តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៣៨៥ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៦២)
 1. »

  BEST EYE OPTICS
  St.271, Phum 1, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៣៣១ ០១២
 2. »

  BEST EYE OPTICS
  St.271, Phum 1, Sangkat Tuek Laak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៣៣១ ០១២
 3. »

  BLACK OPTICAL
  #42, St. 51, Phsar Thmei 3, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៩៩១ ១១៦
 4. »

  BLACK OPTICAL
  Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៩៩១ ១១៦
 5. »

  BLACK OPTICAL
  Phnom Penh
  ០១១ ៩៩១ ១១៦
 6. »

  E-OPTICS
  274, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៨០៨ ០៨១
 7. »

  E-OPTICS
  St. 274, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៨០៨ ០៨១
 8. »

  EYE WEAR OPTIC
  #309, St.189, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៣៨ ៣៣៩
 9. »

  EYE WEAR OPTIC
  189, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៣៨ ៣៣៩
 10. »

  EYEWEAR OPTIC
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩០០ ៦៥៦
 11. »

  FIVE STARS OPTIC & WATCH SHOP
  63, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៥២ ៥២៧
 12. »

  GLASSES ONLINE SHOP
  132, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៩ ២១៥ ៩៥៥
 13. »

  GRAND OPTICS
  Preah Norodom Blvd, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣៤៦ ៧៦៧
 14. »

  GRAND OPTICS
  #99 D - 99 E, Mao Tse Toung Blvd, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៧ ៧៨៣
 15. »

  HELLO OPTIC (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% ដល់ ២០%)
  ផ្ទះលេខ១៩៧E០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៥៣៧ ៣៧៧
  មើល​ផែនទី
 16. »

  HELLO OPTIC
  #197 E0, Mao Ste Toung Blvd, Phsar Depor 3, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៥៣៧ ៣៧៧
 17. »

  ITALY OPTIC
  #60 E0, St. 13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦១១ ៧១៩
 18. »

  ITALY OPTIC (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ៥០%)
  ផ្ទះលេខ៦០E០ ផ្លូវលេខ១៣ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦១១ ៧១៩
  មើល​ផែនទី
 19. »

  K H OPTICS
  #21 B, Mittakpheap, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១១ ៨៤២ ៨០២
 20. »

  K H OPTICS
  #21 B, National Road No. 5, Phnom Penh
  ០១១ ៨៤២ ៨០២
 21. »

  KIM SARIN OPTICS
  #42 B E0, St. North North Bridge, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៨៣ ០០៦
 22. »

  KIM SARIN OPTICS
  Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៨៣ ០០៦
 23. »

  KOREA DRAMA OPTIC
  199, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ១៥៩ ៩១៥
 24. »

  NEW OPTIC
  #603 E0, St. 93 (monivong Conner 310), Sangkat Boeng Keng Kang 2, Khan Chomkarmon, Phnom Penh
 25. »

  ONE OPTICAL
  #41, St.163, Sangkat Phsar Doem Thkauv, Khan Chomkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩៧ ៧៤៥
 26. »

  ONE OPTICAL
  163, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩៧ ៧៤៥
 27. »

  OPITCAL 81
  #212 E0, St.155, Kangkat Tuoltumpong 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៩៨ ១៨១
 28. »

  OPITCAL 81
  155, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៨៩៨ ១៨១
 29. »

  OPTICAL 101
  Phnom Penh
  ០១០ ៨៨២ ១០១
 30. »

  OPTICAL 101
  Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨២ ១០១
 31. »

  OPTICAL 101
  128, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨២ ១០១
 32. »

  OPTICS CARE
  #534 E0, St. 128, Songkat Phsar Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៩៧ ៨៩៧៦
 33. »

  PENH CHET OPTICS I & II (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ១៥%)
  តូបលេខ H2 14-15-16 (ផ្សារធំថ្មី) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៣៦៧ ៤៧៤
  មើល​ផែនទី
 34. »

  PHNOM PICH OPTIC
  #142, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧១៨ ១៧៨
 35. »

  PHNOM PICH OPTICS
  Khan Meanchey, Phnom Penh
  ០១២ ៧១៨ ១៧៨
 36. »

  PHOM OPTIC
  St.492, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៨៩ ១៨៦
 37. »

  PLUS OPTICAL
  355, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១០ ៦៨២ ៨៤៤
 38. »

