តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៣៨៥ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (១៩២)
 1. »

  2W BEAUTY CENTER
  #9 C , Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៩ ៩៨៨
 2. »

  2W BEAUTY CENTER
  ផ្ទះលេខ៩សេ ផ្លូវSOS សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៥៩ ៩៨៨
 3. »

  AMBER'S TRADE CO., LTD.
  516, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៦ ៣៩៣ ៩៩៩៩
 4. »

  AMED PHARMA
  St.315, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ៣៩៨ ៣៩៨
 5. »

  ANNA S SPA & SALON
  430, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៥៥ ៥៥៨៨
 6. »

  ANNA SPA AND SALON
  #49 D E0, St.430, Sangkat Phsar Doem Thkauv, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៧ ២៦៦ ២៧២
 7. »

  AROHA SPA & MASSAGE
  #55 E0, St.172, Phum 6, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៣២៣ ៩២៦
 8. »

  ARYA VONG KIM
  Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨០០ ៨២៦
 9. »

  BEAUTY STORE
  150, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៨៨ ៨១៨៥
 10. »

  BEE CHOO
  St.322, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៨៧៣ ៧២៧
 11. »

  BELLA EUROPE BOUTIQUE
  ផ្ទះលេខ២សេដេ ផ្លូវ១៥២ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៣៣៣ ៩៨០
  មើល​ផែនទី
 12. »

  BI SALON
  Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៥៩ ៦៦៦៦
 13. »

  BI SALON
  261, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៩៨ ១១២២
 14. »

  BI SALON
  261, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៥៩ ៦៦៦៦
 15. »

  BI SALON
  Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៥៩ ៦៦៦៦
 16. »

  BI SALON
  #40, St. 216, Sangkat Teklork 3, Khan Toulkok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៩៨ ១១២២
 17. »

  BI SALON
  261, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៥៩ ៦៦៦៦
 18. »

  BLOOMING SALON
  St Northbrighe, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៥៧ ០០០
 19. »

  BOPHA RATANAK IMPORT EXPORT CO., LTD.
  57, Phum 9, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣២៧ ៧៧១
 20. »

  BQ BEAUTY
  A5-65 New Steung Mean Chey Market, Phnom Penh
  ០១២ ២០៦ ៨៩៨
  មើល​ផែនទី
 21. »

  CCE NATURAL BEAUTY CO., LTD.
  598, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៥៦ ៩៦៩
 22. »

  CHAMPEI WELLNESS CO., LTD. (CHAMPEI 3)
  Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩៩ ៨៤៣
 23. »

  CHAMPEI WELLNESS CO., LTD. (CHAMPEI 4)
  302, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩៩ ៨៤៦
 24. »

  CHAMPEI WELLNESS CO., LTD. (CHAMPEI1)
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩៩ ៨៤១
 25. »

  CHAMPEI WELLNESS CO., LTD. (CHAMPEI2)
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩៩ ៨៤២
 26. »

  CHANNIMOL & CHARMS
  187, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ២២១ ១៨៥
 27. »

  CHARMZONE AEON MALL
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៩ ៨២៩
 28. »

  CHEA CHANTHOU
  #63, St. 310, Sangkat Beongkeng Korng, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៦៩ ២៥៣ ៩៧៩
 29. »

  CHRISTINA BEAUTY
  ភូមិ២ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៨២ ៦៨២
 30. »

  DARA HIAR STYLE
  #131 Chor, St. 35, Samaky Village, Toul Sangke Commune, Russey Keo District, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៥៤ ២៥៥
 31. »

  DERMA PRO SKIN CABINET
  #418, St.193, Phum 03, Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamka Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦៨១ ៥៣៥
 32. »

  DERMAL SKIN
  St. 282, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៣ ៧៧៦
 33. »

  DERMAL SKIN
  #13 Eo, St.282, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៣ ៧៧៦
 34. »

  DERMOCLINIC BRK
  #148 B A, St. 134, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៦៦ ៦៦៦ ០០០
 35. »

  DIAMOND SKIN & LASER CLINIC
  5, Khleang Sang, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៣២១ ២៦៣
 36. »

  DR. SOPHIA DERMA
  150, Phum 3, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៨០៨ ៧៨៧
 37. »

  ELITE LADY SALON
  St. 456, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៤៣ ៤២៦
 38. »

  EXCELLENT MASTER BEAUTY
  #5511, St.608, Beung Kork, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៨៨ ៨៧៦០
 39. »

  EXPRESSION OF BEAUTY
  St. 294, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៩២ ៩៧២៨
 40. »

  EXPRESSION OF BEAUTY
  St.294, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៩២ ៩៧២៨
 41. »

  FACELINE (CAMBODIA) (បញ្ចុះតម្លៃ ៣០%)
  ផ្ទះលេខ១៧០ ផ្លូវលេខ៥១ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ២៣៤ ៥៨៩
  មើល​ផែនទី
 42. »

  FACELINE (CAMBODIA)
  #170, St.51, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២៣៤ ៥៨៩
 43. »

  FAMOUS NAIL SPA
  Preah Norodam Blvd, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៧៩២ ២៩៦
 44. »

  FAMOUS NAIL SPA
  Norodom Blvd, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៧៩២ ២៩៦
 45. »

  GATAWAY MASSAGE
  130, Phum 2, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៤២ ៩០៣០
 46. »

  GIGI BEAUTY HOUSE
  163, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២២២ ៩០៣
 47. »

  HAPPY KIDS SALON
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨០៨ ៨៨៨
 48. »

  HARA SPA
  312, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ២០២ ៥៣៨
 49. »

  HARA SPA
  Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ២០២ ៥៣៨
 50. »

  HARA SPA
  Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ២០២ ៥៣៨
 51. »

  HEALTH & BEAUTY
  #36, St. 2004, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៨ ៤១៥ ៣៣៣៣
 52. »

  HEALTH & BEAUTY
  #130 E0, St. 108, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣៣ ៣៤៣
 53. »

