangkat Veang Chas, Krong Odongk, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៥៧៩ ០០១
 36. »

  ផ្ទះសំណាក់ សុខ ង៉ែត
  Phsar Chas, Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu
  ០១៥ ៩២២ ៤០០
 37. »

  ផ្ទះសំណាក់ ហេង មានលាភ (ស៊ូ ណាវីន)
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០១២ ៨០៧ ៥៧៦
 38. »

  ភោជនីដ្ឋាន ពីរនាក់បងប្អូន
  ភូមិព្រះម្លប់ ឃុំភារីមានជ័យ​ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១២ ៥៦១ ៤៥៥
 39. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ពីរនាក់បងប្អូន
  41, Preah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០១១ ៨៤៤ ៤៤៧
 40. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ស្រីមុំ (បរសេដ្ឋ)
  Slab Leaeng Village, Svay Rumpear Commune, Borsedth District, Kompong Speu Province
  ០៨៦ ៩៧៥ ៥៣៧
 41. »

  មិន ម៉ាប់ លក់សាច់អាំង និងភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Monourom Commune
  ០៨៨ ៤១៦ ៧២២៣
 42. »

  មីហិរ សេអ៊ូល ៧យ៉ាង
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu
  ០៧១ ៥៥៨ ៥៨៩៩
 43. »

  ម៉ុល ថន លក់សាច់អាំង និងភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Monourom Commune
  ០៩៦ ៧៥៩ ៧៨៤៥
 44. »

  យស សុគន្ធារិន្ទ (ហាងកាហ្វេ កុងទីន័រ)
  Srah Kaev, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៩៣ ៩៧៦ ១៣០
 45. »

  លក់កាហ្វេ (ទ្រី បូផា)
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៦២៦ ២៧០១
 46. »

  លន ថានី លក់សាច់អាំង
  Prambei Mom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៧៨៨ ២៥៥២
 47. »

  សុខនី​ លក់គុយទាវ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Phsar Slab Leaeng Village, Svay Rumpea Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៣ ៧៣៤ ០២២
 48. »

  ស៊ិន ផល្លា លក់សាច់អាំង និងភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Monourom Commune
  ០៩៧ ៥៧៦ ៦៨៥៦
 49. »

  ស៊ុបចង្កាក់ VOLCANO
  National Road 04, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៦០៥ ៥៥៥៥
 50. »

  ហម ពន្លក លក់សាច់អាំង និងភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Amleang Commune
  ០៩៧ ៧៧១ ១១៥៨
 51. »

  ហាង ផ្ទះទឹកកក BBQ
  Peanicheakkam, Rokar Thom, Chbar Mon, Kampong Speu
  ០៦៩ ៦៥៦ ១៦៨
 52. »

  ហាងលក់គុយទាវពេជ សិរី
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩២ ៤៤៦ ៥២៤
 53. »

  ហាងលក់នំប៉ាងដាក់សាច់ និង​លក់ភេសជ្ជៈ សរ ពិសី
  44, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៧ ៨៥៦ ៦០២១
 54. »

  ហាងលក់បាយ ឈៀង សុភក្ត័
  ភូមិក្រាំងតាចរ ឃុំរុងរឿង ស្រុកថ្ពង​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៨៧ ៨០២ ៨៦២
 55. »

  ហាងលក់បាយ ទូច ធារី
  Khsach Puon, Veal Pung, Odongk, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៤១៧ ២៧១
 56. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ និង KTV ទី ឈែ
  Yutth Sameakki, Odongk, Kampong Speu
  ០១៥ ៥៨០ ៥៨០
 57. »

  អាហារដា្ឯន007
  Trapeang Kraloeng, Kiri Voan, Phnum Sruoch, Kampong Speu
  ០៧១ ៥៨០ ២២២២
 58. »

  អាហារដ្ឋាន & KTV ឧត្តមជុំមិត្ត
  National Road 41, Thma Sa, Snam Krapeu, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០១៥ ២៣៤ ៦៦២
 59. »

  អាហារដ្ឋាន គន្ធា
  National Road No. 04, Trapeang Kong Commune, Samraong Tong District, Kampong Speu Province
  ០៩៩ ៩៤១ ១៩៥
 60. »

  អាហារដ្ឋាន គន្ធី
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu
  ០១៦ ៩២០ ០៤៧
 61. »

  អាហារដ្ឋាន គុណគ្រូ
  Trapeang Kong Commune, Samraong Tong District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៦៨៨ ២៩៩
 62. »

  អាហារដ្ឋាន ចែ មុំ
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៧ ៤៨៩ ១០១៥
 63. »

  អាហារដ្ឋាន ចែណាណា​អត់ឆ្ងាញ់មិនគិតលុយ
  Boeng Sdok Village, Basedth Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ២៦៥ ៦៤០៦
 64. »

  អាហារដ្ឋាន ជួប ហេង
  National Road 51, Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
  ០៩៦ ២៨៧ ៣៥៣៥
 65. »

  អាហារដ្ឋាន ញ៉េប ចែនី
  Krang Thnong Village, Srang Commune, Kong Pisei District, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៣០៣ ៣៨១
 66. »

  អាហារដ្ឋាន ថាច ស្រីម៉េង
  Kromhun Village, Basedth Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៧ ២៥៤ ៥៩៣៥
 67. »

  អាហារដ្ឋាន ថុល សុខគៀង (ខាងជើង)
  Preah Mlob Village, Pheari Mean Chey Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៧០២ ៨៨៣៨
 68. »

  អាហារដ្ឋាន និងផ្ទះសំណាក់ភូមិថ្មី
  Trapeang Kong Commune, Samraong Tong District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៧១៨ ៦០៨
 69. »

  អាហារដ្ឋាន បុត្រ សំអុល
  ភូមិព្រៃបាក្រុង ឃុំព្រះខែ​ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៨១ ២១៩ ៦០២
 70. »

  អាហារដ្ឋាន ផល សុវណ្ណ
  Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០១៦ ២២៩ ៩២៩
 71. »

  អាហារដ្ឋាន មាន់ស្រែបន្លែធម្មជាតិ
  Boeng Sdok Village, Basedth Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៧ ៧០៤ ៤៦៧២
 72. »

  អាហារដ្ឋាន ម៉ន វន
  Amleang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៥០១ ៦៣៤៥
 73. »

  អាហារដ្ឋាន ម៉ាក់ អាឡុង
  ភូមិផាន ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៦០ ៩៣៨ ៨៨៥
 74. »

  អាហារដ្ឋាន សុខ​ មានហេង (សាយ វណ្ណី)
  Vihear Khpos, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០១២ ៧៣៥ ៣០៧
 75. »

  អាហារដ្ឋាន សុភា ផ្សារព្រៃទទឹង
  ភូមិក្រាំងទ្រា ឃុំព្រះនិព្វាន ស្រុកគងពិសី កំពង់ស្ពឺ
  ០១៦ ៦៩៥ ៦៨៧
 76. »

  អាហារដ្ឋាន សួន លាភ
  Angkrong, Angk Popel, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៨៧ ៤២២ ១២៣
 77. »

  អាហារដ្ឋាន ស្រីមុំ
  3, Krabei Tram, Chongruk, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៩៧ ២៨២ ៨៤៧៧
 78. »

  អាហារដ្ឋាន ហេង ហេង ១៦៨
  ភូមិព្រះម្លប់ ឃុំភារីមានជ័យ​ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៨៨ ៧៤៤ ៣១៦៨
 79. »

  អាហារដ្ឋាន អាតហឿន
  Srang Village, Srang Commune, Kong Pisei District, Kampong Speu Province
  ០១៧ ២៦៨ ១៥៩
 80. »

  អាហារដ្ឋាន អូការ៉ុង (លាង សុគ្ថា)
  Ou Karong, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០១២ ៩៦២ ៨៥២
 81. »

  អាហារដ្ឋាន ០០៧
  Trapeang Kraloeng Village, Kiri Voan Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០៧១ ៥៨០ ២២២២
 82. »

  អាហារដ្ឋាន ៩៩៩៩
  ភូមិត្រពាំងខ្យង ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១៦ ៨៤៥ ៩៩២
 83. »

  អាហារដ្ឋាន​ ឈឿន ធាវី
  Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៩២ ៣០៩ ៩៨៤
 84. »

  អាហារដ្ឋាន​ ញឹប​ មុំ
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៧ ៧៨៣ ០៦៧៩
 85. »

  អាហារដ្ឋាន​ សយ ភា
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៣៦៩ ៦០៩៦
 86. »

  អាហារដ្ឋាន​ សាំង សោភា
  Prambei Mom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៦៣៥ ៥៨៦៨
 87. »

  អាហារដ្ឋាន​ សៀក ច័ន្ទធី
  Trapeang Chour, Aoral, Kampong Speu
  ០៩៧ ២៩៤ ៥៥៤៤
ខេត្តកំពត (៨៧)
 1. »

  365 COFFEE & COCKTAIL
  Phum Kraing, Sangkat Kraing Ampel, Krong Kampot, Kampot Province
  ០៩៥ ៥២៦ ៦៥៤
 2. »

  BAMBOO BUNGALOW
  Toekchhou , Andong Khmer, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦០៧០
 3. »

  BAMBOO BUNGALOW
  Toekchhou, Andong Khmer, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦០៧០
 4. »

  BAMBOO BUNGALOWS
  Andong Khmer, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦០៧០
 5. »

  BUNGALOW SALTY RIVER
  Toek Chhou Road, Andong Khmer, Kampot, Kampot
  ០១០ ៤៩៤ ៨៨៨
 6. »

  BUNGALOW SALTY RIVER
  Toek Chhou Road, Andong Khmer, Kampot, Kampot Province
  ០១០ ៤៩៤ ៨៨៨
 7. »

  COFFEE TODAY
  701, 1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៧០ ៥០១ ៩៩៩
 8. »

  ELEPHANT DREAM GUEST HOUSE
  701, 1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ៣៥៧ ៦៣៦៣
 9. »

  ELLIPSE COFFEE
  1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០១៥ ៣៨២ ៣៥៦
 10. »

  ELLIPSE COFFEE
  Phum 1 Ousphea, Sangkat Kampong Kandal, Krong Kampot, Kampot Province
  ០៨១ ៨៤០ ១៦៨
 11. »

  FIVE S GUEST HOUSE
  Sovan Sakor, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០១២ ៣៧៧ ៥៣៥
 12. »

  HONEY GUEST HOUSE
  Sovan Sakor , Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៧៦ ២២២ ២០០២
 13. »

  HONEY GUEST HOUSE
  Sovan Sakor , Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៩៥ ២២២ ២០២
 14. »

  HONEY GUESTHOUSE
  Sovan Sakor, Kampong Kandal, Krong Kampot, Kampot Province
  ០៧៦ ២២២ ២០០២
 15. »

  KAMPOT GUEST HOUSE
  Kampong Bay Tbong, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ៦៦៦ ៥៧៧៦
 16. »

  KAMPOT VIEW BOUTIQUE HOTEL
  Andong Khmer, Kampot, Kampot
  ០១២ ៦៣៦ ៦៦៤
 17. »

  KEVIN COFFEE
  Kampongbay Khangthbong Village, Sangkat Kampongbay, Kampot Municipality, Kampot Province
  ០៧៨ ៥០៤ ៥០៥
 18. »

  KHEMRA GUEST HOUSE
  Kampong Bay Tbong, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០៧៧ ៧៨៩ ៧៣៦
 19. »

  MAKK GUESTHOUSE
  St. 735, Sovan Sakor, Kampong Kandal, Kampot, Kampot Province
  ០១០ ៣៧៧ ៥៣៥
 20. »

  MUONG SREYKHUOCH
  National Road No. 31, Phnum Kong Commune, Angkor Chey District, Kampot Province
  ០១១ ៣៤៥ ១៣១
 21. »

  NITH SREY AUN
  Sdok Village, Samlanh Communce, Angkor Chey District, Kampot Province
  ០៧១ ៥០២ ១២៩៥
 22. »

  OH LALA PIZZA
  Kampong Trach Khang Kert Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៨៨ ៧៣៦ ២៥៧៩
 23. »

  PHOUM RUMDUOL
  Trapaing Thom, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ២៤៨ ៤៥៩៣
 24. »

  RAMO BUNGALOWS
  Andong Khmer, Kampot, Kampot
  ០១៦ ២២២ ២៣៦
 25. »

  SISTER COFFEE & EATERY
  700, 1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០១៧ ៥៣៣ ៣៤៤
 26. »

  SOUN SEANSEAN
  1 Ouksaphea Village, Sangkat Kampongkandal, Kampot Municipality, Kampot Province
  ០៨៧ ២៤៤ ៩៣៥
 27. »

  TA ENG GUEST HOUSE
  Sovan Sakor , Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៧៧ ៩៩០ ៩១០
 28. »

  TEM SOPHEA
  Phnom Trel, Phnom Kong Commune, Angkor Chey District, Kampot Province
 29. »

  THE BLACK COFFEE
  Phum Sovan Sakor, Sangkat Kampong Kandal, Krong Kampot, Kampot Province
  ០១៦ ៣៦៣ ៦៧៩
 30. »

  THE PLACE COFFEE
  Phum Kampong Bay Tbong, Sangkat Kampong Bay, Krong Kampot, Kampot Province
  ០១២ ៤១០ ៦៤២
 31. »

  TWIN HOME GUEST HOUSE
  735, 1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០១២ ៦៦២ ១១៤
 32. »

  TWINS COFFEE SHOP
  Krasang Village, Chhouk Commune, Chhouk District, Kampot Province
  ០១២ ៩៧០ ៥០៧
 33. »

  TWO MOONS HOTEL AND RESTAURANT
  735, Sovan Sakor , Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៧៧ ៣២៤ ៨៨៩
 34. »

  VEDICI GUEST HOUSE
  Kampong Kreng, Kampot, Kampot
  ០១២ ៨១៤ ៩០៨
 35. »

  VISAL CHOMKIRI GUESTHOUSE
  Trapeang Veng, Trapeang Reang, Chumkiri, Kampot
 36. »

  YOGA BARN KAMPOT
  Andong Khmer, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ២៦៦ ០៧២៣
 37. »

  YOGA BARN KAMPOT
  Andong Khmer, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ២៦៦ ០៧២៣
 38. »

  កំពង់ត្រាចកាហ្វេ
  Kampong Trach Khang Kert, Kampong Trach, Kampot Province
  ០៧០ ៧៨០ ៦០៩
 39. »

  ជំនោរត្រជាក់ចិត្ត
  Kampong Trach Khang Lech Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៧១ ២៨៦ ៦៦៦២
 40. »

  ទូកទេសចរណ៍ វីបូឡា
  St. 735, Phum 1 Ousphea, Sangkat Kampong Kandal, Krong Kampot, Kampot Province
  ០១៥ ៥០០ ៣៧៦
 41. »

  បឹងហ្គាឡូ ដើមឫស្សី
  ភូមិអូរតូច សង្កាត់អង្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦០៧០
 42. »

  ផ្ទះកាហ្វេ
  1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot Province
  ០១៥ ៥៥៩ ៧៨១
 43. »

  ផ្ទះសំណាក់ កំពត
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៩៦ ៦៦៦ ៥៧៧៦
 44. »

  ផ្ទះសំណាក់ ខេមរា
  ភូមិកំពុងបាយត្បូង សង្កាត់កំពុងបាយ ខណ្ឌកំពត ខេត្តកំពត
  ០៧៧ ៧៨៩ ៧៣៦
 45. »

  ផ្ទះសំណាក់ ឈូកថ្មី
  Sat Pong Village, Sat Pong Commune, Chhouk District, Kampot Province
  ០១២ ៤៥៩ ៨០០
 46. »

  ផ្ទះសំណាក់ និងភោជនីយដ្ឋាន អ្នកគ្រូ
  St. 718, Kampong Bay Tbong, Kampong Bay, Kampot, Kampot Province
  ០៩២ ២៥១ ៤៤១
 47. »

  ផ្ទះសំណាក់ និងភោជនីយដ្ឋាន អ្នកគ្រូ
  718, Kampong Bay Tbong, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០៩២ ២៥១ ៤៤១
 48. »

  ផ្ទះសំណាក់ បូរីបូកគោ
  Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០១២ ៨១២ ៩៨៩
 49. »

  ផ្ទះសំណាក់ បៃតង
  ភូមិឈើទាល ឃុំឈូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត
  ០១២ ៤៤៩ ៩០២
  មើល​ផែនទី
 50. »

  ផ្ទះសំណាក់ ម៉ារ៉ានី
  ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១៧ ៨៨៦ ០៦០
 51. »

  ផ្ទះសំណាក់ យូ ហេង
  St. 720, Kraing, Kraing Ampel, Kampot, Kampot Province
  ០៩២ ៣៨៧ ៥៥៥
 52. »

  ផ្ទះសំណាក់ សិលា វិបុល
  Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០១២ ២៤៧ ៨៧៩
 53. »

  ផ្ទះសំណាក់ ស្រីអូន
  Kampong Trach Khang Kert Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០១១ ៣២២ ២៥០
 54. »

  ផ្ទះសំណាក់គ្រួសាររីករាយ
  Kraing Village, Sangkat Kraing Ampel, Krong Kampot, Kampot Province
  ០១២ ៣៣៥ ៥៥៥
 55. »

  ផ្ទះសំណាក់គ្រួសាររីករាយ
  729, Kraing, Kraing Ampel, Kampot, Kampot
  ០១២ ៣៣៥ ៥៥៥
 56. »

  ផ្ទះសំណាក់នីនី
  St. 730, 1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៧៧ ៩០១ ៤៦០
 57. »

  ផ្ទះសំណាក់ម៉ាយផារិន
  Natianal Road No.3, Svaythom, Kraing Ampel, Kampot, Kampot
  ០១៧ ២៤៤ ៦៤៦
 58. »

  ផ្ទះសំណាក់រុងរឿង
  St. 701, 1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot Province
  ០១២ ៦៦៦ ៤០៨
 59. »

  ផ្ទះសំណាក់វិសាល
  Kampong Trach Khang Kert, Kampong Trach, Kampot Province
  ០៩២ ២២២ ២៤៧
 60. »

  ផ្ទះសំណាក់សំបូរ សម្បត្តិ
  Kampongbay Khang Cheung Village, Sangkat Kampongbay, Kampot City, Kampot Province
  ០១០ ៤៤២ ២៣៣
 61. »

  ព្រែកចាកជួបស្នេហ៏ KTV
  Kampong Trach Khang Kert Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៣១ ៣៤៥ ៩៩៩៩
 62. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ចែ ម៉េង
  Dang Tong Commune, Dang Tong District, Kampot Province
  ០៩៦ ៧៥៣ ៣០៣១
 63. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ហេង រស្មី
  Tvikhang Thbong Village, Sangkat Andong Khmer, Kampot Municipality, Kampot Province
  ០៩៦ ៧៤៧ ៤៥៩១
 64. »

  ភោជនីយដ្ឋាន អូរដឹមចាស់៨
  Sangkat Andong Khmer, Krong Kampot, Kampot Province
  ០១២ ២២៣ ៤៣២
 65. »

  មានជុល លក់បាយ និងកាហ្វេ
  Kampong Trach Khang Kert, Kampong Trach, Kampot Province
  ០៩៨ ២២៩ ៩០១
 66. »

  មីហឹរ Seoul មីហឹរ៧យ៉ាង
  Kraing Village, Sangkat Kraing Ampel, Krong Kampot, Kampot Province
  ០៧០ ៩៨៦ ៦៩៨
 67. »

  ម្លប់ស្បូវព្រែកត្នោត
  Preaek Kreng Village, Preaek Tnoat Commune, Tuek Chhou District, Kampot Province
  ០៩៣ ៦៩៧ ៣៩០
  មើល​ផែនទី
 68. »

  លីតាក់ កាហ្វេ
  Chheu Teal Village, Chhouk Commune, Chhouk District, Kampot Province
  ០៨៧ ៥៣៣ ៩៨៥
 69. »

