តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៤១៣)
 1. »

  123 FACTORY OUTLET
  ផ្ទះលេខ១៥១ ផ្លូវលេខ១២៣ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៧២២ ៦៦៣
  មើល​ផែនទី
 2. »

  168 MEN'S FASHIONS (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% រហូតដល់ ១៨ កញ្ញា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៦៧ ផ្លូវលេខ៦៣ (ត្រសក់ផ្អែម) ក្រុម១៦ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៤៦២ ៨៥២
 3. »

  168 SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% រហូតដល់ ១៨ កញ្ញា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៣១០ ផ្លូវកែងលេខ១០៥ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣៦៤ ៤០២
 4. »

  1812 JEANS
  #217, St.155, Sangkat Toul Svayprey, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៦០ ៨៧០ / ០១៦ ៣១៥ ១៥៦
  មើល​ផែនទី
 5. »

  2SM
  225, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៩ ៨៤៣ ២៨២
 6. »

  96 STUDIO (BOEUNG KENG KONG)
  63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៨៤៦ ៦៦៦
 7. »

  96 STUDIO (BOEUNG KENG KONG)
  63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៨៤៦ ៦៦៦
 8. »

  96 STUDIO (KAMPUCHEA KROM)
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៩៤៩ ៥៩៦
 9. »

  96 STUDIO (KAMPUCHEA KROM)
  128, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៩៤៩ ៥៩៦
 10. »

  A-Y COLLECTION (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១៦ កក្កដា ២០១៩)
  • ផ្ទះលេខ១៣៨E០ ផ្លូវលេខ១៣ ក្រុមទី១២ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  • សេនត្រលផាកស្ត័តខមផ្លេកស៍ (បឹងកក់) ផ្លូវអ១ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៤១១ ១១៨
  មើល​ផែនទី
 11. »

  A-Y COLLECTION
  13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៤១១ ១១៨
 12. »

  ADIDAS (AEON MALL)
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣៥៣ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 13. »

  ADORE FASHION (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់ការទិញសម្លៀកបំពាក់)
  ផ្ទះលេខ១៥៩​ ផ្លូវលេខ១៤៣ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៨២២ ២០៩
  មើល​ផែនទី
 14. »

  ALAN DRESS
  St. 566, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩៩ ៩៧១៩
 15. »

  ALL COLLECTION (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ផ្ទះលេខ១៤៤E០ ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៦ ៦៣៣ ៣៥៣៣
  មើល​ផែនទី
 16. »

  ASIAN OUTLET
  St.163, Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤៩៦ ៩៧៦
 17. »

  ASIAN OUTLET
  St. 163, Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤៩៦ ៩៧៦
 18. »

  ASIAN OUTLET
  St.163, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤៩៦ ៩៧៦
 19. »

  B M G CORPORATION CO., LTD. (FARLIN MALL)
  St. 273, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩៨១ ១១១
 20. »

  BALAN BRAND
  456, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៤៤ ៤២០៥
 21. »

  BASE
  ផ្ទះលេខ១៣២ មហាវិថីសម្តេចសុធារស់ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៥៥៦ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 22. »

  BAY SHOP HOUSE
  St. 95, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៨២៨ ៨១១
 23. »

  BEE SWAG COLLECTION
  Russain Federation Blvd, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៦៧ ៨៤៥
 24. »

  BIG AAS CLOTHING
  #58, St.173 Corner 350, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៨៩ ៨៨៩០
 25. »

  BIG BELLY
  #566, St 128, Sangkat Phsar Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៨ ៥៧៦
 26. »

  BON COLLECTION
  #186, St. 63, Phum 1, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨០៨ ០៨៩
 27. »

  BON COLLECTION
  #186, St. 63, Phum 1, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨០៨ ០៨៩
 28. »

  BOY STYLE
  St. 169, Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៩ ១១៣
 29. »

  BOY STYLE
  169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៩ ១១៣
 30. »

  BRAND INT COLLECTION
  St. 63, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ២៥៥ ៥២៦
 31. »

  BRAND INT COLLECTION
  #189, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦១ ៤៨០ ៥១០
 32. »

  C'EST LA VIE
  St. 320, Sangkat Boeung Keng Kang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៨៨៩ ៩៩៨៨
 33. »

  CAMBOZON
  Phum 3, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៦០៥ ៥៥៤
 34. »

  CAMBOZON
  St. 155, Phum 3, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៦០៥ ៥៥៤
 35. »

  CAMBOZON
  155, Phum 3, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៦០៥ ៥៥៤
 36. »

  CAMBOZON
  Phum 3, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៦០៥ ៥៥៤
 37. »

  CAMERICAN OUTLET
  #191, Maotsetong Blvd., Sangkat Toul Svayprey 2, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦៥៦ ៩០២០
  មើល​ផែនទី
 38. »

  CARINO
  Preah Norodom Blvd, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ៨១៨ ៩៩០
 39. »

  CARINO
  Norodom Blvd, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ៨១៨ ៩៩០
 40. »

  CATALOG
  #151 C, St. 154, Phum 1, Sangkat Phsar Kandal 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៥៩៥
 41. »

  CATALOG
  #151 C, Phum 1, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៥៩៥
 42. »

  CC DOUBLE O
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៧៨៨ ៨៣៥
 43. »

  CENTRAL MARKET G3/001-004
  Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣០៩ ២៣០
 44. »

  CENTRAL MARKET H1/026-027
  Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨៨ ៨២៦
 45. »

  CHEEKY CHIC CLOTHING SHOP
  St. Sopheak Mongkol, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៩៩ ៩៦២៤
 46. »

  CHEEKY CHIC CLOTHING SHOP
  ផ្ទះលេខបេ១៤ ផ្លូវសុភមង្គល (កោះពេជ្រ) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ២៩៩ ៩៦២៤
 47. »

  CHENG CHAN THARY
  Ek Reach Market, St. Veng Sreng, Phnom Penh
  ០៨៦ ៤៦៣ ៩៦៩
  មើល​ផែនទី
 48. »

  CITY BRAND
  Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៧១៧ ១៨៩
 49. »

  CLOBBER.G
  155, Phum 1, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ៧៥១៦
 50. »

  CLOBBER.G
  Phum 1, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ៧៥១៦
 51. »

  CLOBBER.G & CLOBBER (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ២០៣E០ ផ្លូវ១៩ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៨៩០ ៩៩៩
  មើល​ផែនទី
 52. »

  COBRA FASHION
  Rusain Blvd, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៥៥ ៧៧៨៩
 53. »

  CROCS
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៧៥ ៦២៧
 54. »

  CROCS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៩៥ ០០៩
 55. »

  CROCS
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៧៥ ៦២៧
 56. »

  D C
  St.261, Phum 3, Sangkat Tuek L'ak Bei, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៨០៤ ២៨៣
 57. »

  D-SHOP
  St.146, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៤៧ ៩៧៩
 58. »

  D.R MENSTUDIO
  ផ្លូ៨៤BE0 ផ្លូវ២៨៨ សង្កាត់អូឡាំពិត ខណ្ឌចំការមន រាធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣២៣ ១១៣
  មើល​ផែនទី
 59. »

  DALIN LEAP
  #6, St.136, Phum 3, Phsar Thmei 3, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៧៧ ៥៥៦
  មើល​ផែនទី
 60. »

  DALIS FASHION
  St. 592, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៧៨ ៩៩២
 61. »

  DALIS FASHION SHOP
  #30 B, National Road 5, Reusey Keo Commune, Reusey Keo District, Phnom Penh
  ០១២ ៦២២ ៧៨៤
 62. »

  DANY CLOTHES SHOP
  #07, St. 380, Sangkat Boeng Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧០ ៧៥៧ ១៧១
  មើល​ផែនទី
 63. »

  DAPPER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៦៦ ២៨០
 64. »

  DE MODE FASHIONWEAR
  #139, St.156, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៩១៥
 65. »

  DE MODE FASHIONWEAR
  Sangkat Tuek L'ak Bei, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៩១៥
 66. »

  DEHIGHCLASS STORE ONLINE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៤០ ផ្លូវ១៤៦ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៨២៩ ២១១
 67. »

  DIY SHOP
  ផ្ទះលេខ១៣៦ ផ្លូវលេខ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៩៦៥ ៥០៩
  មើល​ផែនទី
 68. »

  DK SHOES COLLECTION
  ផ្ទះលេខ៥៨ ផ្លូវ៤៣២ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៤១៧ ៤៦១៤
 69. »

  DM COLLECTION
  #175 B C, St. Kampochakrom, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៤២៧ ៥២៥
 70. »

  DM COLLECTION
  #175 B C, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Mitta Pheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១២ ៤២៧ ៥២៥
 71. »

  DOEM SAVAN
  St. Lum, Phum Tuol Sangkae, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៦៦ ៥៣៤
 72. »

  DR.COLLECTION (DC)
  #53, St. 261, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៨៨ ៨៨៧៧
 73. »

  DR.COLLECTION (DC)
  #53, St. 261, Sangkat Tuek Laak Bei, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៨៨ ៨៨៧៧
 74. »

  EISAN HANDICRAFT IMPORT EXPORT CO., LTD.
  Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៣ ៣១០
 75. »

  EISAN HANDICRAFT IMPORT EXPORT CO., LTD.
  Watphnom Temple, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៣ ៣១០
 76. »

  ELAN
  St. 240, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៩២២ ៣២១
 77. »

  ELITE MAISON TRADING CO., LTD.
  St. 3, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៣៣ ៣៣៣
 78. »

  EMO COLLECTION
  #156 C E0 And 156 E E0, St. 182, Sangkat Phsar Depo 1, Khan Chamcarmon, Phnom Penh
  ០៧០ ៦៣៣ ៨៩៩
  មើល​ផែនទី
 79. »

  EVITA FASHIONS STYLIST
  #7 B E0 Z, St. 47, Phum 14, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៦០២ ៧២៨
 80. »

  EXPORT 21
  #135, St. 155, Sangkat Toul Tom Pong 1, Khan Chamcarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៥១ ៥៥៥
  មើល​ផែនទី
 81. »

  EXPORT FASHION
  St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩១៨ ១១១១
 82. »

  FASHION SHOP 1992
  #186 E D0, St. 155, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧១៨ ១០០
 83. »

  FIPPER AEON MALL
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៣១៩ ៦២៥
 84. »

  FIPPER AEON MALL
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៣១៩ ៦២៥
 85. »

  FOR YOU SHOP
  St. 360, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៧៥ ៧៥៧
 86. »

  FOR YOU SHOP
  St. 360, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៧៥ ៧៥៧
 87. »

  FROG
  360, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៦៧ ៧៦៣
 88. »

  G 2000 (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៨៨ ៧៧៧ ១៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 89. »

  G STORE
  ផ្លូវលេខ១០៣ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៧៥៦ ០៥៦
  មើល​ផែនទី
 90. »

  GADTS PLUS
  Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៣ ៤៥១ ០១៦
 91. »

  GEMINI LUCKY FASHION
  St. 1966, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ២១៩ ៥២៣
 92. »

  GENIE
  #69, St. 193, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៨២៨ ២៩៣
 93. »

  GLOBBER.G (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ២១១ ផ្លូវលេខ១១៥ ក្រុម៣ ភូមិ១ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៦០ ៧០២
 94. »