  HOME OF BEAUTY
  St.154, Phum 1, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៩៩ ៦៧៨
 54. »

  HOME OF BEAUTY
  St.154, Phum 1, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៩៩ ៦៧៨
 55. »

  HOME OF BEAUTY
  ភ្នំពេញ
  ០១៥ ៩៩៩ ៦៧៨
 56. »

  HONG KONG HAIRCUT MASSAGE AND STEAM
  #3 A, St. 320, Sangkat Boeung Keng Korng 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៩០ ៦៥៨
 57. »

  IRRA
  191, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩៩ ០៥១
 58. »

  IRRA
  #191, St.63,​ Sangkat Boeng Keng Kong 1, Khan Chomkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩៩ ០៥១
 59. »

  JOLIE HAIR SALON
  St. 456, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៨២៧ ១៥៦
 60. »

  KARA
  No.63, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៣៣ ៦៩០
 61. »

  KIM HONG SALON
  St. 5, Phum Kha Pir, Sangkat Chrang Chamreh Pir, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៧ ៤៥៨ ១៩៦៩
 62. »

  KK BEAUTY SHOP
  ផ្ទះលេខ២៥AB ផ្លូវលេខ៣៨៨ ភូមិ៥ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៧១១ ៤១៤
 63. »

  KOL DAIM (MEN'S HAIR SALON)
  Phum Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៦៨ ២២២ ៥៤៦
 64. »

  LA CHARIYA COSMETIC CO.,LTD
  #54, St. 115, Group 10, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៨៤ ៧៨៧៧
 65. »

  LA PHEA BOUTIQUE AND COSMETICS
  St. 432, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ២៧៩ ៦៨៩
 66. »

  LA REINE
  #117 Eo, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ៦១០ ១១១
 67. »

  LA REINE
  Phnom Penh, Khan Prampir Meakkara, Sangkat Monourom, St.93, #117 E0
  ០៩២ ៦១០ ១១១
 68. »

  LA SENTE SPA AND MASSAGE
  1964, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៧៨១ ៣៦៣
 69. »

  LA SENTE SPA AND MASSAGE
  1964, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៧៨១ ៣៦៣
 70. »

  LADY SALON
  #62 E0, St. 586, Sangkat Beoung Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
 71. »

  LENEIGE COSMETIC
  Phsar Sovanna, St.271, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១០ ៦១៦ ៦៥៥
 72. »

  LENEIGE COSMETIC
  271, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៦១៦ ៦៥៥
 73. »

  LITTLE FASHION ONLINE SHOP
  #192 A, St.63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៥៥ ៥០៥
 74. »

  LITTLE FASHION ONLINE SHOP (BOEUNG KENG KANG)
  #192 A, St. 63, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៥៥ ៥០៥
  មើល​ផែនទី
 75. »

  LITTLE FASHION ONLINE SHOP (BOEUNG SALANG)
  #211 A, St. 3, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣២៨ ០៨០
  មើល​ផែនទី
 76. »

  LIZ HOUSE OF BEAUTY
  Passpor (51), Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៩៩ ៥៥១
 77. »

  LOTUS SPA & SALON
  Phum 9, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៩៦ ៦៨៨
 78. »

  LOTUS SPA & SALON
  St.392, Phum 9, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៩៦ ៦៨៨
 79. »

  LOTUS SPA & SALON
  Phum 9, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៩៦ ៦៨៨
 80. »

  LOVE BEAUTY INTERNATIONAL
  245, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៦៣ ០៣២៣
 81. »

  LPS BRAND SHOP
  Phum 9, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៩៩ ៩៩៥
 82. »

  LUCKY SALON
  Somdachkromprasnorodomrith, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៤៦៤
 83. »

  MAGIC TOP BEAUTY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៨៥ ៥៥៥
 84. »

  MAKALIN CLINIC
  #464-466, St. 128, Sangkat Mittapheap, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៧៨០ ៨៨៨
  មើល​ផែនទី
 85. »

  MAKAYA SPA
  315, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៥៩ ០០៧
 86. »

  MALIKA MASSAGE SPA & CAFE
  Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៨៩ ១៦៨
 87. »

  MAY COSMETIC SOLUTION
  #39, St. 432, Sangkat Boeung Trobek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
  ០១២ ៨៦៨ ៤២៦
 88. »

  MEN SALON
  ផ្លូវលេខ៥៩៨ និង៣៣៧ ភូមិ១ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៧៧ ៦៨៣
  មើល​ផែនទី
 89. »

  MENARD SALON
  Khan Doun Penh, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ២២៩ ៩៩៩
 90. »

  MENARD SALON
  #98, St. Preah Norodom (41), Phoum 3, Sangkat Chaktomok, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ២២៩ ៩៩៩
 91. »

  MEY MEY BEAUTY SALON
  #1349 A, St. 5, Phum Khor, Sangkat Chrang Chamres 2, Khan Ruissey Keo, Phnom Penh
  ០១០ ៥៣៥ ៣២១
 92. »

  MEY MEY COSMETICS
  តូបលេខ B053-B054-B055 (ផ្សារធំថ្មី) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៩ ៣៣៧ ០៨៧
 93. »

  MEY MEY COSMETICS
  Store B053 - B054 - B055 (ផារធថមី), Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៩ ៣៣៧ ០៨៧
 94. »

  MINI SALON
  ផ្ទះលេខ២៤៦អា ផ្លូវ៤៨៨ ភូមិ៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៣៤២ ០១៦
  មើល​ផែនទី
 95. »

  MINI SALON
  488, Phum 3, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៤២ ០១៦
 96. »

  MK CAMBODIA MASSAGE
  #128 E0+128 E1, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៥៥ ១២៤
 97. »

  MUMIN GLOBAL TRADING CO., LTD.
  Kbal Chroy, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ៣៤៤ ៤៩០
 98. »

  NA NA FASHION
  #9, St. 217, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧២៩ ០០០
 99. »

