តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ផលិតផល និង​សេវា  »  សេវា​ធនាគារ​អេឡិចត្រូនិក  »  ប័ណ្ណឥណពន្ធ​អេស៊ីលីដា

ប័ណ្ណឥណពន្ធ​អេស៊ីលីដា

ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​អេស៊ីលីដា គឺ​ជា​ប័ណ្ណ​ប្លាស្ទិក​ដែល​មាន​បង្កប់​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិក បោះផ្សាយ​ដោយ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សម្រាប់​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ​តាម​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម (ATM), ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត (POS) ឬ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីខុមមើស (E-Commerce) ដើម្បី​ដកប្រាក់ ឬ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ-សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល ឆាប់​រហ័ស និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​បំផុត ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • អាច​ដក​សាច់ប្រាក់​បាន​ឆាប់​រហ័ស ពី​គ្រប់​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម ដែល​មាន​ស្លាក​សញ្ញា VISA ឬ MasterCard ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស គ្រប់​ពេល​វេលា ។
 • អាច​ធ្វើការ​ទូទាត់​ចំណាយ​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត នៅ​តាម​ហាង​ទំនិញ សណ្ឋាគារ ឬ​ក្រុមហ៊ុន​នានា ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស ។
 • អាច​បញ្ជា​ទិញ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីខុមមើស បាន​ដូចជា ទិញ​ទំនិញ កក់​សំបុត្រ​យន្តហោះ ឬ​កក់​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ ជាដើម ។
 • ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម ​អេស៊ីលីដា ។
 • មាន​សុវត្ថិភាព និង​ងាយស្រួល ជាង​ការ​ប្រើប្រាស់​សាច់​ប្រាក់​សុទ្ធ ។
 • អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​គ្រប់​ទីកន្លែង ពាសពេញ​ពិភពលោក និង​មាន​ច្បាប់​ការពារ​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ។

ប្រភេទ​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​អេស៊ីលីដា

 • ប័ណ្ណ​អេធីអឹម​អេស៊ីលីដា ជា​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​អេស៊ីលីដា​ដែល​មាន​ស្លាក​សញ្ញា​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី រួមមាន ៖
  • ប័ណ្ណ​អេធីអឹម​អេស៊ីលីដា​ធម្មតា
  • ប័ណ្ណ​អេធីអឹម​អេស៊ីលីដា​មាស

  *** ប័ណ្ណ​អេធីអឹម​អេស៊ីលីដា អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​បាន​តែ​ជា​មួយ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​កាត អេស៊ីលីដា, ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម​អេស៊ីលីដា និង​ប្រព័ន្ធ​អេស៊ីលីដា​អ៊ីខុមមើស តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

 • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​វីសា​អេស៊ីលីដា ជា​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ដែល​មាន​ស្លាក​សញ្ញា​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ស្ថាប័ន​វីសា រួមមាន ៖
  • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​វីសា​អេស៊ីលីដា​ធម្មតា
  • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​វីសា​អេស៊ីលីដា​ពិសេស
 • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ម៉ាស្ទ័រ​កាត​អេស៊ីលីដា ជា​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ដែល​មាន​ស្លាក​សញ្ញា​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ស្ថាប័ន​ម៉ាស្ទ័រ​កាត រួមមាន ៖
  • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ម៉ាស្ទ័រ​កាត​អេស៊ីលីដា​ធម្មតា
  • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ម៉ាស្ទ័រ​កាត​អេស៊ីលីដា​ពិសេស
 • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ចេស៊ីប៊ី​អេស៊ីលីដា ជា​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ដែល​មាន​ស្លាក​សញ្ញា​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ស្ថាប័ន​ចេស៊ីប៊ី រួមមាន ៖
  • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ចេស៊ីប៊ី​អេស៊ីលីដា​ធម្មតា
  • ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​ចេស៊ីប៊ី​អេស៊ីលីដា​ពិសេស