  GOWN
  #246 D E0, St. 63, Khan Chomkamon, Phnom Penh
  ០១៥ ២១៥ ៥៧៧
  មើល​ផែនទី
 95. »

  GREAT FASHION
  Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៧៧ ៩៥២
 96. »

  GREAT FASHION
  #2 E0, St.169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៧៧ ៩៥២
 97. »

  GREAT FASHION
  #2 E0, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៧៧ ៩៥២
 98. »

  GREAT FASHION
  #2 E0, St. 169, Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៧៧ ៩៥២
 99. »

  GUITA DRESS SHOP
  #268 E0, St. 128, Phum 1, Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣៣ ៥៦៧
 100. »

  GUITA DRESS SHOP
  #268 E0, Phum 1, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៧៣៣ ៥៦៧
 101. »

  H COLLECTION
  ផ្លូវលេខ១៥៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៥ ៨៩៩ ៩៩៤
  មើល​ផែនទី
 102. »

  H COLLECTION
  #19, St 154, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៥ ៨៩៩ ៩៩៤
 103. »

  HANG TEN (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ២០ កញ្ញា ២០១៩)
  ផ្សារអ៊ីអន២ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៩៦៦ ០៣៧
 104. »

  HAPPY TEAM EVENT MANAGEMENT SERVICE
  Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៨០ ២៦០៤
 105. »

  HAVAIANAS SHOP
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨១៨ ០៥០
 106. »

  HB FASHION
  Mao Tse Toung Blvd, Sangkat Phsar Depou Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៩៦ ៩៩៨
 107. »

  HENG ROTHA CLOTHES SHOP
  St. 105, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ២៧៧ ២០២
 108. »

  HENRY ALLEN MARKETING (CAMBODIA) PTE., LTD.
  Unit M8, Level 1, Vattanac Capital Tower, #66, Monivong Blvd., Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៦ ៦៩៩ ៩៦៩
  មើល​ផែនទី
 109. »

  HONEY SHOES WORLD
  Rusian Blvd, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៦៩ ៦៨៧
 110. »

  HONG KONG
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ៧៦២២
 111. »

  HONG KONG
  St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ៧៦២២
 112. »

  I BRAND COLLECTION
  #185, St. 155, Sangkat Toul Tompong 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ៨០១
  មើល​ផែនទី
 113. »

  I.M.I FASHION SHOP
  ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា ជាន់ទី១ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ២២៥ ៨៨៨
 114. »

  IRURI BLING
  N.w-04, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥០៨ ៤០៥៤
 115. »

  ISPORT PREMIUM
  Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៤ ៤៨៨
 116. »

  JADORE ORIGINAL
  #180 E0, St.294, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨៧៧ ៧៧៤
  មើល​ផែនទី
 117. »

  JC & EMILY SHOP
  Phum Sambuor, Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨១ ៩៤៤
 118. »

  JELLY BUNNY (AEON MALL 1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៨៩ ១៨៨
 119. »

  K & V ONLINE SHOP
  Phsar Stueng Mean Chey Thmey, A1.22 And A1.31, Phnom Penh
  ០៩៧ ២០០ ២០៩៨
  មើល​ផែនទី
 120. »

  K DISTRIBUTION CO., LTD
  #149 E, St. 169, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៨១ ៥៥៥ ៥៣៣ / ០៦៩ ៨៥៨ ៦៨៧
 121. »

  K DISTRIBUTION CO., LTD. (DAPPER)
  St.169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៥៨ ៦៨៧
 122. »

  K DISTRIBUTION CO., LTD. (SNEAKERS)
  St.169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨១ ៥៥៥ ៥៣៣
 123. »

  KANIKA COLLECTION
  163, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៥៨ ៣៥៨
 124. »

  KANIKA COLLECTION
  #175, St.163, Sangkat Tuoltumpong 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៥៨ ៣៥៨
 125. »

  KANZA
  #47, St. 143, Sangkat Oulampik, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ២៧៥ ៩២៨
 126. »

  KBK KKK
  #04, St. 294, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៩៥១ ៩៥១
 127. »

  KHMER ARTISANRY
  #41, St.178, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨២៧ ៩៧៩
 128. »

  KHOUT SEYLA CLOTHES SHOP
  St. 392, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៦៥ ៩៥៨
 129. »

  KIDDIES EDGES (AEON MALL)
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០១៦ ៦៤៦ ១១១
  មើល​ផែនទី
 130. »

  KIDDIES EDGES (AEON MALL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៤៦ ១១១
 131. »

  KIM NARITH
  #128 E0, St. 148, Phum 9, Phsar Kandal 2, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ២២២ ៧៥០
 132. »

  KIT CHANDARUN SHOES STORE
  St. 327, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨៨២ ៤០១
 133. »

  KLSA CONSTRUCTION & IMPORT EXPORT CO., LTD.
  51, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៩៦២ ៥៦៧
 134. »

  KOOL COLLECTION
  Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨៦ ៨៩៩
 135. »

  KOOL COLLECTION
  Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨៦ ៨៩៩
 136. »

  L&E FASHION
  ផ្ទះលេខ៣០B ផ្លូវលេខ៤៨៨ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៦៦៦ ៦២៩
  មើល​ផែនទី
 137. »

  L&E FASHION
  488, Phum 3, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៦៦៦ ៦២៩
 138. »

  L&Y COLLECTION
  Phnom Penh
  ០៩២ ៧៣៣ ៣១៣
 139. »

  L&Y COLLECTION
  St.432, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៣៣ ៣១៣
 140. »

  L.T OUTLET
  # F1 010 - 011 (phsar Thom Thmey), Phnom Penh
  ០១៦ ៨៣៣ ៣៣៧
 141. »

  L.T OUTLET
  # F1 010-011 (phsar Thom Thmey), Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៣៣ ៣៣៧
 142. »

  LA DIVA HOUSE
  #168, St. 1003, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ២២២ ៦៧៨
 143. »

  LADY FASHION
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៨៨៥ ៨៨៩
 144. »

  LAO PISEY SELL CLOTH
  Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៨៥ ៨៤៨៩
 145. »

  LAUREL
  St. 143, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៦៦ ៦២៦
 146. »

  LE SUIT
  ផ្លូវ១២៨ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៦ ៨១៧ ៩៣៣
  មើល​ផែនទី
 147. »

  LE SUIT
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៦៦ ៨១៧ ៩៣៣
 148. »

  LEVI'S (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៦៦ ៥៥៥ ៤៦៨
  មើល​ផែនទី
 149. »

  LIDA CLOTHES SHOP
  #06, St. 456, Sangkat Beung Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០១០ ៣២១ ៤៦៤
 150. »

  LILY (AEON MALL)
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣៥២ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 151. »

  LILY (AEON MALL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៥២ ៧៧៧
 152. »

  LIM HONG
  274, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ២១៣ ៧៣៥
 153. »

  LIM HONG
  128, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៣ ១៦៨
 154. »

  LIM NAI
  #144 E0, St. 155, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧២១ ១៥៦
 155. »

  LIM NAI FASHION SHOP
  #144 E0, St. 155, Sangkat Toul Tompoung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៧២១ ១៥៦
 156. »

  LIM SOKSAN CLOTHING SHOP
  #73 A E0, St. 141, Phum 3, Sangakt Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៩០២ ៩៩៩
 157. »

  LOOK AT ME
  ផ្ទះលេខ១អា ផ្លូវលេខ១៦៧ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣៩៧ ៩២៩
  មើល​ផែនទី
 158. »

  LOOK AT ME
  #55, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៣៦ ៥៦៩
 159. »

  LOVE BONITO
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៥៧ ៩៥៥
 160. »

  LOVE BONITO (AEON MALL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៥៧ ៥៥៩
 161. »

  LOVE BONITO (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៥៥៧ ៥៥៩
  មើល​ផែនទី
 162. »

  LYN (AEON MALL 1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៦៦ ៧៤៣
 163. »

  LYN (AEON MALL 1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៦៦ ៧៤៣
 164. »

  LYN AROUND (AEON MALL 1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៤២ ២៩២
 165. »

  LYN AROUND (SSK)
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ២១៥ ០០៦
 166. »

  M & S SHOES SHOP
  St. 598, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៥៥ ៥៥០
 167. »

  M. PLUS SHOP
  St.51, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៩៣៨ ០៨២
 168. »

  M.PLUS SHOP
  St. 51, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៧ ៩៣៨ ០៨២
 169. »

  MA MA BOUTIQUE
  #40e0, St 184, Sangkat Boeung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៨៦៥ ០៦៤
 170. »

  MADAM SHOP
  Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩០០ ០៩១
 171. »

  MAN & WOMAN (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ផ្ទះលេខ៤៥ ផ្លូវលេខ៦២០ សង្កាត់ទឹកល្អក១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៧០១ ០២០
 172. »

  MANAGE
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩៩៩ ១៦៧
 173. »

  MANGO (JASPHAL FASHION)
  Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ២៣១ ៦១៦
 174. »

  MANLY
  #460, St.03, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ២២៤ ៦៣៤
 175. »

  MARKET CITY CONVENIENT STORE
  Chamraeun Phal, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៤១៨ ៧៨៦
 176. »

  MAXX MATTHEW
  ផ្ទះលេខ១២៦-១២៨ ផ្លូវលេខ១៥៥ សង្កាត់ទួលទំពូង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៥៨៩ ០៩២
 177. »

  MAY FASHION
  Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៣១៣ ៥១៥
 178. »

  MC JEAN CAMBODIA
  St. 174, Sangkat Phsar Thmey, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨០៦ ៧៧៧
 179. »

  MC PLUS & MC PLUS STORE
  #62 E0, St. 51, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៦ ៦០០ ០៦៦
 180. »

  MDS AEON MALL
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៣៩ ៩៩៥
 181. »

  MEAN HENG OUTLET
  ផ្ទះលេខB២១ ផ្លូវ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧១ ៨៧៨ ៥៥៥៥
  មើល​ផែនទី
 182. »

  MEN FASHION
  St. 266, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣២៧ ៧៧៣
 183. »

  MEN'S STREET
  St.266, Sangkat Tonle Basac, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧១ ៣៧៧ ៧៧៤៩
 184. »

  MENG ZHE
  #196 Eo, Phum 1, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៨៧ ៧៧៧
 185. »

  MENZA
  #46 C E0, St. 95, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៣៣៣ ១៣៣
 186. »

  MENZA
  #46 C E0, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៣៣៣ ១៣៣
 187. »

  MICHAEL MIX
  Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៥០០ ៣៨៨
 188. »

  MINI FASHION SHOP
  Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៣៨៣ ៣៨៨
 189. »

  MISCELLANO
  St. 182, Sangkat Tuek L'ak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦២០ ០៦៣
 190. »

  MODE STORE
  #331-332 , Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦១ ៩៩១ ៨៦៨
 191. »

  MODE STORE
  ផ្ទះលេខ១៦២ ផ្លូវ១៤៣ សង្កាត់បឹងកេងកង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៣២ ០១៥
 192. »

  MOON TA SHOP
  #24, St.101
  ០៩៦ ៧៩៦ ៩០៩២
 193. »

