តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (២៨៥)
 1. »

  24-80 DENTAL CLINIC-KK
  128, Phum 2, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៨២ ៤៨០
 2. »

  ADAMMA SKIN LASER & AESTHETIC CLINIC
  # D02, Phnom Penh
  ០១០ ៦០០ ៦១៥
 3. »

  ADVANCE HEALTHCARE CO., LTD.
  369, Prek Pra, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៥៤ ៩៩៩
 4. »

  AM KORN PHARMACY
  #349 E0, St. 110, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៦៨ ៤៧០
  មើល​ផែនទី
 5. »

  AM KORN PHARMACY
  #349 E0, St.110, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៦៨ ៤៧០
 6. »

  AMED CLINIC
  St.41, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ២២៨ ៨៦៦
 7. »

  AMED CLINIC
  St.41, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ២២៨ ៨៦៦
 8. »

  AMED PHARMA
  St.315, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ៣៩៨ ៣៩៨
 9. »

  ANDROLOGY PHNOM PENH CLINIC
  Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥៥ ៣៥៧
 10. »

  ANG DOUNG PHARMACY
  មន្ទីរពេទ្យ អង្គឌួង, អគារលេខ១១៨, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, កែងរុក្ខវិថីក្រមួនសរ, រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៩៩៦ ២២២
  មើល​ផែនទី
 11. »

  ANGKOR MEAS DENTAL CLINIC (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ២៤៦បេ ផ្លូវលេខ៤៨៨ ភូមិ៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៩០០ ០១៣
 12. »

  ARUNREASH DENTAL CLINIC
  #111 E0, St. 110, Sangkat Voat Phnum, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៦៤ ២០០
 13. »

  ASEA SMILE DENTAL CLINIC
  St. Northbright, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៧ ៤០៤
 14. »

  AUSPHARM (VICTORIA PHARMACY)
  Phum 1, Sangkat Phsar Kandal Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩៣ ៤៥១
 15. »

  AUSPHARM (VICTORIA PHARMACY)
  #34-36, St.110, Phum 1, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩៣ ៤៥១
 16. »

  BAYON POLYCLINIC
  Preah Norodom Blvd., Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៦២ ៦៨៦
 17. »

  BAYON POLYCLINIC
  Phum 1, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៦២ ៦៨៦
 18. »

  BAYON POLYCLINIC
  Preah Norodom Blvd., Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៦២ ៦៨៦
 19. »

  BEAUTIFUL SMILE DENTAL CLINIC
  Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៧២ ២២៤
 20. »

  BEE SMILE DENTAL CLINIC
  St.51, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៤៤ ៤២៨
 21. »

  BEE SMILE DENTAL CLINIC
  #167, St. 51 (paster), Sangkat Psar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៤៤ ៤២៨
  មើល​ផែនទី
 22. »

  BIOMED PHNOM PENH
  Kampucheakrom (128), Phum 9, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩៤ ៥៨៨
 23. »

  BIOMED PHNOM PENH
  Kampucheakrom (128), Phum 9, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩៤ ៥៨៨
 24. »

  BIOMED PHNOM PENH
  Kampucheakrom (128), Phum 9, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩៤ ៥៨៨
 25. »

  BIOMEDIC
  566, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៨ ៨៨៩
 26. »

  BIOMEDIC
  Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៨ ៨៨៩
 27. »

  BLEACHBRIGHT DENTAL CLINIC
  សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៥៤៧ ២២៨
  មើល​ផែនទី
 28. »

  BOTUMVATEY EYE CLINIC
  Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៩២៨ ៨៨៥
 29. »

  CABINET DE CONSULTATION DR. SOK PHANG
  93, Phum 5, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨២២ ៧៥៧
 30. »

  CENTURY II DENTAL CLINIC
  #213, St. 215, Sangkat Phsar Daeum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៨១០ ១៩០
 31. »

  CHAKRA CACER CENTER
  #219, St. 598, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៣៩ ៨៩៩
 32. »

  CHAN CHESDA DENTAL CLINIC
  St. 1019, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៦ ៦២២
 33. »

  CHAN SIMON
  Phum Khor 1, Sangkat Chrang Chem Resh 2, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៣៦២ ៣៦៣
 34. »

  CHAN SINA DENTAL CABINET
  #575 B, St. 70, Sangkat Tuol Sang Kae, Khan Ruessei Keo, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦៦៦ ៧៦៧៧
 35. »

  CHAN SINA DENTAL CABINET
  70, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦៦៦ ៧៦៧៧
 36. »

  CHANN SEYLA DENTAL CLINIC
  St. Lum, Phum Boeng Salang, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៤៩ ៨៨៩
 37. »

  CHEA CHANLEAKHNA
  #1354, St. 5, Phum Kha 2, Sangkat Chrang Chamreh 2, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧៨ ៦៦៨ ៨៩៨
 38. »

  CHEA KIMHOR
  St. 51, Phum 5, Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩៩ ១១១
 39. »

  CHEAV HOK DENTAL CLINIC
  432, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣០ ៣៥៨
 40. »

  CHENDA DENTAL CLINIC
  St. 2009, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៩២ ២២២
 41. »

  CHHUN BOREY
  #63, St. 261, Phum 4, Songkat Boeng Salang, Khan Toul Kok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៨០ ០០៦៨
  មើល​ផែនទី
 42. »

  CHHUON MENG DENTAL CLINIC
  13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៨៧២ ៧៦៥
 43. »

  CHHUON MENG THMEY DENTAL
  St 13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៨០ ៥៥៥
 44. »

  CHHUON MENG THMEY DENTAL
  St. 13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៨០ ៥៥៥
 45. »

  CHOM CHAO POLYCLINIC
  National Road 4, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៧០ ៦៣៣ ៣៦៨
 46. »

  CLINIC SAY RAS
  Porsenchey, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៧២ ៣១២
 47. »

  CLINIC SAY RAS
  #31 E0, St. 19, Tropaengthloeung Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
 48. »

  CONSULTING AND TREATEMENT ROOM KOH NOREA
  Niroth, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១២ ៩០៨ ០៣០
 49. »

  D NETWORK WORLDWIDE (CAMBODIA) CO., LTD.
  271, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៥៣៤ ៩០២
 50. »

  DAVIN PHARMACY
  Phum Tuol Sangkae, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៩០ ៩៧០
 51. »

  DENRICHE ASIA CO., LTD.
  Preah Monivonng Blvd., Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៨០ ៦៦៧
 52. »

  DENRICHE ASIA CO.,LTD
  Monivonng, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៨០ ៦៦៧
 53. »

  DERMOCLINIC BRK
  134, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៦៦ ៦៦៦ ០០០
 54. »

  DO SEIHA EYE CLINIC
  #3 C E0, Phsar Touch, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៤០ ៧៩៦
 55. »

  DOUNG SETH DENTAL CLINIC
  Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣៦៣ ៨៣៨
 56. »

  DP PHARMA CO., LTD.
  Phum 3, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៦ ៣៣៣ ១៦៣៨
 57. »

  DR SMILE DENTAL CLINIC
  ផ្ទះលេខS១៥ ផ្លូវ Silver សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦១ ៣០០ ៧០០
  មើល​ផែនទី
 58. »

  DR SMILE DENTAL CLINIC
  # S15, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦១ ៣០០ ៧០០
 59. »

  DR. MAO DANY
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៦១៥ ៩៦២
 60. »

  DR. RICH HEALTH & BEAUTY CLINIC
  93, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៩៩ ១២២
 61. »

  DR. RICH HEALTH & BEAUTY CLINIC
  សណ្ឋាគារភ្នំពេញ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៧៩៩ ១២២
  មើល​ផែនទី
 62. »

  DR.SMILE DENTAL CLINIC (OLYMPIC)
  #366 E0, St. 280, Phum 4, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥២៨ ៨៤៩
 63. »

  DR.WHITE DENTAL CLINIC
  #110 B, Mao Setung Blvd, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៨១ ៧៩៤
 64. »

  E LEGANT DENTAL CLINIC
  #255-257, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៦២ ១៦២១
 65. »

  EKATES DENTAL CLINIC
  #83 C, St. 161, Sangkat Ou Ruessei Pir, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៩ ៨៨៨ ១១២
 66. »

  EKATES DENTAL CLINIC
  St.310, Phum 1, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៩ ១១២
 67. »

  EKATES DENTAL CLINIC
  St.310, Phum 1, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៩ ១១២
 68. »

  EKATES DENTAL CLINIC
  #44-46 E0, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៩ ១១២
 69. »

  ENG AUDE (CLINIC)
  #1109 E0, St. 2, Phum Preak Ta Nu, Chak Angrae Leu, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៨ ២៨៧
  មើល​ផែនទី
 70. »

  ENG BONG PHARMACY
  #49 E0, St. 166, Ou Ruessei Bei, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨១៨ ៩៥៨
 71. »

  ENG BONG PHARMACY
  #49 E0, St. 166, Sangkat Orussey Bei, Khan Prampir Meakara, Phnom Penh
  ០១២ ៨១៨ ៩៥៨
 72. »

  EVERBRITE DENTAL & IMPLANT CLINIC (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ៣០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៦៧អេ ផ្លូវ៦០៨ សង្កាត់បឹកកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៧៧៨ ៨៥០
  មើល​ផែនទី
 73. »

  FERTILITY CLINIC CAMBODIA
  178, Phum 1, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៤៥៦ ៩១៦
 74. »

  FERTILITY CLINIC CAMBODIA
  St. 178, Sangkat Phsar Thmei 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៤៥៦ ៩១៦
 75. »

  FLORA DENTAL CARE
  #19, St. 528, Sangkat Beung Kork, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៧៧ ៦៦៦
 76. »

  GENIUS INTERNATIONAL SCHOOL
  #25, St. 245, Beung Kengkong 1, Chamkamon, Phnom Penh
  ០១២ ៦០០ ៧៧៨
  មើល​ផែនទី
 77. »

  GENTLE DENTAL CLINIC
  294, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៧៨ ៦៦៨
 78. »

  HAND ON HEALTH CAMBODIA
  #36, St.273, Tuol Kouk, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ៨៨៨៩
 79. »

  HAND ON HEALTH CAMBODIA
  #36, Tuol Kouk, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ៨៨៨៩
 80. »

  HEALTH CLINIC
  Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៨០០ ៩១៦
 81. »

  HEALTH CLINIC
  Kakab, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៨០០ ៩១៦
 82. »

  HELP PLUS PHARMACY
  Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៩៧ ២៩៦
 83. »

  HELP PLUS PHARMACY
  93, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៩៧ ២៩៦
 84. »

  HELP PLUS PHARMACY BOEUNG SALANG
  Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៥៧៣ ៧៣៩
 85. »

  HELP PLUS PHARMACY BOEUNG SALANG
  230, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៥៧៣ ៧៣៩
 86. »

  HENG HOUT DENTAL CLINIC
  361, Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៧៧ ៥០៥
 87. »

  HOK AN 2 DENTAL CLINIC
  ផ្ទះលេខអា២២ ផ្លូវលេខ៥ ភូមិមិត្តភាព សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៨៣ ២២២
  មើល​ផែនទី
 88. »

  HOUT FAT DENTIST
  #649, St.128, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩២៨ ៧៧៧
 89. »

