តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (២៧៣)
 1. »

  123 PIG
  ផ្ទះលេខ២៦ ផ្លូវលេខ១២៣ ភូមិ៥ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ២២៦ ៥៩៦
 2. »

  1812 JEANS
  #217, St. 155, Toul Svay Prey, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៣១៥ ១៥៦
 3. »

  1812 JEANS
  Phnom Penh
  ០១៦ ៣១៥ ១៥៦
 4. »

  ACLEDA-JARDINES EDUCATIONAL FOUNDATION ORGANIZATION
  Preah Monivong Blvd, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៥ ៩០០ ៥៦៥
 5. »

  ADA BBY SMILE
  St. 130, Sangkat Phsar Kandal, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៨៩៧៣០
 6. »

  AGEHA SHOP
  St. 155, Sangkat Tuol Tumpung 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៦៨ ៩១៦
 7. »

  ALADDIN KH CO., LTD.
  Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៥៧ ៧២៦០
 8. »

  AMBER'S TRADE CO., LTD.
  St. 516, Sangkat Boeng Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៦ ៣៩៣ ៩៩៩៩
 9. »

  APPLE GOLD
  St.128, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៨៧ ៥១៣
 10. »

  ATTIRANCE
  St. 51, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៧៧៦ ៣៥៣
 11. »

  B-QUIK
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៥០ ១០៦
 12. »

  BENJAMIN BARKER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៥៧ ៨៥៥
 13. »

  BEST BARBER SHOP
  ផ្ទះលេខ៨៤អា ផ្លូវលេខ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៦ ៧១៧ ១៧១៨
  មើល​ផែនទី
 14. »

  BEST CLEAN CAR WASHING
  ផ្ទះលេខ៣២ ផ្លូវ១៨៨ ក្រុម៣៥ ផ្សារដេប៉ូ១ ទួលគោក ភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៩១ ៩៧៩
 15. »

  BEST LIFE PRODUCT CO., LTD.
  281, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦០០ ៤៨៨
 16. »

  BEST LIFE PRODUCT CO., LTD.
  Phnom Penh
  ០១២ ៦០០ ៤៨៨
 17. »

  BETTER U
  Phnom Penh Thmey, Phnom Penh
  ០១០ ៨៥៥ ៦៨៦
 18. »

  BEYOND
  #14, St. 306, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣០ ៣៣២
 19. »

  BEYOND
  Phnom Penh
  ០១២ ៩៣០ ៣៣២
 20. »

  BIG BELLY
  128, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៨ ៥៧៦
 21. »

  BIRKEN STOCK
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៨១ ៤៣១
 22. »

  BKJH CO., LTD.
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៩០ ៣៥៣២
 23. »

  BLUE & WHITE STICKER SHOP 1
  St. 124, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១២ ៧២៦ ០២៧
 24. »

  BRUNO
  St.19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៤៧ ៤៣៧៧
 25. »

  BUNKHEANG COMPANY
  Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៧៦ ៣៥៣ ៥៧៧១
 26. »

  BUNKHEANG COMPANY
  Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៦ ៣៥៣ ៥៧៧១
 27. »

  BUNKHEANG COMPANY (QR)
  Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៥ ៦០០ ៦៨៥
 28. »

  C S AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD.
  #11 C E0, St. 143, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦២១ ៧២១៦
 29. »

  C.K.J TRADING CO., LTD.
  Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៣៣ ៩៦៦
 30. »

  CAM PROFESSIONAL TECHNOLOGY CO., LTD.
  ផ្ទះលេខ១៨C១ ផ្លូវK៤B សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៣៣៣ ០០៧
  មើល​ផែនទី
 31. »

  CAMERICAN OUTLET
  #191, Mao Se Tong Blvd., Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦៥៦ ៩០២០
 32. »

  CHAMRONG CHAMROEUN TECHNOLOGY
  182, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៦ ០១៨
 33. »

  CHARLES AND KEITH (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៦៨៥ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 34. »

  CHEY CHOM NEAS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៩១០ ០១៥
 35. »

  CHHAY SHOP
  St. 428, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ២៤៩ ៥៥៦
 36. »

  CHHUN SAMBATH DEVELOPMENT CO., LTD.
  Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩២២ ២២៣
 37. »

  CITY TIME
  Phnom Penh, Phum 1, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩០ ៣៣៣
 38. »

  CLARKS (AEON MALL)
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០១០ ២២៥ ០៧០
  មើល​ផែនទី
 39. »

  CNAD
  St. 303, Sangkat Boeng Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៧៨៨ ៧៦០
 40. »

  D CARE
  Sangkat Phsar Thmei Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៧០៥ ២១៣
 41. »

  D NETWORK WORLDWIDE (CAMBODIA) CO., LTD.
  271, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៥៣៤ ៩០២
 42. »

  DADA
  274, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧១០ ១១១
 43. »

  DEEPBLUE
  St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥២ ១៩១
 44. »

  DELYA ANGKOR
  Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៩៨ ៧៨៧
 45. »

  DINALEY APARTMENT
  St. 305, Sangkat Boeung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៣៥ ៣៨៨
 46. »

  DIVINE SHOP CAM
  St. 1019, Sangkat Phnom Penh Thmey, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៥ ៥៨៨៨
 47. »

  EISAN HANDICRAFT IMPORT EXPORT CO., LTD.
  សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៨៣ ៣១០
 48. »

  ELIZA LITZ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៦០ ០០០០
 49. »

  ENGINOU PLAY&LEARN
  315, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣២៩ ៣៣៣
 50. »

  EPICURE CULINARY CO., (TIM HO WAN)
  St. 132, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ២៨៩ ៦៦៦
 51. »

  EXCELLENT MASTER BEAUTY
  #5511, St. 608, Sangkat Beung Kork, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៨៨ ៨៧៦០
 52. »

  F A D SOLUTIONS CO., LTD.
  430, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៧៧៧ ១០៨
 53. »

  FBO & AVIATION SERVICE (CAMBODIA) CO., LTD
  Sahakporn Russy Blvd , Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៨៥ ១៦៨
 54. »

  FIONA OLIGA SPA
  Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨២៨ ០៨៦
 55. »

  FIPPER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩២០ ៧៤៨២
 56. »

  FLIGHT BOOKING CENTER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ២២២ ២៨៨
 57. »

  FLYING BIKES2
  Phum 12, Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៣៦ ៧៨៩
 58. »

  FROG
  Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៦៧ ៧៦៣
 59. »

  FULL HOUSE
  #95, Preah Norodom, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦១ ២២៦ ៦៤១
 60. »

  FULL HOUSE (DECORATION) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ០៥ ផ្លូវលេខ៤១ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦១ ២២៦ ៦៤១
 61. »

  G DAIMOND
  Lasen, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៥៥ ៣៣៥ / ០១៥ ៥៧៨ ០៣៦
 62. »

  GAMES SHOP
  Phum 1, Sangkat Phsar Daeum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៩៤៦ ៤៣៨
 63. »

  GIFTORY
  271, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ១៩២ ២១១
 64. »

  GIORDANO
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ២១៣ ០៥៣
 65. »

  GIORDANO
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ២១៣ ០៥៣
 66. »

  GOEL COMMUNITY
  St. 12bt, Phum Sansam Kosal 2, Sangkat Beung Tompon, Khan Meanchey, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៤៤ ០១០
 67. »

  GOWN
  Phnom Penh
  ០១៥ ២១៥ ៥៧៧
 68. »

  GOWN
  St.63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២១៥ ៥៧៧
 69. »

  GPX
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩១៨ ៧៧៧
 70. »

  GREEN O FARM
  Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩០ ៦៦៦ ២៦៦
 71. »

  GUNZE SPORTS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៨ ៧៤០ ២៤៣៤
 72. »

  GUOHANG INTERNATIONAL TRADING
  Phnom Penh, Khan Daun Penh, Sangkat Srah Chak
  ០៩៦ ៦១៧ ៣២៦០
 73. »

  HAIR CUT SO CUTE SHOP
  #25 B, St. 261, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧១ ៧២៧ ៥៥៣៤
 74. »

