តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៩៦)
 1. »

  18 HENG HENG
  #18, St. 608, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥៧ ៨៩៦
 2. »

  271 WHEEL
  271, Phsar Deumthkov, Phsar Deumthkov, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៧ ៨៦៥
 3. »

  271 WHEEL (ថែម​ឧបករណ៍​សម្រាប់​លម្អ​រថយន្ត​មួយ​ចំនួន រាល់​ការ​ប្តូរ​យ៉ាន់​ឬ​សំបក​កង់​ថ្មី​មួយ​ឈុត)
  ផ្ទះលេខ៥២១ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៧៧៧ ៨៦៥
  មើល​ផែនទី
 4. »

  67 NEW CAR
  608, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥១៣ ៦២៩៦
 5. »

  ALL FAST CAMBODIA
  ផ្ទះ២០៨ដេ ផ្លូវ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៥៦៥ ៦០១
 6. »

  ALL FAST CAMBODIA
  St.63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៦៥ ៦០១
 7. »

  AMG
  #104, St. 360, Sangkat Boeng Kengkang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៤ ៩៦៦
 8. »

  ANGKOR
  #88 E0, Phum 14, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧២២ ០៩៨
 9. »

  BUN CHHAY MOTOR SHOP
  #330-332 E2, Preah Sihanouk Blvd., Olympic, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១១ ៤៦៦ ៦៦៤
 10. »

  BUN SARY
  #31 A, St. 355, Beoung Kak 1, Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩៧៧ ៣៧៥
 11. »

  CAMBODIAN PACKANGING CORPORATION
  #140 E0, Norodorm Blvd., Chormkamon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦៩៧ ០១៦៨
  មើល​ផែនទី
 12. »

  CAR FRESH
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០២៣ ៥១៦ ៧៨៨៨
 13. »

  CAR SPA
  #38, St 105, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៦ ៩៩៩ ៩៩២
 14. »

  CHAING SINIT
  Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ២៤៥ ៥៥៥
 15. »

  CHEA SAMNANG
  St. 608, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៨៣៦ ៥៦៦
 16. »

  CHEANG RIN GARAGE
  Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៧២ ៧៦៦
 17. »

  CHEANG RIN GARAGE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៧២ ៧៦៦
 18. »

  CHHENG POV 888 MOTORBIKE SHOP
  St. 371, Phum Mol, Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០៨៨ ៦៨៨ ៨៨៨២
 19. »

  CSML FAST SERVICES CO., LTD.
  Quateria, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១០ ៧១១ ១១១
 20. »

  DAI CHAMNAN GARAGE
  Phnom Penh, Khan Chamkar Mon, Sangkat Phsar Daeum Thkov
  ០៩២ ៦៣៦ ៣២៥
 21. »

  DOEUN TOLA
  #139 E0, St. 217, Sangkat Boengsalang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៤០០ ៥៥២
 22. »

  DOR CAR ACCESSORIES (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៧ វិច្ឆិកា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១១ ផ្លូវលេខ១៥ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៦៨៦ ៨៦២
 23. »

  DOR CAR ACCESSORIES
  261 Corner St.192, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦៨៦ ៨៦២
 24. »

  EMC MOTORBIKE RENTAL
  St.322, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៥១៨ ៨៦៧
 25. »

  EMERALD GARAGE
  #68, St. 456, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៨ ៩៧៧ ០១១
 26. »

  FIRST PARTS (CAMBODIA) IMPORT EXPORT CO., LTD.
  163, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៩១៩ ៨៩៩
 27. »

  GIANT BICYCLE SHOP
  ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦២៦ ២៣៨
 28. »

  HONDA MEANLEAP
  #130, Mao Tse Tong Blvd., Sangkat Tuol Tompong, Khan Chomkarmon, Phnom Penh
  ០៩៥ ២៨៨ ៦៦០
 29. »

  HONDA VAN SEUHENG
  #87 A B C, St. Monireth (217), Sangkat Phsar Dormkor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៩១ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 30. »

  I FINDER
  #11 C, St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh
  ០៧៨ ៧២៧ ៣៣៧
 31. »

  KM BICYCLE
  608, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៧២ ៧៦៧
 32. »

  KM BICYCLE
  608, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៧២ ៧៦៧
 33. »

  KONG LAY
  #520, St. 2004, Sangkat Kakap, Khan Porsenchey, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៣៣ ៣៧៧
 34. »

  KSD BIKE
  Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៣ ៦៣៣
 35. »

  KSD BIKE
  Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៣ ៦៣៣
 36. »

  KUANG HENG BICYCLE SHOP
  182, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ២៣៧ ៧៧៧
 37. »

  KUANG HENG BICYCLE SHOP
  #100 E0, St.182, Sangkat Boeng Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១២ ២៣៧ ៧៧៧
 38. »

  LENG LARN
  86, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦១៦ ១០១
 39. »

  LU TAN
  #227, St. 371, Phum Nintrea, Stung Meanchey, Meanchey, Phnom Penh
  ០១២ ៣១៤ ២១៤
  មើល​ផែនទី
 40. »