  HOUT FAT DENTIST
  Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩២៨ ៧៧៧
 90. »

  HUON KIMLY DENTAL
  #662, St.5a, Phum Kraol Kou, Kilometer 6, Russey Keo, Phnom Penh
  ០៩២ ២៥០ ៥៩២
  មើល​ផែនទី
 91. »

  ISABEL POLY CLINIC
  #29, St. 360, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨០០ ៧០០
 92. »

  JASMINE DENTAL CLINIC
  #93 B, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២២២ ០១២
 93. »

  JASMINE DENTAL CLINIC
  #93 B, St. 360, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២២២ ០១២
 94. »

  JO JO
  St.271, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៥៥ ៣២៦
 95. »

  JORDAN PETRA CO., LTD.
  #51-228, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៥៤ ១១១
 96. »

  JORDAN PETRA CO., LTD.
  #51-228, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៥៤ ១១១
 97. »

  KE RATANAK DENTAL CLINIC
  Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៤៤០ ១៧៨
 98. »

  KEO HOUT
  #101, St.13, Phsar Kandal 1, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៦៦ ៤១១
  មើល​ផែនទី
 99. »

  KHEMA GLOBAL CO .,LTD
  St. 294, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ២២៣ ៧៨៧
 100. »

  KHEMA GLOBAL CO., LTD.
  St.294, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ២២៣ ៧៨៧
 101. »

  KHEMARA DENTAL CLINIC
  #114 E0, Phum 1, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៣៣ ៣៩៦
 102. »

  KHENG DIRONG DR. VETERINARY MEDICINE
  271, Phum 5, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២៤៦ ២២៤
 103. »

  KHIM RATANAK
  Phum 1, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៤០៤ ៨៤៨
 104. »

  KHUY MAKARA DENTAL CLINIC
  Phnom Penh
  ០១៦ ៦៦៤ ៤៧០
 105. »

  KHUY MAKARA DENTAL CLINIC
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៦៤ ៤៧០
 106. »

  KIM HEAN DENTAL CLINIC
  Russian Blvd, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៩០០ ៤៦០
 107. »

  KOK HENG DENTAL CLINIC
  #2293-2295, St.5
  ០១២ ៥៨៣ ៣៣៨ / ០១២ ៦៤១ ៥៦៤
 108. »

  KOK HENG DENTAL CLINIC
  #2293-2295, St.5, Chrang Chamreh Pir, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៦៤១ ៥៦៤
 109. »

  KONG KIM
  St. 598, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៦០ ៥៥៦
 110. »

  KOREA DRAMA OPTIC
  Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ១៥៩ ៩១៥
 111. »

  KRAVAN HEALTHCARE CO., LTD.
  St. 184, Sangkat Phsar Thmei 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៩៨០ ៣៣៨
 112. »

  KRAVAN HEALTHCARE CO., LTD.
  184, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៩៨០ ៣៣៨
 113. »

  KRONG THMEY PHARMACY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៩ ៧៣០ ៣០៧
 114. »

  KRUY VINA DENTAL CLINIC
  St. 2009, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៤៨៥ ៤៩៥
 115. »

  LABELLE DENTAL CLINIC
  110, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥០០ ៤២៦
 116. »

  LIM TAING CLINIC
  182, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៥ ៣៣៣ ៩៣០
 117. »

  LIM TAING CLINIC
  St. 182, Sangkat Tuek Laak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៥ ៣៣៣ ៩៣០
 118. »

  LY HENG PHARMACIE
  Tiroum Khet, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៥៦៩ ៥៧៩
 119. »

  LY SREY VYNA CLINIC
  Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៩០ ៩៨៨
 120. »

  MAKALIN CLINIC
  Phnom Penh
  ០១១ ៧៨០ ៨៨៨
 121. »

  MAXICARE PEDIATRIC CLINIC
  Phum 8, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧០៧ ០០២
 122. »

  MEGA DENTAL CLINIC
  #48, St.289, Sangkat Boeng Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៥២ ២២១
  មើល​ផែនទី
 123. »

  MEKO CLINIC
  #16 A B, Malin Apartment (13th Floor), St. 214, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៦ ៣៣០ ០២២
 124. »

  MENG-RUTNIN EYE SPECIALIST
  #25, St. 115, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៥៨២ ៦១២
 125. »

  MERCY CLINIC
  296, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៩៤ ១៤២
 126. »

  MERCY CLINIC
  St. 296, Sangkat Tuol Svay Prey 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៩៤ ១៤២
 127. »

  MOK PHYRUM
  #541, St. 223, Phum 1, Sangkat Phsar Daeum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៤៤៤ ០០៧
 128. »

  MONAPARADY (PHARMACY DE LA GARE)
  Preah Monivong Blvd, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧២១ ២៤៣
 129. »

  NAVETCO ANIMAL CLINIC
  St.173, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៩០ ៩៩៦
 130. »

  NAVETCO ANIMAL CLINIC
  #45 A, Phnom Penh, Khan Chamkar Mon, Sangkat Tuol Svay Prey Muoy, St.173
  ០៩៩ ៩៩០ ៩៩៦
 131. »

  NHIM SOVANNPHAKTRA
  St.5, Phum Kho 1, Sangkat Chraing Chamres 2, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៧៩ ១៨១
  មើល​ផែនទី
 132. »

  NY ALEDA
  #518, St. 5, Phum 1, Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៥ ៧២៧ ៣៨១
 133. »

  ORADENT DENTAL CLINIC
  Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩០០ ១៨១
 134. »

  ORIGINAL DENTAL CLINIC
  #1 A, St. 582, Songkat Boeng Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ២៩៨ ៣៣៨
  មើល​ផែនទី
 135. »

  ORIGINAL DENTAL CLINIC
  Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៤៥ ៨២០
 136. »

  PACHEM DENTALCLINIC
  Preah Norodom Blvd., Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៣០០ ៣០០
 137. »

  PAGNA DENTAL CLINIC
  163, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៧៧ ២៩៣
 138. »

  PAGNA DENTAL CLINIC
  #175, St.163, Sangkat Tuoltumpong 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៧៧ ២៩៣
  មើល​ផែនទី
 139. »

  PARAMED LABORATORY
  #25-26-27, St.154, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ៨៧៨
  មើល​ផែនទី
 140. »

  PARAMED LABORATORY
  St.154, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ៨៧៨
 141. »

  PENG SENG DOCTOR WATER
  #24-26, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៩៩៦ ០០៨
 142. »

  PERFECT SMILE DENTAL CARE
  #466 E0, St. Sihaknuk Blvd, Sangkat Toul Svay Prey 2, Khan Chomkamon, Phnom Penh
 143. »

  PHAMACIE BLUE CARE
  Veng Sreng, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥០០ ៣៤២
 144. »

  PHARMACIE BELLA
  #356 E1, Mao Tse Tung Blvd, Phnom Penh
  ០៧០ ២១០ ៧០០
 145. »

  PHARMACIE DARARAKSMEY I
  Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៩៧ ៨៥៧
 146. »

  PHARMACIE MOHOSOT CARE
  #85 A, St. 173-416, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨៨ ២០៨
 147. »

  PHARMACIE MOHOSOT CARE
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨៨ ២០៨
 148. »

  PHARMACIE PHALLA MEAN CHEY
  #185 M1, St.wat Tuol, Kilometer 6, Russey Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៤៦៣ ៧៨៥
  មើល​ផែនទី
 149. »

  PHARMACIE PUNLEU PICH
  St. 11 A, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៩០០ ៨៣១
 150. »

  PHARMACIE RAKSMEY CHAN RAS
  #362, St. 274, Sangkat Olympic, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧១ ៩៧៩ ៣៤១១
  មើល​ផែនទី
 151. »

  PHARMACIE REACHSEY ORSOTH
  #350 E0, Mao Tse Tung Bvld, Phnom Penh
  ០៩០ ៤៦៤ ៦០៧
 152. »

  PHARMACIE SARAVOAN DECHO
  #124 E0, St. 19, Phum 6, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៩០៩ ៩៣២
 153. »

  PHARMACIE SROSVORLEAK
  Prek Phnov, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៦៤ ៦៣៥
 154. »

  PHARMACIE TECHSEKNY
  St. 155, Sangkat Tuol Tumpung 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៤២ ៦៣៥
 155. »

  PHARMACIE VICHETH
  #b01-b02, St. 295, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ២៣៥ ៦៧៨
 156. »

  PHARMACY APSARA TBAUONG KHMUM
  #32 B, St.430, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦៦៩ ៩៥៧
 157. »

  PHARMACY KIRIROMMEANCHEY
  53 B T, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៧១ ៦៨៧
 158. »

  PHARMACY LIFE
  St. Sliver, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៨៥៤ ៩៥៩៦
 159. »

  PHARMACY MUY HENG
  St. Betong, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៨៦ ១៣៣
 160. »

  PHARMACY NITA PHARMART
  Cheang Tong, Krang Thnong, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ២៤២ ០១៥
 161. »

  PHARMACY VANN RATANAK
  Tropeong Tleng Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៥ ៣២៥
 162. »

  PHARMACY VATHANAK
  St. 284, Sangkat Oulampik, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៤ ១៤២
 163. »

  PHEARY DENTAL CLINIC
  #19, St.1, Sangkat Chbar Ampov 2, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១២ ៤៩៦ ៥៦២
  មើល​ផែនទី
 164. »

  PHNOM PENH DENTAL CARE CLINIC
  Phnom Penh
  ០១២ ៩០៤ ៩១៧
 165. »

  PHNOM PENH DENTAL CARE CLINIC
  128, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩០៤ ៩១៧
 166. »

  PONLEU ANGKOR PHARMACY
  St. Northbright, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៨២ ០៧៧៨
 167. »

  PRAK SRUN DENTAL CLINIC
  215, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៤៨ ៥៨៦
 168. »

  PRAK SRUN DENTAL CLINIC
  205, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨០៦ ៧៧០
 169. »

  PRAK SRUN DENTAL CLINIC
  205, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨០៦ ៧៧០
 170. »

  PREAH CHAN DENTAL CLINIC
  #283, St. 271, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ២៥៧ ២០៩
 171. »

  PROFESSEUR OUNG CHAKRAVUTH
  82, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ២០៣ ២២១
 172. »

  REAL TEETH DENTAL CLINIC
  #62 A, St. Lum 2, Toul Sangke, Russey Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៤៨៥ ៨៩១
  មើល​ផែនទី
 173. »

  RITH PHARMA GALAXY GROUP CO., LTD.
  St. 284, Sangkat Oulampik, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៦៧ ៦៣៣
 174. »

  ROYAL SMILE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៣៩ ៥៥៨
 175. »

  SANSADA PHARMACIE
  St. 75, Phum 9, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៧ ៣៦១
 176. »

  SMART CARE PHARMACY I
  173, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩១៤ ៩៩៩
 177. »

  SMART CARE PHARMACY II
  284, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៤៣៤ ៩៩៩
 178. »

  SOK CHEA CLINIC
  138, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩២ ៨១៨ ១១៦
 179. »

  SOK CHEA DENTAL CLINIC
  217, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨១៨ ១១៦
 180. »

  SOK KUONG CLINIC
  #122 A, Phum 1, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៦៥ ៦០០
 181. »