  POLY OPTICAL
  #1517 E0, St.13, Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៥២៥ ៣៤៦
 39. »

  POLY OPTICAL
  Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៥២៥ ៣៤៦
 40. »

  PREMIER OPTIC
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤៦៦ ៦៦៤៨
 41. »

  PROSITH EYE CLINIC
  #713 D E0 E1, St. 128, Sangkat Toek La-ak 1, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩២៦ ៩២៦
 42. »

  PUN LORK POTIC II
  Kantouk, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៧០ ១០៤
 43. »

  RATANAK OPTICAL
  #293, St. 271, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤៩៤ ៥៤៦
 44. »

  SENG HENG OPTIC
  Store E021, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៩ ៦៩៣ ៩៥៨
 45. »

  SENG KONG OPTIC
  #50, St.61, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៩១៧ ៤៧៨
 46. »

  THE GLASSES (AEON MALL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៥១ ០០០
 47. »

  VC OPTICS
  214, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៦ ៤៨៨
 48. »

  VISION OPTICS
  ផ្ទះលេខ១៨ ផ្លូវលេខ១១០ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៧៩៥ ៨៧៨
  មើល​ផែនទី
 49. »

  WORLD OPTIC
  #812, National Road No. 5, Mittakpheap, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨១ ៥៧៣ ២៣២
 50. »

  WORLD-OPTIC
  2004, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១០ ៥៧៣ ២៣២
 51. »

  YOU E OPTIC
  217, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧០២ ៨៦៦៨
 52. »

  ភ្នំពេជ្រ អុបទិក (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% ដល់ ៥០%)
  - ផ្ទះលេខ៩Eo មហាវិថីមុនីរ៉េត(២១៧) ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  - ផ្ទះលេខ១៤២ ផ្លូវ២៤៥ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧១៨ ១៧៨ / ០៧៧ ៧១៨ ១៧៨
  មើល​ផែនទី
 53. »

  ភ្នំពេញ អុបទិក
  St.271, Sangkat 3, Sangkat 5, Phnom Penh
  ០១២ ៣៦៣ ៦២៣
 54. »

  ភ្នំពេញ អុបទិក
  ផ្ទះលេខ៣៩៩ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់អូរឬស្សី៤ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦០ ៦៧៧ ៧៧៧
  មើល​ផែនទី
 55. »

  វើល អុបទិក
  ផ្ទះលេខ៧សេ ផ្លូវលេខ២១៧ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៣៣៥ ១៥២
  មើល​ផែនទី
 56. »

  ស៊ីធី អុបទិក (ផ្លូវ២៧១)
  ផ្ទះលេខ៨៩ ផ្លូវ២៧១ ភូមិអូរបែកក្អម សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៧១ ៧៦៦
  មើល​ផែនទី
 57. »

  ស៊ីធី អុបទិក (មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ១៥០BE0 មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៩៩១ ៩១១១
  មើល​ផែនទី
 58. »

  ស្រេង វួចអ៊ីម
  143, Phum 1, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ២២២ ២៨១
 59. »

  ហាងលក់វ៉ែនតា ម័រដឺន អុបទិក (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១៦០E០ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៧១០ ០១៧
  មើល​ផែនទី
 60. »

  ហាងវ៉ែនតា ឡាចប៊ុនអាន
  - ផ្ទះលេខ២៨៤ ផ្លូវ២១៧/១៦១ សង្កាត់អូរឫស្សី២ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  - ផ្ទះលេខ៩E០ ផ្លូវ១១៩ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  - តូបលេខសេ១៥ (ផ្សារអូរឫស្សី) សង្កាត់អូរឫស្សី២ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦០ ២២៨ ២៨២
 61. »

  ហាង​វ៉ែនតា​ ហេង​ ហេង (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១៨អា ផ្លូវលេខ១៥៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣៣៩ ១៣៥
 62. »

  ឡាណាណា អុបទិច
  National Road #1, Sangkat Chbar Ampeou 1, Khan Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១២ ៦៨៤ ៤៤៩
ខេត្តកណ្ដាល (២)
 1. »

  HEANG BOUN HOUI OPTIC SHOP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩២ ៣៥៥ ២៥៥
 2. »

  LEANG HENG OPTICS
  232, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៨ ៦៨៦ ៨៩៨
ខេត្តកោះកុង (១)
 1. »