  MCLS SYNERGY CO., LTD.
  338, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨១ ៩៩៩ ៨០៦
 41. »

  MEY MEY AUTO WHEEL AND TYRES SHOP
  #629, St. Monyret, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៣ ៩៣៧
 42. »

  MR CAR 9999
  230, Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៥ ៧៧៧ ១២៣
 43. »

  MX AUTO PARTS STORE
  ផ្ទះលេខ២៣ ផ្លូវ១៧០ (ខាងកើតផ្សារអូរឫស្សី)
  ០១២ ៣៣៣ ៣៩០
 44. »

  MX AUTO PARTS STORE
  170, Ou Ruessei Muoy, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៣ ៣៩០
 45. »

  ONLY ONE STORE
  225 L138, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៧៨៧ ៩៨០
 46. »

  PENH CHET
  592, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៥៦២
 47. »

  PENH CHET 5
  #108-110 E0, St. 173, Sangkat Toulsvayprey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៦៩ ៩៦៦
  មើល​ផែនទី
 48. »

  PLUS IMPORT
  #424, St. 310, Sangkat Boeng Kork Iii, Khan Chomkamon, Phnom Penh
 49. »

  SCOTT BICYCLE SHOP
  #124, 126e0, St. 182, Sangkat Beong Pralit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥៥៩ ៥៥៩
 50. »

  SCOTT BICYCLE SHOP
  Phum 1, Ou Ruessei Muoy, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥៥៩ ៥៥៩
 51. »

  SEA BUNTHEANG GARAGE
  470, Phum 1, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ២៦៦ ៩៥៥
 52. »

  SUNG HOUT 68
  Sangkat Teuk Laak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦២១ ៨៨២១
 53. »

  THAI TONG
  #52, St. 230, Songkat Phasa Deomkor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
 54. »

  TONNER BIKE INTERNATIONAL
  ផ្ទះលេខ២១ ផ្លូវលេខ៣៥២ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៥ ៨២២ ២៦៥
  មើល​ផែនទី
 55. »

  UK AUTO GARAGE CO., LTD.
  #1 B, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៦៧៨ ៦៧៩
 56. »

  VORA AUTO GARAGE
  #225, St.155 And 482
  ០១៦ ៤៧២ ២២២
 57. »

  WORLDWIDE MOTORS COMPANY LTD (WMC)
  Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៥៥៥ ៥៩៨
 58. »

  Meng Phearom ធ្វើរទះ
  St. 271, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៨៨ ១១១៩
 59. »

  កៅ ឡុងស៊ែ
  110, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៩ ៧៣៧ ៦៣៦
 60. »

  ឃ្លាំង សុខ ឡេង​ (SL)
  ផ្ទះលេខ២៣បេ ផ្លូវសូឡា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៨៣១ ៤៦៤
 61. »

  ឃ្លាំងលេខ ៩ ភ្នំមាស (ប៊ុន ជានគីមថា)
  ផ្លូវលេខ៦១ កែង ១៦៨ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៥៤៥ ៣៥៥
 62. »

  ចេង យិ
  Ou Ruessei Pir, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៥៦៨ ៤៤៧
 63. »

  ជាង ផា០១
  88, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៣៥ ៥៩៥
 64. »

  ជីវ៉ា លាងរថយន្ត
  Sen Sok, Phnom Penh
  ០១១ ៤៨៤ ៥៦៥
 65. »

  ណា ណាត លក់កង់
  ផ្ទះលេខ២៤០បេ ផ្លូវលេខ១០៧ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៣ ៩៩៥ ៥៥៥
  មើល​ផែនទី
 66. »

  ណារី​ ហាងលក់កង់
  #12 A E0, St. 182, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣០ ៣២២
 67. »

  ណារី​ ហាងលក់កង់ធំ-តូច គ្រប់ប្រភេទ
  St.182, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣០ ៣២២
 68. »

  ទ្រី-មុំ ហាងម៉ូតូទំនើប
  #263, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧២ ៣២៣
 69. »

  ប៊ន​ វីន លក់ម៉ូតូ
  Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៩៧ ៧៧៨
 70. »

  ប៊ុន ថូ លក់គ្រឿងតុបតែងរថយន្ត (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ២០% រហូតដល់ ៨ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ២០ ផ្លូវលេខ៦០៨ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៨៤០ ៤៨៤
  មើល​ផែនទី
 71. »

  ភារម្យ តូបលេខ៧៩ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៨ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្លូវលេខ៦០៨ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៤០៤ ៨០៦
  មើល​ផែនទី
 72. »

  មានជ័យ
  Trea, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៦៨ ២៨៦ ៦៦៦
 73. »

  ម៉េង សុងលាង លក់ម៉ូតូ
  #01 , St. 202, Sangkat Tuek L'ak Bei, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ២២៧ ២៣៩
 74. »

  យានដ្ឋាន គន្ធា (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ២០%)
  ផ្ទះលេខ៣៤E០ ផ្លូវលេខ៣៤៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧២៧ ២២១
  មើល​ផែនទី
 75. »