  HAUTE RACK
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៨២៨ ៩៦៦
 75. »

  HAVAIANAS SHOP
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨១៨ ០៥០
 76. »

  HD APARTMENT
  #19, St. 416, Phum 1, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៥៥៥ ៨៨៨
 77. »

  HEALTHPRO WORLDWIDE CO., LTD.
  Koh Pich, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៦៣ ១៦៦
 78. »

  HELEN (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៧០ ៩១២ ៥៦៦
  មើល​ផែនទី
 79. »

  HENG LY
  Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh
  ០១១ ៧៥៧ ៤៧៥
 80. »

  HENRY ALLEN MARKETING (CAMBODIA) PTE. LTD.
  93, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៦ ៦៩៩ ៩៦៩
 81. »

  HENRY ALLEN MARKETING (CAMBODIA) PTE. LTD.
  Preah Monivong Blvd., Phnom Penh
  ០៦៦ ៦៩៩ ៩៦៩
 82. »

  HONDA VAN SEUHENG
  #87 A B C, St. Monireth (217), Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៩១ ៣៣៣
 83. »

  HTPP ROYAL
  #134. Confederation De La Russie, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩២ ២១៧
 84. »

  ICARE BENEFITS CAMBODIA
  Phum Tropang Chhuk, Sangkat Terk Thlar, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៥៥ ៩៨១
 85. »

  IPANEMA
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៩៨ ៦០៩
 86. »

  ISLAND PEARL
  St. 174, Sangkat Phsar Thmei 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨២១ ១៥៤
 87. »

  J.N.K AGENT CO., LTD.
  371, Tnaot Chrum, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ២៨៦ ៧៧៧
 88. »

  JAIKON DISTRIBUTION CO., LTD.
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៦៦៦ ៣១៣
 89. »

  JAIKON DISTRIBUTION CO., LTD.
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៩៩ ៦៦៦ ៣១៣
  មើល​ផែនទី
 90. »

  JET STORE
  128, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ៤០០ ០៨០
 91. »

  JING PHIN THANG
  Phnom Penh
  ០១៦ ៩៤៦ ០០២
 92. »

  JM GLOBAL CO., LTD.
  Preah Norodom Blvd. (41), Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៤២៤ ១៩៨
 93. »

  K DISTRIBUTION CO., LTD. (SNEAKERS)
  Phnom Penh
  ០៨១ ៥៥៥ ៥៣៣
 94. »

  K H J ROYAL CO.LTD
  #45, St. 242, Sangkat Vealuong, Khan 7makara, Phnom Penh
  ០១២ ៣៩៧ ៥៥៥
 95. »

  KEDS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ២១៣ ៨២០
 96. »

  KEDS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ២១៣ ៨២០
 97. »

  KHMER AUDIO VIDEO
  St. 271, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៦៥២ ៣៣៦
 98. »

  KHMI (CAMBODIA) TECHNOLOGY CO., LTD.
  #23 B, 4th Floor, St.169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧០ ២៩៩ ៨៨៧
 99. »

  KIDS PARK AEON MALL SSC
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨៨ ២២២
 100. »

  KING OF THE MAN
  105 I, Phum 7, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៧ ៨៧៧ ៧៧៩
 101. »

  KING OF THE MAN
  St. 200, Phum 7, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៧ ៨៧៧ ៧៧៩
 102. »

  KING POT
  257, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៦២៤ ៩៥៥
 103. »

  KLSA CONSTRUCTION AND IMPORT EXPORT CO., LTD.
  St. 51, Sangkat Voat Phnum, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៩៦២ ៥៦៧
 104. »

  KOFI CO., LTD.
  Mao Tse Toung Blvd, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៦ ៦៣១
 105. »

  KOFI CO., LTD.
  Mao Tse Toung Blvd, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៦ ៦៣១
 106. »

  KOFI CO., LTD.
  Mao Tse Toung Blvd, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៦ ៦៣១
 107. »

  KOFI CO., LTD.
  Mao Tse Toung Blvd, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៦ ៦៣១
 108. »

  KOMPULPICH
  Sangkat Phsar Thmei Pir, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៥០៥
 109. »

  KONG MEAS SHOP
  St. 199, Sangkat Tuol Svay Prey 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៩ ៥១២
 110. »

  KOOL COLLECTION
  Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨៦ ៨៩៩
 111. »

  KOONA CO., LTD.
  430, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៧៧៧ ២៥២
 112. »

  KSH
  Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៧៧ ៧៨៥
 113. »

  KSH
  271, Phum 1, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៧៧ ៧៨៥
 114. »

  KUNTHEA KATYARAKTY SHOP
  St. 142, Sangkat Phsar Thmei 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៩៣ ៥៧៩
 115. »

  L'ZZIE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៣១១ ១៨៨
 116. »

  L'ZZIE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៣១១ ១៨៨
 117. »

  LA OR LA OR
  Phnom Penh
  ០១១ ៩២៧ ៧៦៦
 118. »

  LA PALM BKK
  Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ២៥៥ ២៣១
 119. »

  LA PALM BKK
  Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ២៥៥ ២៣១
 120. »

  LA PALM KHOS PICH
  Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៣៣ ៥៦៤
 121. »

  LA PALM KHOS PICH
  Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៣៣ ៥៦៤
 122. »

  LE LEZARD BLEU
  #61, St. 240, Sangkat Chey Chumnesh, Khan Daun Penh Phnom Penh
  ០៩២ ១៩២ ៥៩២
 123. »

  LEIM CHANMONY
  St. 101 B, Phum 5, Sangkat Olampic, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩០៩ ០០៩
 124. »

  LIANXIN
  St.63, Phum 1, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៣៣៨ ៩៩៨
 125. »

  LIFE T INTERNATIONAL CO., LTD.
  St. Lum, Sangkat Beung Tompon, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៦ ៦៧៨
 126. »

  LIFE T INTERNATIONAL CO., LTD.
  Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៦ ៦៧៨
 127. »

  LINK WORLD
  Khan Meanchey, Phnom Penh
  ០១២ ៦១០ ៤៦៨
 128. »

  LOH YU SRENG SHOP
  Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៧៦ ១៦១
 129. »

  LOOKCHINJUNG THAI
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៦៦ ១១១
 130. »

  LOOKCHINJUNG THAI
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៦៦ ១១១
 131. »

  LUCKY HERITAGE
  #2 B1-2 B2-2 B3, St. 51, Sangkat Phsarthemy1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៩២៤ ៨៨៨
 132. »

  LV DIAMOND SHOP
  Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៩៩ ៩៥៨
 133. »

  LY SOKHHEANG
  #65 E0, St. 128, Phum 2, Sangkat Monourom, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៣៣៣ ៣៧០
 134. »

  MAISON KAYSER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៥ ៤៤៨ ៤៩១
 135. »

  MAISON KAYSER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៥ ៤៤៨ ៤៩១
 136. »

  MARCO LIGHTING
  Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៩ ៤០០ ៥០០
 137. »

  MAXJUALL CO., LTD.
  Phsar Touch, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៣៩ ២២៣៤
 138. »

  MAXX
  155, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៩៩ ១៦៨
 139. »

  MEK DISTRIBUTION
  ផ្ទះលេខ៤៣-៤៥ ផ្លូវ៣៥៤ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣៣៨ ៣២១
 140. »

  MEKONG QUILTS
  Phnom Penh
  ០១៧ ៤៨៥ ៩៥៦
 141. »

  MEKONGNET (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៩៤ ជាន់ទី៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៨៣១ ៥១៦
  មើល​ផែនទី
 142. »

  MEKONGNET
  #94, Preah Norodom Blvd, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៣១ ៥១៦
 143. »

  MENARD SALON
  Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ២២៩ ៩៩៩
 144. »

  METROPOLITAN GROUP LTD
  #271 E0, St. 148, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៦ ៥៥១
 145. »

  METROPOLITAN GROUP LTD
  Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៦ ៥៥១
 146. »

