តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

 »  ទម្រង់​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​មួយ​សេវា

ទម្រង់​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​មួយ​សេវា

ទម្រង់​ខាង​ក្រោម​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ជា​មួយ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ។ សូម​បោះពុម្ព​ទម្រង់​​ណា​មួយ​ដែល​លោកអ្នក​ត្រូវការ​នៅ​ខាង​ក្រោម បន្ទាប់​មក​​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ឱ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់ និង​ត្រឹមត្រូវ​នៅ​ក្នុង​ទម្រង់​នោះ រួច​ហើយ​ផ្ញើ​មក​កាន់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ណា​មួយ​ដែល​នៅ​ជិត​លោកអ្នក​បំផុត ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ និង​ទទួល​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ ។

warningទម្រង់​ខាង​ក្រោម​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​លុះត្រា​តែ​មាន​ការ​ពិនិត្យ និង​ទទួល​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ។

សេវា​ធនាគារ​អេឡិចត្រូនិក

 • សេវា​អេស៊ីលីដា​អ៊ីនធើណែត
  • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ប្រើប្រាស់​អេស៊ីលីដា​អ៊ីនធើណែត (ឯកត្តជន) (Form 50-174_A): ទាញយក
  • ទម្រង់​ប្រើប្រាស់​សេវា​អេស៊ីលីដា​អ៊ីនធើណែត សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាព (Form 50-191): ទាញយក
  • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​អេស៊ីលីដា​អ៊ីនធើណែត (Form 50-174_C): ទាញយក
  • លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​អេស៊ីលីដា​អ៊ីនធើណែត: ទាញយក
  • លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​អេស៊ីលីដា​អ៊ីនធើណែត សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន ឬ​អង្គភាព: ទាញយក
 • សេវា​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
  • ទម្រង់​ប្រើប្រាស់​សេវា​អេស៊ីលីដា​យូនីធីទាន់ចិត្ត / PSP (Form 50-154): ទាញយក
  • ទំរង់ដៃគូអេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (Form 50-184): ទាញយក
  • ទំរង់កែប្រែព័ត៌មានដៃគូអេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (Form 50-184_A): ទាញយក
 • ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​នៃ​សេវា​ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា (Form Card_001): ទាញយក
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​កែប្រែនៃ​សេវា​ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា (Form Card_002): ទាញយក
  • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​ឥណទាន​អេស៊ីលីដា​បន្សំ (Form 50-175): ទាញយក
  • ទម្រង់​ទទួល​ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា និង​លេខ​សម្ងាត់​ (Form ATM-0006): ទាញយក
  • ទូទាត់ប័ណ្ណឥណទាន (Form C-4): ទាញយក
  • ទម្រង់​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពី​អតិថិជន (Form ATM-0010): ទាញយក
  • លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅសម្រាប់​ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា: ទាញយក
 • សេវា​បញ្ជា​ទូទាត់​តាម​រយៈ E-mail/Fax
  • ពាក្យ​ស្នើសុំ​ប្រើប្រាស់​សេវា​បញ្ជា​តាម​រយៈ E-mail/Fax (Form 50-158): ទាញយក
  • ទម្រង់​មោឃភាព​សេវា​បញ្ជា​តាម​រយៈ E-mail/Fax (Form 50-190): ទាញយក
 • សេវា​ផ្ញើ​សារ​ជូនដំណឹង​ព័ត៌មាន​គណនី
  • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ផ្ញើ​សារ​ជូន​ដំណឹង​ព័ត៌មាន​គណនី (Form 50-181): ទាញយក
  • ទម្រង់​កែ​ប្រែ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គណនី (Form 50-157): ទាញយក
 • សេវា​អេស៊ីលីដា​អ៊ីខុមមើស
  • ទម្រង់​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​អេស៊ីលីដា​អ៊ីខុមមើស​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិចស៍ផេ (Form 50-189): ទាញយក