  សណ្ឋាគារ បុរីរម្យថ្មដា រីសត
  Mak Prang, Kampot, Kampot
  ០៨១ ៥៥៧ ៧៨៣
 70. »

  សណ្ឋាគារ បុរីរម្យថ្មដា រីសត
  Sangkat Mak Prang, Krong Kampot, Kampot Province
  ០៨១ ៥៥៧ ៧៨៣
 71. »

  សុខសាន្ត មីនីម៉ាត និងផ្ទះសំណាក់
  1 Ouksaphea Village, Sangkat Kampong Kandal, Kampot Municipality, Kampot Province
  ០១២ ៩០៤ ៥៤៦
 72. »

  សុខុម បឹងហ្គាឡូ
  Sovan Sakor , Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៩៦ ៥៧៥ ៧៧៧៧
 73. »

  ស្រីលក្ខិ លក់បាយពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់
  1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៨៦ ៥៤៨ ៧៥៨
 74. »

  អាហារដ្ឋាន កុងកាំង
  Kampong Trach Khang Kert Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៨៥ ៨២៩ ៨១៩
 75. »

  អាហារដ្ឋាន ប៊ុន តឺម
  1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot Province
  ០១០ ៩០០ ១០៣
 76. »

  អាហារដ្ឋាន ផ្ទះបាយ
  ជ្រៃ សត្វពង ឈូក កំពត
  ០៨៨ ៧២៤ ៧២៣០
 77. »

  អាហារដ្ឋាន មរកត
  ជ្រៃ សត្វពង ឈូក កំពត
  ០១២ ២៨០ ៦១២
 78. »

  អាហារដ្ឋាន មែ ស៊ីមន
  ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្ដកំពត
  ០៩៦ ៥៥២ ២៤៣៩
 79. »

  អាហារដ្ឋាន ម៉ាក់ អេលី ១៦៨
  Touch Village, Krang Snay Commune, Chhouk District, Kampot Province
  ០៧១ ៦០៦ ៦៦៩៦
 80. »

  អាហារដ្ឋាន ម្លប់ធ្នង់ប្រាំដើម
  Krasang Village, Chhouk Commune, Chhouk District, Kampot Province
  ០៨៩ ៤២៤ ២៩៩
 81. »

  អាហារដ្ឋាន សុខ យ៉េ (យាយយ៉េ)
  ឈើទាល ឈូក ឈូក កំពត
  ០១២ ៧២១ ៩៧៩
 82. »

  អាហារដ្ឋាន ស្រីមុំ
  Touch Village, Krang Snay Commune, Chhouk District, Kampot Province
  ០៨៦ ៨២២ ២៣៣
 83. »

  អាហារដ្ឋាន ឡាយ វណ្ណារិទ្ធ
  ឈើទាល ឈូក ឈូក កំពត
 84. »

  អាហារដ្ឋានម្លប់ក្រសាំងត្រពាំងខ្ទុំ
  Trapeang Veaeng Village, Trapeang Reang Commune, Chum Kiri District, Kampot Province
  ០៩៦ ៧៥៥ ៧៧៨៨
 85. »

  អៀម សាន់ លក់ភេសជ្ជ:
  ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត
  ០១៥ ៤៣៤ ៩៥១
  មើល​ផែនទី
 86. »

  អេស ធី កាហ្វេ
  Chheu Teal Village, Chhouk Commune, Chhouk District, Kampot Province
  ០៦១ ៩៥៣ ៥៨៥
 87. »

  អ៊ុក ទុន លក់បាយ និងកាហ្វេ
  Kampong Trach Khang Kert Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៩៧ ៥១៣ ២៥៥៥
ខេត្តក្រចេះ (១៧)
 1. »

  LY CHEU HOTEL
  Ou Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
  ០៧០ ៩២២ ២២២
 2. »

  MALUB CHHAT FOOD
  Chruoy Thma Kroam Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province.
  ០៩៧ ៥៣២ ២៤៤៤
 3. »

  MY ONE COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៦ ៧៨៩ ៨៨៨៦
 4. »

  THE COFFEE TIME
  Phsar Veaeng Village, Kracheh Commune, Kracheh District, Kratie Province
  ០៧៨ ៣៤៦ ២០០
 5. »

  TY TY COFFEE
  តូបលេខអា២៣៤ ផ្សារឃ្លាំងរំសេវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៧ ៧០៩ ៧៧៩៩
 6. »

  បេ ណាត
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៧០៥ ៦៤៨៨
 7. »

  ផ្ទះសំណាក់ Silver Dolphin (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិក្រចេះ សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០១២ ៣៤៣ ០៦៥
  មើល​ផែនទី
 8. »

  ផ្ទះសំណាក់ តារា
  Kbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
  ០៩៧ ៥៥៥ ៧៤៨១
 9. »

  ផ្ទះសំណាក់ ហ៊ាន ពេជ្រ
  ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៧៩៧ ៥០៦៣
 10. »

  ផ្ទះសំណាក់ ២ធ្នូ
  Snuol, Snuol, Kratie
  ០៩៧ ៤៤៤ ៤៦៩៦
 11. »

  វ៉ា រេន (ពងមាន់អាំងហាន់ជ័យ)
  Hanchey Ti Pir Village, Han Chey Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៦៦ ៥១១ ១៨៨
 12. »

  សណ្ឋាគារ ចម្ប៉ាពេជ្រ
  Kbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
  ០១២ ២៣៨ ៦១៧
 13. »

  សណ្ឋាគារ រីវើ ដូហ្វីន (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ភូមិអូរឫស្សីទី១ ឃុំអូរឫស្សី ស្រុកក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០១២ ៣៤៣ ០៦៥
  មើល​ផែនទី
 14. »

  សណ្ឋាគារ លីជឺ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិអូរឫស្សី១ សង្កាត់អូរឫស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០៧០ ៩២២ ២២២
  មើល​ផែនទី
 15. »

  ហាងកាហេ្វទូកត្នោត
  St. 03, Phum Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៧ ៩៣៩ ៨០៦៧
 16. »

  អាហារដ្ឋាន ម្លប់ចំការកៅស៊ូ Romantic
  Kbal Snuol Village, Snuol Commune, Snuol District, Kratie Province
  ០៩៧ ៣៣៣ ៣១៣២
 17. »

  អ៊ី ញ៉ លក់បាយ និង​ គុយទាវ
  Hanchey Ti Muoy Village, Han Chey Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៧៧ ៩៦៥ ៥៩៧
ខេត្តតាកែវ (១២៤)
 1. »

  72 COFFEE WIFI
  Pou Khvet Village, Preah Bat Choan Chum Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០១៦ ៣៣៨ ៨២៦
 2. »

  CHAT COFFEE
  National Road #2, Smau Khnhei Village, Trapeang Sab Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១៧ ៤៤៩ ៥៩៦
 3. »

  COFFEE TONLOAB
  Kampong Village, Preah Bat Choan Chum Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៩៧ ៣៣៧ ៧២៨៦
 4. »

  COFFEE WIFI
  Kompong Phrasbat, Chorn Chum, Kirivong, Takeo
  ០៩៣ ៥៤៣ ៤២៨
 5. »

  DANY CAFFE
  Nationll Rode #2, Ta Nob, Chambak, Bati, Takeo
  ០៨៧ ៨០៤ ០៣៣
 6. »

  ENG PIKEA
  Preylveakeut, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៩២ ៨៩២ ១៥២
 7. »

  FAMILY BBQ
  ភូមិ៣ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០១០ ៩៩៨ ០៨១
 8. »

  HEM KIMHOR
  Preylvealech, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៧៧ ៨៨៤ ២៥៥
 9. »

  HENG HENG LOK BAY
  Preylvealech, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៩៧ ៤៨៥ ៣៨៥៦
 10. »

  HENG SOKEA
  Romchek Village, Tnout Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១៥ ៦៧៨ ៩៦៩
 11. »

  HOR SREYOUN
  ភូមិព្រៃល្វាកើត ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
  ០១២ ៦៥៤ ៤៩៧
  មើល​ផែនទី
 12. »

  KEM PHALLIT
  Preylvealech, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០១៦ ៣១០ ៣២១
 13. »

  KITH SOTHY
  Seyha Village, Chambak Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៩៦ ២១៧ ៦៨៩៥
 14. »

  KONG SOPHORN
  Saiva, Preyphdau, Prey Kabas, Takeo
  ០៩៧ ៨៦៨៥ ១៤១
 15. »

  LONG SOKUNTHEA RESTAURANT
  Phsar Takao, Roka Knong, Donkeo, Takeo
  ០១២ ២៦៧ ៨២៩
 16. »

  MAK SAMNANG (Y HEAK)
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៩២ ៤២០ ២២៤
 17. »

  MEAS CHREV COFFE
  Prey Totueng, Samraong, Samroang, Takeo Province
  ០៧៧ ២១០ ៥០៥
 18. »

  MLOB SVAY CHROS PHA AOK SEANG SREY MOM
  Kiri Chong Kaoh, Kiri Vong, Takeo
  ០១០ ៧២២ ៣៣១
 19. »

  MLOB SVAY CHROS PHA AOK SEANG SREY MOM
  Chhrouy Slaeng, Kirichongkhos, Kirivong, Takeo
  ០១០ ៧២២ ៣៣១
 20. »

  MOK SIRATHA
  National Road No. 31, Kamsei Village, Nhaeng Nhang Commune, Tram Kak District, Takeo Province
  ០៨៩ ៨៦៦ ៥៦៥
 21. »

  MORNING COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ខេត្តតាកែវ
  ០៩៧ ២៨៦ ៨៨៨៦
 22. »

  NAY CAFE
  Trapeang Thum Khang Tboung, Tram Kak, Takeo
  ០១៦ ៧៨៩ ៤១៦
 23. »

  NAY CAFE
  Trapeang Thum Khang Tboung Commune, Tram Kak District, Takeo Province
  ០១២ ៧៨៩ ៤១៦
 24. »

  NGET SREYLIN RESTAURANT
  Preyromdeng Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៩៨ ៣១៥ ០២៦
 25. »

  NGET SREYLIN RESTAURANT
  National Road No.3, Prey Rumdeng, Angk Ta Saom, Tram Kak, Takeo
  ០៩៨ ៣១៥ ០២៦
 26. »

  OH! REALLY CAFFEE
  National Road #2, Seiha, Chambak, Bati, Takeo
  ០៩៦ ៧២៩ ៧០៩៥
 27. »

  PRUM SREYPOV
  Seyha Village, Chambak Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១២ ២៣៦ ៨៣២
 28. »

  PS COFFEE
  Prey Sandaek Village, Prey Sloek Commune, Traing District, Takeo Province
  ០៩៦ ៦៣៦ ៣៨០៧
 29. »

  PU DETH 8989
  Chok, Rokakhnong, Donkeo, Takeo
  ០៩៧ ៥៩១ ៨១៩៦
 30. »

  RESTAURANT AND KTV MALUB AMPEOL TOEK 768
  Tram Khnar, Sophy, Bati, Takeo
  ០៨៦ ៣៤៤ ៧៦៨
 31. »

  SAMROSH THORM CHEATH RESTAURANT
  Prohut, Rokakrao, Donkeo, Takeo
  ០៦១ ៥៥៣ ៧៨៨
 32. »

  SOCHTA RESTAURANT
  Chork, Rokaknong, Donkeo, Takeo
 33. »

  SOKHA ANGKOR BOREY GUESTHOUSE
  Kampongluong Village, Angkorborei Commune, Angkorborei District, Takeo Province
  ០៩៣ ៥០៥ ០៥៤
 34. »

  SOKHARORTHANAK GUEST HOUSE
  Preah Bat Choan Chum, Kiri Vong, Takeo
  ០៩៧ ៣៧៣ ៥៩៩២
 35. »

  SONY CAFE FOR YOU
  Kampong Luong Village, Angkor Borei Commune, Angkor Borei District, Takeo Province
  ០៩៨ ៤៩៤ ៧៦៧
 36. »

  SOUP TEA RAKSMEY MLUB SVAY
  Preah Bat Choan Chum, Kiri Vong, Takeo
  ០៦៩ ៦០១ ១០១
 37. »

  SREY TOUCH RESTAURANT
  Tram, Rokakrao, Doun Keo, Takeo
  ០៦១ ៧៨៧ ៨៧២
 38. »

  SRUN KHENG LOUK BAY
  Prey Lvea Kaeut, Prey Lvea, Prey Kabas, Takeo
  ០៩៦ ៨១០ ៣៦០៩
 39. »

  SRUN KHENG LOUK BAY
  Preylveakeut, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៩៦ ៥៦៩ ២៦៩៥
 40. »

  TRY HONGNAI LOUK KUY TEAV
  Preylveakeut, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៩៧ ៤៩៤ ៧៧១៦
 41. »

  VANNA SINOEUN
  Preylveakeut, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៧៧ ៤៩៩ ៣២៥
 42. »

  VIMEAN SARIKA MEATBOENG
  Kampong, Phreabath Chanchom, Kirivong, Takeo
  ០៩៧ ៥៨៣ ៦៩១២
 43. »

  WORK COFFEE
  Tram Khnar Village, Sophy Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១៥ ៨២៣ ៤៥៥
 44. »

  Y MAO
  Pichsar, Pichsar, Kohandet, Takeo
  ០១៦ ៧១៦ ០៥២
 45. »

  ការហ្វេ ពូនភ្នំ
  National Rode No.2, Pun Phnum Village, Trapeang Sab Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៩៧ ៩៨៩ ១៣៩១
 46. »

  កាហ្វេ ម៉ាក់ សុគន្ធារី
  National Road No.2, Phum Char, Sangkat Rovieng, Krong Samroang, Takeo Province
  ០១៦ ៥៥៥ ៣៣៩
 47. »

  កុង ទ្រី លក់ស៊ុប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិព្រៃល្វាកើត ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
  ០១២ ៩៦៦ ៥៥៦
  មើល​ផែនទី
 48. »

  គន្ធា (លក់បាយ គុយទាវ និង កាហ្វេ)
  Khnatey Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៧១ ៩១៤ ៥២៥២
 49. »

  ចាន់ណារី លក់បាយ
  Nationnal Road #2, Bati, Takeo
  ០១០ ៤៦៨ ៨៩៥
 50. »

  ចែ មុំ (លក់បាយ កាហ្វេ និង ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ)
  Kus Thmey Village, Kus Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៦៦ ៣២៦ ៣៣៤
 51. »

  ឆបហ៍ឆា
  ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០១៦ ៤១៧ ៦៣៦
  មើល​ផែនទី
 52. »

  ជំនោរស្រែប្រាំង
  Preylveakeut Village, Preylvea Commune, Preykabas District, Takeo Province
  ០៩៣ ៨៧៦ ៦៦៨
 53. »

  ឌីនី កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ភូមិព្រហ៊ូត សង្កាត់រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០១៧ ៩៩៩ ៥៦៨
 54. »

  តាជាមនោរម្យ លក់ស៊ុប និងគ្រឿងក្លែម (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិកំពង់ពោធិ៍ ឃុំព្រែកផ្ទោល ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ
  ០៩៧ ៧២៨ ០០៣០
  មើល​ផែនទី
 55. »

  នី គន្ធា លក់បាយ និង កាហ្វេ
  ភូមិព្រៃញឹក ឃុំខ្វាវ ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ
  ០៩៦ ៤៤១ ៨៨៧៧
 56. »

  បាទីកាហ្វេ
  National Road No. 2, Bati District, Takeo Province
  ០៩៦ ៨១០ ០៨១៨
 57. »

  បុកល្ហុងជាប់ចិត្ត
  21, Preaek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal, Takeo
  ០១១ ៤៥៣ ៤៦៩
 58. »

  ប៊ុន​ ណារិទ្ធ លក់បាយ
  National Road #2, Seiha Village, Chambak Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៩៨ ៥០០ ៧៥៤
 59. »

  ផល្លា សោភា លក់កាហ្វេ ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ និងលក់អង្ករ ចុងអង្ករ និងកាត់សក់
  Tuol Ta Chen Village, Khvav Commune, Samroang District, Takeo Province
  ០១០ ៦៨០ ៧៨៤
 60. »

  ផាន់ នី លក់បាយ ម្ហូបកម្ម៉ង់ គុយទាវ
  Krang Levea, Bati, Takeo
  ០៩៦ ៣៩៧ ០៥៤១
 61. »

  ផាន់ នី លក់បាយ ម្ហូបកម្ម៉ង់ គុយទាវ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Rung Village, Krang Levea Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៩៦ ៣៩៧ ០៥៤១
 62. »

  ផ្កាយសំណាង
  Thmei Village, Rovieng Commune, Samroang District, Takeo Province
  ០១១ ៤៩៩ ៩៤៩
 63. »

  ផ្ទះសំណាក់ ជួបល្អ
  Nationnal Road No. 3, Tuol Lhong, Tang Doung, Bati, Takeo
  ០៨៩ ៩៧៧ ៥៧៥
 64. »

  ផ្ទះសំណាក់សម្ផស្សវលក្ខណ៍
  Phum Louri, Sangkat Roka Knong, Krong Doun Keo, Takeo Province
  ០៨១ ៧០០ ៩៣៩
 65. »

  ពុធ ណាន លក់បរបរគ្រឿង មី គុយទាវ និងភេសជ្ជៈ
  Svay Tong Village, Khvav Commune, Samroang District, Takeo Province
  ០៩៦ ២៧៤ ១៥០១
 66. »

  ភោជណីយដ្ឋាន សួនធម្មជាតិ
  Snor, Rokaknong, Donkeo, Takeo
  ០៨១ ៥៥៥ ៧៦៨
 67. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ដារ៉ា ៩៩
  ភូមិចក ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០១៥ ៣០៣ ០៦៨ / ០៣១ ២៣០ ៣០៦៨
 68. »

  ភោជនីយដ្ឋាន តុង​ តុង
  ភូមិឡូរី ឃុំរកាក្នុង ស្រុកដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៩៦ ៤៧៩ ០០៧៤
 69. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ុនតឿម
  ភូមិឡូរី ភូមិរកាក្នុង ស្រុកដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៩៨ ៩៣៩ ១៩៩
 70. »

  ភោជនីយដ្ឋាន មនោរម្យ
  ភូមិបចាម ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០១៥ ៧៣៣ ៣៣០
 71. »

  ភោជនីយដ្ឋាន យឺ ដានី (រ៉ូស៊ីតា)
  ភូមិ១ ឃុំរកាក្នុង ស្រុកដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៧០ ៤០៥ ០៤០
  មើល​ផែនទី
 72. »

  ភោជនីយដ្ឋាន អង្គរ មរកត
  ភូមិបចាម ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០៩៧ ៨៨៨ ៨៥៧៤
 73. »

  ម៉ាក់ វីហ្សា គោដុតអង្គតាសោម
  Takeo Province, Tram Kak District, Angk Ta Saom Commune, Trapeang Khlout Village, National Road No.3
  ០១០ ៦៦១ ០៣៦
 74. »

  ម៉េងរ័ត្ន គុយទាវឆ្ងាញ់
  National Road No.3, Trapeang Khlout, Angk Ta Saom, Tram Kak, Takeo
  ០៨៨ ៨៣១ ៣១៤១
 75. »

  យន់ សេងឃាង លក់កាហ្វេ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Veah Puoh, Khvav, Samroang, Takeo Province
  ០១៦ ៣៧៤ ៧៧៤
 76. »

  រមេញ កាហ្វេ
  Romenh, Kaoh Andeth, Takeo
  ០៩៣ ៣០៦ ៦៩៩
 77. »

  រ៉ូមែនទិក កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១១ ឧសភា ២០២០)
  ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិត្រពាំងលាន ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០១២ ៨០១ ១៤៦
  មើល​ផែនទី
 78. »

  លក់បាយ ម៉ិច គឹមសាន
  National Road No.2, Phum Thmei, Sangkat Rovieng, Krong Samroang, Takeo Province
  ០១០ ៦៩៧ ៥៧៦
 79. »