  METROPOLITAN GROUP LTD. "TUOL KORK"
  Conor 317, #31, St.598, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ២៧៤ ០៦០
 147. »

  METROPOLITAN GROUP LTD. "TUOL KORK"
  Phnom Penh
  ០១២ ២៧៤ ០៦០
 148. »

  MI-A (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៩៦ ២៨០ ៤៨៦៤
  មើល​ផែនទី
 149. »

  MINI BUCKS
  #19 E0, St. 3, Sangkat Tultom Pong 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៦៩៥ ៥៦៦
 150. »

  MIZON
  St. 1019, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៨ ៦១៩ ០៧២
 151. »

  MONSOON
  St. 294, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦៨៨ ២០០៦
 152. »

  MOON MALYA STORE
  St. 63, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៨១៨ ៩៩៩
 153. »

  MOSOON
  St. 130, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥៦ ៧៥៦
 154. »

  NATURE THAI BISTRO
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៤៦ ១៨៤៤
 155. »

  NEW CORNER
  #239 E0, St.144, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨២២ ៥៧៥
 156. »

  NEW ERA
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ២១៣ ៨៩៧
 157. »

  NEW ERA
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ២១៣ ៨៩៧
 158. »

  NEW LIFE FELLOWSHIP
  ផ្សារទំនើមស្ទឹងមានជ័យ ផ្លូវវេងស្រេង សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ភ្នំពេញ
  ០៩២ ៩៥៧ ០៦៥
 159. »

  NGOV CHHARVORN
  E095 Unit, Phum 1, Sangkat Phsar Thmei 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨០ ០៦៧
 160. »

  NOKOR SAMREITH KARAOKE
  #328, St.182, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៥៩៨ ៣៣៨៣
 161. »

  NORDIC HOUSE
  St. 136, Sangkat Phsar Kandal Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៥ ៩២៦ ៥៧៤
 162. »

  NUTRITION WAREHOUSE
  #4 E0, St. 274, Phum 1, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨២២ ២៣០
 163. »

  ONE GEARS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៩៩ ៦៧៨
 164. »

  OPTICAL 101
  #86 A B E0, St. 128, Monorom Commune, 7 Makara District, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨២ ១០១
 165. »

  OSMOSE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៧ ២៩៩ ១១១
 166. »

  P & N ONLINE SHOP
  St. 163, Sangkat Tuol Svay Prey Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៧០ ៩២០៩
 167. »

  P C H
  St.488, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧២៨ ៦៨៦
 168. »

  P C H
  #360, St. 488, Phnom Penh
  ០១២ ៧២៨ ៦៨៦
 169. »

  PHNOM BOUTIQUE TRADING CO., LTD.
  312, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៥ ៣០២ ២២៣
 170. »

  PHNOM BOUTIQUE TRADING CO., LTD.
  Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៥ ៣០២ ២២៣
 171. »

  PHOLLEN
  Phum 6, Sangkat Boeng Keng Kang Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥១៦ ៦៨៨
 172. »

  PISETH16
  # B E0-08 Citymall Market, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦៦៦ ៧៦៥
 173. »

  PLOY PUB
  Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣៣ ១៤១
 174. »

  PRI DA
  #428, St.5, Phum 2, Sangkat Chrang Chamreh 1, Khanruessei Kao, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦៦៦ ៤៧២
 175. »

  PUMA
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៧៧០ ៣៥៣
 176. »

  PUMA (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៧០ ៩១២ ៦៩៦
  មើល​ផែនទី
 177. »

  QNJ CO., LTD.
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៥៧ ៩៥១
 178. »

  QUEEN OF THE WOMAN
  #105, St. 200, Phum 7, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៥ ០៧៧
 179. »

  R.N VIP REAL ESTATE CO., LTD.
  Dangkor, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៧៧ ៧៥៨
 180. »

  RAKSMEY PICH
  Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥០៦ ២៣៩
 181. »

  REAKSMEY VANDA
  Phum Thmei, Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៣៣ ៣៨២២
 182. »

  RINGER HUT
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤៣៤ ៥១៨៥
 183. »

  SAMBOTOTS EARLY YEARS
  #42, St. 242, Phum 6, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៥ ៥៥២
 184. »

  SAN PISETH SHOP
  សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៥៩៤ ១៩៩
  មើល​ផែនទី
 185. »

  SENG MENG CHING (PAWN SHOP)
  #59, St. 105, Sangkat Toul Tom Poung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៤៧៧ ៩៧៧
 186. »

  SHANGPREE
  សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៥៤៦ ៦៦៦
 187. »

  SHER-E-PUNJAB II
  03, Chakto Mukh, Daun Penh, Kampong Cham, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៥ ៨៤៤
 188. »

  SITTHY SIBLINGS CO., LTD.
  #3 Bis, St. 288, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨៨ ៩៩៩
 189. »

  SNOW VILLAGE (CAMBODIA) COMPANY LIMITED
  Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៦ ៦១៤
 190. »

  SOKKIM OPTICAOL
  St. 199, Sangkat Tuol Svay Prey 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩១៨ ០០៧
 191. »

  SOMA BUILDING
  #28, St.286, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៧១៦ ៦១៧
 192. »

  SOPHEAK COMPANY
  Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៥០០ ៨០១
 193. »

  SOUND DANCE CLUB (DUONG DRAGON)
  St.ratsaphea, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៧ ៥៥៥
 194. »

  SOVATAPHEAP DRIVING SCHOOL
  #2127, Phum Khor 2, Sangkat Chrang Chamres 2, Khan Ruissey Keo, Phnom Penh
  ០៩៣ ២៦៧ ៩៧៩
 195. »

  SREY SORYA-LA VIE CLAIRE
  Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩០៥ ០៧០
 196. »

  STICKER CITY OFFICIAL
  Sangkat Boeng Keng Kang Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ២២២ ២១៩
 197. »

  SUPERCLEAN CAR WASH
  St.430 Corner 450, Sangkat Toul Tumpong 2, Khan Chamkamon, Phnom Penh
  ០៩៣ ២២ ៥៧៣៧
 198. »

  TAGA UDON STORE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦០ ៧៣៣ ០១១
 199. »

  TECH-ZONE
  St. 254, Sangkat Tuek Laak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៦៦៨ ០៨០
 200. »

  THA PURIKU ONLINE SHOP
  #48 E0, St. 402, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤៧០ ៩០៩
 201. »

  THE BLESSING SHOP
  #598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ១៤៥ ៦៧៥
 202. »

  THE FIRST MAN
  # B18 Eo, St. 110, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៦៦ ៩៥៩
 203. »

  THE QUEEN KTV
  St. Northbright, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦៨០ ៥៩៩
 204. »

  THY 168
  Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៦២៦ ៦៧២
 205. »

  TONG HUANG LY YEIN
  28, Phsar Kandal, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៩៤ ៩៨៩
 206. »

  TONY MOLY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៦៣ ៣០០
 207. »

  UDOM CHAY ASIAN ART
  St. 450, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ២៦២ ២៦២
 208. »

  US STORE
  #170, St. 169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៩៧ ៩២០
 209. »

  VEASNA NEW LAND POWER CO., LTD.
  #49.51, St. Gs, Sangkat Preaek Liep, Khan Chrouy Changvar, Phnom Penh
  ០៩៣ ៧៧២ ២៥៣
 210. »

  VENG SENG VTS CO., LTD.
  St. 5, Phum Sameakki, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧៨ ៣៣៦ ៦៧៧
 211. »

  VIDVIE
  #428 S C, St. 245, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៦ ៩៩០ ៩០៩
 212. »

  VILLA PRASATE
  St. 13, Sangkat Boeung Keng Kang, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៦៥ ៥៣៣
 213. »

  VINISSIMO CO., LTD.
  St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៨៥ ៩៦៨
 214. »

  VINTAGE INTERIOR
  St.334, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៦៩ ០០០
 215. »

  VR VIMEAN REAL ESTATE CO., LTD.
  St. Lom 66, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ២២៥ ០៨៧
 216. »

