តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៣៨៥ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៣៨)
 1. »

  EAZY LAUNDRY
  #132 Z5, St. 51, Sangkat Boeng Kengkorng 1, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៤១ ៥៨៧២
 2. »

  ENG NAIHONG
  #b65 E0, St. Lum, Phum Boeung Salang, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩០ ៥២៧
 3. »

  HOME LAUNDRY
  #29 B, St. 146, Sangkat Phsar Depo, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៨ ៧០០ ០១៦ / ០១៥ ២៥៨ ៨០៦
 4. »

  MOLY LAUNDRY
  St. 123, Phum 1, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៦៥ ៦១៦
 5. »

  ORN HORN
  #185, St. Wattoul, Km6, Russeykeo, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៣៦ ០១៥
 6. »

  PENH CHET (BOENG KAK 2)
  St. 592, Sangkat Boeng Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៥៦២
 7. »

  PENH CHET (TUEK LAAK 3)
  St. 230, Sangkat Tuek Laak 3, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៨៣ ១៦៨
 8. »

  RAINBOW LAUNDRY
  #440, St. 24bt, Thnort Chrum 6, Boeung Tumpon, Meanchey, Phnom Penh
  ០៨៨ ៤៧៤ ៧១៤៧
 9. »

  RAINBOW LAUNDRY
  24 B T, Tnaot Chrum, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៨ ៤៧៤ ៧១៤៧
 10. »

  RAINBOW LAUNDRY
  Meanchey, Phnom Penh
  ០៨៨ ៤៧៤ ៧១៤៧
 11. »

  SITHIKA LAUNDRY
  #24, St. 307, Sangkat Boeng Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៦៩ ៦៧៨
 12. »

  THE CLEAN LAUNDRY
  #i1, St.1007, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៦២ ៨៦៧
 13. »

  THE SAART LAUNDRY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៦២ ៨៦៧
 14. »

  VIMEAN MODERN LAUNDRY
  St. Lom, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ៩២៩ ៣៨០
 15. »

  WOODYADA LAUNDRY
  #8040, St. 5, Phum Kho, Sangkat Chrang Chamreh Pir, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៤៥៥ ១៥២
 16. »

  YEAK SA LAUNDRY (TK)
  St. 317, Phum 8, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤៥៣ ៦៦៦៧
 17. »

  YEAKSA (​MAO SOPHORN)
  #11 E0, St.363, Chbar Ampov 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១៦ ៩២៩ ៣០៣
  មើល​ផែនទី
 18. »

  YEAKSA LAUNDRY
  St. 2009, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៩៨ ៨៨៤
 19. »

  YEAKSA LAUNDRY
  ផ្ទះលេខ៦៨ ផ្លូវលេខ៧ (​បូរីពិភពថ្មី ចំការដូង) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៧៦៧ ៧៥៨
 20. »

  YEAKSA LAUNDRY
  St. Lom, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១០ ៨១៨ ៦៤៦
 21. »

  Mega បោកអ៊ុតទំនើប
  Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៣១៥ ៩៥៥
 22. »

  ឃ្វីន បោកអ៊ុត
  156, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៥ ៤២៨ ៣៣៣
 23. »

  ជា សុខខឿន បោកអ៊ុត
  #02, St. Betong, Tangov Village, Sangkat Nirot, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១១ ៧៩៩ ០៧៤
 24. »

  ដង្ខៅភាព
  #174, St. 408, Sangkat Toul Tompoung 2, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០១៧ ២៨៨ ១៨៨
 25. »

  ទីក្រុងបោកអ៊ុតទំនើប
  St. 45 B T, Mean Chey, Phnom Penh Province
  ០១៦ ៤៤៤ ១២៣
 26. »

  បោកអ៊ុត សេបប៊ី
  St. Keo Chanda, Kbal Chroy, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៩៥ ០១៩
 27. »

  បោកអ៊ុតទំនើប
  88, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨០០ ០៦៨
 28. »

  បោកអ៊ុតទំនើប​
  P10e, Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩៥ ៩០៤ ៤០៥
 29. »

  ផ្សារដើមអំពិល បោកអ៊ុត
  163, Phum 2, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៦ ៧៤៣
 30. »

  យក្សាបោកអ៊ុត
  #50, St.105, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤៥៦ ៧៨៨
 31. »

  រហ័សទាន់ចិត្ត បោកអ៊ុតទំនើប
  Kakab, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៥ ៧០៦ ០៧៧
 32. »

  រិទ្ធីស័ក្ក-បោកអ៊ុត
  St. 192, Sangkat Tuek Laak Bei, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៦៧ ៧៧៥
 33. »

  សុធារិទ្ធ បោកអ៊ុតទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣ កុម្ភៈ ២០២០)
  ផ្លូវលេខ៩៩អ៊ែរ ភូមិបឹងសាឡាង សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៩៩៩ ១៧០
 34. »

