តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៣៨៥ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (១២៩)
 1. »

  AI KIM JEWELRY DEALER
  Phsar Thom Thmey, Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៩៧៧ ៧៨៨
 2. »

  AI KIM JEWELRY DEALER
  Shop E-001, St.phsathom Thmei, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ២២១ ៨១៦
 3. »

  AI KIM JEWELRY STORE
  #20 E0, St. 217, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៤ ៦៦៣
 4. »

  AI KIM JEWELRY STORE
  #20, St. 217, Sangkat Phsar Thmei 2, Khan Duon Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៤ ៦៦៣
 5. »

  BLOOMING LIFE INTERNATIONAL CO., LTD.
  Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៩៨ ៨៣២
 6. »

  BLUE DIAMOND
  #11-13, St. 63, Phnom Penh
  ០១២ ៨២៨ ៨៧៣
 7. »

  CHAN KIM TY
  Rose Garden, Block 252, Sankgat Tonle Basac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៧៣ ៣៣៣៥
  មើល​ផែនទី
 8. »

  CHANNA JEWELRY SHOP
  Store 419, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ២៧១ ០៧៨
 9. »

  CHEA & LENG JEWELRY SHOP
  #68, Sangkat Phsar Thmei 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៨៧ ៨៦១
 10. »

  CHEA & LENG JEWELRY SHOP
  #68, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៨៧ ៨៦១
 11. »

  CHHAY BACKLY SOUVENIR
  Store 172, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦០០ ៥៨៤
 12. »

  CHHIN KALYAN JEWELRY SHOP
  Shop F1-003, St.phsathom Thmei, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៨ ៨៨៥ ៥០៦
 13. »

  CHOEUNG NAY HEANG
  #e215, Phsar Thomthmey, Phsar Thmey 1, Doun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩២២ ៣១២
 14. »

  CROWN JEWELRY
  #gb10, St.soriya Supermarket, Sangkat Cheychomnes, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០៩៥ ៦៩៧ ៨៧៨
 15. »

  CROWN JEWELRY
  # G B10, St.soriya Supermarket, Sangket Cheychomnes, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០៩៥ ៦៩៧ ៨៧៨
 16. »

  DELYA ANGKOR
  Wat Phnom Temple, Sankat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៩៨ ៧៨៧
 17. »

  ENG SING HUOT
  Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៦៦ ៣៦៦
 18. »

  EUROPE SWISS WATCH
  #173 175, St.93, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៩០ ០៥៦
 19. »

  FINEST MADE JEWELRY CO.,LTD
  #48, St. 163, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៤៧ ៥៤៧
 20. »

  G DAIMOND
  Lasen, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៧៨ ០៣៦
 21. »

  G DAIMOND
  Lasen, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៥៥ ៣៣៥
 22. »

  G-DAIMOND
  #b43-46, St. Lasen (koh Pich), Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៧៨ ០៣៦ / ០៩២ ៥៥៥ ៣៣៥
 23. »

  GC JEWERY
  #f50, St. Fortune (ratana Plaza), Teuk Thla, San Sok, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៩៩ ០៨៨
 24. »

  GLORY JEWELRY
  Sorya Shopping Center, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៣ ៤០០
 25. »

  HANG MEAS JEWELRY SHOP
  245, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៨ ០៨៣
 26. »

  HELEN (AEON MALL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៩១២ ៥៦៦
 27. »

  HEN SOPHEAP
  #c-207, Sangkat Phsar Thmei 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩០៨ ៤១៣
 28. »

  HENG SOKUNTHEA JEWELLERY
  #40, St. Kampucha Krom, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ៥១៧ ៦១៧១
 29. »

  HENG SOKUNTHEA JEWELLERY
  #40, St. Kampuchea Krom, Sangkat Phsartmey 2, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៧៧ ៦៨៥៧
 30. »

  HENG SOKUNTHEA JEWELLERY
  #40, Kampuchea Krom Blvd., Sangkat Phsarthmey2, Khan Doun Penh Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៧៧ ៦៨៥៧
 31. »

  HO SANNA JEWELRY
  Phum 5, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥៧ ៧៧៤
 32. »