  W ENTERTAINMENT CLUB
  230, Phum 2, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៤៦២ ៣៣៣
 217. »

  WATTHAN ARTISAN CAMBODIA
  Preah Norodom Blvd, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៤៥៥ ៥៩៥
 218. »

  WINEST CO., LTD.
  Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៦១ ២១៩ ៥៦៧
 219. »

  ZANDO
  #89, St. 139, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៣២៧ ១៣៦
 220. »

  ZANDO
  #175, St. 155, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៣២៨ ៣៥២
 221. »

  ZANDO
  #206, St. 631 Corner 322, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ២៥១ ២៨៩
 222. »

  ZERO DEGREES
  Khan Toulkork, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៨៨ ៨១១
 223. »

  ZERO DEGREES
  Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៨៨ ៨១១
 224. »

  ZHENGBANG BIOCHEMICAL (CAMBODIA)
  National Road No. 6 A, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៨៨ ៥៨៩ ៩៨៨៨
 225. »

  4B លក់គ្រឿងតុបតែងរថយន្ត
  ផ្ទះលេខ១១ ផ្លូវលេខ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦១ ៧៧៧ ៥០២
 226. »

  កាលីបយុវវ័យកាត់សក់បុរស
  #136, St. 199, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៨៥ ៨៥២
 227. »

  ក្រុមហ៊ុន សុគន្ធវឌ្ឃន ត្រេឌីង
  មហាវិថីព្រះមនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣៣៩ ៩៦៥
 228. »

  ចន្ទពេជ្រ កញ្ញា សំអាងការ
  St Betong, G85, Boeng Salang, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៥ ៧០៧ ៨៧១
 229. »

  ចាស ហ្គូល លក់គ្រឿងអលង្ការ
  ផ្សារទំនើបសូរិយា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥២៥ ១៤១
  មើល​ផែនទី
 230. »

  ចំប៉ីក្រហម
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៨ ៦៨៨ ០៣០៣
 231. »

  ជីវភាពថ្មី
  #11, St. 5, Phum Prek Pnov, Sangkat Prek Pnov, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩១ ៨៦១
 232. »

  ដេប៉ូ បាឡែត ហួត មុំ
  ផ្ទះលេខ១៧១E0 ផ្លូវ២១៧ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៤៧៥ ៧២២
 233. »

  តាំងទី ហ្វាមហ្វូត (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ៨ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ២៤AE០ ផ្លូវលេខ២២២ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៨ ៨៨៨ ១៥២៥
  មើល​ផែនទី
 234. »

  ផលិតផល អាហារសំរន់ និង វត្ថុធាតុដើម
  Chhbar Ampov Primary School, Chhbar Ampov 1, Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៨ ២១៤៥
 235. »

  ផាវ៉ារិន កាត់ស៊ុម
  National Road 6 A, Chroy Changva, Phnom Penh
  ០៨១ ៣៣៣ ៥៧៧
 236. »

  ផៃ សុម៉ៃ-ថ្មម៉ាប
  National Road 6 A, Preaek Lieb, Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៧៨ ៨៩៦
 237. »

  ផ្សារដើមថ្កូវលាងម៉ូតូនិងប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន
  #53, St.480, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥០៥ ៩៩៩
 238. »

  ពិធីមង្គល
  #5 T, St. 75, Phum 8, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៦១៣ ៣១៣
 239. »

  ភី ខេ ស៊ូភើ វាយថ៍
  ផ្ទះលេខ១២E០ ផ្លូវលេខ១៩៩ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៨ ៤២៥ ២៦៦៦
  មើល​ផែនទី
 240. »

  មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ ពេញចិត្ត
  St.173, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៦ ៦២៦ ៦៦៧
 241. »

  មាន សុខឃុន លក់អាគុយរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ
  #232 D K, St. Tep Phon, Sangkat Phar Depo 1, Khan Toul Kok, Phnom Penh
  ០១០ ៨៩៦ ៨៩៧
 242. »

  ម៉ី ចន្ថា ឡានបូមលូ
  ផ្ទះលេខ៤៧៣D ផ្លូលំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៧០៧ ៥៩០
 243. »

  រស្មី ព្រះអាទិត្យ
  Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៧២ ២៦៤
 244. »

  រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ គង់ ហេងងួន
  Sangkat Chak Angrae Leu, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៣ ៥០៣ ០៥០
 245. »

  លាប ហេង​ ២៥
  # A59, St. 271, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨១៣ ៧៧៧
 246. »

  លី ឈ័ង នាគព័ន្ធ
  #440 F E0, St.182, Sangkat Phsar Depo 1, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៥៣ ៥៩៥
 247. »

  ល្អមែន
  53, Phsar Thmey, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ២១៩ ៣៤៥
 248. »

  វត្តកោះផ្ញើរកង់​ និង ម៉ូតូ
  81, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៨៤ ៣៧៩
 249. »

  វត្តកោះផ្ញើរកង់​ និងម៉ូតូ
  Wat Koh High School, St.wat Koh (81), Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៨៤ ៣៧៩
 250. »

  វិសាខា លក់ស្បង់​ ចីពរ
  #187, St. 143, Sangkat Boeng Kengkan 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨២ ៨៨២
 251. »

  វីរៈ លក់មួកសុវត្ថិភាពបោះដុំ និង រាយ គ្រប់ប្រភេទ
  #269 A E0, St. 245, Phum 1, Sangkat Phsar Daeum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៤៧៧ ៧២៨
 252. »

  សិប្បកម្មជ្រៀកឈើ កុយ ឈឿន
  St.lom, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៨០ ៦០០៩
 253. »

  សុខ ឆាយ បិតតែម ម៉ូតូ ឡាន
  ផ្ទះលេខ១៨៧ ផ្លូវលេខ១០៧ (សុខហុក) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៧២ ២២៦
 254. »

  សុឡែន​ លក់ម្ជូរ
  #59, St. 640, Derm Ampel, Chhbar Ampov 1, Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០១០ ២៩៣ ០២៩
 255. »

  សួស បូរិន​ លក់ចំណីសត្វ
  ផ្ទះ២៣៣សេ ភូមិ១៧ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទទួលគោក ភ្នំពេញ
  ០៩៧ ៧៣៣ ៧៣៣៦
 256. »

  ហាង កាត់សក់ Rith Style
  St. 598, Sangakt Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ២៣១ ៤២៥
 257. »

  ហាង ណារា (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ២០% រហូតដល់ ២៣ តុលា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១៣៦បេ ផ្លូវលេខ១៥០ ភូមិ៣ សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣៨១ ១០៤
  មើល​ផែនទី
 258. »

  ហាងប្រាសាទពេជ្រ
  Phsar Thmei Mouy, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៨៨៥ ៥៦៣
 259. »

  ហាងពេជ្រ អេង ស៊ីងហួត (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% រហូតដល់ ៨ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៤១៩E០ ផ្លូវលេខ៩៣ ភូមិ៣ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៣៣ ៦៦៣
  មើល​ផែនទី
 260. »

  ហាងលាងរថយន្ត សុខ សាន្ត
  ផ្ទះលេខ៣១ ផ្លូវលេខ៣២៨ កែង ២០៥ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៦០៩ ៩៦៦
 261. »

  ហាង​លក់​សន្ទូចជប៉ុន អង់តែនទួលគោក (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ១៧ ផ្លូវ៥១៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៨៩៨ ៦៨៩
 262. »

  ហាំង ហេង 888
  #17 E0, St.142, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៧៦ ៧៦០
 263. »

  ហេង ជីវន័ ធ្វើស្លាកយីហោ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៩៨៩ ៩៤៨
 264. »

  ហេង ជួន លក់ម៉ូទ័រ
  #66 E0 , St. 432, Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២៩៤ ៩១១
 265. »

  ហោ ដារុង លក់ថ្នាំបាញ់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទ
  #13, St. 516, #56, St. 63, Boeung Kok 1, Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៦៥ ៧៩០
 266. »

  ឡាយ គង់ អ៊ិនធើណេសិនណល គ្រុប ខូអិលធីឌី
  ភូមិមូរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៦៦៥ ៨៦៦
 267. »