  MOONMATE
  ផ្ទះលេខ២៨E០ ផ្លូវ១៤៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៩១៩ ៩២៧
  មើល​ផែនទី
 194. »

  MOONMATE
  149, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ៩១៩ ៩២៧
 195. »

  MOSS ONLY
  19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥១៥ ១២៨
 196. »

  MOTHERS BOUTIQUE
  #110, St. 93, Phsar Thmey 2, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៩ ១០៧
 197. »

  MR. DO OUTFIT
  ភូមិ៨ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៥៥៨ ០៦៦
  មើល​ផែនទី
 198. »

  MR.BLACK
  សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៤៤៤ ៤១៣
  មើល​ផែនទី
 199. »

  MR.BLACK
  432, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤៤៤ ៤១៣
 200. »

  MRD CAMBODIA (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ២៧ដេ ផ្លូវ Diamond សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៣០៥ ០៦០
 201. »

  MUCH FASHION
  រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៤១៨ ៧៨៨
 202. »

  MUCH FASHION
  Preah Trasak Paem (st. 63), Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៤១៨ ៧៨៨
 203. »

  MUCH FASION
  Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ២១២ ១២៣
 204. »

  NA NA FASHION
  St.217, Trea, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧២៩ ០០០
 205. »

  NANA SENG
  #389, St.128, Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៨៧ ៣៨៧
 206. »

  NANO SHOP
  National Road No.1, Derm Ambel, Chbar Ampov 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៧៧ ៥១៣
 207. »

  NARY
  164, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៩ ២៦៩
 208. »

  NATA SHOE
  245, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៥ ៩៤៥
 209. »

  NATA SHOE
  63, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ៥៥៥ ៩៤៥ / ០៩៦ ៥២៣ ៧៩៣០
 210. »

  NEW FAST
  St. 130, Sangkat Phsar Thmei 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៨ ៣២០
 211. »

  NEW STYLE
  Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៨៧៦ ៧៥២
 212. »

  NEW STYLE
  #5 A E0, St. 215, Phsar Tmey 3 Commune, Toul Kork District, Phnom Penh
  ០១១ ៨៧៦ ៧៥២
 213. »

  NGET SREYPHEAK
  Kakab, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៩៣ ៨៨៨
 214. »

  NGURN KIMLIN BAG SHOP
  St. 310, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៦២០ ២៦៤
 215. »

  NICK NACK CLOTH SHOP
  តូបលេខ F1 - L10 ផ្សារសូរិយា (ជាន់ទី១)
  ០១២ ៥៦៦ ៦៦៧
  មើល​ផែនទី
 216. »

  NO VIBOL SHOES SHOP
  St. 217, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៧៨ ៩៧៧
 217. »

  OASIS
  St.360, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩២ ៧៥៥៥
 218. »

  OCEAN
  380, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៥៦ ០៧៥
 219. »

  PEDRO
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៤៤ ៧៧៧
 220. »

  PEDRO AEON MALL
  ផ្លូវលេខ១៣២ សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣៥៥ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 221. »

  PHY SOPHORN
  St.369, Phum Kadal, Chbar Ampov 2, Meas Chey, Phnom Phen
  ០៨៩ ៨៤៩ ៣៣៧
 222. »

  PINK EXPORT
  #176, Sangkat Oulampik, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦៣៦ ៧៣៦
 223. »

  PISEY OUTLET
  #250-252, St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៩៧ ៨៩៥៧
 224. »

  POR COLLECTION
  Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ២១៤ ៩១០
 225. »

  POSH EDITION
  #31 A Eo, Phum 1, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦១ ៦៣៦ ៦០៣
 226. »

  POSH EDITION
  #31 A E0, Phum 1, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦១ ៦៣៦ ៦០៣
 227. »

  POV TEVY CLOTHE SHOP
  St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៧៦ ៩០៩៩
 228. »

  PROCONCEPT
  St. 94, Sangkat Phsar Depou Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៨៨០ ០៧០
 229. »

  RAYUTH FASHION SHOP
  #190 E0 E1, Preah Sihanouk, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៦៤ ៧៦១
 230. »

  REACHVOTEY SHOP
  349, Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៧ ៤២២ ៣៣៨
 231. »

  RICA SHOP
  Tonle Basac, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥២៥ ៦១១
 232. »

  RITH BORIN ROYAL CO., LTD. 2
  #154, St.217, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៨ ៩៣៤ ៣៦៣
 233. »

  RIYA COLLECTION
  #184 A, St. 63, Phum 6, Sangkat Boeng Kengkorng 1, Khan Chomkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៥១ ៧៨៩
 234. »

  RUMDOUL CURTAIN
  #231, St. 1015, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧១ ៦៧៥
 235. »

  S.C FASTION
  Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ២២៥ ៩៩៩
 236. »

  S.C FASTION
  St.128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ២២៥ ៩៩៩
 237. »

  S.C FASTION
  Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ២២៥ ៩៩៩
 238. »

  S.PLUS FASHION
  St. 592, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៥៤ ៥៦៥
 239. »

  SA-ART STORE
  #29a, St. 310, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៩៧ ៩៦២
 240. »

  SAMRITH KIM CLOTH SHOP
  St. 369, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៦ ៣៦៣ ៦៦៨
 241. »

  SAMROS SOUT KHMER
  #25 D, St. 1003, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៦៣៣ ៣៩៤
 242. »

  SARIN B1-119/120
  Khan Choumkar Morn, Sangkat Olumpich, Phnom Penh
  ០១១ ២៩២ ២២៥
 243. »

  SASA BOUTIQUE
  139, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៣៣៦ ១៦២
 244. »

  SASA BOUTIQUE (7 MAKARA)
  #246, St. 128, Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៦៦ ៣៨៨
 245. »

  SASA BOUTIQUE (VEAL VONG)
  #76 E0, St. 139, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១៦ ៣៣៦ ១៦២
  មើល​ផែនទី
 246. »

  SEANG HEAK BAGS SHOP
  #71 E0, St. 440, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥១៣ ៤០៤
 247. »

  SECONDHAND CLOTHES SHOP
  St. 266, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៩០ ៩០៩៣
 248. »

  SENG PHANNA BAG SHOP
  St. 29, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៥៥ ១៣០
 249. »

  SIBILINGS
  #152, St. 402, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧១ ៩៩២
 250. »

  SKECHERS (បញ្ចុះតម្លៃ ៧% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៤៦E០ មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជាធានីភ្នំពេញ
  ០៧១ ៤០៦ ១២៤៥
 251. »

  SKELLEY
  #17, St. 174, Sangkat Phsar Thmei 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៥ ២៧៦ ៦៦០
 252. »

  SLAIMAN GORSALY CLOTHING SHOP
  Spean Khpos, Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៩៩ ៩០១
 253. »

  SLANH HOUSE
  #217, St. 306, Beong Kenkorng 1 Commune, Chomkamom District, Phnom Penh
  ០១០ ៣២០ ៨៥២
 254. »

  SLIM
  152, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៦៨ ៨៥១
 255. »

  SMART LUNA BOTIQAE
  St.57, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២១២ ៣៦៥
 256. »

  SOCHEATA SUPERMARKET
  ផ្លូវជាតិលេខ​៥ ភ្នំពេញ
  ០៩៩ ៧២៤ ០៧២
 257. »

  SOK SOPHEA
  Phum Mean Chey, Sangkat Steung Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៨៣ ២៣០
 258. »

  SOK SOPHEAP
  Phum Mean Chey, Sangkat Steung Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៦៧ ៧៤៥
 259. »

  SOKNA CLOTHES SHOP
  #05, St. 456, Sangkat Beung Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៧២ ៧១៤៧
 260. »

  SOKUNTHEA CLOTHES SHOP
  #252, St. Lum, Phum Boeng Salang, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៤៧ ៧៧៨៨
 261. »

  SOPHANNO CLOTHES SHOP
  #19, St. 456, Sangkat Boeng Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧០ ២៧៥ ៧២៩
 262. »

  SOTA DIARY
  Phnom Penh, Khan Chamkar Mon, Sangkat Oulampik, St.310, #483
  ០៨៧ ២៤៧ ៥៣៦
 263. »

  SR CLOTHES SHOP
  St.155, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៩៩ ៩៣៦
 264. »

  SR FASHION SHOP
  Mean Chey, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៥៥ ៥៨៨
 265. »

  SREY MOM SELL CLOTH SHIRTS AND SHORTS
  #6 A, St. 113, Boeungprolet Commune, 7 Makara District, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៦៥ ៥៤៥
 266. »

  SREY NEANG COLLECTION
  #81 A, St. 440, Phum 5, Tuol Tumpung 1, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៧ ៩០១ ៥៤៩
 267. »

  SREY POV CLOTHES SHOP
  St. 458, Sangkat Boeng Trabaek, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៨ ២០៥ ៥៥០
 268. »

  SREY VOUCH
  #196 E1, St.155, Phum 4, Toul Tompoung 1, Chamkarmon, Phnom Phen
  ០១៧ ២២២ ៧៦៧
 269. »

  SSN CLOTHING SHOP
  St. 598, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៩៨ ៥៩៥៥
 270. »

  STAR MAN FASHION
  #344, St. 128, Sangkat Metapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១៥ ៥១១ ១៦៦
 271. »

  STYLISH
  154, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៨៦ ៧៧៧
 272. »

  SUN CHANMARINA SHOES SHOP
  ផ្សារបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៩៣១ ៦៣១
 273. »

  SUN STAR
  St. 432, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧១ ៥៤០ ១៩៤១
 274. »

  SUNRISE CLOTHES SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ផ្ទះលេខ៣៥ដេ ផ្លូវលេខ១៥៥ សង្កាត់ទួលទំពូង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៩៨៩ ៨៧៧
 275. »

  SUPERDRY (AEON MALL 1)
  132, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៧៨៣ ០៣៨
 276. »

  SWAG COLLECTION
  St. R1, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ២៣៥ ២៥៤
 277. »

  TANG MOUYHEANG
  #413 C, St. 367, Phum Doerm Makkloeu, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៥៧ ៥៧១
  មើល​ផែនទី
 278. »

  TEN.
  164, Ou Ruessei Bei, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៨២២ ៨៣៣
 279. »

  THE BEST GIRL
  128, Phum 1, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ២៣០ ៥៥០
 280. »

  THE COLLECTION STORE
  #148 Z, St. 456, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៩២ ៥២៤
 281. »

  THE EDITOR'S MARKET (DUONG DRAGON)
  Preah Sihanouk Blvd., Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៧៧៧ ៥៥៥
 282. »

  THE FASHION STUDIO
  ផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវលេខ១៣៦ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩៦៧ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 283. »

  THE MAN (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៧E០ ផ្លូវលេខ១៤០ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ២៦២ ៦២២
  មើល​ផែនទី
 284. »

  THE MIX
  ផ្ទះលេខ៦០B ផ្លូវលេខ៤៣២ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ២៨២ ៨៥៨
  មើល​ផែនទី
 285. »

  THE PRINCE
  #123, Phnom Penh, Khan Chamkar Mon, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, St.143
  ០៧០ ៧២៥ ៥៥៥
 286. »

  THE RACK (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ៧០%)
  ផ្ទះលេខ១៦៩ ផ្លូវ១៥៥ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៦៩ ១៩០
  មើល​ផែនទី
 287. »