សេវា​បញ្ញើ-សន្សំ

 • គណនី​បញ្ញើ​សំចៃ
  • ទម្រង់​បើក​គណនី / ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា (មន្ត្រីរាជការ / ប.ស.ស / ប.ជ.ស / ប.ជ.អ / ម.ជ.ព / ស្ថាប័នស្វយ័ត...) (Form 50-178): ទាញយក
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​​​សម្រាប់​បើក​គណនី​ (អតិថិជន​​ឯកត្តជន)
   • ទម្រង់​បើក​គណនី​ឯកត្តជន (Form 50-153): ទាញយក
   • គំរូ​ហត្ថលេខា ឬ​ស្នាម​មេដៃ​បើក​គណនី​ឯកត្តជន (Form A1.2): ទាញយក
   • លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​គណនី: ទាញយក (ភាសា​ខ្មែរ) | ទាញយក (ភាសា​អង់គ្លេស)
   • លក្ខខណ្ឌ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​ប្រតិបតិ្ត​គណនី ពី​ក្រៅ​ប្រទេស: ទាញយក (ភាសា​ខ្មែរ)
   • លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​គណនី និង​ប័ណ្ណអេស៊ីលីដា​សម្រាប់​មន្ត្រីរាជការ​ដែល​ប្រើប្រាស់​សេវា​បើក​ប្រាក់បៀវត្សរ៍: ទាញយក (ភាសា​ខ្មែរ)
   • ពាក្យ​ស្នើសុំសៀវភៅបញ្ញើសំចៃថ្មី / វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើថ្មី / មូលប្បទានបត្រថ្មី (Form 50-161): ទាញយក
   • ប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ / ដកប្រាក់ / ផ្ទេរប្រាក់ / ទូទាត់​វិក្កយបត្រ / ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ / សំណង​ឥណទាន (Form C-M): ទាញយក
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​​​សម្រាប់​បើក​គណនី​ (អតិថិជន​ក្រុមហ៊ុន)
   • ទម្រង់​បើក​គណនី​ក្រុមហ៊ុន (Form B1): ទាញយក
   • គំរូ​ហត្ថលេខា​បើក​គណនី​ក្រុមហ៊ុន (Form B1.2): ទាញយក
   • ព័ត៌មាន​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន (Form 50-180): ទាញយក
   • លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​គណនី: ទាញយក (ភាសា​ខ្មែរ) | ទាញយក (ភាសា​អង់គ្លេស)
   • លក្ខខណ្ឌ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​ប្រតិបតិ្ត​គណនី ពី​ក្រៅ​ប្រទេស: ទាញយក (ភាសា​ខ្មែរ)
   • ពាក្យ​ស្នើសុំសៀវភៅបញ្ញើសំចៃថ្មី / វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើថ្មី / មូលប្បទានបត្រថ្មី (Form 50-161): ទាញយក
   • ប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ / ដកប្រាក់ / ផ្ទេរប្រាក់ / ទូទាត់​វិក្កយបត្រ / ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ / សំណង​ឥណទាន (Form C-M): ទាញយក
  • ទម្រង់​ផ្សេងៗ​ទៀត
   • ទម្រង់​កែ​ប្រែ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គណនី (Form 50-157): ទាញយក
   • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​របាយការណ៍​គណនី​តាមរយៈ​សារអេឡិចត្រូនិក (Form 50-165): ទាញយក
   • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ផ្លាស់ប្តូរ​ព័ត៌មាន (Form A1.3): ទាញយក
 • គណនី​បញ្ញើ​តាម​តម្រូវ​ការ
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​​​សម្រាប់​បើក​គណនី​ (អតិថិជន​ឯកត្តជន)
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​​​សម្រាប់​បើក​គណនី​ (អតិថិជន​ក្រុមហ៊ុន)
  • ទម្រង់​ផ្សេងៗ​ទៀត
   • ទម្រង់​កែ​ប្រែ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គណនី (Form 50-157): ទាញយក
   • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​របាយការណ៍​គណនី​តាមរយៈ​សារអេឡិចត្រូនិក (Form 50-165): ទាញយក
   • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ផ្លាស់ប្តូរ​ព័ត៌មាន (Form A1.3): ទាញយក
 • គណនី​ចរន្ត
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​​​សម្រាប់​បើក​គណនី​ (អតិថិជន​ឯកត្តជន)
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​​​សម្រាប់​បើក​គណនី​ (អតិថិជន​​ក្រុមហ៊ុន)
  • ទម្រង់​ផ្សេងៗ​ទៀត
   • ទម្រង់​កែ​ប្រែ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គណនី (Form 50-157): ទាញយក