  លីង​ឃីង កាហ្វេ
  Roka Knong, Doun Keo, Takeo
  ០៧០ ៧៥២ ៧០៤
 80. »

  លីង​ឃីង កាហ្វេ
  Roka Knong, Doun Keo, Takeo
  ០៧០ ៧៥២ ៧០៤
 81. »

  លីន លីន BBQ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិចក សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៩៦ ៨៨៣ ៣៦៣៣
  មើល​ផែនទី
 82. »

  វិសាលកាហ្វេ
  Krang Roout, Samraong, Samroang, Takeo Province
  ០៨៨ ៨៧៧ ៨៣៩៥
 83. »

  វៃនួន លក់បាយ និងកាហ្វេ
  National Road No.3, Trapeang Rumpeak Village, Tram Kak Commune, Tram Kak District, Takeo Province
  ០៧៦ ២២០ ៧៨៧៨
 84. »

  សន សុឃឿន លក់ស៊ុប និងសាច់គោអាំងទឹកប្រហុក (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិកំពង់ហ្លួង ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ
  ០៩៦ ៣៣២ ៣១៩៩
  មើល​ផែនទី
 85. »

  សម្ផស្សអង្គរ
  Snao Village, Roka Knong Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៩៧ ៤០៩ ៤៥៦៧
 86. »

  សុខ ម៉ៅ (មានលក់កាហ្វេ និងភេសជ្ជៈ)
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៧០ ៧៨៨ ៤៧៨
 87. »

  សុខ សារ៉ុម
  កំពុងជ្រៃ ស្មោង ទ្រាំង តាកែវ
 88. »

  សែន សុខ​ អាហារដ្ឋាន និងផ្ទះសំណាក់
  Nationnal Road #2, Tonle Bati, Krang Thnong, Bati, Takeo
  ០៨១ ៩៥៧ ១៧៦
 89. »

  សៅឡេង កាហ្វេ
  ភូមិចក ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០៨៨ ៧០០ ០១០១
 90. »

  សំភ័ស្ស លក់បង្អែម
  Nationnal Road #2, Seiha, Chambak, Bati, Takeo
  ០៨៧ ៣៧៤ ១៤៦
 91. »

  ស្រីណុច ទន្លេបាទី
  Tonle Bati Village, Krang Thnong Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១៧ ៧៥៦ ១១៧
 92. »

  ស្រីនិច​ កាហ្វេ
  Prey Phni, Prey Phdau, Prey Kabas, Takeo
  ០៧០ ៩០០ ០៤៩
 93. »

  ស្រីមុំ៩៩៩ មានលក់បាយម្ហូបកម៉្មង់
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៩៦ ៦០៣ ៩១៦០
 94. »

  ហាងដើមត្នោតពីរដើម (ពូសៅលក់ស៊ុប)
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០១៥ ៧៤៤ ៤៥៧
 95. »

  ហាងនំប៉័ង ហេងចេង (មានធ្វើនំខួបកំណើត នំអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងនំគ្រប់ប្រភេទ)
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៨៨ ៥៥៨ ៨០១៥
 96. »

  ហាងបាយកាហ្វេ ស្រីម៉ៅ
  Kouk Ampov Village, Srangae Commune, Traing District, Takeo Province
  ០៩៦ ៨២១ ៦៤១៤
 97. »

  ហាងបាយមាន់ផានីតា
  Louri Village, Roka Knong Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៨៨ ៥៥៧ ៥៧៥៩
 98. »

  ហេង ស្រីម៉ៅ សាច់អាំង
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
 99. »

  ហេង​ ហេង ១៦៨
  Krang Roout Village, Samraong Commune, Samroang District, Takeo Province
  ០១២ ៣៩១ ១៣៤
 100. »

  ហ្វ្រេនកាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិ២ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនដែវ ខេត្តតាកែវ
  ០១២ ២៨៩ ២២៣
 101. »

  អាហារដ្ឋាន ឆែ សុខា
  Krang Roout, Samraong, Samroang, Takeo Province
  ០១៥ ៦១៥ ១៦៧
 102. »

  អាហារដ្ឋាន ធម្មជាតិម្លប់ធ្នង់
  ភូមិត្រាំខ្នារ ឃុំសូភី ស្រុកបាទី តាកែវ
 103. »

  អាហារដ្ឋាន មាន​ ម៉ៃ
  National Road No. 2, Smau Khnhei Village, Trapeang Sab Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៧០ ៥៧៦ ៣១៨
 104. »

  អាហារដ្ឋាន ម៉ាក់ស្រីរ័ត្ន
  Nationnal Road #2, Bati, Takeo
  ០៩៦ ៩៨៩ ៣៩៣៥
 105. »

  អាហារដ្ឋាន រិទ្ធ​ ស្រីនាង
  Nationll Rode No. 2, Kandoeng Touch Village, Kandoeng Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៩៦ ៤០៤ ០៧៣០
 106. »

  អាហារដ្ឋាន សាយ រ៉ាយៀន
  ភូមិស្វាយទង ឃុំខ្វាវ ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ
  ០៩៨ ៦៦៦ ៩៩២
 107. »

  អាហារដ្ឋាន សុខឿន
  Preaek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal, Takeo
  ០៩៣ ៧០០ ០២៨
 108. »

  អាហារដ្ឋាន សុជាតា
  Chak Village, Roka Knong Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៩៧ ៤៨៥ ៥៥៦៦
 109. »

  អាហារដ្ឋាន សួនតាសោម
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៩៥ ៣៣៤ ៨៤៦
 110. »

  អាហារដ្ឋានកាហ្វេ ភូមិខ្ញុំ
  Khnatey Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៩៨ ៧០២ ៨៨០
 111. »

  អាហារដ្ឋានឃ្លាំងសម្បត្តិ
  National Road 2, Kleang Sambatt Village, Pot Sar Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១២ ២២០ ៨៧២
 112. »

  អាហារដ្ឋានចាន់ស្រីអូន
  Road No.2, Thmei, Rovieng, Samroang, Takeo
  ០១២ ៦៧៥ ៩៨៥
 113. »

  អាហារដ្ឋានទន្លេបាទី ធូ សាមុត​
  Takeo Province, Bati District, Krang Thnong Commune, Tonle Bati Village
  ០៨៩ ៥៣៣ ៨៨៥
 114. »

  អាហារដ្ឋានភ្នំតាម៉ៅ
  Bak Ronoas Village, Lumpong Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១២ ៥០៥ ៤៨២
 115. »

  អាហារដ្ឋានភ្នំតាម៉ៅ​ សារុំ ស្រីទុំ
  Takeo Province, Bati District, Trapeang Sab Commune, Khsach Lob Village
  ០៩៦ ៣៦៥ ៦៤៣៨
 116. »

  អាហារដ្ឋានម្លប់ក្រសាំងត្រជាក់ចិត្ត
  National Road No.3, Khnartey, Angk Ta Saom, Tram Kak, Takeo
  ០៩៧ ៩៧៧ ១៩២០
 117. »

  អាហារដ្ឋានសាខន ទន្លេបាទី
  Takeo Province, Bati District, Krang Thnong Commune, Tonle Bati Village
  ០៧៧ ៧២៧ ០៤៨
 118. »

  អាហារដ្ឋានសុជាតា
  Chak Village, Roka Knong Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០១៧ ៦៦៧ ៦០៧
 119. »

  អាហារដ្ឋានហនុមាន
  Haknuman Village, Krang Thnong Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១៥ ៨៦៩ ១៥៨
 120. »

  អាហារដ្ឋាន​ភ្នំតាម៉ៅ ឡែន​ សុជាតិ
  Takeo Province, Bati District, Trapeang Sab Commune, Khsach Lob Village
  ០៦៨ ៣១៣ ៣២៦
 121. »

  អេង គឿន លក់បាយភ្នំជីសូរ
  Phum Dak Por, Sangkat Rovieng, Krong Samroang, Takeo Province
  ០៩២ ៤៧១ ០៥០
 122. »

  អ៊ុក វី លក់កាហ្វេនិងភេសជ្ជៈ
  Svay, Samraong, Samroang, Takeo Province
  ០៨៨ ៨៧៦ ៥២៦៩
 123. »

  អ័រគីដេកាហ្វេ
  ភូមិថ្នល់បែក សង្កាត់រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៨៦ ៩៩០ ៧០៨
  មើល​ផែនទី
 124. »

  ៩៦ ផ្ទះរីករាយ
  Takeo Province, Tram Kak District, Angk Ta Saom Commune, Trapeang Khlout Village, National Road No.3
  ០១២ ៩៩៦ ២៥៥
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (៨៨)
 1. »

  7 H RESTAURANT
  Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១២ ៦៨៦ ៩២៨
 2. »

  7H RESTAURANT
  Kourothan, Ou Ambel, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៦៨៦ ៩២៨
 3. »

  ARABICA COFFEE & BAKERY
  Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១២ ២០១ ៩៣៧
 4. »

  BLUE HOME CAFE
  Sophy Village, Sangkat Kompongsvay, Krong Serei Sophon, Banteay Meanchey Province
 5. »

  BLUE HOME CAFE
  Kampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០៩៣ ៧៨៧ ៥៨៧
 6. »

  BOTOUM HOTEL
  Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១៦ ៩១៣ ៩៩៩
 7. »

  BOTOUM HOTEL
  Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១៦ ៩១៣ ៩៩៩
 8. »

  BOTOUM HOTEL
  Kourothan, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១៦ ៩១៣ ៩៩៩
 9. »

  CHAO DOI COFFEE
  Banteay Meanchey Province, Krong Serei Saophoan, Sangkat Ou Ambel, Phum Kourothan
  ០៨៩ ២៨២ ៣៣៣
 10. »

  CHE MAI REASTAURANT
  Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៧១ ៩៩៩ ១៧៩៦
 11. »

  CHE RY BREAKFAST STORE
  ភូមិតារាងបាល់ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៣១ ៩២០ ៩៧៤០
  មើល​ផែនទី
 12. »

  CHE SOPHA RESTAURANT
  Banteay Chhmar, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០១០ ៧២៩ ២៧២
 13. »

  CHEA CHANRY RESTAURANTS
  Chumteav Village, Ruessei Kraok Commune, Mongkol Borei District, Banteay Meanchey Province
  ០៧៨ ២០៦ ៨៦០
 14. »

  GOOD LUCK HOTEL
  ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧៨ ៩៤៩ ៤៩៦
 15. »

  KIMLY SWEET SHOP
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៨៦ ៥៦៦ ៦២៥
 16. »

  KUYTEAVTOUK YEAYTA
  Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៨៩ ៥៦០ ៤៣៥
 17. »

  LAY HENG RESTAURANT
  Kouksvay, Russey Krok, Mungkol Borei, Banteay Meanchey
  ០១២ ៦៧០ ៨៣៣
  មើល​ផែនទី
 18. »

  LY MONACO HOTEL
  Kourothan, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១៧ ៦៥៤ ៦៤៦
 19. »

  MALOP DOUNG MANET
  Ekpheap Village, Kumru Commune, Thmor Puk District, Banteay Meanchey Province
  ០៩៧ ៥០០ ០០៤០
  មើល​ផែនទី
 20. »

  MEY JOU AN CHHAY RESTAURANT
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩៧ ៧២៧ ៤១៩៨
 21. »

  MEY JOU AN CHHAY RESTAURANT
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៨១ ៨៦៨ ៦៩៥
 22. »

  NATURE COFFEE
  Phum Bei, Sangkat Preah Ponlea, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០៧៧ ៥៤៥ ៤៦៨
 23. »

  PHAL SAMBATH RESTAURANT
  Saesen, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០៩៩ ៦១៣ ១២១
 24. »

  PHKAY PROEK RESTAURANT
  Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១០ ៩៧៩ ៨៩៣
 25. »

  PHKAY PROEK RESTAURANT
  Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១០ ៩៧៩ ៨៩៣
 26. »

  PHNOM PENH CAFE AND RESTAURANT
  5, Ouchrov, Poipet, Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០១២ ៨៨៩ ១៦០
 27. »

  PIRAMID HOTEL
  Kompong Svay Village, Kompong Svay Commune, Srereisophon District, Banteay Meanchey Province
  ០១៧ ២០៦ ០៣០ / ០៧៨ ៤៧៥ ៧៦៧ / ០៩២ ៨១៨ ៧២៣
 28. »

  PIRAMID HOTEL
  Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០៧៨ ៤៧៥ ៧៦៧
 29. »

  REATREY TRACHEK RESTUARANT
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩២ ២៤៥ ៧៦៧
 30. »

  RED CHILI RESTAURANT
  Phum Muoy, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០៧៦ ៩៧៧ ៧៧១១
 31. »

  SIVORN RESTAURANT
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩២ ៦២៧ ៦៨៧
 32. »

  SIVORN RESTAURANT
  Komru Village, Komru Commune, Thampouk District, Banteay Meanchey Province
  ០៩២ ៦២៧ ៦៨៧
  មើល​ផែនទី
 33. »

  SORN MACH RESTAURANT
  Phnum Touch, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
  ០៨៩ ៤៤៣ ២៣២
 34. »

  SREY PICH RESTAURANT
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩៧ ៣១១ ៥៣៣៦
 35. »

  TAINGSOUR (JAE TOUCH)
  Phum Mouy Village, Preash Ponlea Commune, Serey Sophorn District, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៤៣៧ ២១៩
 36. »

  THORNG PISIT
  Phnom Chunhcheong, Chob Vari, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៧៩៩ ៦៥២
  មើល​ផែនទី
 37. »

  VEASNA RESTAURANT
  Sangkat Kampong Svay, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១១ ២៣៩ ៨៩៨
 38. »

  កន ស៊ីថា លក់បាយ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៧ ៩៦៤ ៦៧៦៤
 39. »

  គុយទាវ បាត់ដំបង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិបាលិលេយ្យ១ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៣ ៦៥៩ ៩៧៥
 40. »

  គុយទាវទូក យាយតា
  ភូមិបន្ទាយមានឫទ្ធិ ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៩ ៥៦០ ៤៣៥
 41. »

  ង៉ូវ ម៉េង​ លក់បង្គងអាំង ម្ហូបកម្មង់គ្រឿងក្លែម និងភេសជ្ជៈ
  Krong Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០៨៩ ៥៦០ ៧០៧
 42. »

  ចាប់ ម៉េង​ គោដុត
  Phum Pir, Sangkat Kampong Svay, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៦៥៦ ៤៣៣
 43. »

  ចែ ធីណៃ លក់បាយ ស៊ុប កាហ្វេ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិតាអុងកើត ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៧ ៤១៤ ៣២៤
 44. »

  ចែ ស្រី លក់បាយ គុយទាវ កាហ្វេ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩២ ៥៦៥ ៨៤៦
  មើល​ផែនទី
 45. »

  ចៃ ជីលី លក់បាយ និងភេសជ្ជៈ
  ភូមិស្ទឹង ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 46. »

  ជំនោរសែសិន
  Kbal Spean Village, Sangkat Preah Ponlea, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០៣១ ៦៦៦ ៦៦៦៣
 47. »

  បុប្ផា ទិព្វ លក់បង្អែម និងទទួលធ្វើម្ហូបការ
  ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៧១៣ ០៥២
  មើល​ផែនទី
 48. »

  ផ្ទះសំណាក់ គង់ ស្រៀង
  Phum Bei, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១០ ៣១៦ ៦០៦
 49. »

  ផ្ទះសំណាក់ ផ្កាយព្រឹក (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ភូមិក្បាលកោះ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧៨ ២៤០ ២០២
 50. »

  ផ្ទះសំណាក់រតន:មានជ័យ
  Kampong Svay Village, Kampong Svay, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៧០៣ ០៧១
 51. »

  ផ្ទះសំណាក់រស្មីមនោរម្យ
  Banteay Meanchey
  ០៧៧ ២១៨ ១១១
 52. »

  ភោជនីដ្ឋាន ម៉ីជូ អេនឆាយ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិអណ្តូងខ្លុង ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៧ ៧២៧ ៤១៩៨
  មើល​ផែនទី
 53. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ជា ពៅ
  ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៧ ៨៣៩ ៧៨៨
  មើល​ផែនទី
 54. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ូ សោភ័ណ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ២៧ មេសា ២០២០)
  ភូមិសូភី សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧០ ៥០៥ ០៧៤
  មើល​ផែនទី
 55. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ផ្កាយព្រឹក
  ភូមិព្រះហូត ឃុំអូរអំបិល ស្រុកសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១០ ៩៧៩ ៨៩៣
  មើល​ផែនទី
 56. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ផ្ទះបុរាណ
  Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១២ ៧៩០ ១៨៨
 57. »

  ភោជនីយដ្ឋាន សាច់អាំង ក្បាលស្ពានខ្ពស់
  Sala Daeng, Ruessei Kraok, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
  ០៩៦ ៤៤៤ ២៨១៩
 58. »

  ភោជនីយដ្ឋាន សាច់អាំង ក្បាលស្ពានខ្ពស់
  ភូមិសាលាដែង ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧១ ៦៥៦ ៧៦៨៩
  មើល​ផែនទី
 59. »

  ភោជនីយដ្ឋាន សាច់អាំង ជួបមិត្ត១៦៨ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៩ ៥០៥ ០៧៧
  មើល​ផែនទី
 60. »

  ភោជនីយដ្ឋានផ្ទះបុរាណ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិ៣ សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៧៩០ ១៨៨
  មើល​ផែនទី
 61. »

  ភោជនីយដ្ឋានស្រីលក្ខណ៍
  ភូមិចំការតាដោក ឃុំឬស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៣ ២៥៥ ៧៥៨
  មើល​ផែនទី
 62. »

  មីហិរ ដារីកា
  Chamkar Ta Daok Village, Ruessei Kraok Commune, Mongkol Borei District, Banteay Meanchey Province
  ០៧៧ ៨៨៨ ៨២៧
 63. »

  ម៉ាឡា កាហ្វេ
  ភូមិស្ទឹង ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៩ ៧០៥ ០៧៣
 64. »

  ម៉ាឡា កាហ្វេ
  56 A, Stueng, Roluos, Svay Chek, Banteay Meanchey
  ០៩៩ ៦៧៦ ៥៨៦
 65. »

  ម៉ាឡា កាហ្វេ
  56 A, Stueng, Roluos, Svay Chek, Banteay Meanchey
  ០៨៩ ៥៤៩ ៩៦៨
 66. »

  ម្លប់ស្នាយ Classic
  ភូមិកំពង់ស្វាយ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៥ ៥០៨ ៦០៦
 67. »

  ម្លប់ស្បូវគោដុត
  Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០៧៧ ៧៧៦ ៦៣៨
 68. »

  លឹមហួនលក់បបរមាន់
  Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៨៨ ៤៤៤ ៦៩៣៥
 69. »

  វឿន លក់គុយទាវ និងភេសជ្ជៈ
  Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០៩២ ៩៤៣ ៣៣៩
 70. »

  សណ្ឋាគារ សុង​ ដារ៉ា
  ភូមិក្បាលស្ពាន២ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៩៨៩ ៧៩៧
 71. »

  សណ្ឋាគារ ហ៊ួរ លីណា
  ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិគីឡូម៉ែតលេខ៤ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៣ ៥៥៧ ៧២២
 72. »

  សុផាន់កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិជំទាវ ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៦ ២៨២ ១២១៦
  មើល​ផែនទី
 73. »

  ហាក់ លី
  Kampong Svay, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៥៧៦ ០៧១
 74. »

  ហាងកូនម៉ាក់
  Krong Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៤៩១ ១១១
 75. »

  ហាងលក់ សាច់អាំង និង​ បុកល្ហុង ភុំ សុខុម
  ភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធ ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៧ ៤០៨ ៧៧១៩
 76. »

  ហាងលក់គុយទាវ ស្រេង គឹមស្រ៊ី
  Kandaol Village, Ou Sralau Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
  ០៩៧ ៦០១ ២៩៨៨
 77. »