  NAOMI
  សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៥៨៨ ៨៤៩
 100. »

  NARITA BSC
  #473 B0, St. Kampucheakloum, Songkat Phasa Depo 3, Khan Toulkork, Phnom Penh
 101. »

  NAVY TONSAMAI SALON
  Phum Kroal Ko, Sangkat Km6, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១១ ៧៥៥ ៦៦៦
 102. »

  NEO NAEUM (AEON MALL 1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨០៩ ០៦២
 103. »

  NEW YORK HAIR SALON
  #18 E0, St. 57, Phum 1, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣៨៨ ៨១៨
 104. »

  NEW YORK HAIR SALON
  #18 E0, Phum 1, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣៨៨ ៨១៨
 105. »

  NUT SALON
  St.217, Trea, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៣០២ ៩០៦
 106. »

  P-Y SALON & SPA
  392, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៥៥ ៧៨៨
 107. »

  PALANY BEAUTY SHOP
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៧ ៨៨២ ៩២២៨
 108. »

  PARFAIT SKIN CARE
  #85, St. 1986, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៤២៤ ៥៤៦
 109. »

  PERFECT SALON & BARBER
  # Vila 5 , St. 528, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៥៧ ២៦៧
 110. »

  PERFUME SHOP
  #229 C1, Phsar Olampich, Sankat Tuol Svay Prey, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៧ ២២៥ ៥០៧
 111. »

  PHKAY PRAK
  #22 A, St. 215, Sangkat Phsar Depo, Khan Toul Kok, Phnom Penh
  ០១២ ២៦៨ ៧៨៧
  មើល​ផែនទី
 112. »

  PHKAY PRAK
  St.215, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៧៥ ៧៥៧
 113. »

  PLAY BOY WORLD HAIRCUT
  St. 2011, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៧០ ៩៤៦ ៦០៦
 114. »

  PRETTY MANOR
  217, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៥០ ០០១
 115. »

  QUEEN OF THE WOMAN
  ផ្ទះ១០៥ ផ្លូវ២០០ ភូមិ​៧​ សង្កាត់​បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
  ០១២ ៩៨៥ ០៧៧
 116. »

  RAKSMEY SALON
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៣០៣ ៣៣៣
 117. »

  REAKSA BEEAUTY SALON
  St. 5, Kraol Kou Village, Sangkat Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៥៨ ៧១៤
 118. »

  REVLON (CHBAR AMPOV MARKET)
  តូបលេខ ១០៧០ ផ្សារច្បារអំពៅ
  ០១១ ៦៦០ ៨៧២
 119. »

  ROSY SKIN & LASER CENTER - BKK BRANCH
  ផ្ទះលេខ២១អា ផ្លូវលេខ៣៥២ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៧១៩ ០៩៧២
  មើល​ផែនទី
 120. »

  ROSY SKIN CARE & LASER
  ផ្ទះលេខ១២៣ មហាវិថីព្រះមនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៨៧៣ ៥៣៥
  មើល​ផែនទី
 121. »

  ROYADA CO., LTD.
  #288, Kampucheakrom Blvd., Sangkat Mitapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៨៩ ៦២៧ ៥៦៦
 122. »

  RT SALON
  Stung Meanchey, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៧៦ ៧៥៨
 123. »

  SAM WORLDS HAIR STYLE
  ផ្ទះលេខ១៨៧ ផ្លូវលេខ៤៣០ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៥១២ ៣៤៥
 124. »

  SAY MENG CO., LTD.
  11, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩២ ៤៦៤ ២៤២
 125. »

  SEREYA MASSAGE
  #21 A E0 + 23 E0, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៤ ៣៤៤
 126. »

  SHOP KING HAIR CUT (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% (សម្រាប់តម្លៃ ១០$ ឡើងទៅ))
  ផ្ទះលេខ១១៨ ផ្លូវ១៣៨ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៣៧៤ ៨៥៩
 127. »

  SINCERE MEGALINK (CAMBODIA ) CO., LTD.
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២០៦ ៦៦១
 128. »

  SOLIDA KHIM SKIN CARE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១៥ កក្កដា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៩៥ ផ្លូវ៧២ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ២១៧ ៨៦៥
  មើល​ផែនទី
 129. »

  SOPHEAP COSMETIC
  St.217, Trea, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៣៣ ៣៣៥
 130. »

  SOTHEA SALON
  St. 128, Sangkat Phsar Depou 3, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩៩ ៣២៧
 131. »

  SREY LIN BEAUTY SALON
  #19. St 288, Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤០០ ១០៧
 132. »

  SREY NICH SALON
  St. Betong, Sangkat Teuk Laak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៥៦ ៧២៦៧
 133. »

  SREY PEOU SALON
  #2 A E0-3 A E0, St. Betong, Sangkat Tuol Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៥៤ ១៩៣
 134. »

  SS SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ២៩ វិច្ឆិកា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៩E ផ្លូវលេខ៦៨ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧០២ ៨៤៦
 135. »

  SY SEVEN
  សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៣៤៧ ៧៧១
 136. »

  TEAP PI SALON
  St. 36, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៤៩ ៧៩៨
 137. »

  TEY TEY NAIL
  Store 555-556 (ផារបឹងកងកង), Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ៧១៧២
 138. »

  THE AMERICAN BRANCH
  #840-842, St.128, Sangkat Teok La Ork 1, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ២២៥ ៥០៩
 139. »

  THE BABY SHOP
  #1327, National Road 2, Preak Takong Village, Chak Angrae Leu Commune, Mean Chey District, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩៣ ៣៣៨
 140. »

  THE MIRROR
  139, Ou Ruessei Pir, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៥២ ២៥២
 141. »

  THE QUEEN BEAUTY
  St. 614, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៧៤ ៩០៥
 142. »

  THE SAEM (AEON MALL) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ៥០%)
  ផ្សារអ៊ីអន ទី១ (ជាន់ផ្ទាល់ដី) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៤៥៦ ៥១៨
  មើល​ផែនទី
 143. »