  យានដ្ឋាន គីម សៀរ ២
  #274, St. 58, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៧៨ ៨០០
 76. »

  យានដ្ឋាន ជាង​ ណាក់
  150, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៤៨ ៤៩៤
 77. »

  យានដ្ឋាន រដ្ឋា
  #146, St. 255, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៩ ២០២ ០៧៦
 78. »

  យានដ្ឋាន វ៉ាន់ ឆែ
  St. Lum, Sangkat Chbar Ampov 2, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩២ ២៧៣ ៤៤៦
 79. »

  យានដ្ឋាន សុខ វ៉ាន់ន្នី (ង៉ោ)
  St. Betong, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ៧៣៩ ៤៥៦
 80. »

  យានដ្ឋានធម្មជាតិហ្គាស
  Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥២ ៥៤៥
 81. »

  យានដ្ឋានលាងរថយន្ត "ស៊ីណា"
  St.1, Kbal Koh, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦៤៦ ២៨៩
 82. »

  រិទ្ធ ស្រីល័ក្ខ តូបលេខ៧៧ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្លូវលេខ៦០៨ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៧៣៨ ៧៨៦
  មើល​ផែនទី
 83. »

  លី គឹមអូន
  St. 608, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០៨៨ ៦៦៦ ៦៧៤៥
 84. »

  លីម ហួរ
  St. 608, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៩៧ ៧៦៨
 85. »

  វិចិត្រ (ទី)
  Sihaknuk, Phum 4, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៧១១ ១៨១
 86. »

  វី អេស លក់គ្រឿងតុបតែងរថយន្ត (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ២០%)
  ផ្ទះលេខ២៤ ផ្លូវលេខ៣៤៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៤៩៦ ៦២៩
  មើល​ផែនទី
 87. »

  វេង លី លក់ម៉ូតូ
  7, Suong Lech, Suong, Krong Suong, Tboung Khmum
  ០៧១ ៦២២ ២២៤៦
 88. »

  សុខ ឆាយ បិតតែម ម៉ូតូ ឡាន
  #187, St. 107, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧២ ២២៦
 89. »

  សុខគាជំនោរ លក់រថយន្ត
  St.336, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៩ ៦៦៦ ១៦៥
 90. »

  សុលាភ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៤៨៣ ៥១៦
 91. »

  ស្រ៊ុន សុផល អ៊ីមផត អិចផត ឯ.ក
  273, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៤០២ ០០៧
 92. »

  ស្អាតជានិច្ច
  257, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៥៦ ៩៦១
 93. »

  ហ៊ុន សំណាង លក់គ្រឿងតុបតែងរថយន្ត (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ២០% រហូតដល់ ៨ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ២០ ផ្លូវលេខ៦០៨ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៤៤៨ ៦៣៧
  មើល​ផែនទី
 94. »

  អង្គរភីស៊ីសូលូសិន ខូអិលធីឌី
  ផ្ទះលេខ១៦ ផ្លូវ៤៤៦ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៩៩៩ ៥៩៩
 95. »

  អស្ចារ្យ ស្ហប
  138, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៩០០ ៩៩០
 96. »

  ឧត្តមា 168
  1900, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៣ ៧៨១
ខេត្តកណ្ដាល (១០)
 1. »

  SUZUKI ហាងលក់ម៉ូតូតាខ្មៅ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩២ ៩៦០ ៣៣៨
 2. »

  គូគូជេ ទិញ-លក់ និងជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  Phum Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៦ ៦៦៦ ៤១៤១
 3. »

  ភួន ប៉ាន់ ហាងលក់ម៉ូតូតាខ្មៅ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៣៥៥ ៩២០
 4. »

  ភោជនីយដ្ឋាន វិលវិញ ៣
  21, Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១៥ ៨៣៩ ៩៨៣
 5. »

  យានដ្ឋាន ជាម ម៉េងឈាង
  21 B, Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៦៥៣ ៦៧៨
 6. »

  យានដ្ឋាន សុខ មួយហេង
  21, Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១៥ ៥៨២ ១៦៨
 7. »

  យានដ្ឋាន សុខធី
  Phum Preaek Samraong, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០១៧ ៥៥៧ ០៧៨
 8. »

  រិន សុខហេងលក់ម៉ូតូនិងគ្រឿងបន្លាស់
  Peam Village, Roka Koang 1 Commune, Mukh Kampul District, Kandal Province
  ០៧០ ២៨២ ៨៧៦
 9. »

  ហាងជួសជុលម៉ូតូ លុយ ហេង (ថ្ងៃរះ)
  Tep Pranam Village, Vihear Luong Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១៥ ៥៤៤ ៩៩៩
 10. »

  អ៊ឹម រស្មី ទិញ និងលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  National Road 6 A, Leu Village, Preaek Anhchanh Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province
  ០៩៧ ៧៨៥ ៥៥២៤
ខេត្តកោះកុង (៦)
 1. »

