តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៤៤)
 1. »

  ANG TA MINH PAGODA
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៦ ៧២៥
 2. »

  OUTRAVATEY PAGODA
  St. 5, Mittakpheap Village, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥០០ ២៣៨៩
 3. »

  PHNEAT SIMPLY PAGODA
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៧១៤ ៤២៣
 4. »

  POUN PHNOM PAGODA
  Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៦០ ១១៦
 5. »

  POUN PHNOM PAGODA
  Phnom Penh, Porsen Chey
  ០១៧ ៤៦០ ១១៦
 6. »

  SAMAKKI RAINGSEY PAGODA
  Phum Trea, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៤០០ ០៦២
 7. »

  WAT ANG NISAY
  Prek Phnov, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៤០ ០៨៧០
 8. »

  WAT ANGK BOENG CHORK
  Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៩៦៥ ៥៥៩
 9. »

  WAT CHUMPU VOAN
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩៩ ៧០៩
 10. »

  WAT KEO MONY
  Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០១៧ ៩០៧ ៧៩៩
 11. »

  WAT KHMUONH
  Sangkat Khmuonh, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ២៣២ ២៥៣
 12. »

  WAT NOUNMONYRAM(THANN)
  Norodom Blvd., Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៩៧ ១២៣
 13. »

  WAT PREAH PUT KHOSACHAR
  Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៨៥ ៥៤១
 14. »

  WAT PURTHI YARAM
  Norodom Blvd., Sangkat Chrouy Changva, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៥៧០ ៨២៨
 15. »

  WAT SAMPOVMEAS
  Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨១១ ១៩៩
 16. »

  WAT SAMRONG ANDET
  Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៦ ៦៨០
 17. »

  WAT TAING KORSANG KHANG TBOUNG
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩០ ៧៥៤ ៤៤៤
 18. »

  WAT TOUL SOPHEA KHOUN
  Sahakporn Russie Blvd., Phnom Penh
  ០៩៦ ៤២៩ ០០៨៦
 19. »

  វត្ត ជោតរតនសីលា កោះនរា
  Sangkat Niroth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១២ ៧៦៨ ១៥១
 20. »

  វត្ត តាំងក្រសាំងខាងជើង
  Sangkat Kakab, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០១២ ៤៧៤ ៩០៨
 21. »

  វត្ត ពុទ្ធស្ថាន
  National Road No. 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៣៣ ៣០២៥
 22. »

  វត្ត ព្រែកឯង
  National Road No. 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៧ ២៧៩ ២៥៥
 23. »

  វត្ត មជ្ឈឹមវ័ន
  National Road No. 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១២ ៥២០ ៤០៩
 24. »

  វត្ត វាលស្បូវ
  National Road No. 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៣៣ ៣៥០
 25. »

  វត្តកោះមេត្តាពោធិវង្ស
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៦៦ ៨១១
 26. »

  វត្តចង្រ្កានតាព្រហ្មស្ទឹងមានជ័យ
  Phum Thmey, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៤៦ ៨៩៦
 27. »

  វត្តដំបូកខ្ពស់
  69, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៦១៦ ៨២៩
 28. »

  វត្តដំបូកខ្ពស់
  Sangkat Beung Tompon, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៦១៦ ៨២៩
 29. »

  វត្តតិក្ខប្បញ្ញោ
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៦៤៧ ៩៥០
 30. »

  វត្តទួលសន្តិវ័ន
  Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៧ ៨០៥
 31. »

  វត្តទួលអង្គក្រពើ
  Kob Srov, Prek Phnov, Phnom Penh
  ០១៦ ៣៩០ ៩៩៩
 32. »

  វត្តពោធិយារាម
  Kbal Chroy, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៦៨ ៩០៨ ៨៨៩
 33. »

  វត្តព្រះធម្មត្រ័យ
  Prey So, Dangkor, Phnom Penh
  ០៩៦ ២១៩ ៣១០៥
 34. »

  វត្តមង្គលវ័ន ហៅស្វាយដង្គុំ
  តតមងគលវន, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៥៨៣ ៨១៤
 35. »

  វត្តមង្គលវ័ន ហៅស្វាយដង្គុំ
  Sangkat Monourom, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៥៨៣ ៨១៤
 36. »