  THE THREE & BODY SALON
  Kraol Kou, Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១០ ៥៦៧ ៨៧៦
 144. »

  TIN TIN SALON
  Phum 4, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៤៩៨ ១០៨
 145. »

  TONY MOLY (AEON MALL)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៥៣ ៣០០
 146. »

  TOP HAIR SALON
  St. Plasa, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៥៧ ៣៨៩៩
 147. »

  TOUCH BEAUTY SALON
  St. 313, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៤៤ ៥២២
 148. »

  V.H.P. TRADING CO., LTD.
  592 Conner 331, Beung Kork, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៩៩៩ ៩៧១
 149. »

  VDL (AEON MALL) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ៥០%)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  មើល​ផែនទី
 150. »

  VP INVERSTMENT
  Khmuonh, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៨៤៤ ៨៣៨
 151. »

  VY BEAUTY SALON
  St. 5, Phum Khleang Sang, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៤៦ ៥៦៥
 152. »

  WHITE & RED BARBER
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៧៦៧ ៩៨៩
 153. »

  WILL COLLECTION
  ផ្ទះលេខ៥៨ ផ្លូវលេខ៥១ សង្កាត់ផ្សារថ្មី ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៤៦៨ ៦៨៦
  មើល​ផែនទី
 154. »

  WORLD STAR BEAUTY
  #wb126, St.03, Group 02, Sangkat Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៥៧ ២៩២
 155. »

  YANG LOY BEAUTY
  #464, St. 93, Sangkat Tonle Basc, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៨០ ០៥៦
 156. »

  ZARITA SALON
  #930, St. 5, Phum Mittapheap, Russey Keo, Russey Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៦៤៤ ៦៤០
 157. »

  ZOLIE WHITE
  105, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៨៦ ៥៥៩
 158. »

  Bee Choo ឯកទេសព្យាបាលសក់
  ផ្ទះលេខ១៦ ផ្លូវ៣២២ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៦១៧ ៧៧៨
 159. »

  CHOB ហាងលក់គ្រឿងសំអាង
  ផ្ទះលេខ១៣៧ ផ្លូវ១៣៧ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៩៩៩ ៩៨៨
  មើល​ផែនទី
 160. »

  Rosy Skin - សាខាអូឡាំពិក
  St. 215, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៥ ៣៥៣ ៥៨២
 161. »

  Rosy Skin - សាខាអូឡាំពិក
  ថិតនករមអគារហគលរិនថវឺរ St:215 (ផលូវនរុហ), Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៥ ៣៥៣ ៥៨២
 162. »

  ឈុំ សាវឿន អ៊ុត សក់
  National Road No. 6 A, Preaek Lieb, Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៩៦ ២០០ ៦០០១
 163. »

  ឈួន វួចម៉ី (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  តូបលេខF៣ ០១៥ ផ្លូវផ្សារធំថ្មី សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៣៣៤ ៣៣៨
 164. »

  ដាណាត សាឡន (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៣០ ផ្លូវលេខ២៨៨ សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៥៦១ ២១២
 165. »

  ដាលីកា មជ្ឍមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ១៤ ផ្លូវលេខ២២៩ សង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៨ ៤៧០ ៣០៩៩
 166. »

  បូរ រដ្ឋា
  St. 151, Phum Thom Cheung, Sangakat Ponhea Pun, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៦៩ ៦៣៧
 167. »

  បូលីន ស្គីនឃែរ
  1003, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៨៥៨ ៦៧៩
 168. »

  ប៉ាស្ទ័រកាត់សក់
  51, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣២៣ ២៣៣
 169. »

  ពេទ្យធ្មេញ & កែសម្ភស្សធ្មេញ ហ្ល្វាវ័រ-ប្រេស៊ីដង់ (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ផ្ទះលេខ៨៩AE0E1 ផ្លូវ២៣៣ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩១០ ៥៩៤
 170. »

  ភី-វ៉ាយ សាឡន-ស្ប៉ា (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ១៦CE0 ផ្លូវលេខ៣៩២ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៥៥៥ ៧៨៨
  មើល​ផែនទី
 171. »

  មួយហេង អ៊ុតសក់
  Kakab, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨៩ ៣៣៣ ៥៤១
 172. »

  ម៉ាដានុត ស្គីនឃែរ
  St. 135, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៥៩ ៧៤៧
 173. »

  ម៉ាណូលីយ៉ា (V 10 PLUS) (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ផ្ទះលេខ៦១២ ផ្លូវលេខ២៧៨ សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ២៥៧ ០០៧ / ០៧៧ ២៥៧ ០០០
 174. »

  ម៉ាលីដា សាឡន (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១៥E0 ផ្លូវលេខ២០៥ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ២៣៣ ៣៨៤
 175. »

  ម៉ូម៉ូ
  33, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៨ ៨៨៥
 176. »

  ម្លិះលក់គ្រឿងសំអាង
  St. 255, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៧០២ ៧០១
 177. »

  វ៉ាន់ធិង សំអាងការ
  Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៨៩ ៤៦៣ ៤៦៤
 178. »

  សម្រស់នារីខ្មែរ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ១៥%)
  ផ្ទះលេខ២៦៤ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ២៥១ ២៨៩
 179. »

  សុ​ចិត្រា លក់គ្រឿង​ក្រអូប
  #188-189, Chak Angrae Krom Market, Meanchey, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៧៧ ៤៣០
 180. »

  ស៊ីណា ថែរក្សាសម្ផស្ស បុរស -​ នារី
  #217, Phum Mean Chey, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៧៥៨ ៨០៦
 181. »

  ស៊ីលវ៉ើ សាឡន
  1003, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ២៦៦ ៥៥៨
 182. »

  ស្នាដៃនារីខ្មែរ
  Hanuy, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ៦៦៦ ៤៦៨
 183. »

  ស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡន
  Hanuy, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ៥៨៩ ៨៩៤
 184. »