  SOK LEAP METEY CO., LTD.
  360, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៣៩៨ ៨៨៨
 182. »

  SOKCHEAT DENTAL CLINIC
  #4a-5a, St.5, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩៦ ១១៣
  មើល​ផែនទី
 183. »

  SOMALIKA PARMACY
  Sangkat Beung Kork, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៨៨ ៧៩៨
 184. »

  ST PHARMACY
  #3, St. Sothearos, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩០៩ ៣៩៣
  មើល​ផែនទី
 185. »

  STAR DENTAL CLINIC
  Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤១០ ០២២
 186. »

  SUN INTERNATIONAL CLINIC
  #97 B, Phum 1, Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៤៨៥ ០៨៨
 187. »

  SUNRISE HEALTHCARE SERVICE CO., LTD.
  Chamkarspey, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៤៣២ ០២១
 188. »

  SUNRISE HEALTHCARE SERVICE CO., LTD.
  #31 D, St. Chamkaspey, Sangkat Chroy Changva, Khan Chroy Chanva, Phnom Penh
  ០៨៥ ៤៣២ ០២១
 189. »

  SUNRISE MENTAL CLINIC
  432, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២៤៣ ០៣៨
 190. »

  SUPER CARE DENTAL CLINIC
  907, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៥០ ១៣២
 191. »

  SV CLINIC AND LASER
  St.101, Phum 6, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៤៥ ៥៥៥
 192. »

  TEM CHHOUN HENG DENTIST
  St. Betong, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៥៣ ៣៣៨
 193. »

  TEP VANNHEANG PHAMACY
  #12 A, St. 5, Phum Metepheap, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០៦៩ ២៦៥ ៥៦៧
  មើល​ផែនទី
 194. »

  TEPY CLINIC AND LASER
  Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩៩ ៩៥៨៣
 195. »

  TETRA PHYSIO CLINIC
  #310 E, St. 150, Teklaork Commune, Tuol Kork 2 District, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៤០ ១១៨
 196. »

  THIDA KANHA PHARMA POLARIS PHARMACY
  Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៦២ ៩៤៤
 197. »

  TOP ONE DENTAL CLINIC
  #24 E1, St. 113, Phum 2, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩៩ ៥១១
 198. »

  TUMNOKCHET DENTAL CLINIC
  Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៧៧ ៥៧០
 199. »

  TUMNOKCHET DENTAL CLINIC
  Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៧៧ ៥៧០
 200. »

  TUMNOKCHET DENTAL CLINIC
  No 267, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៧៧ ៥៧០
 201. »

  U CARE PHAMA
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៧៨៩ ៩៤៧
 202. »

  U CARE PHARMA BEAUTY STORE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៦០ ៨៤៨
 203. »

  UNICARE PHARMACY
  #62, St. 257, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៥ ៨២២ ២៩០
 204. »

  VATTANAK CLINIC
  #26 A, St. 79, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥៨ ៨៩៨
  មើល​ផែនទី
 205. »

  VISSAR
  St. 430, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៤៧ ៨៥៧
 206. »

  VITA LONGA MEDICAL CENTER CO., LTD.
  #52 A, St. 360, Sangkat Boeng Kengkong 1,khan Camkamon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៤៩៥ ០០០
  មើល​ផែនទី
 207. »

  VONG KANHA SLEK MEAS CO., LTD.
  St. 63, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khna Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៥៥៨ ៥៨៥
 208. »

  VONG SORYA DENTAL CLINIC
  67, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៥៧ ៨៨៧
 209. »

  WELLPHARMA
  2011, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤៣៣ ៣៩៣
 210. »

  YOUNG MAN DENTAL CLINIC
  122, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ២០៣ ៨០៨
 211. »

  ខៃអន ម៉ាលីន
  #57 A, St. 336, Sangkat Boeng Salang, Khan Toulkork, Phnom Penh
 212. »

  គ្លីនិក ដាវីដា (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១២៨ដេ៦-៧ មហាវិថីសម្តេចសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ២១៨ ២៩២ / ០៩៦ ២២១ ១២២៨
 213. »

  គ្លីនិក ភ្នែក អង្គររតនៈ
  ផ្ទះលេខ១៣៥ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ២៦៦ ៩៣៥
 214. »

  គ្លីនិកធ្មេញ កែវ ហួត ថ្មី
  #103, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៨ ៣៧៣ ២១២
 215. »

  គ្លីនិកធ្មេញ ខេម ស្មាយ
  ផ្ទះលេខ១០៥ ផ្លូវ៣១០ សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៣១៤ ៧៣១
 216. »

  គ្លីនិកធ្មេញ ញូស្មាល
  ផ្លូវលេខ៣១០ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ២២៣ ២៤២
 217. »

  គ្លីនិកធ្មេញ ប៊ូទិក
  12, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៩ ៧៨៩ ៤២៦
 218. »

  គ្លីនិកធ្មេញ មិត្តភាព (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១៥ វិច្ឆិកា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១E០ ផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៣៦៧ ៧៧៨
 219. »

  គ្លីនិកធ្មេញ ម៉ូរ៉ល (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ៣០% រហូតដល់ ៣០ មិថុនា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៥១៥ ផ្លូវលេខ២១៧ ភូមិសំបួរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៥៥៥ ៥២៥៩
 220. »

  គ្លីនិកធ្មេញ សាន់រ៉ាយ
  ផ្ទះលេខ១៤ ផ្លូវលំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៩១១ ៩៣៣
  មើល​ផែនទី
 221. »

  គ្លីនិកធ្មេញ ស៊ីវឡុង
  628, Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៨៨ ៧០៨
 222. »

  គ្លីនិកពេទ្យសើស្បែក
  St. 63, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៤៤ ៧៧៧
 223. »

  គ្លីនិកសត្វ សុខុមាលភាព
  Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៧០៨ ៣៨៣
 224. »

  គ្លីនិក​ ព្យាបាលមាត់ធ្មេញ វើលដ៍ ឃែរ
  #81, St. 161, Ou Ruessei Pir, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៦ ៩៣៨ ៨៨៨
 225. »

  គ្លីនិក​ព្យាបាលមាត់ធ្មេញ វើលដ៍ ឃែរ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១១ មករា ២០២០)
  ផ្ទះលេខ៨១ ផ្លូវលេខ១៦១ សង្កាត់អូរឫស្សី២ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៩៣៨ ៨៨៨
  មើល​ផែនទី
 226. »

  គ្លីនីកធ្មេញ សុគន្ធា (បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខB៦E0 ផ្លូវ១០០៣ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៤៧៧ ៧០៥
 227. »

  ធាង​ ស៊ីវថាង ឳសថបុរាណចិន
  #84, St. 217, Sangkat Orussey 4, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៨៩ ៤៣៤ ៣៦៨
 228. »

  ធាង​ ស៊ីវថាង ឳសថបុរាណចិន
  217, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៩ ៤៣៤ ៣៦៨
 229. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ និង ព្យាបាល​ ធីខេ
  ផ្ទះលេខ៥៨BEo ផ្លូវ២០០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៩១១ ១១០
 230. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ និង​ព្យាបាលជម្ងឺ (វិជ្ជបណ្ឌិតៈ គង់ គឹមចាន់)
  National Road 5, Prek Phnov, Prek Phnov, Prek Phnov, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៤០ ៨៥៥
 231. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺឯកជន
  ផ្ទះលេខ២៩បេ ផ្លូវលេខ៧០ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៥៦៨ ៥៥៦
 232. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺឯកជន
  #29 B, Phum 19, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៦៨ ៥៥៦
 233. »

  បន្ទប់ពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺមាត់ធ្មេញ ម៉ុន ទី
  ផ្ទះលេខ៥៤៤ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៨៧៥ ៥៨៥៥
  មើល​ផែនទី
 234. »

  ពន្លឺពិជោរ
  St. 93, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩៦ ៥៣៧
 235. »

  ពិគ្រោះជំងឺ នឿន ណារិទ្ធ
  ផ្ទះលេខ៧២៣ ផ្លូវបេតុង ភូមិល្វា សង្កាត់កោះដាច់ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៤៤៦ ០០៥
 236. »

  ពេទ្យធ្មេញ ជាឡា២
  #176a, St. 155, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៦៨ ៥៨៨
 237. »

  ពេទ្យធ្មេញ ឌុយមិច
  109, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៧៦៨ ៨៨៥
 238. »

  ពេទ្យធ្មេញ មរកត
  630, Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៧៥ ៧៣១
 239. »

  ពេទ្យធ្មេញ វុឌ្ឍិ
  #348 E0, Moa Tse Tung Blvd, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៥៤ ៣៣៣
 240. »

  ពេទ្យធ្មេញ ស ចិន្តា
  ផ្ទះលេខ៣៧៥ ផ្លូវ២៤៥ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៩ ៧២២ ០០៧
 241. »

  ពេទ្យធ្មេញ ស ចំរើន
  Sangkat Chbar Ampov 2, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៣២ ៣៤០
 242. »

  ពេទ្យធ្មេញ សឹង ពិសិដ្ឋ
  ផ្ទះលេខ២៤៤ ផ្លូវ៣៩២ ភូមិ៩ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ២២២ ២៥៨៩
  មើល​ផែនទី
 243. »

  ពេទ្យធ្មេញ សុភ័ក្រនីតា
  1928, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៦៥ ៧៧៥
 244. »

  ពេទ្យធ្មេញ សុភ័ក្រនីតា
  ផ្ទះលេខអា០៦ ផ្លូវ១៩២៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៦៦៥ ៧៧៥
 245. »

  ពេទ្យធ្មេញ ហុងគីម (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ៥០%)
  ផ្ទះលេខ៣៩១D ផ្លូវលេខ៩០៧ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៥៥៤ ៤២៧ / ០៧០ ៤៣៩ ៩៨៦ / ០១១ ៤២៤ ៩៩៥
 246. »

  ពេទ្យធ្មេញ អង្គរមាស
  ផ្ទះលេខ២៤៦បេ ផ្លូវ៤៨៨ ភូមិ៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ២៣៦ ១៩១៩
  មើល​ផែនទី
 247. »

  ពេទ្យធ្មេញ អាស៊ី
  #05, St. Betong, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១០ ៧៨៩ ៧៩០
 248. »

  ពេទ្យធ្មេញកុលបុត្រ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ០០៥ ផ្លូវលេខ៣៥៥ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ២២២ ២១៩២
 249. »

  ពេទ្យធ្មេញខេមរា
  #114 Eo, St. 3, Phum 1, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៣៣ ៣៩៦
 250. »

  ពេទ្យធ្មេញខេមរា
  ផ្ទះលេខ៣៩៦ ផ្លូវលេខ១៩៣ កែង ២៩៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៩២២ ២២០
  មើល​ផែនទី
 251. »

  ពេទ្យធ្មេញវីស្មាយល៍ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៣៧៩ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៣៦ ៤១១
 252. »

  មន្ទីពេទ្យសត្វវើលវ៉េតដ៏
  #384, St. 271, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៨០៣ ៣១៣
 253. »

  មន្ទីពេទ្យសូរិយា
  #50-52, St. 172, Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៧០៥ ៧៨៧
 254. »

  មន្ទីរពហុព្យាបាល ច្បារអំពៅ
  #40abc, St. 1, Chbar Ampov 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៧៨ ៧៦៥ ០៥០
  មើល​ផែនទី
 255. »