  វត្តសន្សំកុសល
  51 B T, Sansam Kosal Pir, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៨២៨ ៦៤៦
 37. »

  វត្តសន្សំកុសល
  Sansam Kosal Pir, Sangkat Beung Tompon, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៨២៨ ៦៤៦
 38. »

  វត្តសារាវ័នតេជោ
  178, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៨ ៨៨៥ ៦៥៦
 39. »

  វត្តសារាវ័នតេជោ
  Phnom Penh, Khan Daun Penh, Sangkat Chey Chumneah
  ០៧៨ ៨៨៥ ៦៥៦
 40. »

  វត្តសែនសុខ
  Sangkat Khmuonh, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៥៣១ ៤៩៣
 41. »

  វត្តសំបួរមាស
  Mol Village, Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៥ ៣៧៧
 42. »

  វត្តសំពោងផលអណ្តែត
  Wat Somporng Phal Ondet, Sangkat Niroth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៥ ៤០៣
 43. »

  វត្តអង្គសិរីសួរស្តី
  St. Lum, Phum Samroang Tbong, Sangkat Samroang, Khan Preak Pnov, Phnom Penh
  ០១២ ៨១០ ៤០១
 44. »

  សហគមន៏មូលនិធិនគរកាយវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជា
  St. 590, Phum Tuol Kouk, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១១ ៨៨៨ ៣៤៩
ខេត្តកណ្ដាល (២០)
 1. »

  WAT MONGKUL BOREY
  51, Mongkol Borei, Samraong Leu, Ang Snuol, Kandal
  ០១២ ៩៥៥ ៦៤៨
 2. »

  WAT TOUL KORKY
  Boeng Chonlen Village, Ruessei Chrouy Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province
  ០៧៧ ៧៥៥ ៥៣៣
 3. »

  ពោធិអណ្តែត
  Daeum Rues, Kandal Stueng, Kandal
  ០៩២ ២១១ ០៥៤
 4. »

  វត្ត និគ្រោធវ័ន ហៅ វត្ត​គល់ទទឹង
  Kaoh Krabei Village, Preaek Thmei Commune, Kien Svay District, Kandal Province
  ០១២ ៥៥២ ២២៣
 5. »

  វត្ត ពាមសត្ថារាម
  Ponhea Lueu Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១៦ ៨៦៧ ១២៧
 6. »

  វត្ត ពិជ័យរង្សី
  Anhcheaeng Leu Village, Puk Ruessei Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៧០ ៧៤៦ ៦១២
 7. »

  វត្ត មុនីសោភា
  Ponhea Lueu Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៩៧ ៨៥២ ០២៧៦
 8. »

  វត្ត សុវណ្ណវតី ហៅ វត្តព្រែកតាមាក់
  Preaek Ta Kong Village, Preaek Ta Meak Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១២ ៩៩៩ ១០០
 9. »

  វត្តកោះចូរ៉ាម
  Tboung, Kaoh Chouram, Khsach Kandal, Kandal Province
  ០១០ ៧៤៩ ៨៥៦
 10. »

  វត្តកោះទៀវ
  21, Sampov Poun, Kaoh Thum, Kandal
  ០១៦ ៨៨២ ៩២៩
 11. »

  វត្តកោះប្រាក់
  Kaoh Prak, Phum Thum, Kien Svay, Kandal
  ០៩២ ៧៣៧ ៨៩១
 12. »

  វត្តត្រពាំងប្រីយ៍
  Thmei Village, Sanlung Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១៥ ៧៩៣ ៣២២
 13. »

  វត្តទន្លេអុំ
  Trapeang Tnaot Village, Mkak Commune, Ang Snuol District, Kandal Province
  ០៨១ ៥៥៥ ០៩៦
 14. »

  វត្តទេពសន្តិវន អង្គខ្នា
  Svay Leab, Tumnob Thum, Ponhea Lueu, Kandal
  ០៩២ ៤៨៧ ៩៤៨
 15. »

  វត្តបុណ្ណសទ្ធាមជ្ឈិមពោធិវ័ន
  Kampong Chamlang Village, Kampong Chamlang Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៩៣ ៦៧៧ ២៥៣
 16. »