  ហាងលក់គ្រឿងសំអាង Q C H
  តូបលេខ១៥-៥១ ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ២២៨ ០០០
 185. »

  អាភា​ សាឡន
  Kakab, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៧ ៤០៥ ៥០៥៩
 186. »

  អាម៉ូលី ឯកទេសសក់បុរស-នារី
  ផ្ទះលេខ៤២ ផ្លូវ២៧៣ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៩៧៦ ៨៩៥
 187. »

  អាលីស
  242, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៦៧ ៧៣៦
 188. »

  អ៊ួង ហុងគៀង (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ២១ស៊ីអឺសេរូ ផ្លូវ១៩៣ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃមួយ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៧២៣ ៩២៥
 189. »

  អ៊េមមី ប៊ីយូធី
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ២២៧ ៧២៨
 190. »

  អ័ររ៉ា ស្ប៉ា
  Phnom Penh
  ០១៦ ៨៩៩ ៥៥៥
 191. »

  អ័ររ៉ា ស្ប៉ា
  245, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៩៩ ៥៥៥
 192. »

  ឧស្សាហ៍កាត់សក់
  #608, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៥៩៥ ៨១៩
ខេត្តកណ្ដាល (១៥)
 1. »

  Mala ធ្វើក្រចក
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៨១ ២៧៨ ៧៧៧
 2. »

  ចាន់ថាចកាត់ដេរ ផាត់មុខ
  Thmei Village, Sanlung Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៩២ ៨៩៩ ០៣៧
 3. »

  ចែ សៀម លក់គ្រឿងសំអាង
  Kandal Province, Krong Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Phum Ta Khmau
  ០៩៨ ៧៨២ ៤៣៩
 4. »

  ល្អពិត សាឡន
  ភូមិស្តុកវែង ឃុំម្កាក់ ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៧ ៣៧៥ ៦៥៥៥
 5. »

  វីរៈពេជ្រ
  ភូមិព្រែកតាកូវ ឃុំព្រែកតាកូវ ស្រុកខ្សាចកណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៨៧ ៩០០ ០៨៨
 6. »

  សេង សូលីន​ អ៊ុតសក់
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧០ ៣០៨ ៤១៨
 7. »

  សោភ័ណ សាឡន
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ២២៨ ២៧៧
 8. »

  ស្រី ឡឹងពិភពសម្រស់
  Daeum Chrey Village, Roka Kaong 2 Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province
  ០១២ ៩២១ ២៣២
 9. »

  ហង្សមាស ០០៩ កាត់សក់
  21a, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០៩៣ ៨៧៨ ៤៨៥
 10. »

  ហាង ចែ សៀម
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១១ ៩៤០ ០៩៣
 11. »

  ហាង ចែ សៀម
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១១ ៩៤០ ០៩៣
 12. »

  ហាងកាត់សក់បុរស
  Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០៩០ ៨៣៨ ៣២២
 13. »

  ហេង សំខាន់ លក់គ្រឿងក្រអូប
  Sanlung Village, Sanlung Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៨៧ ៨៧៨ ១០៣
 14. »

  អាណាចក្រស្ទាយ កាត់សក់
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៦៩ ៩៦២ ២២២
 15. »

  អាយី សាឡន
  Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៣៥៩ ៦៧៣
ខេត្តកោះកុង (៦)
 1. »

  LYLY BEAUTY SALON
  ភូមិ០៣ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០៩៦ ២៥៣ ៦៣៩៩
 2. »

  LYNA SMILE SALON
  01 Village, Dorngtung Sangkat, Khemarakphoumint Krong, Koh Kong Province
 3. »

  MEY MEY BEAUTY SHOP
  Trapeang Village, Srae Ambel Commune, Srae Ambel District, Koh Kong Province
  ០៨៧ ៨០០ ០៩១
 4. »

  VANDA SALON
  Phum 1, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៧៦៥ ១១៥
 5. »

  ឆេង ឆេង លក់គ្រឿងក្រអូប
  Phum 1, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៧ ៧៩៤ ០០០៦
 6. »

  ធីតា​ អ៊ុតសក់
  Phum 3, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៦ ៧៩៦ ៥៤១០
ខេត្តកំពង់ចាម (១១)
 1. »

  DAVY MODEL HAIRDRESSER
  St. Kampuchea Krom, Memay Village, Boeung Kok Commune, Kampong Cham District, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៣០៤ ៤៣០៤
 2. »

  SOU SOU SALON
  Phum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៧ ៤៨៦ ៦៧៩៦
 3. »

  C.C.E កំពង់ចាម
  Phum Ti Dabbuon, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៦៦២ ២២៦២
 4. »

  ក្រីយ៉ា លក់គ្រឿងក្រអូប
  Peam Chi Kang Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ៧៣៧ ៧៧១១
 5. »

  ណូរី ប៊ីយូធី
  Phum Ti Dabpram, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៨ ៩៨៦ ៥៥៥
 6. »

  បញ្ញាលក់គ្រឿងក្រអូបគ្រប់មុខ
  Phum 9, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៧០ ៧២២ ៨៤៤
 7. »

  បេង​ សុខនី លក់គ្រឿងក្រអូប
  ភូមិក្រំាងស្រម៉,​ ឃុំស្វាយជុក, ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ
  ០៩៦ ៦៦៣ ០២៦៨
 8. »

  ភ័ក្រ្តអូនឡូត លក់គ្រឿងក្រអូប គ្រប់មុខ
  Phum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨៩ ៣៥៣ ៤៧៥
 9. »

  ម៉ន មុន្នីរត័្ន ហាងលក់គឿងក្រអូបគ្រប់ប្រភេទ
  National Road 6 A, Tang Krang Commune, Batheay District, Kampong Cham Province
  ០១៦ ៤២២ ២៤១
 10. »

  សាវ៉ាន កាត់សក់
  Andoung Chraoh Village, Ampil Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៧១០ ៣៣៣៦
 11. »