  ឡាវ៉ាទី ហូម
  #147 A B E0, St. Paster, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៨៧ ៩៨៨
 268. »

  ឡឺ ប៊្លង់ (LA BLANC)
  St.320, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៦២ ៨២៩
 269. »

  អិម វ៉ាយ M.Y
  182, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៥ ៦១៨ ៧៩៩
 270. »

  អេច ស៊ី អេច
  St. 168, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៥ ៣២៧ ១៦៨
 271. »

  អេស ភី
  Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១២ ៤៩៣ ៤១៩
 272. »

  អ័ររ៉ា ស្ប៉ា
  #21, Mao Tse Toung Blvd, Beoung Keng Kong, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៩៩ ៥៥៥
 273. »

  ៧មករា សាលាបង្រៀនបើកបរ យានយន្ត
  #305, National Road 6 A, Preaek Lieb, Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៨៨ ៨១៣៩
ខេត្តកណ្ដាល (១២)
 1. »

  OUSA NET
  National Road 04, Thnal Totueng, Damnak Ampil, Ang Snuol, Kandal
  ០៨៩ ៥៣៧ ៣៦៣
 2. »

  SANAGRO CORPORATION CO., LTD.
  Tropeang Preyphum Village, Tomnubthom Commune, Ponheuler District, Kandal Province
  ០៨៧ ៨៨៨ ០៥៥
 3. »

  SOKLY SOKLIN SHOP
  Knung Preaek Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១២ ៦៥០ ៣៨០
 4. »

  TUY SAMNANG MOTOR SHOP
  Preaek Run Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១៥ ៥៥៥ ៥៣២
 5. »

  ក្រុមហ៊ុន ហ៊ុយ យន់ អេហ្គ្រីខលឈើ (ផលិតផលជីធម្មជាតិ) (បញ្ចុះតម្លៃ ១% រហូតដល់ ១ ធ្នូ ២០១៩)
  បុរីពិភពថ្មីកំបូល ផ្ទះលេខ១៨០ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិត្រពាំងគល់ សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣៧២ ៨០៥
 6. »

  ចំប៉ីមាស KTV
  Trapeang Krasang Village, Mkak Commune, Ang Snuol District, Kandal Province
  ០១២ ៦៣១ ៧៧៧
 7. »

  ឈុន លីហេង លក់អាគុយគ្រប់ប្រភេទ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៨ ៣៣៧ ០៥៨
 8. »

  ទី សៀន ហ្គាសកំពង់ចំលង
  Kampong Chamlang Village, Kampong Chamlang Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៩៧ ៥០៥ ៤១៦៨
 9. »

  វឌ្ឍនៈ ដេគ័រ
  Krapeu Ha, Preaek Ruessei, Ta Khmau, Kandal
  ០១៦ ៤៨៨ ៥៦៧
 10. »

  វីរៈបុត្រសិប្បកម្មដែក និងកញ្ចក់
  8a, Seda Village, Vihear Suork Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៨៨ ២២៤ ២២០៨
 11. »

  ហាង ខេង វណ្ណៈ
  Phum Kosh Ras Ler, Kosh Ras, Lvea Em, Kandal Province
  ០៩៦ ៧៧០ ៩៩៧៧
 12. »

  ហាង វណ្ណៈ កាត់ស៊ុម
  ភូមិ វាលធំ ឃុំ ពាមឧកញ៉ាអុង ស្រុក ល្វាឯម ខេត្ត កណ្តាល
  ០៩៧ ៦១៣ ០៤៥៣
ខេត្តកោះកុង (៦)
 1. »

  កោះកុងឌីស្ទ្រីក អេឡិកទ្រីស៊ីធី
  Trapeang Rung, Kaoh Kong, Koh Kong
  ០១៥ ៦១០ ៨៨៨
 2. »

  ទឹកហូរ KTV
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៧៩២ ៤២៥
 3. »

  សិលាមានជ័យ KTV
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៥៨៧ ០០៧
 4. »

  សួន​ ថាកាត់កញ្ចក់និងផ្សារដំបូលដែកគ្រប់ប្រភេទ
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៧០ ៧០១ ០៨០
 5. »

  អ៊ឹង ហ៊ុយតុង លក់ម៉ាស៊ីនទូក​ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក​ ម៉ាស៊ីនភ្លើង
  Phum 3, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨៨ ៩៦៥ ៤២២២
 6. »

  ឧស្សាហ៍កាត់សក់
  ផ្ទះលេខ១១ ផ្លូវ៦០៨ សង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៥៩៥ ៨១៩
ខេត្តកំពង់ចាម (១៤)
 1. »

  CABINET DR. SONG BUNNINE
  Prek Rumdeng Kar Village, Prek Rumdeng Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០៩៨ ២៦៦ ៦៨៨
 2. »

  កាំង តេកគួង មានទទួលធ្វើម្ហូបការនិងជប់លៀងផ្សេងៗ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨១ ៥៨៨ ៦៧៨
 3. »

  ខារ៉ាអូខេ-៨៩
  Tropaing Phnov, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០៧១ ៨៩៤ ០៩៩៩
  មើល​ផែនទី
 4. »

  គី សុខឈួន ផ្លុំចិញ្ចើម និង​ សាក់ភ្នែក
  Phum Ti Dabbuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៣៥៧ ០៩៩
 5. »

  ជាងរ័ត្ន ជួសជុលម៉ូតូ និងលក់គ្រឿងបន្លាស់
  ភូមិស្ទឹង ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧៧ ៣៧១ ២១៣
 6. »

  ដេប៉ូ ហេង ម៉េង មានលក់ដុំ លក់រាយ ជី និងថ្នាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទ
  Peam Chi Kang Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៧១១ ៧៦១
 7. »

  តាំង លាងសេង (កាត់កញ្ចក់)
  Soutip, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០៨៧ ២១៦ ២៧០
 8. »

  តាំង លាងសេង (កាត់កញ្ចក់)
  ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិព្វ ស្រុងជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨៧ ២១៦ ២៧០
 9. »

  បុប្ផាត្រីមាស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KTV
  Sdau Village, Sdau Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០១៥ ៩៩៧ ០៦៣
 10. »

  រតនា ស្រីពីន ដេប៉ូលក់ចំណី និងថ្នាំសត្វ
  National Road No. 6 A, Tang Krang Commune, Batheay District, Kampong Cham Province
  ០៨៨ ៦៦៦ ៦០៧១
 11. »

  សុជាតិ លក់ចំណីសត្វ គ្រប់ប្រភេទ
  Memay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១០ ៦៦៧ ២៦០
 12. »

  សែម ឡាយ លក់ជីគីមី គ្រប់ប្រភេទ
  Memay, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៩៩៣ ៩៥០
 13. »

  ឡុងទ្រី លក់ហ្គាស
  Phum Ti Dabbei, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៥៤៩ ៦៦៦
 14. »

  អ៊ូ ខុង ខារ៉ាអូខេ
  Tropaing Beng Village, Baray Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០៣១ ៥៩៤ ៦៦០០
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (១)
 1. »

  ពន្លឺវិជ្ជា ១
  Trapeang Bei, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
  ០១៥ ៥១៤ ១៥១
ខេត្តកំពង់ធំ (៥)
 1. »

  ក្លឹបបាល់ទាត់ អាចារ្យលាក់
  Acharleak Village, Sangkat Acharleak, Stung Sen Municipality, Kampong Thom Province
  ០៩៧ ៧៧២ ៦២៥៤
 2. »

  គ្រូអូន លក់ស្រូវពូជ និងជី (បញ្ចុះតម្លៃ ២%)
  ភូមិវាលខ្នាច ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១១ ៧៥៥ ៧៤៦
  មើល​ផែនទី
 3. »

  ដេប៉ូ ជា​ ថុល
  Road No 6, Thnal Baek, Trapeang Ruessei, Kampong Svay, Kampong Thom
  ០៧៧ ៧៣៤ ២៤៥
 4. »