  វត្តបំពេញកុសល
  Lum, Peam, Sambuor Meas, Mouk Kampoul, Kandal
  ០៧០ ៩០៥ ២៣០
 17. »

  វត្តព្រៃលាក់ម្ចាស់
  Prey Chas Village, Vihear Suork Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១០ ៩៩២ ៣១២
 18. »

  វត្តព្រះប្រសប់
  Preah Prasab, Khsach Kandal, Kandal Province
  ០១៥ ៤៤៦ ៦៦០
 19. »

  វត្តសន្លុង
  Sanlung Village, Sanlung Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១២ ៨៥៦ ២២៧
 20. »

  វត្តស្បែង
  Ponhea Lueu, Ponhea Lueu, Kandal Province
  ០១២ ៨២៩ ៨០៧
ខេត្តកោះកុង (២)
 1. »

  វត្តសាគររាម​ ហៅ​ វត្តពាមក្រសោប
  Peam Krasaob, Mondol Seima, Koh Kong
  ០១៦ ៨០១ ០៨៨
 2. »

  វត្តសាគររាម​ ហៅ​ វត្តពាមក្រសោម
  Peam Krasaob, Mondol Seima, Koh Kong
  ០១៦ ៨០១ ០៨៨
ខេត្តកំពង់ចាម (២១)
 1. »

  វត្តគិរីមុនីសារវ័ន្ត ជើងព្រៃ
  Cheung Prey Village, Cheung Prey Commune, Batheay District, Kampong Cham Province
  ០៨៧ ៣១៣ ១៧៣
 2. »

  វត្តចតុពោធិវនារាម
  Lvea Tboung Village, Lvea Leu Commune, Chamkar Leu District, Kampong Cham Province
  ០១៥ ៥៦៧ ៦៩៧
 3. »

  វត្តច័ន្ទមូលី
  Ph'av Village, Ph'av Commune, Batheay District, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៥៩០ ០៦៤
 4. »

  វត្តជនីរង្សី
  Kampong Reang, Seda, Dambae, Kampong Cham
  ០៨៨ ៧៧៧ ៥៧៤៩
 5. »

  វត្តជេតរង្សី ហៅគោកទ្រា​
  Kouk Trea Kaeut Village, Lvea Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០៨៩ ៦៨៩ ៤៦៦
 6. »

  វត្តជោតនារាម​ បឹងកុក
  Boeng Kok Pir, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ២១៩ ៧៤៣
 7. »

  វត្តតាំងធ្លក
  Ph'av Village, Ph'av Commune, Batheay District, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៦៥៥ ៥៤៩
 8. »

  វត្តទំនប់ព្រះអង្គ មានជ័យ
  Tumnob Leu Village, Tumnob Commune, Batheay District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៧៥៧ ៣១៤
 9. »

  វត្តនិគ្រោធារាម
  Damnak Chrey Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៨៨៥ ៧៩៩
 10. »

  វត្តប្រាសាទថ្មដា
  Thma Da, Preaek Pou, Srey Santhor, Kampong Cham
  ០៧៨ ៨២៨ ១២២
 11. »

  វត្តពុទ្ធិការាម
  Trakuon Village, Krala Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៧៧៣ ៤០០
 12. »

  វត្តពោធិញាណារាម​​ ទួលស្រែ
  Kaoh Roka Knong Village, Kaoh Roka Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៤២៧ ៨៨២៦
 13. »

  វត្តពោធិម័ង្គលឧត្តមក្រឡា
  Krala Village, Ampil Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៧១០ ១៤២០
 14. »

  វត្តពោធិវ័ន​ រអាងលើ
  Roang Leu Village, Ro'ang Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០១០ ៤១២ ៧៦៦
 15. »

  វត្តព្រែកពោធិមង្គល
  Preaek Pou Kraom Village, Preaek Pou Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៨០៦ ៩៥០
 16. »

  វត្តមុនីសាលវ័ន
  Sambuor Meas Kha Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០១២ ២៨៧ ៣០២
 17. »

  វត្តវេឡុវន្នារាម (វត្តង៉ូង)
  Ngoung Village, Soutip Commune, Cheung Prey District, Kampong Cham Province
  ០៣១ ៤៣៥ ៧១៤៩
 18. »