  សេង មួយគា ធ្វើសក់ និងផាត់មុខ
  Boeng Daeng Village, Preaek Kak Commune, Stueng Trang District, Kampong Cham Province
  ០៨៧ ៥១២ ២៥៥
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (២)
 1. »

  BORAMEY SALON
  ត្រពាំងចឹកសា កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
  ០១៦ ៤៩៤ ១៦៦
 2. »

  អៀ គីមម៉ាចលក់គ្រឿងក្រអូប
  ភូមិព្រៃគ្រីត្បូង ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៦៩ ៩៤៥ ២២៤
ខេត្តកំពង់ធំ (៣)
 1. »

  KIN NAYKORN
  Kampong Chhoeu Teal Village, Sambour Commune, Prasat Sambour District, Kampong Thom Province
  ០៩០ ៥៦៦ ៨៦៦
 2. »

  REVLON SHOP
  Phum Ti Pram, Sangkat Kampong Thum, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០៨៨ ៣៥៨ ២៨១៦
 3. »

  ស្ទឹងសែនកាត់សក់ បុរស-ស្រ្តី
  Kampong Thum, Kampong Roteh, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០៩២ ៧៩៨ ៥៦៦
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (៨)
 1. »

  SENG MENGLIN
  Vihear Khops Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kompong Speu Province
  ០៨៩ ៤៥២ ៦២៦
 2. »

  ឆុន លីហៀង អ៊ុតសក់ និងលក់គ្រឿងសំអាង
  Kampong Speu Province, Thpong District, Rung Roeang Commune
  ០១៥ ៥៧៣ ៧១០
 3. »

  ហាងលក់គ្រឿងក្រអូប មឿន គីមលី
  Monourom, Thpong, Kampong Speu Province
  ០៨១ ២៨៩ ៧០៧
 4. »

  ហាងលក់គ្រឿងក្រអូប វ័រ ច័ន្ទឌី
  Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៣៤២ ២២៦៩
 5. »

  ហាងលក់គ្រឿងក្រអូបគ្រប់ប្រភេទ ប៉ិច ប៊ុនណារី
  Prambei Mom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៥២៨ ៩៧៨៤
 6. »

  ហាងលក់គ្រឿងក្រអូបគ្រប់ប្រភេទ សង គីមឡាង
  Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៨៥ ៨៦៧ ១៨៦
 7. »

  ហាងអ៊ុតសក់ និង​ លក់គ្រឿងក្រអូប ជីម ធាវី
  Rung Roeang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៨ ៨២៤ ៨៣២
 8. »

  ហាងអ៊ុតសក់ លីលី
  Amleang, Thpong, Kampong Speu Province
  ០៩៣ ៣៩៣ ១៣៦
ខេត្តកំពត (៤)
 1. »

  HENG CHAMROEURN
  #33, Lork, Russey Srok Khang Lech, Kampong Trach, Kampot
  ០៩៦២៨១២២២៦
 2. »

  ចរិយា សំអាងការ
  ភូមជុំគ្រៀល ឃុំជុំគ្រៀល ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត
  ០៧០ ៨៤៦ ៤០៥
  មើល​ផែនទី
 3. »

  ស្រីធាសាឡន
  St. 3, Toek Chhou, Kampot Province
  ០១៥ ៣៣៣ ២៤៩
 4. »

  ហាងអ៊ុតសក់ យិន អឿន
  ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្ដកំពត
  ០៩៧ ៨៣៤ ៨៩២៧
ខេត្តតាកែវ (១១)
 1. »

  CHE OUN
  Preylveakeut, Preylvea, Preykasbas, Takeo
  ០៩៨ ៨៩៩ ១៩៤
 2. »

  KHEM RAKSMEY
  Preylveakeut, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៨៨ ៩៤១ ៩៩៨៧
 3. »

  LEAK BEAUTY SALON
  Roka Knong, Doun Keo, Takeo
  ០៨៦ ៩៥៩ ៥៥៣
 4. »

  LIV SIVFHONG
  Thnolbek, Rokakrao, Donkeo, Takeo
 5. »

  YIRAKMAYA BEAUTY SALON
  Thnolbek, Rokakrao, Donkeo, Takeo
  ០៩៦ ៩៥០ ៥៩៩៧
 6. »

  ដានីសំអាងការ​ និងអ៊ុតសក់
  Chbar Mon Village, Komar Reachea Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៨១ ៨១៩ ១៧១
 7. »

  ណារី អ៊ុត សក់
  Thmei, Rovieng, Samroang, Takeo Province
  ០១៦ ៦០៥ ២០៥
 8. »

  ម៉ាលីន ប៊ីយូធីសាឡន
  Takeo Province, Krong Doun Keo, Sangkat Roka Krao, Phum Thnal Baek
  ០៩៦ ៧២៩ ៩៧៩៩
 9. »

  រស្មី ប៊ីយូធី
  National Road No. 2, Kandoeng Touch Village, Kandoeng Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១៦ ៤៣៣ ១២០
 10. »

  សាលីណា អ៊ុត សក់
  Krang Roout, Samraong, Samroang, Takeo Province
  ០១៧ ៤៦៤ ៦៦១
 11. »

  សំអាងការ សោភ័ណ រស្មី (បញ្ចុះតម្លៃ ៣%)
  ខេត្តតាកែវ
  ០៧១ ៤៦៧ ០៤៤៩
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (១៨)
 1. »

  CHHEN SUOSDEY COSMETIC SHOP
  Rolous Village, Rolous Commune, Svay Chek District, Banteay Meanchey Province
  ០៨១ ៧៩៤ ៤២៣
 2. »

  DA & NY COSMETIC
  Phum 1 Village, Preah Punlear, Sereisophon, Banteay Meanchey
  ០១២ ៥៤២ ០៦៤
 3. »

  KIMSEANG COSMETIC
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៧ ៥៩៤ ៤៥២
 4. »