  HONG KONG SOUVENIR SHOP
  152, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៥១៦ ៥១៧
 33. »

  HONG KONG SOUVENIR SHOP
  Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៥១៦ ៥១៧
 34. »

  HOR VITHURAK
  #17 E0, Phum 2, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៥៦ ៥៦៨
 35. »

  IMPERIAL JEWELRY
  Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ២២៩ ៩៤៩
 36. »

  IMPERIAL JEWELRY
  #109, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ២២៩ ៩៤៩
 37. »

  IN CHHAUY SOUVENIR
  Phsar Thom Thmey, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៦២ ២២២៧
 38. »

  IN CHHAUY SOUVENIR
  Store, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៦២ ២២២៧
 39. »

  KAMSAN BAG & SOVERNIR (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ១៣៨D ផ្លូវលេខ៤៥០ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ២៨៤ ៨៣២
  មើល​ផែនទី
 40. »

  KIM YING
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣០៩ ៥៩៥
 41. »

  KUNTHEA JEWELRY
  Store 34-35, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៩១៣ ៣១៤
 42. »

  LAM SOK LANG JEWELRY SHOP
  Phsar Thom Thmey, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧២៣ ៦៤២
 43. »

  LAM SOK LANG JEWELRY SHOP
  #e037-038, Phsar Thmey, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧២៣ ៦៤២
 44. »

  LAR LYHUONG SELL WATCH
  Phsar Thom Thmei (#168-169), St. 53, Phsar Thmei 1, Daun Penh, Phonm Penh
  ០១៧ ៦៥២ ៦៥១ / ០៨៩ ៧២៣ ៦០០
 45. »

  LE LEZARD BLEU
  #61, St. 240, Sangkat Cheychomes, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ១៩២ ៥៩២
 46. »

  LIM SOKLEAP JEWELRY SHOP
  Store E188-e132, Phsar Thom Thmey, Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៩៩ ៩៦៧
 47. »

  LIM SOKLEAP JEWELRY SHOP
  Phsar Thom Thmey, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៩៩ ៩៦៧
 48. »

  LIM WATCH AND JEWELRY
  St.53, Phum 2, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៧ ៨៨៩
 49. »

  LINDA JEWELRY SHOP
  Store 32-33, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ២៥២ ០៥០
 50. »

  LOTUS SILK
  St. 240, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៤៩ ៨៩៩
 51. »

  LUCKY HERITAGE
  #2b1-2b2-2b3, St. 51, Sankat Phsar Themy 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៩២៤ ៨៨៨
 52. »

  LUCKY JEWELRY
  #8 E0, St. 118, Sangkat Phsarthmey2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣០៤ ៧៧៧
 53. »

  LUCKY JEWELRY
  #8 E0, St. 118, Sangkat Phsarthmey 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣០៤ ៧៧៧
 54. »

  LV DIAMOND SHOP
  Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៩៩ ៩៥៨
 55. »

  LYVANNY JEWELRY
  Store 81, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៤ ៨៣៩
 56. »

  MALINDA GLORY
  ផ្ទះលេខអា៣ ផ្លូវ១០០៣ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៤៤០ ៤១៩
 57. »

  MARINA DIAMOND SHOP
  61, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៥ ៩០១
 58. »

  MARINA DIAMOND SHOP
  #46 E0, Phsartmey Commune, Daun Penh District, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៥ ៩០១
 59. »

  ME & J
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៣៩ ០០០
 60. »

  ME & J
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៣៩ ០០០
 61. »

  MEKONG QUILTS
  #49, St. 240, Sangkat Chey Chomnas, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៨៥ ៩៥៦
 62. »

  MINH DANY
  #10, St.177, Phum 1, Tumnob Tuek, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩២ ២៨០ ២៥៥
 63. »

  NARIN
  St.155, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៩៧ ៤៤៧
 64. »

  NAVY JEWELRY SHOP
  #e080, Phsar Thom Thmei, Songkat Phsar Thmei 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៤៤៥ ៨០៩
 65. »