  THE ROAD MESNSWEAR
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៩ ៥១៥ ៥៦៦
 288. »

  THE RONGCHAK (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ផ្ទះលេខ៤២៩ ផ្លូវ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៧៧៨ ២៩២
  មើល​ផែនទី
 289. »

  THE TRICK OR TREAT
  ផ្ទះលេខ៨៥Eo ផ្លូវលេខ២៤៥ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៩០២ ០៩៩
 290. »

  THE WALK
  St.217, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៥៥ ៥៧៨
 291. »

  THEA CROCODILE
  #32z, St.138, Phum 7, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៨ ៣៣៣ ៥៥៥៥
 292. »

  THO SHOE STORE
  St. 266, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៥៣ ០៣៣៣
 293. »

  TIMEBERLAND (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៥៥១ ៥៥៧
  មើល​ផែនទី
 294. »

  TM-171 CLOTHES SHOP
  #172, St. 155, Sangkat Toul Tompoung 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០១៥ ៩១៣ ៣៦៦
 295. »

  TRAVEL HUB AEON MALL
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៣៣៣ ២០៦
 296. »

  TS MEN.SWEAR
  St.266, Sangkat Tonle Basac, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៧០ ៨៦០៩
 297. »

  U.S.CLEARANCE STORE
  St.180, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៤៩ ៤៥៩
 298. »

  UN CHANDOCHDY
  Chompuveon Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
  ០៨៩ ៥២៨ ០៥២
 299. »

  UNIQUE FASHION
  #153, St.63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៤៤ ៩០៨
 300. »

  UPCOMING (BOEUNG KENG KANG BEI) (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៨៣Eo ផ្លូវ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣៨៣ ៨៣៥
 301. »

  UPCOMING (TEUK LAAK MUOY) (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៤៧៤ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣៨៤ ៨០៨
 302. »

  US BRAND
  ផ្ទះលេខ៩១Eo ផ្លូវ១៣៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៨៨៥ ៣៣៣
 303. »

  V MEN
  ផ្ទះលេខ១៣៦ ផ្លូវលេខ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៣៧០ ២៩៩
  មើល​ផែនទី
 304. »

  V-COLLECTION
  139, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៥៧ ៨២៥
 305. »

  V-OUTLET (#135)
  #135, St. 155, Sangkat Toul Tom Pong 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh
  ០៦០ ៨៦៨ ៦៦៨
 306. »

  V-OUTLET (#142)
  ផ្ទះលេខ១៤២ ផ្លូវលេខ១៥៥ សង្កាត់ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០២៣ ៦៧២ ១៤១៤
 307. »

  VANNA CLOTHES SHOP
  St. 456, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ២៨៤ ៤២០
 308. »

  VB URBAN STORE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ២០%)
  ផ្ទះលេខ១៩១ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦០ ៦០០ ៦០០
  មើល​ផែនទី
 309. »

  VICHEA CLOTHS SHOP
  ផ្សារ ផេនសុល (ជាន់ផ្ទាល់ដី, ជួរ P) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៩៩៤ ៧៩៧
 310. »

  VIENNA FASHION
  ផ្ទះលេខ៣៤E0 ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៨៥៧ ៨៨៨៨
  មើល​ផែនទី
 311. »

  VR FASHION
  St. 2011, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៦២ ៩៦២
 312. »

  WASHINGTON
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨០ ៧១២ ២២២
 313. »

  WORLD SPORT FASHION
  Phum Mittakpheap, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨១ ៩០៤ ៧០៧
 314. »

  X-SPORT
  #22 , St. 199, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៣១ ៩៩៥ ៥៣០៥
 315. »

  XCELEN VOGUE
  Sangkat Ou Ruessei Muoy, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៥ ៥៧៦ ៨៦៨
 316. »

  YANUTH BRAND SHOP
  #220, St.155, Phum 1, Sangkat Tuoltumpong 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០៩២ ៩៤៥ ៩២៧
 317. »

  YC CAMBODIA
  #470, Preh Monivong Blvd., Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥២២ ២២១
 318. »

  YC CAMBODIA
  #470. Preh Monivong Blvd, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥២២ ២២១
 319. »

  YUN THIDA
  Sangkat Phsar Depou Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧១ ៧៦៩ ៦៩៦៩
 320. »

  ZEVEN STORE
  164, Ou Ruessei Bei, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ២៥៧ ៨៨៨
 321. »

  ZONO FASHION
  Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៦០០ ០៧៧
 322. »

  ZONO FASHION
  Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៦០០ ០៧៧
 323. »

  ZOOMA
  #101 A , St. 167, Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៦២ ៨៧៦
 324. »

  BFO លក់សំលៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង
  #65, St. 446, Sangkat Tuol Tumpung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៦០ ៧៦៦ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 325. »

  Co-Co21 តុបតែងកាយា រចនាសម្រស់អ្នក
  ផ្ទះលេខ១២៧ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៧៧៥ ៨៨៨
  មើល​ផែនទី
 326. »

  Co-Co21 តុបតែងកាយា រចនាសម្រស់អ្នក
  #127, Kampuchea Krom Blvd., Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៧៥ ៨៨៨
 327. »

  D Y លក់សម្លៀកបំពាក់នារី (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១៥ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្សារបឹងកេងកង សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៤៣៣ ៣៣២៩
 328. »

  D&K លក់សម្លៀកបំពាក់
  ផ្ទះលេខ១៧៦ ផ្លូវ១៤៣ សង្កាត់បឹងកេងកង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៧៣០ ៨២៨
 329. »

  DALIS លក់សំលៀកបំពាក់
  Preh Si Sovath, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៩៥ ៣៦៣
 330. »

  HENG NAVY លក់កាបូប
  Store 109 A (ផារបឹងកងកង), Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩៦៩ ៦១៨
 331. »

  HENG NAVY លក់កាបូប
  Store #109 A, Boeung Keng Kang Market, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩៦៩ ៦១៨
 332. »

  L-Y ស្តាយ៍ មែន
  ផ្លូវជាតិលេខ៥ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៧១៥ ៤២៣
 333. »

  Nov Sambath លក់សំលៀកបំពាក់
  St. 155, Rovieng, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៧៩៨ ៧៣៤
 334. »

  RANYA លក់សំលៀកបំពាក់
  Preh Si Sovath, Sangkat Chakto Mukh, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៤៥៦ ០៥៦
 335. »

  ROMAN លក់សំលៀកបំពាក់
  ផ្ទះលេខ១៥៥Eo ផ្លូវ១០៥ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៦៧៦ ៤៥២
  មើល​ផែនទី
 336. »

  Three Plus លក់សំលៀកបំពាក់
  St.95, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៤១៦ ៩៦៩
 337. »

  កី មាស លក់ក្រណាត់តម្បាញខ្មែរ
  តូបលេខ១៣-៦១ ផ្សារសូរិយាជាន់ទី៤ ផ្លូវ៦៣ សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៧៩២ ០០៧
  មើល​ផែនទី
 338. »

  ខូលី ខូឡិចសិន
  Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៧៩៥ ៥៧៧
 339. »

  ខេ ធី​ អេស កាត់ដេរស្បែកជើង
  ផ្ទះលេខ២៣F ផ្លូវ៣៥០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៥៣៣ ៣៥៥
 340. »

  ចាន់ ម៉ានី
  St. 369, Sangkat Chbar Ampov, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៧០ ៣១៧ ២០៨
 341. »

  ចាន់ណា លក់សំលៀកបំពាក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ២០ មិថុនា ២០២០)
  តូប​លេខ​ B11-13 14 (ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ទី១) សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៨៧១ ៦១៦
  មើល​ផែនទី
 342. »

  ចែ វណ្ណា លក់សម្លៀកបំពាក់នារី (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ២៣ សីហា ២០១៩)
  តូប F2 069-070 ផ្សារធំថ្មី សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ២៦១ ១៦៦
 343. »

  ចែភា-លក់ក្រណាត់គ្រប់ប្រភេទ
  ផ្ទះលេខ២៣CE0 ផ្លូវលេខ១១៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៦៦២ ០៩១
 344. »

  ជីណា & សាន់តាណា (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៧៣អា ផ្លូវលេខ១៤៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៥៨៥ ៨២៣
 345. »

  ដាឡែន លក់សំលៀកបំពាក់
  Tuol Kouk, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៥៥ ៥៨៦
 346. »

  ដឹ ហ្វេស្សិន ប៊្រេន III
  Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៤៩០ ១៦៨
 347. »

  ដឹ ហ្វេស្សិន ប្រេន
  ផ្ទះលេខ៥៤ ផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៥៥៩ ៩០៨
  មើល​ផែនទី
 348. »

  ដឹប្រូថិកថឺ
  #245, St. 271, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៨៣ ៩៨៨
 349. »

  ដឺ ប៊្រេន
  ផ្ទះលេខ១៤E0 ផ្លូវ១៣៦ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៩ ៩៩៩ ០៦៩
  មើល​ផែនទី
 350. »

  ដឺ មូន (បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពី ៥% ទៅ ១០%)
  ផ្លូវលេខ១១៣ សង្កាត់អូឫស្សី១ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩១៣ ៩៥៥
  មើល​ផែនទី
 351. »

  ទីទី ខឡិចសិន
  ផ្ទះលេខ១៦AB ផ្លូវ២៣៣ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៥ ៥៧៥ ៨៨៥
 352. »

  ធី - ប៊្លូ លក់ស្បែកជើង
  ផ្ទះលេខ១៣៧ ផ្លូវលេខ១៥៥ ភូមិ៣ សង្កាត់ទួលទំពូង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៣៦៤ ៦១១
  មើល​ផែនទី
 353. »

  នារីរតនៈ
  Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៧៨ ៧៧៨
 354. »

  បន្ទាយស្រី លក់ហូល ផាមួង សូត្រខ្មែរ (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ៤ កញ្ញា ២០១៩)
  តូបលេខH3-003 006 007 008 (ផ្សារធំថ្មី) សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ២៣៤ ៣៧៣
  មើល​ផែនទី
 355. »

  ពិភពនារី
  #440, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៣៨ ៣៨១
 356. »

  ពិភពនារី
  #440, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៣៨ ៣៨១
 357. »

  ពិភពនារី
  #440, St.163, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៣៨ ៣៨១
 358. »

  ពៅ កិរិយា លក់សម្លៀកបំពាក់នារី (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  តូបលេខអេ១៦-អេ១៧ ផ្លូវលេខ៣៧១ សង្កាត់បឹងទំពន់២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩១៦ ៩៩៩
 359. »

  ព្រឹក វិច លក់ខោអាវ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៥ ៤៧៩ ៧៧៨
 360. »

  ភ្នំពេញ ស្ត័រ លក់សំលៀកបំពាក់
  ផ្ទះលេខ១១បេ១៨ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិ៣ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៥១៥ ៤៥៧
  មើល​ផែនទី
 361. »

  មករា ២
  Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៣៨០ ០៣៣
 362. »

  មុន្នីរ័ត្ន លក់សំលៀកបំពាក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  តូបលេខ១៨ ផ្លូវលេខ១៥៥ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦១៦ ០៩១
  មើល​ផែនទី
 363. »