  LEAKHENA COSMETIC AND TOYS
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩២ ៥៩៤ ៦៤៦
 5. »

  NEAK BEAUTY SALON
  Sangkat Presh Ponlea, Krong Serei Sophon, Banteay Meanchey Province
 6. »

  RATHA SALON
  ភូមិព្រែកសំរោង ឃុំរហាត់ទឹក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៦ ៣៨៥ ៧១៦៨
 7. »

  REVLON STORE
  Phum 3, Sangkat Preah Punlear, Krong Sereisophon, Banteay Meanchey Provice
  ០៦០ ៥៥៥ ៥២៩
 8. »

  RYLEN BEAUTY SHOP
  #59, Doung Village, Malai Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
 9. »

  ឈាងម៉ៃ លក់គ្រឿងក្រអូប
  Roluos Village, Roluos Commune, Svay Chek District, Banteay Meanchey Province
  ០៧៨ ៥០៥ ១៤៤
 10. »

  លីដា ប៊ីយូធីសាឡន
  ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨១ ៤៦៦ ៦០១
 11. »

  លីណា​ សប
  ភូមិគីឡូម៉ែតលេខ៤ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៦៩ ៥៣០ ៩៩៧
 12. »

  សែន ច័ន្ទមេកអាប់ (បញ្ចុះតម្លៃ ១0%)
  ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧៨ ៨៩២ ៩២៨
 13. »

  សំអាងការ ស្រីយ៉ែស
  Roluos Village, Roluos Commune, Svay Chek District, Banteay Meanchey Province
  ០៩៦ ៣៩៣ ០៨៩៩
 14. »

  ស៊ាងម៉េង កែសម្ភស្ស (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ភូមិ៣ សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៨ ៥៣៥ ២៨៥
 15. »

  ស៊ិន សុផល​ (ទិញ​ លក់គ្រឿងក្រអូបគ្រប់ប្រភេទ)
  Poipet, Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០១៧ ៩០០ ០៥៨
 16. »

  ស្រីពៅ សំអាងការ និង សាឡន
  Roluos Village, Roluos Commune, Svay Chek District, Banteay Meanchey Province
  ០១៦ ៨០០ ៤៩៤
 17. »

  ហាងកាត់សក់ សុរ៉ាដេតបឹងបេង
  Chrey Village, Boeng Beng Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៣១០ ៦១៩
 18. »

  ហាងលក់គ្រឿងសំអាង វាសនា
  Russey Village, Russey Kraok Commune, Mongkol Borey District, Banteay Meanchey Province
  ០៩៣ ២៣៣ ៥២៣
ខេត្តបាត់ដំបង (១១)
 1. »

  ANEA BEAUTY SHOP
  St. Prohut, Roka Krao Village, Doun Keo Commune, Takeo District, Battambang Province
  ០៨៦ ៤០៦ ៤៦២
 2. »

  ANNITA BEAUTY (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវលេខ២ ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៦១ ៩១២ ២២២
 3. »

  D & R SALON
  ភូមិព្រែកព្រះស្តេច សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧០ ៥៥៦ ៥៩៩
  មើល​ផែនទី
 4. »

  KANNIKA COSMETIC
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១០ ៤២៤ ៥៤៥
 5. »

  MICKEY SALON
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១០ ៩៤៨ ៦៩៤
 6. »

  SOPHEA COSMETIC SHOP
  Phnum Sampov Lech, Phnum Sampov Commune, Banan District, Battambang Province
  ០៧១ ៩៨៤ ៤៤៨៨
 7. »

  SORYA COSMETIC SHOP
  Phum Mphey Osakphea, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨១ ៩៦៤ ៦៤៦
 8. »

  TEP SAMNANG COSMETIC SHOP
  Chamkarsomrong 1, Chamkarsomrong Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០៩៦ ៥៨១ ៦៥០៧
 9. »

  THE ROSE BEAUTY HOUSE
  20 Usaphea, Svaypor Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០៩៣ ៥២២ ៥៥៥
 10. »

  ស្រីយ៉ានសាឡន
  Boeng Ampil, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៧ ៦៥៦ ៥១៥៤
 11. »

  ហាងកាត់សក់ ចំរើន ស្នាដៃឯក
  Ou Da Leu Village, Boeng Reang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០៩៨ ៥៣៦ ៧៦៧
ខេត្តប៉ៃលិន (២)
 1. »

  ចែ តា លក់គ្រឿងក្រអូប
  Phum Phsar Prum, Stueng Kach Commune, Sala Krau District, Pailin Province
  ០៩៦ ៦៥៦ ៣៩៩៤
 2. »

  ណេតា សំអាងការ-បោះពុម្ព (បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% រហូតដល់ ៣១ កក្កដា ២០១៩)
  ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  ០៩០ ៩៣៤ ៤៤៤
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (៤)
 1. »

  ឌុក នីតា លក់គ្រឿងអលង្ការ និងគ្រឿងក្រអូប
  Leach Village, Leach Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០៩៧ ៣៤៨ ៨៨៤៦
 2. »

  តឹប វីឡៃ លក់គ្រឿងក្រអូបគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិរំលេច ឃុំរំលេច ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៨៨ ៧៧៧ ៣៧៦៧
 3. »

  ធារីកា លក់គ្រឿងក្រអូប​ និង អលង្កា
  Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province
  ០១២ ៤៥១ ៣៧៧
 4. »

  ហាង​ លក្ខិណា អ៊ុតសក់
  Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province
  ០៩៦ ៥៩៩ ៩៥៣៦
ខេត្តព្រៃវែង (៥)
 1. »

  DARAVY SELL COSMETIC
  Village 3, Sangkat Kompong Leav, Prey Veng Province
  ០១២ ៩៧០ ០៩៦
  មើល​ផែនទី
 2. »

  KHUNTHEA SALON
  Preaek Changkran, Sithor Kandal, Prey Veng
  ០៦៩ ៨១១ ៥៨៩
 3. »