  NGAUV SOM ATH JEWELRIES
  Store #163-164, Toul Tompoung Market, Chomkamorn District, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥១ ១៦៦
 66. »

  NGAUV SOM ATH JEWELRIES
  Store 163-164, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៧១៧ ២៧២
 67. »

  NGAUV SOM ATH JEWELRIES
  Store 163-164, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥១ ១៦៦
 68. »

  NOU SIKENG WATCH
  Store E192-e193, Phsar Thom Thmey, Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៨ ២៧១ ៥៧៦
 69. »

  ON SENG HONG SILVER SHOP
  # E031 - 032, Phsar Thom Thmey, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៣ ៩៣៦
 70. »

  ON SENG HONG SILVER SHOP
  #e031-032 (phsar Thom Thmey), Songkat Phsar Thmei 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៣ ៩៣៦
 71. »

  OU CHANDALIN
  Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦០២ ៤៥៦
 72. »

  OU CHANDALIN
  Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦០២ ៤៥៦
 73. »

  PHAI THARI JEWELRY SHOP & OPTICS
  Store E314 (ផារធថមី), Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៤០ ៥៣៦
 74. »

  PHENG SALIN
  Chompuveon Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩៤ ៤៤៩
 75. »

  PINK PVSSY AEON MALL
  មហាវិថីសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៥៩៨ ១៣៩
 76. »

  POCH SIVEHHENG JEWELRY SHOP
  Phnom Penh
  ០១៦ ២៤២ ២២២
 77. »

  POCH SIVEHHENG JEWELRY SHOP
  Store 30, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ២៤២ ២២២
 78. »

  PRINCESS DIAMOND
  #40, St. 67, Sangkat Phsar Thmei 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៩ ៨៨៨ ៧៨៩
  មើល​ផែនទី
 79. »

  PRINCESS DIAMOND
  #40, St.67, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៩ ៨៨៨ ៧៨៩
 80. »

  RAKSMEY PICH
  Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥០៦ ២៣៩
 81. »

  RATANAK PICH JEWELRY SHOP
  #46, St. 63, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៦២៩ ៩៩៩
 82. »

  RATANAK PICH JEWELRY SHOP
  #46, St. 63, Sangkat Phsar Thmei Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ២៩៩ ៩៩៣
 83. »

  RP GEM STONE
  Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ២៨៩ ០៩០
 84. »

  RYA KHMER SILK
  Phsar Thom Thmey, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៨ ៤៨៩
 85. »

  SAMBO RACHNA
  Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៨៧២ ៣៧២
 86. »

  SAMMA DIAMOND SHOP
  Sovanna Shop, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៥៣ ៥៥៣
 87. »

  SARANY JEWELRY SHOP
  St. 136, Sangkat Phsar Thmei Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៥៦៨ ៥៦៦៦
 88. »

  SAY ROMMANY JEWELRY SHOP
  Store 357, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៦៣ ៤៩៤
 89. »

  SEP LAVY SILVER SHOP
  Sangakt Phsar Thmei 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៣៩ ៩៦៨
 90. »

  SI SI
  Store #016-017, Phsar Thmey Commune, Daun Penh District, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧០០ ០៨១៩
 91. »

  SO SAHEANG SCULPTURE SHOP
  St.440, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៩១៦ ៦៤៩
 92. »

  SO SORMATHEARY
  #e115-e116, Phsa Thom Thmey, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨២៧ ០៣២
 93. »

  SOK CHANNY
  Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៨២៨ ៩៩៩
 94. »

  SOK KHOUCH JEWELRY
  Phsar Thom Thmey, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥០៩ ២១១
 95. »

  SOK KHOUCH JEWELRY
  #e098, Phsar Thmey, Sangkat Phsar Thmey, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥០៩ ២១១
 96. »

  SONITA DIAMOND JEWERLRY
  # G30, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩០ ៧៥៥
 97. »

  SREY NEANG
  Store I 1005, Cheychomnas Commune, Daun Penh District, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧២២ ០០៥
 98. »

  SREY NEANG
  Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៩៧៥ ៤៣៦
 99. »