   • ទំរង់​មោឃភាព-បញ្ឈប់ ​មូលប្បទានបត្រ (Form 50-188): ទាញយក
   • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​របាយការណ៍​គណនី​តាមរយៈ​សារអេឡិចត្រូនិក (Form 50-165): ទាញយក
   • ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ផ្លាស់ប្តូរ​ព័ត៌មាន (Form A1.3): ទាញយក
 • គណនី​មាន​កាល​កំណត់
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​​​សម្រាប់​បើក​គណនី​ (អតិថិជន​ឯកត្តជន)
   • ទម្រង់​បើក​គណនី​ឯកត្តជន (Form 50-153): ទាញយក
   • គំរូ​ហត្ថលេខា ឬ​ស្នាម​មេដៃ​បើក​គណនី​ឯកត្តជន (Form A1.2): ទាញយក
   • លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនី​មាន​កាល​កំណត់: ទាញយក (ភាសា​ខ្មែរ) | ទាញយក (ភាសា​អង់គ្លេស)
   • លក្ខខណ្ឌ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​ប្រតិបតិ្ត​គណនី ពី​ក្រៅ​ប្រទេស: ទាញយក (ភាសា​ខ្មែរ)
   • ទម្រង់​វិញ្ញាបនបត្រ​ប្រាក់​បញ្ញើ (Form 50-101): ទាញយក
   • ពាក្យ​ស្នើសុំសៀវភៅបញ្ញើសំចៃថ្មី / វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើថ្មី / មូលប្បទានបត្រថ្មី (Form 50-161): ទាញយក
  • ទម្រង់​ស្នើ​សុំ​​​សម្រាប់​បើក​គណនី​ (អតិថិជន​ក្រុមហ៊ុន)
   • ទម្រង់​បើក​គណនី​ក្រុមហ៊ុន (Form-B1): ទាញយក
   • គំរូ​ហត្ថលេខា​បើក​គណនី​ក្រុមហ៊ុន (Form B1.2): ទាញយក
   • ព័ត៌មាន​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន (Form 50-180): ទាញយក
   • លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនី​មាន​កាល​កំណត់: ទាញយក
   • លក្ខខណ្ឌ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​ប្រតិបតិ្ត​គណនី ពី​ក្រៅ​ប្រទេស: ទាញយក (ភាសា​ខ្មែរ)
   • ទម្រង់​វិញ្ញាបនបត្រ​ប្រាក់​បញ្ញើ (Form 50-101): ទាញយក
   • ពាក្យ​ស្នើសុំសៀវភៅបញ្ញើសំចៃថ្មី / វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើថ្មី / មូលប្បទានបត្រថ្មី (Form 50-161): ទាញយក
  • ទម្រង់​ផ្សេងៗ​ទៀត
   • ទម្រង់​កែ​ប្រែ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គណនី (Form 50-157): ទាញយក
 • គណនី Trust សម្រាប់​ទិញ-លក់​អចលនទ្រព្យ
  • ពាក្យ​សុំ​ប្រើប្រាស់​គណនី Trust សម្រាប់​ទិញ-លក់​អចលនទ្រព្យ: ទាញយក
 • គណនី​មូលបត្រ
  • ទម្រង់​សាកសួរ​សមតុល្យ​គណនី​មូលបត្រ (Form 50-169-CSA): ទាញយក
  • លិខិត​បញ្ជាក់​ការ​ដាក់​ប្រាក់ (Form 50-170-CSA): ទាញយក
  • លិខិត​បញ្ជាក់​ការ​ដក​ប្រាក់ (Form 50-171-CSA): ទាញយក

សេវា​ចាត់ចែង​សាច់ប្រាក់

សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់

សូម​លោក​អ្នក​មេត្តា​ចំណាយ​ពេល​ប្រហែល ១០នាទី ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ចម្លើយ និង​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ ។ ចម្លើយ​របស់​លោក​អ្នក​នឹង​រក្សា​ការ​សម្ងាត់ ។

យល់ព្រម

ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS ។

មាន​អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ​ចំនួន ១.៤១៤.៨០៥ នាក់
  

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ (បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
phone០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
emailcmc@acledabank.com.kh

យើង​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែង​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ពេល​ដ៏​មាន​តម្លៃ​របស់​លោក​អ្នក ដើម្បី​ផ្តល់​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​យោបល់ ដល់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៤១៤.៨០៥ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៥៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៤៤៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៣.៦៨៣