  SANN PHEARANN SELL COSMESTIC
  Lekh Pram Village, Kampong Leav Commune, Kampong Leav District, Prey Veng Province
  ០១២ ៩៥៨ ១៧៥
 4. »

  សុម៉ានិត លក់គ្រឿងសម្អាង
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng Province
  ០៩៦ ៩៨៩ ៩៤៦១
 5. »

  ស្រី មុំ សាឡន
  ភូមិប្រាសាទ, ឃុំប្រាសាទ, ស្រុកកំពង់ត្របែក, ខេត្តព្រៃវែង
  ០១៦ ៩៩៦ ៩៤៦
ខេត្តព្រះវិហារ (១)
 1. »

  KHMER UPDATE HAIR CUT
  Kuleaen Tboung, Kuleaen, Preah Vihear
  ០១៦ ៧៨៩ ៤០៤
ខេត្តព្រះសីហនុ (៤)
 1. »

  CAM-BEACH
  Phum3, Sangkat Iv, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១៥ ៨៦៤ ១៥៩
 2. »

  KOL LENG ()
  Phum 1, Sangkat Iii, Preah Sihanouk
  ០៩៣ ៣៥៥ ៤៩៨
 3. »

  Kol Leng (អ៊ុតសក់)
  Phum 1, Sangkat 3, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០៩៣ ៣៥៥ ៤៩៨
 4. »

  អាអ៊ីមលក់គ្រឿងក្រអូប
  Phum 3, Tumnob Rolok, Stung Hav, Preah Sihanouk Province
  ០១៦ ៣៥៨ ៨៨១
ខេត្តរតនគិរី (២)
 1. »

  កាលីបម៉ូត កាត់សក់
  St. 78, Phum O Konsen, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៦ ៩៧៩ ៧៨០៤
 2. »

  ទឹម បូរ៉ា
  ផ្លូវជាតិលេខ៧៨ ភូមិមួយ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី
  ០១២ ២៣៣ ៣៦៥
ខេត្តសៀមរាប (១៧)
 1. »

  ADORA
  Chong Kaosu Village, Slorkram District, Siem Reap Province
  ០១២ ៦៣០ ៤០៥
 2. »

  BLUE SEVEN MASSAGE
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១១ ៩៥៥ ៥៦៧
 3. »

  CHUON LAM
  Chong Kaosu Village, Sla Kram Commune, Siem Reap Province
  ០១៥ ៦៤៦ ៨៦៩
 4. »

  COOL SENSE SPA & WELLNESS
  Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៥ ២១១ ២៥០
 5. »

  HILLOCKS HOTEL & SPA
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៥ ៩៣១ ៨៨៨
 6. »

  HONEY JEONG SALON
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៨ ៦៨៦ ៧៣៨
 7. »

  KHMER WELLNESS SPA
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៦ ៨០៧ ៨៥៨
 8. »

  KIMCHHONG BEAUTY SALON
  ភូមិស្ទឹងថ្មី សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៩៥ ៧៩៩ ៩៧០
 9. »

  SAFARI SUSHI BAR
  Siem Reap Province, Krong Siem Reap, Sangkat Sla Kram, Phum Mondol Bei
  ០១១ ៩៨៦ ៩៨៧
 10. »

  SIM SUN PRETTY SALON & SHOP
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៧ ៥៧៥ ៣៥១
 11. »

  VATTANA SALON
  Puok, Puok, Siem Reap
  ០៦៩ ៨០០ ០៨៦
 12. »

  លីម៉ា សាឡន អ៊ុតសក់ ម៉ាស្សាមុខ ផ្លុំចិញ្ចើម
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ៨៤៣ ០៧៤
 13. »

  ស្រីណុច សាឡន
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៨ ២០២ ១៦៨៨
 14. »

  ហាង សុវណ្ណមករា ម៉ាស្សា
  ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ២៤៤ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 15. »

  ហេង រដ្ឋា អ៊ុតសក់ ធ្វើក្រចក និងម៉ាស្សាមុខ (បញ្ចុះតម្លៃ ២%)
  ភូមិត្រពាំងសេះ សង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៧០ ២៧៩ ៤១៤
 16. »

  អង្គរស្រ្កាប់ និង ស្ប៉ា
  Voat Svay, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧០ ៤៦៤ ៩៤៨
 17. »

  អាដាប៊ីយូធី​ សាឡន សព្យ
  Kruos, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៦ ៦៦៥ ៥៥៩
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (១)
 1. »

  មីមី លក់គ្រឿងសំអាង
  Phum Ba Chong, Sangkat Preah Bat, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០១០ ៦២៥ ២៤២
ខេត្តស្វាយរៀង (២)
 1. »

  អាឃីម លក់គ្រឿងក្រអូប
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៦៩៦ ១៨០២
 2. »

  អាដា អ៊ុតសក់
  01, Thlok, Kraol Kou, Svay Chrum, Svay Rieng
  ០៩៧ ៣៦៤ ៦៥៨១
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (២)
 1. »

  E LEN BEAUTY SHOP
  Akphivoad Village, Anlong Veaeng Commune, Anlong Veaeng District, Otdor Meanchey Province
  ០១១ ៤៣០ ៤១៣
 2. »

  កញ្ញា អ៊ុតសក់ និងធ្វើក្រចក
  Kouk Mon Village, Kork Morn Commune, Banteay Ampil District, Oddor Meanchey Province
  ០៩៧ ៦៦៨ ១៨២២
ត្បូងឃ្មុំ (២)
 1. »

  ហាងអ៊ុតសក់ម៉ូឌែលសូ
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០១៧ ៥០៧ ០៧៦
 2. »

  ហៃ ពិសី លក់គ្រឿងក្រអូប
  ភូមិត្រពាំងឫស្សី ឃុំរកាពប្រាំ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុុំ
  ០៧១ ៩៩៥ ១៨៨៨

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
929,803 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៦៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៣.៤២៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១២.៧៣៨