  ដេប៉ូចែកចាយចំណីសត្វ តាន់ ម៉េងឆិះ
  Nationa Road No. 6 A, Sang Khleang Village, Tang Krasang Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
  ០៩៧ ៤៤៧ ៣២៣២
 5. »

  អគ្គិសនី ទ្រៀល ខូអិលធីឌី
  Rumchek, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០៩៦ ៦២២ ២៨៨៨
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១៣)
 1. »

  CHAN THA FIRM
  Moha Ruessei, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០១៥ ៧៤៤ ៣៣៤
 2. »

  CRYSTAL KTV
  Ponhea Lueu, Ponhea Lueu, Kandal, Kampong Speu Province
  ០៧០ ៦៧២ ៦៤៧
 3. »

  DANY KIRIROM STORE
  St. 4, Ti Bei Village, Traeng Trayueng Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៧៨៩ ៣៨៦៨
 4. »

  HENG SOTHEARY-OR VAN
  44, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៨៧ ៦០៨ ៥៨៨
 5. »

  KTV អ័រគីដេរ (ទៀ ហេងអេង)
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០១២ ៧៨៦ ០៦៦
 6. »

  ដេប៉ូ តោន-ស្រីពៅ លក់ថ្នាំ និងចំនីសត្វគ្រប់ប្រភេទ
  Phan Village, Tuol Ampil Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០១០ ៣៩២ ៣២៣
 7. »

  ដេប៉ូឈើ គង់ រង្សី
  Phsar Slab Leaeng Village, Svay Rumpea Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ២២៦ ២៣២៣
 8. »

  មានមាន KTV
  National Road 41, Beng, Sdok, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៦៩ ៨៤៦ ៤៨០
 9. »

  សំអាងការ ម៉ិញ សំអាត
  ភូមិកន្លង់ ឃុំបរសេដ្ឋ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៧ ៩៧២ ០១១៨
 10. »

  ហៃ​ លាងហេង
  Angkor Ban, Yutth Sameakki, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៦៨ ៩៩០ ៤៩៩
 11. »

  ឡូយ មែន កាត់សក់បុរស-នារី
  ភូមិ ព្រះម្លប់ ឃុំ ភារីមានជ័យ​ ស្រុក បរសេដ្ឋ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ
  ០១៥ ៨៦៥ ៣៦១
 12. »

  អា យ៉ុង សប
  Phum Phsar Trapeng Kraloeng, Khum Kiri Voan, Srok Phnom Srouh, Kompong Speu Province
  ០៩៦ ៣១៣ ១១៩៧
 13. »

  អ៊ឹម ប៊ុនថេងជួសជុលវិទ្យុនិងទូរទស្សន៏
  National Road No. 3, Ta Phouk, Prey Vihear, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៨១ ៥០០ ០៩៦
ខេត្តកំពត (៨)
 1. »

  BUN SOKTY COMPANY
  Srae Chaeng, Chum Kiri, Kampot
  ០៧៦ ៣៥៣ ៥៧៧១
 2. »

  CHHOEM SREYEM
  National Road No. 31, Pou Village, Phnum Kong Commune, Angkor Chey District, Kampot Province
  ០៩៦ ៩៦៨ ៤១២៣
 3. »

  H VEGAS KTV
  Rusey Srok Khang Lech Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៩០ ៤៤៤ ៣៦៧
 4. »

  HAPPY DARLING KTV
  Kampong Trach Khang Lech Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៩៣ ៨០២ ២២២
 5. »

  HONEY KTV
  St. 735, Sovan Sakor Village, Kampong Kandal, Kampot, Kampot Province
  ០៩៣ ២២២ ២០២
 6. »

  MADAM PLUS
  Kampong Kandal, Kampot, Kampot Province
  ០១២ ៧៦៥ ៥៥៤
 7. »

  RIEN KALYAN SHOP
  Trapeang Veng, Trapeang Reang, Chumkiri, Kampot
  ០១៥ ៨៤៨ ៨៩៩
 8. »

  SKY COLLECTION JAPANESS PRODUCT
  ភូមិទ្វីខាងជើង សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០៨៧ ៨៤៥ ៩៥៨
  មើល​ផែនទី
ខេត្តក្រចេះ (៤)
 1. »

  KARAOKE MOHAHENG
  Ou Ruessei 2, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie Province
  ០៧៧ ២២២ ៤៤៨
 2. »

  PIPHOP THMEY STATION
  Ti Pir, Roka Kandal, Kracheh, Kratie
  ០១៧ ៣២០ ២០២
 3. »

  RICCO (ហៀង ម៉ី ឆ្លូង)
  Chrouy Thma Leu, Chhloung, Chhloung, Kratie
  ០៩២ ៧១៧ ១៣៥
 4. »

  គន្ធី នារីកសិកម្ម
  Ou Ruessei 2, Ou Ruessei, Kracheh, Kratie Province
  ០៨៥ ៨៥៧ ៩០៦
ខេត្តតាកែវ (១៤)
 1. »

  ALIZZA SHOP
  Phsar Chreae Village, Angkanh Commune, Prey Kabas District, Takeo Province
  ០៦៩ ៨២០ ២០០
 2. »

  CHE LONG PHNOM KHLAENG
  Phnum Khlaeng, Prey Sloek Commune, Traing District, Takeo Province
  ០៩៧ ៧៣៣ ៥០៦៥
 3. »

  HUOR RIN OTHER DAILER
  Preyromdeng Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៩៦ ៩៩៩ ៦៤៩១
 4. »

  KIMNY STATIONARY
  Phsar Takor Village, Roka Khnong Commune, Krong Donkeo, Takeo Province
  ០១៥ ៥០៦ ២២៧
 5. »

  KLASAR KTV
  Lvea Tnaot Village, Prey Lvea Commune, Prey Kabas District, Takeo Province
  ០៩៦ ៤៦៦ ៦១១១
 6. »

  NAVI LUK BAY
  Prey Lvea Kaeut Village, Prey Lvea Commune, Prey Kabas Commune, Takeo Province
  ០៩៧ ៩៤៤ ៤៣៣៩
 7. »

  PU DETH 8989
  Phum Bei, Roka Knong, Doun Keo, Takeo
  ០៩៧ ៥៩១ ៨១៩៦
 8. »

  ផល ឡែន ដេប៉ូចែកចាយចំណីសត្វ
  Takeo Province, Tram Kak District, Angk Ta Saom Commune, Angk Ta Saom Village
  ០១១ ៨៧១ ១១៧
 9. »

  មន្ទីពិសោធន៍ មូលមិត្ត
  Thnal Baek Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០១៦ ៣២០ ១១០
 10. »

  រ៉ូម៉េនទិច KTV
  Cheang Tong Commune, Tram Kak District, Takeo Province
  ០៨៦ ៥៨០ ២២៩
 11. »

  លីហួអាប់ដេត
  Thmei, Rovieng, Samroang, Takeo Province
  ០១០ ៣៨២ ៣៨២
 12. »

  លីអារីយ៉ា
  Seiha, Chambak, Bati, Takeo
  ០៦៩ ៤០៣ ១០៧
 13. »

  សុភក្រ័ លាងរថយន្ត
  Takeo Province, Bati District, Trapeang Sab Commune, Smau Khnhei Village, National Road #2,
  ០៩៥ ៩០៦ ៩១០
 14. »

  អាហារដ្ឋានរស្មីអង្គរ KTV
  Snao Village, Roka Knong Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០១២ ៩២៨ ៩៨១
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (១១)
 1. »

  BLUE BOY
  Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០៩២ ៨៣៣ ៣៣៩
 2. »

  KIM CHI ICE SANITATION
  Kompong Svay Village, Sangkat Kompong Svay, Krong Srereisophon, Banteay Meanchey Province
  ០៧០ ៧៨២ ៧៧៩
 3. »

  MALOP DOUNG MANET
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩៧ ៥០០ ០០៤០
 4. »

  SREY SREY KROB LEAK
  Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០៩៣ ៩២៩ ២៣៩
 5. »

  ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ ពៅ វណ្ណា
  Poipet, Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០១២ ៩៩៣ ៧៨៩
 6. »

  ជាងឈៀង ជួសជុលម៉ូតូ តែងម៉ូតូ និងលក់គ្រឿងបន្លាស់
  ភូមិកកោះ ឃុំស្លក្រាម ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៨ ៥០០ ៥១៦
 7. »

  ជាងវណ្ណាជួសជុលម៉ូតូ
  ភូមិត្រពាំងសំរោង ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៧ ២០៦ ៦៨៦៦
 8. »

  ផាត សុណារ៉ា ជួសជុលម៉ូតូ និងលាងឡាន ម៉ូតូ
  Roluos Village, Roluos Commune, Svay Chek District, Banteay Meanchey Province
  ០៩២ ៧៩៦ ៣៥១
 9. »

  សុខាហាងលក់ផ្លែឈើ
  ភូមិគំរូ ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៥ ៦២៦ ២៧២
 10. »

  សូលីមកាត់សក់
  ឃុំថ្មពួក ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩២ ៤៣៦ ០៥៣
 11. »

  អ៊ុយ រតនា លាងរថយន្ត (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិសាលាដែង ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៦៧ ៩៩៦ ៦៨១
  មើល​ផែនទី
ខេត្តបាត់ដំបង (១៦)
 1. »

  BONG EM KHMER
  Preaek Preah Sdach, Preaek Preah Sdach, Battambang, Battambang Province
  ០៩២ ៣៧៣ ៨៧៤
 2. »

  DEPOT SOPHEAK MEDIVET FEED
  Moung Village, Moung Commune, Moung Ruessei District, Battambang Province
  ០៩២ ៩៦១ ៧៤៦
 3. »

  DR.SENG ROTHA.DDS
  Preaek Moha Tep Village, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៨៨២ ២១៨
 4. »

  DYNALENE 999
  #419, Group12, Kamkor, Svaypor, Battambang
 5. »

  HEAR HOUT BATTAMBANG
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៥៣០ ៣៨២
 6. »

  HENG HENG LEANG LAN
  Phum Chrey Kaong, Sangkat Sla Kaet, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១៧ ២៧៧ ២៩៨
 7. »

  J-KAA SHOPZ
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៨៧ ៨០៨ ០៦៦
 8. »

  KOEURN SOKUN SHOP
  Group 3, Samaki Village, Pich Chenda Commue, Phnum Proek District, Battambong Province
  ០៩៧ ២០៤ ៥៥៥៤
 9. »

  LETA JEAN SHOP
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៧៨ ២៩០ ០១៣
 10. »

  MARIYA SHOP
  Preak Mohatep Village, Svay Por Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០៩៣ ៧០៤ ៤៤៧
 11. »

  MEAN MEAN NORKOREACH SHOP
  Kamakar Village, Svay Por Commune, Battambang District, Battambang Province
  ០៧៧៣៣៥៥៣១
 12. »

  MEN SARET REPAIR MOTORCYCLES
  Daung Village, Boengreang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០១២ ៤០៥ ២១១
 13. »

  PIV KHUNREASEY CAR WASHES GARAGE
  Phum Kammeakkar, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ២០៨ ៦៤១
 14. »

  VOENG HAING CAR WASH
  Kamakor, Svay Por, Battambang, Battambang
  ០៩៥ ៦៦៦ ៦៥៦
 15. »

  YORN KIMOER MONEY TRANSFER
  Group 08, Phunm Touch Village, Pech Chenda Commue, Phnum Proek District, Battambang Province
  ០៨៨ ៦៦៣ ៦៦៦១
 16. »

  បាត់ដំបងកាត់កញ្ចក់
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៨៨២ ២៤៥
ខេត្តប៉ៃលិន (៣)
 1. »

  ពេជ្របុប្ផាអង្គរ
  Phum Phsar Prum, Stueng Kach, Sala Krau, Pailin
  ០៧៧ ៦៨៨ ៨៧៧
 2. »

  លាពភា លក់គ្រឿងបន្លាស់ និងសំភារៈកសិកម្ម
  Phum Pahi Khang Tboung, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០៦៨ ៨២៣ ៧៤៧
 3. »

  ស៊ីវឡាង លក់សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិវត្ត ប៉ៃលិន
  ០៧១ ៩០៩ ៥៨៥៨
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (៥)
 1. »

  HONEY KTV
  ភូមិក្រសាំងគ្រូ ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៩៦ ៤៤៤ ៤១៦៨
 2. »

  PHOUR KOKY RICE MILL
  Kraol Krabei Village, Trapeang Chong Commune, Bakan District, Pursat Province
  ០១១ ៣៧១ ១៥៨
 3. »

  PHOUR KOKY RICE MILL
  Kraol Krabei, Trapeang Chong, Bakan, Pursat
  ០១១ ៣៧១ ១៥៨
 4. »

  សម្រស់បឹងរំលេច KTV
  ភូមិរំលេច ឃុំរំលេច ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៧១ ៨៩៨ ៨៨៤៤
 5. »

  សាន វណ្ណី លាងរថយន្ត-ម៉ូតូ និងលក់-ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីន
  Phteas Prey, Pursat, Pursat Province
  ០១០ ៧០៩ ៩៧១
ខេត្តព្រៃវែង (១០)
 1. »

  KTV DA DA
  Kampong Popil Village, Kampong Popil Commune, Pea Reang District, Prey Veng Province
  ០១២ ៦៩១ ៨២៧
 2. »

  KTV DA DA
  8a, Kampong Popil, Kampong Popil, Pea Reang, Prey Veng
  ០១២ ៦៩១ ៨២៧
 3. »

  KY SOPHEA-ELECTRICITY
  Snay Pol Village, Roka Commune, Pea Reang District, Prey Veng Province
  ០៨៧ ៩០១ ១៧៥
 4. »

  ដេប៉ូ គាន​ ចាន់ណា
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng Province
  ០៩៧ ៦៧៦ ៧៨៣៤
 5. »

  ដេប៉ូ យាប ឆយី
  Prasrae Lech Village, Kanhchriech Commune, Kanhchriech District, Prey Veng Province
  ០៩៦ ៥០៤ ៨០៤៧
 6. »

  ដេប៉ូ ហាង យូហ៊ាង
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng Province
  ០៧០ ៣៣២ ៧០៧
 7. »

  វឌ្ឍនា លក់បង្អែម
  ភូមិក្រសាំងទង ឃុំអង្គររាជ្យ ស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ៣១៧ ៧០០៥
 8. »

  ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ខ្សែកាបស្រុកកំពង់ត្របែក
  ភូមិចំបក់ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
  ០៨៨ ៨៩៩ ៦៤៤៦
 9. »

  ស្រ៊ី សុខគឿន កាត់កញ្ចក់
  Cheung Tuek Village, Kanhchriech Commune, Kanhchriech District, Prey Veng Province
  ០៦០ ២៣៣ ៣៦៦
 10. »

  អគ្គិសនី ធួក សាមាន
  Chres, Me Sang, Prey Veng
  ០៨៩ ៦៣១ ៣១៣
ខេត្តព្រះវិហារ (៤)
 1. »

  7MAKARA HENG MENG LONG
  Choamksan Village, Choamksan Commune, Choamksan District, Preah Vihear Province
  ០៧១ ៤០៧ ២៤១៣
 2. »

  GOOD DAY HAIR CUT SHOP
  Kokbeng Village, Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០៧៧ ៧៧២ ២៧៦
 3. »

  HEAR LENG EXPRESS
  Kampong Pranak, Tbaeng Mean Chey, Preah Vihear
  ០១២ ៥៦២ ៨២២
 4. »

  MOUNG SONIMITH COMPANY
  Chhaeb Lech Village, Chhaeb Muoy Commune, Chhaeb District, Preah Vihear Province
  ០៨៨ ២៩២ ៥៣២៤
ខេត្តព្រះសីហនុ (៣)
 1. »

