តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៣៨៥ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៥០)
 1. »

  ABC COMPUTER
  St.266, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៤១៦ ៦០០
 2. »

  ABC COMPUTER
  St. 266, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៤១៦ ៦០០
 3. »

  ANGOR IT COMPUTER
  Phum 8, Sangkat Tuek Laak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦៩២ ២៨៨
 4. »

  ATC COMPUTER
  St. 460, Sangkat Tuol Tumpung 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៨៥៩ ១៦៨
 5. »

  BCS COMPUTER
  No.370, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ២២៩ ៨០១
 6. »

  BCS COMPUTER
  #370, St.128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ២២៩ ៨០១
 7. »

  CHAN REAH SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៣៧៦I ផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៤៨៣ ៤៥៨
  មើល​ផែនទី
 8. »

  CHANTRA COMPUTER
  468, Phum 1, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧១ ៥១៥
 9. »

  CHANTRA COMPUTER
  468, Phum 1, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧១ ៥១៥
 10. »

  CHANTRA COMPUTER
  #18 B E0, St. 468, Sangkat Toul Tompoung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦៣០ ០៧៧
 11. »

  CHANTRA STORE
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៦៥៥ ៧០០
 12. »

  CHANTRA STORE
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៦៥៥ ៧០០
 13. »

  CHANTRA TK
  315, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ៦០០ ៥៥៥
 14. »

  CHANTRA TK
  315, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ៦០០ ៥៥៥
 15. »

  CHHAY HOK COMPUTER
  Phum 5, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៩ ២២១ ៦៨៨
 16. »

  CHHAY HOK COMPUTER
  Phum 5, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៩ ២២១ ៦៨៨
 17. »

  DRAGON COMPUTER
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៨៦ ៧៧៨
 18. »

  GOLD ONE (KAMPUCHEA KROM)
  128, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩០៩ ៨៧៨
 19. »

  GOLD ONE (OLYMPIC)
  163, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩០៩ ៨៧៩
 20. »

  HONG HUOT COMPUTER
  #634 B, St. 128, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៩ ៦២២ ២២៦
 21. »

  KHUN HENG COMPUTER
  #386 E0, Mao Tse Tung Blvd, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៣៩ ៧៣៣
 22. »

  KHUN HONG COMPUTER
  St. 128, Sangkat Teuk Laak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៧៧ ៨១១
 23. »

  KIM HENG CENTER
  #51-53, St.127, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ៣០០ ៧៧៧
 24. »

  LAPTOP SHOP
  #13 E0, St. 215, Sangkat Phsar Depo 3, Toul Kok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៥៧ ៣៧៨
 25. »

  LAY MENG COMPUTER
  #386 A E0, 388 A E0, Mao Tse Tung Blvd., Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៨ ៩០៧
 26. »

  LEANG SRENG COMPUTER
  128, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៤៤៧ ៧៨២
 27. »

  LUCKY COMPUTER
  #360 + 362 E0, Kampuchea Krom Blvd., Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៦ ២២២ ៧០២
 28. »

  LUCKY COMPUTER
  #360-362 E0, Kampuchea Krom Blvd, Phnom Penh
  ០៨៦ ២២២ ៧០២
 29. »

  LUCKY WORLD COMPUTER
  Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៥១៥ ៨០៧
 30. »

  LUCKY WORLD COMPUTER
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៥១៥ ៨០៧
 31. »

  LYLY COMPUTER
  #50 E0, St. 128, Songkat Phsar Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨៤១ ៥២៥
 32. »

  MODERN COMPUTER
  #3 B22, St. 110, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៧៧៨ ៨៨៣
 33. »

  MODERN COMPUTER
  110, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៧៧៨ ៨៨៣
 34. »

  MOHAPIPHUP INVESTMENT CO., LTD.
  ផ្ទះលេខ១Eo ផ្លូវលេខ៤៧ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៦៥៤ ៣២១
 35. »

  MOHAPIPHUP INVESTMENT CO., LTD.
  #1 E 0, St.47, Phum 5, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៥៤ ៣២១
 36. »

  PHANNA
  464 A, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៨ ៣៦៨ ៩១៦៨
 37. »

  PST COMPUTER
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦៧៧ ៣៨៥
 38. »

  PTC COMPUTER CO., LTD.
  St.126, Sangkat 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៥៦៦ ៦៦១
 39. »

  SENG TAY COMPUTER CENTER
  St.182, Phum 4, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨៦៦ ៧៧៨
 40. »

  SUPER COMPUTER
  Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៨៨ ៨៨៩១
 41. »

  TC COMPUTER
  #605, Phum 1, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៦២ ២២៩
 42. »

  THEARUN COMPUTER
  Phum 3, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦៨១ ៦២៤
 43. »