  TN លក់ និងទិញរថយន្ត
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ២១៦ ៤៥០
 2. »

  ជាងខ្លឹម ជួសជុល និងលក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូ
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៧ ៧៤០ ៣១៦០
 3. »

  បាន រតនៈ លក់ជូសជុលម៉ូទ័រ និងគ្រឿងអគ្គីសនី
  Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨៦ ៦៥៦ ១៨៥
 4. »

  ផាត ប៊ុនធឿន លក់ម៉ូតូ
  Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៧៧៧ ៨១១
 5. »

  យានដ្ឋាន​ អៀង​​ សារី មានគ្រឿងបន្លាស់ និងជួសជុលរថយន្ត
  Phum Steng Veng, Sangkat Steng Veng, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៨៤០ ៧៥០
 6. »

  ហេង ឧត្តម លក់សំបកកង់រថយន្ត
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៧ ២៥១ ០៣៣៣
ខេត្តកំពង់ចាម (៩)
 1. »

  CHHAY MEY CAR ACCESSORY SHOP
  Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨៨ ៦៦៦ ៥៥៧០
 2. »

  CHHAY MEY CAR ACCESSORY SHOP
  Phum 5, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨៨ ៦៦៦ ៥៥៧០
 3. »

  ជុសជុលរថយន្ត ហង្សរាជសីហ៏
  Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១១ ៤៨២ ៨៣៨
 4. »

  យានដ្ឋានលាងរថយន្ត (P.A)
  Ruessei Srok, Srey Santhor, Kampong Cham
  ០១៥ ២៤៧ ៧២៥
 5. »

  លឹម ម៉ី លក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  Phum Ti Prambei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧១ ៤២១ ៥៥៥៥
 6. »

  សុខា មុន្នី ជួសជុលម៉ូតូ
  Phum Ti Prammuoy, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៩៩៧ ៧៧១២
 7. »

  ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា សុខគា
  Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៤២៣ ៧៣៧
 8. »

  ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ស៊ាង រ៉ាណែត
  Prey Totueng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០១១ ៨៣៨ ៣៨៣
 9. »

  អេង ស៊ីថា លក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីន
  Thlok Chrov Village, Khchau Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៩៧៩ ៨៧៩៨
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (៨)
 1. »

  CHHOR MOUNY
  កំពង់ឆ្នាំង
  ០១៦ ៨៧៦ ៦៣៩
 2. »

  ជូសជុលរថយន្ត ហុង លាង
  Kampong Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១៥ ២៤៤ ៨៨៨
 3. »

  ភើហ្វីកឃ្លីន លាងរថយន្ត (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១០ កញ្ញា ២០១៩)
  ភូមិម៉ុងបារាំង សង្កាត់ប្អេរ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១៦ ៦៦៥ ៩៩៩
 4. »

  យានដ្ឋាន សាន សុធៀប ថប់វ័ន
  ស្ពករាជ្យ អណ្តូងស្នាយ រលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង
  ០១៦ ២២១ ៨៨០
 5. »

  លី ចន្ទ័សុពិទូរ្យ (លក់សំបកកង់រថយន្ត)
  Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១២ ៨១៥ ៧២៨
 6. »

  លី ប៉ុង
  ទី១ ខ្សាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
  ០៧០ ៥៥៥ ៥៦៦
 7. »

  ហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា សូត្រ​ ប៊ុនធឿន
  ឃ្លាំងប្រាក់ ប្អេរ កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
  ០១២ ៩៨០ ៤៥៥
 8. »

  ហ្គារ៉ាស លាងឡាន ម៉ូតូ (ស្រលាញ់ លាងឡាន)
  Ph'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៨៩ ៧០៩ ៨០៤
ខេត្តកំពង់ធំ (៨)
 1. »

  ព្រំ សុខយាត លក់អង្ករ និងគ្រឿងបន្លាស់ទោចក្រយានយន្ត
  ភូមិខោស ឃុំទំរីង ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៩៧ ២៨៧ ៥៨៧៦
 2. »

  យានដ្ឋាន វន គឹមសែន
  National Road 6 A, Balang Khang Lech, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០៧១ ៨៨៩ ៩៣៣៦
 3. »

  យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត អាន លាប
  National Road No. 6a, Souyoung, Sou Young, Baray, Kampong Thom
  ០៩២ ៩៧៨ ៧៩៨
 4. »

  យានដ្ឋានហាក់ដានី
  Phum Balang Khang Lech, Sangkat Damrei Choan Khla, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០១២ ៨៨៨ ០០៤
 5. »

  យានដ្ឋានហាក់ប៊ុនលី
  National Road No. 6 A, Balang Khang Lech, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០១២ ៤៤៦ ០៦២
 6. »

  យានដ្ឋានហាក់សុខជា
  National Road No. 6 A, Balang Khang Lech, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០១៧ ៧០០ ៦៨០
 7. »

  សុកងីលាងរថយន្ត និង ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន
  6a, Tang Kouk, Sou Young, Baray, Kampong Thom
  ០១៧ ៨៨៩ ៩៦៧
 8. »

  ហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា ជួប កៅ
  Damrei Choan Khla, Damrei Choan Khla, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០៧៧ ២០៧ ២០៨
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១៣)
 1. »

  HOUR PENG AN
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៤៤០ ៣១៦៨
 2. »

  គួង ស្រីពៅ ទិញលក់មាសប្លាទីន និងម៉ូតូ
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៦ ៣៤១ ២២២៤
 3. »

  គួង ស្រីពៅ ហាងទិញលក់មាសប្លាកទីន និងម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិ ផ្សារស្លាបលែង ឃុំ ស្វាយរំពារ ស្រុក បរសេដ្ឋ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ
  ០៩៦ ៣៤១ ២២២៤
 4. »

  ឃុយ សរ ជួសជុលម៉ូតូ
  Rung Roeang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៤២៩ ២២៣
 5. »

  ទូច គីមអេង ទិញលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិព្រះម្លប់ ឃុំភារីមានជ័យ​ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៥ ២២១ ៩១៨
 6. »

  យានដ្ឋាន សំបូរ ស្រីម៉ុម
  Preah Mlob Village, Pheari Mean Chey Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៦៩ ៣១៧ ១៦៩
 7. »

  យីវគ្រុយលក់គ្រឿងបន្លាស់និងជួសជុលម៉ូតូ
  National Road No.3, Trapeang Khyang, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
  ០៨៩ ៧៨៩ ៤៤០
 8. »

  សុត ស៊ីថា លក់ម៉ូតូហុងដា
  Peanicheakkam, Rokar Thom, Chbar Mon, Kampong Speu
  ០១៥ ៣៣៣ ៣០៦
 9. »

  ហាងជួសជុលម៉ូតូ យន់ រី
  Amleang, Thpong, Kampong Speu
  ០៨៦ ៤៩៣ ១៤៦
 10. »

  ហាងទិញលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
  ០១៥ ៦២៣ ៣២២
 11. »

  ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ឡុង មុំ
  National Road 41, Slab Leaeng, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៨៩ ៩៧៨ ៥៩៧
 12. »

  ហ៊ឹម លីម ជួសជុលម៉ូតូ
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៨៨ ៥៥៥ ៦៤៦៦
 13. »

  អោ ថា លក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  Sambour, Samraong Tong, Kampong Speu
  ០១៥ ៣៧២ ៩៣៨
ខេត្តកំពត (៦)
 1. »

  SENG SREYMOM
  National Road No. 31, Pou Village, Phnum Kong Commune, Angkor Chey District, Kampot Province
  ០៩៦ ៤៨៩ ២៧៨៣
 2. »

  ឈិន សារិន លក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត
  Tram Sasar, Samraong Leu, Banteay Meas, Kampot
  ០៧១ ៥៤៥ ៤៩១៨
 3. »

  យានដ្ឋាន ជាងម៉ៅ
  1 Ousphea Village, Sangkat Kampong Kandal, Krong Kampot, Kampot Province
  ០៧០ ៣១២ ៦០០
 4. »

  យានដ្ឋានជាងម៉ៅ
  1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០១៥ ៣១២ ៦០០
 5. »

  រស្មី ៩៩
  National Road #3, Svaythom, Kraing Ampel, Kampot, Kampot
  ០១២ ២៨៣ ៦៧២
 6. »

  ហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា ស្រីអូន
  Road #33, Kampong Bay Tbong, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០១១ ៣៣០ ១១៩
ខេត្តក្រចេះ (៣)
 1. »

  SOKVATHANAKPHEAP INVESTMENT CO., LTD.
  Ou Ruessei Ti Muoy, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie
  ០៩០ ៣៨៩ ៧៧៧
 2. »

  ចាន់ថាលក់កង់ឡាន
  Kracheh Village, Kracheh Commune, Kracheh District, Kratie Province
  ០៩៦ ៩៤៦ ៤២០៧
 3. »

  ម៉ើ ស្រីតិប
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៥៦១ ៦១២៦
ខេត្តតាកែវ (៤)
 1. »

  CHHUN SARORN
  Phsarchre Village, Angkanh Commune, Preykabas District, Takeo Province
  ០៩៧ ៩៥០ ៥៣០១
 2. »

  KHAN KIMLEANG
  Preylveakeut, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៩២ ៩០៤ ៦៥៩
 3. »

  SUPER KIDS SCHOOL (SKS)
  Preah Bat Choan Chum, Kiri Vong, Takeo
  ០៩៦ ៩៩៨ ៥៣៣៣
 4. »

  លក់និងជួសជុលម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិត្រាំខ្នារ ឃុំសូភី ស្រុកបាទី តាកែវ
  ០៦៩ ៦៩៣ ១៦៦
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (៣)
 1. »

  BOPEA GARAGE BMC
  Korothan Village, O Ambel, Sereisophon, Banteay Meanchey
  ០១១ ៧២៨ ៧២៨
 2. »