  ហាងលក់បាយ និងកុយទាវ រ៉ាម៉ា
  Poipet, Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០១២ ៧៦០ ៧១៦
 78. »

  ហាងលក់បាយ និងភេសជ្ជៈ ម៉ែ ឈុនហេង
  Krong Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០៦៧ ៩៩២ ២៧៧
 79. »

  ហាងលក់បាយ និងម្ហូប មុត សោភ័ណ
  ភូមិថ្នល់បំបែក ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៦ ៦៧៦ ៧៥៦៣
 80. »

  អាហារដ្ឋាន ភីហ្វាយ
  ភូមិគោកស្វាយ ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៥ ៥០៨ ៦០៦
  មើល​ផែនទី
 81. »

  អាហារដ្ឋាន ម៉ារ៉ាវី (លក់មីហិរ នំខេក និងការហ្វេធម្មជាតិ) (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិផ្សារថ្មី ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៧ ៨២១ ២២២៧
 82. »

  អាហារដ្ឋាន លាភ​ លីម៉ី
  ភូមិ​ត្រពាំងសំរោង ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧៧ ២០៤ ៦០៤
 83. »

  អាហារដ្ឋាន ស៊ី រៀម (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិគំរូ ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៨ ២០០ ២២២៤
  មើល​ផែនទី
 84. »

  អាហារដ្ឋាន ស្រីតូចមានលាភ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិកសិណ ឃុំថ្មពួក ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧១ ៧៧៧ ៨០០០
  មើល​ផែនទី
 85. »

  អាហារដ្ឋាន អារ៉េណា ភីស្សា (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិតារាងបាល់ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 86. »

  អាហារដ្ឋាន អ៊ីញ៉ាញ់
  Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០១៧ ៨៦៥ ៦៨១
 87. »

  អាហារដ្ឋានផ្កាក្រដាស
  ភូមិគំរូ ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧១ ៩៨៤ ៧៨៥២
  មើល​ផែនទី
 88. »

  អ៊ីហ្គិច លក់បាយ និងកាហ្វេ
  Krong Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០៧៧ ៥១១ ២២៥
ខេត្តបាត់ដំបង (១៣៣)
 1. »

  70 COFFEE
  Tuol Ta Ek, Tuol Ta Ek, Battambang
  ០៨៧ ៩២៦ ៣៦២
 2. »

  A IM MOTH STOENG
  Kompong Krobey Village, Svaypor Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០៧០ ៥១៥ ១១៥
  មើល​ផែនទី
 3. »

  A MAO 99
  Preaek Preah Sdach Village, Sangkat Preaek Preah Sdach, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៧ ៧១៨ ០៣៣៣
 4. »

  ANCHOR TOWN I
  Voat Kor, Voat Kor, Battambang, Battambang Province
  ០៧០ ៨៨៨ ៨២១
 5. »

  ANGKOR COMFORT HOTEL
  Kammeakkar, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៨៩ ៤៤៤ ៥៥៥
 6. »

  ANLONG VIL KUY TEAV COFFEE
  Anlong Vil Village, Anlong Vil Commune, Sangkae District, Battambang Province
  ០៩៦ ៩១៦ ៦៩៦៩
 7. »

  ASIA HOTEL
  St. 3, Preak Mohatep Village, Svaypor Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០១៧ ៥៤៥ ៤៥៥
  មើល​ផែនទី
 8. »

  BABAR PHEK BATTAMBANG
  Battambang Province, Krong Battambang, Sangkat Ou Char, Phum Ang
  ០៩៣ ៦៩២ ១៦៨
 9. »

  BATTAMBANG BBQ AND BUFFET
  Rumchek Buon, Rotanak, Battambang, Battambang Province
  ០៩៦ ៣០៣ ៣៨៣៣
 10. »

  BATTAMBANG BBQ AND BUFFET
  Romchek Village, Ratanak Commune, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៦ ៣០៣ ៣៨៣៣
  មើល​ផែនទី
 11. »

  BATTAMBANG PORRIDGE
  Kampong Krabei Village, Svaypor Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០៨១ ៦៦៦ ៦៣០
  មើល​ផែនទី
 12. »

  BEE MART (BATTAMBANG)
  ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១២ ៦៦៨ ៨៦៩
  មើល​ផែនទី
 13. »

  BLUE DIAMOND GUESTHOUSE
  Voat Rumduol Village, Sangkat Chamkar Samraong, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៩៤១ ១៣៩
 14. »

  BOPHA CHREYKAONG
  Chrey Kaong, Sla Kaet, Battambang, Battambang Province
  ០៨៨ ៤៩១ ៦៩៦៩
 15. »

  BOUNTITH SOMALY RESTAURRENT
  Kompong Sompou Village, Samrong Knong Commune, Ek Phnom District, Battambang Province
  ០១០ ៤២៨ ៨០៣
  មើល​ផែនទី
 16. »

  BROS LA RESTAURANT
  O Nhor, Boeng Pring, Thmorkul, Battambang
  ០៨៨ ២៣៤ ១៦៧៦
  មើល​ផែនទី
 17. »

  CAFE AMAZON
  Preaek Moha Tep Village, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៧០ ៨៩០ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 18. »

  CAFE POST AND TELECOMMUNICATION
  Phum Kammeakkar, Sangkat Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៩៣ ៥៣២ ១៥៨
 19. »

  CHA BUZZ
  #614, Group 13, Rumchek 4 Village, Rattanak Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០១២ ៦០៦ ០១៦
  មើល​ផែនទី
 20. »

  CHAO YINHHA
  #252, Group 05, Kasekam Villeng, Tapung Commune, Thmorkoul District, Battambang Province
  ០៨៦ ៦៦៦ ៦៦២
  មើល​ផែនទី
 21. »

  CHHAN SINA
  #201, Group 16, Thmorkoul Tbong Village, Tapaung Commune, Thmorkoul District, Battambang Province
  ០១២ ៥៣៥ ៤៤៤
  មើល​ផែនទី
 22. »

  CHOUR KHOUR RESTAURANT
  Chamkar Samraong Pir, Chamkar Samraong, Battambang, Battambang Province
  ០១៧ ៧១៩ ១១៩
 23. »

  CHUOB KNEA 168
  Vaot Ta Muem Village, Ou Dambang 1 Commune, Sangkea District, Battambang Province
  ០៧៧ ៤៤៤ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 24. »

  COFFEE REAKSMEY PHSALEU
  Phum Kammeakkar, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១៥ ២០៥ ៥៦៦
 25. »

  COFFEE TODAY
  Preaek Preah Sdach, Preaek Preah Sdach, Battambang, Battambang Province
  ០៩៨ ៨៨៨ ៥៤៦
 26. »

  COFFEE TODAY
  St. 5, Preaek Moha Tep, Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៣៦៥ ៥៥១
 27. »

  DUBAI
  Phum Rumchek Buon, Sangkat Rotanak, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១៥ ២២៥ ២៨៨
 28. »

  EMERALD BB HOTEL
  Rumchek Buon, Rotanak, Battambang, Battambang Province
  ០៩៦ ៤៤៣ ៦៦៦៦
 29. »

  FRESH COFFEE AND DONUT
  Chreykoung Village, Slaket Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០៦៩ ២៦២ ៦១៣
  មើល​ផែនទី
 30. »

  KHMER NOODLE SHOP
  Kammeakkar Village, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៧ ៦៦៦ ៤៨៤៨
 31. »

  KIM CHHY RESTAURANT
  Kompong Krabei Village, Svay Por Commune, Battambang District, Battambang Province
  ០៦៩ ៦៩៣ ៤៣៤
  មើល​ផែនទី
 32. »

  KIMLEANG FAST FOOD RESTAURANT
  Preaek Ta Chraeng Village, Preaek Norint Commune, Aek Phnum District, Battambang Province
  ០៦៨ ៤៨៧ ៦៦៨
 33. »

  KOLAB OTAKAM RESTAURANT
  Phum Ou Ta Kam Bei, Sangkat Tuol Ta Aek, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៦៨ ៦៨៤ ៥៦៧
 34. »

  LONG MENG RESTAURANT
  Odaleu Village, Boeungrang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០៨៧ ៤៨៨ ១៧១
  មើល​ផែនទី
 35. »

  LUCH KHEA RESTAURANT
  St. 59 B, Ou Kokir Village, Ou Da Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០៩៧ ៣៧៧ ៨៤៧៥
  មើល​ផែនទី
 36. »

  LUCKY GUEST HOUST
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៩២ ៨៨៨ ៨៦០
 37. »

  LUCKY GUEST HOUST
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៩២ ៨៨៨ ៨៦០
 38. »

  LY LY RESTAURANT
  O Anluok Village, Tasen Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០៩៧ ២២៤ ៤២២៣
  មើល​ផែនទី
 39. »

  LY MENG HOTEL
  Preaek Preah Sdach, Battambang, Battambang
  ០១១ ៥២០ ៥៨២
 40. »

  MAKARA COFFEE
  Sla Kaet, Sla Kaet, Battambang, Battambang
  ០៧៧ ៤៣៥ ១៤៥
 41. »

  MANGO FARM WATERFALL RESORT
  Srae Sdau Village, Mean Chey Commune, Samlout District, Battambang Province
  ០៩៣ ៣៣៥ ២២៨
 42. »

  MF COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ២ មករា ២០២០)
  ភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦៤២៣
 43. »

  MONDUL 5 COFFEE
  Preaek Ta Tan Village, Sangkat Preaek Preah Sdach, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១៧ ៩១៦ ៥៨៨
 44. »

  MY COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ៥ មេសា ២០២០)
  ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១២ ៥៦៦ ៣៨០
 45. »

  NARY SHOP
  Phum Rumchek Buon, Sangkat Rotanak, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨៧ ៨១៨ ១៧៨
 46. »

  NOODLE SOUP
  Phum Chamkar Samraong Muoy, Sangkat Chamkar Samraong, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨៦ ៧១១ ២៩២
 47. »

  PA KMEK RESTAURANT
  Kammeakkar Village, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៧២០ ៧០០
 48. »

  PARLANT CAFE
  Phum Rumchek Buon, Sangkat Rotanak, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៣ ៤៣២ ៣០៤
 49. »

  PETIT CAFE
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១០ ៩២៩ ០០៧
 50. »

  PHTAS INTHANO RESTAURANT
  St.59 B, Ou Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០១២ ៤៨០ ០៤៨
 51. »

  PHTAS INTHANO RESTAURANT
  Odarleu, Boengreang, Kamrieng, Battambang Province
  ០៩២ ២២២ ២៩៣
  មើល​ផែនទី
 52. »

  PHUM ANG RESTAURENT
  Phum Ang, Sangkat Ou Char, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨៧ ៦២៦ ៨៤៤
 53. »

  PICHET SRE 100
  Chrey Kaong, Sla Kaet, Battambang, Battambang
  ០១៧ ៣៤១ ២៨៣
 54. »

  PICHET SRE 100
  Chrey Korng Village, Sangkat Sla Ket, Battambang Province
  ០១៧ ៣៤១ ២៨៣
  មើល​ផែនទី
 55. »

  PISETH THEARVY RESTAURANT
  Rumchek Buon, Rotanak, Battambang, Battambang Province
  ០១៧ ៣២៣ ៥៥០
 56. »

  PRESIDENT HOTEL
  Rumchek Buon, Rotanak, Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៨២៧ ៤៨២
 57. »

  PTES NEAK KROU
  Chrey Kaong, Sla Kaet, Battambang, Battambang
  ០១២ ៤២៣ ៤៩៦
 58. »

  RAMCHANG GUEST HOUSE
  Samraong Knong, Aek Phnum, Battambang
  ០១៥ ៥៩៨ ៧៦៨
 59. »

  RAMCHANG GUEST HOUSE
  Ou Char, Battambang, Battambang
  ០១៥ ៥៩៨ ៧៦៨
 60. »

  RAMCHANG GUESTHOUSE
  Kampong Sambuor Village, Samraong Knong Commune, Aek Phnum District, Battambang Province
  ០១៥ ៥៩៨ ៧៦៨
 61. »

  RESTAURANT PHNUM BANAN
  Banan Village, Kantueu Pir Commune, Banan District, Battambang Province
  ០៨១២៦១០៨៦
 62. »

  ROMCHANG GUEST HOUSE
  Ang, Ou Char, Battambang, Battambang
  ០១៥ ៥៩៨ ៧៦៨
 63. »

  SACH ANG 2 THNOU
  Battambang Province, Krong Battambang, Sangkat Svay Pao, Phum Kampong Krabei
  ០១២ ២៤៦ ៩៩៩
 64. »

  SEA FOOD RESTAURANT
  Phum La Edth, Sangkat Preaek Preah Sdach, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩២ ២៧៣ ៧៤៦
 65. »

  SEL LEAKSMEY RESTAURANT
  Odarleu, Boengreang, Kamrieng, Battambang
  ០៩៨ ៧៥៧ ៤៧១
  មើល​ផែនទី
 66. »

  SENG HOUT HOTEL
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៩២ ៥៣០ ២៩៣
 67. »

  SORPHORN RESTAURANT
  Ou Char Village, Sangkat Ou Char, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៣ ៣១៣ ១៥០
 68. »

  SOVANN PHUM HOTEL
  Rotanak, Battambang, Battambang
  ០៧៧ ៩៩៣ ២៧៧
 69. »

  SRA PTEL PHKA SLA
  Phka Sla, Chamkar Samraong, Battambang, Battambang
  ០១៧ ៣៨៨ ១០៨
 70. »

  TAUCH AN DET 168
  Kampong Chaeng Village, Bay Damram Commune, Banan District, Battambang Province
  ០៩២ ១៩៣ ៥៩៧
 71. »

  TAVAN DENG COFFEE
  Phum Tuol Ta Aek, Sangkat Tuol Ta Aek, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨៦ ២៨៧ ៧៧៣
 72. »

  THE KITCHEN
  N1, Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៩៦ ២២០ ០០០៤
 73. »

  THE SANCTUARY VILLA
  Chrey Kaong, Sla Kaet, Battambang, Battambang
  ០១២ ២២៦ ៥០៥
 74. »

  TOR 2 RESTAURANT
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៩៨ ៧០០ ៥៥៥
 75. »

  TUOL TA AEK RESTAURANT
  Tuol Ta Aek, Tuol Ta Aek, Battambang, Battambang Province
  ០៨៧ ២២២ ២២៤
 76. »

  VAN SAVONG RESTAURANT
  Po1 Village, Kear Commune, Moung Ruessei District, Battabang Province
  ០៣១ ២៣១ ៥១៥១
 77. »

  VANG NIMOL
  #06, Group 01, Tumneab Village, Tameun Commune, Thmorkoul District, Battambang Province
  ០១០ ៥៤៥ ៦៤៥
  មើល​ផែនទី
 78. »

  VANNE HOTEL
  Romchek 4, Rattanak, Battambang, Battambang
  ០៧៧ ៣៦០ ១៧៧
 79. »

  VILLA SANGKER GUEST HOUSE
  Rumchek Buon, Rotanak, Battambang, Battambang
  ០៩៧ ៧៦៤ ០០១៧
 80. »

  YEAN YEAN
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៦៧១ ៧៩៥
 81. »

  កាហ្វេ តាមផ្លូវ
  Chrey Kaong, Sla Kaet, Battambang, Battambang
  ០១៥ ៥៥៣ ៥៥៧
 82. »

  ចែសុខខេងកាហ្វេ
  Banang, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០១២ ៨៥៤ ៦៣៧
 83. »

  ចែហូ លក់បាយ
  អូរទន្ទឹម តាសាញ សំឡូត បាត់ដំបង
  ០៩៦ ៦៦៦ ១៦៣៩
 84. »

  ជំនោរ អូរអណ្តូង
  Chea Montrei Village, Traeng Commune, Rotanak Mondol District, Battambang Province
  ០៨៦ ៤៩៧ ៣៧៣
 85. »

  ដានី មីឆា
  Sek Sak, Phlov Meas, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៧៧ ៧៩០ ៨១៩
 86. »

  តូបអ្នកគ្រូ សោភា
  Banang, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៣១ ២២២ ៦៤០០
 87. »

  តៅហ៊ូអាំង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៣ ៩២៩ ២២២
 88. »

  ប្លេនតេសកាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ភូមិវត្តលៀប សង្កាត់ចំការសំរោង ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១១ ៧៨៨ ៥៨៣
  មើល​ផែនទី
 89. »

  ផ្ទះសំណាក់ ផ្ទះតូច
  Phlov Meas, Rotanak Mondol, Battambang
  ០១២ ៣៣២ ១៣០
 90. »

  ផ្ទះសំណាក់ពន្លឺច័ន្ទ
  Doung, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០៩២ ៧៤៣ ៨៨៤
 91. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ផល ស៊ីនួន
  ភូមិសួសអី ឃុំពានឯក ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩២ ៩៩៨ ៤៨៥
  មើល​ផែនទី
 92. »

  មី គាវ ទាខ្វៃ
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៨៩ ៨៦៦ ៦៦៤
 93. »

  មី គាវ ទាខ្វៃ
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៧០ ៨៨៨ ៨២៨
 94. »

  មីហិរ៧កំរិត គីមម៉ូ
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៤១៣ ០៦១
 95. »

  មីហិរ៧កំរិត គីមម៉ូ
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៤១៣ ០៦១
 96. »

  មូក្រាក់ថាក់ ទំនប់ចិន
  #57 B, Sek Sak, Phlov Meas, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៨៨ ៤៥០ ២២៣៤
 97. »

  យាត យៀង
  ផ្ទះលេខ១២១ ក្រុមទី០៨ ភូមិជីប៉ាង ឃុំផ្លូវមាស ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៨៨ ៥៥១ ៣៩១៨
 98. »

  លី ហ៊ូវ លក់កាហ្វេ
  Ou Da Leu Village, Boeng Reang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០៩២ ២១០ ២៥០
  មើល​ផែនទី
 99. »

  សណ្ឋាគារ ហ្គោលឌិនហៀល
  Boeng Reang, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០៨១ ៨៨៦ ៩៨៦
  មើល​ផែនទី
 100. »

  សាន សៀងលី
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៦៩ ៩៦១ ៩១៨
 101. »

  សាន សៀងលី
  រតនមណ្ឌល បាត់ដំបង
  ០៦៩ ៩៦១ ៩១៨
 102. »

  សុគន្ធ ពន្លឺកញ្ចុះ ៤
  Odarleu, Boengreang, Kamrieng, Battambang
  ០១២ ៦៨៩ ១៦០
  មើល​ផែនទី
 103. »

  សោភា មីហឹរ
  Phlov Meas, Phlov Meas, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៦ ៦៧៦ ៧៤០៧
 104. »

  សំណាងភក្រ្តា
  #57, Banang, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៦ ២៤០ ២៨៣៩
 105. »

  ស៊ីវឈីញលក់បាយម្ហូប
  St.57, Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៦ ៣៥៥ ៣៦៦៣
 106. »

  ស្កាយ ផាលេស
  Tuol Ta Aek, Tuol Ta Aek, Battambang, Battambang
  ០៩៧ ៥២២ ៥២២៨
 107. »

  ស្កាយ ផាលេស
  Tuol Ta Aek, Tuol Ta Aek, Battambang, Battambang
  ០៩៧ ៥២២ ៥២២៨
 108. »

  ហាង ដើមឬស្សី
  Kbal Kmoch Village, Chrey Commune, Tmorkol District, Battambang Province
  ០១១ ៣៨០ ៧០៧
  មើល​ផែនទី
 109. »

  ហាង ស៊ុប ប្រកប
  Nhom Kreab Village, Prek Preassdach Commune, Battambang District, Battambang Province
  ០៨៦ ៤៧៩ ៩៩៩
  មើល​ផែនទី
 110. »

  ហាង អិល អឹម កាហ្វេ
  ភូមិអូរដាលើ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧០ ៥៩៩ ៧៧១
  មើល​ផែនទី
 111. »