  មន្ទីរពេទ្យធ្មេញ ដួង សិទ្ធ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ២៨ សីហា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៩០E0 ផ្លូវលេខ៦៧ សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣៦៣ ៨៣៨
 256. »

  មន្ទីរព្យបាលធ្មេញ​ ហេង ហួត
  361, Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៧៧ ៥០៥
 257. »

  មន្ទីរព្យបាលធ្មេញ​ ហេង ហួត
  ផ្ទះលេខ១បេអឺ០ ភូមិព្រែក សង្កាត់ច្បារអំពៅទី១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៧៧៧ ៥០៥
  មើល​ផែនទី
 258. »

  មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អេឡេហ្គង់
  ផ្ទះលេខ២៥៥-២៥៧ ផ្លូវលេខ២៤៥កែង១៩៩ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៥៦២ ១៦២១
 259. »

  មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា
  #148 A, St.245, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៩៥៩ ៧៨៩
 260. »

  មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល នាគព័ន្ធ
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៩០ ៥២៣
 261. »

  មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និង សម្ភពលុច្ស (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៤៨ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៩៤១ ៧៥៨
 262. »

  មន្ទីរសំរាកព្យាបាល ឈួ អ៊ីសេង
  Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៨៦១ ០៥០
 263. »

  មន្ទីរសំរាកព្យាបាល អរុណរះ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៤៨៤ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥១៨ ៣៩៣
 264. »

  មន្ទីរ​ព្យាបាល​ធ្មេញ​បស្ចិម (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ១០%)
  មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៣០០ ៣០០
  មើល​ផែនទី
 265. »

  ម៉ាដាម ឃែរ លក់ឱស្ថាន និងគ្រឿងសំអាង
  ផ្ទះលេខ២៥សេ ផ្លូវ២៦១ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៨៦៤ ១៤២
  មើល​ផែនទី
 266. »

  លាង វួចឈុន
  #47 E1, St.182, Ou Ruessei Pir, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧១ ៧៤៦
 267. »

  លាង សុផាត (បន្ទប់ពិគ្រោះ និង ព្យាបាលជំងឺ)
  Prek Pra, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥០ ៥២៥
 268. »

  វួចនា​ ហ្វាម៉ា
  #62, St.07, Mol, Dangkao, Dangkor, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៥៥ ៨៨១៦
 269. »

  សាស្រ្តាចារ្យមហាបរិញ្ញា អ៊ុង ចក្រាវុធ
  ផ្ទះលេខ១១EF ផ្លូវព្រះវិហារ (៨២) សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ២០៣ ២២១
  មើល​ផែនទី
 270. »

  សេក ច័ន្ទសត្ថា ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ
  ផ្ទះលេខ១ ភូមិតាង៉ូវក្រោម សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ភ្នំពេញ
  ០១៧ ២៤២ ៩២៤
  មើល​ផែនទី
 271. »

  ស៊ឹម សុគន្ធារ៉ាត
  69 B T, Kbal Tumnob, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧២៣ ០៥១០
 272. »

  អមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់ ឯកទេសភ្នែក
  #11 A B, St.230, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៣៣ ៤៧៧
 273. »

  ឪសថស្ថាន ពន្លឺមរកត
  622, Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១១ ៨៦១ ៧២៧
 274. »

  ឪសថស្ថាន សុខភ័ក្រ្តមិត្ត
  2002, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣៩ ៨៥៨
 275. »

  ឪសថស្ថាន សុខភ័ក្រ្តមិត្ត​ សែនសុខ
  2002, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៦៨២ ៨៧៣
 276. »

  ឪសថស្ថាន ហេងឡាយ
  Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៩ ៧៥០ ៥៣១
 277. »

  ឱសថស្ថាន ចំរើនសម្បត្តិ
  ផ្ទះលេខ៤៥ ផ្លូវលេខ៣៣៦ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៩ ៥៣៣ ២៣១
  មើល​ផែនទី
 278. »

  ឱសថស្ថាន ដឺ ឡាហ្គារ
  ផ្ទះលេខ១២៤អឺហ្សេរ៉ូ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧២១ ២៤៣
  មើល​ផែនទី
 279. »

  ឱសថស្ថាន តាឡៅ
  St. 136, Sangkat Phsar Thmei Pir, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៣ ៦៦៥
 280. »

  ឱសថស្ថាន ភីរម្យ
  ផ្ទះលេខ៣៨៤AE0 មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៥៣៧ ៣៨៨
  មើល​ផែនទី
 281. »

  ឱសថស្ថាន វឌ្ឃនៈថ្មី
  St. Keo Chanda, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១០ ២៤៥ ០៩៩
 282. »

  ឱសថស្ថានផាសុខភាព
  Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៣៣ ១៤៨
 283. »

  ឱសថស្ថាន​ រដ្ឋាហ្វាម៉ា
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៩ ៨៩៨ ១៨១
 284. »

  ឱសថស្ថាន​ ឧត្តមវិចិត្រ ២
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩៩ ៩៣៩២
 285. »

  ឳសថស្ថាន ប្រសិទ្ធភាព
  Kantouk, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៣ ២៣៨ ៤៨៨
ខេត្តកណ្ដាល (២៩)
 1. »

  CLINIC PHEAP
  Preaek Run Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១២ ៩៤៧ ០២៤
 2. »

  DEPOT DE PHARMACIE SOSATHYA
  Preaek Ta Meak, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០១២ ៨២៤ ៤០១
 3. »

  KIRISING CO., LTD.
  Chambak Trab, Preaek Roka, Kandal Stueng, Kandal
  ០១៥ ៦៨២ ០០០
 4. »

  KREM RATHA
  Kraom Village, Preaek Anchanh Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
 5. »

  PHAMACIE SOK SAN
  Knong Preaek Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១២ ៤៩៣ ៩២៧
 6. »

  SAMBO SREYPAO
  #110, Preaek Tadol Village, Pouthi Ban Commune, Kaoh Thum District, Kandal Province
 7. »

  គ្រូពេទ្យ ម៉េង ចិន្តា
  Reang Chuor Village, K'am Samnar Commune, Leuk Daek District, Kandal Province
  ០៨៨ ៤១៨ ៨៨៤៤
 8. »

  គ្លីនិក រិទ្ធធីតា ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ
  Preaek Ta Ong Ti Bei Village, Peam Oknha Ong Commune, Lovea Em District, Kandal Province
  ០៨៦ ៤០៥ ៩៥៧
 9. »

  បន្ទប់ថែទាំ ជំងឺ ឆេង ផាណែត
  Roka Ti Muoy, Roka Chonlueng, Khsach Kandal, Kandal
  ០៨៧ ៣៤៤ ៧០០
 10. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ
  ព្រែកតាទេព្យ ព្រែកលួង ខ្សាច់កណ្តាល កណ្តាល
  ០១៥ ៧៧៤ ៧៧៦
 11. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺទូទៅ
  ភូមិព្រែកតាទេព ឃុំព្រែកលួង ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៨៨ ៦៨៤ ៤៤៤១
 12. »

  បន្ទប់ថែទាំមាត់-ធ្មេញ ខេមរ:
  Knong, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០៨៨ ៨៩១ ៧៧៩១
 13. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះជម្ងឺ
  ភូមិព្រែកល្វា ឃុំព្រែកតាកូវ ខ្សាច់កណ្តាល កណ្តាល
  ០៧០ ៨០៣ ១៣២
 14. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ុត ទិត្យសម្បត្តិ
  Roka Kaong Village, Roka Kaong Muoy Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province
  ០៧០ ៧៧៤ ១៧៣
 15. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ
  Krang Mkak, Ang Snuol, Kandal
  ០១២ ២៨៨ ៩២៤
 16. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ឈុន សុខែម
  Kbal Kaoh, Koh Dach, Mouk Kampoul, Kandal
  ០១០ ៥៦៧ ០២៧
 17. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ហេង សុភារី
  Chong Bangkoul, Baek Chan, Ang Snuol, Kandal
  ០៨៦ ៨០១ ៨៦០
 18. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ឡឹក រ៉ាលីន
  Baek Chan, Ang Snuol, Kandal
  ០១០ ៨៨៧ ៦៨៦
 19. »

  ពេទ្យធ្មេញ កែវ វុទ្ធី (លីហុង)
  210, Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៨៣២ ៥៩៨
 20. »

  ពេទ្យធ្មេញ បញ្ញារិទ្ធ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១៨ មករា ២០២០)
  ភូមិស្វាយមីង ឃុំបារគូ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៨ ៦០៤ ២៦៨
 21. »

  ពេទ្យធ្មេញ ហៃ សុខម៉េង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ១០%)
  ភូមិពាម ឃុំរកាកោងទី១ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល
  ០១៧ ៨០៧ ២០៧
  មើល​ផែនទី
 22. »

  ពេទ្យធ្មេញបែកចាន
  Baek Chan, Ang Snuol, Kandal
  ០១២ ៨៥០ ៨៦៤
 23. »

  មន្ទីរពហុព្យាបាល និង​ សម្ភពសុខៈ
  21 B, Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៦១ ៣១៥ ១៦១
 24. »

  មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ខ្មែរ-អន្តរជាតិ
  21, Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩០ ៥៥៥ ៥៣៥
 25. »

  ម៉ៅ​ ចន្ទ្រាវុធ
  Preak Thmey Village, Preaek Anchanh Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
  ០១២ ៧៥៨ ២៦៤
 26. »

  ហ៊ុន ពិសិដ្ឋ
  Preaek Tonloab Commune, Leuk Daek District, Kandal Province
  ០៩៧ ៧៦៩ ០១៦១
 27. »

  ឱសថស្ថាន ណង់ រចនា
  ឃុំសន្លុង ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្ដាល
  ០៩៦ ៤៥៦ ២៣៦៨
 28. »

  ឱសថស្ថាន យិន វារី
  ភូមិវិហារសួគ៌ត្បូង ឃុំវិហារសួគ៌ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល​ ខេត្តកណ្តាល
  ០១២ ៨៨៥ ៣៨២
 29. »

  ​ឱសថស្ថាន កុសុមៈ
  Preaek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១៥ ៤៣៨ ៥៥០
ខេត្តកែប (២)
 1. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ និង ព្យាបាលជំងឺសុខភាពយើង
  Rones Village, Pong Tuek Commune, Damnak Chang'aeur District, Kep Province
  ០១៦ ៤៤១ ១៤៣
 2. »

  មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និង សម្ភព សុខុមាល កែប
  Damnak Chang'aeur Village, Sangkat Prey Thum, Krong Kep, Kep Province
  ០៩៣ ៥៥៥ ៧៥៦
ខេត្តកោះកុង (៦)
 1. »

  គ្លីនិក ម៉ក់ គឹមលី
  ភូមិ០៣ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០៩៧ ៧៤៥ ៤៥៤៥
 2. »

  គ្លីនិក សុមេត្តា
  ភូមិ០៣ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០១២ ៨៩៣ ៨៧១
 3. »

  បន្ទប់ថែទាំវិជ្ជសាស្រ្តរស្មីច័ន្ទ
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៨៨៩ ៦៩៩
 4. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ ពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺ មានជ័យ
  Phum 2, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៦៩ ៤៣៤ ៣៩៩
 5. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ​ អ៊ូ​ សារី
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០១៦ ៥៥២ ១២៣
 6. »