  សេដ្ឋីបោកអ៊ុត
  St. 143 Corner 292, Sangkat Boeng Keng Kang Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៩៩ ៤២៤
 35. »

  សេះស បោកអ៊ុត
  ផ្ទះលេខ៥បេ ផ្លូវ៦២ ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៦០១ ៦៧៧
 36. »

  សំអឿន ទួលសង្កែ
  ផ្ទះ១៥ជី ផ្លូវ១០៣អ សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ភ្នំពេញ
  ០៧០ ២៩៦ ៦២៦
 37. »

  ហាងបោកអ៊ុតស្អាត
  ផ្ទះលេខ៥៤ ផ្លូវ៤០២ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៥៤៦ ២៤៧
 38. »

  អាន សុភ័ក្រ
  St. 5, Phum Phsar Lich, Sangkat Prek Pnov, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០៩២ ៨២២ ២៤៥
ខេត្តកណ្ដាល (៤)
 1. »

  បោកអ៊ុតទំនើប ឡាយ ស្រីទូច
  Preaek Ruessei, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៧ ៧៨៧ ១៨២
 2. »

  បោកអ៊ុតទំនើប​ ព្រែកតាមាក់
  Preaek Ta Meak Village, Preaek Ta Meak Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១៥ ៥៩៨ ៨៨២
 3. »

  ម្លិះ បោកអ៊ុត
  ភូមិព្រែកឫស្សី សង្កាត់ព្រែកឫស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
  ០១២ ៥០៤ ៣៩៣
  មើល​ផែនទី
 4. »

  ហាងលក់កាហ្វេ និងបោកអ៊ុត ស្រីណុច
  Phum Chin Koh, Khan Kokir, Kean Svay, Kandal Province
  ០១៦ ៣៨៣ ៨៦០
ខេត្តកំពង់ចាម (២)
 1. »

  បោកអ៊ុតល្អប្រណិត
  Phum Ti Prammuoy, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៧០៣ ៩៦០
 2. »

  សួស្តី បោកអ៊ុតទំនើប
  Preaek Pou Kraom Commune, Preaek Pou Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០៩៨ ៣០៧ ១២០
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (១)
 1. »

  ម៉ាក់ស្រីសរ បោកអ៊ុត និងលក់កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ២% រហូតដល់ ១៧ សីហា ២០១៩)
  ភូមិទី៣ សង្កាត់ខ្សាម ក្រុងកំពង់ឆ្នាំ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ
  ០១៧ ៧៤៧ ៥៤២
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកំពង់ធំ (១)
 1. »

  ណាណា បោកអ៊ុត (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៧ មិថុនា ២០២០)
  ភូមិព្រៃតាត្រាវ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៨៨ ៣៧៦ ៧១១២
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១)
 1. »

  ហេង លៀង បោកអ៊ុតទំនើប
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu
  ០៩៨ ២២៣ ៣៤៣
ខេត្តកំពត (៣)
 1. »

  SUPERMAN LAUNDRY
  National Road #3, Kraing, Kraing Ampel, Kampot, Kampot
  ០៩០ ៧៨៧ ៨៥៦
 2. »

  យក្សា បោកអ៊ុត កំពង់ត្រាច
  Kampong Trach Khang Lech Commune, Kampong Trach District, Kampot Province
  ០៩៦ ៨៤៨ ៩៩៥០
 3. »

  យក្សាបោកអ៊ុត
  ភូមិសត្វពង ឃុំសត្វពង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត
  ០១៧ ៦៧២ ១១១
ខេត្តតាកែវ (២)
 1. »

  LA OR PENHCHET
  Preylveakeut, Preylvea, Preykasbas, Takeo Province
  ០១៧ ៥៤០ ២០២
  មើល​ផែនទី
 2. »

  ហេង ឡុង៨៨៨ លាងឡានម៉ូតូ
  National Road No. 3, Khla Krohuem Village, Ta Phem Commune, Tram Kak District, Takeo Province
  ០៧០ ៩១៤ ៤០៥
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (៤)
 1. »

  MODERN LAUNDREY BMC-NASA
  Bei, Preasponlea, Serey Sophorn, Banteay Meanchey
  ០១៧ ៩១៩ ២៩៦
 2. »

  មីសស្ទ័រ បោកអ៊ុត
  ភូមិបាលិលេយ្យ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩២ ២៥៥ ១២៣
 3. »

  យក្សាបោកអ៊ុត សាខាស្វាយ (ផ្លូវលេខ១) (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិសូភី សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៧ ៩៧៩ ៧៦២
 4. »