  ហាប់ ហួរ កាហ្វេរ
  O Takom 1 Village, Toul Taek Commune, Battambang District, Battambang Province
  ០១២ ៤៣៥ ០៥៥
  មើល​ផែនទី
 112. »

  ហឿ លីហួ
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៨៥ ៦៨៧ ១៤០
 113. »

  ហេងហេង 99
  Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩២ ៤៤៤ ៤២២
 114. »

  អាហារដ្ឋាន ចាន់ថនរដ្ឋា (ស៊ាង)
  #166, Banan Village, Kantueu Pir Commune, Banan District, Battambang Province
  ០១៦ ៦២៦ ២៦៤
 115. »

  អាហារដ្ឋាន ចំណតទូក (បញ្ចុះតម្លៃ ១២%)
  ផ្លូវលេខ១ ភូមិ២០ឧសភា សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៨៦ ៨១៨ ០៨៦
  មើល​ផែនទី
 116. »

  អាហារដ្ឋាន ជំនោរជើងភ្នំ
  ភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៨ ៥២៥ ២៤៤
 117. »

  អាហារដ្ឋាន ជំនោអូរអណ្តូង និងផ្ទះសំណាក់
  Chea Montrei, Traeng, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៨៦ ៤៩៧ ៣៧៣
 118. »

  អាហារដ្ឋាន តែ តៃលី
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៨៩ ៩៩៩ ៩២០
 119. »

  អាហារដ្ឋាន ប៉ារីស (បញ្ចុះតម្លៃ ២% រហូតដល់ ២០ កញ្ញា ២០១៩)
  ភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩២ ៥៧៤ ៣០០
  មើល​ផែនទី
 120. »

  អាហារដ្ឋាន មហាលាភ
  អូរដាលើ បឹងរាំង កំរៀង បាត់ដំបង
  ០៧៦ ៦៦៦ ៥៧៣១
  មើល​ផែនទី
 121. »

  អាហារដ្ឋាន យាយតា
  Toultaek Village, Sangkat Toul Taek, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៣៩១ ០៥៥
  មើល​ផែនទី
 122. »

  អាហារដ្ឋាន រ៉េត លីការ
  #142, Group7, Kampang Kaeut Village, Kantueu Pir Commune, Banan District, Battambang Province
  ០៧១ ៣០១ ៨៨៦៦
 123. »

  អាហារដ្ឋាន សាន សៀងលី
  57, Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០១២ ២៩៨ ៦៣៣
 124. »

  អាហារដ្ឋាន សុភា ២
  ភូមិត្រពាំងព្រលិត ឃុំសន្តិភាព ស្រុក​សំពៅលូន​ ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧០ ៩៩០ ១១១ / ០៨៩ ៧៧៤ ៤៤៧ / ០៨៨ ៥០២ ០០៤
 125. »

  អាហារដ្ឋាន សូត្រ ចន្ថា
  Sdau Village, Sdau Commune, Rotanak Mondol District, Battambang Province
  ០៨៩ ៥០៨ ០៥០
 126. »

  អាហារដ្ឋាន ស៊ុគីស៊ុប​
  Baribour, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩២ ៦៨៤ ៣៦៩
 127. »

  អាហារដ្ឋាន ស្រីអូន
  #57 B, Chi Pang, Phlov Meas, Rotanak Mondol, Battambang
  ០១២ ៦៧៧ ១២០
 128. »

  អាហារដ្ឋាន ហូយ តារា មនោរម្យ
  #57, Battambang Province, Rotanak Mondol District, Sdau Commune, Banang Village,
  ០៩៦ ៩៤៨ ៨៨៥៦
 129. »

  អាហារដ្ឋាន អង្គរជាយដែន
  Ou Krouch Village, Boeng Reang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០៦៨ ៥៦៩ ០២០
 130. »

  អាហារដ្ឋាន អ៊ីម៉ាប់
  Badak Cheung, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៨ ៥២១ ៦១១
 131. »

  អាហារដ្ឋានបុប្ផាបាណន់២៧
  Banan Village, Kantueu Pir Commune, Banan District, Battambang Province
  ០៩៧ ៤១៨ ៨៦២៧
 132. »

  អាហារដ្ឋានមនោរម្យជើងភ្នំបាណន់
  Kantueu Pir, Banan, Battambang
  ០១៧ ៥៤៤ ៣៩៧
 133. »

  អាហារដ្ឋានមនោរម្យជើងភ្នំបាណន់ (ហេង សៀងភុត)
  Banan Village, Kantueu Pir Commune, Banan District, Battambang Province
  ០៦៩ ៣៧៣ ៤២២
ខេត្តប៉ៃលិន (២៩)
 1. »

  BAMBOO RESTAURANT
  Chamkar Kaphe Village, Sangkat Tuol Lvea, Krong Pailin, Pailin Province
  ០១១ ៩២៤ ៧០៧
 2. »

  BAMBOO RESTURANT
  Chamkar Kaphe, Tuol Lvea, Pailin, Pailin
  ០១១ ៩២៤ ៧០៧
 3. »

  CHAO CHET II RESTAURANT
  Outa Brang, Pailin
  ០៧១ ២២២ ២៤៥៩
 4. »

  CHEA PAILIN RESTAURANT
  Wat Village, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០៨៨ ៩៧៥ ៧៣៤៤
 5. »

  CHOMNOR PHNOM YAT RESTAURANT
  Outa Brang, Pailin
  ០៧១ ៩៦៩ ៥៦៦៦
 6. »

  MONG MAKARASEPT RESTAURANT
  Borden Neav, Pailin
  ០៩៨ ៧៤៧ ៤៦៧
 7. »

  កាហ្វេ កុងសែ
  Ou Ta Prang, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៦៩ ២៧៦ ២៥៩
 8. »

  កាហ្វេ កុងសែ
  Ou Ta Prang, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៦៩ ២៧៦ ២៥៩
 9. »

  គឹម លន លក់បាយ គុយ​ទាវ កាហ្វេ ភ្នំយ៉ាត
  Voat, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៩៦ ៤៥៩ ៦៧៦៧
 10. »

  គឹមឡាង លក់បាយម្ហូប
  ភូមិវត្ត ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន
  ០៩៧ ២៧០ ២០២០
 11. »

  ប៊ីលីហ្សា លក់ស៊ុបពងទាកូនបាត់ដំបង
  Pahi Khang Tboung, Pailin
  ០១២ ២៧៣ ៩២៥
 12. »

  ផ្ទះសំណាក់ត្បូងទទឹម
  157, Ou Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
  ០១២ ២០៨ ០១៥
 13. »

  ផ្ទះសំណាក់ត្បូងទទឹម
  157, Ou Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
  ០១២ ២០៨ ០១៥
 14. »

  ផ្ទះអ្នកប៉ៃលិន​ លក់ស៊ុប
  Pahi Khang Tboung, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៩៣ ៦១៦ ០៥៩
 15. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ចៅ ចិត្ត
  ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  ០៩៧ ៧៤០ ៦៣៩៩
  មើល​ផែនទី
 16. »

  មានរិទ្ធ លក់បាយ គុយទាវ​ និង​កាហ្វេ ក្រោយពេទ្យ
  Phum Voat, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០៧០ ២២៦ ៣៤៩
 17. »

  រតនាបញ្ញា បបរមាន់
  Ou Chra Kaeut, Tuol Lvea, Pailin, Pailin Province
  ០៩៧ ៤៧១ ១៤១៤
 18. »

  រមណីយដ្ឋាន​​ រហាត់ទឹក
  Suon Ampov Lech, Pailin, Pailin, Pailin Province
  ០៧១ ៨៦៦ ៦១៦១
 19. »

  រស្មីគោដុត
  Badin Niev Village, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០៩៧ ៨៨៧ ៣១៣២
 20. »

  រាត្រីស្រាក្រឡុក
  Phum Phsar Prum, Stueng Kach, Sala Krau, Pailin Province
  ០៦៩ ៧០៩ ៧៨៩
 21. »

  រ៉េត កាហ្វេអូរច្រា
  Ou Chra Kandal, Tuol Lvea, Pailin, Pailin Province
  ០៩៦ ៥៣៥ ៣២២៣
 22. »

  លុច្យ សាច់អាំង-កាហ្វេ
  ភូមិវត្ត សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  ០៧៧ ៨៣៣ ២២៨
  មើល​ផែនទី
 23. »

  សណ្ឋាគារ ប៉ៃលិន ស៊ី ធី និង ភោជនីយដ្ឋាន
  Phum Ou Ta Puk Leu, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០១២ ៤៤៤ ២៦៣
 24. »

  សណ្ឋាគារ មាស​ សោភា
  Voat, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៨៩ ៩៩៩ ១៧៦
 25. »

  សណ្ឋាគារ មាស​ សោភា
  Voat, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៨៩ ៩៩៩ ១៧៦
 26. »

  សណ្ឋាគារ មាស​ សោភា
  Phum Voat, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០៨៩ ៩៩៩ ១៧៦
 27. »

  អាហាដ្ឋាន សុខ ឡាង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិក្បាលព្រលាន សង្កាត់អូរតាវ៉ៅ ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  ០៧១ ២២២ ២៤៦៦
  មើល​ផែនទី
 28. »

  អាហារដ្ឋាន ម្លប់ស្បូវបឹងបៃតង
  ភូមិអូរឈើក្រំ ឃុំស្នឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន
  ០៩៧ ៦៦៦ ១៧១
 29. »

  អាហារដ្ឋាន លាភ ហេង
  Phum Phsar Prum, Stueng Kach Commune, Sala Krau District, Pailin Province
  ០១២ ៣៦២ ២៣៣
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (៣០)
 1. »

  CHHAN VICHET (MLOB SVAY RESTAURANT)
  National Road No. 5, Osdao Village, Phteah Prey Commune, Pursat Municipality, Pursat Province
  ០១២ ៦៦៦ ២៦២
 2. »

  KEO VANNA RESTAURANT
  Baoh Puoy Village, Leach Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០១១ ៤០៥ ៥០៥
 3. »

  RICE COFFEE RESTAURANT
  Boeng Khnar Village, Boeng Khnar Commune, Bakan District, Pursat Province
  ០១១ ៧៥៨ ៤៤៤
 4. »

  SEVEN LUCK RESTAURANT
  Pursat Province, Krong Pursat, Sangkat Phteas Prey
  ០១៧ ២៩០ ០៩៨
 5. »

  ចែបូរ៉ាលក់បាយ គុយទាវ និង កាហ្វេ
  Ta Lou Village, Ta Lou Commune, Bakan District, Pursat Province
  ០៦៨ ៣៣៩ ៤១៣
 6. »

  ចែល័ក្ខ លក់កាហ្វេ និងគុយទាវ
  ភូមិកោះស្វាយ ឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
 7. »

  បាកាន ស៊ុបគោ
  Trapeang Chong Village, Trapeang Chong Commune, Bakan District, Pursat Province
  ០៩២ ៩៤៩ ០២៧
 8. »

  ផ្ទះសំណាក់ នគរជុំ
  Roleap, Pursat, Pursat
  ០៩២ ៧១៤ ៣៤៥
 9. »

  ផ្ទះសំណាក់ យិនស៊ិនថ្មី
  Phteas Prey, Pursat, Pursat
  ០១២ ៩៧៧ ៤៧៨
 10. »

  ផ្ទះសំណាក់ ៥៩
  Ti Buon Village, Kampong Luong Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៩៧ ៩៣៧ ៦៩៨៣
 11. »

  ផ្ទះសំណាក់ទន្លេមាស
  ភូមិទទឹង ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០១២ ៩៩៤ ៧៣៣
 12. »

  ផ្ទះសំណាក់់់់ប៉ារីស
  ភូមិទួលម្កាក់ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០១២ ៩៥៥ ៧៧៩
 13. »

  ភូមិយើង​ 888
  Pursat Province, Krong Pursat, Sangkat Prey Nhy
  ០៩៦ ២៨៩ ១៨៨៨
 14. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ខ្លាឃ្មុំ
  ភូមិឈើទាលខ្ពស់ ឃុំក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០១៥ ៤១៩ ១៤១
 15. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ជំនោរ ស្ទឹងជ័យ KTV 168
  Tuol Tbaeng Village, Chheu Tom Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៧១ ៨៦៨ ៩៩១១
 16. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ម្លប់ស្វាយ
  Phteas Prey, Pursat, Pursat
  ០១២ ៦២៩ ៧៨៧
 17. »

  សុម្ភស់ គោដុត ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ
  Baoh Puoy Village, Leach Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០៩០ ២៩៥ ៦៤៩
 18. »

  ស៊ុប ៩៩
  ចតុមុខ ដូនពេញ ភ្នំពេញ
  ០៩៧ ២៥៦ ៤៦៤៣
 19. »

  ហាង តេង​ ឃុន លក់ទឹកអំពៅ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិផ្សារ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៨៩ ៨៥៥ ៨៦៨
 20. »

  អាហារដ្ឋាន ក្រវ៉ាញពេញចិត្ត
  Leach, Phnom Kravanh, Pursat
  ០៩៧ ៣០៣ ១៩៧១
 21. »

  អាហារដ្ឋាន ដែង សារ៉េត
  ភូមិកោះស្វាយ ឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៨៨ ៩៦៨ ៩៦៣៥
 22. »

  អាហារដ្ឋាន ម្លប់ស្បូវ
  ភូមិទន្សាយគល់ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៩២ ៦៣៦ ២៦៣
 23. »

  អាហារដ្ឋាន រតនា
  ភូមិកំពង់លើ ឃុំក្បាលត្រា ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៨៨ ៧៧៧ ១២៩៧
 24. »

  អាហារដ្ឋាន លាង ឡៃស៊ីម
  Trapeang Chong, Bakan, Pursat
  ០៩៦ ៣៣១ ៩៧៨៤
 25. »

  អាហារដ្ឋាន វាយោត្រជាក់
  Khnach Romeas Village, Boeng Khnar Commune, Bakan District, Pursat Province
  ០៦៩ ៧៥៥ ៧០៤
 26. »

  អាហារដ្ឋាន សាន់តាណា
  ភូមិសំរោង ឃុំក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៩២ ៥០០ ០៥០
 27. »

  អាហារដ្ឋាន សែនហេង
  Svay Doun Kaev Ti Muoy Village, Svay Doun Kaev Commune, Bakan District, Pursat Province
  ០៧១ ៨២៨ ៧៧៧៧
 28. »

  អាហារដ្ឋាន ស៊ សុខជា
  ភូមិត្រពាំងជង ឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៩៦ ៥៧០ ៥៩០០
 29. »

  អាហារដ្ឋាន កែវព្រិលសំពៅមាស
  Phteas Prey, Pursat, Pursat Province
  ០៧៧ ៤៦៦ ៧៣៧
 30. »

  អាហារដ្ធាន ស្រីពីន
  Pursat Province, Krong Pursat, Sangkat Roleap
  ០៩៣ ៥១៥ ១៤៧
ខេត្តព្រៃវែង (៥២)
 1. »

  ALIBABA COFFEE
  Prey Veng Province, Pea Reang District, Kampong Popil Commune, Kampong Popil Village
  ០៩៦ ៥៩២ ០៣២៣
 2. »

  CHANTHA RASMEY GUESTHOUSE
  Village 2, Songkat Kompong Leave, Krong Prey Veng, Prey Veng Province
  ០១២ ៩១៨ ៩៣៤
 3. »

  CHANTREA RESTAUANT
  Prek Sandek Village, Prek Chong Krann Commune, Sithor Kandal District, Prey Veng Province
  ០១០ ៧៨៩ ៥២៣
 4. »

  DAILY COFFEE SHOP
  Lekh Pram Village, Kampong Leav Commune, Kampong Leav District, Prey Veng Province
  ០៩៧ ៧៧៦ ៧០០០
 5. »

  DEY MEAS RESTAURANT
  Svay Antor 1 Village, Svay Antor Commune, Svay Antor District, Prey Veng Province
  ០៩៦ ៨០១ ១១៧១
 6. »

  FAN COFFEE
  Krasang Tong, Angkor Reach, Preah Sdach, Prey Veng
  ០១៥ ៨១០ ២៦៦
 7. »

  HEANG HENG SHOP
  Beng Village, Anlong Vil Commune, Sang Ke District, Battambang Province
  ០៩២៦៥៩៧៤៧
 8. »

  KTV DA DA
  8a, Kampong Popil, Kampong Popil, Pea Reang, Prey Veng
  ០១២ ៦៩១ ៨២៧
 9. »

  ME KHMEK HENG HENG
  Svay Antor1 Village, Svay Antor Commune, Svay Antor Distirct, Prey Veng Province
  ០១១៨៦៦៦៨៣
 10. »

  MOHASAMBAT RESTAURANT
  Prek Sandek Village, Prek Changkran Commune, Sithor Kandal District, Prey Veng Province
  ០៨៨ ៨៧០ ២៥៦២
 11. »

  MSG-FLY-KTV
  Chy Poch, Me Sang, Prey Veng
  ០៩៩ ៩៩៩ ៥០៨
 12. »

  NAVY GUESTHOUSE
  Village 8, Kampong Leav Commune, Krong Prey Veng, Prey Veng Province
  ០៩៧ ៧៧៣ ៥៩៩៩
  មើល​ផែនទី
 13. »

  RIO CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១១ មិថុនា ២០២០)
  ភូមិ៤ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ៣០៣ ០៥៥៥
  មើល​ផែនទី
 14. »

  SARIK KORDOT RESTAURANT
  8a, Tnaot, Roka, Pea Reang, Prey Veng
  ០៩២ ៥៧៧ ៣៧៧
 15. »

  SAVAN MONGKOL GUESTHOUSE
  Cherng Toek Village, Kanhchriech Commune, Kanhchriech District, Prey Veng Provicer
  ០៩៦ ២៥២ ៦៣៧១
 16. »

  SOK KHEANG FRUIT-JUICE & SNACK
  8a, Snay Pol, Roka, Pea Reang, Prey Veng
  ០១៧ ៦៦៥ ៦០៣
 17. »

  SOPHEAK KIMLY RESTAURANT (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិប្រកៀត ឃុំរកា ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៧ ២២៣ ៩៩៩៦
 18. »

  SOPHEAK MUNGKUL HOTEL
  Village 2, Songkat Kompong Leave, Krong Prey Veng, Prey Veng Province
  ០៩៧ ៧៩៥ ៤៩៧០
 19. »

  SREYNOEUN RESTAURANT
  8a, Snay Pol, Roka, Pea Reang, Prey Veng
  ០១០ ៦០៣ ៩៤៩
 20. »

  TA ORN 4 RESTAURANT
  Phum 1, Prek Khsay Khor Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០៧៧ ៩១២ ៤២៤
 21. »

  TWENTY ONE COFFEE
  1, Pean Wat, Prasat, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០១០ ៦០១ ២២២
 22. »

  គឹម​ សុវណ្ណរស្មី
  Prasat Village, Prasat Commune, Kompong Trabek District, Prey Veng Province
  ០១៦ ៤៣៦ ៧៦៤
 23. »

  ជឹម គឹមជឿន
  ភូមិថ្នល់កែង ឃុំស្មោងខាងជើង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង
  ០៨៨ ៨៨៨ ២០៦០
 24. »

  ជំនោមាត់បឹងហេង ស្រីម៉ៅ
  Preaek Changkran, Sithor Kandal, Prey Veng
  ០៣១ ៦៤៥ ៤៤៤៤
 25. »

  តាសារាយ រីករាយ
  Pou Chentam, Svay Antor, Prey Veng, Prey Veng Province
  ០៧១ ២៩៦ ៩០០៩
 26. »

  នួន វុទ្ធី
  ភូមិលឹង្គ ឃុំអង្គររាជ្យ ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ២៤៨ ៦១៣៣
 27. »

  ផ្ទះសំណាក់ រីករាយ
  Phum Bei, Preaek Khsay Kha Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០៧៧ ៧៣៧ ៥០៥
 28. »

  ផ្ទះសំណាក់ រំចង់
  Phum Pram, Preaek Khsay Kha Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០១១ ៩០៥ ៥៧៣
 29. »