  វត្តសុទស្សនារាម ជ្រោយថ្ម
  Chrouy Thma, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៧៦៧ ០៦៨៧
 19. »

  វត្តសេដ្ឋហដ្ឋិនារាម
  Kien Chrey Krau Village, Kien Chrey Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០៩២ ២៩៣ ៧៣០
 20. »

  វត្តអម្ពវនារាម
  Ta Ong, Chamkar Leu, Kampong Cham Province
  ០៩០ ៥២០ ០២៦
 21. »

  វត្តឧទុម្ពរ
  Tumpor, Trapeang Kor, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០១២ ៩២២ ០៤៦
ខេត្តកំពង់ធំ (៧)
 1. »

  វត្ត ពពេជក្តីធ្លក
  National Road 6a, Popech, Chong Doung, Baray, Kampong Thom
  ០៧១ ២៨៨ ៣០៤៤
 2. »

  វត្តក្ដីអណ្ដែត
  No 6a, Puk Yuk, Srayov, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០១១ ៤៧២ ៥៦៦
 3. »

  វត្តគុហ៏ព្រះធាតុ
  National Road 6 A, Bos Lvea Village, Sralau Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០១២ ៥១៦ ១២៦
 4. »

  វត្តចំបក់
  National Road 6 A, Kokir Chuor Village, Tang Krasang Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
  ០៩៧ ៥៤៩ ៩០៣៣
 5. »

  វត្តសន្ទុកក្រៅ
  Santuk Krau, Kakaoh, Santuk, Kampong Thom
  ០៧១ ៩០២ ១៤១៦
 6. »

  វត្តសម្តេចជោតញ្ញាណ (តាំងគោក)
  National Road 6 A, Tang Kouk Village, Sou Young Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៩៦ ៤៤៤ ៣៨៨៦
 7. »

  វត្តសំរោងមានជ័យ
  Kampong Svay, Kampong Svay, Kampong Thom
  ០៩២ ៨៨២ ៧២៦
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១៦)
 1. »

  វត្ត កែវ ឧត្តម (អូរ កូន​ត្រុំ)
  Ti Pir Village, Traeng Trayueng Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៣១៦ ០៨៥
 2. »

  វត្ត ភ្នំ
  Voat Phnum, Phnum Touch, Odongk, Kampong Speu
  ០៩៦ ៦៤៥ ៨១៦៥
 3. »

  វត្តឈូកស
  Chhuk Sa, Preah Srae, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៩០ ៩៩៩ ២២៧
 4. »

  វត្តដំណាក់ត្រាច
  Damnak Trach Village, Dambouk Rung Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០១២ ៣៤៤ ១២២
 5. »

  វត្តទំពូង
  Tumpung, Mean Chey, Odongk, Kampong Speu Province
  ០១២ ២៣០ ៧៣៣
 6. »

  វត្តធម្មបញ្ញាមហាព្រហ្ម
  Damnak Reang, Damnak Reang, Odongk, Kampong Speu
  ០៦១ ៤៨៤ ២៨២
 7. »

  វត្តធម្មរង្សី
  Veal Pon, Thpong, Kampong Speu Province
  ០១២ ៩៤០ ៧០៥
 8. »

  វត្តពុទ្រ្ទារាម
  Krang Ta Tan Village, Ou Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០៩៣ ៧៧០ ៩៩០
 9. »

  វត្តព្រៃរមៀត
  Prey Romiet Village, Prey Rumduol Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៦៩៣ ៩៧២
 10. »

  វត្តព្រះគោធិព្រឹក្ស
  Krang Pnov Village, Ou Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០១២ ២០២ ៣៣៦
 11. »

  វត្តភូមិថ្មីដងទង់
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu Province
  ០៣១ ២៤៥ ៥៣០៣
 12. »

  វត្តមុន្នីកោសល្យ
  Veal Pon, Thpong, Kampong Speu Province
  ០៩២ ៧៦២ ៣២៨
 13. »

  វត្តវាំងចាស់
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០១២ ៧៣៧ ៤៣០
 14. »

  វត្តសុខារាម
  Bat Doeng, Khsem Khsan, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៧៧ ៣៨៣ ០០០
 15. »