  ម៉ាក់ជូនលីន
  តូប​លេខ D2 238 ​និង 239 (ផ្សារអូឡាំពិកជាន់ទី២) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៩ ៤៨៨ ៨៨៦
 364. »

  ម៉េង ហុង តូបលេខ 265-266D1
  Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៩១១ ២២៦
 365. »

  យូ ជីង
  #58, St. 402, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦៣៣ ៥៨៥
 366. »

  យ៉ារី Shop
  Mittakpheap, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៩១១ ៣៤៦
 367. »

  រដ្ឋា ហ្វេសិន លក់សំលៀកបំពាក់
  ផ្ទះលេខA២០ ផ្លូវV១៦ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៤៣២ ៣៤៨
 368. »

  រិទ្ធីរចនាម៉ូត-លក់ក្រណាត់
  #25 C Eo, St. 113, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៨៨ ៨៩៣
 369. »

  លីម យ៉េកហ៊ាង លក់កាបូប
  #102 And 103, Oreussey Market Floor 1
  ០៨៩២២២០០៧
 370. »

  លឹម ហាំងអេង-លក់ក្រណាត់
  #23 A Eo, St. 113, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៥០ ២០៧
 371. »

  វណ្ណនីកា បោះដុំ និង លក់រាយអាវយឺត
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៧៩ ០៩០
 372. »

  វត្តី លក់សំលៀកបំពាក់បុរស
  St. 151, Prek Phnov Phum, Sangkat Prek Phnov, Khan Prek Phnov, Phnom Penh
  ០៩៧ ៤៨៨ ៨៨៨២
 373. »

  វី ប៊្រេន លក់កាបូប និងសម្លៀកបំពាក់នារី
  ផ្ទះលេខ២៥ឌី ផ្លូវលេខ៤៨៨ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៦៥៦ ៥៨២
  មើល​ផែនទី
 374. »

  វ៉ាន់ ពៅ
  តូបលេខ១,២,៣ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៧ ២០០ ០៧៦០
 375. »

  សុខណា
  Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩០២ ០៩៧
 376. »

  សួរហួរ លក់សម្លៀកបំពាក់
  តូបលេខ A8-15, A8-16, A9-12 ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាន់ផ្ទាល់ដី
  ០៧០ ៤៤៨ ៨៣៧
  មើល​ផែនទី
 377. »

  សំអាងការ ហេងមានលាភ
  #122, St.13, Sangkat Phsar Kandal Pir, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៥៩៩ ៩៩២
 378. »

  ស៊ីវ តែសេង (ហៅតាប្រជ្រុយ)
  113, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៤៣ ៣៣២
 379. »

  ស្មេក​ ហាង​លក់សំលៀកបំពាក់និងស្បែកជើង
  St. 253, Sangkat Tuek Laak Bei, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៣៨ ៥៣៨
 380. »

  ស្រីភ៍ក្រ្ត លក់សម្លៀកបំពាក់
  Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៦ ៦០៦ ៧៦៧
 381. »

  ហាង ភីអិល អនឡាញ
  ផ្ទះលេខ៥២៤ ផ្លូវលេខ២១៧ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៦ ៦៦៦ ៩៧៦
  មើល​ផែនទី
 382. »

  ហាង យ៉ន ផល្លី លក់សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង
  ផ្ទះលេខ៥២៨ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិប៉ប្រក សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៤២៧ ៩៩៥៤
 383. »

  ហាងកាត់ស្បែកជើងគង់ទួលស្លែង
  ផ្ទះលេខ១៣៨Eo ផ្លូវ១៤៣ (សហព័ន្ធអ៊ឺរ៉ុប) សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៩៩៩ ៩៣៩
 384. »

  ហាងកាបូប Brand
  #01 A B, St. 2004, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៧៨ ៩៩៩
 385. »

  ហាងលក់ក្រណាត់ ស៊ីវ តៃសេង (ហៅតាប្រជ្រុយ)
  ផ្ទះលេខ៥អា ផ្លូវលេខ១១៣ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៨៤៣ ៣៣២
  មើល​ផែនទី
 386. »

  ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ ICE Nature (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ផ្ទះលេខ១៩៧ ផ្លូវ១៥៥ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៨៩៣ ៩៩៣
 387. »

  ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ បីបូក
  ផ្ទះលេខ៨៨E0 ផ្លូវលេខ៩៥ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៤១៦ ៩៦៩
  មើល​ផែនទី
 388. »

  ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ លីជឺ
  ផ្ទះលេខ១៨២ ផ្លូវ៣៥៥ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ២៣៣ ២២៣
 389. »

  ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ លឹម ហុង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  • សង្កាត់ចាក់តុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  • សង្កាត់អូរឫស្សី៤ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ២១៣ ៧៣៥ / ០១២ ៣៣៣ ១៦៨
 390. »

  ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ ឡូយ ម៉ែន (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ដល់ ២០%)
  ផ្លូវលេខ១២៨ (មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៤៩០ ០០០
  មើល​ផែនទី
 391. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ G 2000
  Norodom Blvd, Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៥ ៩៥២ ០០០
 392. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ G 2000
  St.norodom, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៥ ៩៥២ ០០០
 393. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ S&C (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៥D ផ្លូវលេខ៤៨៤ សង្កាត់​បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៥៦១ ១២២
  មើល​ផែនទី
 394. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ឃូល
  ផ្ទះលេខ១៧៧អឺហ្សេរ៉ូ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៨៨៦ ៨៩៩
 395. »

  ហាងលក់ស្បែកជើង Z2 COLLECTION
  តូបលេខ អេស៣-៤២ ជាន់ទី៣ (ផ្សារសុវណ្ណា) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩៧៨ ៦៦៦
  មើល​ផែនទី
 396. »

  ហេង ឈីងសៀ
  តូបលេខ​១២-១៤អឺ ផ្សារធំទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៩៦៨ ៣៨៦
  មើល​ផែនទី
 397. »

  ហេនឌី
  តូបលេខF2-R48 (ផ្សារសូរិយាជាន់ទី២)
  ០១៦ ៦០៧ ០៦៨
 398. »

  ហៃ ដាលីន លក់ក្រណាត់
  #9 B, St. 115, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៩ ៦៦១ ៦៨៦
 399. »

  ហៃ ដាលីន លក់ក្រណាត់ខោ-អាវ គ្រប់ប្រភេទ
  #9 B, St. 115, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៩ ៦៦១ ៦៨៦
 400. »

  ហ្គើលលី
  139, Ou Ruessei Pir, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៦១១ ៨១១
 401. »

  ឡៅ​ មួយស្រី
  ផ្ទះលេខ៤២៥ ផ្លូវ៣៦៩ ភូមិព្រះពន្លៀ សង្កាត់ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧៦៤ ៥៥២
  មើល​ផែនទី
 402. »

  អង្គរពេជ្រ ១
  ផ្លូវលេខ១២៨ (មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៦៦៤ ៤៥៥
  មើល​ផែនទី
 403. »

  អរិសារ៉ា
  Store F2 - R07 (phsar Sorya 2rd Floor), Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៦៩ ៨២២
 404. »

  អរិសារ៉ា លក់សម្លៀកបំពាក់បុរស
  តូបលេខ F2-R07 (ផ្សារទំនើបសូរិយា ជាន់ទី២) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧៦៩ ៨២២
 405. »

  អាណាចក្របុរស
  271, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៥៦ ៣៨៨
 406. »

  អាណាចក្របុរស
  Mongrithy, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  271, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

  ០៩៦ ៥៥៧ ១៣៧២ / ០០៧ ០៦២ ៥២២៤
 407. »

  អូនភីកាបូប
  #430 E0, St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៣ ៩៩៥
 408. »

  អូនភីកាបូប
  St.128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៣ ៩៩៥
 409. »

  អេលីហ្គេន ហ្វាសសិន
  #550 B, St.163, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៦០ ០០០
 410. »

  អេស ខេ មែន (លក់សំលៀកបំពាក់)
  ផ្ទះលេខ៣ ផ្លូវលេខ១០៣ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ២៨៣ ៨៥៩
 411. »

  អៃ ជីតហុង-លក់ក្រណាត់ខោ-អាវ
  #10 E E0, St. 113, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧០ ៨០៧ ៨៧៨
 412. »

  អ៊ឹង ឈួន លក់ទំនិញអនឡាញ
  ផ្ទះលេខ១៤៨ABC ផ្លូវ៦៣ សង្កាត់ចាក់តុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៧១១ ៩៩៦
 413. »

  អ​ ធី ខូឡិចសិន
  Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៥ ៧៧៧ ៨០០
ខេត្តកណ្ដាល (១៥)
 1. »

  ANGKORTEP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១១ ៦០០ ៥០០
 2. »

  HARM SIDIN
  Preaek Kdam Muoy Village, Kaoh Chen Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៦៩ ៣០០ ៨៥៧
 3. »

  LADY FASHION
  #150 E1 A1, St. 203, Takhmou, Takhmou, Kandal
  ០១២ ៨៨៥ ៨៨៩
 4. »

  LOVELY SHOP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៧ ៧៨៨ ៨៧៤
 5. »

  S & T SHOP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៨ ៦៨៧ ៥២៦
 6. »

  THMEY LE THMEY
  #137, St. 2, Phum Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៧ ៧៧២ ៤៩៩៩
 7. »

  UNIQUE COLLECTION STYLE
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៦ ៥៣៤ ៥១៥១
 8. »

  Rita ហាងលក់សំលៀកបំពាក់នារីទាន់សម័យ
  Phum Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៨ ៣០២ ៣០៦
 9. »

  ធឹ មេន ស្តាយ (អង្គស្នួល)
  ផ្ទះលេខ០៤ ភូមិងថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៦ ៣៣៣ ៣០៩៤
 10. »

  លុច្សសារី​ លក់សំលៀកបំពាក់ កាបូប ស្បែកជើង និងគ្រឿងក្រអូប​
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១០ ៩០០ ០៥៣
 11. »

  វីរដ្ឋា លក់សំលៀកបំពាក់
  Prek Takov, Khsach Kandal, Kandal
  ០៩៦ ៩១៦ ៨១៦៩
 12. »

  សាសាហាងលក់សំលៀកបំពាក់បុរស​ និង​នារី
  St. 8, Prey Chas Village, Vihear Suork Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១៦ ៦១៥ ១៦០
 13. »

  ស៊ីនួន លក់សំលៀកបំពាក់
  21 A, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០៩៧ ៨៦៣ ៦៨០០
 14. »

  ស្តេចម៉ូដ លក់សំលៀកបំពាក់បុរស នារី
  St. 21 A, Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៨ ២២២ ២៨៩
 15. »

  ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Than Dara
  Ampil Dam Tuek Village, Vihear Luong Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៨៦ ៧៦៥ ៥៦៨
ខេត្តកោះកុង (៧)
 1. »

  MEY MEY MEN CLOTHES SHOP
  Phum 1, Doung Tung, Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៩៤៦ ២៣៣
 2. »

  ចន្ថា​​លក់កាបូប​ និងស្បែកជើងគ្រប់គ្រង
  Phum 1, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨៧ ២៦៤ ៤៥៧
 3. »

  លក្ខណ៏លីកា លក់សំលៀកបំពាក់បុរសនារីគ្រប់គ្រង
  Phum 1, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៦៣៤ ៣៣៣
 4. »