  ផ្ទះសំណាក់ រំចង់
  Phum Pram, Preaek Khsay Kha, Peam Ro, Prey Veng
  ០៦១ ៦១៥ ៦៦៨
 30. »

  ផ្ទះសំណាក់ លីវៃយ៍សិន
  ភូមិ១ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១១ ៧០១ ៧១៧
 31. »

  ផ្ទះសំណាក់ សុវណ្ណមង្គល និង បងនិតកាហ្វេ
  Cheung Tuek, Kanhchriech, Kanhchriech, Prey Veng
  ០៩៦ ២៥២ ៦៣៧១
 32. »

  ផ្ទះសំណាក់ ហេងហេង
  Phum Muoy, Preaek Khsay Kha Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០១៧ ៤៧៥ ៥៦៥
 33. »

  ផ្ទះសំណាក់រស្មីបឹងឈូក
  Krang K'ok, Kampong Soeng, Preah Sdach, Prey Veng
  ០៩៨ ៣៦៣ ៤០២
 34. »

  ផ្ទះសំណាក់សារ៉ុម (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ២៩ ឧសភា ២០២០)
  ភូមិស្ទឹងស្លូត ឃុំអ្នកលឿង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ៨៣៤ ៨៦៣៤
 35. »

  ព្រុំ ស្រីម៉ិញ
  ភូមិដុនទុង ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ៧៤៣ ៤៦៦៥
 36. »

  ភោជនីយដ្ឋាន បង ម៉ាប់
  ភូមិ១ ឃុំព្រែកខ្សាយ "ខ" ស្រុកពាមរក៍, ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ៧១១ ១៧៤៧
 37. »

  មណ្ឌលកំសាន្ត អមតៈ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ២៩ ឧសភា ២០២០)
  ភូមិ៤ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១២ ៥២៦ ៤៥២
 38. »

  មាន ខេង ១៦៨
  Phum Pir, Preaek Khsay Kha Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០៩៧ ៧៤៧ ៧៩១៨
 39. »

  មីហឹល Seoul ៧យ៉ាង
  Kampong Leav, Prey Veng, Prey Veng
  ០៧០ ៧៨៨ ៩៧៨
 40. »

  លក់សាច់គោអាំងទឹកប្រហុកងៀតគោនិងភេជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Prey Tueng, Sithor Kandal, Prey Veng
  ០៩៦ ៣៣៥ ៨៤៧៩
 41. »

  សម្រស់ធម្មជាតិភូមិខ្ញុំ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិកំពង់ត្របែក ឃុំកំពង់ត្របែក ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
  ០៨៨ ៧៤៥ ៨០០០
 42. »

  សុបញ្ញាលក់ស៊ុប
  Preaek Changkran, Sithor Kandal, Prey Veng
  ០៩៦ ២៨៤ ០២៥៥
 43. »

  សុម៉ាលី លក់បាយ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិដូនទុង, ឃុំប្រាសាទ, ស្រុកកំពង់ត្របែក, ខេត្តព្រៃវែង
  ០១៦ ៩៩២ ២៨៤
 44. »

  ឡាយ ស្រីនាង
  ក្រសាំងទង, អង្គររាជ្យ, ព្រះស្តេច, ព្រៃវែង
  ០១០ ៤៤១ ៦០១
 45. »

  អាហារដ្ខាន ហេង ហេង
  11, Kampong Leav, Prey Veng, Prey Veng
  ០៩៧ ៣៣៣ ០០០៥
 46. »

  អាហារដ្ឋាន គីម ឆាយ
  Preaek Khsay Ka, Peam Ro, Prey Veng
  ០៩៧ ៨៨៦ ៥១០៦
 47. »

  អាហារដ្ឋាន គុណឪពុក
  8a, Kampong Popil, Kampong Popil, Pea Reang, Prey Veng
  ០៩៣ ៧៤២ ៤២២
 48. »

  អាហារដ្ឋាន ណូរ៉ា សត្យា សំបូរលាភ
  ភូមិក្រសាំងទង ឃុំអង្គររាជ្យ ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង
  ០៧០ ៩៣៤ ២៥១
 49. »

  អាហារដ្ឋាន សាំងហ៊ី
  Phum Bei, Preaek Khsay Kha Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០១០ ៩២៥ ៦៥៦
 50. »

  អាហារដ្ឋាន ហេង ហេង
  Kampong Leav, Prey Veng, Prey Veng
  ០៩៧ ៣៣៣ ០០០៥
 51. »

  អាហារដ្ឋាន ហេង ហេង
  ភូមិ៨ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
  ០១៥ ៤៥៨ ៩៦៦
  មើល​ផែនទី
 52. »

  អាហារដ្ឋាន ៧មករា
  Lekh Prampir Village, Kampong Leav Commune, Kampong Leav District, Prey Veng Province
  ០៩៦ ៩៥៤ ៧២០១
ខេត្តព្រះវិហារ (១២)
 1. »

  CHAT ENGSY
  Kulen Tboung Village, Kulen Tboung Commune, Kulen District, Preah Vihear Province
  ០៦០ ៦០៧ ០៥២
 2. »

  CITY5 CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១៤ កញ្ញា ២០១៩)
  ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
  ០១២ ៩៦៤ ៦៤៤
 3. »

  HO SAMLOT RESTAUARANT
  Kuleaeng Tboung Village, Kuleaen Tboung Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province
  ០៨៨ ២០២ ០៧៦៦
 4. »

  KAKA RESTAURANT
  Chhaeb Lech Village, Chhaeb Muoy Commune, Chhaeb District, Preah Vihear Province
  ០៨៨ ៧៧៧ ៣៤២៤
 5. »

  LAVI COFFEE
  Sa Em, Choam Khsant, Preah Vihear
  ០១១ ៩៥២ ៦២៦
 6. »

  LY HUOT GUESTHOUSE
  Lor Oet Village, Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០៧៧ ៧៣៧ ១១៦
 7. »

  MAKARA COFFEE
  Phnom Penh
  ០៩៧ ៧២៣ ២១០៨
 8. »

  POK KHIM
  Sa Em, Choam Khsant, Preah Vihear
  ០១១ ៩៩៨ ៨១៣
 9. »

  SELA CHANTREA RESTAURANT
  Samrong Village, Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០៩៩ ៩៨៩ ៨១៨
 10. »

  SOKUNTHEA RESTAURANT
  Ondongpor Village, Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០៩៧ ៦៦៩ ៨៧៦៦
 11. »

  TEA FRANNA
  Sa Em, Choam Khsant, Preah Vihear
  ០១២ ៩៧២ ៧៦៧
 12. »

  ផ្ទះសំណាក់ វិមានស
  ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
  ០៩៥ ៦១៦ ៧១៦
ខេត្តព្រះសីហនុ (២០)
 1. »

  CHHIM SREYMOM
  Phum 2, Sangkat 2, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០៨១ ៦៨៦ ៦៦១
 2. »

  CK CAFE
  Phum 2, Sangkat 3, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០៧០ ៦៩៧ ០០០
 3. »

  GAUGUIN RESORT
  Phum Koh Toch, Koh Rong, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០៨៨ ៦៤៤ ៥៦៧៨
 4. »

  GAUGUIN RESORT
  Phum Koh Toch, Koh Rong, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០៨៨ ៦៤៤ ៥៦៧៨
 5. »

  KOHLANTA RESTAURANT
  Koh Rong, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០៧៨ ៦៧៧ ៥៦៧
 6. »

  KOHLANTA RESTAURANT
  Phum 1, Sangkat 3, Preak Sihanouk Province
  ០៧៨ ៦៧៧ ៥៦៧
 7. »

  MAKARA GUEST HOUSE
  Phum 4, Sangkat Iv, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១២ ៤៩៥ ៨៨៨
 8. »

  MAKARA GUESTHOUSE
  Phum 4, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១២ ៤៩៥ ៨៨៨
 9. »

  MEALY CHENDA GUESTHOUSE
  Phum 2, Sangkat 3, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១២ ៤៨៩ ៣៧៦
 10. »

  MIIYA HOTEL - MIIYATEL INVESTMENT CO., LTD.
  Phum 4, Sangkat Iv, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១៦ ៥២០ ៦៦៦
 11. »

  RAKSMEY MITTAPHEAP
  Phum 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០១៦ ៧៧០ ០៤៨
 12. »

  RALAX GUEST HOUSE
  Phum 3, Sangkat Iii, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១២ ៩៦៦ ៦៦៣
 13. »

  RALAX GUEST HOUSE
  Phum 3, Sangkat 3, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១២ ៩៦៦ ៦៦៣
 14. »

  RESTAURANT & GUESTHOUSE
  Phum Muoy, Ou Treh, Stung Hav, Preah Sihanouk Province
  ០១៥ ២២៨ ៦៣៣
 15. »

  STAR PARK COFFEE AND RESTAURANT
  Phum 4, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១២ ៤៣០ ៤៧០
 16. »

  TA KLOY TIP
  Phum 6, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០៦៩ ៣៦៣ ២៣២
 17. »

  WALK IN GUESTHOUSE
  Phum 1, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០៨១ ៣៥៨ ៥៨៨
 18. »

  ជំនោរម្លប់ស្វាយ
  Preaek Pras Village, Tuek Thla Commune, Prey Nup District, Preah Sihanouk Province
  ០១៥ ៤០០ ៥៣៥
 19. »

  ពេជ្រមានបឹងហ្គាឡូ
  Phum 6, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០៩៧ ៩៧០ ២២២២
 20. »

  អាហារដ្ឋាន និងតេលាត្រពាំងរពៅ
  Preaek Pras Village, Tuek Thla Commune, Prey Nup District, Sihanouk Province
  ០១៧ ៥២៣ ៧៣៣
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (៣៦)
 1. »

  ALIN KAOH NHEAEK RESTAURANT
  Reangsei Village, Srae Sangkum Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៩៧ ៩១១ ១១៤៣
 2. »

  BRO & SIS 2 RESTAURANT (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិចម្ការតែ សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
  ០១០ ៨៥០ ១០១
 3. »

  CHOMNO MONDULKIRI RESTAURANT
  Ou Spean, Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១១ ៤៤៩ ៤៤៩
 4. »

  DY SREYTHEA ALL KINDS OF FOOD & BEVERAGE
  Ou Am, Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៣៩៣ ១១៤៤
 5. »

  KAEV SEIMA FRIED FISH
  O Am Village, Srekhtum Commune, Kaevseima District, Mondulkiri Province
  ០៧១ ៨៧០ ២៧៧៧
 6. »

  LE PHNOM TOUR AND RESORT
  Daeum Sral Village, Monourom Commune, Saen Monourom District, Mondulkiri Province
  ០៩៦ ៤៥៦ ០០០៣
 7. »

  LY SOKCHEA RESTAURANT
  Reangsei Village, Srae Sangkum Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៧១ ៦៦០ ១៥៣៣
 8. »

  MLOP CHHREY RESTAURANT
  O Am Village, Srekhtum Commune, Kaevseima District, Mondulkiri Province
 9. »

  RAMORN PUB (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិដើមស្រល់ សង្កាត់មនោរម្យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
  ០៨៨ ៨១០ ១០២០
 10. »

  SREYOUN RESTAURANT
  Reangsei Village, Srae Sangkom Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៧១ ៩៨៦ ៤៤៤៤
 11. »

  កាហ្វេ ចាយ ម៉ៅ
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១១ ៧១៦ ៦៥៥
 12. »

  កាហ្វេ ៧៧៧៧
  ភូមិមានលាភ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
  ០៨៦ ៦០៦ ៦៥៨
 13. »

  កាហ្វេឆ្ងាញ់កែវសីមា ២
  Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៣៨៨ ៤១១១
 14. »

  ចំការប័រសាច់អាំង
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១២ ៤៨២ ៣០៦
 15. »

  តាម៉ាប់ពោះជ្រូកអាំងកោះញែក
  Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៨៨ ៤៧៣ ០៥៣១
 16. »

  ធីតាម្លប់រាជ (ម្លប់រាជ)
  Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
  ០៩៦ ៥៩៩ ៤១៧៦
 17. »

  ផ្ទះសំណាក់ និង ភោជនីយដ្ឋាន Avocado
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១១ ៨០៣ ៨៨៤
 18. »

  ផ្ទះសំណាក់ បូរាណ សោថា
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៦ ៤២៣ ២៤៤១
 19. »

  ផ្ទះសំណាក់ រតនៈ មុន្នីឧត្តម
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៥ ២០០ ០៩៥
 20. »

  ផ្ទះសំណាក់ លើភ្នំ
  Daeum Sral Village, Sangkat Monourom, Krong Saen Monourom, Mondul Kiri Province
  ០៩៧ ៧៧៧ ៧៨៨៩
 21. »

  ផ្ទះសំណាក់ សេរីវឌ្ឍនា
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៣៧៣ ៣៤៩២
 22. »

  ផ្ទះសំណាក់ ស៊ុម ឌី
  Ou Spean, Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri Province
  ០៩៧ ៥០៣ ៨៣០៦
 23. »

  ផ្ទះសំណាក់ ហូលីដេ
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១២ ៩៣២ ១០៨
 24. »

  ផ្ទះសំណាក់បូរាណសោថា
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៦ ៤២៣ ២៤៤១
 25. »

  ភោជនីដា្ឋន & ផ្ទះសំណាក់ពេជ្រដា
  Kandal, Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៧៩៥ ៤៧២៧
 26. »

  ភោជនីដ្ឋាន មណ្ឌលគិរី
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៧៦៩ ៦៨៨៩
 27. »

  ភោជនីយដ្ឋាន និង ផ្ទះសំណាក់អូរមីស
  Pu Tang, Romonea, Sen Monourom, Mondul Kiri Province
  ០៩៧ ៨៨៤ ៥៥៥៩
 28. »

  ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្ទះសំណាក់សមុទ្រឈើ
  Sangkat Sokh Dom, Krong Saen Monourom, Mondul Kiri Province
  ០៣១ ២៧៧ ៥៥៥៥
 29. »

  វង្សភក្រ័ធារី KTV
  Sokh Dom, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១២ ៥២២ ៣១១
 30. »

  សណ្ឋាគារ មណ្ឌលគិរី (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិចំបក់ សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
  ០៩៦ ៤៧៥ ៥៥៥០
 31. »

  សុផាន់ អេលីណា សាច់អាំង
  ភូមិចំបក់ សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
  ០៧៦ ៥៣៤ ៥៥៥៥
 32. »

  អាហារដ្ឋាន GTA
  Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៨១៤ ១៨៤៨
 33. »

  អាហារដ្ឋាន ឃាន សារ៉ែន
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៥៥៦ ០០០៧
 34. »

  អាហារដ្ឋាន តែជិន ជូ
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១២ ៧១៩ ៥៨៧
 35. »

  អាហារដ្ឋាន មណ្ឌលគិរី មាន់បំពង
  Svay Chek, Sokh Dom, Saen Monourom, Mondul Kiri Province
  ០៧៦ ៥០៥ ១៩៩៩
 36. »

  អាហារដ្ឋាន ហុង​ ហុង
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៨១៦ ៨៨៨៩
ខេត្តរតនគិរី (៤១)
 1. »

  2 BROTHER RESTAURANT (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ១៥%)
  ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០៩៧ ៦៦៩ ៩៨៦៦
  មើល​ផែនទី
 2. »

  BUNY SREY KHON RESTAURANTS
  St. 78, Phum 1, Laming Commune, Bar Kaev District, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៣៤៤ ៩៨៩៩
 3. »

  GREEN PLATEAU LODGE
  Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៧៧ ២៣៨ ១៣២
 4. »

  PHUM KHMER RESORT
  Phum Buon, Kachanh, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩៧ ៧៧៧ ៤២៥៥
 5. »

  PHUM KHMER RESORT
  Phum Buon, Kachanh, Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៧៧៧ ៤២៥៥
 6. »

  PRAK DARA GUESTHOUSE
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៧៧៧ ៣០៨២
 7. »

  RAMBUTAN PUB
  Phum O Konsen, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៤៨៤ ៧០០០
 8. »

  RATANAK RESORT
  Sel, Yeak Laom, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៨៨ ៨២៤ ៤១១៤
 9. »

  RATANAK RESORT
  Siel Village, Sangkat Yeak Loam, Banlung Manunicipality, Ratanakiri Province
  ០៨៨ ៨២៤ ៤១១៤
 10. »

  RATANAKIRI BOUTIQUE HOTEL
  Phnom Svay, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១១ ៤៤៣ ៤៣៣
 11. »

  THE CRUSH CAFE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០១០ ៧១៥ ១៦៧
  មើល​ផែនទី
 12. »

  THE GREEN CAKE & COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០៨៨ ៧២៥ ០១២៣
 13. »

  WHITE COFFEE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០៨៨ ៨៦៨ ៧៤៣៧
 14. »

  YAKLOM HOTEL
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១៦ ៦០៦ ៥៧៥
 15. »

  ឈិត បូរ៉ា
  ភូមិមួយ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគីរី
  ០៩៧ ៣៩១ ៥៩៥៩
 16. »

  ផ្ទះសំណាក់ ប៉ាន់ សុភេន
  Phum Tes Anlung, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៧២៧ ៦៤១៣
 17. »

  ផ្ទះសំណាក់ ប្រាក់ ដារ៉ា
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩៧ ៧៧៧ ៣០៨២
 18. »

  ផ្ទះសំណាក់ ប្រាក់ ដារ៉ា
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩៧ ៧៧៧ ៣០៨២
 19. »

  ផ្ទះសំណាក់ មាន មាន
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩៧ ៧៩២ ៣៩៣៨
 20. »

  ផ្ទះសំណាក់ មិត្តភាព
  St. 78, Tes Anlung Village, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៦៧ ៨៥៥ ៤៦៦
 21. »

  ផ្ទះសំណាក់ រតនៈពិសិដ្ឋ
  Tes Anlung, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៦០ ៨៥៨ ៥៦២
 22. »

  ផ្ទះសំណាក់ វីរ៉ា
  St. 78, Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៧១ ៩៩៩ ២២២៦
 23. »

  ផ្ទះសំណាក់ សុខ
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៨៨ ៦០៨ ៧៧៧៧
 24. »

  ភូមិគ្រឹះ ហ្គ្រីនផ្លាតូ (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ភូមិភ្នំស្វាយ សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០៧៧ ២៣៨ ១៣២
  មើល​ផែនទី
 25. »

  ភោជនីយដ្ឋាន សំណាង
  ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០៨៨ ៣០២ ២២២១
 26. »

  ភោជនីយដ្ឋាន អារ៉ាប់ ស្កាយ
  Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១១ ៥៧៣ ៧២៧
 27. »

  យុន សារ៉ែន ផ្ទះសំណាក់
  St. 78, Phum Muoy, Laming, Bar Kaev, Ratanak Kiri Province
  ០៨៩ ៧៩៨ ៥៧០
 28. »

  សណ្ឋាគារ រតនគិរី ប៊ូទិក (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិភ្នំស្វាយ សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០១១ ៤៤៣ ៤៣៣
  មើល​ផែនទី
 29. »

  សណ្ឋាគារ រតនគិរី ផារ៉ាដាយ
  Loun, Yeak Laom, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៨៨ ៥៩៨ ៣០៦៨
 30. »

  សណ្ឋាគារ រតនគិរី ផារ៉ាដាយ
  Phum Loun, Sangkat Yeak Laom, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៨៨ ៥៩៨ ៣០៦៨
 31. »

  សណ្ឋាគារ រតនគិរី ម៉នីង ស្តារ
  St 78, Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៦៦ ៩៧៧ ១៣២
 32. »

  សណ្ឋាគារ រតនសម្បត្តិ
  O Kontel, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៧១ ៩០៩ ៩៩៩២
 33. »

  សណ្ឋាគារតនស៊ីធី
  ភូមិអូរន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង​ ក្រុងបាលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០១២ ២២២ ៨២៨
 34. »