  វត្តអង្គជុំមានជ័យ
  Kandal Village, Tang Samraong Commune, Phnum Sruoch District, Kampong Speu Province
  ០៩៧ ២៩៩ ៣៧៧៨
 16. »

  វត្តអង្គអណ្តែត
  Ta Mem, Chongruk, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៨៦ ៧៤៥ ៧១២
ខេត្តកំពត (១)
 1. »

  វត្តដងទង់
  Dang Tong, Dang Tong, Kampot Province
  ០៨១ ៦៧៥ ៦៨៧
ខេត្តក្រចេះ (៦)
 1. »

  មណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈ ជ្រោយថ្ម
  Srae Sdau Village, Ou Ruessei Commune, Kracheh District, Kratie Province
  ០៨៨ ៩៤០ ៨៤៩៦
 2. »

  វត្ត សិរីរតនារាម
  Snuol, Kratie
  ០៩៧ ៥៦៤ ០១៩២
 3. »

  វត្ត សិរីរតនារាម
  Kronhoung Senchey, Snuol, Kratie
  ០៩៧ ៥៦៤ ០១៩២
 4. »

  វត្តរដ្ឋបាលារាម (បច្ឆា)
  Trapeang Pring Village, Kracheh Commune, Kracheh District, Kratie Province
  ០១៧ ៦៦៨ ៨១៧
 5. »

  វត្តវេឡុគង្គារាម (អូរឬស្សី)
  Ou Ruessei Ti Muoy Village, Ou Ruessei Commune, Kracheh District, Kratie Province
  ០៩៩ ៥៦៦ ៦៨៦
 6. »

  អាហារដ្ឋាន ស៊្រូ គាត ២
  Kbal Snuol Village, Snuol Commune, Snuol District, Kratie Province
  ០៩៧ ៥១៩ ៧២៩២
ខេត្តតាកែវ (១១)
 1. »

  WAT ANG PRASAT
  Angk Prasat Village, Angk Prasat Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៩៦ ៣៥៣ ៣៦៣១
 2. »

  WAT PNOM CHISO
  Dak Por Village, Rovieng Commune, Samroang District, Takeo Province
  ០៨១ ៥៥៥ ៩៥៥
 3. »

  WAT TROMOUNG
  Chheu Teal Phluoh Village, Prey Ampok Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០១៧ ៧០៤ ៩៨៣
 4. »

  វត្ត ក្រពុំឈូក
  Krapum Chhuk Village, Krapum Chhuk Commune, Kaoh Andeth District, Takeo Province
  ០៩៦ ៤៤៤ ៤៧១៣
 5. »

  វត្ត គោករការ
  Kouk Roka Village, Ream Andaeuk Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៩៦ ២៧៧ ៧៧១៥
 6. »

  វត្ត សុបិន
  Kbal Damrei Village, Kouk Prech Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៨៩ ៧៩១ ៩៣៣
 7. »

  វត្ត សោម
  Saom Village, Saom Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៩៧ ៣៣៣ ៩៣៧៣
 8. »

  វត្តធម្មធារជើងគួន
  Cheung Kuon, Cheung Kuon, Samroang, Takeo
  ០៩៥ ៨១១ ១៦៩
 9. »

  វត្តសិរីមង្គលហៅទួលតាមោង
  Chhuk Sa Khang Tboung, Soeng, Samroang, Takeo
  ០៦៩ ៥៥០ ៥០០
 10. »

  វត្ត​ ព្រៃបាយ
  Prey Bay Village, Pech Sar Commune, Kaoh Andeth District, Takeo Province
  ០៩៦ ៣៣៣ ៨៨៨២
 11. »

  វត្ត​ អង្គពន្លៃ
  Daeum Doung Village, Krapum Chhuk Commune, Kaoh Andeth District, Takeo Province
  ០៩៧ ២៦៨ ៩៥៥១
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (១៣)
 1. »

  KHLAKON THMEY PAGODA
  Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១២ ៨៨៦ ៦៣៦
 2. »

  WAT BANSAY CHARAM KANDORL
  Ta Yueng Village, Kumru Commune, Thma Puok Village, Banteay Meanchey Province
  ០៨៨ ៣០៩ ៩០៣៧
 3. »