ប្រតិបត្តិការ​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​អេស៊ីលីដា

 • ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម (ATM)
  • ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹមអេស៊ីលីដា ។
  • ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម​ធនាគារ​ផ្សេង ក្នុង​ប្រទេស ។
  • ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម​ធនាគារ​ផ្សេង ក្រៅ​ប្រទេស ។
  • ផ្ទេរ​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ។
  • ពិនិត្យ​មើល​ព័ត៌មាន​គណនី ឬ​សមតុល្យ​គណនី តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម​អេស៊ីលីដា ឬ​ធនាគារ​ផ្សេង ទាំង​ក្នុង​ប្រទេស និង​ក្រៅ​ប្រទេស ពាសពេញ​ពិភពលោក ។
 • ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត (POS)
  • ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ-សេវា​កម្ម​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត​អេស៊ីលីដា និង​ធនាគារ​ផ្សេង​ទាំង​ក្នុង​ប្រទេស និង​ក្រៅ​ប្រទេស ពាសពេញ​ពិភពលោក ។
  • ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត​អេស៊ីលីដា នៅ​តាម​បញ្ជរ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ។
  • ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត​អេស៊ីលីដា នៅ​តាម​ហាង​ទំនិញ ។
  • ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត នៅ​តាម​បញ្ជរ​ធនាគារ​ផ្សេង ក្នុង​ប្រទេស ។
  • ដក​ប្រាក់​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត នៅ​តាម​បញ្ជរ​ធនាគារ​ផ្សេង ក្រៅ​ប្រទេស ។
 • សេវា​អ៊ីខុមមើស (E-Commerce)
  • ទិញ និង​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ-សេវា​កម្ម តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីខុមមើស (Online Shopping) ទាំង​ក្នុង​ប្រទេស និង​ក្រៅ​ប្រទេស ពាសពេញ​ពិភពលោក ។

លក្ខណ​សម្បត្តិ​អតិថិជន

 • ឯកត្តជន
  • ជា​នីតិជន ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់ពី ១៨​ឆ្នាំ ។
  • ត្រូវ​មាន​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ ដូចជា ៖ អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ លិខិត​ឆ្លងដែន សៀវភៅ​គ្រួសារ ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​សុពលភាព ។
  • ត្រូវ​មាន​គណនី​ជាមួយ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដូច​ជា​គណនី​បញ្ញើ​សំចៃ ឬ​គណនី​ចរន្ត ។
  • ត្រូវ​មាន​ទីលំនៅ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬ​អាសយដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង (លេខ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត និង/​ឬ​អ៊ីម៉ែល) ច្បាស់​លាស់ នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ។
 • ក្រុមហ៊ុន
  • ត្រូវ​ចាត់តាំង ឬ​ផ្តល់​សិទ្ធិ ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ដល់​អ្នក​តំណាង​ជា​នីតិជន អាយុ​ចាប់ពី ១៨​ឆ្នាំ ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា ។ ការ​ចាត់តាំង ឬ​ការ​ផ្តល់​សិទ្ធិ​ដល់​អ្នក​តំណាង ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អ្នកមាន​សិទ្ធិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន/​អង្គភាព ដែល​អាច​ជា​ប្រធាន ឬ​នាយក​ក្រុមហ៊ុន/​អង្គភាព ឬ​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល ឬ​ក្រោម​ការ​សម្រេច​នៃ​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ទាំងមូល ស្រប​តាម​លក្ខន្តិកៈ និង​អនុស្សរណៈ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន/​អង្គភាព​នោះ ។
  • ត្រូវ​មាន​ឯកសារ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ និង​អ្នក​តំណាង របស់​ក្រុមហ៊ុន/​អង្គភាព ដូចជា ៖ អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ លិខិត​ឆ្លងដែន សៀវភៅ​គ្រួសារ ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​សុពលភាព ។
  • ត្រូវ​ផ្តល់​ឯកសារ​ក្រុមហ៊ុន/​អង្គភាព ដូចជា ៖ លក្ខន្តិកៈ អនុស្សរណៈ វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ដំណើរការ​ក្រុមហ៊ុន/​អង្គភាព និង​ឯកសារ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​សុពលភាព ។
  • ត្រូវ​មាន​គណនី​ជាមួយ​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដូចជា​គណនី​បញ្ញើ​សំចៃ ឬ​គណនី​ចរន្ត ។
  • ត្រូវ​មាន​ទីតាំង​អាជីវកម្ម ឬ​អាសយដ្ឋាន​ទំនាក់​ទំនង (លេខ​ទូរសព្ទ​ចល័ត និង/​ឬ​អ៊ីម៉ែល) ច្បាស់លាស់ នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ។