  សាំង សុភាព គុយទាវឡាវ
  St. 78, Phum Muoy, Laming Commune, Bar Kaev District, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៧៦៨ ៧៨១៨
 35. »

  សៀង បុប្ផា លក់បាយម្ហូប
  St. 78, Phum Muoy, Laming, Bar Kaev, Ratanak Kiri Province
  ០៩៦ ៥៩០ ៣៤៣១
 36. »

  ហាងកាហ្វេ អាម៉ាហ្សូន
  Phnom Svay, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩៧ ៧៧៧ ៤៧៦៧
 37. »

  អាហារដ្ឋាន ជំនោរ ៧២
  Phum Buon, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១២ ៦៦៦ ០៦៧
 38. »

  អាហារដ្ឋាន តាជា ជុំមិត្ត
  Phum Phnom Svay, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១២ ៣១៥ ៣៤៤
 39. »

  អាហារដ្ឋាន សមរម្យ
  Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩២ ៩០០ ៩៥៥
 40. »

  អាហារដ្ឋាន អាស៊ាន
  Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៨៨ ៤៦៣ ៣៣៧៧
 41. »

  អាហារដ្ឋានមេត្រី
  Phum Muoy, Laming, Bar Kaev, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៩៩០ ០៤៤៩
ខេត្តសៀមរាប (១៤២)
 1. »

  ANGKOR ANGEL BOUTIQUE VILLA
  Chreav, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៨២៩ ៩៣៣
 2. »

  ANGKOR ANGEL BOUTIQUE VILLA
  Chreav, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៨២៩ ៩៣៣
 3. »

  ANGKOR PANORAMIC BOUTIQUE
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨១ ៦៣៣ ១១១
 4. »

  ANGKOR PANORAMIC BOUTIQUE
  Phum Voat Bour, Sangkat Sala Kamraeuk, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៨១ ៦៣៣ ១១១
 5. »

  APSARA DREAM VILLA
  Voat Bour, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៨៩ ៥៤៧ ៥៤៧
 6. »

  APSARA DREAM VILLA
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៩ ៥៤៧ ៥៤៧
 7. »

  AUSSIE MUDRA ANGKOR
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ៩២២ ២៧៧
 8. »

  BAY STONE CO., LTD.
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧០ ៨៦៥ ៦១៨
 9. »

  BOREY RATANAK I HOTEL
  Chreav, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ៥២០ ៧៨៤
 10. »

  CENTRAL PRESTIGE D ANGKOR HOTEL
  Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩២ ៥៦៤ ៤១៦
 11. »

  CHAMPEY SOR ANGKOR BOUTIQUE
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៨៩៩ ៩៤៥៦
 12. »

  CHAMPEY SOR ANGKOR BOUTIQUE
  Phum Svay Dangkum, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩៦ ៨៩៩ ៩៤៥៦
 13. »

  CHAMRAOEN'S HOME
  Siem Reap Province, Krong Siem Reap, Sangkat Sala Kamraeuk, Phum Voat Damnak
  ០១២ ៦១៨ ៦៥៣
 14. »

  CHAN REASH III RESTAURANT
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៥ ៨៩៩ ៩៩៣
 15. »

  CHHENG RESIDENCE CO., LTD.
  17100214, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៩២១ ៨៣៥
 16. »

  DV ANGKOR VILLA BED & BREAKFAST (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិមណ្ឌល៣ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៩២ ៩៧៧ ២០០
 17. »

  ECO VILLA
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៦ ៤២៩ ៣៥១៤
 18. »

  FRESH CAFE
  ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៧៧ ២៦៣ ៣៣៩
 19. »

  FRESH CAFE
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៧ ២៦៣ ៣៣៩
 20. »

  GOLDEN CITADEL HOTEL
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៦ ៧០៩ ៧៧៨៨
 21. »

  GOLDEN VILLAGE
  Watbo Village, Salakamreuk Commune, Siem Reap District, Siem Reap Province
  ០១២ ៨៧៨ ១០១
 22. »

  GRAND CHAMPEI RESIDENCE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ កក្កដា ២០១៩)
  ភូមិស្វាយដង្គំ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៥០៥ ១៥៦
 23. »

  HANG TEP HOTEL
  Phum Vihear Chen, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៦៤៥ ២៦៤
 24. »

  KATTUMARAM INDIAN CO., LTD. (RESTAURANT)
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៨៩៥ ៣៧៥៦
 25. »

  KATTUMARAM INDIAN RESTAURANT
  Phum Ta Phul, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩៦ ៨៩៥ ៣៧៥៦
 26. »

  KHMER BOUTIQUE
  Sla Kram, Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៣៣៣ ៣៨៥
 27. »

  KING COFFE
  Khnar Sanday, Banteay Srei, Siem Reap
  ០៧០ ៩៩៩ ៥៥០
 28. »

  KT 99 APARTMENTS
  Phum Voat Bour, Sangkat Sala Kamraeuk, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៦៩ ៥៥៩ ៩៩៩
 29. »

  KT 99 APARTMENTS
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ៥៥៩ ៩៩៩
 30. »

  LANDING GOLD VILLA
  Voat Bour, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១៧ ៥៦១ ៦១៥
 31. »

  LANDING GOLD VILLA
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៥៦១ ៦១៥
 32. »

  LEMONGRASS AND GINGER CO., LTD.
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៥ ៨៨៨ ៨៥៥
 33. »

  LOTUS INDIAN CO., LTD. (RESTAURANT)
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៤៨៥ ៤២៣១
 34. »

  LOTUS INDIAN RESTAURANT
  Phum Mondol Muoy, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩៦ ៤៨៥ ៤២៣១
 35. »

  MANE VILLAGE SUITES
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១៥ ៣៣៣ ៣៣៦
 36. »

  MANE VILLAGE SUITES
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៥ ៣៣៣ ៣៣៦
 37. »

  MEBON RESTAURANT
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ២៩៣ ៦៣៦
 38. »

  MID CITY HOTEL
  Stueng Thmei, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៧៨ ៧២៧ ២៥៨
 39. »

  MID CITY HOTEL
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៨ ៧២៧ ២៥៨
 40. »

  MLOU KHMER VILLA
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦០ ៧៦៥ ៩៧៥
 41. »

  MLOU KHMER VILLA
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៦០៤ ៤៧៣
 42. »

  MLOU KHMER VILLA
  Sala Kamraeuk, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៦០ ៧៦៥ ៩៧៥
 43. »

  NAGA GATE BOUTIQUE HOTEL
  7 Makara, Chonlong, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៧ ៦៤១ ៥៦៨
 44. »

  NAK'S RESTAURANT
  Ta Phul Village, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១១ ៦៤៣ ៣៣៩
 45. »

  NATURAL CAFE
  Svay Dangkum, Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩៦ ៧៨៦ ០០៧៧
 46. »

  NEARY KHMER RESTAURANT
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១០ ៤២២ ២៤៧
 47. »

  NEARY KHMER RESTAURANT
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៤២២ ២៤៧
 48. »

  PARENT HERITAGE ANGKOR VILLA
  Phum Vihear Chen, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៦៩ ៤៨០ ៨០១
 49. »

  PARENT HERITAGE ANGKOR VILLA
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ៤៨០ ៨០១
 50. »

  PENH CHET RESTAURANTS
  No.6, Doun Hong, Dam Daek, Soutr Nikom, Siem Reap
  ០៩៦ ៦៩៧ ៨៣៤៨
 51. »

  PHEAKTARAK ANGKOR VILLA
  Phum Vihearchen, Svaydangkum Commune, Siem Reap District, Siem Reap Province
  ០៨៥ ៨៥៧ ៧៧៦
 52. »

  PHEAKTARAK ANGKOR VILLA
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៥ ៨៥៧ ៧៧៦
 53. »

  PO RESIDENCE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១៦ ៥៥៩ ១៦១
  មើល​ផែនទី
 54. »

  PO RESIDENCE
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៦ ៥៥៩ ១៦១
 55. »

  POOL PARTY HOSTEL
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៨២០ ៣៥៤
 56. »

  POOL PARTY HOSTEL
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៨២០ ៣៥៤
 57. »

  RAVEL BOUTIQUE HOTEL
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៩៨៣ ០៩៦០
 58. »

  RING BOUTIQUE
  Vihear Chen Village, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៦៦៣ ៥៣៦
 59. »

  RIVER SOUL RESIDENCE
  Voat Bour, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩៥ ៦១៦ ២៦៨
 60. »

  ROLOUS BORANN
  Roluos, Prasat Bakong, Siem Reap
  ០៦៩ ៧៨៣ ០៧៨
 61. »

  SAMBATH BOUTIQUE VILLA
  Voat Bour, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៦ ៩៦៩ ៧៤៥
 62. »

  SAVADA ANGKOR BOUTIQUE
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៥ ៩៧៧ ៧៧៣
 63. »

  SIEMREAP ANGKOR SNACK
  Tuek Vil, Puok, Siem Reap
  ០១២ ៨៨៨ ០០០
 64. »

  SILK D ANGKOR BOUTIQUE HOTEL
  Mondol 3 Village, Slorkram Commune, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៧៧៧ ៥៤៧
 65. »

  SOM SOMNANG
  Banteay Srei Village, Khnar Sanday Commune, Banteay Srei District, Siem Reap Province
  ០៧៧ ៧០៤ ១៣១
 66. »

  SOUP KRORVAN SIEM REAP RESTAURANT
  Phum Salakansaeng, Sangkat Svay Dungkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៤៩៣ ៩៤៩
 67. »

  TAREACH ANGKOR VILLA I
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៦ ៧៧១ ៧២៦
 68. »

  THE AVIARY HOTEL
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៦៦៦ ២៧៥
 69. »

  THE BACKPACKER HOSTEL
  Phum Voat Damnak, Sangkat Sala Kamraeuk, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៣១៣ ២៣៩
 70. »

  THE CAFé L'éCOLE (បញ្ចុះតម្លៃ ២%)
  ភូមិមណ្ឌល៣ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៦៧៥ ០០០
 71. »

  THE EMBASSY ANGKOR HOTEL
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៥៥០ ៦៦៧៧
 72. »

  THE VILLA SECRET GARDEN
  Vihear Chen, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១៧ ៦៦៧ ១៦៨
 73. »

  THE VILLA SECRET GARDEN
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៦៦៧ ១៦៨
 74. »

  THOMACHEAT RESTAURANT AND GUEST HOUSE
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១០ ៥៤៥ ៣៥២
 75. »

  TRUM COFFE HOT & COLD DRINKING
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៣៧៤ ០០៣
 76. »

  VIHARA RESIDENCE
  Voat Bour Village, Sangkat Sala Kamraeuk, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៧៧ ៩៧៩ ៩០៩
 77. »

  VIRINMA HOTEL SUPPLY
  Vihear Chen Village, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៥៩៣ ១០០
 78. »

  WHEEL GARDEN RESIDENCE
  Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧០ ៤៨៧ ៦១៨
 79. »

  YIN SAMBATHCHARIYA
  Mondol Muoy, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៣ ៦៦០ ៧៨៩
 80. »

  ZIN DO COFFEE MIX
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៦ ៩៨៩ ៨០៨
 81. »

  Yellow កាហ្វេ
  Phum Sala Kansaeng, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩២ ៩១៦ ៦៩៣
 82. »

  កាកាលក់ភេសជ្ជ: និង បោកអ៊ុត
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៦ ៥៨១ ៩៥៥
 83. »

  កាហ្វេជាយក្រុង
  Teaksen Tboung, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៦៦៣ ៩៦៣
 84. »

  គុយទាវ ពាវ ពាវ
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៨៨៨ ៦៨១៨
 85. »

  ងួន ចិន្តា លក់គុយទាវ បាយមាន់ នឹង កាហ្វេ
  Stueng Thmei, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៤០៦ ០៧០
 86. »

  ចរិយាលក់មាន់អាំង និង បាយម្ហូបនៅមុខអង្ករ
  Trapeang Seh, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦១ ៥១៣ ៩៥៦
 87. »

  ចែ ដាក្រវ៉ាត់ក្រុង លក់គុយទាវ បាយ​ នំបាំង​ខគោ
  Kruos, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៧៧៤ ៩៦៩
 88. »

  ចំណាន គុយទាវ
  Kruos, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៥២៦ ៥៤១
 89. »

  ឈិន ម៉ាប់
  ភូមិបន្ទាយស្រី ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
  ០៨៨ ៧៧២ ៩០០០ / ០៩៧ ៩៣៣ ៥៩៣៣
  មើល​ផែនទី
 90. »

  ដឹ​ វីឡា សុខសាន្ត សឃ្វែរ
  Phum Steng Thmey, Sangkat Svaydungkom, Krong Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៨ ៧៧២ ២២២
 91. »

  ដឹ​ វីឡា សុខសាន្ត សឃ្វែរ
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៨ ៧៧២ ២២២
 92. »

  ដឹ​ វីឡា សៀមរាប អាយ
  ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៦៩ ៧៧២ ២២២
 93. »

  ដំណាក់ ភីហ្សា
  Kouk Tnaot, Kandaek, Prasat Bakong, Siem Reap
  ០១២ ៩៨៣ ៤៤៣
 94. »

  ដំណាក់រាជសីហ៏
  Siem Reap Province, Krong Siem Reap, Sangkat Sala Kamraeuk, Phum Voat Bour, Chomrom Nong Chan
  ០១១ ៦៦៨ ១១១
 95. »

  បុកល្ហុងថៃ អ៊ីសាន
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨១ ៤៦៦ ៥១៨
 96. »

  បៀរ​ សុម៉ាលី
  ផ្លូវជាតិ០៦ ភូមិដំដែកផ្សា​រ ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម​​ ខេត្តសៀមរាប
  ០៨៨ ២៧៨ ០០០០
 97. »

  ប៊ុនហេង លក់ភេសជ្ជះ និង ផ្លែឈើក្រឡុក
  Chanlaong, Srangae, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៧ ៦១១ ១១៥២
 98. »

  ផេនដា កាហ្វេ
  Kampong Thkov 2 Village, Kampong Thkov Commune, Kralanh District, Siem Reap Province
  ០៦៩ ៣៨០ ៧០៧
 99. »

  ផ្ទះផែ លក់គ្រឿងសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទ
  Voat Bour, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៨ ៦៤៨ ៨៩៩
 100. »

  ផ្ទះសំណាក់ សម្ផស្សពេជ្រ
  Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០១៦ ៣៣៣ ២៥០
 101. »

  ផ្ទះសំណាក់ សុវណ្ណភូមិ
  Kampong Thkov 2 Village, Kampong Thkov Commune, Kralanh District, Siem Reap Province
  ០១៧ ៦៨៩ ១៩២
 102. »

  ផ្ទះសំណាក់ សោ គឹមផេង
  Chong Kausu Village, Sangkat Sla Kram, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩២ ៥៨៨ ៨០២
 103. »

  ផ្ទះសំណាក់ អង្គរសាយថ៍
  ភូមិស្ទឹងថ្មី សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១៥ ៦៨០ ៥៦៨
  មើល​ផែនទី
 104. »

  ផ្ទះសំណាក់ពៅ សុគីម អង្គរ
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧០ ៤៤៤ ០១៦
 105. »

  ពិភពកាហ្វេ
  Kampong Thkov 2 Village, Kampong Thkov Commune, Kralanh District, Siem Reap Province
  ០១២ ៩៥៥ ២៥១
 106. »

  ភោជនីយដ្ខាន សុខសាន្តបបរស
  ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៣៨០ ៦០៧
 107. »

  ភោជនីយដ្ឋាន កូកូណាត់ ផ្លាហ្សា (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិតាតុល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៧៧៨ ៣៤៨
 108. »

  ភោជនីយដ្ឋាន នារីខ្មែរ
  ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៤២២ ២៤៧
 109. »

  ភោជនីយដ្ឋាន មេអំបៅ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិវត្តបូព៍ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១០ ៥៧១ ៧៧១
  មើល​ផែនទី
 110. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ម្លប់ពោធិ៏មាស
  Dam Daek, Soutr Nikom, Siem Reap
  ០៦៩ ៥២១ ៣២២
 111. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ស៊ុបក្រវ៉ាន់សៀមរាប
  ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៤៩៣ ៦៤៩
 112. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ហៃ វិន អង្គរ (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% រហូតដល់ ៣០ មិថុនា ២០១៩)
  សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៣៣១ ៧៧២
 113. »

  ភោជនីយដ្ឋាន​ សំ រតនា
  National Road No. 6, Dam Daek Phsar Village, Dam Daek Commune, Soutr Nikom District, Siem Reap Province
  ០១២ ៥៧៦ ៧១៨
 114. »

  ភោជនីយដ្ធាន គោបា
  Kruos, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៧ ២១២ ១២៦
 115. »

  ភោជនីយដ្ធាន ប៊ុន ស័ក្តិ
  Srah Srang Khang Tboung, Nokor Thum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៦៦៥ ១៤៧
 116. »

  ភោជនីយដ្ធាន ផ្ទះខ្មែរ និង មានថតតែងលក្វណះបុរាណ
  Trapeang Seh, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៨ ៣៩៣ ១៣១
 117. »

  ភោជនីយដ្ធាន លីយ៉ង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិបឹងដូនប៉ា សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១៧ ២៤៣ ១២៤
  មើល​ផែនទី
 118. »

  ភោជនីយដ្ធាន សួន សំងាត់ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិស្ទឹងថ្មី សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៧៧៥ ៧៣១
  មើល​ផែនទី
 119. »

  ភោជនីយដ្ធាន សែន សប្បាយ 9
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៣៦៧ ៦៣៣
 120. »

  ភោជនីយដ្ធាន ហ្វ័រ ឡា ហ្វ
  Mondol Muoy, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៦ ៣៣៣ ៣៦៥៩
 121. »

  មីនា អង្គរប៊ូទិក
  Phum Vihear Chen, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១៦ ៩៩៦ ៨៦៩
 122. »

  មេត្តាកាហ្វេ
  Svay Dangkum, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៦ ៦៦៧ ២៧៨
 123. »

  ម៉ីម៉ី ភ្នំមាស
  National Road No. 1, Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៧៧ ៧៦៣ ៩៧៣
 124. »

  ម្ចាស់សណ្ឋាគារ ហ្គោលដេន ស៊ីធើឌើល & រីហ្សត
  ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៧៦ ៧០៩ ៧៧៨៨
  មើល​ផែនទី
 125. »

  ម្លិះកាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៨៧ ៣៣៤ ៤៤៦
  មើល​ផែនទី
 126. »

  រលួស បុរាណ
  Roluos Khang Kaeut, Roluos, Prasat Bakong, Siem Reap
  ០៦៩ ៧៨៣ ០៧៨
 127. »

  រំចង់
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៦ ៩៨៣ ៤៤៣
 128. »

  រ៉ូម៉ា កាហ្វេ
  Khnar Sanday, Banteay Srei, Siem Reap
  ០៧៨ ៤៥៦ ៩២៩
 129. »

  លក់បាយម្ហូបកម្ម៉ង់
  Phum Treang, Sangkat Sla Kram, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩៣ ៣៣៩ ៩៣៨
 130. »

  សង់ត្រាល់ ប៊ូហ្វេ ប៊ីប៊ី ឃ្យូ ស៊ុប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិគោគត្នោត ឃុំកណ្តែក ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប
  ០៨១ ៦០០ ០៧៦
 131. »

  សណ្ឋាគារ វឌ្ឍនៈ រាសី (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៨៤៥ ៦១១
  មើល​ផែនទី
 132. »

  សាឡៃ បបរមាន់ស្រែ អ្នកសៀមរាប
  Sala Kamraeuk, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៩៩៤ ២៩២
 133. »

  សុច សុសិក្វាលក់បាយម្ហូប​ នឹង ភេសជ្ជ:
  Kaksekam, Srangae, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៨ ៩២៨ ៣១៧
 134. »

  ស៊ុប៥៥៥
  Ou Thkov Village, Kampong Thkov Commune, Kralanh District, Siem Reap Province
  ០១២ ៣១៧ ៤៧៤
 135. »