  ឱសថស្ថាន ប្រសើរ ១
  ភូមិ០៣ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០១៧ ៩៨៩ ៨៦១
ខេត្តកំពង់ចាម (៣១)
 1. »

  CABINET DR. SOR CHHUN Y
  Preaek Ouv Chrueng Kha Village, Preaek Rumdeng Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៨១៨ ១១០៩
 2. »

  គ្លីនិក & សម្ភព ហុងម៉ីអ៊ី
  Phum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៦១៧ ១៤៥
 3. »

  គ្លីនិក កែវ វណ្ណះ
  Phum Ti Prambei, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៦៤៧ ៧៧២៧
 4. »

  បន្ទប់ថែទាំសុខភាពភ្នែក
  Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១១ ៥១៨ ៨៨៦
 5. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជម្ងឺវេជ្ជបណ្ឌិត សុង ប៊ុននីន
  ភូមិព្រែករំដេង(ក) ឃុំព្រែករំដេង ស្រុកស្រីសន្ឋរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៨ ២៦៦ ៦៨៨
 6. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត គា
  St. 308, Phum 1, Roka Khnaor Commune, Krouch Chhmar District, Kampong Cham Province
  ០៩២ ២២៥ ៦៨៨
 7. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺ (វេជ្ជ. ស៊ុន ពិសិដ្ឋ)
  Neak Ta Snoeng Village, Boeng Nay Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៣៥២ ៩៦០
 8. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះជម្ងឺ សាន សេងហុង
  Skon, Soutip, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០១៦ ៦៤១ ៤២២
 9. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះជម្ងឺ សាន សេងហុង
  ផ្លូវជាតិលេខ៦A ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៦ ៦៤១ ៤២២
 10. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះជម្ងឺទូទៅ
  Chong Thnal Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៥៩៩ ៥៩១
 11. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះពិនិត្យព្យាបាលជម្ងឺមាត់ធ្មេញ
  Phum Ti Buon, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៨៨១ ៦៣៣
 12. »

  ពេទ្យធេ្មញ កេង លាងសេង
  Phum Ti Dabpram, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៥៣៧ ១៩០
 13. »

  ពេទ្យធេ្មញ យឹម លីមហៃ
  Thma Koul, Ro'ang, Kampong Siem, Kampong Cham
  ០១២ ៣៩០ ៥១៤
 14. »

  ពេទ្យធ្មេញ ផល្លី ពិសិដ្ឋ
  ភូមិសន្ទៃ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៦ ៤៣៤ ៣៦៥៨
 15. »

  ពេទ្យធ្មេញ ស៊ាង ណារី
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩២ ៩៧១ ២៦៦
 16. »

  ពេទ្យធ្មេញ​ ផល្លី ពិសិដ្ឋ
  Santey Village, Preaek Pou Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៩១៨ ៩៩៣
 17. »

  មន្ទីរសម្ភព សៅ សំបូរ
  Phum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៣៩០ ០៩៤
 18. »

  មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និង សម្ភព សុខ ច័ន្ទតារា
  Phum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៧ ៤៨៣ ៧៩៧
 19. »

  មន្ទីរសំរាកព្យាបាលនិងសម្ភព សុវណ្ណដេត
  Phum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៧៣៩ ០០៨
 20. »

  វេជ្ជបណ្ឌិតម៉ៅ ប៊ុនឡេង ពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ
  ភូមិព្រែកពោធិ៍ក្រោម ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ៤០៤ ២៦៤
 21. »

  សម្ភព ណែម ប៊ុនធឿន
  Phum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧១ ៨០១ ៧៧៧៧
 22. »

  ឪសថស្ថាន ភ្នំប្រុស ភ្នំស្រី
  Andoung Chraoh Village, Ampil Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០១០ ៩៣៦ ៣៦៩
 23. »

  ឪសថស្ថាន សង់ត្រាល់
  Phum Ti Dabmuoy, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧៨ ៩៥៧ ៥៩៣
 24. »

  ឱសថស្ថាន នាគព័ន្ធថ្មី
  Phum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩២ ២៥៩ ១០៣
 25. »

  ឱសថស្ថាន បន្ទាយស្រី
  Phum 12, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៨ ៣៤១ ២៧៧
 26. »

  ឱសថស្ថាន ផ្សារព្រែកពោធិ៍
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ៩៨៥ ៧៩៧
 27. »

  ឱសថស្ថាន អំពិលលើ
  Kampong Cham Province, Kampong Siem District, Ampil Commune, Ampil Leu Village
  ០៨៦ ៦៦២ ២៥៨
 28. »

  ឱសថស្ថានរង "ខ" សិរិសោភា
  Peam Chi Kang Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០១១ ៧០០ ៧៨៧
 29. »

  ឱសថស្ថានរងព្រះច័ន្ទពេញវង់
  Preaek Pou Kraom Village, Preaek Pou Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០១៦ ៤៥៣ ៦៩៦
 30. »

  ឱសថស្ថានរតនា
  Prey Totueng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០១១ ៧១៦ ១៦៧
 31. »

  ឳសថស្ថានភ្នំស្រី
  Phum Ti Prammuoy, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨៥ ៤៨៧ ៧០០
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (៩)
 1. »

  ចន្ទ័ សំរិទ្ធី លក់ថ្នាំពេទ្យ
  Prey Kri Cheung Village, Prey Kri Commune, Chol Kiri District, Kampong Chhnang Province
  ០៩៧ ៧២៧ ៨៩០១
 2. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺឯកជន ជួន ធុល
  ភូមិព្រៃគ្រីត្បូង ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១៦ ៦៨០ ២៤១
 3. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជម្ងឺ សៀកយូរ៉ាន់
  Trapeang Bei, Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
  ០៦៩ ៩៦០ ៩៦០
 4. »

  ពេទ្យធេ្មញ ស៊ឹម មន
  Ponley Village, Ponley Commune, Boribo District, Kampong Chhnang Province
  ០៩២ ៤១៧ ៤៥១
 5. »

  ពេទ្យធ្មេញ សុធារ៉ា
  Ka At Village, Peani Commune, Kampong Tralach District, Kampong Chhnang Province
  ០៩៨ ៩០០ ៩២៤
 6. »

  ឱសថស្ថាន ឈាន ដារ៉ា
  Pongro, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
  ០១២ ៤៨៤ ៥៦៦
 7. »

  ឱសថស្ថាន ឈាន ដារ៉ា
  ប្រាំបីឆោម ពង្រ រលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង
  ០១២ ៤៨៤ ៥៦៦
 8. »

  ឱសថស្ថាន ហេងស្រីភក្តិ
  អណ្តូងស្នាយ អណ្តូងស្នាយ រលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង
  ០៩២ ៤៦៣ ៩២១
 9. »

  ឱសថស្ថាន ឡេង ច័ន្ទឌីកា
  Prey Khmaer Village, Rolea B'ier Commune, Rolea B'ier District, Kampong Chhnang Province
  ០៨៧ ៤០៤ ៤០៤
ខេត្តកំពង់ធំ (១២)
 1. »

  DR. SRENG SENG HEANG
  Achar Leak, Achar Leak, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០៩៥ ៥៦៦ ៦៦៨
 2. »

  បន្ទប់ថែទាំមាត់ ធ្មេញ ហ៊ឺ ចាន់ធី
  6a, Thmei, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០១០ ៤០៨ ៥៦៣
 3. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត ងិន សុផល
  6, Chi Aok, Baray, Baray, Kampong Thom
  ០៨៩ ៩៤២ ៨២៨
 4. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត សុខ ហេង
  6a, Rumchek, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០១៧ ៨២២ ៧២៧
 5. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅហាក់តារាវិបុល
  National Road No. 6a, Tang Kouk, Sou Young, Baray, Kampong Thom
  ០១២ ៣៩០ ៤០៦
 6. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅហាក់តារាវិបុល
  6a, Tang Kouk, Sou Young, Baray, Kampong Thom
  ០១២ ៣៩០ ៤០៦
 7. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ ផ្សាររំលង
  Rumchek, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០៧៨ ៣៣៤ ៤០២
 8. »

  ផ្ទះសំណាក់ និង ឳសថស្ថាន ពន្លឺថ្មី
  Damrei Choan Khla Village, Sangkat Damrei Choan Khla, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០១១ ៨៦៤ ៥៥៥
 9. »

  ពេទ្យធ្មេញ ហោ ណារ៉េត
  Tros Village, Ballangk Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០១៧ ២២៨ ២០២
  មើល​ផែនទី
 10. »

  មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជម្ងឺ វីរៈសែនជ័យ
  Kdei Village, Sangkat Prey Ta Hu, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០៨៧ ៤២៤ ២០៣
 11. »

  ហាងវ៉ែនតា វីហ្សិន ឃែរ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ២០% សម្រាប់ដងវ៉ែនតា)
  ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
  ០១២ ៩៥៨ ៦៦៥
 12. »

  ឱសថស្ថាន វួច លាង
  National Road 6 A, Tang Kouk Village, Sou Young Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៧៧ ៤៣២ ៣៥៤
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (៤៥)
 1. »

  LY SOKKUNG
  Srah Kaev Village,veang Chas Commune, Odongk Distric, Kampong Speu Province
  ០១២៤៤៨៦០០
 2. »

  PARMACY ODONGK MARKETING
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៦១ ៧៣១ ២៧៧
 3. »

  គ្លីនិកធ្មេញបូរី
  Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០៨៧ ៧៧៨ ៨៣៣
 4. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ គិ.មធ្យម.យ៉ែម ឬទ្ធី
  Kampong Speu Province, Basedth District, Phong Commune, Kanlang Chum Village
  ០៨៩ ៤៤១ ៤៧៤
 5. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ ជុំ វន្នី
  Chambak, Kat Phluk, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៨ ៦៦២ ០០១
 6. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ ញឹម វ៉ន
  Phsar Slab Leaeng, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៧៧ ៧៨០ ៧៣២
 7. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ ភៀង សុខហេង
  Prey Rumduol Khang Cheung, Basedth, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៦ ៩៣៩ ០៧៥៨
 8. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ វ៉ែន រ៉ន
  National Road 41, Chek, Sdok, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៩៦ ៣១០ ៦១២៩
 9. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ សែម រាជ
  Kbier, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៦៩ ៣៤២ ៥៥២
 10. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ ឡុង សីហា
  Kandieng, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៧០ ២៧៦ ៣០៣
 11. »

  បន្ទប់ថែទាំជំងឺ ដូត គីមស្រេង
  National Road 41, Preah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០៧០ ២៧៤ ៣៤៧
 12. »

  បន្ទប់ថែទាំជំងឺ ផុន សុវណ្ណ
  National Road No. 3, Borseth District, Kampong Speu Province
  ០៧០ ៥១៣ ០៣៥
 13. »

  បន្ទប់ថែទាំមាត់ធ្មេញ ទន្ត : ធីវ ធាវី
  Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០៨៦ ៤០៨ ៤២៤
 14. »