  សុខ លីន បោកអ៊ុតទាន់សម័យ
  Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ៨៥៤ ៨៥៤
 5. »

  សំណាង ៩៩
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៦ ៣៣៣ ៣៩៩៨
 6. »

  ស្រីឡែន បោកគក់ស្ងួត​ និងចាប់ហួយ
  Phum 4, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨១ ៣៨៨ ១៨៨
 7. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យចាន់ថាវី
  Phum 1, Doung Tung, Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៦ ៤១៤ ៦៨៤២
ខេត្តកំពង់ចាម (៣០)
 1. »

  AH ROTH COLLECTION SHOP
  Phum Ti Pram, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១៦ ៦០០ ១៤០
 2. »

  ANGKOR TEP CLOTHE SHOP
  Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩២ ៨៦១ ៦១០
 3. »

  ANGKOR TEP CLOTHE SHOP
  Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៨៨ ៦៧៧ ៧៣៣៣
 4. »

  BEST STYLE CLOSTH SHOP
  Phum 13, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៧ ៨៩៧ ៥២២
 5. »

  BK OUTLET
  Kampong Cham Province, Krong Kampong Cham, Sangkat Kampong Cham, Phum Ti Dabbuon
  ០៩៦ ៧១៨ ៣៦១៥
 6. »

  CHIN CHULYNA CLOTHS SHOP
  Phum Ti Dabmuoy, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨៨ ២០៨ ៨៣២៣
 7. »

  KIM HOUR CLOTHES SHOP
  Phum 11, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២៣៩៥៨១០
 8. »

  KIM HOUR CLOTHES SHOP
  Phum Ti Dabmuoy, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៣៩៥ ៨១០
 9. »

  KIM HOUR CLOTHES SHOP
  Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៣៩៥ ៨១០
 10. »

  LEANG ENG CLOTHES SHOP
  Skon, Soutip, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០១២ ៤៥៩ ១៥២
 11. »

  LEANG ENG CLOTHES SHOP
  Skon, Soutip, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០១២ ៤៥៩ ១៥២
 12. »

  LEANG ENG CLOTHES SHOP
  ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិព្វ ស្រុងជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ៤៥៩ ១៥២
 13. »

  NARA FAMILY CLOTHING SHOP ONLINE
  Batheay, Batheay, Kampong Cham
  ០៩២ ៧២៨ ៥២៧
 14. »

  NAROM CLOTHE STORES
  Phum Ti Dabmuoy, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៧០ ៤៤៩ ៩៧២
 15. »

  NY NY COLLECTION SHOP
  Phum Ti Pram, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៦០ ៨៣៩ ១៨៣
 16. »

  X-MAN
  Prey Totoeng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០៩៣ ៤២០ ១៩៣
 17. »

  ចែវីន លក់ស្បែកជើង និង គ្រឿងក្រអូបគ្រប់មុខ
  Roka Tvear Village, Preaek Pou Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០៧០ ៤៧៨ ៣៤៨
 18. »

  ណារីលក់សំលៀកបំពាក់នារីទាន់សម័យ
  Phum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៣៩៧ ៧០៧
 19. »

  ណារ៉ាណូលក់សំលៀកបំពាក់
  Phum Ti Dabpir, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៣ ៩០០ ០៩៧
 20. »

  ណាវីន លក់សំលៀកបំពាក់នារី
  Phum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៦៩ ២៦០ ១៨៧
 21. »

  ធានី លក់ក្រណាត់គ្រប់ប្រភេទ
  Phum Ti Dabpir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៦ ៦៦៦ ៧៣៨៤
 22. »

  ប៉ូរ៉ា លក់សំលៀកបំពាក់នារីផ្សាររាត្រី
  Phum 15, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១០ ៦០៧ ០៧៣
 23. »

  ប៊ុន សេងពេជ្រ លក់សំលៀកបំពាក់នារី
  Phum Ti Prammuoy, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨៨ ៩៨០ ០៧០០
 24. »

  ពិភពម៉ូតលក់ស្បែកជើង
  Phum 14, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៧ ៧៣៨ ៤៥៥៤ / ០៩៦ ៣៣១ ៥៧៤៧
 25. »

  រតនា លក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យ
  Memay Village, Sangkat Boeng Kok, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១៧ ៦១៤ ១៤៦
 26. »

  សុខហួរ លក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យ
  Ph'av, Ph'av, Batheay, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៣១៣ ១១៥
 27. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ផ្កាយពេជ្រ
  Phum Ti Prampir, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩៦ ៤៥១ ២៥៨៥
 28. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ អង្គរទិព្វ
  ភូមិ១៣ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩២ ៨៦១ ៦១០
 29. »

  ហ៊ាធូ លក់ក្រណាត់
  Phum Ti Prammuoy, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៦២៤ ៨៣៦
 30. »

  អ៊ឹង យូអ៊ីម លក់សំលៀកបំពាក់គ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៧ ៣៨៥ ៣៥៩៣
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (២)
 1. »

  លី ស្រីលាប លក់ស្បែកជើង
  ភូមិផ្សារលើ សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៨៩ ៣០១ ៥០០
  មើល​ផែនទី
 2. »

  សា-រ៉ានី លក់សម្លៀកបំពាក់ និងកាត់ដេរ
  ភូមិអូរឫស្សី ឃុំអូរឫស្សី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៧០ ៥២០ ៣៥១
ខេត្តកំពង់ធំ (៤)
 1. »

  KAING BUN HOK
  National Road No.6, Chheu Teal, Kampong Chen Tboung, Stoung, Kampong Thom
  ០១២ ៣១៧ ៦៤៧
 2. »

  KAING BUN HOK
  ភូមិឈើទាល ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទូង ខេត្តកំពង់ធំ
  ០១២ ៣១៧ ៦៤៧
 3. »

  SOKKIM BAG'S STORE
  Phum 6, Kampong Thum, Stueng Sen, Kampong Thom
  ០៧៨ ៦៩៦ ០០០
 4. »

  ស្រីណែត លក់សំលៀកបំពាក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៩)
  ភូមិត្រស់ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០១២ ៨៩២ ៧៨៦
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១១)
 1. »

  CHHAY HENG
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០៨១ ២២២ ២២៤
 2. »

  LIM HONG
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០៧៦ ៥៥៥ ៨៨៨៥
  មើល​ផែនទី
 3. »

  កាំង សម្ផស្ស
  អន្លង់ជ្រៃ ប្រាំបីមុម ថ្ពង កំពង់ស្ពឺ
  ០៩៣ ៤៨១ ៩៩៨
 4. »

  កុយ កុយ កុយ
  Veang Chas, Odongk, Kampong Speu
  ០៩៨ ៤៦៥ ៩៩៩
 5. »

  ធឹ មេន ស្តាយ (ច្បាមន)
  Samnang Village, Rokarthom Commune, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៨២៤ ៨២៤
 6. »

  លាង ហ្គិច
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០៨១ ៨៨១ ១៨៨
 7. »

  សឿន មុន្នីលរ័ត្មដានេ
  Srah Kaev Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu
  ០៧៧ ៤៣៣ ១៤៣
 8. »

  ហាងកាត់ដេរ និង​ លក់សំលៀកបំពាក់ ឡុយ ដាវី
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៣១១ ០១៨៤
 9. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ហ៊ីង ផាន្នី
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៨ ៨០៥ ៣៩៧
 10. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ប៉ាវប៉ាវ
  Phsar Trapeang Kraloeng, Kiri Voan, Phnum Sruoch, Kampong Speu
  ០១៦ ៦៧២ ២០០
 11. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់​ និង​ ទូរសព្ទ័ដៃរ ថៃ ប៊ុន​សុង
  ភូមិអូរង្គុំ ឃុំអមលាំង​ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៦ ៧៧៧ ៧៨៧៦
ខេត្តកំពត (៦)
 1. »

  MAK SUNLAY CLOTHES SHOP
  Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០១៦ ៣៥៨ ៥០០
 2. »

  MAK SUNLAY CLOTHES SHOP
  Kampongbay Khang Tbong Village, Kampongbay Commune, Kampot Municipality, Kampot Province
  ០១៦ ៣៥៨ ៥០០
 3. »

  MAK SUNLAY CLOTHES SHOP
  Kampong Bay Tbong, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០១៦ ៣៥៨ ៥០០
 4. »

  កាកាហូមសប
  Tuk Meas Village, Tuk Meas Khang Lech Commune, Banteay Meas District, Kampot Province
  ០១០ ៤១៣ ៤៤៤
 5. »

  ហេង​ រចនាម៉ូដឺនសប
  Poi Pet, Tuk Meas, Tuk Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot Province
  ០៧៧ ៧៣៧ ៣៦១
 6. »

  អ៊ី ពៅ លក់សំលៀកបំពាក់ និងស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ
  សត្វពង សត្វពង ឈូក កំពត
  ០៨៧ ៩១១ ០០២
ខេត្តក្រចេះ (១១)
 1. »

  BUN THOEUN FASHION SHOP
  Kracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
  ០១៧ ៩៦៩ ៥៩៦
 2. »

  BUNTHOEUN
  ខេត្តក្រចេះ
  ០១៧ ៩៦៩ ៥៩៦
 3. »

  RICCO
  Chruoy Thma Ler Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៩២ ៧១៧ ១៣៥
 4. »

  ប៊ុន ធឿន លក់សំលៀកបំពាក់
  ភូមិក្បាលស្នួល ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៦ ៧៤៣ ២៣៦៨
  មើល​ផែនទី
 5. »

  ប៊ៀន សុខចាន់ លក់សម្លៀកបំពាក់
  Snuol, Snuol, Kratie
  ០១២ ៨៨៧ ៧៦០
 6. »

  ភន សុខគីន
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៩៦៣ ៦៣៥០
 7. »

  ម៉ាក់ស្រីពេជ្រ លក់សំលៀកបំពាក់
  Chrouy Thma Kraom Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០១២ ៥៣៣ ៩០០
 8. »

  ម៉ារ៉ាឌី ហាងលក់សំលៀកបំពាក់
  Kracheh, Kracheh, Kracheh, Kratie
  ០៦៩ ៦៩៧ ៥៧៥
 9. »

  ម៉ារ៉ាឌី ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ភូមិក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០៦៩ ៦៩៧ ៥៧៥
 10. »

  ម៉ី ធារិទ្ធ
  ភូមិសណ្ដាន់ ឃុំសណ្ដាន់ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៣១ ២៣១ ៣៤៤៨
 11. »

  សូដានិចលក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សមយ័
  Chrouy Thma Kraom Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០១០ ៥៦៨ ៩២៣
ខេត្តតាកែវ (១៥)
 1. »

  BONG MEAS LORK SOM LERK BOM PAK
  Pou Kvit, Phras Bat Chorn Chum, Kirivong, Takeo
  ០៩៦ ២៧៦ ១១១៧
 2. »

  CHHANG PHANNA
  Thnolbek, Rokakrao, Donkeo, Takeo
  ០៧០ ៥៣០ ៥០៣
 3. »

  MANG CHHAYEANG
  Thnolbek, Rokakrao, Donkeo, Takeo
  ០៦៩ ៥០០ ៨៧០
 4. »