  ស្រីនាងបាញ់ឆែវច័ន្ទគីរី (ចែមុំ)
  Ta Boeb, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៩៨ ៨៨៩ ៩២៥
 136. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ និងប្តូរប្រាក់
  ម្កាក់ តាសោម អង្គរជុំ សៀមរាប
 137. »

  ហេងសំណាង ស្នាដៃខ្មែរ លក់ស៊ុប
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៧៧៩ ២៤៦
 138. »

  អាហារដ្ឋាន ជូ ស៊ាង
  Chongkaosou Village, Sangkat Slorgram, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩២ ២៥៧ ៨៨១
 139. »

  អាហារដ្ឋាន ទឹកជ្រោះភ្នំគូលែន
  Anlong Thum, Khnang Phnum, Svay Leu, Siem Reap
  ០១១ ៦៨៩ ៥៨៩
 140. »

  អាហារដ្ឋាន ស្ពានយោល ទឹកជ្រោះភ្នំគូលែន
  Anlong Thum, Khnang Phnum, Svay Leu, Siem Reap
  ០៩៨ ៥៤៦ ៥៦៣
 141. »

  អាហារដ្ឋាន ស្ពានយោល ទឹកជ្រោះភ្នំគូលែន
  ភូមិអន្លង់ធំ ឃុំខ្នងភ្នំ ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប
  ០៩២ ៦៨៣ ៩៣៩
 142. »

  អាហារដ្ធាន ភូមិអង្គរ
  Trapeang Seh, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៩ ៥៧១ ៩៣៤
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (១៧)
 1. »

  CAFE AMAZON STG
  Preaek, Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng
  ០៩៦ ៤៦៨ ៨៨៨៨
 2. »

  COFFEE 1979
  Phum Trapeang Pring, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៦ ៤៧១ ៣៣៣៣
 3. »

  COFFEE 1979
  Trapeang Pring, Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng
  ០៩៧ ៧២៨ ៤៨៨៨
 4. »

  DOMINO
  Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng
  ០៩៧ ៨២៣ ២១៦៨
 5. »

  ជា សុភក្រ្ដ័ លក់បាយ និងគុយទាវ
  Phum Trapeang Pring, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៧៧ ៤៣៤ ៣២៤
 6. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ឈូក រ័ត្ន
  Phum Leu, Sangkat Srah Russey, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៧ ៤៧១ ៧៧៧៤
 7. »

  លក្ខិណា មានលក់បុកមី បុកល្ហុង ពងទាកូន និងភេសជ្ជៈ
  Spean Thma Village, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៨៦ ៦១៣ ៣១៥
 8. »

  សណ្ឋាគារ អង្គរមាស
  ភូមិត្រពាំងព្រីង​ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០១០ ២៣៩ ០៤០
 9. »

  សាធូការ 71
  Phum Srae Pou, Sangkat Srah Russey, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៧១ ៧៦៦ ៧១៧១
 10. »

  សោភា ស៊ូគីស៊ុប
  ភូមិកណ្តាល​ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០៨៨ ៨៤៨ ៣៨៦៨
 11. »

  ហាងគុយទាវឡាវ សៀមប៉ាង
  ភូមិ សៀមប៉ាង ឃុំសេកុង ស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០៩៧ ៧១៩ ៤៤២២
 12. »

  អាហារដ្ឋាន ជំនោរសេកុង
  Phum Srae Pou, Sangkat Srah Russey, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០១១ ៤០០ ៣៤៥
 13. »

  អាហារដ្ឋាន និងផ្ទះសំណាក់ ស៊ុនថា
  ភូមិត្រពាំងព្រីង​ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០១១ ៩៤៦ ០៦២
 14. »

  អាហារដ្ឋាន រ៉ាមីត
  Phum Spean Thma, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៨៨ ២៩៣ ៨៣៣៨
 15. »

  អាហារដ្ឋាន ស៊ុបភា សុខលាភ
  Ba Chong Village, Preah Bat, Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៨៨ ២៣០ ៨៨៦៦
 16. »

  អាហារដ្ឋានកូនច្បងសាច់អាំង
  Thma Leaph, Srah Russey, Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៧ ៦៤៦ ៦១៦២
 17. »

  អាហារដ្ឋានម្លប់ទឹកដោះ
  ភូមិ សៀមប៉ាង ឃុំសេកុង ស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០៩៧ ៩០៨ ៨៤០២
ខេត្តស្វាយរៀង (៣៨)
 1. »

  ARY CANTEEN
  National Road No.1, Bavet Kandal, Bavet, Bavet, Svay Rieng
  ០៣១ ៤៤៤ ០៦៤៧ / ០៧១ ៨៨៦ ៩៨៩៧
 2. »

  BEN COFFEE
  Me Phleung, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៨៦ ៥៣១ ៣៥៤
 3. »

  COFFEE TODAY
  Phum Me Phleung, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៦៥៥ ៥៥៤៥
 4. »

  DONG HEY BBQ RESTAURANT
  National Road No.1, Bavet Kandal, Bavet, Bavet, Svay Rieng
  ០៩៧ ៧១១ ០០៤៧ / ០៩៧ ៧៥៦ ៥៩៥៨
 5. »

  SAMAKY GUESTHOUSE AND ROYAL MART
  ភូមិរោងបន្លែ, សង្កាត់ស្វាយរៀង, ក្រុងស្វាយរៀង, ខេត្តស្វាយរៀង
  ០១៦ ៥០២ ៥៤២
 6. »

  SKY KTV
  Me Phleung, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៩៧ ៦៦០ ០០០៤
 7. »

  SOCHEATA CANTEEN
  National Road No.1, Bavet Kandal, Bavet, Bavet, Svay Rieng
  ០៨៨ ៩៨០ ៨២៦៤
 8. »

  SOK RON BBQ
  Chrak Mates, Krong Bavet, Svay Rieng Province
  ០៩៦ ៨៨៤ ២០៥៧
 9. »

  SOKHA VATEY GUESTHOUSE
  តារាងបាល់ គយត្របែក ស្វាយរៀង ស្វាយរៀង
  ០៩៧ ៤៥៤ ៥០៩១
 10. »

  SOKHOM BBQ
  Bavet, Svay Rieng Province
  ០៩៦ ៩៤០ ៤២០២
 11. »

  SOUN TMEY RESTAURANT
  Soun Tmey, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៨៨ ៩៧៧ ០៩៧៧
 12. »

  THE VOICE KTV FARMALY
  ភូមិរូបគោ សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
  ០១២ ៩៤០ ០១៨
  មើល​ផែនទី
 13. »

  កុយ អ៊ុក ហាងលក់បាយ គុយទាវ និងកាហ្វេ
  Prey Nhay Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៧៦៧ ៦៦៦៥
 14. »

  គជ់គគីរ ផ្ទះសំណាក់ និង ខេធីវី
  Me Phleung, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០១២ ៤៤៤ ៨៧៩
 15. »

  ឆវី ស្រីម៉ៅ លក់ស៊ុប
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៧៥៤ ១២១២
 16. »

  ជ័យ ដារ៉ា ហាងលក់គ្រឿងមក្លែម និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Kraol Kou Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០១០ ៧៨១ ៣៨៧
 17. »

  ផ្ការីកក្នុងសួនជាយដែន
  Bavet Kandal Village, Bavet Commune, Chantrea District, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៣០៦ ៥៩៩៩
 18. »

  ផ្ទះសំណាក់ កូន កាត់
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng
  ០១២ ៩៨៦ ០៣៨
 19. »

  ផ្ទះសំណាក់ គឹម លី
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng
  ០១១ ៦៧០ ២១៦
 20. »

  ផ្ទះសំណាក់ រិន លក្ខិណា
  Veal Yon, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៨១ ៦៦៦ ៦០៣
 21. »

  ភាពញញឹម
  Svay Rieng Province, Krong Svay Rieng, Sangkat Prey Chhlak, Phum Rub Kou
  ០៩៧ ៩៨៩ ៨៨៧៨
 22. »

  ភោជនីដ្ឋាន និងខារ៉ាអូខេ ប៉ាវកុងកុង
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៧៦៦ ៦៨៦៦
 23. »

  ភោជនីយដ្ឋាន ហៃជាមានជ័យ
  Bavet Kandal Village, Bavet Commune, Chantrea District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៨២២ ១១១១
 24. »

  ម្លប់ឈើទាល លក់ស៊ុប និងគ្រឿងក្លែម
  Kampong Trach Village, Kampong Trach Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៦៦៣ ៦១២៨
 25. »

  ម្លប់ឬស្សី មាន់ដុត
  Sangkat Chek, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province
  ០៩៦ ៤៩៤ ០២០៤
 26. »

  រាត្រីជួបជុំ
  National Road No. 1, Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៦៨០ ៨៤៤៤
 27. »

  រ៉ានី លក់ស៊ុប
  Veal Yon, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៩៧ ៨៨៦ ១៦១៣
  មើល​ផែនទី
 28. »

  លុយ សារ៉ែន KTV
  Bavet, Chantrea, Svay Rieng
  ០៩៧ ៧២៩ ៥៥៥២
 29. »

  សា វ៉េត លក់គ្រឿងមក្លែម និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Kraol Kou Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៩៦ ៨១៨ ៨០៣៨
 30. »

  សុធា ស៊ុបគោ
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៥៩៩ ៦៦៧០
 31. »

  សុភ័ណ្ណ​ ហាងបាយ គុយទាវ
  Prey Kranhung Village, Sambatt Mean Chey Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៩០៩ ២៧៣៦
 32. »

  សំណាង អាណេ
  Ta Pov, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៦០៦ ៤៤៤៤
 33. »

  ស្រី ផល លក់បាយ
  Kampong Trach Village, Kampong Trach Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៧៨៩ ៩២៩៨
 34. »

  ហាងចែវិន លក់បាយ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ថ្នល់កែង ពោធិ៍តាហោ ស្វាយរៀង ស្វាយរៀង
  ០១៦ ២៣១ ៦៧៥
 35. »

  ហាងចែស្រីលក់បាយ
  ភូមិថ្នល់ដាច់ ឃំុថ្មពួក ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៧ ៧៦២ ៤៣៣៨
 36. »

  អាហារដ្ឋាន សុជាតា
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng
  ០៨៨ ៩១១ ២២៦៦
 37. »

  អាហារដ្ឋាន សោភ័ណ្ឌ អូវ៉ាង
  Krong Bavet, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៦៨៩ ២៦៣៣
 38. »

  អាហារដ្ឋាន ស៊ុបសុវណ្ណរ៉ាឌី
  National Road No. 1, Taboeb, Bavet, Bavet, Svay Rieng
  ០៩៧ ៧៣១ ១១៣៥
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (១៣)
 1. »

  KAKA COFFEE
  Kouk Mon Village, Kouk Mon Commune, Bantheay Ampil District, Oddor Meanchey Province
 2. »

  LY LY CAFE
  Akphivoad Village, Anlong Veaeng Commune, Anlong Veaeng District, Otdor Meanchey Province
  ០៧១ ៣២៩ ៥៥៥៩
 3. »

  SOEM NARY RESTAURANT
  Samraong, Samraong, Otdar Meanchey
  ០៩៧ ៥៨៧ ៩៩៩៤
 4. »

  ផ្ទះសំណាក់ប្រណិត ចរណៃ
  ភូមិឈូក សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
  ០៧១ ៣២៩ ៥៥៦២
 5. »

  សណ្ឋាគារឈើនប្រាក់កប
  Oukrovan Village, Samrong Communce, Samrong City, Otdar Meanchey Province
  ០៩២ ១៤១ ៦៤៦
 6. »

  ឡុង ឡុង​ កាហ្វេ
  Ou Chenchien, Anlong Veaeng, Anlong Veaeng, Udormeanchey
  ០៨៨ ៥៥៩ ៧៥៩៧
 7. »

  អាហារដ្ឋាន ទន្លេអ៊ុំ
  Chouk Village, Samrong Commune, Samrong City, Otdar Meanchey Province
  ០៩៩ ៦២៦ ២៩២
 8. »

  អាហារដ្ឋាន រស្មីឧត្តរ
  Boreyrothabarl Village, Samrong Commune, Samrong City, Otdar Meanchey Province
  ០៩៧ ៦៦៦ ៦២៣៧
 9. »

  អាហារដ្ឋាន រ៉ា ស៊ីនួន
  Kouk Mon Village, Kouk Mon Commune, Bantheay Ampil District, Otddor Meanchey Province
  ០៨៨ ៥៨៨ ១៣៣៤
 10. »

  អាហារដ្ឋាន សយ សត្រា
  Kouk Mon Village, Kouk Mon Commune, Bantheay Ampil District, Oddor Meanchey Province
  ០៨៨ ៤០៤ ០៤០៣
 11. »

  អាហារដ្ឋាន សុក្រិត
  Chouk Village, Samrong Commun, Samrong City, Otdar Meanchey Province
  ០៩៧ ៥៣០ ៧១៧១
 12. »

  អាហារដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ ម៉ី ម៉ី
  Ou Ruessei Village, Samraong Commune, Samraong District, Oddor Meanchey Province
  ០៧១ ៤៤៤ ៤៦៤៦
 13. »

  អាហារដ្ឋានផល្លីកា
  Ou Chenchien, Anlong Veaeng, Anlong Veaeng, Udormeanchey
  ០៧១ ៥៦៨ ៨៨១៦
ត្បូងឃ្មុំ (៤១)
 1. »

  BE CAFE
  Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៣៧០ ១០២
 2. »

  CHHUO TRY
  Sokrom Chrom Villag, Kong Chey Communce, Ou Reang Ov Disrict, Thbong Khmom Province
  ០៨៨ ៨៥៦ ៧៨៥៨
 3. »

  CP FIVE STAR
  ភូមិត្បូងវត្ត ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨១ ៧០៨ ៩៣៦
 4. »

  FRESH COFFEE
  Memot Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៧៩៩ ៧៦៥
 5. »

  LY HENG RICE SHOP
  Cherng Kal Village, Moung Reav Commune, Tboung Khmum District, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៣៤៥ ៦៦២៦
 6. »

  LY TIKEA
  Trapeang Ruessei Village, Roka Po Pram Commune, Tboung Khmum District, Tboung Khmum Province
 7. »

  OENG SEAKCHENG
  Lek 4 Kert Village, Ampiltapok Commune, Ou Reang Ov District, Tbong Khmum Province
  ០៩៧ ៦៣០ ៩៦៩៦
 8. »

  SELLING FOOD LALA 999
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០៨៦ ២៨៩ ៣៩២
 9. »

  កល្យាណ លក់បាយ-ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៨៨៦ ០៨៨
 10. »

  គី ប៊ុនរិទ្ធ លក់អាហារសមុទ្រ
  ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមិពោធិ៍ស្រុក ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១០ ៣៧០ ០១៤
  មើល​ផែនទី
 11. »

  ឆេន ដាណែត
  ភូមិចារធំ ឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ​ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៣៥៨ ៤៤៤៤
 12. »

  តាំង ឡាយ សាច់គោអាំង
  ភូមិក្រែកត្បូង ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩២ ៩៦៩ ៧៨៧
 13. »

  តេក ស្រីពៅ ម៉ានីល កាហេ្វ
  Tboung Khmum Province, Krong Tboung Thmum
  ០៩៧ ៥៤៧ ៧៧០០
 14. »

  ផ្ទះសំណាក់666
  National Street 7, Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០១២ ៨២៣ ២៧៨
 15. »

  ភោជនីយដ្ឋាន បឹងទនេ្លមាស
  Tonlebit, Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០១២ ៩២៨ ៨២៣
 16. »

  ភោជនីយដ្ឋាន បឹងទនេ្លមាស
  Tonlebit, Tboung Khmum, Tboung Khmum
  ០១២ ៩២៨ ៨២៣
 17. »

  ភោជនីយដ្ឋានរស្មីផ្កាយពេជ្រ
  National Street 7, Cheung Lang, Suong, Krong Suong, Tboung Khmum
  ០៧៧ ៦២៦ ២០៦
 18. »

  ម្លប់ស្វាយថ្មី១៦៨ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិត្រពាំងគូ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៨៩៩ ៧២៨២
 19. »

  លីនដា​សាច់អាំង
  ភូមិមេមត់ផ្សារ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៨៤១ ៩៨៩៨
 20. »

  សំអន លក់សាច់គោអាំង-ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Tboung Khmum, Tboung Khmum
  ០៧១ ៩៤០ ០១១១
 21. »

  សំអន លក់សាច់គោអាំង-ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០៧១ ៩៤០ ០១១១
 22. »

  ស្រេង​ លីហេង លក់បាយ និង​ភេសជ្ជៈពេលព្រឹក
  ភូមិម៉ាស៊ីនទឹក ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៥ ៣៣៦ ៥៦៥
 23. »

  ហាងលក់ប្រហិត
  Soung Lech, Sangkat Soung, Krong Soung, Tboung Khmum Province
  ០៨៩ ៧២១ ៤២៧
 24. »

  ហាងលក់សាច់អាំង ម្លប់ស្វាយ
  ភូមិជើងខាល ឃុំមង់រៀវ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៧១១ ១២២២
  មើល​ផែនទី
 25. »

  ហាងលក់សាច់អាំង ស៊ីធួន
  ភូមិភូមិពោធិ៍ស្រុក ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៧១ ៦៤៤ ៤៩៦៦
 26. »

  ហ៊ុយគាង លក់បាយ-ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Krouch Chhmar, Tboung Khmum Province
  ០៦៦ ៦៥៨ ១៨២
 27. »

  ឡាក់ ឆេងហ័រ លក់កាហ្វេ និងភេសជ្ជៈ
  Dar Phsar Village, Dar Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៨១ ២០២ ៦៨៩
 28. »

  អាហារដ្ឋាន គង់ វិចិត្រ
  ភូមិពោធិ៍រោងលើ ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩២ ៣៣០ ៦០៦
 29. »

  អាហារដ្ឋាន ចំការស្វាយ១២
  ភូមិពោធិស្រុក ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១២ ៤២០ ០០៩
 30. »

  អាហារដ្ឋាន ជៀក ណាំ
  Memot Phsar Village, Memot Commune, Memot Distirct, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៥៧៣ ៩៦៧
 31. »

  អាហារដ្ឋាន ពណ្ណរាយ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិនិគមលើ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ២៩២ ៣៨២១
  មើល​ផែនទី
 32. »

  អាហារដ្ឋាន មាខ្ញុំ
  ភូមិពោធិ៍រោងលិច ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៦ ៩២២ ២០០៧
 33. »

  អាហារដ្ឋាន យ៉ាត សុង
  ភូមិកណ្តោលកោង ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៤៤៥ ៥៤៤៧
 34. »

  អាហារដ្ឋាន រាត្រីបៃតង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិត្រពាំងគូ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៧១ ២១៣ ០០០៣
  មើល​ផែនទី
 35. »

  អាហារដ្ឋាននិស្ស័យ
  ភូមិពើក ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ៥៥៥ ២២០៣
 36. »

  អាហារដ្ឋានផៃសុជា
  ភូមិក្រែកត្បូង ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ៥៩៨ ៨៩៩៨
 37. »

  អាហារដ្ឋានផ្សារស្ទឹងយាយច្រឹប
  ភូមិស្ទឹង ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ៨០១ ១១១៣
 38. »

  អាហារដ្ឋានវិច្ឆិកា
  ភូមិហួចលិច ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៦២៣ ៧០៦៨
 39. »

  អាហារដ្ឋាន​ ថាវី
  ភូមិសញ្ជ័យសែន ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៦ ៥៨៦ ៩០៩២
 40. »

  អ៊ីអ៊ីកាហ្វេ​
  Dar Phsar Village, Dar Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៧០ ២៥៧ ៩៣៤
 41. »

  ​ហាងលក់សាច់អាំង តាំងលី
  ភូមិពោធិ៍ស្រុក ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៨៩០ ២៥១៦

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៥២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨៨២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១