ការ​ដាក់​ពាក្យសុំ

 • អតិថិជន​ត្រូវ​ទំនាក់​ទំនង​មក​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា​ណាមួយ ដោយ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន និង​ឯកសារ​គាំទ្រ​ដូច​មាន​ចែង​នៅ​ខាងលើ ។
 • អតិថិជន​អាច​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា​តាម​មធ្យោបាយ​ជាច្រើន​ទៀត​ដូច​ខាងក្រោម ៖

លក្ខខណ្ឌ​សុវត្ថិភាព

 • អតិថិជន​មិន​ត្រូវ​កត់ត្រា​លេខ​សម្ងាត់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទុក​នៅ​លើ​វត្ថុ​អ្វីមួយ​ឡើយ ពោល​គឺ​ត្រូវ​ទន្ទេញ​ចាំមាត់ ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់ និង​ចៀសវាង​អ្នក​ដទៃ​លួច​ប្រើ ។
 • មិន​ត្រូវ​ឲ្យ​គេដឹង ឬ​ប្រាប់ ឬ​មើល​ឃើញ​លេខ​សម្ងាត់​នៅពេល​ប្រើប្រាស់​ឡើយ ។ រាល់​ពេល​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់ ត្រូវ​ឈរ​ឲ្យ​បាន​កៀក​ម៉ាស៊ីន​ដកប្រាក់ និង​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​គ្មាន​អ្នកណា​លួច​មើល ។
 • ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លេខ​សម្ងាត់​ឲ្យ​បាន​ញឹកញាប់ ។
 • ការ​បញ្ចូល​លេខ​សម្ងាត់​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ចំនួន​បី​ដង ប្រព័ន្ធ​នឹង​ច្រាន​ចេញ (សម្រាប់​ប្រើ​ជា​មួយ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម ឬ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតកាត​អេស៊ីលីដា) ។
 • អតិថិជន​មិន​ត្រូវ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ប័ណ្ណ​ដល់​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ឡើយ លើកលែង​តែ​ការ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីខុមមើស អតិថិជន​ត្រូវ​បញ្ចូល​លេខ​ប័ណ្ណ ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​ផុត​កំណត់ លេខ​កូដ​សុវត្ថិភាព (CVV2/CSC) និង/​ឬ​លេខ​កូដ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ដែល​ផ្ញើ​សារ (SMS) ចូល​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក ឬ​បង្កើត​ដោយ Hard/Soft Token ។
 • ប្រសិន​បើ​ប័ណ្ណ​អេស៊ីលីដា ខូច ឬ​បាត់ ត្រូវ​ជូន​ដំណឹង​មក​ធនាគារ​ជា​បន្ទាន់ ដើម្បី​បង្ខាំង ។ ប្រសិន​បើ​ការ​ជូន​ដំណឹង​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ អតិថិជន​ត្រូវ​បញ្ជាក់​បន្ថែម​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ក្នុង​រយៈពេល ២ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​របស់​ធនាគារ ។

សូម​លោក​អ្នក​មេត្តា​ចំណាយ​ពេល​ប្រហែល ១០នាទី ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ចម្លើយ និង​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ ។ ចម្លើយ​របស់​លោក​អ្នក​នឹង​រក្សា​ការ​សម្ងាត់ ។

យល់ព្រម

ជា​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សេវា​ធនាគារ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Android និង iOS ។

មាន​អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ​ចំនួន ១.០៣១.៥៥៦ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
១.០៣១.៥៥៦ អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១២៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១២.៧៨៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៩.៧០៣