  បន្ទប់ថែទាំវិជ្ជសាស្រ្ត ភួង សុភាព
  Trapeang Khyang, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៨ ៨៩៦ ០៧០
 15. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ដ គិ. មធ្យម ខាន់ សុខឃន
  Thmei, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០១៦ ៤៧៣ ៨៧៤
 16. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ដ សុខជា
  National Road No. 3, Borseth, Kampong Speu
  ០៧០ ៦៦០ ៧៥៩
 17. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត មឿន ចំរើន
  Prey Ba Krong Village, Preah Khae Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៨៦ ៣១៣ ៥១១
 18. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត មៃ ផាន់ណា
  Kanlang Chum Village, Phong Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៨៩២ ៥០៥
 19. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត យឿង ថុល
  Tnaot Muoy Daeum Village, Preah Khae Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩២ ៩៥៨ ៥៧៣
 20. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត សុខ តុលា
  Tram Kang, Sdok, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៩៧ ៨៧២ ៦០៧១
 21. »

  បន្ទប់ថែទាំ​ និង ពិគ្រោះជម្ងឺ គង់ សុវណ្ណា
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៧៦០ ៦០៨
 22. »

  បន្ទប់ថែទាំ​ និង ពិគ្រោះជម្ងឺ គង់ សុវណ្ណា
  Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៣៤៣ ៧១៦៨
 23. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ ហេង បូរ៉ា
  ភូមិត្រពាំងខ្យង ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៧ ៨៦០ ៣៨៣៨
 24. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅអង្គសាយ
  Kampong Speu Province, Basedth District, Tuol Sala Commune, Doun Penh Village
  ០១៥ ៣៥១ ១៨៨
 25. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះថែទាំស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ
  Prey Khla, Pheakdei, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៧ ៧៨៨ ៩២៦១
 26. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះនិង ថែទាំជម្ងឺឃនចាន់ណា
  Sahakkom Khang Lech, Pheakdei, Basedth, Kampong Speu
  ០៧៨ ៩៤៩ ៦៩៩
 27. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះនិង ថែទាំជម្ងឺមឿន ចំរើន
  Prey Ba Krong, Preah Khae, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៦ ៣១០ ២០២០
 28. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះនិងថែទាំជំងឺឆាយសុធា
  National Road No. 3, Trapeang Khyang, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៦ ៦៤៦ ៥៦១៨
 29. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺគង់ដានី
  Youl Toung, Kat Phluk, Basedth, Kampong Speu
  ០៧០ ២២៤ ៤១៥
 30. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ គៀត គន្ធុល
  Kampong Speu Province, Basedth District, Preah Khae Commune, Prey Ba Krong Village
  ០៦៩ ៨៣៨ ២០១
 31. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ជា សុខលីម
  National Road No. 3, Borseth, Kampong Speu
  ០១០ ៤៤៤ ៤៣២
 32. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ហ៊ុយ សំអាត
  Phsar Slab Leaeng, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០១២ ៦១០ ៤១៨
 33. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ ផៃ សុផល
  Preah Mlob Village, Pheari Mean Chey Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៧០ ៦១៥ ៨០០
 34. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺទូទៅ
  141, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
  ០១២ ៩៤៦ ០៩៦
 35. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺទូទៅ វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ឹង សារុំ
  National Road No. 41, Preah Mlob Village, Pheari Mean Chey Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០១០ ៧៩៩ ០០៧
 36. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំម្ងឺ ទ្រី ស៊ីមហុង
  National Road 41, Preah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៦ ៧៩៩ ៩១៦៧
 37. »

  បន្ទប់ពិនិត្យ និងពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ហឿន រដ្ឋា
  Prey Ba Krong Village, Preah Khae Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៧ ៩០៩ ៩១២៥
 38. »

  បន្ទប់ពិនិត្យ និងពិសោធន៏វេជ្ជសាស្រ្ត ពិម យឿង វណ្ណៈ
  Prey Ba Krong Village, Preah Khae Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៣ ៣៣៥ ០៨៧
 39. »

  បសុឪសថស្ថាន ណាត ស្រីណាង
  National Road 41, Trapeang Sya, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៦៩ ៣៨៣ ២២៧
 40. »

  ពេទ្យធ្មេញ
  ភូមិឧដុង្គ ឃុំវាំងចាស់ ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៨ ៥៣២ ៧២៦
 41. »

  ពេទ្យធ្មេញ មុន្នីឧត្តម
  Phsar Slab Leaeng, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៧៧ ៧៧៨ ៧៩៩
 42. »

  ឪសថស្ថាន ជូ ឃន
  Road 145, Trapeang Khyang, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
  ០១១ ៦១៤ ៨៦៥
 43. »

  ឪសថស្ថាន រាជសីហ៍
  Piri, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៥ ៤១៧ ៥៥៩
 44. »

  ឪសថស្ថាន សុខសាន្ដ
  National Road No. 41, Preah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០៨៩ ៤៨៨ ៥០០
 45. »

  ឪសថស្ថាន ស្លាបលែង
  Preah Mlob, Pheari Mean Chey, Basedth, Kampong Speu
  ០១០ ៧៧០ ២២២
ខេត្តកំពត (១៦)
 1. »

  TOP PUNLOK
  National Road No. 31, Pral Village, Tani Commune, Angkor Chey District, Kampot Province
  ០៧៧ ២៧១ ១៥៥
 2. »

  ជិន ហ៊ី ថែទាំមាត់ធ្មេញ
  St. 33, Sovan Sakor , Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០១៧ ៥២៩ ០៩០
 3. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ហ អៀង
  St. 701, Phum Kampong Bay Tbong, Sangkat Kampong Bay, Krong Kampot, Kampot Province
  ០១៥ ៨៦៨ ៨៨៣
 4. »

  ពេទ្យធ្មេញ ផូង វិចិត្រ
  សត្វពង សត្វពង ឈូក កំពត
  ០៩២ ៩០៧ ៧០២
 5. »

  មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ វីត្រូ
  ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិកំពង់បាយ(ជើង) ឃុំកំពង់បាយ(ជើង) ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១៥ ៤៧៧ ៧៤៤
 6. »

  អាយ គីម
  Toek Chhou, Kampot Province
  ០១២ ៣២២ ៣៩៨
 7. »

  ឧសថស្ថានកំពង់ត្រាច
  ភូមិកំពង់ត្រាចទី១ ឃ៉ុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត
  ០១៥ ៩៣៨ ៨៩៣
 8. »

  ឱសថស្ថាន នីម រចនា
  Rusey Srok Khang Lech Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៨៨ ៨៧០ ០៤៥១
 9. »

  ឱសថស្ថាន សំណាងអមតៈ
  National Road 3, Kampong Bay Tbong, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០៩២ ៣៨៣ ៨៤១
 10. »

  ឱសថស្ថានកំពង់ត្រាច
  Kampong Trach Khang Kert, Kampong Trach, Kampot
  ០១៥ ៩៣៨ ៨៩៣
 11. »

  ឱសថស្ថានសុខចំរើន
  Kampong Trach Khang Lech Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៩៦ ៣០៣ ២៦៤៣
 12. »

  ឳសថស្ថាន កំពតហ្វាម៉ា
  729, 1 Ousphea, Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០៩២ ៤០៤ ៥០៨
 13. »

  ឳសថស្ថាន ព្រះមហោសថ
  Kampong Bay Tbong Village, Sangkat Kampong Bay, Krong Kampot, Kampot Province
  ០១២ ៩១៨ ០០៤
 14. »

  ឳសថស្ថាន សុខា ពេញវង់
  National Road #3, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០៩៧ ៦៥១ ០១៧១
 15. »

  ឳសថស្ថាន សុខា ពេញវង់
  Kampongbay Khangcheung Village, Sangkat Kampongbay, Kampot Municipality, Kampot Province
  ០៩៧ ៦៥១ ០១៧១
 16. »

  ឳសថស្ថានដាវី
  Kampongbay Khangthbong Village, Sangkat Kampongbay, Kampot Municipality, Kampot Province
  ០១៧ ៨៣៩ ៧៨៣
ខេត្តក្រចេះ (១៣)
 1. »

  EKATES DENTAL CLINIC
  Phum Phsar Veaeng, Sangkat Kracheh, Krong Kracheh, Kratie Province
  ០៩២ ៨៨៩ ១១២
 2. »

  នង សារិទ្ធព្យាបាលធ្មេញ
  Hanchey Ti Muoy Village, Han Chey Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៩៧ ៧៥០ ៨៧៧៦
 3. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ ធី តុលា
  Kbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
  ០៩៧ ៧៥២ ៩៣៧៣
 4. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ ពេជ្រ ចរណៃ
  Pir Thnu, Snuol, Kratie
  ០៨៧ ៤៩៩ ៩៣៣
 5. »

  ពេទ្យធ្មេញ ជួន វីរះ
  Kbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
  ០៩៦ ៧៧៧ ៩៦៤៦
 6. »

  ពេទ្យធ្មេញ អង្គរជុំ
  St. 2, Kaoh Kandaor Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៩៧ ៣៣៨ ៥៧៧៧
 7. »

  ពេទ្យធ្មេញ អង្គរជុំ
  Kaoh Kandaor, Chhloung, Chhloung, Kratie
  ០៩៧ ៣៣៨ ៥៧៧៧
 8. »

  មន្ទីសម្រាកព្យាបាល​និង សម្ភព សុវត្តិភាព
  Chrouy Thma Kraom Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៨៨ ៥៨៩ ២២២២
 9. »

  មន្ទីសំរាកព្យាបាល រស្មីស្នួល អ៊ង វណ្ណារ៉ា
  Snuol, Snuol, Kratie
  ០៩៧ ៨០០ ៨៥៥៥
 10. »

  លក់ថ្នាំពេទ្យ
  Chruoy Thma Ler Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៩៧ ៣១១ ៥២២៥
 11. »

  ហ្សូនី លក់ថ្នាំពេទ្យ
  Chruoy Thma Ler Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៩៧ ៣១១ ៥២២៥
 12. »

  ឱសថស្ថាន ពន្លឺសុខភាព
  Kbal Snuol Village, Snuol Commune, Snuol District, Kratie Province
  ០៩៦ ៣០០ ៩៩៦៦
 13. »

  ឱសថស្ថាន មាស មុំ
  Kbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
  ០៨៨ ៦២៣ ៣៤៥៦
ខេត្តតាកែវ (៨)
 1. »

  PHAMACIE VIMEAN EKREACH
  National Road No. 2, Louri Village, Roka Knong Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៧៧ ៧៥៥ ៥៨៦
 2. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ ថែទាំជំងឺ គិ.មធ្យម អ៊ឹម បូរ៉េត ឆ្មបមធ្យម ម៉ី សុវណ្ណេត
  Prey Lvea Kaeut Village, Prey Lvea Commune, Prey Kabas District, Takeo Province
  ០១២ ៨៩៩ ១៥៨
 3. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះនឹងព្យាបាលជំងឺហុងស៊ុយ
  National Road No. 3, Svay Tong, Khvav, Samroang, Takeo
  ០១៦ ៦៦៥ ៥៣៨
 4. »

  បន្ទប់ពិនិត្យស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ សំ សាឯម
  Veah Puoh, Khvav, Samroang, Takeo
  ០៧០ ៩២១ ២២៧
 5. »

  ពេទ្យធ្មេញ ស្រេងតុង
  National Road #2, Bati District, Takeo Province
  ០១៦ ៦១១ ៩៩៣
 6. »