  ហាងវ៉ែនតា​ កោះកុងអុបទិក
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០១៥ ៨២០ ៦៦៦
ខេត្តកំពង់ចាម (៥)
 1. »

  កំពង់ចាមអុបតិក
  Phum Ti Buon, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៤៦៥ ៦៧៦
 2. »

  រ៉ូមែន អុបទិក
  Phum Ti Muoy, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៩ ៥៧៦ ៧៩៩
 3. »

  សេងទ្រី អុបទិក
  Phum Ti Pir, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៦ ២០០ ៣១៦
 4. »

  ហេងឈីវ លាភ អុបទិក
  Phum Ti Bei, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩២ ៦៥៥ ៥៦៧
 5. »

  អាម៉ាហ្សូនអាយអុបទិច
  Phum Ti Prambei, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១០ ៨៧២ ៧៨៧
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (១)
 1. »

  ហាងវ៉ែនតា ជា សារ៉ុម អុបទិក
  Ti Muoy Village, Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
  ០១២ ៩៨៩ ២៥៤
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១)
 1. »

  KAMPOUL SAMNANG OPTICS
  Phsar Chas Village, Sangkat Svay Kravan, Krong Chbarmorn, Kampong Speu Province.
  ០១៥ ៦៦៦ ៥១១
ខេត្តក្រចេះ (១)
 1. »

  ហុង ប៊ុនឡូ ហាងលក់វ៉ែនតា (បញ្ចុះតម្លៃ ៧%)
  ភូមិក្រចេះ សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០១២ ៩៦៧ ០៩៩
  មើល​ផែនទី
ខេត្តតាកែវ (១)
 1. »

  ហាងវ៉ែនតា សុខុម អុបទិច (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៧៧ ៥៣៦ ៥៦៥
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (២)
 1. »

  កៅ ហានយាន លក់វែតា និងនាឡិកា
  ភូមិក្បាលស្ពាន២ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៧ ៧៧៥ ៧៥៥
 2. »

  ហាង វ៉ែនតា ហេង​ ឃែរ
  បាលិលេយ្យ​ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៥៤៣ ២១២
ខេត្តបាត់ដំបង (៤)
 1. »

  HONG TRY OPTICS 2
  Phum Mphey Osakphea, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៨១៤ ៥១៤
 2. »

  HONG TRY OPTICS 3
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៤៥០ ៥០០
 3. »

  HONGTRY OPTICS
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៩២ ២៦៣ ៣៤៣
 4. »

  KHMER OPTIC
  St. 101, 20 Ousaphea Village, Svay Por Commune, Battambang District, Battambang Province
  ០១១ ៥៦៤ ០៤០
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (១)
 1. »

  រាជនី អុបទិច
  Roleap, Pursat, Pursat
  ០១៥ ៩៩០ ៧៧៩
ខេត្តព្រះសីហនុ (៣)
 1. »

  INTERNATIONAL OPTICS
  Phum 2, Sangkat 4, Preah Sihanouk City, Preah Sihanouk Province.
  ០១៦ ២០៤ ០០៤
 2. »

  INTERNATIONAL OPTICS
  Sangkat Ii, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១៦ ២០៤ ០០៤
 3. »

  MASTER OPTICS
  Phum 2, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province, Preah Sihanouk Province
  ០៨៩ ២២០ ៥៣៧
ខេត្តរតនគិរី (១)
 1. »

  VISION CARE OPTIC
  St. 78, Phum Pir, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៧ ៧៦០ ៦៧៣៧
ខេត្តសៀមរាប (២)
 1. »

  SUN HENG OPTICS
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៩៩៩ ១០៦
 2. »

  ឌី អុបទិក
  Mondol Muoy, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៣ ៧៣៥ ៩០០
ត្បូងឃ្មុំ (៣)
 1. »

  មេមត់ អុបទិក
  Memot Phsar Village, Memot Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៤៥៥ ២៦៦២
 2. »

  ហាងលក់វ៉ែនតា ហង្ស តឹក អុបទិក
  ភូមិសួងលិច សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១២ ៤១០ ០០១
 3. »

  ហាងវ៉ែនតា ហង្សតឹក
  Soung Lek Village, Sangkath Soung, Krong Soung, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៤១០ ០០១

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
929,803 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៥០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៣.៣៥០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១២.៧៣៨