  SRUN CHANNARY SHOP
  តូបលេខ​424,​ ផ្សារទួលទំពូង
  ០១៧ ៦៦៩ ២៥៣
 100. »

  TAING TIKEA JEWELRY SHOP
  Phnom Penh
  ០១២ ៩២៣ ៥២៧
 101. »

  TATH TENIN JEWELRY SHOP
  Phsathom Thmei, Shop E101, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៤៩ ២៨៩
 102. »

  THAVY OUN JEWELRY SHOP
  Store 1122, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៥ ៥០៩
 103. »

  THOUK SOVATEY JEWELRY
  #13 E0, Phsar Thmey, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ២០៣ ០៣៦
 104. »

  TIN TIN
  #42, St.432, Phum 5, Sangkat Toul Tompong 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៦០ ១៣៦០
 105. »

  TYMONKOL JEWELRY
  #63, St. 261, Phum 4, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៤៥ ០៧៦
 106. »

  UNG MUOYKIENG JEWELRY SHOP
  #112 A B, St. 93, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨០៨ ៨៨៨
 107. »

  UNG MUY KIENG
  118, Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៥៨៥
 108. »

  VANN CHANTHOU JEWELRY
  #e243, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦៩១ ៩២៣
 109. »

  VIRINRATANAK JEWELRY SHOP
  Sangkat Phsar Thmei Pir, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៧៩ ៩៩៩
 110. »

  VUTHANITA DIAMOND & GOLD SHOP
  Phsar Kandal, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៣៣៤ ០០៤
 111. »

  WIN
  67, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៤៣៧ ៨៨៨
 112. »

  YUN MOUY JEWELRY SHOP
  Phsar Thom Thmey, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨១៦ ៥៦៥
 113. »

  គ្លរី លក់គ្រឿងអលង្គារ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្សារទំនើបសូរិយា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៥៣ ៤០០
  មើល​ផែនទី
 114. »

  ចែ ព្រែង លក់មាសច្បារអំពៅ
  #256, St.622, Phum Kandal, Sangkat Chbar Ampov, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១២ ៣៥៥ ៥៥៦
 115. »

  ជាងធាធ្វើគ្រឿងអលង្ការ
  ផ្ទះ២០ ផ្លួវលំ ភូមិដំណាក់ធំ ស្ទឹងមានជ័យ ភ្នំពេញ
  ០១២ ៧៦៨ ៦២០
 116. »

  ជាងសេងលី លក់គ្រឿងអលង្កា
  St. 8m, Phum Trea, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩៩៦ ៦៦២១
 117. »

  រចនាខ្មែរអាត អេនក្រាហ្វ
  #55 E0, St. 240, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦២១ ១៣១
 118. »

  រចនាហ្វែន ឌីក្រាហ្វ
  #170 B, St.450, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤៨១ ៨៩៣
 119. »

  លី ហួរ លក់គ្រឿងអលង្ការ
  ផ្ទះ១៣៦ ផ្លូវព្រះសីហនុ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ណចំការមន ភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៣៧ ៨៨៧
 120. »

  លីណា ១៦៥ (លក់គ្រឿងមាស)
  Sangkat Chbar Ampov 2, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១០ ៧៩២ ១០៣
 121. »

  លីធាលក់មាស
  St. Lum, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ៤៧៧ ៩៦៩
 122. »

  ស៊ីន ហេង លក់គ្រឿងអលង្ការ
  # P23 - P25, St. Platinum, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨២១ ២៤៩
 123. »

  ស៊ីន ហេង លក់គ្រឿងអលង្ការ
  # P23 - P25, St. Platinum, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨២១ ៨៩៩
 124. »

  ហាងប្រាសាទពេជ្រ
  ផ្ទះលេខ ២០៨អឺ០ ផ្លូវ៥១ កែង១៣០ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
 125. »

  ហាងលក់គ្រឿងអលង្កា ហុងកុង (បញ្ចុះតម្លៃ ២% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០២០)
  ផ្ទះលេខ៥២ ផ្លូវM០២ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៤៩៤ ៤៣៩
  មើល​ផែនទី
 126. »

  ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ ដាយមិន ស្តារ
  ផ្ទះលេខ១១-១៣ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៩៥ ៦៩៨
 127. »

  ហាងលក់មាស ហេង ឆៃទិត
  136, Phum 2, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៦៨ ៦៨៦
 128. »

  ហ៊ាងលក់ គ្រឿងប្រាក់
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៥៨ ៤៨៨
 129. »

  ឡាវ៉ាទី ហូម
  #147 A B E0, St. Paster, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៨៧ ៩៨៨
ខេត្តកណ្ដាល (១១)
 1. »

  LEANG CHEA JEWELRY SHOP
  #446, St.21, Group 24, Preaek Thmei Village, Preaek Thmei Commune, Kaoh Thum District, Kandal Province
 2. »

  PAING CHANTHOU
  Kaoh Chen, Kaoh Chen, Ponhea Lueu, Kandal
  ០១២ ៩១៣ ៩៩២
 3. »

  ភីន ចាន់ស្រីនិច
  Mlu Meun Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១០ ៧៩៧ ៨៥៤
 4. »

  ភឺន ដារ៉ា
  Mlu Meun Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១២ ៤៩៩ ៥៦២
 5. »

  វ៉េង ពៅ ទិញលក់គ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទ
  Kandal Province, Krong Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Phum Thmei
  ០១២ ៤០០ ៣៩៩
 6. »

  សេរីភាពII និង​ វត្ថុអនុស្សាវរី
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៧០៣ ៣២៩
 7. »

  ហាង ថុល ចន្ធូ (លក់ និងធ្វើចម្លាក់ប្រាក់-ស្ពាន់) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិកោះចិន ឃុំកោះចិន ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល
  ០១២ ៩១៣ ៩៩២
  មើល​ផែនទី
 8. »

  ហាង រ៉ន សារុន (លក់ និងធ្វើចម្លាក់ប្រាក់-ស្ពាន់) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិកោះចិន ឃុំកោះចិន ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៨ ៤២៥ ២៦៤
  មើល​ផែនទី
 9. »

  ហាង អ៊ុំ ស្រីទូច (លក់ និងធ្វើចម្លាក់ប្រាក់-ស្ពាន់) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិកោះចិន ឃុំកោះចិន ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល
  ០១២ ៨៥៣ ៥៨៩
  មើល​ផែនទី
 10. »

  ហាងមាស ឡុង គីមតិច
  Daeum Mien, Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៨ ៣៥៤ ០៥០
 11. »

  ហាង​មាសពេជ្រ លី គីមសួគ៍
  Daeum Mien, Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០១៧ ២៩៨ ៩៩៨
ខេត្តកំពង់ចាម (៨)
 1. »

  កាយ អេងគ្រី ទិញលក់គ្រឿងអលង្ការនិងប្តូរប្រាក់
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨៦ ៤៨៤ ៦៧៦
 2. »

  ចាន់ធាលក់មាសនិង​ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  Phum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៦៩៩ ៤៩៩
 3. »

  ណាំ ជា ទិញ លក់គ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ៤១៨ ១២២
 4. »

  សុខ រ៉ាស៊ីន
  ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៨ ៧២១ ០២៤
 5. »

  ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៏ និងសម្ភារៈកេ្មង
  Phum Ti Dabmuoy, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៦៩៦ ៩២១
 6. »

  ហាងស្រស់វិចិត្រ លក់គ្រឿងអលង្ការ
  Phum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧៧ ៥២៣ ៣១២
 7. »

  ឡាច សុខចេង លក់គ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៨ ៣៥១ ៩៦៦
 8. »

  អិល ខេ លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ និង សម្ភារៈសិក្សា
  Phum 13, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១០ ៧៣២ ០៧៣
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (២)
 1. »

  គង់ ស៊ីថន លក់គ្រឿងអលង្ការ
  Trapeang 3, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
  ០៩៩ ៦៧៧ ៧៦៧
 2. »

  ឯម សុភ័ក្រ្ត​ លក់គ្រឿងអលង្កា និងចំណីសត្វគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិកំពង់ប្រាសាទ,​ ឃុំសែប, ស្រុកកំពង់ត្រឡាច, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៧៧ ៩៣២ ៣៤៣
ខេត្តកំពង់ធំ (១)
 1. »