  WAT SOKSAN PRASATBANTEAY TORB
  Thnal Dach Village, Thma Puok Commune, Thma Puok District, Banteay Meanchey Province
  ០៨៨ ៧៧៥ ៦៧២២
 4. »

  WAT SOPHONRAM SRE LA OR
  Srae L'a Village, Kouk Romiet Commune, Thma Puok District, Banteay Meanchey Province
  ០៨៨ ៥៦៣ ៨៧១៣
 5. »

  Sam Vantha
  Phum Pir, Kampong Svay, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៨៨៦ ៦៣៦
 6. »

  វត្តគិរីធម្មសាធរុក្ខារាម (វត្តភ្នំកៅបី)
  Phnum Kaubei, Ou Sralau Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
  ០៧៨ ៩៦៦ ៩៩៦
 7. »

  វត្តទេពសត្ថារាម-រូងក្របៅ
  Rung Krabau, Ou Prasat, Mongkol Borei, Banteay Meanchey Province
  ០៨៨ ២៩១ ៣៤៥៨
 8. »

  វត្តប្រជាធម្មត្រ័យ
  Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៧៦៧ ៦៩៥
 9. »

  វត្តសុរីមង្គលសុទ្ធារាម (ស្ទឹងបត់)
  Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០៩២ ៩៩៩ ១៤៨
 10. »

  វត្តសុវណ្ណបព្វតាវនារាម
  Chob Veari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
  ០៨៨ ៦៧៦ ១៧៩៩
 11. »

  វត្តសុវណ្ណរុក្ខារិយារាម
  Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៥៤៧ ៩៣៦
 12. »

  វត្តសូរិយារាម (វត្តថ្មី)
  Krong Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០១០ ៨៦២ ៤៤០
 13. »

  វត្តហេមវន្ត បឹងត្រកួន
  Trapeang Samraong, Kouk Romiet, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៦៨ ៦៩១ ៧២៩
ខេត្តបាត់ដំបង (៧)
 1. »

  WAT SINCHIMTHORMNIMITH (WAT SRE 100)
  Chrey Kaong, Sla Kaet, Battambang, Battambang Province
  ០៩៦ ៥៩៤ ១១៧៤
 2. »

  WAT SOPHY
  Souphi Muoy, Rotanak, Battambang, Battambang Province
  ០១២ ២២៨ ៦៧៨
 3. »

  WATH BALATT
  Norea Pir, Norea, Sangkae, Battambang Province
  ០១២ ២៩៤ ៤៤៨
 4. »

  វត្ត កំរៀងមានជ័យ (វត្ត កំរៀង)
  St.59 B, Kamrieng, Kamrieng, Kamrieng, Battambang
  ០៨៨ ៣៤១ ២៤១៦
 5. »

  វត្ត សុវណ្ណបារមីសេរីគង្គា (វត្តថ្វាក)
  Andaeuk Haeb, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៧ ៦៤៥ ៩៥៩២
 6. »

  វត្តតាសែន
  Ta Saen Village, Trang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០៦៩ ៣៩៧ ៣៥៩
 7. »

  វត្តអូរអន្លក់
  Battambang Province, Kamrieng District, Ta Saen Commune, Ou Anlok Village
  ០៧១ ៤៤៤ ៧០៥១
ខេត្តប៉ៃលិន (៣)
 1. »

  វត្តពោធិមារាម (ហៅ វត្តប៉ាហ៊ី)
  Pahi Khang Cheung, Pailin, Pailin, Pailin
  ០១៦ ៩៧៦ ១៦៦
 2. »

  វត្តរតនសោភ័ណ (ហៅ វត្តកោងកាង)
  Voat, Pailin, Pailin, Pailin
  ០១២ ៧៦៦ ៤៤៤
 3. »

  វត្តសន្តិមារាម (ហៅវត្តអូរច្រា)
  Pailin Province, Krong Pailin, Sangkat Tuol Lvea, Phum Ou Chra Kandal
  ០៦៦ ៤៦៤ ៧៤៥
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (២)
 1. »

  KOHKEO MONY UDOM PAGODA
  Kaoh Kaev Village, Trapeang Chong Commune, Bakan District, Pursat Province
  ០៩២ ៦៨៣ ១២១
 2. »