  លៀម គ្រាន
  Thnal Baek Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៩៨ ៣២៣ ៣៨៨
 7. »

  ឪសថស្ថានរង ខ សុខសាន្ត
  Thmei, Rovieng, Samroang, Takeo Province
  ០១៦ ៣៤៦ ៥៧៦
 8. »

  ឱសថស្ថានកូនខ្មែរ
  Chak Village, Trapeang Sab Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៨៦ ៧៨២ ២២២
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (៩)
 1. »

  PET THMENH SANGKAI
  Korothan Village, O Ambel, Sereisophon, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៧៥៤ ០០៦
 2. »

  SOTHEARA DENTAL CABINET
  Sophy Village, Kampangsvay, Sereisophon, Banteay Meanchey Province
  ០៨៦ ៦៧៥ ៨៥៩
 3. »

  SOVANN KONGKEA PHARMACIE
  Phnum Touch, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
  ០៩៥ ៨៨៨ ៨៦៧
  មើល​ផែនទី
 4. »

  គ្លីនិក នគររាជ
  ភូមិបាលិលេយ្យ​ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៩២០ ៨៤៤
 5. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ
  Bat Trang, Bat Trang, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
  ០៧០ ៩៤៤ ៤៤០
 6. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺមាត់ធ្មេញប៊ុនថា
  Poipet, Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០៧៧ ៩៩៩ ៩១៨
 7. »

  មន្ទីរ សំរាកព្យាបាល​ និង សម្ពព ទេវិន្ទ រក្សាសុខ២
  Poipet, Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០១២ ៥៥៨ ៥៥៧
 8. »

  ឡៅ ជាលីនដា
  Malai, Malai, Banteay Meanchey
  ០១២ ៣៨០ ៨៤៨
 9. »

  ឱសថស្ថាន ហេង ចំរើន
  ភូមិយាងថ្មី ឃុំកូប ស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧៨ ៩៣១ ៧៧២
ខេត្តបាត់ដំបង (២២)
 1. »

  DR. NGUY LIM (E.N.T)
  Prekmohatep Village, Svaypor Communce, Battambang City, Battambang Province
  ០១៧ ៤៨៨ ៦៤៦
  មើល​ផែនទី
 2. »

  HUOT SOKUN POLY CLINIC
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១០ ៥៣៣ ៣៨៣
 3. »

  HUOT SOKUN POLY CLINIC
  #503, Street La-he, Mohatep Village, Svaypor Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០១០ ៥៣៣ ៣៨៣
  មើល​ផែនទី
 4. »

  MANIN PHARMACY
  Phum Ou Ta Kam Muoy, Sangkat Tuol Ta Aek, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៨ ៧១៥ ៨៥១
 5. »

  MEN SOKEAVUTHY DENTAL CLINIC
  Ang, Ou Char, Battambang, Battambang
  ០១២ ២៤៣ ២៣១
 6. »

  NORA DENTAL CLINIC
  Group 3, Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៨២៧ ២៨០
 7. »

  PHARMACIE PECHKANDEANG
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១៧ ៨២០ ៤៦៦
 8. »

  PHARMACIE SOUR SDEY
  Group 14, Trapeang Prolit Village, Sentepheap Commune, Sampov Loun District, Battambang Province
  ០៦៩ ៤៣០ ៩៩១
  មើល​ផែនទី
 9. »

  SOVANN POLYCLINIC
  Phum Kampong Krabei, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨៨ ៧៤៤ ៤៧៧៧
 10. »

  ទូច យ័ន លក់ឱសថ (ពេទ្យ ចិន)
  Ou Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០៨៨ ៩៧៥ ៣៦១៨
 11. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ពន្លឺរស្មី
  Ou Da, Ou Da, Kamrieng, Battambang
  ០៧៨ ២២១ ១៤៧
 12. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ជា ដាណេ
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៨៩ ៤២៥ ៧៩៩
 13. »

  ផ្លែក ពិសិដ្ឋ
  Badak Cheung, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០១២ ៤៥៣ ៣៧៤
 14. »

  ពេទ្យធ្មេញ កុសល
  ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧០ ៥៧០ ៥១២
 15. »

  ពេទ្យធ្មេញ ចន្ថា
  Doung Village, Boeng Reang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០១០ ២៤២ ៤២៥
  មើល​ផែនទី
 16. »

  ពេទ្យធ្មេញ មាស ចន្រ្ទា
  2, Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១០ ៦៦០ ៦៦៨
 17. »

  ពេទ្យធ្មេញបឹងឈូក
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៨៧២ ៣២៦
 18. »

  មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល យី គក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវលេខ១៥៤ ភូមិវត្តគរ សង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១២ ៥៣០ ១៧១
  មើល​ផែនទី
 19. »

  ឡាបែល
  National Road No. 5, Rumchek Pram, Rotanak, Battambang, Battambang
  ០១២ ៦៤៤ ៤៩៧
 20. »

  ឱសថដ្ឋាន សិរីរ័ត្ន
  Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០១២ ២៦៨ ៧០៦
 21. »

  ឱសថស្ថាន សុភ័ក្រ្ត មង្គល (ខ)
  ភូមិពោធិ៍១ ឃុំគារ ស្រុកម៉ោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧០ ៧៦៧ ៧៩៨
 22. »

  ឱសថស្ថាន ឡាសង់តេ
  5, Phka Sla, Chamkar Samraong, Battambang, Battambang
  ០៩៨ ៩៥៥ ៩៥៨
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (៤)
 1. »

  គ្លីនិកធ្មេញ ស៊ីតូ
  Phteas Prey, Pursat, Pursat
  ០១២ ៦៨៩ ១៩១
 2. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺទូទៅ លាភ សុខរក្សា
  Ta Lou Village, Ta Lou Commune, Bakan District, Pursat Province
  ០១២ ៥៥៣ ៦៥៨
 3. »

  វេជ្ជបណ្ឌិត​ ប៊ុន ចាន់ដេ ពិនិត្យឈាម អេកូសាស្រ្ត​ ពិនិត្យជំងឺទូទៅ
  Kbal Hong Village, Veal Commune, Kandieng District, Pursat Province
  ០១២ ៩៥៤ ៤១៤
 4. »

  ឱសថស្ថាន តោមាស
  ភូមិផ្សារ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០១៥ ៦៨៣ ៥៣៦
ខេត្តព្រៃវែង (២២)
 1. »

  CLINIC KHEMRA
  Prek Sandek Village, Prek Changkran Commune, Sithor Kandal District, Prey Veng Province
  ០៨៨ ៤៨៤ ៣៤៩០
 2. »

  HUN SANG
  Chrey, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០៧១ ៥៥៨ ១៨១១
 3. »

  គ្លីនិក និងសម្ភព ២ ញ៉ឹក ឌឹមនរ៉ា
  Preaek Khsay Village, Preaek Khsay Ka Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០៩៧ ៧១៩ ៣៩៩៩
 4. »

  គ្លីនិក បួន តុលា
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng Province
  ០៧១ ៩៤៨ ៤២៨៤
 5. »

  គ្លីនិក រ៉េត ស្រឿង
  Chres, Me Sang, Prey Veng
  ០៧៧ ៧១៤ ៩៤៩
 6. »

  គ្លីនិក សុខ រិទ្ធី
  Prey Romdeng, Me Sang, Prey Veng
  ០៩៦ ៧២០ ០៧០២
 7. »

  នាង សាមិត្ត
  Phum Pram, Preaek Khsay Kha Commune, Peam Ro District, Prey Veng Province
  ០១៥ ៧៣៧ ២០៧
 8. »

  បន្ទប់ថែទាំជម្ងឺ យង់ ពិសិដ្ឋ
  National Road1, Preychhor, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០១៦ ៦៧៨ ១០៧
 9. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ
  Krasang Tong, Angkor Reach, Preah Sdach, Prey Veng
  ០៩៦ ២៦៨ ៨២២២
 10. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ខៀវ សុភឿន
  National Road No. 1, Chombak, Prasat, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០៨៨ ២២២ ៧៥០៥
 11. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ តូ ពេជរ៉ា
  National Road No. 1, Chombak, Prasat, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០៨៨ ៣៣៤ ៣៦៨៦
 12. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ផាត តារា
  National Road No. 1, Chombak, Prasat, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០៨៧ ៥៦២ ៦១៦
 13. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ស​ មុនី
  National Road No. 1, Prasat, Prasat, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០៨៨ ២៤៥ ៦៣៣៣
 14. »

  ផង់ សូរិយា
  ភូមិប្រាសាទ,​ ឃុំប្រាសាទ, ស្រុកកំពង់ត្របែក, ខេត្ដព្រៃវែង
  ០៩៦ ៣២២ ២២៨៣
 15. »

  ពេទ្យធ្មេញ អ្នកលឿង
  ផ្ទះលេខ៣៨៨ ភូមិ១ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១១ ២៣០ ៦០៦
 16. »

  ពេទ្យភ្នែក សុខ សុផាត
  ផ្ទះលេខ២២៧ ភូមិ១ ឃុំព្រែកខ្សាយ (ខ) ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១០ ៩៤១ ៨៨៨
 17. »

  យ៉ែម វណ្ណៈ
  Phum Muoy, Preaek Khsay Kha, Peam Ro, Prey Veng
  ០៩៧ ៨៦៣ ៦៩៨៥
 18. »

  ឱសថស្ថាន និងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
  Reaks Chey, Ba Phnum, Prey Veng
  ០១២ ៤៨៥ ០៣០
 19. »

  ឱសថស្ថាន មន់ សូដា
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng Province
  ០១២ ៨៥៤ ៧៣៣
 20. »

  ឱសថស្ថាន លី សុវណ្ណ
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng
  ០៨៩ ៧៧៥ ៦៥៥
 21. »

  ឱសថស្ថាន លី សុវណ្ណ
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng
  ០៩៩ ២៤៨ ៣១៦
 22. »

  ឱសថស្ថាន​ រង.ក ប្រាសាទមាស
  Prasat Village, Prasat Commune, Kampong Trabaek District, Prey Veng Province
  ០៦១ ៥២១ ១៥២
ខេត្តព្រះវិហារ (៥)
 1. »

  HEM MARY CLINIC
  Ondongpor Village, Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០១២ ៩៣៧ ៣៧៥
 2. »

  HEM PHYRITH PHARMACY
  Rovieng Tbong Village, Roung Roerng Commune, Rovieng Distric, Phreah Vihea Province
  ០៩៧ ៨៨០ ០៥៤៤
 3. »

  MORHASAMBATH PHAMACY
  Choamksan Village, Choamksan Commune, Choamksan District, Preah Vihear Province
  ០៩៦ ៨៨៣ ៦២០០
 4. »

  ឱសថស្ថាន និងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
  Treuy Ngor Village, Reak Chey Commune, Baphnom District, Prey Veng Province
 5. »

  ឳសថស្ថាន ឡេង ម៉ូលីកា
  ផ្លូវកោះកេរ្តិ៍ ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
  ០៩៦ ៨៨៨ ៨៨៥៧
  មើល​ផែនទី
ខេត្តព្រះសីហនុ (៩)
 1. »