  នៅ គីមឡាយ លក់គ្រឿងអលង្ការ
  Rumchek, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០៩២ ៤០៤ ១៩៣
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១២)
 1. »

  KAN CHANTHOEURN
  Udongk Village, Veangchas Commune, Udongk District, Kompong Speu Province
  ០៩២ ២១២ ១៨២
 2. »

  ឆេង ស្រីលីន
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៦៤៤ ៦៦០
 3. »

  ជាងរ៉ាត់ លក់មាស
  Prey Ba Krong Village, Preah Khae Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០១០ ៩៧០ ៧២២
 4. »

  ប្រុស ស្រីឡូត លក់មាស និងទទួលបញ្ចាំ
  Trapeang Khyang, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៩ ២៩៦ ៩៩៦
 5. »

  ម៉ុល នីតា
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០៧៧ ៧៦១ ៣០២
 6. »

  សុខុម ចាន់ថន
  ភូមិអូរការុង ឃុំវាំងចាស់ ស្រុកឧដុង្ដ​ កំពង់ស្ពឺ
  ០៧៧ ៧៧០ ០៨៨
 7. »

  សុភក្តិ ស៊ីណា លក់មាស
  Trapeang Khyang, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
  ០៨៨ ៦៣៦ ០០០០
 8. »

  សេម ស៊ុនលី
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk Districe, Kampong Speu Province
  ០១២ ៣១០ ៧៩១
 9. »

  ស្រ៊ា លឹមហ៊ាង លក់មាស និងប្តូរប្រាក់
  Phsar Slab Leaeng, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៧ ២៦៥ ៤៦២៤
 10. »

  ហាងលក់មាស (សុខុម លីនណា)
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៩២ ៣៩០ ៣០៩
 11. »

  ហាងលក់មាស​ ម៉ុល ម៉ានី
  ភូមិវិហារខ្ពស់ ឃុំវាំងចាស់ ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៨៧ ៩៤៤ ៦៤៩
 12. »

  អាន សុខនី
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០៨៨ ៩០១ ៥៩៨៩
ខេត្តក្រចេះ (២)
 1. »

  ខេង ចាន់ថុល
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៨៥០ ៨០៥៧
 2. »

  គា​ រ៉ន
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ២១៣ ៧១១៤
ខេត្តតាកែវ (២)
 1. »

  ឃុន ផល្លី លក់មាស
  Prey Totueng, Samraong, Samroang, Takeo Province
  ០៩៧ ៦៦២ ២៦៩៥
 2. »

  តាំង អូន លក់មាស
  Prey Totueng, Samraong, Samroang, Takeo Province
  ០១២ ៧៨១ ៤៥៤
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (២)
 1. »

  PHAL CHAMROEUN JEWELRY SHOP
  Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០៦១ ៩៩០ ០៨៣
 2. »

  YEM VANNA JEWELLY SHOP
  Phum 3 Village, Sangkat Preah Punlear, Krong Sereisophon, Banteay Meanchey Province
  ០៨៥ ៨៨៨ ៨៧៧
ខេត្តបាត់ដំបង (៤)
 1. »

  ជរ រស្មី
  ផ្ទះ៤៣១ ក្រុម២៥ ភូមិស្តៅ ឃុំស្តៅ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៣ ៧៥៩ ៧២៧
 2. »

  ផល្លី អនឡាញសប
  ឆករកា សំឡូត សំឡូត បាត់ដំបង
  ០៨៨ ៥៧៥ ៥៥៩៦
 3. »

  ភាន សុភាព
  ផ្ទះ១៧១ ក្រុមទី១៨ ភូមិបាយដំរាំ ឃុំបាយដំរាំ ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៨៨ ៨៧៧ ៧៧៥៨
 4. »

  ហាងលក់មាស ញឹម កាន់យ៉ា
  អូរទន្ទឹម តាសាញ សំឡូត បាត់ដំបង
  ០១០ ៦១១ ១១០
ខេត្តប៉ៃលិន (១)
 1. »