  JEANG RA MOTORCYCLE PARTS STORE
  Komru, Komru, Thampouk, Banteay Meanchey
  ០៩៧ ៥៦៥ ៦៦៥០
 3. »

  YAI MADA MOTORCYCLE PARTS STORE
  Phsathmey Village, Komru Commune, Thmapouk District, Banteay Meanchey Province
  ០៦០ ៥៤៦ ៤២៤
ខេត្តបាត់ដំបង (២២)
 1. »

  CHANNPHAL MOTOR REPAIR
  Kansai Banteay Village, Moung Commune, Moung Ruessei District, Battambang Province
  ០៩៥ ៥៦៨ ៤០០
 2. »

  CHHAN LAISIM MOTORCYCLE REPAIRS
  Group 10, Trapeang Prolit Village, Sentepheap Commune, Sampov Loun District, Battambang Province
  ០៩៦ ២២២ ៧៩២៨
 3. »

  DARA DANY SALE BICYCLE-MOTOR
  Group 06, Moung, Moung, Moung Russei, Battambang
  ០១០ ២៦៨ ២៦៩
 4. »

  PISETH MOTOR REPAIR
  Kansai Banteay Village, Moung Commune, Moung Ruessei District, Battambang Province
  ០៨៩ ៧០៤ ៧៨៤
 5. »

  PISETH MOTOR REPAIR
  Moung, Moung Ruessei, Battambang
  ០៨៩ ៧០៤ ៧៨៤
 6. »

  SAMNANG
  Pou Pir Village, Kear Commune, Moung Ruessei District, Battambang Province
  ០១២ ៥១៧ ៧៤៤
 7. »

  គិន គង់វេត លក់គ្រឿងបន្លាស់ និងជីកសិកម្ម
  ស្រែជីពៅ មានជ័យ សំឡូត បាត់ដំបង
  ០៧០ ៨៨៩ ៨០០
 8. »

  ជួបជុំជិតវត្តពោធិវង្ស លាងរថយន្ត ម៉ូតូ
  Chamkar Samraong, Battambang, Battambang
  ០៩២ ៥៥៥ ៥៩៥
 9. »

  ដេប៉ូម៉ៅម៉េង
  Banang, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៦ ៧៧៩ ៧៧៦៦
 10. »

  តែ ផារ៉ូ​ លក់គ្រឿងបន្លាស់
  50-b, Kamprang, Ta Krei, Kamrieng, Battambang
  ០១២ ៧៥២ ០៨០
 11. »

  ផូ ពុទ្ធសាក់ ជួសជុលម៉ូតូ
  Phcheav, Traeng, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៧ ៣៨៨ ២៨០៨
 12. »

  យានដ្ឋាន ជួសជុលរថយន្ត នីម គឹមសាន
  Ou Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០១៧ ២៨៩ ៥៩៥
 13. »

  យានដ្ឋាន មាន សុខរ៉ា
  57, Voat Kor, Voat Kor, Battambang, Battambang
  ០១២ ៥០០ ៥២០
 14. »

  យាន្តដ្ឋានជាង វ៉ិត & ជាង ចិន
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩០ ៧៧៦ ៨៣៣
 15. »

  រិន ចាន់វណ្ណារី
  ផ្ទះលេខ១៧១​ ក្រុមទី១១ ភូមិបាដាកត្បូង ឃុំរស្មីសង្ហារ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១២ ៩៧០ ០០៨
 16. »

  លឹម ណាសាអ៊ី
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៧០ ២២៥ ៧៤៥
 17. »

  សយ សារ៉ាក់ លក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត
  Ou Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០៨៥ ៧៧៧ ៧១០
  មើល​ផែនទី
 18. »

  សុខនី លក់គ្រឿងបន្លាស់ និង​​ ផ្ទេរប្រាក់
  ភូមិកញ្ចាំង ឃុំ​ស៊ុង ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១២ ៨៤៨ ៥៦៤
 19. »

  ហាងលក់ម៉ូតូ ប៊ុន ចំរើន (បញ្ចុះតម្លៃ ២% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១២ ៣៦៣ ២០២
  មើល​ផែនទី
 20. »

  ហ៊ាង ឡៃ ជួសជុល និង លក់ម៉តូ
  B59, Ou Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០១២ ៥៨៨ ៣៦៣
 21. »

  ហ៊ាង ឡៃ ជួសជុល និងលក់ម៉តូ
  អូរដាលើ បឹងរាំង កំរៀង បាត់ដំបង
  ០៩៧ ៦៦៦ ៦៩៥៦
  មើល​ផែនទី
 22. »

  អ៊ួក សាវ័ន ទិញលក់និងជួសជុលម៉ូតូ
  Doung, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០៩២ ៩៣៨ ៦៦៩
ខេត្តប៉ៃលិន (៤)
 1. »

  កក ទី ទិញ-លក់ម៉ូតូ
  Ou Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
  ០១២ ៥៨២ ៦៧១
 2. »