  SOPHEA
  Phsar Takor Village, Sangkat Rokaknong, Krong Donkeo,takeo Province
  ០៩៦ ៤៤៤ ៩៣៤៣
 5. »

  SREYNICH CLOTHING SHOP
  Tram Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០១៦ ៨៥៥ ៥៩២
 6. »

  YUN SREYLEAP
  Saiva Village, Prey Phdau Commune, Prey Kabas District, Takeo Province
  ០៩៦ ២៧០ ៧២២៧
 7. »

  ZOZO SHOP
  Louri, Rokaknong, Donkeo, Takeo
  ០១៦ ៥២០ ១១៦
 8. »

  ចេក ដាវី លក់សំលៀកបំពាក់
  National Road No. 2, Tram Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៧៧ ៦៩៦ ៩០០
 9. »

  ពៅ ស្រីពេជ្រ លក់ខោអាវ និងស្បែកជើង
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៧៧ ៩២១ ១៨៨
 10. »

  ម៉ាក់រ៉ាវី II​ លក់សំលៀកបំពាក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១១ ឧសភា ២០២០)
  ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិស្មៅខ្ញី ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០៨១ ៤៩៤ ៨០៤
  មើល​ផែនទី
 11. »

  ម៉ាលីនលក់សំលៀកបំពាក់ ២៥០០
  Kampong Village, Preah Bat Choan Chum Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០១០ ៨៦៨ ៨៤៩
 12. »

  យូហាន់ណា លក់សំលៀកបំពាក់
  Phum Muoy, Roka Knong Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៧០ ៧២៧ ៣៦៩
 13. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់បុរសនារី​ ៨៨៨៨ (២) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១១ ឧសភា ២០២០)
  ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិស្មៅខ្ញី ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០៧០ ៧០៨ ៨៦៦
  មើល​ផែនទី
 14. »

  ហាង​លក់​សំលៀកបំពាក់ សុភា
  ភូមិផ្សារតាគរ សង្កាត់រការក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៩៦ ៤៤៤ ៩៣៤៣
 15. »

  ហេង ស៊ុនយិ មានលក់កាបូប និងនាឡិកា
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៩២ ៥០៥ ០១៥
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (២២)
 1. »

  BLUE BOY
  Phum 3, Preah Punlear, Sereisophon, Banteay Meanchey
 2. »

  COOL FASHION
  Phum Bei, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០៨៥ ៨៦៥ ៥៥៥
 3. »

  EAM SAVDY
  Chob Veari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey Province
  ០៩២ ៦៧១ ៨៦១
 4. »

  K AND K SHOP 1
  Phsar Thmei Village, Kumru Commune, Thma Puok District, Banteay Meanchey Province
  ០៩៧ ៧៦៩ ៩៤៨៩
 5. »

  K&K SHOP
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩៦ ៤៤៤ ៤៣២៨
 6. »

  K&K SHOP
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩៦ ៨៧៨ ៧៤៤៤
 7. »

  LADY FIRST SHOP
  Phum Bei, Sangkat Preah Ponlea, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០៧៧ ៧៧៧ ៧៩០
 8. »

  SOKUNTHEA SHOP
  Phum 3, Preah Punlear, Sereisophon, Banteay Meanchey
  ០៨៩ ៩៤៩ ៦៩៤
 9. »

  SV SHOP
  Sophy Village, Kompong Svay Commune, Srereisophon District, Banteay Meanchey Province
 10. »

  ZEE SHOP
  Phum 3, Preah Punlear, Sereisophon, Banteay Meanchey
 11. »

  SK លក់សំលៀកបំពាក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៤៤៤ ៣៥៧
 12. »

  បឿង រចនា លក់សំលៀកបំពាក់ស្រ្តី
  56 A, Roluos, Roluos, Svay Chek, Banteay Meanchey
  ០៦៩ ៩១៣ ២៥៩
 13. »

  បឿង រចនា លក់សំលៀកបំពាក់ស្រ្តី
  ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩២ ៨៧០ ៨១៨
 14. »

  ប៊ស ប៊ូធិក (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១១ ៥០១ ១០០
 15. »

  លីដា លក់កាបូបនិងស្បែកជើង
  Krong Poi Pet, Banteay Meanchey Province
  ០៦០ ៩៥៩ ៥៨៩
 16. »

  វិធីយ៉ា លក់សំលៀកបំពាក់បុរស (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៦ ៦០៦ ២៩៩៥
  មើល​ផែនទី
 17. »

  សារួន សៃនេត លក់សំលៀកបំពាក់ បុរស និងនារី
  ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៦ ៦១៦ ១២៨៥
 18. »

  សែង សុខុម លក់សម្លៀកបំពាក់
  Ruessei Kraok, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
  ០៧៧ ៧២៩ ៧៩៨
 19. »

  សែង សុខុម​ លក់សំលៀកបំពាក់
  Ruessei Kraok Village, Ruessei Kraok Commune, Mongkol Borei District, Banteay Meanchey Province
  ០៧០ ៤៩៤ ៩៩៨
 20. »

  ស៊ីវីល័យ​ ស្ទូឌីយ៉ូ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិបាលិលេយ្យ១ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៦៩ ៣៣០ ០០០
 21. »

  ហាង មុយ លី អ៊ុតសក់ និងលក់សំលៀកបំពាក់ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ២៥%)
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៩ ៦០៩ ៧៨៩
 22. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ខេ អេន ខេ
  ភូមិផ្សារថ្មី ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៦ ៨៧៨ ៧៤៤៤
ខេត្តបាត់ដំបង (២៧)
 1. »

  A PUY STYLE
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១៧ ៣០០ ៣៩០
 2. »

  A PUY STYLE BATTAMBANG
  Kammeakkar, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៩៨ ៧០២ ៧២២
 3. »

  BOEUNG RACHNA CLOTHES SHOP
  ភូមិរលួស សង្កាត់រលួស ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៦៩ ៩១១ ៣៥៩
 4. »

  KONG CHHUN PHSAR NAT
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៨៦៩ ៨៦០
 5. »

  KROU POV CLOTHES SHOP
  Kdol Village, Sangkat Kdol Dounteav, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១០ ៩៦៨ ៩៧៦
  មើល​ផែនទី
 6. »

  KUY SOKHOM CLOTHES SHOP
  Kammar Kar Village, Svay Por Commune, Battambang District, Battambang Province
  ០១០ ៥៣៦ ៥៤៣
 7. »

  LADY SHOW
  Phum Kammeakkar, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៣ ៣៧៣ ៧៣៨
 8. »

  LAO CHHAYTRY CORNER
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៨៦ ៦៦៥ ៥៥៩
 9. »

  LAO CHHAYTRY II
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៨៩ ៨៩០ ៨០៨
 10. »

  LETA JEAN SHOP
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៧៨ ២៩០ ០១៣
 11. »

  LETA JEAN SHOP
  ផ្ទះលេខ១៨ ផ្លូវ០២ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧៨ ២៩០ ០១៣
 12. »

  LY HENG CLOTHES SHOP
  Group 3, Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៨៣៦ ០៨៧
 13. »

  POU DY CLOTHES SHOP
  Battambong Province
  ០៩៧ ២០៤ ០៨០៥
 14. »

  POU DY CLOTHES SHOP
  Group 08, Au Village, Pich Chenda Commue, Phnum Proek District, Battambong Province
  ០៩៧ ២០៤ ០៨០៥
 15. »

  POU DY CLOTHES SHOP
  Phnum Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
  ០៩៧ ២០៤ ០៨០៥
 16. »

  POU DY CLOTHES SHOP
  Phnum Touch, Pech Chenda, Phnum Proek, Battambang
  ០៨៩ ៧៨៩ ៥៦៣
 17. »

  RED COLLECTION (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ២៤ កក្កដា ២០១៩)
  ផ្លូវលេខ១ ភូមិ២០ឧសភា សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១៧ ៥០៨ ២៨៤
 18. »

  SAMNANG 3 (3000 RIEL SHOP)
  Watkor Village, Watkor Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០៨៧ ២៧៥ ៧៧៥
 19. »

  SOKNY CLOTHES SHOP
  Mphey Osakphea, Svay Pao Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០១២ ៨៩១ ៤២៣
 20. »

  THE BEST MODEL
  St. 1, Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៩២ ៩៩៩ ២១៦
 21. »

  VENG HOK CLOTHES SHOP
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៣៨៨ ៨៥៤
 22. »

  គឹមយី លក់សំលៀកបំពាក់
  អូរទន្ទឹម តាសាញ សំឡុត បាត់ដំបង
  ០៨៧ ៧៥៧ ៥៧១
 23. »

  ធ្វីន ស្តារ
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៥០៣ ៨០៩
 24. »

  ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ ថៃ ស៊្រុន
  អូរដាលើ បឹងរាំង កំរៀង បាត់ដំបង
  ០១០ ៣៦៧ ៤០១
  មើល​ផែនទី
 25. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ DAPPER
  ផ្លូវលេខ៣ ភូមិកំពង់ក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៨៩ ៩៩៩ ៩៨០
 26. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ឌីរ៉ា
  ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៣ ៧២២ ២០៩
 27. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ទន់ ចរិយា
  #57, Boeng Ampil, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩២ ៨២៩ ១៦៩
ខេត្តប៉ៃលិន (៦)
 1. »

  HOK CHINDA CLOTHES STORE
  Pahi Khang Tboung, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៩២ ២៨២ ៩៤២
 2. »

  OUK CHANSOTHEARA CLOTHES STORE
  Samaki Pailin Market
  ០១២ ២៩០ ៧៣៩
 3. »

  OUK CHANSOTHEARA CLOTHES STORE
  Pahi Khang Tboung, Pailin, Pailin, Pailin
  ០១២ ២៩០ ៧៣៩
 4. »

  SEU NIMAL SHOES STORE
  Pahi Khang Cheung, Pailin, Pailin, Pailin
  ០១២ ៧២៩ ៤៣១
 5. »

  SO & JO CLOTH STORE
  Outapok Krom Commune, Toul Lvea District, Pailin Province
 6. »

  ទី​ទី លក់ខោអាវ
  Ou Ta Puk Leu Village, Sangkat Pailin, Krong Pailin, Pailin Province
  ០១២ ៧៥២ ៨៦២
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (៣)
 1. »

  BUN DANY CLOTH'S SHOP
  Phteas Prey, Pursat, Pursat
  ០១៦ ៧៧៧ ៥៤៣
 2. »

  ប៊ុត សួគ៌ា លក់សំលៀកបំពាក់នារី និងកុមារ
  Phsar, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
  ០៨៨ ៣៥៥ ៩៩៥៥
 3. »

  អ៊ុក រ៉ានី លក់សំលៀកបំពាក់នារី
  Phsar, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
  ០៧០ ៥០០ ១៩១
ខេត្តព្រៃវែង (៨)
 1. »

  CAMIN FASHION
  National Road No. 1, Chombak Village, Prasat Commune, Kampong Trabaek District, Prey Veng Province
  ០៧០ ៩៣០ ៧០៧
 2. »