  AH GA PE
  Phum 2, Sangkat 3, Preah Sihanouk Province
  ០៨៧ ៦៨៥ ៨៦៤
 2. »

  CHOB KNEAR INTERNET
  Sangkat Ii, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១២ ៦៦៦ ៣១៤
 3. »

  V.SALON
  Phum 2, Sangkat 2, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១៦ ២៧៥ ៥៥៦
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (១)
 1. »

  RENT HOUSE
  Kandal Village, Sangkat Speanmeanchey, Senmonorom Municipality, Mondulkiri Province
  ០៩៦ ៩៣៨ ២០៤៨
ខេត្តរតនគិរី (៧)
 1. »

  HY SOPHEAP SHOP
  Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៨៨ ៦១៤ ៤៧៤៤
 2. »

  WHITE APPLE
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩៦ ៤០៥ ៩៩៩៩
 3. »

  ដេប៉ូ ទ្រី សាន
  Phnom Svay, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៨៨ ៥៦៤ ៥០០០
 4. »

  ដេប៉ូ សុង លីម
  St 78, Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១២ ៣៣៥ ៩៣៣
 5. »

  មិត្តភាព លាងឡាន និងម៉ូតូ
  ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០៩៧៦៤៦១៧០៧
 6. »

  សំរិទ្ធ ហន អគ្គិសនីបរកែវ
  St. 78, Phum 1, Laming Commune, Bar Kaev District, Ratanak Kiri Province
  ០១២ ៦៧២ ៩៥២
 7. »

  ហាង អិល ធី អេស
  St. 78, Phum O Konsen, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១០ ៥៥៨ ៦៨៧
ខេត្តសៀមរាប (២៦)
 1. »

  APOPO VISITOR CENTER
  Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨១ ៥៩៩ ២៣៧
 2. »

  BRAND STORE OUTLET
  Mondol Muoy, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៦៩ ៥០៨ ៦០៨
 3. »

  BVM
  Dam Daek, Soutr Nikom, Siem Reap
  ០១២ ៣៥៦ ៥៦១
 4. »

  CHHENG RESIDENCE CO., LTD.
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩២ ៩២១ ៨៣៥
 5. »

  GEMIC LABORATORY CO., LTD
  Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩២ ៦១៥ ២៨៨
 6. »

  JIN JIN
  Kruos, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៨៩ ៩៧៩ ១២២
 7. »

  KHMER WELLNESS SPA (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ភូមិវត្តដំណាក់ សង្កាត់សាលាកម្រើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៨៦ ៨០៧ ៨៥៨
  មើល​ផែនទី
 8. »

  LA FRANCE EN REVE
  Teaksen Tboung, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៣៨៥ ៧៧៩
 9. »

  LAKE CROCODILE
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៨៤៤ ៨៤៤
 10. »

  REAKSMEY ANGKOR MODE
  Taphol, Svaydongkom, Siem Reap
  ០៩២ ៩៣៣ ៤៩២
 11. »

  REAKSMEY ANGKOR MODE
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៩៣៣ ៤៩២
 12. »

  SORIA MORIA EDP CO, LTD.
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ១៨៩ ៩២០០
 13. »

  TENG TAIWAN
  Group 6, Phum Salakansaeng, Sangkat Svaydungkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៨៦ ៦៦៩ ៦០២
 14. »

  TITH HUN TRADING CO., LTD.
  Chong Kausu Village, Sangkat Sla Kram, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៨៩ ៦៦៦ ១៨៨
 15. »

  W CHEATA RESIDENCE
  Khnar, Chreav, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៥៨៦ ៥៧៨
 16. »

  ZA NAKA
  Salakonsaeng, Svaydongkom, Siem Reap
  ០៧០ ៣១៦ ២៦៥
 17. »

  ដេប៉ូ ប៊ុនសឿយ-ឆៃ គី (ឈុន ណៃ)
  Kralanh Village, Kralanh Commune, Kralanh District, Siem Reap Province
  ០៩៨ ៦៣៥ ៩៣៥
 18. »

  នី​ កាបាងកកថ្មី
  Teaksen Tboung, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៨៨ ៣៤១ ៨៤៤៤
 19. »

  ភ័រ សារុន លក់ចំណីសត្វ
  Kampong Thkov 1 Village, Kampong Thkov Commune, Kralanh District, Siem Reap Province
  ០៩៣ ៥៨៤ ៨៤៤
 20. »

  ម៉ាណា ៦៣ វេរប្រាក់និងប្ដូរប្រាក់
  ភូមិម្កាក់ ឃុំតាសោម ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៧៥៥ ៦៩៩ / ០១៧ ៧៥៥ ៦៩៩
 21. »

  រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអាំងធានស៊ី
  Samraong Cheung, Samraong, Soutr Nikom, Siem Reap
  ០៩២ ៤១៦ ៥៣៣
 22. »

  សាន់ទីអង្គរ
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៨ ៧៤៤ ៧៦៦
 23. »

  ស្រីនាង ផ្សារញ៉ែ
  Ta Phul Village, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩៣ ៧១១ ១១៨
 24. »

  ស្រីលក្ខ​ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ
  ភូមិម្កាក់ ឃុំតាសោម ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប
  ០៩៧ ៩៥០ ៤០៤០
 25. »

  ឡាយ សេងទី កាត់កញ្ជក់
  Banteay Chas, Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៩៩១ ១៩៧
 26. »

  អង្គរ ប៊ីក ឡាក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%)
  ផ្លូវ៣០ម៉ែត្រ ភូមិត្រពាំងសេះ សង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៧៧ ៨៥៨ ៦៨៦
  មើល​ផែនទី
ខេត្តស្វាយរៀង (១)
 1. »

  ហួត តុង ហាងលក់កាហ្វេ និងមានលក់ថ្មម៉ាបគ្រប់ប្រភេទ
  Thlok Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៦១០ ៣០៣០
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (៣)
 1. »

  CHORANAY INN
  Samraong, Samraong, Udormeanchey
  ០១២ ៩៧៣ ៥៣៩
 2. »

  តូបលក់បង្អែម គង់ កញ្ញា
  Kouk Mon Village, Kouk Mon Commune, Bantheay Ampil District, Oddor Meanchey Province
  ០៩៧ ៧០៣ ១៨១៩
 3. »

  សំអាងការជ័យមង្គល
  Kouk Mon Village, Kork Morn Commune, Banteay Ampil District, Oddor Meanchey Province
  ០៣១ ៤៤៤ ៤១៥៦
ត្បូងឃ្មុំ (៨)
 1. »

  CABLE TV
  Soung Lech, Sangkat Soung, Krong Soung, Tboung Khmum Province
  ០៨៨ ៧៨៤ ៥៥៥៥
 2. »

  ដេប៉ូ ដែនឌីនេ
  ភូមិស្វាយកាំបិត ឃុំសេដា ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៣០០ ៦៧៣៣
 3. »

  ឌឹ វ៉យ The Voice KTV
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០៧០ ៦៦៦ ២៦០
 4. »

  បញ្ញាវ័ន្តលែនឌីវេឡុបមិន.ឯក (បញ្ចុះតម្លៃ ២%)
  ភូមិត្រពាំងសង្កែ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៦ ៥០៧ ៤៤៤៤
  មើល​ផែនទី
 5. »

  ពន្លកថ្មីលក់ជី​ និងថ្នាំកសិកម្មគ្រប់មុខ
  Dar Phsar Village, Dar Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៩៣ ៣០៩ ៧៨៧
 6. »

  លក់ថ្នាំកសិកម្ម
  Soung Lech Village, Songkat Soung, Soung Municipality, Tboung Khmum Province
  ០៣១ ៧៧៧ ៧៥៥៥ / ០៨៨ ៤៤៧ ៨១២៥
 7. »

  វិចិត្រ ស្រីនាង
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០៩២ ៧៥៥ ៥៧០
 8. »

  ហាងជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ជាងពិសិដ្ឋ
  ភូមិពោន ឃុំមង់រៀវ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ៣៤៧ ៤២៤៧

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៤៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨៤១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១