  SREY MEY JEWELRY STORE
  Outapok Ler, Pailin
  ០៩៨ ៧៧៩ ៨៩៩
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (២)
 1. »

  គង់ ស៊ីម លក់គ្រឿងអលង្ការ
  Leach Village, Leach Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០៩៧ ៩៨០ ៩០០០
 2. »

  ថា អៀងលៀង លក់គ្រឿងអលង្ការ និងប្តូរប្រាក់
  Leach Village, Leach Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០១០ ៤៦៩ ០០៦
ខេត្តរតនគិរី (១)
 1. »

  ហាងលក់ត្បូងធម្មជាតិ លឹម ស៊ូហេង
  O Konsen Village, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៨៦ ៤៦៤ ៦៦៦
ខេត្តសៀមរាប (១៨)
 1. »

  ANGKOR BIG LUCK
  Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៧ ៨៥៨ ៦៨៦
 2. »

  KHMER BOUTIQUE
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៣៣៣ ៣៨៥
 3. »

  LEANG HONG SOUVENIR SHOP
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៦៦០ ១០២
 4. »

  LIM CHEA SINH
  Vaot Damnak Village, Sala Kamroeuk Commune, Siem Reap Province
  ០១២៤៩២៦២៦
 5. »

  LIM SOPHEA
  Mondul 1 Village, Svaydangkum Commune, Siem Reap Province
  ០១២ ៨៨២ ៩៣១
  មើល​ផែនទី
 6. »

  MUYSIM SOUVENIR SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៦២៨ ៣០៣
  មើល​ផែនទី
 7. »

  MUYSIM SOUVENIR SHOP
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៦២៨ ៣០៣
 8. »

  NAREN SHOP
  Voat Damnak, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៥៥០ ០២៥
 9. »

  OEURM OEURN
  Khnar Sanday, Banteay Srei, Siem Reap
  ០៩២ ៨៣៦ ៣៩២
 10. »

  RONG SREYMOM SOUVENIR SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិមណ្ឌល១ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៦៩ ២១៧ ៥១៨
  មើល​ផែនទី
 11. »

  TAING KIM CHHENG SOUVENIR SHOP
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៩២២ ៧០៧
 12. »

  TEIK PHALINE JEWELRY SHOP
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៨២៩ ៩២៥
 13. »

  កង​ស៊ីថុល លក់វត្តុអនុស្សាវរីយ៏
  Phum Sala Kansaeng, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ២១៦ ៩៩០
 14. »

  កង​ស៊ីថុលលក់វត្តុអនុស្សាវរីយ៏
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ២១៦ ៩៩០
 15. »

  ជាង ទង ធ្វើគ្រឿងអលង្កការ
  Phum Kruos, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៥៦៩ ៨០៦
 16. »

  ឈួន សេរី​​ លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៏
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៦៦៣ ៥៦៧
 17. »

  ភ្នំ ដា លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ភូមិត្រពាំងសេះ សង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៧៦ ៤៩៤ ៩៥៦៥
 18. »

  ស៊ីវ ប៊ុនផាត លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍
  ភូមិមណ្ឌល២ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១៧ ៨៨៨ ៨១៩
ខេត្តស្វាយរៀង (២)
 1. »

  កើត តូម៉ា លក់គ្រឿងអលង្កាគ្រប់ប្រភេទ
  Ta Trav Village, Kampong Trach Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០១២ ៩៤៤ ១១០
 2. »

  ជិន វុន លក់គ្រឿងអលង្កាគ្រប់ប្រភេទ
  Ta Trav Village, Kampong Trach Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៣៣៤ ៩៦៦៦
ត្បូងឃ្មុំ (១)
 1. »

  MAK SREYKA GOLD SHOP AND EXCHANGE
  Krouch Chhmar Kraom Village, Krouch Chhmar Commune, Krouch Chhmar District, Tboung Khmum Province
  ០១៧ ៤៧០ ៩៥៩

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
929,803 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៣១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១២.៥៥៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១២.៧៣៨