  KHEOM LIN CLOTH SHOP
  Chour Ti Muoy Village, Kranhoung Commune, Kamchay Mear District, Prey Veng Province
  ០៩៧ ៦៣៦ ៨៧០០
 3. »

  SOCHEATA SHOP
  ភូមិថ្នល់កែង ឃុំស្មោងខាងជើង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ៦៧១ ៨២៩៣
 4. »

  SOPHEAROM CLOTHES SHOP
  ភូមិ៣ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ៣២១ ១១៥១
  មើល​ផែនទី
 5. »

  VANTHOR CLOTHES SHOP
  3 Village, Kampong Leav, Prey Veng Province
  ០៩៦ ៥៥៥ ៥០៧៩
  មើល​ផែនទី
 6. »

  ពៅ លីដា ហ្វេសសិន
  Krasang Tong, Angkor Reach, Preah Sdach, Prey Veng
  ០៨៦ ៤៨៤ ៦៥៤
 7. »

  សយ​ ប៊ុនរ៉ុង លក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យ
  Prasat, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០១០ ៩៩១ ៩០០
 8. »

  ហ៊ុន ផាន់យ៉ា
  Prasat Village, Prasat Commune, Kampong Trabek District, Prey Veng Province
  ០៧១ ៧៥៨ ៦៧៧៧
ខេត្តព្រះវិហារ (៣)
 1. »

  BUN HEANG FASHION SHOP
  Lor Oet Village, Sangkat Kampong Prana, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០៨៨ ៧៤១ ៤០១៤
 2. »

  MR BOY FASHION SHOP
  Lor Oet Village, Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០៦៨ ៤៤៣ ៣០០
 3. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់
  ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
  ០១២ ២១៣ ០៤១
  មើល​ផែនទី
ខេត្តព្រះសីហនុ (៧)
 1. »

  CHHOEUN SINOEUN
  Phum 3, Sangkat 3, Preah Sihanouk Province
  ០៨១ ៤២៥ ២៤៤
 2. »

  LIM HONG CLOTHES SHOP
  Phum 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០១២ ៤៩០ ៩៤៩
  មើល​ផែនទី
 3. »

  LIM HONG CLOTHES SHOP
  Phum2, Sangkat Iv, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១២ ៤៩០ ៩៤៩
 4. »

  OUNPICH FASHION SHOP
  Phum 3, Sangkat Iv, Preah Sihanouk
  ០៦១ ៣១១ ១៥១
 5. »

  OUNPICH FASHION SHOP
  Phum 3, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០៦១ ៣១១ ១៥១
 6. »

  POU LI SRUN
  Phum 3, Sangkat 3, Preah Sihanouk Province
  ០៧០ ៥២៥ ១៤៧
 7. »

  SOKHA
  Phum 3, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០៨៧ ៥៦៧ ៨៦៨
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (៣)
 1. »

  ស្រូយ ឌឿន លក់សំលៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង
  Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៣៧៦ ៣១៣១
 2. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ វង់ សុវណ្ណរ៉ា
  Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៧៦៤ ៤២០០
 3. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ហួត ស្រីដា
  Srae Khtum, Kaev Seima, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៣២០ ៤៤២២
ខេត្តរតនគិរី (៧)
 1. »

  ANGKOR TEP SOPHY CLOSTHES SHOP
  Aphivath Village, Sangkat Labanseak, Banlung City, Ratanakiri Province
  ០៧១ ៦៧២ ៨៧៧៧
 2. »

  ធី ចាន់ថា លក់សម្លៀកបំពាក់
  St. 78, Tuy Village, Ting Chak Commune, Bar Kaev District, Ratanak Kiri Province
  ០៧១ ៤៦៧ ២៨៨៨
 3. »

  រាជ វណ្ណនី លក់សម្លៀកបំពាក់
  St. 78, Pak Thum Village, Pak Nhai Commune, Ou Ya Dav District, Ratanak Kiri Province
  ០៨៨ ២២០ ៨៣៣៣
 4. »

  ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ ភានី ខ្មែរស្តារ
  Phum O Konsen, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១២ ៣២១ ៦៣៨
 5. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លីម ហុង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវលេខ៧៨ ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០១២ ៣៣១ ៤០០
  មើល​ផែនទី
 6. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លីម ហុង
  St. 78, O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១២ ៣៣១ ៤០០
 7. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ហ្វាន់ឌី ម៉ូឌែល
  St. 78, Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៦៦៦ ៦៤០០
ខេត្តសៀមរាប (២៤)
 1. »

  BRAND COLLECTION
  Phum Mundul 1, Sangkat Svaydungkum, Krong Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៩៩៩ ៩៧៤
 2. »

  BRAND STORE OUTLET
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ៥០៨ ៦០៨
 3. »

  CUTEKIDS CLOTHINGS
  Voat Bour, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៤៨៥ ០៨២
 4. »

  D'FASHION GARDEN (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១៥ ៤៤២ ២៥៦
 5. »

  LAM SIVHEANG
  Treang Village, Sla Kram Commune, Siem Reap Province
  ០១៧ ៩៨៥ ៩៧៣
 6. »

  MARK C OUTLET
  Mondol Muoy, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១១ ៤៤៤ ៤២៤
 7. »

  SENG SOKMALY
  Banteay Chas Village, Sla Kram Commune, Siem Reap Province
  ០១២ ៥២៣ ២៥២
 8. »

  គិមហួន លក់ស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ
  Puok, Puok, Siem Reap
  ០៦៩ ៥៧០ ៩១១
 9. »

  ទឹង​សុខយាង លក់ស្បែកជើង
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៣៤៣ ៤០៤
 10. »

  បញ្ញាសិទ្ធ លក់សំលៀកបំពាក់បុរស
  Siem Reap Province, Krong Siem Reap, Sangkat Kouk Chak, Phum Teaksen Tboung
  ០១៧ ៩០០ ២៩៧
 11. »

  ភ្នំ ដា
  Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៦ ៤៩៤ ៩៥៦៥
 12. »

  មួយ មួយ Fashion Online Shop (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៨៩ ៨១២ ៧១២
  មើល​ផែនទី
 13. »

  រំដួល លក់សំលៀកបំពាក់ បុរស នារីទាន់សម័យ
  Phum Trapeang Seh, Sangkat Kouk Chak, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១២ ៥៤០ ០៨១
 14. »

  សម្បត្តិស្រីអូន លក់កាបូបទាន់សម័យ
  Chong Kausu, Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៨៣៨ ៨២៩
 15. »

  សុខ ហៀង លក់ស្បែកជើង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១៦ ៧៥១ ៨១៤
 16. »

  សូស្ស ហ្វរខីស
  ភូមិមណ្ឌល២ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៧៧ ៥២៧ ៥២៧
 17. »

  ហាង ឡាយ មករា
  ភូមិត្រពាំងសេះ សង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៤៦៩ ៦១៩
  មើល​ផែនទី
 18. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លី ស៊ីនាត
  Group 04, Kampong Kdei Pir Village, Kampong Kdei Commune, Chi Kraeng District, Siem Reap Province
  ០៩៧ ៧២៧ ២៣០០
 19. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់​និងកាហ្វេ កាឡាក់ស៊ីសប
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៨៩៣ ៣០០
 20. »

  ហាងលក់ស្បែកជើង
  ភូមិវត្តបូព៌ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១៧ ៤២០ ៦៧៨
 21. »

  ហារី ប្រ៊ែនខលលិកសិន
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៩១១ ២៧១
 22. »

  ហារី ប្រ៊ែនខលលិកសិន
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៩១១ ២៧១
 23. »

  ឡៅ សុម៉ាលី
  Chong Kausu, Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៥៥២ ២៤៨
 24. »

  អ៊ីវ យូម៉ី លក់ស្បែកជើង
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៣២១ ៧១៩
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (២)
 1. »

  ប៊ុន ធឿន លក់សំលៀកបំពាក់ និង ស្បែកជើង
  ភូមិព្រែក សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០៩៧ ៩២៨ ៨៨៨៩
 2. »

  សុភ័ក្រ្ត​ លក់សំលៀកបំពាក់បុរសទាន់សម័យ
  Phum Trapeang Pring, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០១៧ ៥២៥ ២៩៥
ខេត្តស្វាយរៀង (៦)
 1. »

  BB HOUSE & DAVY FASHION
  Phum Srah Vong, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province
  ០១៧ ៦៧៦ ៩៧៩
 2. »

  FYYA SHOP
  Veal Yon, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng Province
  ០៩៦ ៦៩៩ ៤៩៩៥
 3. »

  LISS LISS SHOP
  Bavet, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៥១៧ ៧០០៧
 4. »

  RAYUTH FASHION SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៤ តុលា ២០១៩)
  ភូមិកៀនសាំង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
  ០១៥ ៦៨០ ៦៩០
 5. »

  វណ្ណ ធូ ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ស្បែកជើងបុរស-នារីគ្រប់ប្រភេទ
  ស្រះវង់, ស្វាយរៀង, ស្វាយរៀង, ស្វាយរៀង
  ០១៦ ៨៨៨ ១៦២
 6. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លីណា
  Bavet, Svay Rieng
  ០៩៧ ៥៧៨ ៥១១១
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (២)
 1. »

  ប៊ុនថន លក់សំលៀកបំពាក់និងចំនីសត្វ
  Pongro Village, Ampil Commune, Banteay Ampil District, Otdor Meanchey Province
  ០៨៨ ៦៦៦ ៦៤៩៩
 2. »

  ស្រីអូនហ្វេសិន
  Anlong Veaeng Commune, Anlong Veaeng District, Utdor Meanchey Province
  ០៩៧ ៩៥១ ៥១៥១
ត្បូងឃ្មុំ (១០)
 1. »

  LIM HONG FASHION CENTER
  Tboung Khmum, Tboung Khmum
  ០១២ ៦៧៣ ៣០៥
 2. »

  LYLY CLOTHES & JEWELRY SHOP
  6 Village, Svay Khleang Commune, Krouch Chhmar District, Tboung Khmum Province
  ០៨៦ ២២១ ១៧១
 3. »

  MEY MEY
  Lek 4 Khert Village, Ampil Ta Pok Commune, Ou Reang Ov District, Tbong Khmum Province
  ០៨១ ៩៧៧ ៩៩៧
 4. »

  គ្រុយ គាង ២
  ភូមិសួងលិច សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩២ ២២២ ២៩៨
  មើល​ផែនទី
 5. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ឆាន យុហ៊ី
  St. 7, Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៧៣៩ ៦៨២៨
 6. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ ឆៃលី
  ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១២ ៦៧៣ ៣០៥ / ០១១ ៧៨៦ ០១៥
  មើល​ផែនទី
 7. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ លីម ហុង
  ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១២ ៦៧៣ ៣០៥
  មើល​ផែនទី
 8. »

  ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ពេញនិយម
  Krong Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០៩២ ៥៩៧ ៥៧៩
 9. »

  ហេង រីណា លក់សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យ
  ភូមិមេមត់ផ្សារ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៩ ៨៦៨ ៦៦០
 10. »

  អ៊ឹម ណាត
  Lekh Buon Kaeut Village, Ampil Ta Pok Commune, Ou Reang Ov District, Tboung Khmum Province
  ០៨៨ ៧៩៦ ០០០៦

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៤៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨៤៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១