  ជាងនី ឌីឆេងលី លក់ម៉ាស៊ីន
  Phum Ou Ta Puk Leu, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០១០ ៧៣២ ៨៣៧
 3. »

  នួន សុវណ្ណារ័ត្ន ទិញ-លក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  Ou Ta Puk Leu, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៧០ ៧០០ ១១៧
 4. »

  ឡុង បូរី លក់គ្រឿងបន្លាស់
  Phum Ou Ta Puk Leu, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០៨៧ ៤២០ ៥២០
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (៥)
 1. »

  LOR HAINGKRY
  Pou Ta Kuoy Village, Lolok Sa Commune, Sampov Meas District, Pursat Province
  ០១៧ ៣២៤ ២២២
 2. »

  ជាង អាត ជួសជុលម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  Prey Khla Village, Tnaot Chum Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៨៩ ២១២ ៣៤៣
 3. »

  យាន្តដ្ឋាន ហុងដា អូតូខារ
  Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province
  ០៩៦ ៧២៩ ៨៨៨២
 4. »

  លឹម ប៉ោឈុន ជួសជុលម៉ូតូ
  Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province
  ០៩៧ ៧៣៣ ៤៦៩៦
 5. »

  សារ៉ុន លក់កង់ និងជួសជុលកង់ ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ
  Phsar Village, Anlong Tnaot Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៩៧ ៥១១ ១៤៦៨
ខេត្តព្រៃវែង (៥)
 1. »

  HEANG SOPHEA
  Svay Antor2 Village , Svay Antor Commune, Svay Antor District, Prey Veng Province
  ០១២ ៨៦៤ ១៩២
 2. »

  លុន គឹមហ៊ាង លក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទ
  Preaek Changkran, Sithor Kandal, Prey Veng
  ០៩៣ ៣៣៣ ៤៩៩
 3. »

  ហ៊ាង ម៉េងហុង ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត
  Phum Buon, Preaek Khsay Kha Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០១២ ៥៥០ ១០១
 4. »

  អ៊ុន សុខុន ជួសជុលម៉ូតូនិងលក់គ្រឿងបន្លាស់
  Lekh Buon, Kampong Leav, Kampong Leav, Prey Veng
  ០៩៦ ៦២១ ៩៩០៧
 5. »

  អ៊ុន សុខុន ជួសជុលម៉ូតូនិងលក់គ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទ
  Lekh Buon Village, Kampong Leav Commune, Kampong Leav District, Prey Veng Province
  ០៩៦ ៦២១ ៩៩០៧
ខេត្តព្រះវិហារ (១)
 1. »

  ហាងម៉ូតូហុងដា ដោក វៀង
  ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
  ០១៦ ៦១៦ ៧១៦
  មើល​ផែនទី
ខេត្តព្រះសីហនុ (១)
 1. »

  យាន្តដ្ឋាន លីហុង ឃ្លាំងលើ
  Lek 2, Mittakpheap, Preah Sihanouk Province
  ០១០ ៣២០ ៧៣៦
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (៧)
 1. »

  ANGKOR CHHUM
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១៧ ៤៣៩ ៤៨១
 2. »

  CHEANG SOKHOM REPAIR MOTORS
  Reangsei Village, Srae Sangkum Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៨៨ ២៧១ ៥៥៥៥
 3. »

  CHENG CHANTHA SELL STRUCTURES AND REPLACEMENT VEHICLES
  Reangsei Village, Srae Sangkum Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៨៨ ៨៣៩ ៩៩៩៣
 4. »

  YUN PHEAP
  Reangsei Village, Srae Sangkum Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៩៧ ៩៤២ ៣៤២៣
 5. »

  ឃាង ទីន ជួសជុលម៉ូតូ
  Sokh Dom, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៤៤៤ ៥៥៧៧
 6. »

  យ៉ាសុជាតិ ជួសជុលម៉ូតូ បិទតែម និងលក់គ្រឿងបន្លាស់
  76 A, Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៥៥៦ ១៤៦១
 7. »

  រស្មីម៉េងអឿន
  Chamkar Tae, Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៦៦ ៩៥០ ៩០០
ខេត្តរតនគិរី (៧)
 1. »

  SOPHY SALE MOTOR SHOP
  Aphivath Village, Sangkat Labanseak, Banlung City, Ratanakiri Province
  ០៧១ ៥២១ ៩៩៩៩
 2. »

  មជ្ឍមណ្ឌលថែទាំរថយន្ត គង់ សាវុធ
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៧៧៧ ៣១៣៧
 3. »

  មជ្ឍមណ្ឌលថែទាំរថយន្ត ពេជ្រ រស្មី
  St. 78, O Kontel, Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៨៨ ៧៦៨ ៩៧៧៩
 4. »

  យានដ្ឋាន ម៉េង ហ័ង
  St. 78, O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៨៨ ៣៨៥ ៥៦៦៥
 5. »

  លី​ ឆាយ លក់-ទិញ ម៉ូតូ
  St. 78, Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១២ ៤៦២ ៧២៦
 6. »