  VICHET COMPUTER
  St.128, Phum 2, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៧៨ ៨៦២
 44. »

  YOTTA COMPUTER TECHNOLOGY
  #102 E0, St. 164, Sangkat Vel Vong, Khna 7 Makara, Phnom Penh
  ០៨៩ ៥៥៦ ៦៨៦
 45. »

  ខ្មែរ កុំព្យូទ័រ តិចណូឡូជី (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៩៣ ផ្លូវលេខ២៣៣ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៩២០ ៩២២
 46. »

  ខ្មែរ ហ្សូន
  #03, St. Betong, Sangkat Nirot, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១៥ ៥២៥ ៦០៦
 47. »

  ហុក​ ឡាយ កុំព្យូទ័រ II
  128, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣៣ ៣៩២
 48. »

  ហ្រ្គេនតិច
  128, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៦៦ ៣៤៨
 49. »

  ឡាយ ម៉េង កុំព្យូទ័រ
  245, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៣៣៣ ៩៩៦
 50. »

  អ៊ី ធី ស៊ី (លក់ម៉ាស៊ីនព្រីន)
  128, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៣៧៩ ៥៧៥
ខេត្តកោះកុង (៣)
 1. »

  LY LIM COMPUTER II
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៩៧១ ១៦៦
 2. »

  កោះកុងកុំព្យូទ័រ និងអេទ្បិចត្រូនិច
  Phum 1, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៤០០ ០៧៧
 3. »

  លី លីម កុំព្យូទ័រ
  St. 03, Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨៨ ៨៨០ ៧០៧១
ខេត្តកំពង់ចាម (៣)
 1. »

  LEE RATANA COMPUTER SHOP
  Phum 4, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៣៧៣ ៧៣២
 2. »

  SOK RUOS COMPUTER SHOP
  Phum 6, Sangkat Veal Vong, Krong, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៨៧៧ ០០៧
 3. »

  ខេងថុង កុំព្យូទ៍រ
  Phum Ti Prambei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ២០៦ ០០៧
ខេត្តក្រចេះ (២)
 1. »

  ROBO COMPUTER
  Voat Village, Kracheh Commune, Kracheh District, Kratie Province
  ០១៧ ៩៩៤ ៥៦៧
 2. »

  អាន អាន កុំព្យូទ័រ
  Kracheh, Kratie Province
  ០៧៧ ៩៩៩ ៧៩២
ខេត្តបាត់ដំបង (១០)
 1. »

  ANN COMPUTER TECHNOLOGY
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៧៨ ៥៦៥ ៦៧៧
 2. »

  ANN COMPUTER TECHNOLOGY
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៧៨ ៥៦៥ ៦៨៨
 3. »

  DIANA LUCKY COMPUTER
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៦២៧ ២៦៧
 4. »

  NANA COMPUTER
  Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៥៤៤ ៥៥៥
 5. »

  NETWORK COMPUTER
  Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៧៧ ២១៨ ៣៣៣
 6. »

  NETWORK COMPUTER
  #95, Group 09, Kampong Krabey Village, Svaypor Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០៦៦ ២១៨ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 7. »

  NETWORK COMPUTER
  Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៧៧ ២១៨ ៣៣៣
 8. »

  PTC COMPUTER TECHNOLOGIES
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៧៦៥ ៦៣១
 9. »

  ភី-ធី-ស៊ី កុំព្យូទ័រតិចណូឡូជី
  #151, Kampongkrobei Vilage, Svaybor Commune, Battambong Province
  ០១២ ៧៦៥ ៦៣១
 10. »

  ហាងលក់កុំព្យុទ័រ ហ៊រ សាន
  Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៤៩៩ ៧៩៩
ខេត្តព្រះវិហារ (១)
 1. »

  ហាងលក់កុំព្យូទ័រ Bunlean
  ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
  ០១២ ២៤៨ ២៦៤
ខេត្តព្រះសីហនុ (២)
 1. »

  CCN COMPUTER CENTER
  Phum 3, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១០ ២៣៨ ៣២៨
 2. »

  KYS COMPUTER
  Phum 2, Sangkat 2, Preak Sihanouk Province
  ០១៦ ៧២៧ ២៨៨
ខេត្តរតនគិរី (១)
 1. »

  សេង ហួត កុំព្យូទ័រ
  Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៧១ ៨៧១ ៥៥៥៥
ខេត្តសៀមរាប (១)
 1. »

  ស៊ីធី តិចណូឡូជី
  ភូមិមណ្ឌល១ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៦៣៦ ១៦៣
  មើល​ផែនទី
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (១)
 1. »

  SMART TECH
  Thnal Kaeng, Anlong Veaeng, Anlong Veaeng, Udormeanchey
  ០៩៨ ៧០២ ៨៩៥

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
929,803 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៦៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៣.៤៥០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១២.៧៣៨