  CHAMROEUN CHANLEDA PHARMACIES I
  Phum3, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១៧ ៥០០ ០៥៦
 2. »

  CHAMROEUN CHANLEDA PHARMACIES I
  Phum 3, Sangkat Iv, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១៧ ៥០០ ០៥៦
 3. »

  DEPOT DE PHARMACIE A MONOROM THMEY
  Phum 2, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០១៥ ៦៥៩ ៦៩៦
 4. »

  KHMER AMERICAN DENTAL CLINIC
  Phum 2, Sangkat Ii, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០៨៧ ៩៩៩ ៨៩៨
 5. »

  KHMER AMERICAN DENTAL CLINIC
  Phum 2, Sangkat 2, Preah Sihanouk Province
  ០៨៧ ៩៩៩ ៨៩៨
  មើល​ផែនទី
 6. »

  KHMER AMERICAN DENTAL CLINIC
  Phum 2, Sangkat Ii, Preah Sihanouk
  ០៨៧ ៩៩៩ ៨៩៨
 7. »

  PHARMACY MEDORX
  Phum 2, Sangkat 2, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១៥ ៩៩៩ ១២៤
 8. »

  TAP KOLIKA
  Phum 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០១៥ ៨៧៧ ១៣០
 9. »

  មន្ទីរសម្រាក ព្យាបាល និង សម្ភព វណ្ណឌី
  Veal Renh, Prey Nup, Sihanouk Ville
  ០១៦ ៩៨៩ ០៦៣
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (១២)
 1. »

  បន្ទប់ថែទាំជំងឺ ពន្លឺកោះញែក
  Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៧៥៧ ៧៤៤៦
 2. »

  បន្ទប់ថែទាំជំងឺ រ៉េត សារ៉ាត់
  Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៨៨ ៩០០ ០៨៨០
 3. »

  បន្ទប់ថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត ឈាន គឹមហ៊ុយ
  76 A, Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៣៦៨ ៦៣៤១
 4. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ ថៃ ចិន្តា
  Kandal, Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៨៨ ២២៦ ២៥៦៥
 5. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ កែវ ឧត្តម
  Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៦ ៤៤៨ ០៣៥១
 6. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ កោះញែក
  76a, Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០១២ ៣៧៩ ៤៧៨
 7. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ រង្សី
  76a, Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៣៦៦ ៦១២៨
 8. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ អៀង រតនា
  Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩០ ៥៧៦ ១៥៧
 9. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ចាន់ ផល្លា
  Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៧៧ ៧៥១ ៣៧៣
 10. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ស្រីពេជ្រ
  76 A, Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៧១ ៨៧៨ ៦៤៤៤
 11. »

  បន្ទប់ពិនិត្យ & ពិគ្រោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ម៉េង ធាវី
  Srae Huy, Srae Huy, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៣១ ៣១៨ ៦៦៥៥
 12. »

  ពេទ្យធ្មេញ ហេង ហេង
  Phum Kandal, Sangkat Spean Mean Chey, Krong Saen Monourom, Mondul Kiri Province
  ០១៥ ៤២០ ០៦៦
ខេត្តរតនគិរី (១០)
 1. »

  RATANAK NARONG PHARMACY
  Chey Choumneah Village, Sangkat Labanseak, Banlung Manunicipality, Ratanakiri Province
  ០៨៨ ៩៦៧ ៥៥៦៦
 2. »

  មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ឯកទេស (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០៩៩ ៧៧៧ ១១២
  មើល​ផែនទី
 3. »

  មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពពន្លឺរតនៈបរកែវ
  ផ្លូវជាតិលេខ៧៨ ភូមិមួយ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី
  ០៩៧ ៧០៤ ៦០៤៦
 4. »

  ម៉ុច គឹមហុងពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺភ្នែក
  St. 78, Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៩៧៩ ៧៨៣៩
 5. »

  សេង សុរឹត
  ផ្លូវជាតិលេខ៧៨ ភូមិមួយ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី
  ០៨៨ ២៤៨ ៤០០០
 6. »

  អ៊ី រ៉ាម៉ូ
  ផ្លូវជាតិលេខ៧៨ ភូមិមួយ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី
  ០៩០ ៦៦៦ ៦៤៧
 7. »

  ឱសថស្ថាន យឹង វណ្ណដា
  St. 78, Phum Muoy, Laming, Bar Kaev, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៥៧៤ ៤៤៤១
 8. »

  ឱសថស្ថាន សុខា ដារ៉ាពិសិដ្ឋ
  St. 78, Phum Muoy, Laming Commune, Bar Kaev District, Ratanak Kiri Province
  ០៩០ ៦០១ ៦០១
 9. »

  ឱសថស្ថាន ឡូញ សុខណា
  St. 78, Phum Muoy, Laming, Bar Kaev, Ratanak Kiri Province
  ០១៦ ៣៩៩ ៤៤៤
 10. »

  ឳសថស្ថាន យូនីឃែរ
  St. 78, Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១២ ៩៥៩ ៩៧៨
ខេត្តសៀមរាប (១២)
 1. »

  ANGKOR (KAMPUCHEA) DENTAL CLINIC (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិស្វាយដង្គំ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៨៣០ ៧៧៩
 2. »

  ANGKOR JAPAN FRIENDSHIP INTERNATIONAL HOSPITAL CO., LTD. (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិចន្លោង សង្កាត់ស្រងែ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៦៩ ២៥៥ ០៩៩
 3. »

  ANGKOR JAPAN FRIENDSHIP INTERNATIONAL HOSPITAL CO., LTD.
  Srangae, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ២៥៥ ០៩៩
 4. »

  CHEA LEANGHENG DENTAL CLINIC
  Vihear Chen, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៨៧៨ ៧៨៤
 5. »

  KRAVAN PHAMARCY
  Voat Damnak, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៨ ៧៧៣ ៨៧០
 6. »

  MAO DALEN
  Viheachen Village, Svay Dangkom Commune, Siem Reap Province
  ០៨៧ ៩៧៧ ៧៧៩
 7. »

  PYRAMID DENTAL CLINIC
  Voat Bour, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៥៩៧ ០៩៣
 8. »

  SOEUM VANSAK
  Preakdak Village, Preakdak Commune, Banteaysrey Distrect, Siem Reap Province
  ០១៥ ២៩២ ៧៤២
  មើល​ផែនទី
 9. »

  ពេទ្យធេ្មញ ពៅសុគីម
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៤៧១ ១១៦៨
 10. »

  ពេទ្យធ្មេញ ស្រេង ធា
  Sla Kram, Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៧៧៩ ៩០៤
 11. »

  សាមលី សុខសាន្ត
  ផ្ទះលេខ០១៤ ក្រុមទី០៧ ផ្លូវលេខ០៦៨ ភូមិជ្រោយនាងងួន ឃុំជ្រោយនាងងួន ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប
  ០៩៧ ៩៤១ ៦៤៨៥
 12. »

  សំ ដានេត
  ផ្ទះលេខ១៨៦​ ក្រុម០១ ភូមិ​ដំដែកផ្សារ ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
  ០៩៣ ៣៥២ ៩៤៨
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (១)
 1. »

  មន្ទីរសំរាកព្យាបាល សុភាព
  Phum Kandal, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០១៦ ៩០៨ ៥៩០
ខេត្តស្វាយរៀង (៨)
 1. »

  PHARMACIE ARUNREAH
  វាលយន្ត ស្វាយរៀង ស្វាយរៀង ស្វាយរៀង
  ០៩៣ ៥៥៥ ០៩៥
 2. »

  PHARMACIES HIN HORNRATHY
  Prey Nhay Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៦៩ ៤១៩ ៧៩៨
 3. »

  SVAY RIENG DENTAL CLINIC
  Veal Yon, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៨៨ ៨៣៤ ៣៤៤០
 4. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជម្ងឺ អ៊ឹម បុត្រ
  National Road No. 1, Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៨៨៨ ០៣៦៦
 5. »

  បន្ទប់ពិនិត្យ និង ព្យាបាលជម្ងឺ ឈឿម ម៉ាកុស
  Bavet, Chantrea, Svay Rieng
  ០៩៧ ៨៣៣ ៣៥៩៩
 6. »

  បន្ទប់ពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ
  Ta Pov, Bavet, Chantrea, Svay Rieng
  ០៩៧ ២២៤ ៣៩៩៩
 7. »

  ពេទ្យធ្មេញ ហាក់​ លឹមហួង
  #09, Me Phleung, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៧៧ ៧០០ ០៨៩
 8. »

  មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជម្ងឺសារាវ័ន្ត
  Srah Vong, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០១២ ៤៥៦ ៤៤៨
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (៦)
 1. »

  RONG ROEURNG
  Samrong Village, Samrong Communce, Samrong City, Otdar Meachey Province
  ០៩២ ២៧៦ ៨០៦
 2. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
  Trapeang Prasat Village, Trapeang Prasat Commune, Trapeang Prasat District, Otdar Meanchey Province
  ០៧១ ២២២ ៣៤៥៥
 3. »

  ឪសថស្ថានអន្លង់វែង
  Ou Chenchien Village, Anlong Veaeng Commune, Anlong Veaeng District, Utdor Meanchey Province
  ០១០ ២៩៧ ២២៤
 4. »

  ឱសថស្ថាន សុវណ្ណដែន
  Ou Chenchien, Anlong Veaeng, Anlong Veaeng, Udormeanchey
  ០៩២ ៥៦៥ ១៥១
 5. »

  ឱសថស្ថានសេរីភាព
  O Chenh Chien Village, Anlong Veng Communce, Anlong Veng District, Otdor Meanchey Province
  ០៣១ ២១២ ១៣៥៦
 6. »

  ឱសថស្ថានហេងមានជ័យ
  Samraong, Samraong, Samraong, Oddor Meanchey Province
  ០៩៩ ៧៥៩ ៩៩៩
ត្បូងឃ្មុំ (៩)
 1. »

  CHHORN VUOCHKEA
  Lekh Bei Village, Ampil Ta Pok Commune, Ou Reang Ov District, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៧១៣ ០៩០០
 2. »

  LONG LEAKHENA DENTIST
  Krouch Chhmar Kraom Village, Krouch Chhmar Commune, Krouch Chhmar District, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៩៩៦ ៣៩២
 3. »

  MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT
  National Road No.7 Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០១២ ៦៤៣ ១៣៣
 4. »

  គីម សុផល
  ភូមិជីមាន់កណ្តាល ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១២ ៣៧០ ៩៧៣
 5. »

  បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ (ប្រធាតុ) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៨ កុម្ភៈ ២០២០)
  ភូមិប្រធាតុ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៧៦ ៥៥៥ ៥០៥០
 6. »

  វិជ្ជ. កូយ វ៉ារី ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០១២ ៦៥៤ ៣០៨
 7. »

  ហ្គុយ ម៉េងឃាងII
  Suong Lech, Suong, Krong Suong, Tboung Khmum
  ០១១ ៨៨៨ ០៨៩
 8. »

  ឧិសថស្ថាន រ៉ាវី
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០១២ ៨២៥ ០៩០
 9. »

  ឱសថស្ថាន ពិជ័យលាភ
  ភូមិអណ្តូងជ័យ ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១១ ៦៤៦ ៣៦៣

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៥០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨៥១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១