  យក្សាបោកអ៊ុត​ សាខាមង្គលបូរី (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៧ ៩៧៩ ៧៥២
ខេត្តបាត់ដំបង (៦)
 1. »

  LAUNDRY TOAN CHET
  St. 11, Phnum Touch Village, Pich Chenda Commue, Phnum Proek District, Battambang Province
 2. »

  ញិប ហ៊ីង
  Banang, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៧ ៧៦០ ០៤៦១
 3. »

  បោកអ៊ុត ក្រអូប ស្អាត
  Doung Village, Boeng Reang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០១២ ៥២៩ ៨២៦
  មើល​ផែនទី
 4. »

  បោកអ៊ុតទំនើប
  St. Louri, Roka Knong Village, Doun Keo Commune, Takeo District, Battambang Province
  ០១៧ ៤១៤ ៥៤៥
 5. »

  ស្តង់ដា បោកអ៊ុត
  ភូមិប៉ោយស្វាយ ឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១០ ៥២៤ ១៥១
 6. »

  អាណាចក្រ បោកអ៊ុត
  អូរដាលើ បឹងរាំង កំរៀង បាត់ដំបង
  ០៩៧ ៦៦៤ ១១៧៧
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (៣)
 1. »

  គួច សុគា បោកអ៊ុត
  Phsar Village, Anlong Tnaot Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៦៩ ៣០៨ ១៦៨
 2. »

  ចម្រើនបោកអ៊ុតសំលៀកបំពាក់
  Krong Pursat, Pursat Province
  ០៩៨ ២៩២ ៩៤៨
 3. »

  បោកអ៊ុតទាន់សម័យ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិពាញែក១ សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០១៥ ៥៧៥ ១៦៦
  មើល​ផែនទី
ខេត្តព្រៃវែង (១)
 1. »

  សុភ័ក្រ បោកអ៊ុតទាន់សម័យ
  Daun Tung Village, Prasat Commune, Kompong Trabek District, Prey Veng Province
  ០៩៦ ៧៣០ ៨០២០
ខេត្តព្រះសីហនុ (១)
 1. »

  KATRET FASHION SHOP AND LAUNDRY
  Phum 2, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០១២ ៤៥៣ ២៣៥
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (១)
 1. »

  យក្សាបោកអ៊ុត កោះញែក
  Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៨៨ ៦១១ ៩៨៨៨
ខេត្តរតនគិរី (២)
 1. »

  ថ្មីជានិច្ច បោកអ៊ុតទំនើប
  Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩០ ៥២៥ ២២៣
 2. »

  រតនគិរីបោកអ៊ុត ( ហប )
  Chey Choumneah Village, Sangkat Labanseak, Banlung Manunicipality, Ratanakiri Province
  ០៩០ ៩៥៦ ៦៧៦
ខេត្តសៀមរាប (៤)
 1. »

  MODERN LAUNDRY PUOK
  Puok, Puok, Siem Reap
  ០១២ ៥៤៣ ២៦២
 2. »

  MODERN LAUNDRY PUOK
  Kok Srok, Puok, Siem Reap
  ០១២ ៥៤៣ ២៦២
 3. »

  ទុយ ស៊ីណាន
  Prasat Village, Kampong Kdei Commune, Chi Kraeng District, Siem Reap Province
  ០៩៣ ៨៣៩ ៣៩៥
 4. »

  នួន​ សាវ៉ាន់
  Thmei Village, Kouk Thlok Kraom Commune, Chi Kraeng District, Siem Reap Province
  ០១២ ៤៧២ ១៤៤
ខេត្តស្វាយរៀង (២)
 1. »

  យក្សា បោកអ៊ុតក្រោលគោ
  Prey Nhay Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៩៣ ៦៥៦ ៦១៦
 2. »

  អប្សរា បោកអ៊ុត
  Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៩៧ ៧៧១ ៥១៩១
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (៣)
 1. »

  ការ៉ាស់លាងឡាន បូ វ៉ាន់នីន
  Kouk Mon Village, Kork Morn Commune, Banteay Ampil District, Oddor Meanchey Province
  ០៩៧ ៥៣២ ៣៥៥១
 2. »

  សាក់ឡូ បោកអ៊ុតទំនើប
  Ou Chenchien, Anlong Veaeng, Anlong Veaeng, Udormeanchey
  ០៨៨ ៦៥៥ ៦១៦៨
 3. »

  ស្រីអូនបោកអ៊ុត
  Chouk Village, Samrong Commune, Samrong City, Otdar Meanchey Province
  ០១២ ៧៨៣ ៨២០
ត្បូងឃ្មុំ (១)
 1. »

  ហ្សាណាបោកអ៊ុតទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិខ្នារ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ៩៧០ ៧៤៤៩
  មើល​ផែនទី

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
929,803 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៤៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៣.៧៥២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១២.៧៣៨