តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  របាយការណ៍​បង់​ពន្ធ

របាយការណ៍​បង់​ពន្ធ

នៅ​ក្នុង​នាម​ជា​ធនាគារ​ដែល​មាន​តម្លាភាព​មួយ យើង​ខ្ញុំ​សូម​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​របាយការណ៍​ពន្ធ​ដែល​បាន​បង់ ដូច​មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ក្នុង​តារាង​ខាង​ក្រោម ៖

គិតជាដុល្លារអាមេរិក សរុប * ២០១៧ ២០១៦ ២០១៥ ២០១៤ ២០១៣
ពន្ធប៉ាតង់ ១៣១.៤៨០ ១៩.៣០៩ ១៩.០៣៦ ៧.០២៥ ៦.៥៧១ ៦.៨៤៩
ពន្ធ​លើ​ស្លាក​សញ្ញា ៥៩៤,២៩៧ ៣៦.៩៨៣ ៧៥.៨២៦ ៧៣.៩៣១ ៦៥.៧៩៦ ៥៣.២១០
ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន ២៦០.៣១៦ ៣៩.២៦៩ ៤១.៨៦៤ ៤០.៧៧៩ ៤៧.០៤៩ ៣៧.២៩៥
ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ៨១.៣២៤ ២២.៩៦៤ ៧.៦៥១ ២៣.៣៩០ ៦.៨៧១ ៦.៧៧៣
អាករលើតម្លៃបន្ថែម ៨.២៩០ - - ៧.០៤២ ១.២៤៨ -
ប្រាក់​រំលោះ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ២៧.១៦៥.៣០៧ ៤.៦៨១.៧៣៣ ៤.៣៩៦.៦៦០ ៣.៧៤៧.៩០៨ ២.៩១៣.៦៤៦ ២.៥១៨.៦១២
ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ១៤៥.៨៥៦.៣៧៦ ៣៥.១២០.៥៤៧ ២៥.៩៩៣.២១៧ ២០.៨៤៤.១៣៤ ១៥.១៣៧.៥១០ ១៧.៤៥៤.១៣០
ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍ ៣១.៨៧៣.០៨២ ៤.០៩២.៩៦៩ ៥.០៣៣.៥៥៧ ៣.៧៣៥.៩៦៦ ៣.៥៨៣.៦១២ ៣.០៥៨.៧៥៤
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ-សន្សំ ១.៧៧៩.៩៥៦ ២៥៦.៣៦៧ ២២៤.២៨៤ ២០៩.៦២៥ ១៦១.០៥១ ១៣៩.០១៥
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់ ២១.៨០២.៨០៧ ៤.៤១០.៨១៩ ៣.៩០៤.៨៦៥ ៤.៦៨៦.៨៨៩ ២.០៩៤.៧១៥ ១.៩០២.៩៥៥
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ថ្លៃ​ជួល​អចលន​ទ្រព្យ ៧.២៤០.៧៩៣ ៩៣៣.៩៩៦ ៨៥៦.៤០០ ៧៨៥.៩៦៤ ៧២២.៩៨២ ៥៩៦.៩១៣
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ថ្លៃ​សេវា​ក្នុង​ប្រទេស ៣.១១៧.៦៩៧ ៣៤៤.៤៩៥ ២៨៨.១៥៩ ២៤៦.៦៦៥ ២៤៥.៥០៦ ២២៤.៧២៥
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ថ្លៃ​សេវា​ក្រៅ​ប្រទេស ២៦.៥៦៩.១៣៥ ៦.០៤៩.៧១៣ ៤.៧២៤.៥៤២ ៣.០១៥.២៩៩ ២.១៩១.៨៦៣ ១.៧០៥.៦៥៥
សរុប ២៦៦.៤៨០.៨៦០ ៥៦.០០៩.១៦៤ ៤៥.៥៦៦.០៦១ ៣៧.៤២៤.៦១៨ ២៧.១៧៨.៤២០ ២៧.៧០៤.៨៨៥
សរុប​យោង * (មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន)   ២៦៦.៤៨០.៨៦០ ២១០.៤៧១.៦៩៦ ១៦៤.៩០៥.៦៣៤ ១២៧.៤៨១.០១៧ ១០០.៣០២.៥៩៧

សំគាល់ ៖ * សរុប និង​សរុប​យោង គិតចាប់​ពី​ឆ្នាំ២០០០ មក ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

MORE
ACLEDA Unity ToanChet
854,198 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៨៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៦៧៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៣.៧២៤