  សុផល លក់-ទិញ ម៉ូតូ និងរថយន្ត
  Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៨៨ ៤៤៩ ៧៨៨៨
 7. »

  អឿន ស្រីគុណ
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១២ ៨៣៥ ៤៥៤
ខេត្តសៀមរាប (១១)
 1. »

  BOREI SIEM REAP
  Banteay Chas Village, Sla Kram Commune, Siem Reap Province
  ០៧៨ ៨១៨ ២៨៦
 2. »

  MOTO SHOP YOK SOK HOUNG
  Sla Kram, Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩៥ ៧៥៣ ៨៤៤
 3. »

  ទីវ ឌីណា​​​ ​ប្តូរប្រេង ម៉ាស៊ីនឡាន និង លក់គ្រឿងតុបតែងរថយន្ត
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៧៧២ ៩៨៨
 4. »

  ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ និង ប៉ះកង់ម៉ូតូ
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ២៨៧ ៥៦១៦
 5. »

  ម៉ានុតលេងឡាន លក់គ្រឿងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៨៦ ២៦៤ ៥១០
 6. »

  យានដ្ឋាន តាំង​ ឆែ
  Ta Vien, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៤១៤ ១៤១១
 7. »

  រិទ្ធានិតលាងរថយន្ត និងកាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៤៧០ ៩៤៥
 8. »

  សុភមិត្តលាងរថយន្ត និង លក់រថយន្ត
  Phum Sala Kansaeng, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៨៦ ៦៦៦ ៧៧៤
 9. »

  ស្ពតឡៃ ប៉ូលា
  Vihear Chen, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៦៦៦ ៥០៤
 10. »

  ហាងកង់ អាំង គឹមសាន (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៩២ ៨១៧ ៧៣៣
 11. »

  ហាងលក់ ម៉ូតូ លឹម ង៉ូវ
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៧ ៥៥៥ ៦៦៩
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (៤)
 1. »

  យានដ្ឋានជាងបុង
  Preaek Village, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៧ ៧៤៣ ៦៦៦៣
 2. »

  ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ឈួ ស៊ុន
  Trapeang Pring, Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៧ ៥៥៥ ៩៧៧៧
 3. »

  ហាងលក់ឡាន និង ម៉ូតូ ស្រៀន សុភ័ក្រ្តា
  Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng
  ០៩៧ ៥៦៧ ៦៤៩៤
 4. »

  ហេង វ៉ា លក់ម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទ
  Phum Trapeang Pring, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៧ ៨១១ ០៨៨៨
ខេត្តស្វាយរៀង (២)
 1. »

  ជាងណាក់ភូមិយើង
  Srah Vong, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០១០ ៧៦៤ ៨៤៨
 2. »

  យានដ្ឋានពូរ៉ាចែម៉ាប់
  Kien Sang, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៨៨ ៥៧៩ ៧៩៧៨
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (២)
 1. »

  PHENG CHANTHOU 1
  Chong Kal Commune, Chong Kal District, Utdor Meanchey Province
  ០៨១ ៣១៣ ១០៣
 2. »

  អ៊ូ គឹមហ៊ាង លក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត
  Otdor Meanchey, Anlong Veaeng District, Anlong Veaeng Commune, Thnal Kaeng Village
  ០៩៧ ២៤០ ០៣០០
ត្បូងឃ្មុំ (៩)
 1. »

  SYM SOMINEA
  Lek 1 Village, Kongchey Commune, Ou Reang Ov District, Tbong Khmum Province
  ០៩៦ ៥៦៥ ៦៦០៥
 2. »

  ជាងឌីជួសជុលម៉ូតូ
  Krong Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៦៦៨ ៣០០
 3. »

  ណាង​ ញ៉ លក់គ្រឿងបន្លាស់ និងជួសជុលម៉ូតូ
  ភូមិសង្គមមានជ័យចាស់​ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៣១ ៥១១ ១១១២
 4. »

  សុខ ហេង លក់គ្រឿងបន្លាស់
  ភូមិត្រពាំងគូ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១២ ៥១៩ ១៦០
  មើល​ផែនទី
 5. »

  សុខ​ហេង លក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត
  St. 07, Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៥១៩ ១៦០
 6. »

  ហាងសួងក្រុងពេញចិត្ត
  ភូមិសួងលិច សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩២ ៧៧៧ ៩៦៧
  មើល​ផែនទី
 7. »

  ហុង ង៉ុយ លក់គ្រឿងអគ្គិសនី និងកង់
  ភូមិសញ្ជ័យសែន ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៥៥៥ ៧៧៨៩
 8. »

  ហេង ម៉ានីម៉ង់
  7, Suong Lech, Suong, Krong Suong, Tboung Khmum
  ០៩៩ ៦៧០ ១៦៧
 9. »

  ឡោ សេងហាក់
  National Street 7, Cheung Lang, Suong, Krong Suong, Tboung Khmum
  ០១២ ៩៧៩ ៤៤១

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៦២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.២៥០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១