  វត្តចន្ទរង្សី (រំលេច)
  Rumlech, Bakan, Pursat
  ០៧១ ៨៨៨ ៣៣០០
ខេត្តព្រៃវែង (៦)
 1. »

  វត្ត ក្រាំងពីសី
  Reab, Pea Reang, Prey Veng
  ០៨៨ ៣៤៣ ៣០៣៦
 2. »

  វត្ត ស្នាយសរ
  Reab, Pea Reang, Prey Veng
  ០៩៦ ៤០៨ ០០០៩
 3. »

  វត្តថ្មីគ្រើល
  An Sorng, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០១៦ ២៦២ ៦៩៨
 4. »

  វត្តបព្វតគូដារាម
  Chheu Kach Village, Chheu Kach Commune, Ba Phnum District, Prey Veng Province
  ០១៥ ៩៤៤ ៧៤៧
 5. »

  វត្តពោធិសត្ថារាម
  Kork Kongkoeut, Kanhchriech, Prey Veng
  ០៩៧ ៨៥២ ៥២៣២
 6. »

  វត្តមហាគង្គារតនារាម
  Neak Loeang, Peam Ro, Prey Veng
  ០៩៦ ៤៨៣ ៩៩៩៣
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (៣)
 1. »

  វត្ត កែវសីមា
  Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
  ០១១ ៩៤៩ ៩៣៦
 2. »

  វត្តព្រះពុទ្ធមណ្ឌលគិរី
  Chrey Saen, Monourom, Saen Monourom, Mondul Kiri Province
  ០៩៧ ៦២៣ ៤៤៤៤
 3. »

  វត្តរតនៈមណ្ឌលរង្សី
  Reangsei Village, Srae Sangkom Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៨៨ ២០០ ០០៤០
ខេត្តសៀមរាប (១)
 1. »

  វត្តប្រាសាទបន្ទាយស្រី
  Banteay Srei, Dam Daek, Soutr Nikom, Siem Reap
  ០៩៨ ៧៥៦ ០៧៨
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (១)
 1. »

  វត្តគាមុន្នីវន្ដ័
  Ou Ruessei Kandal, Siem Bouk, Steung Treng Province
  ០៨៨ ៧៧១ ១៥៥៩
ខេត្តស្វាយរៀង (២)
 1. »

  វត្ត ព្រៃយាយ
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៧៩៥ ០៤៨១
 2. »

  វត្តពោធិឧត្តម
  Pou Ta Hao, Pou Ta Hao, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៩៧ ២១៨ ១៩២០
ត្បូងឃ្មុំ (៨)
 1. »

  WAT PORTHIPROEK (CHORK)
  Chak, Chak, Ou Reang Ov, Tboung Khmum
  ០៨៩ ៦២៤ ៦៦០
 2. »

  WAT UODOM MONY REANGSEY(TOUL SOPHY)
  Tuol Souphi Village, Tuol Sophi Commune, Ou Reang Ov District, Tboung Khmum Province
  ០៨៨ ៧៩០ ១១៥៥
 3. »

  WAT VAMMIKARAM (TOUL KHVAV)
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០៨៨ ៧០១ ០០៩៦
 4. »

  វត្តចង្វាបុប្ផារាម (អូររាំងឪ)
  Lekh Pir Village, Kong Chey Commune, Ou Reang Ov District, Tboung Khmum Province
  ០៦៧ ៣៧៣ ៧៧៧
 5. »

  វត្តជម្ពូព្រឹក្សាឧត្តមមានជ័យព្រៃទទឹង
  Ponhea Krae, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៣២៩ ៧៦៥២
 6. »

  វត្តបព្វតរតនារាម
  Memot, Tboung Khmum
  ០៩៧ ៧៧០ ២០២៧
 7. »

  វត្តសុវណ្ណគី​រីដូនពៅ
  Memot Phsar Village, Memot Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៩៣១ ០៤៤
 8. »

  វត្តឥសាន្តមានជ័យ
  ផ្លូវជាតិលេខ០៧ ភូមិឥសាន្តមានជ័យ ឃុំអញ្ចើម ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  ០៩២ ៦៤៥ ៧៩២

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៦០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១៧៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១